Автори, співробітники Університету

Юрчинська Ганна Кирилівна
Yurchynska, Hanna

Ідентифікатор автора: 44002
ResearcherID, Web of Science: U-6653-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 673
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Загальної психології
Посада: завідувач кафедри загальної психології

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: диференціальна психологія, психологія праці, професійне самовизначення молоді,психологія здоров’я особистості, психодрамотерапія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 51, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Структура самоставлення програміста на етапах освоєння професії й самореалізації в праці
Юрчинська Ганна Кирилівна
2019
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.73-78
2
Тези
Компоненти психологічного благополуччя як індикатори самореалізації особистості
Юрчинська Ганна Кирилівна
Грузинова Ксенія Михайлівна
2019
Благополуччя особистості vs благополуччя середовища антиномія сучасного способу життя: Науково-практичний круглий стіл
c.56-58
3
Тези
Структура самоставлення програміста на етапах освоєння професій й самореалізації в праці
Юрчинська Ганна Кирилівна
2019
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.73-78
4
Тези
Особливості схильності до ризику у професійних водіїв
Марініна Віталія Михайлівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2020
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.5 c.145-147
5
Тези
Особливості реагування вчителя та вихователя на фруструючу ситуацію
Юрчинська Ганна Кирилівна
2020
Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції та національні особливості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.127-130
6
Тези
Вплив сприятливого професійного середовища на життєстійкість особистості студента
Юрчинська Ганна Кирилівна
2020
Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
т.16 c.136-138
7
Наукова стаття
Особливливості системи цінностей користувачів соціальних мереж ( на прикладі Facebook i Instagram)
Юрчинська Ганна Кирилівна
Прухніцька Марія
2019
Теоретичні і прикладні проблеми психології
в.2 c.331-345
8
Наукова стаття
Особливості мотиваційних тенденцій користувачів мережі інтернет
Юрчинська Ганна Кирилівна
Степаненко Ольга Олегівна
2019
Теоретичні і прикладні проблеми психології
т.2 в.3 c.220-233
9
Тези
Міжкультурні особливості базових цінностей (на прикладі різних етнічних груп)
Юрчинська Ганна Кирилівна
Соснов Юрій Юрійович
2019
Проблеми етнокультурної психології: історія і сучасність: Міжнародний науково-практичний форум
c.74-76
10
Тези
Самореалізаційні характеристики психологічно благополучної особистості
Юрчинська Ганна Кирилівна
Грузинова Ксенія Михайлівна
2019
Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.35-36
11
Тези
Психологічний простір у вимірах професійного навчання й професіоналізації IT- спеціаліста
Юрчинська Ганна Кирилівна
Божко Юлія Петрівна
2019
Сучасні проблеми екологічної психології: екологічна парадигма сучасного образу життя і світу: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.33-34
12
Наукова стаття
Індивідуально-психологічні особливості осіб з побоюванням професіоналізації
Юрчинська Ганна Кирилівна
Грузинова Ксенія Михайлівна
2017
Український психологічний журнал
в.4 c.151-165
13
Наукова стаття
Psychological Factors of Starting Entrepreneurs’ Business Success
Юрчинська Ганна Кирилівна
2017
Social Welfare Interdisciplinary Approach
в.2 c.86-94
14
Наукова стаття
Взаємозв'язок життєстійкості особистості волонтера та його мотивації
Юрчинська Ганна Кирилівна
Круцюк Оксана Володимирівна
2018
Український психологічний журнал
в.2 c.163-179
15
Навчальний посібник
Профорієнтація
Юрчинська Ганна Кирилівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-271
16
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення на факультеті психології навчально-виробничої практики для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія»
Бурлачук Леонід Фокович
Власова Олена Іванівна
Данилюк Іван Васильович
Завязкіна Наталія Володимирівна
Іваненко Богдана Борисівна
Коваленко Алла Борисівна
Максимов Микола Володимирович
Романова Юлія Владиславівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-52
17
Наукова стаття
Волонтерська діяльність: суть і психологічні детермінанти
Юрчинська Ганна Кирилівна
Круцюк Оксана Володимирівна
2017
Український психологічний журнал
в.2 c.188-204
18
Тези
Особливості ставлення IT-спеціаліста до організації та власного "Я"
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.309-311
19
Матеріали конференції
Умови впровадження самопізнання методом психодрами у підготовку спеціалістів підтримуючих професій
Юрчинська Ганна Кирилівна
2016
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.18 c.168-170
20
Наукова стаття
Самопізнання особистості в аспекті професійного та духовного вигорання
Кириленко Таїсія Сергіївна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2016
Актуальні проблеми психології. Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія
т.9 в.9 c.267-277
21
Тези
Особливості професійної мотивації особистості як здійснення вчинку
Юрчинська Ганна Кирилівна
2016
Вчинкова психологія: історія і сучасність: Міждисциплінарний круглий стіл з нагоди 90-річчя від дня народження професора В.А.Роменця
c.96-97
22
Тези
Взаємозв'язок мотивації з переживанням екзистенціальної ізоляції та часовими перспективами особистості
Юрчинська Ганна Кирилівна
2016
Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної трансформації українського суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.179-182
23
Наукова стаття
Професійна ідентичність як чинник професійного становлення студентів ВНЗ
Юрчинська Ганна Кирилівна
2015
