Автори, співробітники Університету

Щербина Віктор Іванович
Scherbyna Victor I.

Ідентифікатор автора: 43929
Кількість пошукових запитів автора: 1099

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 33, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 2, підручників - 7, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Правове регулювання зайнятості в Україні: проблеми визначення пріоритетів і напрямків
Щербина Віктор Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.113-116
2
Навчально-методичний комплекс
Господарське, трудове і міське право. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Щербина Віктор Іванович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-18
3
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право
Щербина Віктор Іванович
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
4
Підручник
Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та Особлива частини: підручник
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
5
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2018
Підручник 2-ге видання , Київ Юрінком Інтер; Буква Закону, 2018. – 600с.
6
Підручник
Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та Особлива частини: підручник
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
7
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2014
Харків: Диса плюс, 2014. – 500 с.
8
Підручник
Трудове право
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2013
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.
9
Тези
Практична роль теоретичної категорії «функції трудового права»
Щербина Віктор Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези допов. учасн. міжнарод. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ, 2018. – С. 190 – 192.
c.190-192
10
Матеріали конференції
Правові наслідки реорганізації органів Державної фінансової інспекції для їх працівників // Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.); за заг.ред. К.Ю. Мельник
Щербина Віктор Іванович
2016
Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2016. – С. 55 – 57.
c.55-57
11
Матеріали конференції
Функції трудового права і ефективність трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С
Щербина Віктор Іванович
2017
К.: Прінт-Сервіс, 2017.
c.225-227
12
Монографія
Ідеологічні основи сучасного трудового права України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Х.: Діса плюс, 2016
13
Наукова стаття
Доктрина виробничої солідарності – основа ідеології сучасного трудового права України
Щербина Віктор Іванович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.Юридичні науки. – 2016. – № 1 (102) c.7-9
14
Наукова стаття
Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності
Щербина Віктор Іванович
2016
Правова позиція
c.83-87
15
Наукова стаття
Соціальні ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення
Щербина Віктор Іванович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
в.Актуальні проблеми соціального права в Україні c.23-38
16
Наукова стаття
Social ideology of labour law of Ukraine
Кузьменко Галина Валентинівна
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
в.1 c.54-62
17
Наукова стаття
Предмет трудового права (друга частина)
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 в.1 c.209-214
18
Наукова стаття
ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук.
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: «Юрайт», 2017.
c.23-39
19
Наукова стаття
Shcherbyna Viktor. Social ideology of labour law of Ukraine / Shcherbyna Viktor, Kuzmenko Galyna
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.54-62
20
Наукова стаття
Доктрина виробничої солідарності
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.17-22
21
Тези
Функції трудового права і ефективність трудового законодавства України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С
Щербина Віктор Іванович
2017
К.: Прінт-Сервіс, 2017.
c.225-227
22
Тези
Ідеологія як наукова і правова категорія. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред.проф. М.І.Іншина
Щербина Віктор Іванович
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.156-159
23
Монографія
Ідеологічні основи сучасного трудового права України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Діса плюс
c.1-328
24
Тези
Соціальна справедливість як категорія трудового права
Щербина Віктор Іванович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.289-294
25
Навчальний посібник
Курс порівняльного трудового права. Том 1
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Диса плюс
т.1 c.1-1056
26
Навчальний посібник
Курс порівняльного трудового права. Том 2
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Диса плюс
т.2 c.1-744
27
Наукова стаття
Предмет трудового права (частина перша)
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Науково-практичний юридичний журнал "Публічне право"
т.4 c.189-206
28
Матеріали конференції
Сучасна ідеологія трудового права України : основні складові
Щербина Віктор Іванович
2014
Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
т.1 c.46-49
29
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (магістр), спеціалізації «Трудове право»
Андріїв Василь Михайлович
Щербина Віктор Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-21
30
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (магістр), спеціалізації «Право соціального забезпечення»
Андріїв Василь Михайлович
Щербина Віктор Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-14
31
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2014
Диса плюс
т.1 c.1-500
32
Навчальний посібник
Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2012
Х.: Золота миля, 2012
c.6-29, 130-206
33
Підручник
Курс порівняльного трудового права
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2012
Х.: НікаНова, 2011

Повернення до списку

Вгору