Автори, співробітники Університету

Ярмоліцька Наталія Вікторівна

Ідентифікатор автора: 44191
Кількість пошукових запитів автора: 634

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Інша структура
Посада: Науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 68, з них наукових статей (наукові публікації) - 42, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 23, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття
Бугров Володимир Анатолійович
Вілков Вячеслав Юрійович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
Кондратьєва Ірина Владиславівна
Кононенко Тарас Петрович
Кравчук Андрій Андрійович
Лубський Володимир Іонович
Панченко Валентина Іванівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Сергій Валерійович
Сидоренко Лідія Іванівна
Туренко Віталій Едуардович
Харьковщенко Євген Анатолійович
Хилько Микола Іванович
Хоменко Ірина Вікторівна
Цвих Володимир Федорович
Чуйко Вадим Леонідович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
Ярошовець Володимир Іванович
2020
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-240
2
Наукова стаття
Д.Х.Острянин як історик філософії: дослідження української філософської думки
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2020
Молодий вчений
т.6 в.82 c.289-295
3
Наукова стаття
«Світоглядно-антропологічний поворот» у дослідженнях українських філософів другої половини ХХ століття: альтернативні історико-філософські наративи в пострадянській Україні
Вілков Вячеслав Юрійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2020
Annali d’Italia. Scientific Journal of Italy
т.9 в.2 c.39-55
4
Наукова стаття
Мораль релігії та свобода совісті в атеїстичному проблемному полі досліджень представників Київської школи наукового атеїзму В.Танчера та О.Огнєвої
Москальчук Марина Миколаївна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2020
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
т.29 в.29 c.112-119
5
Тези
Мораль релігії та свобода совісті в радянському атеїзмі
Москальчук Марина Миколаївна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2020
«Labyrinths of Reality» VIII International scientific and practical conference
т.1 в.1 c.35-37
6
Тези
The materialistic ideas of Ukrainian thinkers in Scientifics researches D.Ostryanina of the soviet era
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2020
Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень. Міжнародна науково-практична конференція. Львівська фундація суспільних наук, 3-4 липня 2020 р.
т.1 в.1 c.12-14
7
Тези
Lysenko O.Y. As researcher of “narodnytsky” socialism and processes of development of national philosophy in Soviet Ukraine
Москальчук Марина Миколаївна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2020
Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» Причорномор-ський центр досліджень проблем суспільства.
т.1 в.1 c.61-63
8
Наукова стаття
Key Aspects of Explication of Thinking in the Sergii Krymskyi’s Legacy of the Soviet Period
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2019
Future Human Image
т.11 в.11 c.113-119
9
Наукова стаття
Проблеми наукового знання та принципи його трансформації у філософських дослідженнях С.Кримського радянського періоду
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2019
Evropsky politicky a pravni diskurz
т.5 в.3 c.54-59
10
Наукова стаття
Проблеми пізнання, свободи та гуманізму в дослідженнях І. В. Бичка в радянський період
Москальчук Марина Миколаївна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2019
Молодий вчений
т.10 в.74 c.482-486
11
Наукова стаття
Дослідження української філософської думки мислителів ХІХ-ХХ ст. викладачами Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка у 60-70 рр. ХХ ст.
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2019
Молодий вчений
т.75 в.11 c.782-788
12
Тези
Creation of the Kyiv Philosophical School during the Soviet period
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2019
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2019" (Перша сесія, Київ, 23-24 квітня 2019 р.)
т.1 в.1 c.69-70
13
Наукова стаття
Axiological role of language philosophy in the culture of a nation
Малій Алла Степанівна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.1 c.83-89
14
Наукова стаття
Формування мовної компетенції - основа професійного становлення майбутнього фахівця в галузі філософії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.3 c.86-91
15
Наукова стаття
Академічна свобода і свобода вибору як основа моральної освіти в системі підготовки студентів університету
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Virtus: Scientific Journal
т.27 в.27 c.130-135
16
Наукова стаття
Свобода вибору дисциплін в умовах зміни академічної парадигми університетської освіти
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Virtus: Scientific Journal
т.28 в.28 c.110-123
17
Тези
Розробка освітнього стандарту з філософської антропології: методологія та практичні результати
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук - прогрес майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція. Львів: ГО "Львівська фундація суспільних наук" 2018
