Автори, співробітники Університету

Ярмоліцька Наталія Вікторівна

Ідентифікатор автора: 44191
Кількість пошукових запитів автора: 535

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Інша структура
Посада: Науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 58, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Key Aspects of Explication of Thinking in the Sergii Krymskyi’s Legacy of the Soviet Period
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2019
Future Human Image
т.11 в.11 c.113-119
2
Тези
Creation of the Kyiv Philosophical School during the Soviet period
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2019
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2019" (Перша сесія, Київ, 23-24 квітня 2019 р.)
т.1 в.1 c.69-70
3
Наукова стаття
Axiological role of language philosophy in the culture of a nation
Малій Алла Степанівна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.1 c.83-89
4
Наукова стаття
Формування мовної компетенції - основа професійного становлення майбутнього фахівця в галузі філософії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.3 c.86-91
5
Наукова стаття
Академічна свобода і свобода вибору як основа моральної освіти в системі підготовки студентів університету
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Virtus: Scientific Journal
т.27 в.27 c.130-135
6
Наукова стаття
Свобода вибору дисциплін в умовах зміни академічної парадигми університетської освіти
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Virtus: Scientific Journal
т.28 в.28 c.110-123
7
Тези
Розробка освітнього стандарту з філософської антропології: методологія та практичні результати
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук - прогрес майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція. Львів: ГО "Львівська фундація суспільних наук" 2018
т.1 в.1 c.35-37
8
Тези
Впровадження інноваційних освітніх стандартів розвитку філософської освіти - основа забезпечення духовно-культурних запитів і потреб сучасного українського суспільства
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 9-10 березня 2018 р.): ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства"
т.1 в.1 c.43-46
9
Монографія
Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Соболєвський Ярослав Андрійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-175
10
Наукова стаття
Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро.
т.2 в.2 c.155-158
11
Наукова стаття
Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м.Дніпро.
т.1 в.1 c.147-150
12
Наукова стаття
Особливості філософської освіти у вузах скандинавських країн: постановка питання
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.6 в.6 c.87-90
13
Наукова стаття
Специфіка вищої філософської освіти у країнах Бенілюксу: компаративний аналіз
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.5 в.5 c.43-46
14
Наукова стаття
Місце та значення інноваційної складової у підготовці PhD з філософії у Великобританії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.8 в.8 c.96-99
15
Наукова стаття
Гуманізм: еволюція світогляду, філософії і практики (філософсько-антропологічний аспект)
Соболь Тетяна Володимирівна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Evropský filozofický a historický diskurz
т.3 в.3 c.42-49
16
Наукова стаття
Мова як один із чинників формування національної духовної культури
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.1 в.1 c.155-163
17
Наукова стаття
Інтелектуальні здібності як чинник отримання людиною знання (філософсько-антропологічний аспект)
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Актуальні проблеми філософії і соціології
т.19 в.19 c.159-163
18
Наукова стаття
Інноваційна складова методологічних вимог компетентнісно-орієнтованого підходу в галузі філософії при підготовці фахівців рівня доктора філософії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.4 c.132-138
19
Тези
Специфіка напряму навчання філософії як фактор особистісного розвитку студента
Соболь Тетяна Володимирівна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро
т.1 в.1 c.102-104
20
Тези
Ентоні Флю про гуманізм і свободу як основні складові людського буття
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.160-162
21
Тези
Ключові напрямки розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах дотичності до європейських стандартів
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.9 в.9 c.84-86
22
Тези
Людина у філософсько-антропологічній концепції А.Гелена
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Особистість, стать, сам'я: виклики та відповіді філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії (підхід філософської антропології як метаантропології) : IV Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.132-134
23
Наукова стаття
Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина перша)
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.7 в.14 c.72-90
24
Наукова стаття
Вплив болонського процесу на реформи філософської освіти в Україні
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Практична філософія
т.2 в.60 c.17-22
25
Наукова стаття
Особливості реалізації принципів болонського процесу в європейських країнах
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.110 в.110 c.280-284
26
Наукова стаття
Університетська освіта: історія та сучасність у світлі європейських традицій
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.3 в.3 c.164-170
27
Наукова стаття
Вища філософська освіта у Франції та Італії: «виклики» та «відповіді» для України
