Структурні підрозділи

БОТАНІЧНИЙ САД

Відділ Біофізики НДІ фізіології

Відділ Фізіології кровообігуї НДІ фізіології

Відділ Фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології

Відділ загальної фізіології НДІ фізіології

Екології та охорони навколишнього середовища

Зоології

Інші підрозділи

Кафедра анатомії та патологічної фізіології

Кафедра біології рослин

Кафедра біомедицини

Кафедра біофізики та медичної інформатики

Кафедра біохімії

Кафедра вірусології

Кафедра внутрішньої медицини

Кафедра екології та зоології

Кафедра загальної та медичної генетики

Кафедра клінічної медицини

Кафедра мікробіології та імунології

Кафедра мовної підготовки

Кафедра фізіології людини і тварин

Кафедра фундаментальної медицини

Кафедра хірургії

Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини

Навчальна міжкафедральна лабораторія інструментальних методів в біології

НДЛ Біохімії

НДЛ Ботаніки

НДЛ Молекулярна біологія і генетики

НДЛ Фармакології і експериментальної патології

НДЛ "Біотехнології і фітопатології"

НДЛ "Ботаніки та зоології"

НДЛ "Ботанічний сад"

НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"

НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

НДЛ "Моніторингу екосистем" Канівського природного заповідника

НДЛ "Фізико-хімічної біології"

НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"

НДЛ "Фізіологічної кібернетики та психофізіології"

НДС Біофізики

НДС Мембранології та цитології

НДС "Зоології та екології"

НДЦ "Діагностична лабораторія"

НДЧ

Спільна ННЛ імуномодуляції

Фізвиховання та спорту

Фізіології та екології рослин


Вгору