Структурні підрозділи

Кафедра: Математичної інформатики


ID: 6735
Кількість показів: 4608
дата змінення: 25.11.2014 12:26:39
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
911
Застосування різнотипних методів неруйнівного контролю для виявлення комбінацій пошкоджень у дорожних покриттях та елементах дорожньої інфраструктури. ХХІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіт


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
912
Місце E-Learning у забезпеченні ефективної інтерактивної навчальної взаємодії. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти», 13—14 листопада 2012 р., 141-


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
913
Обоснование вариантов строительства природоохранной инфраструктуры в зависимости от сценариев развития водохозяйственной системы . Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, бизнеса, науки и общества. Материалы 12-й межд. научно-п


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
914
Оптимальное управление инвестициями в производственные фонды, интеллектуальный капитал, охрану окружающей среды. XIX International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES. Тез. доп. міжн. наук.-практ. конф., 17-21 вересня 2012 р. – Брн


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
Current problems in information and computational technologies
915
Перспективи використання вітчизняної технології «ЕКЗОСКЕЛЕТОН» в протезуванні. Тези доповідей ІІ міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», 16-19 квітня 2013.-Київ: ВЦ «КиївЕкспоПл


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
916
Перспективы программируемой биомеханики в воспроизведении опорно-двигательных функций больных и инвалидов. Сучасні здобутки медичної інформатики [Електронний ресурс]: збірка матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю (електронне виданн


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
917
Побудова еколого-економічних показників на основі агрегування рівноважними цінами нелінійної моделі Леонтьєва-Форда. Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" 4-6 травня 201


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
918
Побудова та дослідження еколого-економічної моделі оптимального керування з лінійною функцією корисності. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Тез. доп. міжн. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2013 р. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
919
Побудова та дослідження моделі оптимального керування інвестиціями у виробничі фонди, інтелектуальний капітал та природоохоронну діяльність. Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. міжн. наук.-практ. конф., 15-17 травня 2013 р.


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики
920
Про один клас задач оптимального керування захистом грунтових вод від забруднення. Математичні методи моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. Нац.. ун-т ім.. Ю. Федьковича. 


Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Математичної інформатики

Повернення до списку

Вгору