Автори, співробітники Університету

Щербина Віктор Іванович
Scherbyna Victor I.

Ідентифікатор автора: 43929
Кількість пошукових запитів автора: 1506

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 1, підручників - 8, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Legal instruments of International Labour Organization and Ukrainian labor legislation: comparative and legal analysis of norms and standards /
Щербина Віктор Іванович
2019
East European Science Journal
c.67-79
2
Матеріали конференції
Правове регулювання зайнятості в Україні: проблеми визначення пріоритетів і напрямків
Щербина Віктор Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.) – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.113-116
3
Навчально-методичний комплекс
Господарське, трудове і міське право. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Щербина Віктор Іванович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-18
4
Підручник
Теоретичні засади трудового права України: підручник/ за заг.ред. В.Л.Костюка, М.І.Іншина.
Волинець Владислав Володимирович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2019
Київ: «Видавництво Людмила»
5
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
Вавженчук Сергій Ярославович
Венедиктов Сергій Валентинович
Волинець Владислав Володимирович
Гришина Юлія Миколаївна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Кучма Ольга Леонідівна
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
6
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2018
Підручник 2-ге видання , Київ Юрінком Інтер; Буква Закону, 2018. – 600с.
7
Підручник
Трудове право України та зарубіжних країн: Академічний курс. Загальна та Особлива частини: підручник
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: Колегіум, 2017. – 1122 с.
8
Підручник
Трудове право України: підручник
Вавженчук Сергій Ярославович
Іншин Микола Іванович
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Оксана Василівна
Черноус Світлана Миколаївна
Щербина Віктор Іванович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-596
9
Тези
Практична роль теоретичної категорії «функції трудового права»
Щербина Віктор Іванович
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези допов. учасн. міжнарод. наук.-практ. конф. (20 квітня 2018 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ, 2018. – С. 190 – 192.
c.190-192
10
Матеріали конференції
Правові наслідки реорганізації органів Державної фінансової інспекції для їх працівників
Щербина Віктор Іванович
2016
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2016 року; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016
c.55-57
11
Монографія
Ідеологічні основи сучасного трудового права України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-327
12
Наукова стаття
Доктрина виробничої солідарності – основа ідеології сучасного трудового права України
Щербина Віктор Іванович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.Юридичні науки. – 2016. – № 1 (102) c.7-9
13
Наукова стаття
Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності
Щербина Віктор Іванович
2016
Правова позиція
c.83-87
14
Наукова стаття
Соціальні ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення
Щербина Віктор Іванович
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
в.Актуальні проблеми соціального права в Україні c.23-38
15
Наукова стаття
Social ideology of labour law of Ukraine
Кузьменко Галина Валентинівна
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право
в.1 c.54-62
16
Наукова стаття
Предмет трудового права (друга частина)
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2016 в.1 c.209-214
17
Наукова стаття
ідеї в політичних теоріях: проблеми правового закріплення // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук.
Щербина Віктор Іванович
2017
Харків: «Юрайт», 2017.
c.23-39
18
Наукова стаття
Shcherbyna Viktor. Social ideology of labour law of Ukraine / Shcherbyna Viktor, Kuzmenko Galyna
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право
c.54-62
19
Наукова стаття
Доктрина виробничої солідарності
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право
c.17-22
20
Тези
Функції трудового права і ефективність трудового законодавства України
Щербина Віктор Іванович
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.225-227
21
Тези
Ідеологія як наукова і правова категорія
Щербина Віктор Іванович
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.156-159
22
Тези
Соціальна справедливість як категорія трудового права
Щербина Віктор Іванович
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.289-294
23
Навчальний посібник
Курс порівняльного трудового права. Том 1
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Диса плюс
т.1 c.1-1056
24
Навчальний посібник
Курс порівняльного трудового права. Том 2
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Диса плюс
т.2 c.1-744
25
Наукова стаття
Предмет трудового права (частина перша)
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2015
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.4 c.189-206
26
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-500
27
Матеріали конференції
Сучасна ідеологія трудового права України : основні складові
Щербина Віктор Іванович
2014
Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку
т.1 c.46-49
28
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (магістр), спеціалізації «Трудове право»
Андріїв Василь Михайлович
Щербина Віктор Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-21
29
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (магістр), спеціалізації «Право соціального забезпечення»
Андріїв Василь Михайлович
Щербина Віктор Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-14
30
Підручник
Трудове право України
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2014
Диса плюс
т.1 c.1-500
31
Наукова стаття
Правовой статус профсоюзов: история и перспективы
Щербина Віктор Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.70.0000
32
Наукова стаття
Принципы современного трудового права
Щербина Віктор Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.45.0000
33
Наукова стаття
Перспективи правового регулювання діяльності інспекції праці в Україні
Щербина Віктор Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.23.0000
34
Наукова стаття
Інспекція праці в системі забезпечення додержання законодавства про працю
Щербина Віктор Іванович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.280.0000
35
Навчальний посібник
Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2012
Х.: Золота миля, 2012
c.6-29, 130-206
36
Підручник
Курс порівняльного трудового права
Іншин Микола Іванович
Щербина Віктор Іванович
2012
Х.: НікаНова, 2011
37
Підручник
Трудове право
Іншин Микола Іванович
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2012
за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. Х. : НікаНова, 2012. – 560 с.

Повернення до списку

Вгору