Структурні підрозділи

Кафедра: Інтегральних та диференціальних рівнянь


ID: 6747
Кількість показів: 3522
дата змінення: 24.11.2014 19:00:03
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
521
Наукова стаття
Побудова границь зон нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Парасюк Ігор Остапович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.83.0000
522
Наукова стаття
Побудова границь зон нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінпера з тригонометричним потенціалом


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Парасюк Ігор Остапович
2007
Нелінійні коливання
т.10 c.83.0000
523
Наукова стаття
On the connectedness and asymptotic behaviour of solutions of reaction-diffusion system


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Капустян Олексій Володимирович
2006
Journal of Mathematical Analysis and Applications
c.614.0000
524
Наукова стаття
Анализ напряженно-деформированного состояния в несжимаемом полупространстве с приповерхностной клиновидной трещиной


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Ловейкін Андрій В'ячеславович
Улітко Андрій Феофанович
2006
Известия РАН. Серия: Математика
c.0.0000
525
Наукова стаття
Біфуркація козіотропних інваріантних торів при локально гамільтонових збуреннях інтегрованих систем та невиродженої деформації симплектичної структури


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Парасюк Ігор Остапович
2006
526
Наукова стаття
Глобальний атрактор для неавтономного хвильового рівняння без єдиності розв'язку


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Капустян Олексій Володимирович
2006
Системні дослідження та інформаційні технології = System research & information technologies : міжнар. наук.-техн. журн
c.107.0000
527
Наукова стаття
Збурення сингулярної нелінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь другого порядку


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Парасюк Ігор Остапович

2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.20.0000
528
Наукова стаття
Трансляційно-компактні розподіли і мінімальні потоки


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Капустян Олексій Володимирович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.72.0000
529
Наукова стаття
Умови існування розв'язку нетерової крайової задачі для системи другого порядку


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Шовкопляс Тетяна Володимирівна
2006
530
Наукова стаття
Ще раз про чисельно-аналітичний метод послідовних періодичних наближень


Механіко-математичний факультет
Інтегральних та диференціальних рівнянь
Перестюк Микола Олексійович
2006
Український математичний журнал
т.58 c.472.0000

Повернення до списку

Вгору