Автори, співробітники Університету

Шпирко Віктор Васильович
Shpyrko Viktor Vasylovych

Ідентифікатор автора: 43800
Кількість пошукових запитів автора: 341
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної кібернетики
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: актуарна математика, фінансова математика, економіко-математичне моделювання

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 15, з них наукових статей (наукові публікації) - 7, монографій - 3, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Алгоритм оцінювання функції розподілу граничної ціни індивідуального попиту в умовах неявного маркетингового дослідження
Шпирко Віктор Васильович
Ярмоленко Юлія Артурівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.206 c.44-52
2
Матеріали конференції
Моделювання процесу повернення боргових зобов'язань за допомогою алгоритмів Machine Learning
Шпирко Віктор Васильович
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
т.1 в.1 c.97-98
3
Монографія
Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
Федоренко Ірина Костянтинівна
Черняк Євген Олександрович
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2019
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
c.1-456
4
Наукова стаття
Fraud detection models and payment transactions analysis using machine learning
Шпирко Віктор Васильович
Коваль Богдан
2019
SHS Web of Conferences
т.65 в.02002 c.1-7
5
Матеріали конференції
Моделювання процесу повернення боргових зобов’язань при факторингових операціях за допомогою алгоритмів DATA MINING
Шпирко Віктор Васильович
Потапенко Андрій Ігорович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року
т.1 c.260-263
6
Монографія
Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України
Баженова Олена Володимирівна
Черняк Євген Олександрович
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2018
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
т.1 c.1-432
7
Монографія
Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем
Захарченко Павло Васильович
Черняк Євген Олександрович
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2016
Бердянськ: Видавець Ткачук О.В
т.1 c.1-512
8
Матеріали конференції
Сomparative analysis of ruin probability estimates for insurance companies
Шпирко Віктор Васильович
2014
Програма та тези доповідей II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» (GCERECEEC’2014)
т.1 c.77-77
9
Наукова стаття
Моделювання залежності економічного розвитку від реалізації бюджетної та грошово-кредитної політики України в посткризовий період
Шпирко Віктор Васильович
2013
Бізнес Інформ
т.3 c.97-105
10
Наукова стаття
Efficiency evaluation of tax planning methods on the example of vertically integrated agricultural companies// Ekonomika
Шпирко Віктор Васильович
2013
Current problems in information and computational technologies
т.3 c.184.0000
11
Навчальний посібник
Страхування: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Нечипоренко Віталій Ігорович
Приказюк Наталія Валентинівна
Старостіна Алла Олексіївна
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2011
К.: Знання України
т.2 c.607.0000
12
Наукова стаття
Оцінка ймовірності банкрутства страхових компаній у класичній моделі ризику зі змінною страховою надбавкою
Шпирко Віктор Васильович
2011
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.1 c.74.0000
13
Підручник
Вища математика для економістів
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
Слушаєнко Наталія Василівна
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2008
Вища математика для економістів
14
Наукова стаття
Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній для функцій розподілу з „важкими хвостами”
Шпирко Віктор Васильович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.48.0000
15
Наукова стаття
Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній у випадку, коли страхові виплати мають розподіл Парето
Шпирко Віктор Васильович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.104.0000

Повернення до списку

Вгору