Автори, співробітники Університету

Шумарова Наталія Петрівна

Ідентифікатор автора: 43861
Кількість пошукових запитів автора: 956
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Мови та стилістики
Посада: Професор, в.о. зав.кафедрою

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Про один компонент комунікативної діяльності: сприйняттєві і репрезентативні характеристики мовчання
Шумарова Наталія Петрівна
2019
Мова. Суспільство. Журналістика: Збірник матеріалів і тез ХХV (ювілейної) міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 5 листопада 2019)
c.181-187
2
Наукова стаття
Звуки міста в студентській інтерпретації
Шумарова Наталія Петрівна
2018
Стиль і текст : науковий збірник
в.2 (18) c.29-40
3
Наукова стаття
Представлення мовної особистості через опис урбаністичного простору
Шумарова Наталія Петрівна
2018
Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика
в.4 c.181-184
4
Наукова стаття
Concept of silence in modern speech practices
Шумарова Наталія Петрівна
2018
SŁOWO. Studia językoznawcze
т.9 c.130-139
5
Наукова стаття
Образ міста: візуальні, тактильні та звукові характеристики
Шумарова Наталія Петрівна
2017
Діалог мов – діалог культур. Україна і світ: Міжнародна конференція
c.158-165
6
Наукова стаття
Відчуття міста. Київ у студентських творах (одоративні характеристики)
Шумарова Наталія Петрівна
2017
Zmysły. Aspekty językowo-kulturowe
c.124-134
7
Наукова стаття
Вираження ольфакторної рецепції як спосіб представлення мовної особистості
Шумарова Наталія Петрівна
2017
Стиль і текст : науковий збірник
в.1 (17) c.32-44
8
Матеріали конференції
Мовна особистість у соціокультурних параметрах
Шумарова Наталія Петрівна
2016
Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби
c.96-97
9
Навчальний посібник
Соціолінгвістика
Шумарова Наталія Петрівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-157
10
Наукова стаття
Способи представлення парку Софіївка в сучасних українських туристичних путівниках
Шумарова Наталія Петрівна
2013
«Sofijówka» Stanisława Trembieckiego – konteksty i interpretcje
c.201-218
11
Наукова стаття
Когнітивно-комунікативний зміст концепту РАДІСТЬ (за матеріалами опитування студентської аудиторії)
Шумарова Наталія Петрівна
2015
Radośc : Aspecty językowo-kulturowe
c.47-58
12
Наукова стаття
Der Suržyk im System nah verwandter Zweisprachigkeit: soziolinguistischer und linguistischer Aspekt Trasjanka und Suržyk
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Gemischte weiẞrussisch- russisch und ukrainisch- russisch Rede
c.307-326
13
Наукова стаття
La parenté des langues: un problème sociolinguistique
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Carnets d’Atelier de Sociolinguistique
т.7 c.105-116
14
Наукова стаття
Концепт «радість» в інтерпретації студентської аудиторії
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Стиль і текст : науковий збірник
т.15 c.51-58
15
Наукова стаття
Курс соціолінгвістики в підготовці майбутніх журналістів
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.302-308
16
Наукова стаття
Мова ЗМК як об’єкт соціолінгвістики
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Програма всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних комунікацій»
c.109
17
Наукова стаття
Мовні права особистості: до визначення поняття
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць).
c.72-79
18
Наукова стаття
Чистіша від сльози хай буде мова
Шумарова Наталія Петрівна
2014
Фінансовий контроль
т.3 c.60-62
19
Наукова стаття
Способи представлення парку Софіївка в сучасних українських туристичних путів-никах
Шумарова Наталія Петрівна
2013
«Sofijówka» Stanisława Trembieckiego – konteksty i interpretcje
c.201-218
20
Наукова стаття
La parent é des langues: un problème sociolinguistique
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Carnets d’ Atelier de Sociolinguistique
т.7 c.105-116
21
Праці конференції
Фахова спрямованість мовного циклу дисциплін
Мамалига Анастасія Іванівна
Пономарів Олександр Данилович
Шумарова Наталія Петрівна
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.293-301
22
Наукова стаття
Породження та сприймання мовлення як основа комунікаційного процесу
Шумарова Наталія Петрівна
2011
Наукові записки Інституту журналістики
т.45 c.17.0000
23
Наукова стаття
Інформація про роботу Міжнародної наукової конференції «У слові вічність» (на пошану академіка В.М.Русанівського).
Шумарова Наталія Петрівна
2011
