Автори, співробітники Університету

Шовковий В'ячеслав Миколайович
Shovkoviy Vjatsheslav Mykolaiovych

Ідентифікатор автора: 43763
Кількість пошукових запитів автора: 550
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Методики викладання української та іноземних мов і літератур
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: класичні мови, функціональна граматика, лінгвокультурологія, методика навчання

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Методика інтегративно-диференційованого навчання граматики латинської мови майбутніх філологів
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-130
2
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту бакалаврського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератур
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
3
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до проведення, оформлення та захисту магістерського дослідження з методики навчання української та іноземних мов і літератури
Колодько Тетяна Миколаївна
Любашенко Олеся Вадимівна
Науменко Людмила Петрівна
Смовженко Людмила Григорівна
Сорокіна Наталія Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-33
4
Наукова стаття
Професійно орієнтоване навчання англійської мови студентів математичних спеціальностей як предмет лінгвометодичних досліджень
Лазоренко Людмила Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
Scientific Journal "World Science"
c.98-102
5
Наукова стаття
Формування в майбутніх викладачів класичних мов методичної компетентності методом проектів
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
Ars Linguodidacticae
в.2 c.29-38
6
Наукова стаття
Стратегічна компетентність як предмет лінгводидактичної дискусії
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
в.4 c.19-26
7
Наукова стаття
Комунікативно-стратегічна компетентність у контексті розроблення змісту навчання майбутніх філологів німецької мови (початковий етап)
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”
в.2 c.81-88
8
Навчально-методичний комплекс
Основні вимоги до підготовки, написання та захисту науково-дослідницьких робіт (відділення іноземної філології та зарубіжної літератури)
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
К.: КПНЗ "Київська Мала академія наук учнівської молоді"
9
Навчально-методичний комплекс
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності "Освітні педагогічні науки"
Любашенко Олеся Вадимівна
Смовженко Людмила Григорівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
10
Наукова стаття
Вправи га редагування як спосіб формування стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою Thr scientific heritage
Шовковий В'ячеслав Миколайович
Михайленко О.А.
2016
Science of Europe (Global science center LP)
в.4 c.60-63
11
Наукова стаття
Префіксальні дієслова давньогрецької мови як лінгвокогнітивні одиниці: методика навчання
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
в.2 (2) c.79-82
12
Наукова стаття
Методична система навчання наукового писемного англійського мовлення студентів магістратури природничих спеціальностей України
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2016
The scientific heritage
в.1
13
Наукова стаття
Вправи на редагування як спосіб формування стратегічної компетенції в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2016
The scientific heritage
в.4 c.60-63
14
Хрестоматія
Хрестоматія для студентів-класиків
Голубовська Ірина Олександрівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-454
15
Наукова стаття
Bellum як ключовий концепт становлення римської державності (на матеріалі книги трактату Тіта Лівія «Ab Urbe condita»)
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
c.542-550
16
Наукова стаття
Approccio ermeneutico come strategie di apprendimento della lingua greca
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2014
Italian science review
т.2 c.131-134
17
Наукова стаття
Содержание концепта «AMOR» в латинском языке
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2014
UNIVERSUM: филология и искусствоведение
т.3 c.1-7
18
Наукова стаття
Особенности перевода басен Эзопа и Федра на украинский и русский язик
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2014
Филология и литературоведение
т.1 c.1-8
19
Наукова стаття
Структура концепту РАХ у мовній картині світу давніх римлян.
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2013
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
т.21 c.159-166
20
Наукова стаття
До проблеми принципів навчання граматики класичних мов.
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2013
21
Наукова стаття
Мовна картина світу як складова лінгвістичної підготовки студентів.
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2013
Материалы международной научной конференции. - Симферополь: Оджакъ
т.43 c.142.0000
22
Підручник
Методика викладання класичних мов.
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2013
23
Наукова стаття
Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові // Studia Linguistica: збірник наукових праць.
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2012
24
Словник
Багатомовний юридичний словник-довідник
Корольов Ігор Русланович
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Письменна Юлія Олександрівна
Соколова Юлія Олександрівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2012
25
Наукова стаття
Психологічні основи герменевтичного підходу до навчання давньогрецької мови
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2011
Імідж сучасного педагога
c.0.0000
26
Наукова стаття
Ментально-когнітивний інтерцикл навчання давньогрецької мови студентів-філологів
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2011
Вища освіта України
c.0.0000
27
Наукова стаття
Навчання читання давньогрецьких автентичних текстів з низькою та середньою імпліцитністю // Освітологічний дискурс: Електронне наукове фахове видання - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/2011_1/index.html
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2011
28
Наукова стаття
Методична інтерпретація категорій модальності, способу та стану у давньогрецькій мові
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2010
29
Наукова стаття
Психолінгвістичні основи герменевтичного підходу до навчання давньогрецької мови
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2008
Збірка наукових матеріалів до ІV Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми металінгвістики"
т.120 c.138.0000
30
Наукова стаття
Методичні основи герменевтичного підходу до навчання давньогрецької мови
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2008
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Педагогіка та психологія
т.14 c.22.0000
31
Наукова стаття
Навчання студентів розуміння давньогрецьких текстів за допомогою аналізу засобів вираження інформативності
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2008
32
Наукова стаття
Методична інтерпретація категорії відмінка у давньогрецькій мові (на матеріалі форм генетива і датива) // Studia Linguistica
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2008
33
Наукова стаття
Аналітичне забезпечення масового дослідження мікроелементного складу поодиноких зерен акцесорних мінералів (циркону та монациту) під час IPY 2007/2008 (PLATES@GATES/CAZIC)
Андреєв Олександр В’ячеславович
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2006
34
Наукова стаття
Відбір граматичного матеріалу з класичних мов для навчання студентів спеціальності „класична філологія”
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2005

Повернення до списку

Вгору