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.7 в.7 c.486-490
28
Наукова стаття
Специфіка та особливості cучасної вищої філософської освіти у Греції
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.8 в.8 c.395-398
29
Наукова стаття
Сучасна наука і освіта: українські реалії та європейський досвід
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.1 (5) c.82-86
30
Наукова стаття
До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.9 в.9 c.207-211
31
Наукова стаття
Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина друга)
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.9 в.9 (16) c.36-47
32
Наукова стаття
Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.11 в.2 c.255-258
33
Тези
Онлайн освіта: європейський досвід та вітчизняні здобутки
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.214-216
34
Тези
Європейські цінності як чинник модернізаційних процесів у вітчизняній філософській освіті
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.98-100
35
Тези
Особливості формування моделей вітчизняної філософської освіти в контексті європейського освітньо-наукового простору (на досвіді вищих навчальних закладів Німеччини)
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Зб.праць. Друга всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації". Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
т.1 в.1 c.120-123
36
Тези
А.Шопенгауер про винятковість філософії та її значення для університетської освіти
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.33-35
37
Наукова стаття
Ідеї вільнодумства у творчості Дж. Локка, Дж. Толанда та А Коллінза та його вплив на розвиток духовної культури
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Гуманітарні студії
т.26 c.105-113
38
Наукова стаття
Етичні та наукові концепції в контексті розвитку сучасної філософської освіти
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.2 в.2 c.132-137
39
Наукова стаття
Некоторые аспекты университетского образования и тенденции его развития
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
AUSPICIA / Прага: české budĕjovrce
т.5 c.120-126
40
Наукова стаття
Современное образование и наука: основные направления и концепции развития в контексте европейского опыта
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Молодой ученый
т.23 c.540-543
41
Тези
Роль інноваційної науки та освіти у розвитку сучасного суспільства
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.141-143
42
Тези
Трансформаційні процеси у сучасній вищій освіті в умовах глобалізації
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.136-138
43
Тези
Університетська освіта: переваги та тенденції розвитку
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Перші академічні читання пам’яті Г.І.Волинки: «Філософія, освіта, наука». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2015 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова
т.1 в.1 c.25-28
44
Тези
Психологія мас за Сьоржем Московичем
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
«Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології». Матеріали науково-практичної конференції
т.1 c.89-91
45
Наукова стаття
Английское свободомыслие и его влияние на развитие духовной культуры XVII-XVIII в.
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Молодой ученый
т.10 c.565-569
46
Наукова стаття
Освіта і наука та їх місце і роль у сучасному суспільстві
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.1 c.242-247
47
Наукова стаття
Некоторые аспекты проблем нравственности в философском наследии Г.Спенсера и Г.Гёффдинга
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Молодой ученый
т.19 в.19 (78) c.464-467
48
Тези
Англійське вільнодумство як явище духовної культури
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.1 c.234-236
49
Тези
Ідея Бога у філософській концепції О.О.Козлова
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Релігієзнавство в Київському унівесритеті: інституційний та персональний виміри: Всеукраїнська науково-практична конференнція
т.1 в.1 c.С.20-22
50
Тези
Українська духовність у філософській концепції Тараса Шевченка
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.4 в.4 c.С.265-266
51
Тези
Емпіричний ідеалізм М.М. Троїцького
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.14 в.14 c.86-88
52
Наукова стаття
Істориико-філософський аналіз понять «свобода», «цінність», «творчість» та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.109 в.109 c.46-50
53
Наукова стаття
Reconstruction of the philosophical views of Ludwig Wittgenstein
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2012
Гуманітарні студії
т.14 c.35-37
54
Тези
Філософсько-антропологічна концепція Б.М.Чичеріна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.108-110
55
Наукова стаття
Поняття субстанції, буття, руху, простору, часу у панпсихізмі О.О. Козлова
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2008
Гуманітарні студії
т.4 в.4 c.59-66
56
Наукова стаття
Розуміння О. Козловим предмету і методу філософії та її зв’язку з іншими науками
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2009
Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні студії
т.5 c.202-209
57
Праці конференції
Теорія моралізаторства та "моралі любові" у філософії О.Козлова
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2009
Дні науки філософського факультету - 2009
т.2 в.2 c.49-51
58
Наукова стаття
Філософія О.Козлова і французький полупозитивізм
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.10 в.10-11 c.133-138

Повернення до списку

Вгору