Структурні підрозділи

Біології рослин

Біомедицини

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Біофізики та медичної інформатики

Біохімії

Ботаніки

БОТАНІЧНИЙ САД

Відділ Біофізики НДІ фізіології

Відділ Фізіології кровообігуї НДІ фізіології

Відділ Фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології

Відділ загальної фізіології НДІ фізіології

Вірусології

Екології та охорони навколишнього середовища

Загальної та медичної генетики

Зоології

Інші підрозділи

Кафедра екології та зоології

Кафедра фізвиховання та спорту

Клінічної медицини

Мікробіології та загальної імунології

НДЛ Біохімії

НДЛ Ботаніки

НДЛ Молекулярна біологія і генетики

НДЛ Фармакології і експериментальної патології

НДЛ "Біотехнології і фітопатології"

НДЛ "Ботаніки та зоології"

НДЛ "Ботанічний сад"

НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"

НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

НДЛ "Моніторингу екосистем" Канівського природного заповідника

НДЛ "Фізико-хімічної біології"

НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"

НДЛ "Фізіологічної кібернетики та психофізіології"

НДС Біофізики

НДС Мембранології та цитології

НДС "Зоології та екології"

НДЦ "Діагностична лабораторія"

Спільна ННЛ імуномодуляції

Фізіології людини і тварин

Фізіології та екології рослин

Фундаментальної медицини

Цитології, гістології та репродуктивної медицини


Вгору