Структурні підрозділи

Кафедра: Системного аналізу і теорії прийняття рішень


ID: 6732
Кількість показів: 5039
дата змінення: 25.11.2014 12:27:58
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1121
Застосування монетарних моделей визначення обмінного курсу в умовах економіки України // праці І міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформа-ційні технології в економіці», Чернівецький національний університет імені Ю


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1122
Класифікація акцій за критерієм інвестиційної привабливості з використанням теорії збурення псевдо обернених матриць. Тези: Всеукраїнська науково-практична конференція ПСЕП-2006: „Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів». - 1


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
1123
Линейные структуры в прикладных задачах и конструктивные методы их описанияЛинейные структуры в прикладных задачах и конструктивные методы их описания // International Book Series "Information Science and Computing" (supplement to International Journal “I


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1124
Минимаксное оценивание решений двухточечных краевых задач для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка, содержащих спектральный параметр // Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Київ-Рів


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1125
Минимаксное оценивание решений двухточечных краевых задач для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка, содержащих спектральный параметр. Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2007), Новий Св


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
Міжнародна школа-семінар PDMU. Новий світ
1126
Минимаксное оценивание решений двухточечных краевых задач для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений при отсутствии информации об их правых частях // Міжнародна школа-семінар "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2008), Новий С


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1127
Мінімаксне оцінювання параметрів лінійних дискретних періодичних процесів в умовах невизначеності при неповних спостереженнях // ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція "System Analysis and Information Technologies" (SAIT-2010), ІПСА НТУУ "КПІ", 25-29


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1128
Мінімаксне оцінювання розв'язків за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання // XVI Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Ялта, 4


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1129
Мінімаксні оцінки від розв'язків за зашумленими спостереженнями невідомих даних лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання // XV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2010), Львів, 1


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень
1130
Моделирование многомерного процесса конвекции-диффузии для интегро-дифференциального уравнения параболического типа с вырождением // Збірник тез доповідей науково-практичних конференцій "Дні науки - 2008", Класичний приватний університет, Запоріжжя, 23-24


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Системного аналізу і теорії прийняття рішень

Повернення до списку

Вгору