Автори, співробітники Університету

Шнирков Олександр Іванович
Shnyrkov Olexandr I

Ідентифікатор автора: 43759
Кількість пошукових запитів автора: 1465
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: Завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Міжнародні економічні відносини; економіка країн Європи; проблеми економічної інтеграції України та Європейського Союзу; торговельна політика ЄС; конкурентне середовище ринку ЄС; імплементація та виконання Україною економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 121, з них наукових статей (наукові публікації) - 60, монографій - 23, підручників - 2, навчальних посібників - 10, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка
Дзюба Павло Валерійович
Заблоцька Ріта Олександрівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
2
Навчальний посібник
Ukraine’s export diversification: the impact of economic integration and disintegration
Нанавов Антон Семенович
Резнікова Наталія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2020
Journal Global Policy and Governance
в.9 (1) c.3-18
3
Наукова стаття
The impact of institutions on services exports of Central and Eastern European countries
Заблоцька Ріта Олександрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2019
Baltic Journal of Economic Studies
в.Vol. 5, No 5 c.9-17
4
Матеріали конференції
ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ ЄС ЩОДО ТРЕТІХ КРАЇН
Шнирков Олександр Іванович
2018
Міжнародні відносини серія економічні науки
в.17 c.38-41
5
Навчальний посібник
Система міжнародних економічних відносин
Шнирков Олександр Іванович
2018
Міжнародні економічні відносини: практикум/ О.І Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін. за ред. О.І Шниркова. – К.: 2018.- 321 с.
c.10-14
6
Навчальний посібник
Сутність і структура регулювання міжнародних економічних відносин
Шнирков Олександр Іванович
2018
Міжнародні економічні відносини: практикум/ О.І Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін. за ред. О.І Шниркова. – К.: 2018.- 321 с.
c.281-286
7
Навчальний посібник
Міжнародні товарні угоди у системі світової торгівлі
Шнирков Олександр Іванович
2018
Міжнародні економічні відносини: практикум/ О.І Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін. за ред. О.І Шниркова. – К.: 2018.- 321 с.
c.329-333
8
Навчальний посібник
Регулювання конкуренції в міжнародних економічних відносинах
Шнирков Олександр Іванович
2018
Міжнародні економічні відносини: практикум/ О.І Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін. за ред. О.І Шниркова. – К.: 2018.- 321 с.
c.353-361
9
Навчально-методичний комплекс
Конкуренція в міжнародній комерції
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2019
К.: ІМВ
10
Навчально-методичний комплекс
Конкуренція на світових ринках
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2019
К.: ІМВ
11
Наукова стаття
Створюючи вартість. Стратегічне завдання України-долучитися до міжнародних мереж створення доданої вартості
Шнирков Олександр Іванович
2018
Журнал "Бізнес"
в.січень 2019р. c.28-30
12
Наукова стаття
International Disintegration as a Component of the Geoeconomic Space: Theoretical and Methodological Research
Русак Денис Миколайович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2019
Journal of Global Economy Review
в.8 c.4-19
13
Наукова стаття
Export diversification in Ukraine under conditions of integration with the EU and disintegration with Russia
Нанавов Антон Семенович
Шнирков Олександр Іванович
2019
Економічний часопис – ХХІ
14
Наукова стаття
Skewness-Based Portfolio Selection: Implications for International Investing in Frontier Markets
Дзюба Павло Валерійович
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2019
Transition Studies Review
т.26 в.2 c.23-28
15
Наукова стаття
Кількісний аналіз компліментарності торгівлі між Україною та країнами ЄС
Шнирков Олександр Іванович
Плющ Діана Станіславівна
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
в.141 c.89-97
16
Розділ монографії
Концептуальні засади процесів міжнародної економічної дезінтеграції
Шнирков Олександр Іванович
2018
Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова та ін.; за ред. О.І. Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 159 с.
