Структурні підрозділи

Кафедра: Математичної інформатики


ID: 6735
Кількість показів: 4034
дата змінення: 25.11.2014 12:26:39
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
891
Перспективи використання вітчизняної технології «ЕКЗОСКЕЛЕТОН» в протезуванні. Тези доповідей ІІ міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», 16-19 квітня 2013.-Київ: ВЦ «КиївЕкспоПл


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
892
Перспективы программируемой биомеханики в воспроизведении опорно-двигательных функций больных и инвалидов. Сучасні здобутки медичної інформатики [Електронний ресурс]: збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю (електронне виданн


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
893
Побудова еколого-економічних показників на основі агрегування рівноважними цінами нелінійної моделі Леонтьєва-Форда. Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" 4-6 травня 201


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
894
Побудова та дослідження еколого-економічної моделі оптимального керування з лінійною функцією корисності. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Тез. доп. міжн. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2013 р. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
895
Побудова та дослідження моделі оптимального керування інвестиціями у виробничі фонди, інтелектуальний капітал та природоохоронну діяльність. Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф., 15-17 травня 2013 р.


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
896
Про один клас задач оптимального керування захистом грунтових вод від забруднення. Математичні методи моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. Нац.. ун-т ім.. Ю. Федьковича. 


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
897
Проблемы поддержки принятия решений при управлении автодорожным хозяйством регионов «Технические науки – от теории к практике»: материалы IX международной заочной научно-практической конференции. (17 апреля 2012 г.); [под ред. Я.А. Полонского]. Новосиби


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
898
Тополого-метричні властивості однієї множини дійсних чисел, визначеної в термінах частоти двійкової цифри. Всеукраїнська наукова конференція Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу. Ворохта 25 лютого - 3 березня 2013 року Тези допові


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
899
Чутдивість видів економічної діяльності України до світової фінансової кризи. Математичні методи моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. Нац.. ун-т ім.. Ю. Федьковича.  Черн


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
900
Чутдивість видів економічної діяльності України до світової фінансової кризи. Математичні методи моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. Нац.. ун-т ім.. Ю. Федьковича.  Черн


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики

Повернення до списку

Вгору