т.1 в.1 c.35-37
18
Тези
Впровадження інноваційних освітніх стандартів розвитку філософської освіти - основа забезпечення духовно-культурних запитів і потреб сучасного українського суспільства
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2018
Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 9-10 березня 2018 р.): ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства"
т.1 в.1 c.43-46
19
Монографія
Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Соболєвський Ярослав Андрійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-175
20
Наукова стаття
Новий підхід до розвитку компетентнісного напряму в організації освітнього процесу за Джоном Равеном
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро.
т.2 в.2 c.155-158
21
Наукова стаття
Впровадження інновацій в практику викладання філософії – шлях до підвищення якості вищої освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м.Дніпро.
т.1 в.1 c.147-150
22
Наукова стаття
Особливості філософської освіти у вузах скандинавських країн: постановка питання
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.6 в.6 c.87-90
23
Наукова стаття
Специфіка вищої філософської освіти у країнах Бенілюксу: компаративний аналіз
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.5 в.5 c.43-46
24
Наукова стаття
Місце та значення інноваційної складової у підготовці PhD з філософії у Великобританії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.8 в.8 c.96-99
25
Наукова стаття
Гуманізм: еволюція світогляду, філософії і практики (філософсько-антропологічний аспект)
Соболь Тетяна Володимирівна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Evropský filozofický a historický diskurz
т.3 в.3 c.42-49
26
Наукова стаття
Мова як один із чинників формування національної духовної культури
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.1 в.1 c.155-163
27
Наукова стаття
Інтелектуальні здібності як чинник отримання людиною знання (філософсько-антропологічний аспект)
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Актуальні проблеми філософії і соціології
т.19 в.19 c.159-163
28
Наукова стаття
Інноваційна складова методологічних вимог компетентнісно-орієнтованого підходу в галузі філософії при підготовці фахівців рівня доктора філософії
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Evropský filozofický a historický diskurz
т.4 в.4 c.132-138
29
Тези
Специфіка напряму навчання філософії як фактор особистісного розвитку студента
Соболь Тетяна Володимирівна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м. Дніпро
т.1 в.1 c.102-104
30
Тези
Ентоні Флю про гуманізм і свободу як основні складові людського буття
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.1 c.160-162
31
Тези
Ключові напрямки розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах дотичності до європейських стандартів
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.9 в.9 c.84-86
32
Тези
Людина у філософсько-антропологічній концепції А.Гелена
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2017
Особистість, стать, сам'я: виклики та відповіді філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії (підхід філософської антропології як метаантропології) : IV Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.132-134
33
Наукова стаття
Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина перша)
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.7 в.14 c.72-90
34
Наукова стаття
Вплив болонського процесу на реформи філософської освіти в Україні
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Практична філософія : науковий журнал
т.2 в.60 c.17-22
35
Наукова стаття
Особливості реалізації принципів болонського процесу в європейських країнах
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.110 в.110 c.280-284
36
Наукова стаття
Університетська освіта: історія та сучасність у світлі європейських традицій
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.3 в.3 c.164-170
37
Наукова стаття
Вища філософська освіта у Франції та Італії: «виклики» та «відповіді» для України
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.7 в.7 c.486-490
38
Наукова стаття
Специфіка та особливості cучасної вищої філософської освіти у Греції
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.8 в.8 c.395-398
39
Наукова стаття
Сучасна наука і освіта: українські реалії та європейський досвід
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.1 (5) c.82-86
40
Наукова стаття
До питання про сутність і значення інновацій в контексті модернізації вітчизняної філософської освіти
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.9 в.9 c.207-211
41
Наукова стаття
Парадигмальна структуризація як чинник модернізації сучасної філософської та політологічної освіти і науки (частина друга)
Вілков Вячеслав Юрійович
Руденко Сергій Валерійович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
European Cooperation. – Warsaw, Poland
т.9 в.9 (16) c.36-47
42
Наукова стаття
Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці
