Автори, співробітники Університету

Шульга Марина Андріївна

Ідентифікатор автора: 43848
Кількість пошукових запитів автора: 892

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Державного управління
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
«Політичні проблеми соціального управління» для студентів спеціальності «Політологія» (ОР-Бакалавр).
Шульга Марина Андріївна
2020
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-96
2
Наукова стаття
Борьба с плагиатом: какой фронт важнее?
Шульга Марина Андріївна
2020
Virtus: Scientific Journal
т.40 в.40 c.147-150
3
Наукова стаття
«New world order»: unknown Herbert Wells
Шульга Марина Андріївна
2020
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.7 в.7. 1 c.6-15
4
Матеріали конференції
Про сучасність класичної політичної теорії
Шульга Марина Андріївна
2019
Актуальні проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.143-145
5
Наукова стаття
Цивілізаційний вибір у поведінковому вимірі.
Шульга Марина Андріївна
2018
Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
т.2 в.2(94) c.172-188
6
Наукова стаття
Україна в ракурсі геополітики: перечитуючи Хелфорда Макіндера
Шульга Марина Андріївна
2019
Науково-практичний журнал "Регіональні студії"
т.16 в.16 c.131-137
7
Словник
Визначення альтернатив політики. Здійсненність політики. Здійснення політики. Політична проблема. Політичний менеджмент.
Зубчик Олег Анатолійович
Шульга Марина Андріївна
2018
Публічне управління. Термінологічний словник. За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М.Білинського, О.М.Петроє
т.1 в.1 c.22-23, 53. 120, 122
8
Навчальний посібник
Геополітика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Шульга Марина Андріївна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-239
9
Наукова стаття
Ориентализм и диалог цивилизаций
Шульга Марина Андріївна
2016
Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
т.3 в.3-4(83-84) c.54-66
10
Наукова стаття
Універсальність цінностей європейської цивілізації
Шульга Марина Андріївна
2017
Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
т.4 в.4(90) c.27-37
11
Наукова стаття
Наука управління у світлі двох концепцій держави
Шульга Марина Андріївна
2016
Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал
в.2(10) c.1-24
12
Довідник
Важелі впливу Європейського Союзу
Шульга Марина Андріївна
2015
Львів: Новий Світ-2000
т.1 c.32,39,114,150,181241,242,
13
Монографія
Геополітична концепція Олександра Сергійовича Панаріна
Шульга Марина Андріївна
2014
Філософи Донбасу. Вісник асоціації філософів і релігієзнавців
т.1 в.1 c.218-241
14
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Геополітика"
Шульга Марина Андріївна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.1-144
15
Наукова стаття
Европеизация: некоторые особенности одного концепта
Шульга Марина Андріївна
2015
Век глобализации
в.1(15) c.88-95
16
Наукова стаття
О негативном дискурсе украинско-российских отношений
Шульга Марина Андріївна
2015
Геополитика и безопасность
в.1 c.53-63
17
Наукова стаття
Інновації в державному управлінні як умова розбудови сервісної держави
Шульга Марина Андріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
в.1 (1) c.97-100
18
Наукова стаття
Інновації в державному упраління як умова розбудови сервісної держави
Шульга Марина Андріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління
т.1 c.97-100
19
Наукова стаття
Демократична ідентичність Європейського Союзу: концептуальний вимір
Шульга Марина Андріївна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.80 c.398-403
20
Наукова стаття
Європейська геостратегія України у вимірі вітчизняного консерватизму (за працями В'ячеслава Липинського та Степана Томашівського)
Шульга Марина Андріївна
2014
Studia Politologica Ukraine-Polona
в.4 c.86-92
21
Наукова стаття
Вениамин Семенов-Тян-Шанский в геополитическом измерении
Шульга Марина Андріївна
2014
Ученые записки Сахалинского государственного университета
в.XI/XII c.149-157
22
Праці конференції
Історико-правові засади Інституту Президента в Україні
Шульга Марина Андріївна
2014
Інститут Президента України в системі державної влади:матеріали наукової конференції
c.124-128
23
Праці конференції
Роджерз Брюбейкер: деякі неологізми сучасної етнополітології
Шульга Марина Андріївна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.9 c.74-76
24
Праці конференції
Християнські основи європейської демократії: ad notanda
Шульга Марина Андріївна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.10 c.189-191
25
Тези
Історико-правові засади Інституту Президента України
Шульга Марина Андріївна
2014
Інститут Президента України в системі державної влади:матеріали наукової конференції
