Структурні підрозділи

Кафедра: Кафедра мікробіології та імунології


ID: 6777
Кількість показів: 4546
дата змінення: 03.02.2020 13:31:25
Ким змінено (ім'я): (lyuda45197) Людмила Малашенко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
821
Дослідження імуномоделюючої дії препаратів цинку та Trigonella foenumgraecum при хронічній алкогольній інтоксикації // ІІІ (65) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини». – Київ (12-14 жовтня


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Невідоме
822
Ембріональна кардіоспецифічна делеція одного алелю b-катеніну призводить до зміни сигнальної активності Wnt/b-катеніну у дорослому міокарді. // VI International Conference of Young Scientists: Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. 13-17 May, 2013


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Current problems in information and computational technologies
823
Імуногенна загибель пухлинних клітин в структурі механізму дії пухлино-селективного препарату NCS-631570 (Ukrain). // Збірник тез підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Біологічні науки


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Невідоме
824
Локализация белков и углеводов в биоплёнке Stenotrophomonas maltophilia сформированной на поверхности малоуглеродистой стали // X International Interdisciplinary Scientific Conference of Studients and Young Scientists «Shevchenkivska vesna 2012» (March 1


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченківська весна. Стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
825
Мультипробіотик «Симбітер», застосований на тлі курсового введення антибіотику, модулює функціональну поляризацію перитонеальних макрофагів щурів // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (10-


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Імунологія та алергологія: наука і практика
826
НГ-мутагенез Streptomices avermitilis УКМ АС-2160 та розробка тест-системи для відбору активних варіантів. // Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів аспірантів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих вчених в Україні», К


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Current problems in information and computational technologies
827
Особливості просвітної та пристінкової нормобіоти товстої кишки щурів.// Матеріали IХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів присвяченої до 150-річчя від дня народження академіка В.Вернадського. Збірник тез (16-19 квітня 2013 року, м. Л


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
828
Порівняльне дослідження складу мікробіоценозу товстої кишки щурів за умов експеримен-тального коліту та антибіотикоасоційованого дисбіозу // Тези доповідей міжн. Наук. конф. «мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ ст», Київ, 10-11 квіт


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Імунологія та алергологія: наука і практика
829
Порівняння активності внутрішньоклітинної мієлопероксидази клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини і кісткового мозку. // Тези VІІІ Міжнародної конференції молодих учених «Біололгія: від молекули до біосфери» (3-6 грудня 2013 р., Харків, Укр


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Current problems in information and computational technologies
830
Референт – значення нормо біоти фекального біоптату лабораторних щурів // XI Міжнародна наукова конференція присвячена 50 – річчю кафедри анатомії, фізіології людини та тварин «Актуальні питання біології та медицини», 24 травня 2013, м. Луганськ ДЗ «ЛНУ і


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Current problems in information and computational technologies

Повернення до списку

Вгору