Структурні підрозділи

АВЛ Фізико-хімічних методів ідентифікації речовин і матеріалів

Астрономії та фізики космосу

Експериментальної фізики

Загальної фізики

Інформаційно-обчислювальний сектор

Квантової теорії поля

Міжнародний Центр ядерної безпеки

Молекулярної фізики

НДЛ Електронно-оптичних процесів

НДЛ Радіаційної фізики

НДЛ Радіометричні методи досліджень

НДЛ Спектроскопія конденсованого стану речовини

НДЛ Фізика металів та кераміки

НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них

НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла

НДЛ Ядерної спектроскопії

НДЛ Фізики космосу

НДС Теоретична фізика і комп'ютерно-експериментальне моделювання

Оптики

Теоретичної фізики

Фізики металів

Фізики функціональних матеріалів

Ядерної фізики


Вгору