Структурні підрозділи

Кафедра: Кафедра мікробіології та імунології


ID: 6777
Кількість показів: 4488
дата змінення: 03.02.2020 13:31:25
Ким змінено (ім'я): (lyuda45197) Людмила Малашенко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Infectious Complications of Acute Pancreatitis Is Associated with Peripheral Blood Phagocyte Functional Exhaustion


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Сусак Ярослав Михайлович
Дирда О. О.
Ткаченко Олександр
2020
Digestive Diseases And Sciences
2
Практикум
Microbiology, virology, and immunology. Laboratory Notebook on the discipline for foreign student of specialization “Medicine”. Part 1: Microbiology and immunology


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Файдюк Юлія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
Рудик Марія Петрівна
Сіромолот Андрій Андрійович
Акуленко Ірина Вікторівна
2020
К.: ВПЦ Київський університет
3
Навчальний посібник
Збудники інвазійних захворювань протозойної етіології


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сенчило Наталія Василівна
2020
К.: ВПЦ Сталь
4
Наукова стаття
Adhesive properties of lactobacillus spp. аnd bifidobacterium spp. isolated from the intestines of the patients with Alzheimer’s disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
2019
Modern Science – Moderní věda
c.139-146
5
Наукова стаття
Functional polarization of macrophages of rats with progesterone-induced obesity treated with melanin from the Antarctic yeast Nadsoniella nigra


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Командування
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Конопельнюк Вікторія Василівна
Моложава Ольга Станіславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Компанець Ірина Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2019
Regulatory Mechanisms in Biosystems
т.10 c.538-543
6
Наукова стаття
Immunological hallmarks of cis-DDP-resistant Lewis lung carcinoma cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Сенчило Наталія Василівна
Рудик Марія Петрівна
Федорчук Олександр Григорович
Сусак Ярослав Михайлович
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2018
Cancer Chemotherapy and Pharmacology
т.81 c.373-385
7
Наукова стаття
PHYTOCHEMICAL SCREENING OF POLYHERBAL COMPOSITION BASED ON Portulaca oleracea AND IT’S EFFECT ON MACROPHAGE OXIDATIVE METABOLISM


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
Моложава Ольга Станіславівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Довгий Роман Сергійович
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2019
Biotechnologia Acta
т.12 c.63-70
8
Тези
Stenotrophomonas maltophilia IMV B-7288 як перспективний деструктор гексахлорциклогексану


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рева Дар’я Андріївна
Ямборко Н. А.
2019
International Scientific Conference of Students and Young Scientists Shevchenkivska vesna: life sciences
9
Матеріали конференції
The early non-motor symptoms in rats with lps-model of parkinson’s disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра мікробіології та імунології
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Стецька Вікторія Олександрівна
Македон Єлизавета Сергіївна
Гончар Світлана Юріївна
Махоткіна Анастасія Володимирівна
2019
International Conference of Cell Biology
c.187
10
Наукова стаття
THE USE OF HERBAL REMEDIES IN THE TREATMENT OF HEPATOBILIARY DISEASES: TRENDS AND PROSPECTS


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Рудик Марія Петрівна
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2019
Biotechnologia Acta
т.12 c.42-62
11
Тези
ВПЛИВ PSEUDOMONAS SYRINGAE НА ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ, АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ ТА КАТАЛАЗИ В ПРОРОСТКАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ СОРТІВ


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біології рослин
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Бацманова Людмила Михайлівна
Коваленко Марія Сергіївна
Пастощук Аліна Юріївна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Майбутній науковець – 2018"
c.42-44
12
Тези
Вплив гексахлорбензолу на структуру мікробіоценозу чоноземного грунту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Овсієнко М.Р.
Ямборко Н. А.
Дімова М.І.
2019
International scientific conference of students and young scientists "Shevchenkivska vesna"
13
Тези
ЗМІНИ ВМІСТУ БІЛКА У ПРОРОСТКАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ СОРТІВ ПІД ВПЛИВОМ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ATROFACIENS


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
Буценко Л. М.
2018
ХХIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.75-77
14
Навчальний посібник
Імуномодуляторні препарати


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
2019
К: Видавець Кравченко Я.О.
15
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до лабораторного практикуму “Санітарна мікробіологія”


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Юмина Юлія Михайлівна
2019
К: Видавець Кравченко Я.О.
16
Навчально-методичні праці
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ЗІ СПЕЦКУРСУ „БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФЕКЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ”


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
2019
Електронний варіант
17
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до практичних занять з навчального курсу «Фітоімунологія»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
2019
Перша друкарня
18
Праці конференції
Патологічні зміни астроглії за умов розвитку ЛПС-індукованої хвороби Паркінсона у щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра мікробіології та імунології
Толстанова Ганна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Олійник Жанна Ігорівна
2019
Актуальні питання біології та медицини
c.65-67
19
Тези
ПОШИРЕННЯ ПІГМЕНТОВАНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS У РІЗНИХ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЗОНАХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ НІШАХ


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Полякова А.В.
Хархота М.А.
2019
International Scientific Conference of Students and Young Scientists Shevchenkivska vesna: life sciences
20
Наукова стаття
Прогностичні молекулярно-генетичні маркери злоякісної фіброзної гістіоцитоми


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
Литвиненко О.О.
Коноваленко В.Ф.
Борікун Т.В.
Задворний Тарас Володимирович
Лук'янова Наталія Юріївна
2019
Онкологія
т.21 c.142-147
21
Наукова стаття
Тейхоєва кислота модулює експресію Тoll-подібних рецепторів 4 у чутливих та резистентних до дії цисплатину лініях клітин дрібноклітинного раку легені


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сенчило Наталія Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Дробот Л.Б.
Горбач Олександр Ігорович
Скачкова Оксана Володимирівна
Яковлєв П. Г.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.90-94
22
Тези
Фенотипові характеристики мікроглії у щурів з ЛПС-індукованим паркінсонізмом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Довгий Роман Сергійович
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Степаненко Сергій Вікторович
Олійник Жанна Ігорівна
Горбач Олександр Ігорович
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.26-27
23
Навчальний посібник
Фізико-хімічні методи в мікробіологічних та імунологічних дослідженнях


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Зелена Павлина Павлівна
Моложава Ольга Станіславівна
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
Юмина Юлія Михайлівна
2019
К: Видавець Кравченко Я.О.
24
Тези
An influence of probiotic strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria on production of TNF-α on the model of experimental obesity in mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Мельникова Олександра Ігорівна
2017
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
т.12 c.85
25
Наукова стаття
Effect of intracranial catheter placement on microglia metabolic profile of rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2018
Biotechnologia Acta
т.11 c.84-90
26
Наукова стаття
Fecal short-chain fatty acids at different time points after ceftriaxone administration in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Голота Юлія Вікторівна
Закордонець Людмила Владиславівна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 c.50-58
27
Тези
Long-term effects of antibiotic agents on colonic microbiota and epithelium permeability in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
Виповська Ольга Олексіївна
Богомолова Катерина Володимирівна
Гончар Світлана Юріївна
2018
Abstract of 10th EFIS-EJI South Eastern European Immunology School
c.37
28
Тези
Age-related changes in arginine metabolism of murine monocyte-derived and tissue-resident macrophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Кафедра фундаментальної медицини
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.131-132
29
Тези
Biodiversity of bacteria of the Rhizobiales order in the soy rhizosphere microbiome under application of fungicides and complex inoculation


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Панченко Анастасія Миколаївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.107
30
Наукова стаття
C60 fullerene and its nanocomplexes with anticancer drugs modulate circulating phagocyte functions and dramatically increase ROS generation in transformed monocytes


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Сківка Лариса Михайлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Прилуцький Юрій Іванович
Гурмач Василь Васильович
Суходуб Леонід Федорович
Гурмач Євгенія Володимирівна
Ritter U.
Храновська Наталія Миколаївна
2018
Cancer Nanotechnology
т.9
31
Тези
Changes in matrix metalloproteinase-9 secretion, phagocytes activation, maturation and apoptosis, in vitro, in response to mMycobacterium tuberculosis complex antigens MPT63 and MPT83


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2018
Biochemistry and Molecular Biology for Innovative Medicine: Parnas Conference –Young Scientists Forum
c.160
32
Матеріали конференції
Changes in rat microglia metabolic profle afer treatment with doxorubicin and its complex with C60 fullerene in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Прилуцька Світлана Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Прилуцький Юрій Іванович
Сківка Лариса Михайлівна
Степура Катерина Олександрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Майборода Ярослав Романович
Шуляк Олена Анатоліївна
Гладун Діана Вадимівна
Степаненко Сергій Вікторович
2018
Abstracts of the 5th European Congress of Immunology
т.5 c.247
33
Тези
Changes of Plant-Associated Bacterial Communities in the Radioactive Contaminated Environment


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
2018
The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity
c.340
34
Наукова стаття
Characteristics of abortive infection in lysogenic system of erwinia horticola


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Хлібійчук Юлія Юріївна
Товкач Ф. І.
2017
Мікробіологічний журнал
т.79 c.98-104
35
Тези
Characteristics of Lactobacillus spp. and Bifidumbacteium spp. isolated from patients with Alzheimer disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Макаренко А. Н.
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.48
36
Тези
Clinical and seasonal aspects of NK cell cytotoxicity: 12 years’ experience in routinetesting


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.163
37
Тези
Comparative investigation of phagocyte functional polarization in different models of Parkinson’s disease in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Храновська Наталія Миколаївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.158
38
Тези
Comparative study of health biomarkers of two Black Sea teleost fish species Scorpaena porcus and Symphodus tinca


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.87
39
Тези
Detection of quarantine and regulated non-quarantine bacterial diseases in seed potato material


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юмина Юлія Михайлівна
Воробйова Наталія Геннадіївна
Грицев Олег Анатолійович
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.105
40
Тези
Development of a taqman real-time pcr assay for the specific detection and quantification of sporisorium reilianum (maize head smut)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Грицев Олег Анатолійович
Шевченко Юлія Ігорівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.45
41
Тези
Diverse significance of CD8 expression on NK cells for their cytotoxicity against HLApos and HLAneg tumor cell lines


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Большакова Катерина Максимівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.127
42
Тези
Do antibiotics increase the accidents of inflammatory bowel diseases? Experimental data and clinical observations


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Толстанова Ганна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Червінська Тетяна Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Голота Юлія Вікторівна
Закордонець Людмила Владиславівна
Крамарев С. А.
2018
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.14
43
Тези
Dynamic changes of oxalate-degrading bacteria in rats colon during antibiotics-induced dysbiosis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Акуленко Ірина Вікторівна
Корбуш Марія Юріївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.23
44
Тези
Effect of pilocarpine induced epilepsy on colon's microbiota in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Гончар Світлана Юріївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.98
45
Тези
Elicitation of Arabidopsis thaliana resistance against pathogenic bacteria by lipopolysaccharides and salicylic acid


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.160
46
Тези
Fatty acid fractionation analysis of bacteria of Pseudomonas and Pantoea Genera


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Зелена Павлина Павлівна
Юмина Юлія Михайлівна
Файдюк Юлія Василівна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.115
47
Тези
Features of generation of active forms of oxygen by monocytes of peripheral blood of patients with COPD exacerbation


