Структурні підрозділи

Кафедра: Математики та теоретичної радіофізики


ID: 6704
Кількість показів: 3845
дата змінення: 25.11.2014 12:31:41
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
851
Механизм природной деактивации радиоактивных отходов (обоснование и реализация ускоренной деактивации реакторных радиоизотопов в растущих биологических ячейках).// Науково-практична конференція "Радіекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки", Київ, 25-2


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
Праці конференції
852
О возможности проявления экранирования и возникновения кильватернеого потенциала при каналировании релятивистских электронов в заряженных плоскостях ионных кристаллов. Тез. докл. XL1 межд. Тулиновской конф. по физике взаимод. заряж. частиц с крист. / Под


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
853
Описание процессов деканалирования и реканалирования заряженных частиц в кристаллах с помощью нестационарного уравнения Шредингера в дробных производных переменного порядка. Тез. докл. XL1 межд. Тулиновской конф. по физике взаимод. заряж. частиц с крист.


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
854
Особенности автомодельного взаимодействия ударно-акустических и рентгеновских волн на поверхности мишени и в воздухе при управляемой кавитации воды. ХL1 Международ. конф. по физике взаимодействия заряженных.частиц с кристаллами, М., Тезисы докладов,. из


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
855
Особенности плоскостного каналирования и квазихарактеристического излучения релятивистских электронов в сложных кристаллах.// Тез. докл. XLII межд. Тулиновской конф. по физике взаимод. заряж. частиц с крист. / Под ред. проф. М.И. Панасюка. – М.: Университ


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
856
Подбарьерное взаимодействие каналируемых частиц с ядрами матрицы при автомодельном возбуждении коррелированных состояний в периодически деформированном кристалле. ХL1 Международ. конф. по физике взаимодействия заряженных.частиц с кристаллами, М., Тезисы


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
857
Причинная связь между эволюцией процесса когерентного каналирования заряженных частиц в кристаллах и законом их начального вероятностного распределения по квантовым состояниям. Тезисы докладов ХХXVI международной конференции по физике взаимодействия заряж


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
858
Про збіжність у середньому рядів Фур’є — Якобі. Боголюбовські читання DIF-2013, Севастополь 23-30 червня "Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування"_ тези міжнародної математичної конференції з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
859
Про наближення функції Рімана алгебраїчними поліномами в областях з кутами//тези доповідей до міжнародної конференції "Сучасні проблеми аналізу" (до 70-річчя кафедри математичного аналізу Чернівецького університету), Вересень 30-- Жовтень 3,2010, Чернівці


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики
860
Про поточкову оцінку наближення конформного відображення многочленами в областях з кусково-гладкою межею//тези доповідей до Другої міжуніверситетської наукової конференції з математики та фізики для студентів та молодих науковців, Квітень 28--29, 2011, К


Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем
Математики та теоретичної радіофізики

Повернення до списку

Вгору