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Педагогіка і психологія
т.743 c.285-290
24
Наукова стаття
Професійна готовність оптанта як фактор екзистенціального вибору
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.95-98
25
Наукова стаття
Особливості психологічної суверенності та самоставлення програміста
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.303-309
26
Наукова стаття
Стиль профессиональной деятельности врача-терапевта: проблема эффективности
Марініна Віталія Михайлівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.309-315
27
Наукова стаття
Professional readiness of optant as a factor of existential selection
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.122-127
28
Тези
Емпірична типологія професійної готовності оптанта
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.98-101
29
Тези
Взаємозв'язок професійної мотивації та емпатії майбутніх спеціалістів, які надаватимуть психологічну допомогу
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Особистість у сучасному світі: Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю
c.504-507
30
Тези
Вплив остраху інтимності на особливості соціальної дезадаптованості особистості
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Психолого-педагогические проблемы личности и общества: материалы Международной научно-практической конференции, 20 февраля 2014 года, г. Днепропетровск
c.45-46
31
Тези
Психологические факторы профессионального выгорания учителя общеобразовательной школы в сельской местности
Юрчинська Ганна Кирилівна
2014
Экологическая педагогика и психология здоровья: проблемы, перспективы развития: материалы ежегодной Международной научно-практической конференции (Бирск, 20 февраля 2014 г.)
c.56-58
32
Наукова стаття
Психологічна культура на автотранспортних шляхах як одна із умов безпеки держави в період подолання економічної кризи
Юрчинська Ганна Кирилівна
2012
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна
т.2 c.202-210
33
Наукова стаття
Боязнь интимности и как ее переработать с помощью психодрамы в группе самопознания (у співавт.)// Форум психіатрії та психотерапії. Науково-практичний журнал
Юрчинська Ганна Кирилівна
2013
34
Наукова стаття
Психологічні особливості професійної поведінки водія вантажного транспорту (у співавт.)
Юрчинська Ганна Кирилівна
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
c.586.0000
35
Наукова стаття
Структурні особливості професійної зрілості особистості в період оптації ( у співавт.)
Юрчинська Ганна Кирилівна
2013
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
c.570.0000
36
Наукова стаття
Професійні особливості когнітивного стилю та функціонального стану вчителя
Юрчинська Ганна Кирилівна
2012
37
Наукова стаття
Моренопрактика як метод розв’язання проблем особистісно-професійного становлення // Актуальні проблеми практичної психології.
Юрчинська Ганна Кирилівна
2012
38
Наукова стаття
Взаимосвязи креативности и темперамента в процессе самореализации личности в живописи// Человек в экономических и социальных отношениях: Материалы Всероссийской научной конференции/ Отв. ред. А.Б. Купрейченко, Л.Н.Широкова
Юрчинська Ганна Кирилівна
2012
39
Наукова стаття
Корекція остраху інтимності засобами морено практики / Актуальні проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: Матеріли Всеукр. наук. Інтернет-конф., 25 жовтня 2012 року / гол. ред. Діхтяренко С. Ю.
Юрчинська Ганна Кирилівна
2012
40
Наукова стаття
Особливості самоставлення програміста
Юрчинська Ганна Кирилівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.203.0000
41
Тези
Особливості суб"єктивних проявів функціонального стану у представників соціономічної та сигнономічної професій // Проблеми емпіричних досліджень у психології. V міжнародна науково-практична конференція, тези
Юрчинська Ганна Кирилівна
2012
42
Наукова стаття
Психологічні детермінанти здатності особистості до інтимних стосункків
Юрчинська Ганна Кирилівна
2011
43
Наукова стаття
Співвідношення емоційних і когнітивних характеристик залежно від стадії розвитку суб"єкта педагогічної професійної діяльності
Юрчинська Ганна Кирилівна
2011
44
Наукова стаття
Впровадження психодрами в освітні програми психологів як умова підвищення рівня професійної самооцінки студента
Юрчинська Ганна Кирилівна
2011
45
Наукова стаття
Детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків
Юрчинська Ганна Кирилівна
2011
46
Матеріали конференції
Аналітична професіограма діяльності суддів господарських судів: особливості розробки та результати практичного застосування
Ходанович Олеся Володимирівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2010
Всеукраїнський психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження Г.С.Костюка
в.3 c.346-349
47
Наукова стаття
Досвід прикладного застосування аналітичного професіографуванні для професійної діагностики
Ходанович Олеся Володимирівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2010
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 в.484-492
48
Наукова стаття
Професійна самооцінка як фактор успішності суддів
Юрчинська Ганна Кирилівна
2009
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.96.0000
49
Наукова стаття
Психологічні чинники конкурентоздатності особистості (на прикладі студентів, які підпрацьовують
Юрчинська Ганна Кирилівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
c.765.0000
50
Наукова стаття
Професійна самооцінка як фактор успішності суддів //Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 3.
Юрчинська Ганна Кирилівна
2009
51
Наукова стаття
Конкурентоспроможність як психологічна особливість студентської молоді
Ходанович Олеся Володимирівна
Юрчинська Ганна Кирилівна
2009
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Психологічні науки
т.2 в.74 c.200-204

Повернення до списку

Вгору