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.154
48
Тези
Fecal microbiota in rats with 6-ohda induced parkinson`s disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.97
49
Тези
Fecal microbiota in rats with 6-OHDA induced Parkinson's disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Виповська Ольга Олексіївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.97
50
Тези
HB-EGF neutralizing antibodies could block mitogenic effects of HB-EGF and its binding with receptors


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2018
Horizons in Molecular Biology. International PhD Student Symposium
c.107
51
Тези
Immunobiological and biochemical properties of Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.161
52
Тези
Immunomodulatory effect of DC vaccine and cisplatin in low doses in mouse sarcoma 37 model


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Іномістова Марія Володимирівна
Несин Дарина Юріївна
Москвіна Марина Філіповна
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталія Миколаївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.146
53
Наукова стаття
Increasing of the expression of recombinant scFv-antibodies efficiency


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Чудіна Тетяна Олександрівна
2017
Biotechnologia Acta
т.10 c.19-29
54
Тези
Lactic acid bacteria and bifidobacteria affect the metabolism of lipids and carbohydrates and cytokines production on the experimental model of obesity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Мельникова Олександра Ігорівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.142
55
Тези
Long-term effects of ceftriaxone and composition ampicillin with metronidazole on colonic microbiota in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
Богомолова Катерина Володимирівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.96
56
Тези
Metabolic profile of microglia and circulating phagocytes in rats with MPTP- Parkinson's disease and ulcerative colitis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шуляк Олена Анатоліївна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Степура Катерина Олександрівна
Присяжнюк Анастасія Сергіївна
2017
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
т.12 c.86
57
Тези
Metabolic statе of peritoneal macrophages in rats with C6 glioma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Степура Катерина Олександрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Шуляк Олена Анатоліївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.164
58
Наукова стаття
Microbiological characteristic of the experimental use of “Autobiotic” on the model of antibiotic – induced dysbiosis in old rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
2018
Modern Science – Moderní věda
c.107-113
59
Тези
Micromycetes - destructors of wall coverings of the architecture monuments in Kiev


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Домбровська Ірина Володимирівна
Кудревська Анастасія Юріївна
Лисенко Юлія Олександрівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.33
60
Тези
Morphocytochemical and immunophenotypic features of blood and bone marrow cells in patients with myelodysplastic syndrome


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.136
61
Тези
Phagocyte markers of inflammation in rats with different stages of Parkinson’s disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Скачкова Оксана Володимирівна
Присяжнюк О.
2018
Abstracts of 52th Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical Investigation
c.73
62
Тези
Phagocyte metabolic profile in different models of Parkinson’s disease in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Степура Катерина Олександрівна
Шуляк Олена Анатоліївна
Майборода Ярослав Романович
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2018
European Congress of Immunology
т.5 c.155
63
Тези
Phagocyte metabolic profile in rats with MPTP-induced Parkinson’s disease and concomitant ulcerative colitis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Шуляк Олена Анатоліївна
Храновська Наталя Миколаївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.157
64
Тези
Phytochamical analysis and immunomodulatory effect of polyherbal preparation with hepatoprotective, choleretic and anti-inflammatory activity in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Моложава Ольга Станіславівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.133
65
Тези
Prognostic value of C-reactive protein level in blood serum of breast cancer patients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Коцюба Ольга Геннадіївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.139
66
Наукова стаття
Putative target cells for Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2018
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
т.11 c.367-378
67
Наукова стаття
Recognition of Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 with murine polyclonal and scFv antibodies


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2018
Biotechnologia Acta
т.11 c.30-39
68
Тези
Research on the disinfectant’s influence on the living conditions of peritoneal macrophages of ratswistar


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.3 c.130
69
Наукова стаття
Role of peripheral dopaminergic system in the pathogenesis of experimental colitis in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Червінська Тетяна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 c.56-67
70
Тези
Role of the PPN1 and PPX1 polyphosphatases in the process of intercellular interactions


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Перетяжко Ірина Анатоліївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.82
71
Тези
Selective Anti-Cancer Drug NSC631570 Re-Educates Alternatively Activated Phagocytes


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Рудик Марія Петрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2018
Abstracts of the 3rd International Conference on. Cancer Research & Targeted Therapy
c.30
72
Тези
Serum level of High Mobility Group Box 1 proteins in patients with severe acute pancreatitis in the course of treatment with ulinastatin glioma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Попик Аделіна Ігорівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.173
73
Наукова стаття
Sex-based differences in phagocyte metabolic profile in rats with monosodium glutamate-induced obesity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Позур Валентина Володимирівна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
Федорчук Олександр Григорович
2018
Scientific Reports
т.8 c.1-12
74
Тези
Special features in spore-forming bacteria, isolated from the periphery of aviaries Delphinus Delphis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Зелена Павлина Павлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Степура Лариса Григорівна
Юмина Юлія Михайлівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.116
75
Тези
The effect melanin on proinflammatory status of peritoneal macrophages of rats with progesterone-induced obesity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Святецька Віталіна Миколаївна
Моложава Ольга Станіславівна
Остапченко Людмила Іванівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.122
76
Наукова стаття
The effect of mesenchymal stromal cells on arginase activity and nitric oxide produced by mouse macrophage


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 c.25-30
77
Тези
The effect of Pseudomonas syringae pv.coronafaciens on the germination of wheat seeds of different varieties


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
Буценко Л. М.
Патика В. П.
2018
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.80
78
Наукова стаття
The effect of intranasally administered TLR3 agonist Larifan on metabolic profile of microglial cells in rat with C6 glioma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Сенчило Наталія Василівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Скачкова Оксана Володимирівна
2018
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.90 c.110-119
79
Тези
The effect of Portulaca oleracea L. on imune parameters and antioxidant system


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2017
International Gazi Pharmacy Symposium
c.17
80
Тези
The effect of pseudomonas syringae pv. coronafaciens on the germination of wheat seeds of different varieties


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
Патика В. П.
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.80
81
Тези
The effect of ulinastatin on oxidative metabolism and phagocytic activity of circulating leukocytes in patients with severe acute pancreatitis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Попик Аделіна Ігорівна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.155
82
Монографія
The effectiveness of antitumor vaccine enriched with a heat shock protein 70


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Прилуцький Юрій Іванович
2018
Springer International Publishing AG
т.17 c.325-345
83
Тези
The influence of hydrogen peroxide preadaptation on biological properties of Lactobacillus plantarumstrains


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Іващенко Оксана Юріївна
2018
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.50
84
Тези
The intestinal epithelial barrier dysfunction long-term after ceftriaxone administration


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра супрамолекулярної хімії
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
2017
Future Physiology
c.99-100
85
Тези
Активація перитонеальних макрофагів щурів з експериментальним 6-OHDA-індукованим паркінсонізмом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Присяжнюк Альона Ігорівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Шуляк Олена Анатоліївна
Степаненко Сергій Вікторович
2018
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
c.197-198
86
Наукова стаття
Антибіоплівкова активність азитроміцину відносно Staphylococcus epidermidis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Степура Лариса Григорівна
2018
ScienceRise: Biological science
т.2 c.4-8
87
Тези
Антибіоплівкова активність антифунгальних препаратів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Мельник Анастасія Юріївна
2017
Теорія і практика сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.95-97
88
Наукова стаття
Болезнь Альцгеймера: микробиологический аспект течения


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Макаренко А. Н.
2018
Психологічне здоров'я
т.1 c.55-72
89
Тези
Віддалені наслідки впливу цефтриаксону та композиції ампіциліну з метронідазолом на мікробіоту товстої кишки щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Стецька Вікторія Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
2018
Bukovinian International Medical Congress for Students and Young Scientists
c.214
90
Матеріали конференції
Влияние Pseudomonas syringae pv.atrofaciens на всхожесть и рост семян пшеницы


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
Буценко Л. М.
2018
Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане: международная научная конференция молодых ученых
c.157-160
91
Наукова стаття
Влияние производного алкоксиамино пропанола КВМ-194 на адгезивные свойства Candida albicans к биотической поверхности


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Мельник Анастасія Юріївна
Васечко Олена Олександрівна
2017
Проблемы медицинской микологии
т.19 c.141
92
Тези
Влияние производного арилалкоксиаминопропанола на формирование ростовых трубочек грибов Candida albicans


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Мельник Анастасія Юріївна
2017
Актуальные проблемы современной медицины: научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием
т.71 c.450
93
Тези
Вплив N-ацетилцистеїну на антибіоплівкову активність антимікробних засобів відносно грамнегативних бактерій


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Васечко Олена Олександрівна
Мельник Анастасія Юріївна
2017
Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони здоров’я: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.33-34
94
Матеріали конференції
Вплив Pseudomonas syringae pv.atrofaciens на схожість і ріст насіння пшениці сорту Хуторянка


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
Буценко Л. М.
2018
Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience
c.121-124
95
Матеріали конференції
Вплив Pseudomonas syringae pv.atrofaciens УКМ В - 1013 на рівень каталазної та пероксидазної активності в проростках пшениці


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Пастощук Аліна Юріївна
Буценко Л. М.
2018
Інноваційні агротехнології: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.71-74
96
Тези
Вплив Saccharomyces cerevisiae дефектних за генами поліфосфатаз на цитоморфологічні властивості епітеліоподібних клітин ссавців


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Перетяжко Ірина Анатоліївна
Войчук С. І.
2017
З'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
c.144
97
Тези
Вплив антибіотикоіндукованого дисбіозу на кількість оксалатдеградувальних бактерій у щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Акуленко Ірина Вікторівна
Корбуш Марія Юріївна
Корнієнко Владислава Аркадієвна
2018
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.16 c.97
98
Тези
Вплив антимікотичних засобів на формування гіф у грибів роду Candida


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Васечко Олена Олександрівна
Мельник Анастасія Юріївна
2017
Теорія і практика сучасної науки. Міжнародна науково-практична конференція
c.92-94
99
Тези
Вплив диклофенаку на активність антимікробних речовин відносно біоплівок сформованих бактеріями та грибами


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Мельник Анастасія Юріївна
Васечко Олена Олександрівна
2017
Інновації та перспективи сучасної медицини: Міжнародний медико-фармацевтичнийконгрес студентів і молодих вчених
c.481
100
Наукова стаття
Вплив збудника базального бактеріозу на проростання зерен та ріст паростків пшениці різних сортів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
Буценко Л. М.
Патика В. П.
2018
Мікробіологія і біотехнологія
т.2 c.39-49
101
Тези
Вплив комплексної обробки ліпополісахаридом та саліциловою кислотою на індукування стійкості рослин Arabidopsis thaliana до зараження фітопатогенними бактеріям


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
2018
Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві
c.148-151
102
Тези
Вплив меропенему на проникність мембрани Pseudomonas aeruginosa


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Васечко Олена Олександрівна
2018
Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: Міжнародна науково-практична конференція
c.70-71
103
Наукова стаття
Залежність кількісного вмісту оксалатдеградуючих бактерій у фекальному біоптаті щурів від кількості оксалатів у раціоні харчування


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Акуленко Ірина Вікторівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.1 c.55-58
104
Тези
Ідентифікація основного білка капсида фага 49


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Хлібійчук Юлія Юріївна
Товкач Ф. І.
2017
З'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
c.109
105
Наукова стаття
Індукування стійкості Arabidopsis thaliana до ураження патогенними бактеріями за допомогою ліпополісахариду та саліцилової кислоти