c.4-17
17
Розділ монографії
Система економічних санкцій ЄС щодо третіх країн
Шнирков Олександр Іванович
2019
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.117-130
18
Матеріали конференції
Україна в процесах міжнародної економічної інтеграції та дезінтеграції
Шнирков Олександр Іванович
2017
VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" 27 листопада 2017 року Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості
19
Монографія
Ukraine 2030. Doctrine of sustainable developement
Жилінська Оксана Іванівна
Харламова Ганна Олексіївна
Шнирков Олександр Іванович
2018
Видавничий дім "АДЕФ-Україна" (монографія)
c.1-164
20
Монографія
Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти
Березовська Ірина Андріївна
Головко Анна Ярославівна
Дорошко Микола Савович
Кондратенко Олег Юрійович
Копійка Валерій Володимирович
Кост Ірина Анатоліївна
Муравйов Віктор Іванович
Намонюк Чеслава Ігорівна
Піскорська Галина Андріївна
Погорська Ірина Іванівна
Попко Євген Вікторович
Рилач Наталія Михайлівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Хлистун Ганна Юріївна
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
21
Навчальний посібник
Міжнародні економічні відносини
Заблоцька Ріта Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2018
Дніпро
в.Видання №5
22
Навчальний посібник
Competition on world markets
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2017
Kyiv University Publishing and Printing Center
23
Навчально-методичний комплекс
Регулювання МЕВ Робоча програма навчальної дисципліни
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ІМВ
24
Навчально-методичний комплекс
Конкуренція в МБ Робоча програма навчальної дисципліни
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ІМВ
25
Наукова стаття
Концептуальні засади процесів міжнародні економічної дезінтеграції
Шнирков Олександр Іванович
2017
Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання).
в.11
26
Підручник
Місце Європейського Союзу у світовій економіці
Шнирков Олександр Іванович
2018
Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
т.1 в.1 c.351-363
27
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валерій Іванович
Нанавов Антон Семенович
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-414
28
Монографія
Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку
Жилінська Оксана Іванівна
Харламова Ганна Олексіївна
Шнирков Олександр Іванович
2017
Кальварія
т.1 в.1 c.1-168
29
Монографія
Регуляторна кооперація в міжнародних інтеграційних процесах
Шнирков Олександр Іванович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.55-67
30
Монографія
Поглиблені та розширені форми класичних стадій міжнародних економічних інтеграцій
Шнирков Олександр Іванович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.77-89
31
Монографія
Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку
Жилінська Оксана Іванівна
Харламова Ганна Олексіївна
Шнирков Олександр Іванович
2017
Кальварія
т.1 в.2 c.1-164
32
Наукова стаття
Competition Regulation Policy and Stimulating Growth of Competitiveness in the EU
Шнирков Олександр Іванович
2016
National Security and Defense
в.1-2 c.159-160
33
Наукова стаття
Україна у міжнародних виробничих мережах в умовах інтеграційних та дезінтеграційних процесів
Шнирков Олександр Іванович
2016
Збірник матеріалів міжн. наук.-практ. конф. «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах», м. Київ, 20 жовтня 2016 р. / К.: КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2016
c.32-34
34
Підручник
The Concept of the Solidarity Economy in Ukrainian Thought-Leaders’ Ideas, at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2017
A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice
c.35-44
35
Праці конференції
Україна в європейських інтеграційних та дезінтеграційних процесах
Шнирков Олександр Іванович
2017
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.).
36
Розділ монографії
Переваги та ризики реалізації Трансатлантичного торговельного й інвестиційного партнерства ЄС - США
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.213-228
37
Розділ монографії
Перспективи економічної інтеграції між КНР, Японією та Південною Кореєю в контурах нового регіоналізму
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.320-335
38
Тези
Економічна дезінтеграція та механізми реінтеграції в ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2017
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: Міжнародна науково-практична конференція
c.8-11
39
Тези
Студії та дослідження з економіки європейської інтеграції в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Шнирков Олександр Іванович
2017
Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи
c.407-410
40
Тези
ECONOMIC INTEGRATION OF UKRAINE WITH THE EU UNDER DISINTEGRATION WITH RUSSIA
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.130
41
Матеріали конференції
Зона вільної торгівлі України з ЄС за умов економічної дезінтеграції з Росією
Шнирков Олександр Іванович
2015
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сфері:Матеріали наукової конференції
42
Матеріали конференції
Зона вільної торгівлі України з ЄС за умов економічної дезінтеграції з Росією
Шнирков Олександр Іванович
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
43
Матеріали конференції
Solidarity Economics: New Conceptual Approach in Economic Theory
Шнирков Олександр Іванович
2016
Інститутом міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин, кафедрою Жана Моне та ВГО «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників»
44
Матеріали конференції
Викладання Економіки європейської інтеграції в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Шнирков Олександр Іванович
2016
Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 р.
