Автори, співробітники Університету

Шулінова Лариса Василівна
Shulinova Larysa Vasylivna

Ідентифікатор автора: 43845
Кількість пошукових запитів автора: 521
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Стилістики та мовної комунікації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: функціональна стилістика / ідіостилістика / методика викладання української мови в середній і вищій школі /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 32, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Стилістика української літературної мови: Книга 1: Тести, завдання, вправи.
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
2
Навчальний посібник
Стилістика української літературної мови: Книга 2: Функціональна діагностика тексту
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2018
ВПЦ «Київський університет»
3
Наукова стаття
Інтертекстуальність у медійних текстах жанру інтервʼю з політиками. Стаття 2.
Шулінова Лариса Василівна
2018
ВПЦ «Київський університет»
в.37 c.72-89
4
Наукова стаття
Медіастилістичний ресурс антитези в архітектоніці сучасного українського інтервʼю (Стаття 1)
Шулінова Лариса Василівна
2019
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.39 c.85-88
5
Наукова стаття
Комунікативний статус коментаря в сучасній лінгвостилістиці
Шулінова Лариса Василівна
2018
Лінгвістика. Лінгвокультурологія
в.12 c.404-413
6
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Стилістика професійної комунікації» для студентів неспеціальних факультетів університету
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2016
"Логос" - К.: Літературознавство (наукова літературна конференція)
7
Наукова стаття
Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях
Шулінова Лариса Василівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
в.В.1(25) c.39-42
8
Наукова стаття
Інтертекстуальність сучасної української медійної рецензії мистецької тематики
Шулінова Лариса Василівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.31 c.18-35
9
Наукова стаття
Прецедентність української медійної рецензії мистецької тематики
Шулінова Лариса Василівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.32 c.18-33
10
Наукова стаття
Синестеземи в українському медійному тексті спеціалізованих інтернет-видань мистецької тематики
Шулінова Лариса Василівна
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.50 c.135-141
11
Наукова стаття
Синестеземи в українському медійному тексті мистецької тематики неспеціалізованих інтернет-видань
Шулінова Лариса Василівна
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.17-25
12
Наукова стаття
Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка
Шулінова Лариса Василівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.120-129
13
Наукова стаття
Науковий стиль сучасної української літературної мови: жанрова диференціація
Шулінова Лариса Василівна
2013
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
т.1 c.257-263
14
Наукова стаття
Стаття в системі жанрів сучасної української мови
Шулінова Лариса Василівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.23-30
15
Наукова стаття
Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття
Шулінова Лариса Василівна
2013
16
Навчальний посібник
Стилістика української літературної мови. Книга 1 : Тести, завдання, вправи : навчальний посібник. – Видання 3-є: доповнене й перероблене.
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2012
17
Навчальний посібник
Стилістика української літературної мови. Книга 2 : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник. – Видання 2-е : доповнене й перероблене.
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2012
18
Наукова стаття
Синестеземи в українській національній мовній картині світу: лінгвістична проблематика Симоненка.
Шулінова Лариса Василівна
2012
19
Наукова стаття
Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі України
Шулінова Лариса Василівна
2012
20
Наукова стаття
Синестезії в мовотворчості Лесі Українки
Шулінова Лариса Василівна
2011
21
Наукова стаття
Синтезії в індивідуальній мовній картині світу
Шулінова Лариса Василівна
2011
22
Наукова стаття
Назви кольорів як знаки відображення: ідіостилістичний аспект
Шулінова Лариса Василівна
2011
23
Наукова стаття
Синтезії в художньому поетичному мовленні Василя Симоненка
Шулінова Лариса Василівна
2011
24
Наукова стаття
Анотація в системі жанрів наукового стилю української літературної мови
Шулінова Лариса Василівна
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29
25
Наукова стаття
Світ відчуттів Миколи Вороного
Шулінова Лариса Василівна
2010
26
Наукова стаття
Поетичний світ відчуттів Юрія Клена
Шулінова Лариса Василівна
2009
27
Наукова стаття
Поетичний синтаксис М.Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій
Шулінова Лариса Василівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.16 c.59.0000
28
Наукова стаття
Вивчення інноваційних технологій навчання мови в нормативному вузівському курсі "Методика викладання української мови в школі"
Шулінова Лариса Василівна
2008
29
Наукова стаття
Вивчення інноваційних технологій навчання мови в нормативному курсі "Методика викладання української мови в школі"
Шулінова Лариса Василівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.17
30
Словник
Англо-український словник: Близько 75000 термінів.
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2007
31
Словник
Новий англо-український медичний словник.
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2007
32
Наукова стаття
Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови
Шулінова Лариса Василівна
2005

Повернення до списку

Вгору