Соболь Тетяна Володимирівна
Туренко Віталій Едуардович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Молодий вчений
т.11 в.2 c.255-258
43
Тези
Онлайн освіта: європейський досвід та вітчизняні здобутки
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.214-216
44
Тези
Європейські цінності як чинник модернізаційних процесів у вітчизняній філософській освіті
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
т.1 в.1 c.98-100
45
Тези
Особливості формування моделей вітчизняної філософської освіти в контексті європейського освітньо-наукового простору (на досвіді вищих навчальних закладів Німеччини)
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Зб.праць. Друга всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації". Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
т.1 в.1 c.120-123
46
Тези
А.Шопенгауер про винятковість філософії та її значення для університетської освіти
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.33-35
47
Наукова стаття
Ідеї вільнодумства у творчості Дж. Локка, Дж. Толанда та А Коллінза та його вплив на розвиток духовної культури
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.26 c.105-113
48
Наукова стаття
Етичні та наукові концепції в контексті розвитку сучасної філософської освіти
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.2 в.2 c.132-137
49
Наукова стаття
Некоторые аспекты университетского образования и тенденции его развития
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
AUSPICIA / Прага: české budĕjovrce
т.5 c.120-126
50
Наукова стаття
Современное образование и наука: основные направления и концепции развития в контексте европейского опыта
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Молодой ученый
т.23 c.540-543
51
Тези
Роль інноваційної науки та освіти у розвитку сучасного суспільства
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 c.141-143
52
Тези
Трансформаційні процеси у сучасній вищій освіті в умовах глобалізації
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства: Наукова конференція
т.1 c.136-138
53
Тези
Університетська освіта: переваги та тенденції розвитку
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
Перші академічні читання пам’яті Г.І.Волинки: «Філософія, освіта, наука». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2015 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова
т.1 в.1 c.25-28
54
Тези
Психологія мас за Сьоржем Московичем
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2015
«Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології». Матеріали науково-практичної конференції
т.1 c.89-91
55
Наукова стаття
Английское свободомыслие и его влияние на развитие духовной культуры XVII-XVIII в.
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Молодой ученый
т.10 c.565-569
56
Наукова стаття
Освіта і наука та їх місце і роль у сучасному суспільстві
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць
т.1 c.242-247
57
Наукова стаття
Некоторые аспекты проблем нравственности в философском наследии Г.Спенсера и Г.Гёффдинга
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Молодой ученый
т.19 в.19 (78) c.464-467
58
Тези
Англійське вільнодумство як явище духовної культури
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.1 c.234-236
59
Тези
Ідея Бога у філософській концепції О.О.Козлова
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Релігієзнавство в Київському унівесритеті: інституційний та персональний виміри: Всеукраїнська науково-практична конференнція
т.1 в.1 c.С.20-22
60
Тези
Українська духовність у філософській концепції Тараса Шевченка
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.4 в.4 c.С.265-266
61
Тези
Емпіричний ідеалізм М.М. Троїцького
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.14 в.14 c.86-88
62
Наукова стаття
Істориико-філософський аналіз понять «свобода», «цінність», «творчість» та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.109 в.109 c.46-50
63
Наукова стаття
Reconstruction of the philosophical views of Ludwig Wittgenstein
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2012
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.14 c.35-37
64
Тези
Філософсько-антропологічна концепція Б.М.Чичеріна
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.108-110
65
Наукова стаття
Поняття субстанції, буття, руху, простору, часу у панпсихізмі О.О. Козлова
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2008
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
т.4 в.4 c.59-66
66
Наукова стаття
Розуміння О. Козловим предмету і методу філософії та її зв’язку з іншими науками
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2009
Гуманітарні студії : збірник наукових праць
в.5/6 c.202-209
67
Праці конференції
Теорія моралізаторства та "моралі любові" у філософії О.Козлова
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2009
Дні науки філософського факультету - 2009
т.2 в.2 c.49-51
68
Наукова стаття
Філософія О.Козлова і французький полупозитивізм
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.10 в.10-11 c.133-138

Повернення до списку

Вгору