Автори, співробітники Університету

Яфінович Олена Богданівна

Ідентифікатор автора: 44243
ResearcherID, Web of Science: P-2345-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 589
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 1, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Ways to improve Environmental Protection Project Management in Ukraine
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція “Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering” ICTM-2019
c.83-86
2
Монографія
Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вектору
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Денис Оксана Борисівна
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Сизонов Дмитро Юрійович
Солодка Ольга Олегівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-312
3
Навчально-методичні праці
Методические рекомендации по написанию и защите выпускной квалификационной работы бакалавров для студентов специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование», по образовательно-профессиональной программе "Финансы и кредит"
Лобова Оксана Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Погрібна Наталія Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-37
4
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації щодо написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа тата страхування» за освітньо-професійною програмою Фінанси і кредит
Васильченко Зоя Миколаївна
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тлуста Ганна Юріївна
Яфінович Олена Богданівна
2020
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-35
5
Наукова стаття
Public Environmental Protection Project Management Practices in Ukraine
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering
в.1113 c.405-416
6
Практикум
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
Київ: Видавництво Ліра - К
7
Навчально-методичні праці
Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms
Делас Віталіна Анатоліївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Мисака Ганна Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2019
Nord University
8
Наукова стаття
Public Spending on Environmental Protection in Ukraine: The mechanisms of Implementation
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2019
Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Volume 1. Current issues of public sector accounting, budgeting and finances in Ukraine. Bodo, Norway.
в.1 c.10-25
9
Наукова стаття
Державні підприємства України: оцінка ефективності функціонування та впливу на неї частки державного володіння
Яфінович Олена Богданівна
Костина Анастасія Миколаївна
2019
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
в.1 c.2-6
10
Матеріали конференції
Management of public environmental expenditures in Ukraine / Управління державними екологічними витратами в Україні
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.112-116
11
Наукова стаття
Оцінка фіскального потенціалу податку на прибуток підприємств
Яфінович Олена Богданівна
Гапчук Ірина Павлівна
2018
Фінансові послуги
в.2 (8) c.29-34
12
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
13
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
14
Навчально-методичний комплекс
Фінансово-бюджетна система України: навчально-методичний комплекс
Івахненко Ірина Сергіївна
Лютий Ігор Олексійович
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.: КНУ
15
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Лютий Ігор Олексійович
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2017
Кондор
в.Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
16
Навчально-методичний комплекс
Финансы: учебно-методический комплекс для студентов экономического факультета отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит»
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-60
17
Навчально-методичний комплекс
Фінансово-економічна діяльність: навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 0801 "Геодезія та землеустрій", напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"
Яфінович Олена Богданівна
2015
ООО «Абрис Принт»
18
Наукова стаття
Фінансово-кредитна система України в контексті макроекономічної стабільності
Любкіна Олена Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2014
Вісник Національного банку України
т.12 c.18-22
19
Наукова стаття
Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України
Яфінович Олена Богданівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.92-100
20
Наукова стаття
Financial Security of Enterprises
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2015
Procedia Economics and Finance
т.27 c.248-266
21
Наукова стаття
Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України
Яфінович Олена Богданівна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.171 c.180-186
22
Наукова стаття
Особливості фінансування системи соціального захисту в Україні
Яфінович Олена Богданівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.12 c.195-199
23
Праці конференції
Фінансова безпека господарюючих суб’єктів як запорука фінансової безпеки держави
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.20-23
24
Праці конференції
Проблеми у системі соціальних гарантій в Україні
Яфінович Олена Богданівна
2015
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.5 c.37-39
25
Навчально-методичний комплекс
Фінанси:навчально-методичний комплекс для студентів віх спеціальностей економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-138
26
Наукова стаття
Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні
Яфінович Олена Богданівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.139 c.50-52
27
Наукова стаття
Инновационные подходы к развитию высших учебных заведений Украины
Яфінович Олена Богданівна
2012
Наука и жизнь Казахстана
т.1 c.175-186
28
Наукова стаття
Світові тенденції та перспективи розвитку вітчизняної фінансової системи
Яфінович Олена Богданівна
2012
Вісник Національного банку України
т.12 c.34-35
29
Наукова стаття
Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі
Яфінович Олена Богданівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.127 c.37-42
30
Наукова стаття
У пошуках нових імпульсів
Яфінович Олена Богданівна
2011
Освіта
т.46 c.6
31
Наукова стаття
Майбутні фінансисти заявили про себе
Лютий Ігор Олексійович
Яфінович Олена Богданівна
2011
Вища школа
т.9 c.39-55
32
Наукова стаття
Проблемы инновационного развития системы высшего образования в Украине
Губернюк Лариса Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2011
Планирование и обеспечение підготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона: Всероссийская научно-практическая конференция
т.10 c.24-35
33
Тези
Методи захисту інтелектуальної власності в створенні ефективної системи охорони інтелектуального капіталу
Губернюк Лариса Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
2011
Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.41-43
34
Тези
Фандрейзинг як спосіб удосконалення фінансування вищої освіти в Україні
Яфінович Олена Богданівна
2011
Система управління в контексті перезавантаження державних фінансів в Україні
c.276-280
35
Наукова стаття
Визначення ролі інноваційного чинника у теоріях економічного зростання
Сокірко Олексій Григорович
Яфінович Олена Богданівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.115 c.44-47
36
Матеріали конференції
Державний бюджет в інноваційному розвитку реального сектору економіки
Яфінович Олена Богданівна
2005
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.223-225
37
Наукова стаття
Грошово-кредитна політика сприяння інноваційному розвитку
Яфінович Олена Богданівна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.79 c.52-55
38
Наукова стаття
Фінансово-кредитні важелі інноваційного розвитку України
Рожко Олександр Дмитрович
Яфінович Олена Богданівна
2005
Формування ринкових відносин в Україні
т.10 c.50-54
39
Наукова стаття
Взаємозв’язок фінансової та інноваційної політики держави
Яфінович Олена Богданівна
2004
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка.
т.195 c.97-102
40
Наукова стаття
Теорії економічного зростання як методична основа політики інноваційного розвитку в Україні
Яфінович Олена Богданівна
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.70 c.60-64
41
Наукова стаття
Оподаткування в стимулюванні інноваційного розвитку України
Яфінович Олена Богданівна
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин
т.40 c.227-231
42
Наукова стаття
Суттєвість та перспективи інноваційного розвитку в Україні
Яфінович Олена Богданівна
2003
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.12 c.135-141

Повернення до списку

Вгору