Автори, співробітники Університету

Шомпол Олена Анатоліївна

Ідентифікатор автора: 43774
Кількість пошукових запитів автора: 445

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Роль держави у забезпеченні еколого-правового статусу людини
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Еколого-правовий статус людини і громадянина :ретроспективний та перспективний погляди: збірн. матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2019 року)
c.239-241
2
Наукова стаття
Сlimate Change Impact On The Human Right To Environmental Conditions Of A Specified Quality (Safe, Clean, Healthy And Sustainable Environment): Some International And Ukrainian Environmental Law Issues 
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Review of European and Comparative Law
в.36 (1) c.93-112
3
Тези
Держава як суб”єкт нормотворення у сфері забезпечення екологічної безпеки
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали “круглого столу”, присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. Наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.)
c.205-208
4
Тези
Угода про асоціацію між Україною т Європейським Союзом: проблеми реалізації екологічної складової
Шомпол Олена Анатоліївна
2019
Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: Матер. міжнар.наук.-практич. конф. (м. Київ, 22 квітня 2019 р.). К.: ВГО "Українська асоціація міжнародного права", 2019. - 204с.
c.118-121
5
Матеріали конференції
Оцінка впливу на довкілля: проблеми правового регулювання// Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля
Шомпол Олена Анатоліївна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.157-158
6
Монографія
State Sovereignty over Natural Resources and Wealth in the Context of the European Integration Processes
Шомпол Олена Анатоліївна
2018
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin. - 2018.
c.45-54
7
Монографія
Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов’язань
Шомпол Олена Анатоліївна
2018
Чернівці: Кондратьєв А.В.
8
Наукова стаття
Всеукраїнська науково-практична конференція «Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України»
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Екологічне право
в.3-4 c.28 – 61
9
Матеріали конференції
Екологічна інформація як об’єкт правовідносин за екологічним законодавством України
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у ВНЗ України (м. Одеса, 9 – 10 вересня 2016 р.)
c.243-246
10
Матеріали конференції
Зовнішня екологічна функція держави: національні та міжнародно-правові засади
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.129-130
11
Матеріали конференції
До питання екологічної функції держави сучасних умовах.
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.)
c.219-222
12
Матеріали конференції
Екологічний контроль: правові проблеми реформування
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України : матеріали «круглого столу» (Харків, 2 груд.2016 р.) за заг.ред А.П.Гетьмана. – Х.: Право, 2016. – 328 с
c.237-240
13
Матеріали конференції
Держава як суб’єкт екологічних правовідносин : актуальність проблеми
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 8-10 вересня 2017 р.) - 188 с.
c.90-92
14
Наукова стаття
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку (1 частина)
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (103) c.35-41
15
Наукова стаття
Конституційні екологічні права та обов’язки держави
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу «Правові проблеми державно- приватного партнерства в умовах євроінтеграції», присвяченого 20-річчю Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса, 2 – 4 червня 2017 р. - 280 с.
c.263-265
16
Наукова стаття
Круглий стіл «Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права України: 20 років розвитку» (2 частина)
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.вип 1 c.11-17
17
Тези
Правові проблеми суверенітету держав над власними природними ресурсами та багатствами
Шомпол Олена Анатоліївна
2017
Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. м. Київ, / Укладачі В.В. Носік та ін., - Чернівці, 2017. - 352 с.
c.318-321
18
Матеріали конференції
Проблеми правового забезпечення екологічної політики на сучасному етапі
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових праць
19
Тези
Пріоритети екологічної політики України в умовах збройного конфлікту: проблеми законодавчого закріплення
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.323-326
20
Тези
Проблеми реалізації еколого-правових пріоритетів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу: матеріали Всеукр. наук.-практ. круглого столу
c.181-183
21
Тези
Екологічний контроль: проблеми правового забезпечення
Шомпол Олена Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
в.2 c.63-64
22
Матеріали конференції
Правове забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України в умовах збройного конфлікту
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали науково-практичної конференції
т.1 c.90-92
23
Навчальний посібник
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Бобонич Євген Федорович
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Чернівці: Кондратьєв А.В.
т.1 c.1-120
24
Наукова стаття
Національні та міжнародно-правові проблеми регулювання охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки під час збройних конфліктів
Балюк Галина Іванівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2015
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
т.2 c.142-158
25
Тези
Шляхи удосконалення законодавства України про екологічну безпеку
Шомпол Олена Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.12-15
26
Наукова стаття
Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka / Redakcja naukowa prof. Jerzy Jaskiernia.
Шомпол Олена Анатоліївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.60.0000
27
Наукова стаття
Тенденции развития законодательства Украины об экологической безопасности в контексте международно-правовых обязательств
Шомпол Олена Анатоліївна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50.0000
28
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
29
Тези
Проблеми систематизації та розвитку екологічного законодавства України
Шомпол Олена Анатоліївна
2011
30
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
31
Праці конференції
Міжнародно-правові зобов'язання України в сфері забезпечення екологічної безпеки: проблеми класифікації
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
32
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
33
Довідник
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Балюк Галина Іванівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
34
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України: Практикум для студентів юридичного факультету спеціальності 6.060100 „Правознавство”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
35
Навчально-методичний комплекс
Земельне право України. Практикум для студентів спеціальності 6.060100 «правознавство».
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.103
36
Навчально-методичний комплекс
Екологічне право України : робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.94
37
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми екологічного права України:
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.116
38
Наукова стаття
Поняття „вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку” в контексті міжнародно-правових зобовязань
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.82.0000
39
Наукова стаття
Загальнотеоретичні засади правових форм удосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов'язань
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
c.95.0000
40
Практикум
Практикум по земельному праву
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.95
41
Практикум
Екологічне право України: практикум для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.106
42
Наукова стаття
Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (Продовження)
Заєць Олена Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.45-55
43
Наукова стаття
Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології (закінчення)
Заєць Олена Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.3 c.64-71
44
Підручник
Земельне право України
Балюк Галина Іванівна
Бахуринська Марія Михайлівна
Бевз Олена Володимирівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Заєць Олена Іванівна
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Коломійцева (Старостенко) Діана Миколаївна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Носік Володимир Васильович
Позняк Еліна Владиславівна
Саркісова Тамара Борисівна
Слепченко Анжела Анатоліївна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2008
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.512
45
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-дослідна робота та законотворча діяльність
Ковальчук Тетяна Григорівна
Шомпол Олена Анатоліївна
2007
Момент істини : літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права
c.165-175

Повернення до списку

Вгору