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
2018
Цитология и генетика
т.52 c.3-8
106
Матеріали конференції
Інноваційні методичні технології при проведенні лабораторних робіт з дисципліни «Генетичний та епігенетичний контроль імунної відповіді”


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Проектний підхід та інновації в освіті у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2018, 21 березня
c.278-280
107
Наукова стаття
Кількісний та якісний склад мікробіоти дистального відділу товстої кишки щурів у різні терміни експериментального 6-OHDA-викликаного паркінсонізму (пілотні дослідження)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Шуставецька Наталія Михайлівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.2 c.26-29
108
Тези
Метаболічний профіль мікроглії у щурів з МФТП- індукованою хворобою паркінсона та виразковим колітом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довбинчук Таїса Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Шуляк Олена Анатоліївна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2018
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.16 c.108-109
109
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до занять з курсу «Місцевий імунітет»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.3-56
110
Навчально-методичні праці
Методичні рекомендації до лабораторних занять зі спецкурсу «Генетика мікроорганізмів»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Файдюк Юлія Василівна
Зелена Павлина Павлівна
Сенчило Наталія Василівна
2018
К.: ВПЦ Сталь
111
Матеріали конференції
Мобілізація гемопоетичних стовбурових клітин у пацієнтів з інфекційним синдромом імунної недостатності шляхом введення пірогеналу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Герасимчук Катерина Михайлівна
Майборода Ярослав Романович
Лучинська Маргарита Олександрівна
Мартинюк Мирослава Мирослівівна
Морозов Сергій Дмитрович
2018
Журнал НАМН України
c.84
112
Тези
Модулююча дія диклофенаку на антибіоплівкову активність похідного аміноадамантану


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Васечко Олена Олександрівна
Мельник Анастасія Юріївна
2017
Здобутки теоретичної медицини – в практику охорони здоров’я: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.36-37
113
Наукова стаття
Моніторинг видового складу грибів роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на території України


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Грицев Олег Анатолійович
Воробйова Наталія Геннадіївна
2018
Мікробіологія і біотехнологія
т.2 c.81–89
114
Наукова стаття
Противоопухолевые свойства нейрогенных стволовых и прогениторных клеток фетального мозга: возможные механизмы и перспективы применения в нейроонкологии (Обзор)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Любич Лариса Дмитрівна
2018
Клеточные культуры. Информационый бюлетень
c.86-101
115
Авторські свідоцтва
Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Юхименко Ольга Олексіївна
Самарін Д.В.
2018
Патент
116
Наукова стаття
Структурні та функціональні особливості слизової оболонки тонкої кишки залежно від кількісного та якісного складу мікробіоти


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Путніков Aндрій В'ячеславович
Варенюк Ігор Миколайович
Довбинчук Таїса Володимирівна
Червінська Тетяна Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Толстанова Ганна Миколаївна
Голота Юлія Вікторівна
Рослова Наталія Миколаївна
2017
Фізіологічний журнал
т.63 c.72-83
117
Наукова стаття
Функціональний профіль фагоцитів щурів різної локалізації за росту гліоми С6


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Скачкова Оксана Володимирівна
2018
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.3 c.65-73
118
Наукова стаття
Функціональні характеристики циркулюючих фагоцитів щурів із гліомою C6


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.12-16
119
Наукова стаття
Функціональні характеристики циркулюючих фагоцитів щурів із гліомою С6


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.12-16
120
Тези
Хімічний склад ліпополісахаридів збудників бактеріозів зернових культур виду Pseudomonas syringae


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
2018
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.121
121
Тези
Чувствительность сортов пшеницы, выращиваемых в Украине, к возбудителю базального бактериоза


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Пастощук Аліна Юріївна
Буценко Л. М.
2018
Биология – наука XXI века: Международная Пущинская конференция молодых ученых
c.305
122
Тези
Evaluation of RAD50 as a prognostic marker of survival in breast cancer patients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гавриш Крістіна Владиславівна
2016
Reinforcing multidisciplinarity: 18th ECCO-40th ESMO European Cancer Congress
c.165
123
Тези
Антиоксидантні властивості лактобацил рослинної поверхні


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Іващенко Оксана Юріївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.16 c.120
124
Тези
Оцінка токсичної дії наночастинок оксиду заліза (Fe2O3) на клітини та білки плазми крові людини в умовах IN VITRO


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.16 c.107
125
Наукова стаття
A nanocomplex of C60 fullerene with cisplatin: design, characterization and toxicity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана Володимирівна
Політенкова Світлана Володимирівна
Афанасьєва Катерина Сергіївна
Богуцька Катерина Іванівна
Сиволоб Андрій Володимирович
Сківка Лариса Михайлівна
Прилуцький Юрій Іванович
Ritter U.
Evstigneev M. P.
2017
Beilstein Journal of Nanotechnology
т.8 c.1494-1501
126
Наукова стаття
Age-related changes of arginase activity and nitric oxide level in phagocytes and their modulation by thymic mesenchymal stromal cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
Біологічні студії. Studia Bilogica
т.11 c.13-22
127
Матеріали конференції
Analisis of antitumor and antimetastatic effects of izatizon and its analogye izatizon + AG on Levis carcinoma of mice C57BL/6


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Круць Олена Олександрівна
2016
Foundations of spiritual and molecular - genetic improvement of human health and environmental protection: Peer-reviewed materials digest
c.80-82
128
Тези
Anti-inflammatory activation of macrophages from mice of different age cocultured with thymic mesenchymal stromal cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
Advances in Stem Cells and Regenerative Medicine: EMBO Conference
129
Наукова стаття
Antibacterial effect of flower extracts on microorganisms isolated from honeycombs with affected bee brood


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Степура Лариса Григорівна
Гриценко Людмила Михайлівна
Яворська Наталія Валеріївна
Святецька Віталіна Миколаївна
Ярошко О. М.
2017
Agricultural Science and Practice
c.50-55
130
Праці конференції
Antineoplastic drug NSC631570 changes metabolic profile of tumor-associated microglia in rats with C6 glioma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Сківка Лариса Михайлівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Степура Катерина Олександрівна
Федорчук Олександр Григорович
2017
BIT's-15: Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology
c.268
131
Матеріали конференції
Antineoplastic Drug NSC631570 Inhibits C6 Glioma Growth in Rats Through the Re-education of Tumor-Associated Microglia


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Сківка Лариса Михайлівна
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Степура Катерина Олександрівна
2017
Journal of Cancer Science and Therapy
т.9 c.19
132
Тези
Arginine metabolism of macrophages from mice of different age upon coculture with mesenchymal stromal cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.209
133
Тези
Bifidobacteria influence the immune responce in cases of intravaginal infection in mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.161
134
Наукова стаття
C60 fullerene enhances cisplatin anticancer activity and overcomes tumor cell drug resistance


Фізичний факультет
ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра мікробіології та імунології
Молекулярної фізики
НДЛ Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Прилуцький Юрій Іванович
Гурмач Василь Васильович
Булавін Леонід Анатолійович
Ritter U.
Scharff P.
Evstigneev M. P.
2017
Nano Research
т.10 c.652-671
135
Наукова стаття
Chapter 5. Enhancement of anticancer action of traditional (doxorubicin and cisplatin) and experimental (landomycin A) drugs by their delivery in vivo with novel C60 fullerene-based nanocarriers possessing innate ROS-modulating activity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Панчук Р. Р.
Скорохід Н. Р.
Легка Л. В.
Євстігнєєв М. П.
Piosik J.
Бергер В. В.
Шарф П.
Стойка Р. С.
2017
Cancer Nanotechnology
c.130-133
136
Тези
Chimeric Protein of Mycobacterium tuberculosis Complex Antigens MPT63 and MPT83 as a Prospective Tool for TB Diagnostics Based on ELISA


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2017
PHOENIX 2017: International Medical Students’Conference
c.30
137
Тези
Development of efficient recombinant antigenic substance for tuberculosis diagnostics


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2017
EFIS-EJI South Eastern Europe Immunology Scholl (SEEIS)
т.9 c.25
138
Тези
Diversity of Mycobacterium tuberculosis antigens recognition by mouse serum immunoglobulins to pathogen components


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.13
139
Тези
Dynamic changes in colonic microbial composition in rats with 6-OHDA Parkinson’s disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра супрамолекулярної хімії
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
2017
Smooth Muscles Physiology, Biophysics and Pharmacology:Симпозіум
c.16
140
Наукова стаття
Enhancement of anticancer action of traditional (doxorubicin and cisplatin) and experimental (landomycin A) drugs by their delivery in vivo with novel C60 fullerene-based nanocarriers possessing innate ROS-modulating activity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Василь Васильович
Прилуцький Юрій Іванович
2017
Biotech, Biomaterials and Biomedical - TechConnect Briefs: Електронна книга
т.2017 c.130-133
141
Наукова стаття
Etnobiological and Phytotherapeutic analysis of medicinal herbs of Azerbaijan flora used at cardiovascular diseases treatment


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2017
Global Journal of biology, Agriculture & Health Sciences
т.4 c.38-43
142
Наукова стаття
Fecal short-chain fatty acids at diff erent time points after ceftriaxone administration in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Голота Юлія Вікторівна
Голубенко Олександр Олександрович
Остапчук Андрій Миколайович
Закордонець Людмила Владиславівна
2016
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 c.50-58
143
Тези
Folk medicine: phytotherapeutic properties of the portulaca oleracea l.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2016
Eurasia Conference on Chemical Sciences
c.89
144
Праці конференції
Functional state of phagocytes from different locations in rat with C6 glioma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Федорчук Олександр Григорович
2017
European Journal of Clinical Investigation
т.47 c.49
145
Тези
Galactomannan antigen detection for the diagnostics and monitoring of the efficacy of invasive aspergillosis treatment: experience with the method in pediatric patient


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2017
IFCC-EFLM, EuroMedLab Athens:Конференция: Международный конгресс клинической химии и лабораторной медицины
т.55 c.1
146
Тези
IGF-II and NSC631570 compounds affect MPM22 gene expression in pancreatic ductal adenocarcinoma. Could be a new target for both chemoresistance and neuronal invasion?