т.1 c.124-128
26
Тези
Европа и её Другие: возможен ли диалог?
Шульга Марина Андріївна
2014
Материалы IV международной междисциплинарной конференции. Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: Пространство диалога
в.1 c.280-291
27
Тези
Концепт урядування в державно-управлінському дискурсі Європейського Союзу
Шульга Марина Андріївна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.63.0000
28
Наукова стаття
Новий світовий порядок: Європейський дискурс
Шульга Марина Андріївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.77.0000
29
Наукова стаття
Зовнішньополітичні пріоритети незалежної України (за працями М. Грушевського та В. Липинського)
Шульга Марина Андріївна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.59 c.22.0000
30
Наукова стаття
Підходи та позиції у дослідженні сучасних політичних євро інтеграційних процесів
Шульга Марина Андріївна
2012
Освіта регіону: Політологія, психологія, комунікації. Український науковий журнал
т.1 c.14.0000
31
Тези
Геоекономічна складова державного управління в умовах глобалізації
Шульга Марина Андріївна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.42.0000
32
Наукова стаття
“Розколотий Захід”: дві версії одного світового порядку
Шульга Марина Андріївна
2009
Політологічний вісник
т.2009 c.419.0000
33
Наукова стаття
Наднаціональність та “проблема суверенітету” в Європейському Союзі
Шульга Марина Андріївна
2009
Політологічний вісник
т.2009 c.340.0000
34
Наукова стаття
Дещо про “брак демократії” у Європейському Союзі
Шульга Марина Андріївна
2009
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.196.0000
35
Наукова стаття
Європа та Інші
Шульга Марина Андріївна
2009
Політичний менеджмент
т.38 c.157.0000
36
Наукова стаття
Євроінтеграція та європеїзація: спільне і відмінне
Шульга Марина Андріївна
2010
Політологічний вісник
c.364.0000
37
Наукова стаття
Демократична ідентичність Європейського Союзу:зміст та шляхи формування
Шульга Марина Андріївна
2010
Освіта
c.51.0000
38
Тези
І. Лисяк-Рудницький про незалежність України та її позицію стосовно Росії
Шульга Марина Андріївна
2010
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.68.0000
39
Політичні інтенції російських цивілізаційних концепцій
Шульга Марина Андріївна
2008
Політичний менеджмент
c.141.0000
40
Праці конференції
Дещо про обмеженість критеріїв європейської ідентичності
Шульга Марина Андріївна
2009
41
Михайло Грушевський про культурно-історичні витоки українських поведінкових типів
Шульга Марина Андріївна
2007
42
Монографія
Цивилизация: от локального к глобальному Граду (у співавторстві)
Шульга Марина Андріївна
2008
43
Наукова стаття
Цивілізаційна рубіжність України у дзеркалі російської науки
Шульга Марина Андріївна
2007
Політичний менеджмент
c.106.0000
44
Наукова стаття
Візантизм К.Леонтьєва: між цивілізацією та геополітикою
Шульга Марина Андріївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.90 c.130.0000
45
Наукова стаття
Проблема української єдності у вітчизняній суспільно-політичній думці першої половини ХХ століття
Шульга Марина Андріївна
2008
Практична філософія : науковий журнал
c.199.0000
46
Наукова стаття
Управління масовою свідомістю: посмодерні горизонти осягнення
Шульга Марина Андріївна
2008
47
Наукова стаття
Реклама в структуре манипулятивных практик: посмодерный ракурс
Шульга Марина Андріївна
2008
Практична філософія : науковий журнал
c.77-83
48
Наукова стаття
Геополітичні інтенції російських цівілізаційних концепцій
Шульга Марина Андріївна
2008
Політичний менеджмент
c.141.0000
49
Наукова стаття
«Викрадення Європи»: чи можливе нове життя однієї геостратегії?
Шульга Марина Андріївна
2008
50
Довідник
Деякі підходи до визначення поняття "геополітика" в геополітичній думці сучасної Росії
Шульга Марина Андріївна
2007
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.6
51
Наукова стаття
Реабілітація поняття "простору" в геополітичній думці сучасної Росії
Шульга Марина Андріївна
2007
Політологічний вісник
52
Наукова стаття
Геополітичні виміри української євроінтеграції в уявленнях російських науковців
Шульга Марина Андріївна
2007
Політичний менеджмент
c.138.0000
53
Праці конференції
Позитивний дискурс імперії: привід для обурення чи предмет для осмислення?
Шульга Марина Андріївна
2007
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.132.0000
54
Тези
В.Лепинський про українську незалежність, європейський вибір та відносини з Росією
Шульга Марина Андріївна
2007
55
Тези
В.Вернадський та ноосферна геополітика ("Вернадські читання")
Шульга Марина Андріївна
2007
56
Тези
М.Драгоманов про особливості російської геополітики./Симпозіум 16-17.11.2006
Шульга Марина Андріївна
2007

Повернення до списку

Вгору