Структурні підрозділи

Кафедра: Математичної інформатики


ID: 6735
Кількість показів: 4039
дата змінення: 25.11.2014 12:26:39
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
881
Вирішення проблеми вибору характеристик з використанням методу рекурсивного видалення для опорно-векторних машин // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конф


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
882
Вопросы построения антропоморфных механизмов для нейрореабилитации. //Матеріали щорічної науково-технічної школи-семінару. Частина 2. Біологічнаімедична інформатика та кібернетика (БМІК-2012).-176c. Фізико-математична школа, с. Жукин, Україна.- 18 – 22 че


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
883
До питання врахування інтелектуального капіталу в односекторній моделі економічного зростання. Методи, моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами. Тез. доп. міжн. наук.-практ. конф., 17-19 ж


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
884
До питання побудови магістральної траєкторії динамічного міжгалузевого балансу з лінійно-однорідними функціями проміжних витрат та капіталоємності продукції. Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики. Тез. доп. міжн. наук.-практ. конф., 29 листо


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
885
Задачі оптимізації технологій вирощування культур та управління відповідними технологічними процесами Abstracts of conference re¬ports. XV International Con¬ference “Dynamical system modeling and stability inves¬tigation “Modelling & Stabi¬lity””, May 25-


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
886
Застосування інтервальної оцінки для знаходження оптимального значення параметрів ядра опорно-векторних машин. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті. Матеріали сімдесят дев’ятої наукової конференції молодих учених,


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
887
Застосування різнотипних методів неруйнівного контролю для виявлення комбінацій пошкоджень у дорожних покриттях та елементах дорожньої інфраструктури. ХХІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіт


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
888
Місце E-Learning у забезпеченні ефективної інтерактивної навчальної взаємодії. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти», 13—14 листопада 2012 р., 141-


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
889
Обоснование вариантов строительства природоохранной инфраструктуры в зависимости от сценариев развития водохозяйственной системы . Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества. Материалы 12-й межд. научно-п


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
890
Оптимальное управление инвестициями в производственные фонды, интеллектуальный капитал, охрану окружающей среды. XIX International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES. Тез. доп. міжн. наук.-практ. конф., 17-21 вересня 2012 р. – Брн


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Current problems in information and computational technologies

Повернення до списку

Вгору