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2017
BIT's-15: Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology
c.285
147
Наукова стаття
Induction of neonatal tolerance to GFP-labeled karyocytes in C57/B6 mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
Journal of Immunological Methods (J IMMUNOL METHODS)
т.447 c.92-94
148
Наукова стаття
Influence of exogenous lactoferrin on the oxidant/antioxidant balance and molecular profile of hormone receptor-positive and-negative human breast cancer cells in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
Лук'янова Наталія Юріївна
Бурлака А. П.
Борікун Т.В.
Тодор Ігор Миколайович
Чехун Василь Федорович
2017
Experimental Oncology
т.39 c.106-111
149
Праці конференції
Long-term consequences of antibiotic therapy:role of SCFAs and intestinal barrier integrity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДС Мембранології та цитології
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Червінська Тетяна Григорівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Стецька Вікторія Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
Базан Аня Сергіївна
Закордонець Людмила Владиславівна
Kaji Izumi
2017
United European Gastroenterology Journal
т.5 c.A498-A499
150
Тези
Metabolic profile of microglial cells in rat with C6 glioma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Федорчук Олександр Григорович
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
c.171
151
Праці конференції
Metabolic state of peritoneal macrophages in rats with C6 glioma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Степура Катерина Олександрівна
2017
EFIS-EJI South East European Immunology School
c.26
152
Наукова стаття
Microbiological characteristic of gut microflora in patients with Alzheimer’s disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Макаренко А. Н.
2017
European medical journal «League medica»
c.55-58
153
Праці конференції
Microglia and circulating phagocyte metabolic profile in rats with MPTP-induced Parkinson’s disease and concomitant ulcerative colitis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Храновська Наталія Миколаївна
Федорчук Олександр Григорович
2017
European Journal of Clinical Investigation
т.47 c.151
154
Наукова стаття
Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 increase phagocytic activity of murine peritoneal macrophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Олійник Оксана Степанівна
Колибо Д. В.
Комісаренко С. В.
2016
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.88 c.62-70
155
Наукова стаття
Net water transport via rat colon epithelium under the experimental dysbiosis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Довбинчук Таїса Володимирівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Варенюк Ігор Миколайович
Рослова Наталія Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Берегова Тетяна Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2017
International Journal of Physiology and Pathophysiology
c.1-12
156
Тези
Number of oxalate degrading bacteria in fecal bioptate after application of sodium oxalate in the diet of rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Корбуш Марія Юріївна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.160
157
Тези
Physiological and biochemical characteristics of bacteria isolated from epiphyte seeds Ofoenothera Sp. and Linum usitassimum L.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.250
158
Матеріали конференції
PUB077 The Antimetastatic and Antitumor Effect of Teichoic Acids from Cell Wall Biopolymers of Staphylococcus Aureus on Lewis Lung Carcinoma Model


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна
2017
Journal of Thoracic Oncology
т.12 c.S2391
159
Тези
Recombinant antigen of Mycobacterium tuberculosis MPT83(full)-MPT63 – prospective candidate for screening of tuberculosis in humans


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.191
160
Тези
Recombinant antigens of Mycobacterium tuberculosis MPT63 and MPT83 increase phagocytosis efficiency, activation and maturation of macrophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
2017
Horizons in Molecular Biology. International PhD Student Symposium
т.14 c.72
161
Розділ монографії
Response of marine fish liver on environmental pollution


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Рослова Наталія Миколаївна
2017
Heavy Metals and Other Pollutants in the Environment: Biological Aspects. Apple Academic Press
c.383-401
162
Тези
Role of Mycobacterium tuberculosis MPT63 and MPT83 antigens in mechanism of immune cells activation in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2016
Prague European Days of Internal Medicine
т.2 c.75
163
Наукова стаття
Role of peripheral dopaminergic system in the pathogenesis of experimantal colitis in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Рудик Марія Петрівна
Червінська Тетяна Миколаївна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Присяжнюк Альона Ігорівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 c.56-67
164
Матеріали конференції
Serological diagnosis of invasive aspergillosis: advantages and disadvantages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2017
Journal Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)
c.S1554
165
Наукова стаття
THE ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS AFFECT ON THE COLON OXALOBACTER FORMIGENES COLONIZATION IN PATIENTS WITH RECURRENT PYELONEPHRITIS AND HYPEROXALURIA


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Толстанова Ганна Миколаївна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Акуленко Ірина Вікторівна
2017
Nephrology Dialysis Transplantation
т.32 c.432-433
166
Матеріали конференції
The effect of bacteriophagal dsRNA on arginine metabolism of rat microglial cells exposured to hipoxia in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Степура Катерина Олександрівна
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.9 c.73
167
Тези
The effect of gold and platinum nanoparticles on metabolic polarization of circulating phagocytes from healthy donor in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Позур Валентина Володимирівна
2016
European Journal of Clinical Investigation
т.46 c.95
168
Наукова стаття
The effect of thymic mesenchymal stromal cells on arginase activity and nitric oxide produced by macrophages of young and aged mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.89 c.25-30
169
Тези
The mechanism of antibiotic ceftriaxone-induced diarrhea in rats: role of colonic ion transport and motility


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Берегова Тетяна Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Остапченко Людмила Іванівна
2017
Smooth Muscles Physiology, Biophysics and Pharmacology:Симпозіум
c.15
170
Тези
The metabolic profile of microglia cells in rat with C6 glioma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Степура Катерина Олександрівна
2016
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.84
171
Тези
The proton preparation NSC631570: the selective and Immunomodulating effect of the anticancer preparation on basis of greater celandine alcaloids


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2017
BIT's-15: Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology
c.284
172
Наукова стаття
The Trial of Experimental Test System for the Specific Diagnostics of Cattle Tuberculosis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
Комісаренко С. В.
2016
Biotechnologia Acta
т.9 c.14-18
173
Наукова стаття
Антибактеріальна активність екстрактів квітів щодо мікроорганізмів, виділених з личинок медоносних бджіл, уражених гнильцями


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Степура Лариса Григорівна
Гриценко Людмила Михайлівна
Яворська Наталія Валеріївна
Святецька Віталіна Миколаївна
Ярошко О. М.
2017
Український ентомологічний журнал
c.46-52
174
Тези
Біологічні властивості бактерій роду Bacillus виділених з перифітону вольєрів з Delphinus Delphis ponticuss


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Зелена Павлина Павлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Степура Лариса Григорівна
Юмина Юлія Михайлівна
2017
З'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
c.58
175
Наукова стаття
Взаимоотношения между мозгом и микрофлорой кишечника в условиях нормы и экспериментальной патологии


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Макаренко А. Н.
2017
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.17 c.277-283
176
Тези
Вивчення антиметастатичної дії різних імунотерапевтичних засобів та їх впливу на основні ефектори протипухлинного імунітету у оперованих з приводу карциноми легені Льюїс мишей С57В1


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Поважняк Галина Василівна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.16 c.115
177
Тези
Віддалені наслідки введення цефтриаксону на проникність епітелію та склад просвітної мікробіоти товстої кишки щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.269-270
178
Тези
Віддаленні наслідки введення цефтріаксону на проникність епітелію та склад просвітної мікробіоти товстої кишки щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Стецька Вікторія Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.269-270
179
Тези
Вікові особливості поляризації метаболізму аргініну кістковомозковими та перитонеальними макрофагами при співкультивуванні з тимічними мезенхімними стовбуровими клітинами


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
Психологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: VIII Міжнародна наукова конференція, присвячена 175-річчю кафедри анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.40
180
Тези
Вплив вакуум-індукованого внутрішньошкірного внутрішньосудинного кровозастою на функцію і кількість NK клітин


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Коцюба Ольга Геннадіївна
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.16 c.95
181
Тези
Вплив пробіотичних штаммів лактобацил і біфідобактерій на активність макрофагів на експериментальній моделі ожиріння в мишей


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Мельникова Олександра Ігорівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.56
182
Наукова стаття
Діагностична та прогностична інформативність виявлення галактомананового антигену Aspergillus у сироватці крові онкогематологічних хворих з інвазивним аспергільозом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунологіїСківка Лариса Михайлівна

2016
Онкология
т.18 c.223-228
183
Тези
Дослідження процесу преадаптації та явища гормезису при дії оксидативного стресу на штами роду Lactobacillus


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Іващенко Оксана Юріївна
2017
З'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
c.138
184
Тези
Залежність кількості оксалат деградуючих бактерій від вмісту оксалату в раціоні харчування щурів та оксалат деградуюча активність деяких штамів бактерій роду Lactobacillus


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Акуленко Ірина Вікторівна
2017
З'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
т.15 c.170
185
Тези
Зміна метаболічного профілю мікроглії щурів з гліомою С6 після лікування dsrna-вмісним препаратом Ларифан


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Степура Катерина Олександрівна
2017
Психологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: VIII Міжнародна наукова конференція, присвячена 175-річчю кафедри анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.38
186
Наукова стаття
Іmprovement and optimization of antigenic composition for serodiagnosis of tuberculosis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Олійник Оксана Степанівна
Колибо Д. В.
2016
Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety
т.2 c.11-15
187
Наукова стаття
Імуномодулювальні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana та їх модифікація


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
2017
Физиология растений и генетика
т.49 c.121-128
188
Тези
Індукція неонатальної імунологічної толерантності до білка GFP у мишей лінії C57/B6


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2016
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
т.11 c.83
189
Тези
Кількісний рівень оксалатдеградуючих бактерій у фекалійному біоптатіхворих на рецидивуючий пієлонефрит та добір штамів з оксалатдеградуючою активнівстю


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"

Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Корнієнко Владислава Аркадієвна
Корбуш Марія Юріївна
Акуленко Ірина Вікторівна
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
190
Тези
Кількість оксалатдеградуючихбактерій у фекальному біоптаті при введенні оксалату натрію в раціон харчування щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Зелена Павлина Павлівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Корбуш Марія Юріївна
Корнієнко Владислава Аркадієвна
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.181-182
191
Наукова стаття
Колонізація оксалатдеградуючими бактеріями товстої кишки хворих на рецидивуючий пієлонефрит та її звязок з прийомом антибактеріальних лікарських засобів (пілотне дослідження)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДС Мембранології та цитології
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Акуленко Ірина Вікторівна
2017
Український журнал нефрології та діалізу
т.2017 c.28-32
192
Тези
Метаболізм аргініну макрофагів та мікрогліальних клітин щурів за дії гіпоксії in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Федорчук Олександр Григорович
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.187
193
Тези
Метаболічна активність мікробіоти та інтегративна цілісність кишкового бар’єру у віддалені терміни після введення цефтриаксону


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Голота Юлія Вікторівна
2017
Тези доповідей з’їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
т.15 c.180
194
Тези
Метаболічний статус перитонеальних макрофагів щурів з гліомою С6


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Степура Катерина Олександрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Гладун Дмитро Володимирович
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.43
195
Тези
Методи отримання транспортерів на основі POLY (D,L LACTIC-CO-GLYCOLIC ACID)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чудіна Тетяна Олександрівна
2017
Біотехнологія ХХІ століття: Всеукраїнська науково- практична конференція
т.11 c.22
196
Наукова стаття
Модуляторні ефекти глутамату натрію на функції циркулюючих фагоцитарних клітин щурів in vivo та in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
Кафедра фундаментальної медицини
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Рудик Марія Петрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Позур Валентина Володимирівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
2017
Доповіді Національної академії наук України
c.89-97
197
Тези
Облепиха крушинная: радиопротекторные свойства


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2016
Ефекти радіації та інших ксенобіотиків на репродуктивну систему та організм: Науково-практична конференція з міжнародною участю
c.72
198
Тези
Одержання та тестування антигенної композиції протеїнів Mycobacterium tuberculosis MPT63 та MPT83 для серодіагностики туберкульозу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Колибо Д. В.
2017
Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Інновації та перспективи сучасної медицини»
c.236
199
Тези
Попередній біоінформатичний аналіз геномів ервініофагів 49 і 59


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Товкач Ф. І.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.58
200
Матеріали конференції
Попередній біоінфрматичний аналіз геномів ервініофагів 49 і 59


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Хлібійчук Юлія Юріївна
Товкач Ф. І.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.48-50
201
Наукова стаття
Протеаза Streptomyces sp.12: Очищення і властивості


