Автори, співробітники Університету

Штельмашенко Анастасія Дмитрівна

Ідентифікатор автора: 43815
Кількість пошукових запитів автора: 1450

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Державного управління
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Проблема біженців в міграційній політиці латиноамериканського регіону
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.1 в.1(11) c.36-45
2
Наукова стаття
Вплив політичної системи та діяльності політичних партій на розвиток демократії: політико-управлінський аспект
Ситник Григорій Петрович
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.2 в.2(12) c.63-74
3
Навчальний посібник
Рекомендації щодо написання курсових робіт, есе, рефератів та аналітичних записок: навчально-методичний посібник (для студентів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування
Ситник Григорій Петрович
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.1 в.1 c.1-72
4
Тези
Historical transformation of the state service principles in Ukraine
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2019
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.212-213
5
Наукова стаття
Формування суспільної думки в державі
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління
т.2 в.29(68) c.129-134
6
Наукова стаття
Спіраль мовчання як фактор впливу на громадську думку
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2018
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління
т.3 в.29(68) c.119-122
7
Тези
Особливості взаємодії публічної влади та громадської думки
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2018
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 в.4 c.115-117
8
Наукова стаття
Закордонний досвід формування бренда держави: пошук технічних рішень в ув'язці з економічними, соціальними та політичними
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 c.125-127
9
Наукова стаття
Політичний маркетинг та брендінг як складники державної політики
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2015
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
в.25 c.254-262
10
Тези
Роль бренду держави у розрізі забезпеченя національної безпеки
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.140-141
11
Тези
Бренд країни як конструктор глобалізаційних процесів
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.76-77
12
Наукова стаття
Аспекти формування бренда держави: закордонний досвід
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.1 c.94-97
13
Тези
Бренд як складова символічного капіталу держави
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.10 c.125-127
14
Тези
Інститут Президента: історія та сучасність
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2014
Інститут Президента України в системі державної влади:матеріали наукової конференції
т.1 c.262-265
15
Наукова стаття
Бренд держави: сутність та особливості формування//Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Управління», вип.2
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.348.0000
16
Тези
Персоніфіковані бренди держави: український досвід
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
c.60.0000
17
Тези
Глава государства: от имджа к бренду
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2013
18
Тези
Поняття «образ»,«імідж» та «бренд» в сучасному
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2013
Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального
т.2 c.259-260
19
Тези
Государственные программы формирования бренда Украины:step by step
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2013
Государственное и муниципальное управление в ХХІ веке: теория, методология, практика
т.1 c.14-17
20
Наукова стаття
Бренд держави: сутність та особливості формування
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.107 c.71.0000
21
Наукова стаття
Брендінг як складова державної політики незалежної України
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2012
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: Державне управління
т.243 c.157-165
22
Тези
Основні принципи управління політичним брендом
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.8 c.134.0000
23
Тези
Бренд держави: теоретичний та прикладний аспект
Штельмашенко Анастасія Дмитрівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.10 c.42-44

Повернення до списку

Вгору