Структурні підрозділи

Кафедра: Мікробіології та загальної імунології


ID: 6777
Кількість показів: 3989
дата змінення: 24.11.2014 19:21:33
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
751
Імуногенна загибель пухлинних клітин в структурі механізму дії пухлино-селективного препарату NCS-631570 (Ukrain). // Збірник тез підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Біологічні науки


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
Невідоме
752
Локализация белков и углеводов в биоплёнке Stenotrophomonas maltophilia сформированной на поверхности малоуглеродистой стали // X International Interdisciplinary Scientific Conference of Studients and Young Scientists «Shevchenkivska vesna 2012» (March 1


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
Шевченківська весна. Стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
753
Мультипробіотик «Симбітер», застосований на тлі курсового введення антибіотику, модулює функціональну поляризацію перитонеальних макрофагів щурів // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (10-


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
Імунологія та алергологія: наука і практика
754
НГ-мутагенез Streptomices avermitilis УКМ АС-2160 та розробка тест-системи для відбору активних варіантів. // Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів аспірантів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих вчених в Україні», К


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
Current problems in information and computational technologies
755
Особливості просвітної та пристінкової нормобіоти товстої кишки щурів.// Матеріали IХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів присвяченої до 150-річчя від дня народження академіка В.Вернадського. Збірник тез (16-19 квітня 2013 року, м. Л


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
756
Порівняльне дослідження складу мікробіоценозу товстої кишки щурів за умов експеримен-тального коліту та антибіотикоасоційованого дисбіозу // Тези доповідей міжн. Наук. конф. «мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ ст», Київ, 10-11 квіт


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
Імунологія та алергологія: наука і практика
757
Порівняння активності внутрішньоклітинної мієлопероксидази клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини і кісткового мозку. // Тези VІІІ Міжнародної конференції молодих учених «Біололгія: від молекули до біосфери» (3-6 грудня 2013 р., Харків, Укр


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
Current problems in information and computational technologies
758
Референт – значення нормо біоти фекального біоптату лабораторних щурів // XI Міжнародна наукова конференція присвячена 50 – річчю кафедри анатомії, фізіології людини та тварин «Актуальні питання біології та медицини», 24 травня 2013, м. Луганськ ДЗ «ЛНУ і


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
Current problems in information and computational technologies
759
Современные инструментальные подходы экспрессного мониторинга окружающей среды и пути ее восстановления за некоторых критических состояний. // Сборник статтей «2го Международного Экологического Форума «Чистый город. Чистая река. Чистая планета», Херсон, 2


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології
760
Современные инструментальные подходы экспрессного мониторинга окружающей среды и пути ее восстановления за некоторых критических состояний.// Сборник статтей «2го Международного Экологического Форума «Чистый город. Чистая река. Чистая планета», Херсон, 20


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Мікробіології та загальної імунології

Повернення до списку

Вгору