Стиль і текст : науковий збірник
c.156158.0000
24
Наукова стаття
Социолингвистика Украины: поствоветский период// Вопр. языкознания
Шумарова Наталія Петрівна
2012
25
Наукова стаття
Етномовна ідентифікація з погляду соціолінгвістики/ Н.П.Шумарова // Життя у слові: Зб. наукових праць на пошану академіка В. М. Русанівського. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011
Шумарова Наталія Петрівна
2011
26
Наукова стаття
Спогади... у світлі сьогодення // Наукові читання Інституту журналістики / На пошану А.І. Мамалиги
Шумарова Наталія Петрівна
2011
27
Праці конференції
Масс-медиа как поле брани/ Н.П.Шумарова // СМИ в публичной сфере: Сб. Материалов Международной научно-практической конференции. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова; Изд-во Моск. Ун-та, 2011
Шумарова Наталія Петрівна
2011
28
Наукова стаття
Девіації як поле взаємодії соціо- та психолінгвістики
Шумарова Наталія Петрівна
2008
Стиль і текст : науковий збірник
т.9 c.0.0000
29
Наукова стаття
Мова міста в соціолінгвістичному вимірі // Мова. Суспільство. журналістика.
Шумарова Наталія Петрівна
2009
30
Наукова стаття
Опис мови міста як соціолінгвістична проблема //Магістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Ф.С.Бацевича. – Луцьк: ПВД "Твердиня"
Шумарова Наталія Петрівна
2009
31
Штельмах М.Л. Інтерв’ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації
Шумарова Наталія Петрівна
2007
32
Бабенко В.В. Семіотичний інструментарій в комунікативній стратегії українського телебачення
Шумарова Наталія Петрівна
2008
33
Монографія
Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації
Боярська Любов Василівна
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Гоян Віта Володимирівна
Єлісовенко Юрій Петрович
Іванов Валерій Феліксович
Мелещенко Олександр Костянтинович
Нєвалов Андрій Георгійович
Петрів Тарас Іванович
Пономарів Олександр Данилович
Приступенко Тетяна Олегівна
Різун Володимир Володимирович
Сидоренко Наталія Миколаївна
Скотникова Тетяна Володимирівна
Чекмишев Олександр Вікторович
Школьна Олена Дмитрівна
Шумарова Наталія Петрівна
2007
34
Наукова стаття
Мовні "пороги сміливості" в сучасних масмедіа
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Стиль і текст : науковий збірник
т.8 c.7.0000
35
Наукова стаття
Мовні процеси в сучасних мас-медіа // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі
Шумарова Наталія Петрівна
2008
36
Наукова стаття
Українська мова в сучасному медіа просторі // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа просторі
Шумарова Наталія Петрівна
2008
37
докторської дисертації І.А.Синиці «Мовна особистість ученого-гуманітарія Х1Х ст.»
Шумарова Наталія Петрівна
2007
38
Акуленко А.А.Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку
Шумарова Наталія Петрівна
2007
39
Гребінник Л.В.Німецькі запозичення у російській мові.
Шумарова Наталія Петрівна
2007
40
О. Палійська «Перемикання кодів у ситуації білінгвізму. Формування ідіолекту О.Кобилянської
Шумарова Наталія Петрівна
2007
41
Ю.Ю.Саплін «Соціолінгвістика і лексична семантика»
Шумарова Наталія Петрівна
2007
42
Наукова стаття
Інформація про роботу конференції «Текст як засіб комунікації»
Скотникова Тетяна Володимирівна
Шумарова Наталія Петрівна
2006
Стиль і текст : науковий збірник
c.254.0000
43
Наукова стаття
Дисципліни мовного циклу в системі журналістської освіти
Мамалига Анастасія Іванівна
Пономарів Олександр Данилович
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.287.0000
44
Наукова стаття
Курс соціолінгвістики в системі підготовки майбутніх журналістів
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.308.0000
45
Праці конференції
Інформація про роботу конференції "Текст як засіб комунікації"
Скотникова Тетяна Володимирівна
Шумарова Наталія Петрівна
2006
Стиль і текст : науковий збірник
c.257.0000
46
Праці конференції
Мовна особистість у сучасному медійному просторі
Шумарова Наталія Петрівна
2007
47
Праці конференції
Соціолінгвістика і стилістика – фундаментальні дисципліни в журналістській освіті
Шумарова Наталія Петрівна
2007
Пам’ять століть
c.79.0000
48
Наукова стаття
Слово редактора
Шумарова Наталія Петрівна
2005
49
Наукова стаття
Белорусский язык: социолингвистические очерки
Шумарова Наталія Петрівна
2005
50
Наукова стаття
Мовна особистість як об’єкт мовної політики
Шумарова Наталія Петрівна
2005
51
Наукова стаття
Роздуми про час
Шумарова Наталія Петрівна
2005

Повернення до списку

Вгору