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Зелена Павлина Павлівна
Юмина Юлія Михайлівна
Варбанец Л. Д.
Гаркава К. Г.
2017
Мікробіологічний журнал
т.79 c.33-47
202
Матеріали конференції
Противовоспалительная активация макрофагов мышей разного возраста при кокультивировании с тимическими мезенхимальными стволовыми клетками


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2017»
c.994-999
203
Наукова стаття
Реакція лімфоїдних органів щурів на ріст гліоми С6


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Федорчук Олександр Григорович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.1 c.61-65
204
Тези
Розробка мультиплексного варіанту ПЛР для ідентифікації Rhizoctonia cerealis та Rhizoctonia solani


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Грицев Олег Анатолійович
Воробйова Наталія Геннадіївна
2017
З'їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
c.51
205
Тези
Роль мікрооточення вторинних лімфоїдних органів у формуванні активаційного статусу макрофагів при старінні (пілотне дослідження)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
c.156-157
206
Наукова стаття
Роль саліцилатного та жасмонатного сигнальних шляхів у індукованій ліпополісахаридами стійкості рослин арабідопсису до фітопатогенного штаму Pseudomonas aeruginosa ІМВ 9096


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
2017
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова
т.15 c.58-63
207
Наукова стаття
С60 fullerene enhances cisplatin anticancer activity and overcomes tumor cells drug resistance


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра мікробіології та імунології
Прилуцька Світлана Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Прилуцький Юрій Іванович
Панчук Р. Р.
Гурмач В. В.
Скорохід Н. Р.
2017
Nano Research
т.10 c.652-671
208
Наукова стаття
Сytoplasmic membrane extract of Staphylococcus aureus Wood 46 as a maturation factor for the generation of dendritic cells vaccines


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталя Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна

Іномістова Марія Володимирівна
2016
Biotechnologia Acta
c.69-75
209
Тези
Скринінг збудників бурої та кільцевої гнилі у насіннєвому матеріалі картоплі


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Воробйова Наталія Геннадіївна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.49
210
Наукова стаття
Современные аспекты пробиотикотерапии: нерешенные проблемы


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Макаренко А. Н.
2016
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.16 c.296-306
211
Наукова стаття
Состояние интерфероногенеза у детей с инфекционно-ассоциированным рецидивирующим обструктивным бронхитом в зависимости от активности репликативного процесса возбудителей персистирующих инфекций


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Юхименко Ольга Олексіївна
2017
Медицинский журнал
т.59 c.152-156
212
Авторські свідоцтва
Спосіб диференційної діагностики рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Юхименко Ольга Олексіївна
Самарін Д.В.
2017
Патент
213
Тези
Структурна організація віріонної ДНК помірних ервініофагів 49 і 59


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Хлібійчук Юлія Юріївна
Товкач Ф. І.
2017
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.13 c.200
214
Тези
Субмікроскопічні біополімерні частки – транспортери рекомбінантних антигенів для пероральної імунізації


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чудіна Тетяна Олександрівна
2017
Біотехнологія XXI століття: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.11 c.23
215
Монографія
Трансплантація мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові в комплексі лікування синдрому хронічної серцевої недостатності


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Костилєв Михайло Володимирович
Оніщенко Володимир Федорович
Доманський Тарас Миколайович
Клименко Павло Павлович
Салютін Руслан Вікторович
Якушев Андрій Володимирович
Соколов Микола Федорович
2017
Агат-Принт
c.1-160
216
Наукова стаття
Фізико-хімічні властивості α-амілази Achromobacter tardum


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Зелена Павлина Павлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Варбанец Л. Д.
2016
Мікробіологічний журнал
т.78 c.23-33
217
Наукова стаття
Функціональний стан альвеолярних макрофагів та нейтрофілів кісткового мозку мишей різного віку


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2017
Вісник проблем біології та медицини
т.1 c.79-84
218
Наукова стаття
Чувствительность к ультрафиолетовому излучению грамотрицательных эпифитных бактерий из зоны отчуждения ЧАЭС


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Зелена Павлина Павлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Юмина Юлія Михайлівна
Сенчило Наталія Василівна
Сківка Лариса Михайлівна
2017
Мікробіологія і біотехнологія
c.94-104
219
Тези
Age-related changes in metabolic polarization of spleninc macrophages obtained from immunized mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довгий Роман Сергійович
Гурмач Євгенія Володимирівна
Усок Валерія Сергіївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.126-128
220
Тези
Antagonistic action of Lactobacilli and Bifidobacteria in relation to Staphylococcus aureus


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.21
221
Тези
Antitumor efficiency of combined use of embryonic xenogenic vaccine and cisplatin for the animals with lewis lung carcinoma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Круць Олена Олександрівна
Сківка Лариса Михайлівна2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.120
222
Тези
Antitumor efficiency of complex use of embryonic xenogenic vaccine and drug “Izatizon"


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Круць Олена Олександрівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.125
223
Матеріали конференції
Bacterial microflora characteristics of plant samples from contaminated by radionuclides Chernobyl area


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Зелена Павлина Павлівна
Шевченко Юлія Ігорівна
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна
2015
Proceeding of the International Symposium on Radiological Issues for Fukushima's Revitalized Future
c.24-28
224
Тези
Cell binding and cytotoxicity of nanocomposite photosensitizer in experiments on normal and malignant human lymphocytes


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.158
225
Тези
Clinical benefit of personalised dendritic cell based vaccine therapy according to PD-L1 tumor expression in patients with non-small cell lung cancer


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2016
Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer: International Scientific Conference
c.210
226
Наукова стаття
Complex of C60 Fullerene with Doxorubicin as a Promising Agent in Antitumor Therapy


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра мікробіології та імунології
НДС Мембранології та цитології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Прилуцький Юрій Іванович

2015
Nanoscale Research Letters
т.10 c.499-506
227
Тези
Current Strategies for mucosal immunization


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Колибо Д. В.
Чудіна Тетяна Олександрівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.114
228
Матеріали конференції
Cytotoxic effects of exogenous lactoferrin on breast cancer cells with different degree of malignancy in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чехун Василь Федорович
Швець Юлія Вікторівна
2016
Experimental Oncology
т.38 c.131
229
Тези
Dexketoprofen vs omnopon: the effect of perioperative analgesic drugs on the functional activity of immune cells in murine model of tumor surgery


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталія Миколаївна
2016
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.143
230
Тези
Direct bactericidal action of tilorone’s derivatives


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Стецька Вікторія Олександрівна
Проскурня Назар Вікторович
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.53
231
Праці конференції
Effect of antibiotic therapy on commensal microbiota, production, sensing and transporting of short-chain fatty acids (SCFA) in the rats colon


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
НДС Мембранології та цитології
Голота Юлія Вікторівна
Голубенко Олександр Олександрович
Остапчук Андрій Миколайович
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
c.22-23
232
Тези
Effect of photodynamic therapy on pathogenicity factors of Staphylococcus aureus 48011 and Staphylococcus aureus 6538


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Радченко Ольга Сергіївна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.92
233
Тези
Endophytic gram-negative microflora Viscum album L. (European mistletoe)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Грицев Олег Анатолійович
Зелена Павлина Павлівна
Юмина Юлія Михайлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Войчук С. І.

2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.31
234
Тези
Establishing the optimal method of pre-treatment of seed inoculants based on microorganisms


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.2 c.19
235
Наукова стаття
Ethanol production from starch by yeasts isolated from crops and dairy products


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2016
Мікробіологічний журнал
c.83-90
236
Тези
Expression of human beta-defensin-1-4 MRNA in different tumor cell lines and combined effects of HBDS on tumor cell viability in cellulo


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.117
237
Тези
Features of the functional state of phagocytic cells of bronchoalveolar lavage (bal) of copd patients during exacerbations


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.154
238
Тези
Features of the state of phagocytic cells of bronchoalveolar lavace (bal) of copd patients during exacerbations


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.145
239
Тези
Fish hystological and biochemical indicators for the evaliation of Marine environment health


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Рослова Наталія Миколаївна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
т.2 c.133-134
240
Праці конференції
Gender differences in functional activity of adipose tissue phagocytes in rats with monosodium glutamate-induced obesity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Берегова Тетяна Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Усок Валерія Сергіївна
Потапенко Марія Сергіївна
Позур Валентина Володимирівна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Храновська Наталія Миколаївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.149-150
241
Тези
GSTP1 expression for prediction of DC-vaccine efficiency in NSCLC


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталія Миколаївна
Іномістова Марія Володимирівна
2016
On progress in vaccination against cancer (PIVAC-16): International conference
c.27
242
Тези
Gut microflora features of Alzheimer's patients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Макаренко А. Н.
Моложава Ольга Станіславівна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.85-86
243
Тези
Identifikation and screening of antagonistic activity of endospores-forming microorganisms isolated from deep-sea soil samples


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Голубенко Олександр Олександрович
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.24
244
Тези
Immunohistochemical study of lactoferrin expression in breast casncer cell lines of different subtypes in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.137
245
Тези
Immunomodulatory properties of bacterial lipopolysaccharides in Arabidopsis thaliana plants


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.67-68
246
Наукова стаття
Immunomodulatory properties of the intestinal microbiota and prospects for the use of probiotics for prophylaxis and correction of inflammatory processes


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Biotechnologia Acta
c.24-48
247
Тези
Influence of long-term culturing with benzalkonium chloride on some biological properties of Staphylococcus aureus


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
Грицев Олег Анатолійович
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.83-84
248
Тези
Influence of stress factors on initiation of apoptosis in strains defective on polyphosphotases PPN1 and PPX1


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Перетяжко Ірина Анатоліївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.1 c.81-82
249
Тези
Influence of UV-C irradiation on suprival rate of Pseudomonas and Pantoea bacterial genera


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Зелена Павлина Павлівна
Юмина Юлія Михайлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Сенчило Наталія Василівна
2016
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.2 c.17
250
Тези
Interleukins 2, 6 and 10 in patients with severe heart failure after transplantation of umbilical cord blood mononuclear cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
c.111-112
251
Тези
Intestinal microflora features of elderly people


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Макаренко А. Н.
Моложава Ольга Станіславівна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.84-85
252
Наукова стаття
Introduction of antineoplastic drug NSC631570 in an inpatient and outpatient setting: Comparative evaluation of biological effects


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Федорчук Олександр Григорович
Сусак Ярослав Михайлович
Сківка Лариса Михайлівна
2016
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
т.2 c.308-317
253
Тези
Isolation and screening of strains of lactic acid bacteria with antioxidative properties


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Іващенко Оксана Юріївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.46-47
254
Тези
Mechanism of antibiotic-associated diarrhea: insight into colonic water and ion transport, mucus secretion


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Довбинчук Таїса Володимирівна
Червінська Тетяна Миколаївна
Юет (Драницина) Алевтина Сергіївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Остапченко Людмила Іванівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Закордонець Людмила Владиславівна
2016
United European Gastroenterology Journal
т.4 c.A652-A653
255
Наукова стаття
Medico - Ethnobotanical Inventory (Liver and Gallbladder Ducts Illnesses) of Nakhchivan AR, Azerbaijan


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2015
International Journal of Sciences
т.4 c.80-88
256
Тези
Modern chemoimmunotherapy approach based on dendritic cells and low-dose cyclophosphamide in experiment


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.127
257
Тези
New technologies for identification of molecular markers of human malignancies


