Структурні підрозділи

Кафедра: Системного аналізу і теорії прийняття рішень


ID: 6732
Кількість показів: 4042
дата змінення: 25.11.2014 12:27:58
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1121
Минимаксное оценивание решений двухточечных краевых задач для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений при отсутствии информации об их правых частях // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Новий С


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1122
Мінімаксне оцінювання параметрів лінійних дискретних періодичних процесів в умовах невизначеності при неповних спостереженнях // ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція "System Analysis and Information Technologies" (SAIT-2010), ІПСА НТУУ "КПІ", 25-29


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1123
Мінімаксне оцінювання розв'язків за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання // XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1124
Мінімаксні оцінки від розв'язків за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання // XV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Львів, 1


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1125
Моделирование многомерного процесса конвекции-диффузии для интегро-дифференциального уравнения параболического типа с вырождением // Збірник тез доповідей науково-практичних конференцій "Дні науки - 2008", Класичний приватний університет, Запоріжжя, 23-24


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1126
О проблеме оценивания неизвестных параметров краевой задачи для бигармонического уравнения с граничнымми условиями типа Неймана по зашумленым наблюдениямм ее решения // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008)


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1127
Об использовании современных информационных технологий в организации учебного процесса и в управлении структурными подразделениями высшего учебного заведения // VII Міжнародна конференція "Modern (electronic) Learning" (MeL-2012), Київ, 14-15 вересня, 201


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1128
Оценивание состояния динамической системы, описываемой уравнением с линейным замкнутым оператором в гильбертовом пространстве // Международная конференция "Дифференциальные уравнения и топология", факультет ВМиК МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва, 17-22 июня 2


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1129
Оценивание состояния динамической системы, описываемой уравнением с линейным замкнутым оператором в гильбертовом пространстве // Міжнародна конференція "Дифференциальные уравнения и топология", Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, 17-22 ч


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1130
Про асимптотичну поведінку розв’язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з пуассоновими збуреннями і марковськими параметрами // XIX Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), Мукачево, 23-27 квітня 2012


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень

Повернення до списку

Вгору