Автори, співробітники Університету

  
ID:  по 
Назва елементу:
Посада:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Факультет:
Кафедра:

Автор
Науковий ступінь
Наукове звання
Факультет
Кафедра/Відділ
№ теми
Шапран Марія Олександрівна
Shapran Maria Oleksandrivna
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Медичної радіофізики

Шапченко Сергій Дмитрович
Shapchenko Serhii Dmytrovych
кандидат
професор
Інститут права
Кримінально-правової політики та кримінального права

Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Sharaievska, Tetiana
Інститут права
Екологічного права

Шарапа Андрій Іванович
Фізичний факультет
НДС Теоретична фізика і комп'ютерно-експериментальне моделювання

19БФ051-02
Шарапов Михайло Михайлович
Sharapov M.
кандидат
доцент
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Прикладної статистики

Шарий Володимир Іванович
доктор
професор
Військовий інститут
Бухгалтерського обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи

Шаріпов Косназар Картжанович
Sharipov K.K.
кандидат
Механіко-математичний факультет
Математичної фізики
НДЛ Диференціальних рівнянь та їх застосування у механіці

Шаркіна Наталія Олегівна
кандидат
с.н.с.
Хімічний факультет
Неорганічної хімії

Шарманська Валентина Миколаївна
кандидат
доцент
Економічний факультет
Обліку та аудиту

Шатирко Андрій Володимирович
кандидат
доцент
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Моделювання складних систем
НДЛ Моделювання та оптимізації

Шатрава Юлія Олександрівна
Shatrava Iuliia
Хімічний факультет
Неорганічної хімії

19БФ037-05
Шаульська Лариса Володимирівна
Shaulska, Larysa
доктор
професор
Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Шафаренко Юлія Михайлівна
Shafranenko Julija Muhailivna
кандидат
Інститут журналістики
Реклами та зв’язків з громадськістю

Шашкова Людмила Олексіївна
доктор
професор
Філософський факультет
Теоретичної і практичної філософії

Шаяхметова Ганна Михайлівна
кандидат
с.н.с.
ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра фундаментальної медицини


Вгору