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гавриш Крістіна Владиславівна
2016
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.144
258
Тези
Opioid analgesic omnopon versus nonsteroidal antiinflammatory drug dexketoprofen: effect on theimmune function in the murine model of cancer surgery


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
2016
International Students Congress of (Bio)Medical Sciences
c.322
259
Матеріали конференції
Oxalobacter formigenes as a promising marker of hyperoxaluria


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
НДЛ "Фізико-хімічної біології"

Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.37-38
260
Тези
Peculiarities of immunoregulatory T-lymphocyte subpopulations of children ill with bronchial astma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.115
261
Наукова стаття
pH effect on antagonistic activity towards bacteria of yeasts isolated from hucul dairy products and gastrointestinal tract of human


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Домбровська Ірина Володимирівна

2016
Мікробіологічний журнал
т.78 c.25-29
262
Праці конференції
Phagocyte metabolic polarization in the immunopathogenesis of monosodium glutamate-induced obesity in rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Рудик Марія Петрівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Остапченко Людмила Іванівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Позур Валентина Володимирівна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталя Миколаївна
2016
European Journal of Clinical Investigation
т.46 c.74
263
Тези
Phagocyte polarization: to serve and protect


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.110
264
Тези
Phenotypic and functional properties of the generated dendritic cells in patients with lung cancer


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
Горбач Олександр Ігорович
2016
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.152
265
Тези
Photodynamic inactivatin of Staphylococcus aureus with methylene blue after cultivation on the medium with benzalkonium chloride


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.91
266
Тези
Physic-chemical properties of two types of antigen-loaded plga garries for oral immunization


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чудіна Тетяна Олександрівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.119
267
Тези
Prognostic and predictive significance of p53, MDM2 and miRNAs gene expression in patients with neuroblastoma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталія Миколаївна
2016
Advances in Neuroblastoma Research Congress (ANR2016)
c.139
268
Тези
Prognostic significance of microenvironment expression of PD-1 ligand in clinical outcome of Hodgkin’s lymphoma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
Іномістова Марія Володимирівна

2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.125
269
Тези
RAD50 gene expression level in different types of tumors of breast cancer patients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гавриш Крістіна Владиславівна
2015
“CYS”, International Conference of Young Scientists
c.58
270
Тези
RAD50 як потенційний предикативний маркер проти-пухлинної терапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гавриш Крістіна Владиславівна
2015
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.13
271
Тези
Rats immunoreactivity with experimental acute autohemorrhagic bihemispheric stroke under Staphylococcus infection during cyclophosphan-induced suppression


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Макаренко А. Н.
2016
European Stroke Journal
т.1 c.404
272
Наукова стаття
Remodulating effect of doxorubicin on the state of iron-containing proteins, and redox characteristics of tumor with allowance for its sensitivity to cytostatic agents


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чехун Василь Федорович
Швець Юлія Вікторівна
2016
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.88 c.99-108
273
Тези
Studies of adhesion properties of phytopathogenic bacteria isolated from European mistletoe (Viscum album L)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Грицев Олег Анатолійович
Юмина Юлія Михайлівна
Зелена Павлина Павлівна
Сенчило Наталія Василівна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.69
274
Тези
Sunlight activated disinfection of tap water with methylene blue


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
c.94
275
Праці конференції
Teichoic acid from Staphylococcus aureus enhances the apoptotic cells stimulates the activity of succinate dehydrogenase in MCF-7 cells in unfed culture condition


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сенчило Наталія Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Петрук Наталія Анатоліївна
2016
Microbiology and Immunology - the Development Outlook in the 21st century, International Scientific Conference
т.2 c.115-116
276
Матеріали конференції
The correlation between micribiota metabolic activity & mucosal homeostasis after ceftriaxone treatment


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
НДС Мембранології та цитології
Голота Юлія Вікторівна

Базан Аня Сергіївна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Остапчук Андрій Миколайович
Довбинчук Таїса Володимирівна
Червінська Тетяна Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Толстанова Ганна Миколаївна
2016
Abstracts book Ion transport and cellular processes in health and disease
c.53-54
277
Тези
The effect of gold and platinum nanoparticles on apoptosis and necrosis of monocytes from healthy donors in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гурмач Євгенія Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.147-148
278
Тези
The effect of L-PRP and PPP on metabolic polarization of human monocytes in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Пшеничний Тарас Юрійович
Рудик Марія Петрівна
Ракуха Анна Валентинівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Потапенко Марія Сергіївна
Усок Валерія Сергіївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.140
279
Тези
The effect of multiprobiotic "Symbiter acidophilus" on the reaction of lymphoid organs and functional activity of peritoneal macrophages in rat with glutamate-induced obesity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Святецька Віталіна Миколаївна
Позур Валентина Володимирівна
Потапенко Марія Сергіївна

Рудик Марія Петрівна

Берегова Тетяна Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Остапченко Людмила Іванівна
2016
International scientific conference “Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century”
т.1 c.151-152
280
Наукова стаття
The effect of perioperative analgesia with omnopon and parecoxib on the endocytic activity of murine phagocytes on the model of tumor surgery


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Скачкова Оксана Володимирівна
2016
Біологічні студії. Studia Bilogica
c.15-22
281
Наукова стаття
The effect of perioperative analgesic drugs omnopon and dexketoprofen on the functional activity of immune cells in murine model of tumor surgery


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
2016
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.88 c.29-36
282
Матеріали конференції
The effectiveness of “Simbiter” in glutamate-induced obesity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Акуленко Ірина Вікторівна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
c.58-59
283
Наукова стаття
The features of microbiota isolated from the honeycombs with affected bee brood


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Ярошко О. М.
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Степура Лариса Григорівна
Гриценко Людмила Михайлівна
Яворська Наталія Валеріївна
Святецька Віталіна Миколаївна
Войчук С. І.
2015
Agricultural Science and Practice
c.9-14
284
Праці конференції
The functional activity of peritoneal macrophages in rat with glutamate-induced obesity treated with multiprobiotic ‘Symbiter acidophilus’


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Позур Валентина Володимирівна


2016
European Journal of Clinical Investigation
т.46 c.96
285
Тези
The RAD50 gene expression level as a potential predictor of breast cancer patient's survival


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гавриш Крістіна Владиславівна
2016
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.130
286
Наукова стаття
The role of carbohydrate component of recombinant α7 nicotinic acetylcholine receptor extracellular domain in its immunogenicity and functional effects of resulting antibodies


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Immunobiology
т.221 c.1355-1361
287
Наукова стаття
The State of External Respiration Function in Children with Infectious-Associated Recurrent Obstructive Bronchitis During Acute Period


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юхименко Ольга Олексіївна
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
European International Journal of Science and Technology
т.5 c.30-34
288
Тези
The variability of strains producers of carotenoids Streptomyces globisporus 1912 during storage


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.62
289
Наукова стаття
Tiechoic acids from Staphylococcus aureus enhance cytotoxic/cytostatic influence of bimetallic complex on primary tumor culture


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна
Ніколаєнко Тетяна Василівна
2016
Journal of Thoracic Oncology
т.11 c.88-89
290
Наукова стаття
Toxic effects of iron oxide nanoparticles оn rat’s peritoneal macrophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2015
Український журнал з проблем медицини праці
c.28-33
291
Тези
Tumor-associated antigen RAD50 as potential predictive marker


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гавриш Крістіна Владиславівна
2015
Molecular microbiology and biotechnology: International Summer School-Conference
c.17
292
Наукова стаття
Virion morphology and structural organization of polyvalent bacteriophages TT10-27 and KEY


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Файдюк Юлія Василівна
Бойко А. А.
Товкач Ф. І.
2015
Мікробіологічний журнал
т.77 c.28-38
293
Тези
Xanthomonas Fuscans PV Fuscans as an agent of small brown patch on soya


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Abstracts book Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st century
т.2 c.27
294
Тези
Аналгезия с позиции иммунопротекции в онкохирургии. Какой аналгетик является безопасным?


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
З’їзд онкологів та радіологів України
c.153
295
Наукова стаття
Влияние физиологического старения организма на микрофлору желудочно-кишечного тракта


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Макаренко А. Н.
2016
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.16 c.304-313
296
Тези
Вплив анальгезії парекоксибом та омнопоном на функціональний стан клітин імунної системи мишей після видалення перещепленої пухлини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталя Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2016
Перспективи діагностики та лікування онкологічної патології: науково-практична конференція молодих вчених
т.22 c.76
297
Наукова стаття
Вплив анальгетиків омнопону та декскетопрофену на ендоцитарну активність фагоцитів різної локалізації на моделі хірургічного видалення пухлини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Скачкова Оксана Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.20 c.69-73
298
Наукова стаття
Вплив мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» на мікрофлору кишечника та функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів з глутаматним ожирінням


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Кафедра фундаментальної медицини
Рудик Марія Петрівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Акуленко Ірина Вікторівна
Позур Валентина Володимирівна


2016
Біологічні студії. Studia Bilogica
т.10 c.308-317
299
Тези
Вплив наночастинок на функціональну активність циркулюючих фагоцитів крові здорового донора in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
Позур Валентина Володимирівна
2015
Матеріали Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»
c.117
300
Тези
Вплив нестероїдних протизапальних препаратів та омнопону на деякі показники, що характеризують стан клітинної ланки імунної системи в періопераційний період в онкоурології


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2016
Перспективи діагностики та лікування онкологічної патології: науково-практична конференція молодих вчених
т.22 c.70
301
Наукова стаття
Вплив парекоксибу та омнопону на деякі показники клітинної ланки імунної системи за периопераційного знеболення в онкохірургії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталя Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
2016
Вісник проблем біології та медицини
т.1 c.204-208
302
Тези
Вплив периопераційної анальгезіїї декскетопрофеном та омнопоном на функціональний станклітин імунної системимишей після видалення пухлини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна

2016
З’їзд онкологів та радіологів України
c.207
303
Наукова стаття
Діагностична та прогностична інформітивність виявлення галактомананового антигену Aspergillus у сироватці крові хворих онкогематологічного профілю з інвазивним аспергільозом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Сківка Лариса Михайлівна


2016
Онкологія
т.18 c.223-228
304
Тези
Епігенетичні порушення як потенційний компонент системи стратифікації хворих із нейробластомою


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2016
З’їзд онкологів та радіологів України
c.197
305
Тези
Імунологічні маркери ефективності протипухлинної вакцинотерапії на основі дендритних клітин у хворих на рак легені


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталія Миколаївна
2016
З’їзд онкологів та радіологів України
c.208
306
Тези
Імуномодуляторні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна

2016
Досягнення та перспективи розвитку мікробіології: Міжнародна наукова конференція
c.73
307
Матеріали конференції
Інфекційно-асоційований рецидивуючий обструктивний бронхіт як особлива форма імунопатологічного процесу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юхименко Ольга Олексіївна
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Інфекційні хвороби сучасності. Біологічна безпека та біозахист: Науково-практична конференція присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В. Громашевського та 120-річчю ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
c.164-165
308
Наукова стаття
Клінічне і діагностичне значення визначення авідності антитіл в діагностиці TORCH-інфекцій у вагітних


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Самарін Д.В.
Юхименко Ольга Олексіївна
2016
Лабораторна діагностика
c.13-16
309
Тези
Кореляція рівня експресії гена gstp1 в генерованих дендритних клітинах з ефективністю імунотерапії у хворих на рак легені