45
Матеріали конференції
Адаптація технічного регулювання в Україні до правил ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2016
Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 р.
46
Матеріали конференції
Зона вільної торгівлі України з ЄС за умов економічної дезінтеграції з Російською Федерацією
Шнирков Олександр Іванович
2016
Національний бізнес у вимірі стратегічного партнерства з європейським союзом: Матеріали круглого столу
47
Монографія
Економічні наслідки можливої торговельної реакції Росії на угоду про асоціацію України з ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.485-497
48
Монографія
Економічні ефекти зони вільної торгівлі України з ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2015
Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія
c.282-294
49
Монографія
Правові механізми забезпечення конкурентного середовища в угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом
Шнирков Олександр Іванович
2015
Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія
c.343-360
50
Монографія
Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія
Заблоцька Ріта Олександрівна
Муравйов Віктор Іванович
Шнирков Олександр Іванович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.7-8; с.282-306; с.343-360
51
Монографія
Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія
Заблоцька Ріта Олександрівна
Муравйов Віктор Іванович
Шнирков Олександр Іванович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.57-82
52
Навчальний посібник
Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій
Заблоцька Ріта Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Дніпро
в.4 c.4-158.
53
Навчальний посібник
Конкурентна політика Європейського Союзу
Шнирков Олександр Іванович
2016
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.1-110
54
Навчальний посібник
Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій
Заблоцька Ріта Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Дніпро
55
Наукова стаття
Russia’s Concerns for the EU-Ukraine Association: Myths and Realities
Рогач Олександр Ігорович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2015
Journal Global Policy and Governance
56
Наукова стаття
Політика регулювання конкуренції і сприяння зростанню конкурентоспроможності в ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2016
Національна безпека і оборона
в.№1-2 c.77-88
57
Наукова стаття
Проблема трансформації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту
Резнікова Наталія Володимирівна
Шнирков Олександр Іванович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
в.Вип. 124(2) c.121-129
58
Наукова стаття
Disintegration of Ukrainian and Russian Economies
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2015
Journal of Global Economy Review
в.1 c.3
59
Наукова стаття
Зона вільної торгівлі України з ЄС за умов економічної дезінтеграції з РФ
Шнирков Олександр Іванович
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
c.168-172.
60
Наукова стаття
Економічна асоціація України з ЄС: можливості реалізації та ризики
Шнирков Олександр Іванович
2015
Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Міжнародна науково-практична конференція
c.152-158
61
Монографія
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development
Дзюба Павло Валерійович
Копійка Валерій Володимирович
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Шнирков Олександр Іванович
2014
Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia
т.1 c.1-304
62
Наукова стаття
Зовнішні виміри поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС.
Шнирков Олександр Іванович
2014
Україна-ЄС: новий етап економічної інтеграції: Наукова конференція
c.4-5
63
Наукова стаття
Зовнішні фактори розвитку поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС.
Шнирков Олександр Іванович
2014
Зб. тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Реструктуризація глобального простору: іторичні імперативи та виклики»
c.32-35
64
Наукова стаття
Особливості та ризики для реалізації економічної асоціації України з ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2015
Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць конференції.
c.7-10
65
Наукова стаття
Економічна асоціація України з ЄС: можливості реалізації та ризики
Шнирков Олександр Іванович
2015
Зб. тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Реструктуризація глобального простору: іторичні імперативи та виклики»
c.152-158
66
Наукова стаття
Інтеграція до ЄС і входження до європейських глобальних і регіональний виробничих мереж
Шнирков Олександр Іванович
2015
Російсько-Український конфлікт: стан, наслідки, перспективи. Центр Разумкова, 2015
c.35-37
67
Наукова стаття
EU-Ukraine Economic Association and Third Countries
Копійка Валерій Володимирович
Шнирков Олександр Іванович
2014
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development : Monograph
т.1 c.54-63
68
Наукова стаття
The best option is EU integration and accession to the european global and regional production networks
Шнирков Олександр Іванович
2015
Російсько-Український конфлікт: стан, наслідки, перспективи. Центр Разумкова, 2015
т.1 c.35-37
69
Наукова стаття
Проблема трансформатизації товарної експортної спеціалізації України в умовах пошуку нових ринків збуту.
