Автори, співробітники Університету

Юзва Людмила Леонідівна
Yuzva Lyudmyla Leonidivna

Ідентифікатор автора: 43972
Кількість пошукових запитів автора: 345
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Методології та методів соціологічних досліджень
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: валідизація соціологічних опитувальників / величина невідповіді в соціологічних опитуваннях, солом'яні опитування / екзит-пол / індикатори виявлення та вивчення заздрості / контент-аналітичні дослідження / інтент-аналітичні дослідження /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Апробація процедури домінуючої символічної тріади при контент-аналітичному вивченні біографічних документів
Юзва Людмила Леонідівна
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.200-203
2
Навчальний посібник
Контент-аналіз медіа-образів
Юзва Людмила Леонідівна
2018
Сучасні методики контент-аналізу: навчальний посібник/ Батаєва Катерина, Іванов Валерій, Коритнікова Надія, Костенко Наталія, Семотюк Орест, Юзва Людмила; за заг. ред. Костенко Наталії, Батаєвої Катерини та Іванова Валерія. – К.: Видавничий дім «Кондор»
c.207–252
3
Навчально-методичний комплекс
Емпіричні контент-аналітичні дослідження: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03010101 “Соціологія»
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.75
4
Наукова стаття
Вплив інформаційного забезпечення суспільства через пресу у передвиборчий період на подолання політсилами прохідного бар’єру
Юзва Людмила Леонідівна
2016
Вісник Донецького національного університету. Серія Політичні науки
в.1 c.96–108
5
Наукова стаття
Активні методи навчання на факультеті соціології: з досвіду роботи викладача
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія соціологія
в.38 c.108–114
6
Наукова стаття
Застосування рефлексивних методик у емпіричних соціологічних дослідженнях освіти
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні
в.1 c.190–193
7
Наукова стаття
Фотообрази президентів України через призму Google (контент-аналітика)
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
в.1 c.70–87
8
Наукова стаття
Спроби застосування вільного асоціативного експерименту в емпіричному соціологічному дослідженні
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: збірник статей за матеріалами конференції, 22 січня, м. Київ / за наук. ред. В.С. Бакірова та Є.І.Головахи: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Володимира Паніотто
c.193–198
9
Наукова стаття
Міграційні настрої сучасного студентства: проблема vs особливість глобалізації
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.)
c.39–42
10
Наукова стаття
Реформа освіти в Україні: тренди липня 2017 року на основі аналізу медіа-контенту
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Молодіжна політика: проблеми та перспективи
в.8 c.153–158
11
Наукова стаття
Специфіка використання комбінованої рефлексивної методики для вивчення групи національних цінностей контенту
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(8) c.45-53
12
Тези
Особливості контент-аналітичної методології досліджень сучасних медіа: на прикладі друкованих та інтернет-джерел
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України: тези доповідей
c.98–100
13
Навчально-методичний комплекс
Рефлексивні методики в емпіричних соціологічних дослідженнях: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03010101 “Соціологія»
Юзва Людмила Леонідівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-68
14
Наукова стаття
Чому українських університетів Українці в Російській Федерації: маркери експлікації спільності
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень.
т.1 c.161–180
15
Наукова стаття
Студентська молодь про соціальні революції в Україні початку ХХІ сторіччя (за результатами аналізу автобіографічних текстів)
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія соціологія
c.С. 140–146
16
Наукова стаття
Релігія в житті сучасної молоді: ідентифікація на основі аналізу автобіографічних текстів
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
c.202-214
17
Наукова стаття
Українці в Російській Федерації: маркери експлікації спільності
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень.
т.1 c.140–146
18
Наукова стаття
Цілі vs цінності університетської молоді
Юзва Людмила Леонідівна
2014
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
т.5 c.175-184
19
Наукова стаття
Religion in the lives of today's youth: identification based on analysis of autobiographical texts
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Youth policy: problems and prospects/Red. S. Shchudlo, P. Dlugosz.- Drohobych – Przemysl: Shvydkodruk
т.6 c.202-214
20
Тези
Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього?
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього?
т.1 c.175-179
21
Наукова стаття
Образ "сильних світу цього": методологія та результати емпіричного контент-аналітичного дослідження
Юзва Людмила Леонідівна
2013
Український соціум
т.4 c.98–112
22
Тези
Латентний зміст політичного дискурсу: методи виявлення та дослідження/ Психологічні проблеми сучасності. Тези Х-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
Юзва Людмила Леонідівна
2013
23
Тези
Національно-культурні цінності українського студентства: варіації в межах поколінь // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали між нар.наук.-практ. конфер
Юзва Людмила Леонідівна
2013
Праці конференції
c.163.0000
24
Наукова стаття
Дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця: методологія та аналіз результатів
Юзва Людмила Леонідівна
2011
Український соціум
т.1 c.55–76

Повернення до списку

Вгору