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2016
З’їзд онкологів та радіологів України
c.207
310
Наукова стаття
Мікробіота стільників з бджолиних сімей, уражених гнильцем


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Степура Лариса Григорівна
Гриценко Людмила Михайлівна
Яворська Наталія Валеріївна
Святецька Віталіна Миколаївна
2016
Український ентомологічний журнал
c.133-139
311
Наукова стаття
Морфо-функціональна характеристика трансформованих клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Калмикова Олеся Олександрівна

Сенчило Наталія Василівна
Островська Галина Віталіївна
Гарманчук Людмила Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
c.31-36
312
Наукова стаття
Особливості балансу хелперів 2 та 17 типів у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика
c.78-82
313
Матеріали конференції
Особливості експресії лактоферину в клітинах раку молочної залози різного ступеня злоякісності в системі in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
2016
Український Радіологічний Журнал. Харків
т.1 c.211
314
Наукова стаття
Особливості співвідношення Т- хелперів 2 та 17 у дітей з рецидивуючим обструктивним бронхітом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юхименко Ольга Олексіївна
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика
c.78-82
315
Наукова стаття
Оценка влияния трансплантации мононуклеарных стволовых клеток пуповинной крови на течение и прогноз рефрактерной сердечной недостаточности


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Лабораторная диагностика. Восточная Европа
т.5 c.133-140
316
Тези
Порівняльний аналіз гідролітичних ферментів морського гребінця антарктичного за допомогою електрофоретичних методів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Ракша Наталія Григорівна
Гладун Дмитро Володимирович
2015
біологія від молекули до біосфери VII міжнародна конференція молодих вчених
c.10
317
Тези
Разработка, обоснование и оценка эффективности противоопухолевой вакцинотерапии на основе дендритных клеток у больных со злокачественными новообразованиями


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна

2016
З’їзд онкологів та радіологів України
c.209
318
Тези
Рівень колонізації Oxalobacter formigenes товстої кишки хворих на рецидивуючий пієлонефрит (пілотні дослідження)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Толстанова Ганна Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Путніков Aндрій В'ячеславович

2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.50
319
Наукова стаття
Роль различных групп аналгетиков в безопасности периоперационного обезболивания онкохирургических больных


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2016
Біль, знеболювання i інтенсивна терапія
c.61-70
320
Наукова стаття
Скринінг продуцентів α-L-рамнозидаз і пептидаз серед представників актинобактерій та бацил


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Варбанец Л. Д.
Гудзенко Олена Петрівна
Зелена Павлина Павлівна
Юмина Юлія Михайлівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Степура Лариса Григорівна
Войчук С. І.
2016
Мікробіологічний журнал
т.78 c.26-35
321
Матеріали конференції
Стан інтерфероногенезу у дітей з інфекційно – асоційованим рецидивуючим обструктивним бронхітом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Стасенко Аліна Анатоліївна
2016
Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті:Збірник тез міжнародної науково – практичної конференції
c.67-68
322
Наукова стаття
Транспорт води через епітелій товстої кишки щурів за умов експериментального дизбіозу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
НДС Мембранології та цитології
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Довбинчук Таїса Володимирівна
Закордонець Людмила Владиславівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Варенюк Ігор Миколайович

Рослова Наталія Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Линчак Оксана Валеріївна
Дзержинський Микола Едуардович
Берегова Тетяна Володимирівна
2015
Фізіологічний журнал
т.61 c.76-84
323
Наукова стаття
Фотодинамічна інактивація грампозитивних та грамнегативних бактерій in vitro з використанням фотосенсибілізатора метиленового синього


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна

2015
Фітобіологія та експериментальна фотомедицина
т.1 c.29-33
324
Наукова стаття
Функции кишечной микрофлоры в норме и при патологи


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Макаренко А. Н.
2016
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.16 c.332-340
325
Матеріали конференції
Вплив росту карциноми легені Льюїс на цитотоксичну активність мононуклеарних спленоцитів мишей проти пухлинних клітин з різними біологічними властивостями


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Гурмач Євгенія Володимирівна
Позур Валентина Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Сенчило Наталія Василівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.360
326
Тези
Дослідження впливу на регенеративні процеси шкіри супернатантів з різних строків культивування клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2014
Імунологія та алергологія
т.1 c.141
327
Тези
Adjuvant properties of micro and nanoparticles for immuniszation per os


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Колибо Д. В.
Чудіна Тетяна Олександрівна
2013
Proteins from Birth to Death: Jakub K. Parnas Conference
c.74
328
Наукова стаття
Anti-Staphylococci activity of yeast isolates affected by pH of experimental medium


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Домбровська Ірина Володимирівна
2015
Factors of Experimental Evolution of Organisms
т.16 c.179-182
329
Наукова стаття
Antibacterial Properties of Tetraalkylammonium and imidazolium Tetraalkoxycalix(4)arene Derivatives


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"


Яворська Наталія Валеріївна

Шепелевич Вікторія Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Anti-Infective Agents
т.13 c.87-94
330
Матеріали конференції
Assessment of circulating phagocyte functional state for the prediction of suppurative complications in patients with acute necrotizing pancreatitis


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сусак Ярослав Михайлович
Сківка Лариса Михайлівна
Дирда О. О.
2015
Pancreatology
т.15 c.S6
331
Наукова стаття
Autoantibodies against tyrosyl-tRNA synthetase and its separated domains at essential hypertension


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Biopolymers and Cell
т.31 c.255-263
332
Матеріали конференції
Bacterial plant microflora characteristics from the radionuclides contaminated Chernobyl zone


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Зелена Павлина Павлівна
Шевченко Юлія Ігорівна
Шиліна Юлія Володимирівна

Моложава Ольга Станіславівна
2015
Radiological Issues for Fukushima’s Revitalized Future:International Symposium
c.53
333
Матеріали конференції
Biosynthetic activity of soil streptomycetes - antagonists of plan-parasitic nematodes and phytopathogens


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2015
European Conference on Biology and Medical Sciences : East West:Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH
c.10-15
334
Наукова стаття
CD44+/CD24- markers of cancer stem cells in patients with breast cancer of different molecular subtypes


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2015
Experimental Oncology
т.37 c.58-63
335
Наукова стаття
Cellobiose-coated poly (lactide-co-glycolide) particles loated with diphtheria to[oid for per os immunization


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чудіна Тетяна Олександрівна
Колибо Д. В.
2015
Croatian Medical Journal
т.56 c.85-93
336
Тези
Characteristics of PLGA particles for per os immunization


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чудіна Тетяна Олександрівна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.390
337
Тези
Circadian control of metabolic polarization and drug sensitivity of circulating granulocytes in healthy men


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
2015
Natural Products: Euro-mediterranean Conference
c.46
338
Наукова стаття
Complex of C60 Fullerene With Doxorubicin as a Promising Agent in Antitumor Therapy


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович

Євстігнєєв М. П.

Панчук Р. Р.
Стойка Р. С.
Ю. Ріттер
Шарф П.
2015
Nanoscale Research Letters
т.10 c.499
339
Наукова стаття
Detection of Proteus mirabilis and Enterobacter cloacae in tomato and pepper fruits and isolation of their bacteriophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"
Харіна Алла Володимирівна

Юмина Юлія Михайлівна
Зелена Павлина Павлівна

Поліщук Валерій Петрович

2015
Наукові доповіді “НУБІП” [Електронний ресурс]
т.53 c.1-13
340
Праці конференції
Development of recipes for the functional fruit spreads with reduced fructose content


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин"
Шевченко Юлія Ігорівна


Войцехівська Олена Василівна
2015
Зберігання та переробка продукції рослинництва: освіта, наука, інновації: Міжнародна науково-практична конференція присвячена 100-річчю від дня народження д.с.-г.н., проф. Лесика Б.В.
c.8
341
Матеріали конференції
Diurnal variation in functional reserve and metabolic polarization of circulating monocytes in healthy men


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
Рудик Марія Петрівна
Гурмач Євгенія Володимирівна
2015
European Journal of Clinical Investigation
т.45 c.49
342
Тези
Effect of perioperative analgesia with opioid and non-steroidal anti inflammatory drugs on the immune function of renal cancer patients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна


2015
European Congress of Immunology
т.4 c.387
343
Тези
Effect of perioperative analgesia with opioids and cyclooxygenase inhibitors on the functional status of the immune system of surgical renal cancer patients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
Скачкова Оксана Володимирівна


Храновська Наталія Миколаївна
2015
Immune system: genes, receptors and regulation: International summer school on immunology
т.18 c.91
344
Наукова стаття
Exclusion of polyvalent T7-like phages by prophage elements


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Файдюк Юлія Василівна
Товкач Ф. І.
2014
Мікробіологічний журнал
т.76 c.42-50
345
Наукова стаття
Expression of biomarkers related to cell adhesion, metastasis and invasion of breast cancer cell lines of different molecular subtype


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Швець Юлія Вікторівна
2013
Experimental Oncology
т.35 c.174-179
346
Тези
Factors affecting immunomodulatory action of the antineoplastic drug NSC-631570


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Рудик Марія Петрівна
2015
Natural Products: Euro-mediterranean Conference
c.12
347
Матеріали конференції
Functional polarization of circulating phagocytes in mice with Lewis lung carcinoma after treatment with antineoplastic drug NSC631570


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Позур Валентина Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Рудик Марія Петрівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Остапченко Людмила Іванівна
2015
European Journal of Clinical Investigation
c.60
348
Тези
Functional state and metabolic polarization of splenic macrophages from old immunized mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Гурмач Євгенія Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Today’s challenges in molecular and cell biology: International Conference of Young Scientists
c.170
349
Тези
Immunoreactivity of tyrosyl-tRNA synthetase and HSP60 in essential hypertension


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.337
350
Матеріали конференції
Importance of Dosage and Immunization Schedule on the Adjuvancity of Polylactide-Co-Glycolide Particles as Carriers for Immunization Per Os


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чудіна Тетяна Олександрівна
Колибо Д. В.
2015
Croatian Medical Journal
т.21 c.31
351
Наукова стаття
Improved synthesis of N-benzylaminoferrocene-based prodrugs and evaluation of their toxicity and antileukemic activity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
Лук'янова Наталія Юріївна
Чехун Василь Федорович
Тодор Ігор Миколайович
2015
Journal of Medicinal Chemistry
т.58 c.2015-2026
352
Матеріали конференції
Influence of tumor growth on cytotoxic activity of mononuclear splenic leukocytes in mice against tumor cells with different biological properties


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Гурмач Євгенія Володимирівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
Позур Валентина Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Сенчило Наталія Василівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
2015
European Journal of Clinical Investigation
c.70
353
Праці конференції
Long-term effect of antibiotic therapy on colonic levels of short-chain fatty acids (SCFA), FFA2 and FFA3 receptors


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
НДС Мембранології та цитології
Голота Юлія Вікторівна
Дзюбенко Наталія Володимирівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Kaji Izumi
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Ulcer Research: The International conference
т.1 c.48
354
Наукова стаття
Manifestation of key molecular genetic markers in pharmacocorrection of endogenous iron metabolism in MCF-7 and MCF-7/DDP human breast cancer cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чехун Василь Федорович