Резнікова Наталія Володимирівна
Шнирков Олександр Іванович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.124 c.121-129
70
Наукова стаття
Економічна асоціація України з ЄС та угоди з іншими країнами
Шнирков Олександр Іванович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1 (42) c.54-58
71
Наукова стаття
Чинники диверсифікації експорту України за умов економічної дезінтеграції з РФ
Шнирков Олександр Іванович
2015
Перспективи виходу України на ринки висхідних країн
c.100-108
72
Наукова стаття
Disintegration of Ukrainian and Russian Economies
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2015
Journal of Global Economy Review
т.3 c.4-9
73
Монографія
Post-crisis Global Economy. Restoration of Equilibrium
Вергун Володимир Антонович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-311
74
Монографія
Зони вільної торгівлі на початку XXI ст.
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-256
75
Наукова стаття
Зовнішні фактори розвитку поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2014
Дипломатична академія України при МЗС України: науковий вісник
т.1 c.32-35
76
Наукова стаття
Political Association and Economic Integration with the EU as a Driver of Core Reforms in Ukraine
Копійка Валерій Володимирович
Шнирков Олександр Іванович
2013
77
Наукова стаття
Enternal determinants of the EU-Ukraine deep and comprehensive free trade area
Шнирков Олександр Іванович
2014
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
т.1 c.60-70
78
Тези
Зовнішні виміри поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі України з ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2014
Україна-ЄС: новий етап економічної інтеграції: Наукова конференція
т.1 c.4-5
79
Монографія
Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium
Дзюба Павло Валерійович
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-311
80
Монографія
Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття
Дзюба Павло Валерійович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.193-207
81
Наукова стаття
Економічні наслідки укладенняугоди про асоціацію України з ЄС з урахуванням можливої реакції Росії
Шнирков Олександр Іванович
2013
Національна безпека і оборона
т.4 c.90.0000
82
Наукова стаття
Трансформація поділу праці між країнами та розвиток міжнародних інтеграційних процесів на рубежі ХХ- ХХІ ст.
Шнирков Олександр Іванович
2013
Дипломатична академія України при МЗС України: науковий вісник
т.1 c.178-184
83
Монографія
Elaboration of strategical framework for international cooperation in Taras Shevchenko National University of Kyiv
Бех Петро Олексійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2011
К.: ЦУЛ
c.31-45
84
Енциклопедія
Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник
Андрєєва Ольга Миколаївна
Добржанська Олена Леонідівна
Запорожець Оксана Юріївна
Копійка Валерій Володимирович
Кучмій Олена Петрівна
Муравйов Віктор Іванович
Піпченко Наталія Олександрівна
Рижков Микола Миколайович
Фролова Оксана Миколаївна
Шнирков Олександр Іванович
2011
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-368
85
Енциклопедія
Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник
Копійка Валерій Володимирович
Кучмій Олена Петрівна
Муравйов Віктор Іванович
Шнирков Олександр Іванович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.60; 61; 107; 108; 114; 124; 141; 142; 173-174;265-266; 270; 271; 272; 273; 276
86
Наукова стаття
Європейська співпраця в галузі науково-технічних досліджень // В "Європейському Союзі :економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
87
Наукова стаття
Європа 2020//В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
88
Наукова стаття
Європейська дослідницька рада //В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
89
Наукова стаття
Європейський інноваційний рейтинг// В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
90
Наукова стаття
Європейський інститут технологій //В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
91
Наукова стаття
Зона вільної торгівлі //В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
92
Наукова стаття
Інтегральний інноваційний індекс //В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
93
Наукова стаття
Рамкова програма з науково-дослідницької діяльності//В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
94
Наукова стаття
Рамкова програма конкурентоспроможності та інновацій// В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
95
Наукова стаття
Спільна торговельна політика ЄС//В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
96
Наукова стаття
Європейський дослідницький простір// В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
97
Наукова стаття
Внутрішній ринок// В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Муравйов Віктор Іванович
Шнирков Олександр Іванович
2011
98
Наукова стаття
Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
в.97 (2) c.68-77
99
Наукова стаття
Європейський дослідницький простір//В "Європейськомк Союзі: економіка, політика, право"
Негода Анна Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2011
100
Наукова стаття
Європейська співпраця в галузі науково-технічних досліджень//В "Європейському Союзі: економіка, політика, право"
Шнирков Олександр Іванович
2011
101
Наукова стаття
Розвиток національних інноваційних політик країн-членів ЄС на початку ХXІ століття
Шнирков Олександр Іванович
2009
102
Наукова стаття
Формування національних інноваційних політик за умов глобалізації (у співавторстві з Капустіним А.)
