Автори, співробітники Університету

Яковенко Юрій Іванович
Yakovenko Iuriy Ivanovych

Ідентифікатор автора: 44094
Кількість пошукових запитів автора: 778
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Галузевої соціології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: теоретична соціологія, методологія та методи соціологічного дослідження, соціологія комунікації, соціологія політики, соціологія простору

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Блиск та убозтво метафор у мові соціології
Тащенко Анна Юріївна
Яковенко Юрій Іванович
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.40 c.6-13
2
Наукова стаття
Соціально значущі відмінності віртуальної комунікації за допомогою поезії
Тащенко Анна Юріївна
Яковенко Юрій Іванович
2019
HABITUS. Габітус. Науковий журнал з соціології
в.9 c.112-118
3
Наукова стаття
Модернізація структури соціологічного знання та місце і роль соціологічної рефлексії транспорту в цьому контексті
Яковенко Юрій Іванович
2018
Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм.
т.21 в.В.2 c.16-24
4
Наукова стаття
Коммуникативные эффекты пустого слова: паралогические основания социологической постметодологии
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2017
Український соціологічний журнал
в.1-2 c.192-205
5
Навчальний посібник
Соціальний розвиток
Яковенко Юрій Іванович
2017
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС
в.Ч.2 c.1-580
6
Наукова стаття
50 відтінків сірого в структурі соціологічних теорій середнього рівня
Яковенко Юрій Іванович
2017
Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій: Збірник наукових статей до 25-річчя кафедри галузевої соціології КНУ імені Тараса Шевченка
c.281-297
7
Наукова стаття
Методологічна травма в соціологічних полях України
Яковенко Юрій Іванович
2017
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
в.Ч.39 c.9-27
8
Тези
Звіт про роботу секції №1 ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України «Стан логіки та методології соціології в Україні: тупцювання на місті чи рух вперед?»
Яковенко Юрій Іванович
2017
Психологія та суспільство
в.Ч.4 c.78-79
9
Тези
Соціологія транспорту як предмет соціологічної рефлексії
Яковенко Юрій Іванович
2017
Актуальні проблеми сучасного суспільства в фокусі соціології
c.69-73
10
Наукова стаття
Соціологічна наука є. А методологія де?
Яковенко Юрій Іванович
2015
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
c.46-54
11
Наукова стаття
Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціології
Гринчук Алла Василівна
Яковенко Юрій Іванович
2015
Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна
т.9 c.67-78
12
Наукова стаття
Кому війна, а кому інформаційна чи воєнна соціологія
Яковенко Юрій Іванович
2015
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.
т.1 c.17-28
13
Наукова стаття
Основные теоретические подходы к определению культурных кодов в социологии
Багаєва Тетяна Леонідівна
Тащенко Анна Юріївна
Яковенко Юрій Іванович
2015
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология
т.3 c.19-33
14
Наукова стаття
ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України. Звіт про роботу секції 1. "Сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії"
Яковенко Юрій Іванович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(6) c.68-69
15
Замітка
Із редакційної пошти (Шановний Ярославе Григоровичу (Мельник)!
Яковенко Юрій Іванович
2014
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
т.1 c.25
16
Замітка
Лист до редакції журналу "Психологія і суспільство"
Яковенко Юрій Іванович
2014
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
c.25
17
Навчально-методичний комплекс
Програма дисципліни «Організація та методи вибіркового дослідження»
Яковенко Юрій Іванович
2014
Соціологія: комплекс навчальних програм. Навчальний посібник / Колектив авторів
c.254-268
18
Наукова стаття
Чи може бути передбачення поета ненауковим?
Яковенко Юрій Іванович
2014
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
c.166-170
19
Наукова стаття
Звіт про роботу комісії із соціології науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за 2013 рік
Яковенко Юрій Іванович
2014
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.228
20
Наукова стаття
Соціологія на роздоріжжі: методологія чи емпірія?
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2014
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
c.21-40
21
Наукова стаття
Ідентифікації громадської думки в контексті соціальної епістемології
Яковенко Юрій Іванович
2013
Психологія і суспільство
т.1 c.126-139
22
Наукова стаття
Звіт за 2012 рік про роботу комісії із соціології Науково-методичної ради МОНМС України щодо надання грифів навчальній літературі
Яковенко Юрій Іванович
2013
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.180-181
23
Наукова стаття
Соціологія без методології: ефект відсутності як страх перед вибором
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2013
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України
c.25-39
24
Наукова стаття
Ідентифікація громадської думки в контексті соціальної епістемології
Яковенко Юрій Іванович
2013
Психологія і суспільство: український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис
т.1 c.48-56
25
Тези
Соціологія без методології: ефект відсутності як страх перед вибором
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2013
Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (м. Харків, 17-19 жовтня 2013 р.)
c.29-31
26
Наукова стаття
Інформація комісії з соціології Науково-методичної ради МОНМС України
Яковенко Юрій Іванович
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.181.0000
27
Наукова стаття
Новий імпульс підвищення культури соціологічного мислення
Яковенко Юрій Іванович
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.188.0000
28
Наукова стаття
Соціологія в cучасній Україні: чи є рух вперед? // Психологія і психологія.
Яковенко Юрій Іванович
2012
29
Наукова стаття
Характер напрямів досліджень сучасних представників соціології мови
Тащенко Анна Юріївна
Яковенко Юрій Іванович
2012
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.56 c.39-60
30
Наукова стаття
Світоглядна функція соціології релігії. Колізії у відносинах соціології релігії і теології
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2011
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.200-223
31
Наукова стаття
Мировоззренческая функция социологии религии. Коллизии в отношениях социологии религии и теологии
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2011
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
c.200-223
32
Наукова стаття
Соціологія професіоналізму – фальстарт, або Небезпечний прецедент проголошення нібито нової соціологічної галузі
Яковенко Юрій Іванович
2009
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.157.0000
33
Наукова стаття
К вопросу о месте профессионализма в предмете социологии // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2010
Яковенко Юрій Іванович
2010
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.175.0000
34
Наукова стаття
Методологічна невизначеність в епоху постмодерну (З роботи І конгресу САУ) // Психологія і суспільство. Тернопіль, 2010
Яковенко Юрій Іванович
2010
Психологія і суспільство
c.200.0000
35
Наукова стаття
Рефлексія епістемологічних засад сучасної соціології // Психологія і суспільство. Тернопіль, 2010
Яковенко Юрій Іванович
2010
Психологія і суспільство
c.0.0000
36
Наукова стаття
До основания (эпистемологического), а затем, но главное – зачем?
Ніколаєнко Леонід Григорович
Яковенко Юрій Іванович
2009
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць
т.43 c.116-135
37
Наукова стаття
Безпекопродукування в контексті соціологічного дискурсу
Гринчук Алла Василівна
Яковенко Юрій Іванович
2008
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.3 c.23-30
38
Наукова стаття
Пролегомени до розбудови соціології невігластва
Яковенко Юрій Іванович
2007
39
Наукова стаття
Нерівності та процеси класоутворення в суспільстві, що трансформується
Тарабукін Юрій Орестович
Яковенко Юрій Іванович
2001
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
в.2 c.183-186

Повернення до списку

Вгору