Автори, співробітники Університету

Юзва Людмила Леонідівна
Yuzva Lyudmyla Leonidivna

Ідентифікатор автора: 43972
Кількість пошукових запитів автора: 381
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Методології та методів соціологічних досліджень
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: валідизація соціологічних опитувальників / величина невідповіді в соціологічних опитуваннях, солом'яні опитування / екзит-пол / індикатори виявлення та вивчення заздрості / контент-аналітичні дослідження / інтент-аналітичні дослідження /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Контент-аналіз медіа-образів
Юзва Людмила Леонідівна
2018
Видавничий дім "Кондор"
c.207-252
2
Матеріали конференції
Апробація процедури домінуючої символічної тріади при контент-аналітичному вивченні біографічних документів
Юзва Людмила Леонідівна
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.200-203
3
Навчальний посібник
Контент-аналіз медіа-образів
Юзва Людмила Леонідівна
2018
Сучасні методики контент-аналізу: навчальний посібник/ Батаєва Катерина, Іванов Валерій, Коритнікова Надія, Костенко Наталія, Семотюк Орест, Юзва Людмила; за заг. ред. Костенко Наталії, Батаєвої Катерини та Іванова Валерія. – К.: Видавничий дім «Кондор»
c.207–252
4
Наукова стаття
Активні методи навчання на факультеті соціології: з досвіду роботи викладача
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи"
в.38 c.108-114
5
Навчально-методичний комплекс
Емпіричні контент-аналітичні дослідження: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03010101 “Соціологія»
Юзва Людмила Леонідівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.75
6
Наукова стаття
Вплив інформаційного забезпечення суспільства через пресу у передвиборчий період на подолання політсилами прохідного бар’єру
Юзва Людмила Леонідівна
2016
Вісник Донецького національного університету. Серія Політичні науки
в.1 c.96–108
7
Наукова стаття
Застосування рефлексивних методик у емпіричних соціологічних дослідженнях освіти
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні
в.1 c.190–193
8
Наукова стаття
Фотообрази президентів України через призму Google (контент-аналітика)
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва: міжнародний електронний журнал
в.1 c.70–87
9
Наукова стаття
Спроби застосування вільного асоціативного експерименту в емпіричному соціологічному дослідженні
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: збірник статей за матеріалами конференції, 22 січня, м. Київ / за наук. ред. В.С. Бакірова та Є.І.Головахи: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Володимира Паніотто
c.193–198
10
Наукова стаття
Міграційні настрої сучасного студентства: проблема vs особливість глобалізації
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.)
c.39–42
11
Наукова стаття
Реформа освіти в Україні: тренди липня 2017 року на основі аналізу медіа-контенту
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Молодіжна політика: проблеми та перспективи
в.8 c.153–158
12
Наукова стаття
Специфіка використання комбінованої рефлексивної методики для вивчення групи національних цінностей контенту
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(8) c.45-53
13
Наукова стаття
Образи української та польської молоді через призму Google: порівняльний контент-аналіз на основі різних мовних запитів
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Nowa Ukraina - Нова Україна
в.№16 c.89-98
14
Тези
Особливості контент-аналітичної методології досліджень сучасних медіа: на прикладі друкованих та інтернет-джерел
Юзва Людмила Леонідівна
2017
Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України: тези доповідей
c.98–100
15
Навчально-методичний комплекс
Рефлексивні методики в емпіричних соціологічних дослідженнях: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03010101 “Соціологія»
Юзва Людмила Леонідівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-68
16
Наукова стаття
Чому українських університетів Українці в Російській Федерації: маркери експлікації спільності
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень.
т.1 c.161–180
17
Наукова стаття
Студентська молодь про соціальні революції в Україні початку ХХІ сторіччя (за результатами аналізу автобіографічних текстів)
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія соціологія
c.С. 140–146
18
Наукова стаття
Релігія в житті сучасної молоді: ідентифікація на основі аналізу автобіографічних текстів
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
c.202-214
19
Наукова стаття
Українці в Російській Федерації: маркери експлікації спільності
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень.
т.1 c.140–146
20
Наукова стаття
Цілі vs цінності університетської молоді
Юзва Людмила Леонідівна
2014
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
т.5 c.175-184
21
Наукова стаття
Religion in the lives of today's youth: identification based on analysis of autobiographical texts
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Youth policy: problems and prospects/Red. S. Shchudlo, P. Dlugosz.- Drohobych – Przemysl: Shvydkodruk
т.6 c.202-214
22
Тези
Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього?
Юзва Людмила Леонідівна
2015
Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього?
т.1 c.175-179
23
Наукова стаття
Образ "сильних світу цього": методологія та результати емпіричного контент-аналітичного дослідження
Юзва Людмила Леонідівна
2013
Український соціум
т.4 c.98–112
24
Тези
Латентний зміст політичного дискурсу: методи виявлення та дослідження/ Психологічні проблеми сучасності. Тези Х-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
Юзва Людмила Леонідівна
2013
25
Тези
Національно-культурні цінності українського студентства: варіації в межах поколінь // Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: Матеріали між нар.наук.-практ. конфер
Юзва Людмила Леонідівна
2013
Праці конференції
c.163.0000
26
Наукова стаття
Дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця: методологія та аналіз результатів
Юзва Людмила Леонідівна
2011
Український соціум
т.1 c.55–76

Повернення до списку

Вгору