Шнирков Олександр Іванович
2009
Економіка і управління
т.3
103
Тези
Теоретико-методологічна підготовка економістів-міжнародників
Шнирков Олександр Іванович
2010
104
Наукова стаття
Розширений ЄС у сучасній світовій економіці
Шнирков Олександр Іванович
2007
105
Наукова стаття
Розширений Європейський Союз у сучасній світовій економіці
Шнирков Олександр Іванович
2007
Економіка і управління
106
Наукова стаття
Ukraine`s joining the WTO: realities and challenges
Шнирков Олександр Іванович
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.104.0000
107
Наукова стаття
Часть экономического суверенитета придется передать на наднациональный уровень
Шнирков Олександр Іванович
2008
Бізнес
108
Наукова стаття
Европейский Союз в зонах свободной торговли: последствия для Украины
Шнирков Олександр Іванович
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.72.0000
109
Праці конференції
Основні параметри регулювання конкуренції на єдиному ринку ЄС та їх вплив на український бізнес
Шнирков Олександр Іванович
2008
110
Монографія
Міжнародні економічні відносини
Заблоцька Ріта Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2007
111
Наукова стаття
Короткотермінові ефекти входження центральноєвропейських країн до економічної системи ЄС
Шнирков Олександр Іванович
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.66 c.61.0000
112
Наукова стаття
Зоны свободной торговли в концепциях евроинтеграционного развития Украины и России
Шнирков Олександр Іванович
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.66
113
Розділ монографії
Україна - Євопейський Союз:економіка,політика,право
Копійка Валерій Володимирович
Муравйов Віктор Іванович
Шнирков Олександр Іванович
2006
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.62-268
114
Монографія
Україна - Європейський Союз: економіка, політика, право.
Копійка Валерій Володимирович
Муравйов Віктор Іванович
Шнирков Олександр Іванович
2006
115
Монографія
Україна - Європейський Союз: економіка, політика, право.Розділ 3 "Основні засади правової інтеграції України з Євросоюзом"
Копійка Валерій Володимирович
Муравйов Віктор Іванович
Шнирков Олександр Іванович
2006
116
Монографія
Інформаційна політика України: європейський контекст
Шнирков Олександр Іванович
2006
117
Наукова стаття
Ukraine’s Joining the WTO: Realities and Challenges
Копистира Арсеній Миколайович
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2006
Transition Studies Review
т.3 c.513-523
118
Наукова стаття
Infrastructural Policy in Energy Sector of Ukraine // Infrastructure Policies for Sustained Growth in Russia, Belarus and Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2000
INTAS Project Paper
т.1 c.55-79
119
Наукова стаття
Infrastructural Policy in Telecommunication of Ukraine // Infrastructure Policies for Sustained Growth in Russia, Belarus and Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2000
INTAS Project Paper
т.1 c.24-41
120
Наукова стаття
Structural Changes in Energy Sector in Ukraine // Infrastructure Policies for Sustained Growth in Russia, Belarus and Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2000
INTAS Project Paper
т.1 c.46-68
121
Наукова стаття
Software Industry in Ukraine // Infrastructure Policies for Sustained Growth in Russia, Belarus and Ukraine
Рогач Олександр Ігорович
Шнирков Олександр Іванович
2000
INTAS Project Paper
т.1 c.25-39

Повернення до списку

Вгору