Швець Юлія Вікторівна
2013
CellBio
т.2 c.217-227
355
Наукова стаття
Metabolic changes during development of Walker-256 carcinosarcoma resistance to doxorubicin


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
Тодор Ігор Миколайович
Лук'янова Наталія Юріївна
Чехун Василь Федорович
2015
Experimental Oncology
т.37 c.19-22
356
Наукова стаття
Metalloproteins during development of walker-256 carcinosarcoma resistant phenotype


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
Чехун Василь Федорович
Бурлака А. П.
Лук'янова Наталія Юріївна
Тодор Ігор Миколайович
2015
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.87 c.103-112
357
Матеріали конференції
Optimization of HIS6-tagged waal ligase expression


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна
2015
Actual problems of microbiology and biotechnology: International conference for young scientists
c.49
358
Наукова стаття
Pharmacological effect of aminoferrocene in mice with L1210 leukemia


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
Чехун Василь Федорович
Тодор Ігор Миколайович
Лук'янова Наталія Юріївна
Бурлака А. П.
2015
Experimental Oncology
т.37 c.120-125
359
Наукова стаття
Physical activity interferes with the immunomodulatory effect of the antineoplastic drug NSC631570


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович

Рудик Марія Петрівна
2015
Current Pharmaceutical Biotechnology
т.15 c.49-59
360
Матеріали конференції
Phytopathogenic activity of bacteria found in plants gathered in areas with radioactive contamination


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

Зелена Павлина Павлівна
Шевченко Юлія Ігорівна
Гуща Николай Иванович
Юмина Юлія Михайлівна
Моложава Ольга Станіславівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
2015
International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”
c.37-45
361
Наукова стаття
Phytopathogenic bacteria phenotype conversion as a result of their lysogenisation by coliphage P1


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Файдюк Юлія Василівна
Товкач Ф. І.
2014
Мікробіологічний журнал
т.76 c.59-66
362
Тези
Prospective of Lactobacillus casei IMV B-7280 probiotic strain use on the model of staphylococcal infection in mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.321
363
Наукова стаття
Restriction of the growth of T7-like phages by plasmid prophage P1


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Файдюк Юлія Василівна
2014
Фактори експериментальної еволюції організмів: Збірник наукових праць
т.14 c.177-181
364
Наукова стаття
Role of Waal ligases in serum resistance of Yersinia enterocolitica serotypes O:3 and O:8


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна

2014
Мікробіологія і біотехнологія
т.27 c.6-14
365
Наукова стаття
Significance of ferritin expression in formation of malignant phenotype of human breast cancer cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Швець Юлія Вікторівна
2014
Experimental Oncology
т.36 c.179-183
366
Наукова стаття
Temperate bacteriophages collected by outer membrane vesicles in Komagataeibacter intermedius


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра вірусології
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"
Харіна Алла Володимирівна
Файдюк Юлія Василівна

Заєць Ігор Володимирович
Козировська Н. О.
Товкач Ф. І.
Kukharenko O.
2015
Journal of Basic Microbiology
т.55 c.509-513
367
Матеріали конференції
The ability of Lactobacillus casei IMV B-7280 probiotic strain to correct vaginal microflora in cases of experimental vaginal staphylococcosis in mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених «ХИСТ»
т.17 c.130
368
Наукова стаття
The effect of waal genes deletion from Yersinia enterocolitica O:3 genome on bacteria LPS’ phenotype


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна

2014
Biopolymers and Cell
т.30 c.443-447
369
Тези
The effect of waal genes deletion on Yersinia enterocolitica O:3 and O:8 stress resistance


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна

2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.391
370
Наукова стаття
The functional polarization of circulating monocytes in mice with Lewis lung carcinoma treated with NSC 631570


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Яворська Наталія Валеріївна
Гриценко Людмила Михайлівна
Усок Валерія Сергіївна
Потапенко Марія Сергіївна
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
Храновська Наталія Миколаївна
2015
European Conference on Biology and Medical Sciences : East West:Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH
c.168-174
371
Наукова стаття
The role of Waal ligases of Yersinia enterocolitica O:3 and O:8 in lipopolysaccharide biosynthesis and stress adaptation


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна

2014
The Bulletin of Vavilov Society of Geneticists and Breeders of Ukraine
т.12 c.241-248
372
Тези
The terms of infected piglets by aujeszky’s disease virus


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
10-th IVIS: International Veterinary Immunology symposium
c.78
373
Тези
UV light analisys of anticancer drug NSC 631570 in urine samples sorts healthy donors and prostate adenocarcinoma patients. Could the different drug up-take used to establish free-diagnosis cancer patients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Journal of Cancer Science and Therapy
т.7 c.8
374
Тези
Ад'ювантні властивості наночастинок різного розміру та хімічної будови з іммобілізованим рекомбінантним фрагментом дифтерійного токсину при імунізації per os


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Чудіна Тетяна Олександрівна
2014
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
т.86 c.222
375
Матеріали конференції
Антагоністичні властивості бактерій роду Streptomyces прикореневої зони лікарських рослин


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Юмина Юлія Михайлівна

2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.320
376
Наукова стаття
Біологічний азот у системі землеробства


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Патика В. П.

2015
Землеробство
т.2 c.12-20
377
Матеріали конференції
Біосинтез каротиноїдів у стрептоміцетів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Пастощук Аліна Юріївна

2015
Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Міжнародна наукова конференція молодих учених
c.54-55
378
Наукова стаття
Влияние декскетопрофена и омнопона на некоторые показатели, характеризующие состояние клеточного звена иммунной системы при периоперационном обезболивании в онкохирургии


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталія Миколаївна

2014
Клінічна онкологія
т.16 c.75-80
379
Наукова стаття
Влияние липидного покрытия на основные характеристики апликационных углеродных волокнистых материалов


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

Шепелевич Вікторія Володимирівна
Яворська Наталія Валеріївна
2015
Сучасні проблеми токсикології
т.1 c.83-90
380
Наукова стаття
Влияние противоопухолевого препарата NSC 631570 на функциональную поляризацию циркулирующих фагоцитов мышей с карциномой легкого Льюис


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Евразийский онкологический журнал
т.1 c.97-107
381
Тези
Влияние различных аналгетиков на показатели, характеризующие состояние клеточного звена иммунной системы при периоперационном обезболивании в онкохирургии


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2015
Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин: науково-практична конференція
c.60
382
Наукова стаття
Влияние экзогенного органического вещества на микробное сообщество серой лесной почвы


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Домбровська Ірина Володимирівна
2014
Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: Сборник статей международной научно-практической конференции
c.76-84
383
Матеріали конференції
Вплив алкалоїдів опію та декскетопрофену на рівень пери операційної імуносупресії у хворих на рак нирки


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2015
Клінічна онкологія
т.18 c.79
384
Тези
Вплив анальгетиків парекоксибу та омнопону на стан імунної системи хворих на рак нирки при периопераційному знеболюванні


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2015
Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин: науково-практична конференція
c.60
385
Тези
Вплив вуглеводного компонента на імуногенність рекомбінантного фрагменту А7 (1-208) нікотинового ацетилхолінового рецептору, на властивості одержаних антитіл і їх ефекти в мозку


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.52
386
Тези
Вплив вуглеводної компоненти на імуногенність рекомбінантного фрагменту à7 (1-208) нікотинового ацетилхолінового рецептору та на специфічність одержаних антитіл


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Шевченківська весна:міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
c.69
387
Наукова стаття
Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів Candida і Saccharomyces


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Степура Лариса Григорівна
Радченко Ольга Сергіївна
Зелена Павлина Павлівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.68 c.84-87
388
Тези
Вплив застосування мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» на показники імунітету щурів із глутаматним ожирінням


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
Потапенко Марія Сергіївна
Усок Валерія Сергіївна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2015
Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань: Науково-практична конференція
c.40
389
Тези
Вплив мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" на функціональний стан перитонеальних фагоцитів щурів з глутаматним ожирінням


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Потапенко Марія Сергіївна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Усок Валерія Сергіївна
Акуленко Ірина Вікторівна
Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.368-369
390
Наукова стаття
Вплив мутацій у генах лігаз waaL на стресостійкість бактерій Yersinia enterocolitica О:3 та О:8


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна

2015
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки
т.1 c.206-215
391
Тези
Вплив наночастинок оксиду заліза (FE2O3) на окремі показники природного імунітету щурів в умовах субхронічного експерименту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.58
392
Матеріали конференції
Вплив перекоксибу і омнопону на деякі показники, що характеризують стан клітинної ланки імунної системи при периопераційному знеболюванні в онкохірургії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
2014
Матеріали Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»
c.79
393
Тези
Вплив пестицидів на антибіотикочутливість фітопатогенних бактерій


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Буценко Л. М.

Патика В. П.
2015
Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
c.130
394
Наукова стаття
Вплив росту карциноми легені Льюїс на цитотоксичну активність ефекторів вродженого імунітету


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Гурмач Євгенія Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталя Миколаївна
Позур Валентина Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Сенчило Наталія Василівна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.1 c.111-117
395
Тези
Експериментальна оцінка впливу наночастинок оксиду заліза на показники природного імунітету


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2015
Бабенківські читання: Науково-практична конференція з міжнародною участю
c.62
396
Наукова стаття
Експресія рекомбінантного бета-дефексину-3 людини та аналіз його біологічної активності


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.3 c.98-102
397
Тези
Ефективність "Симбітеру" при глутамат-індукованому ожирінні


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Фізико-хімічної біології"
Акуленко Ірина Вікторівна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Голота Юлія Вікторівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань: Науково-практична конференція
т.1 c.11
398
Наукова стаття
Ефективність комбінованого застосування ксеногенної протипухлинної вакцини та доксорубіцину в експерименті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Круць Олена Олександрівна

2015
Клінічна онкологія
т.3 c.1-4
399
Тези
Ефективність різних режимів використання симбітеру в лабораторних та клінічних умовах


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Путніков Aндрій В'ячеславович
Довбинчук Таїса Володимирівна
Голота Юлія Вікторівна
Закордонець Людмила Владиславівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Акуленко Ірина Вікторівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань: Науково-практична конференція
c.38
400
Матеріали конференції
Застосування низьких доз циклофосфаміду сумісно з вакциною на основі дендритних клітин для зниження пухлино асоційованої імуносупресії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталія Миколаївна

Скачкова Оксана Володимирівна
2015
Клінічна онкологія
т.18 c.65
401
Тези
Збудники бактеріальних хвороб пшениці за дії абіотичних факторів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Буценко Л. М.


Патика В. П.
2015
Біотехнологія: звершення та надії: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.171
402
Наукова стаття
Збудники бактеріальних хвороб пшениці за дії абіотичних факторів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Буценко Л. М.


2015
Вісник аграрної науки.
т.9 c.31-35
403
Тези
Зв`язок експресії гепсидину з клініко-морфологічними характеристиками раку молочної залози


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи: Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів, присвячена дню науки
c.104
404
Наукова стаття
Зв'язок рівнів сироваткового та пухлинного феритину з клініко-морфологічними характеристиками та молекулярним типом пухлин у хворих на рак молочної залози


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2014
Онкология
т.16 c.275-282
405
Тези
Зв’язок пухлинного церулоплазміну з клініко-морфологічними особливостями та молекулярним профілем раку молочної залози


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи: Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів, присвячена дню науки
c.66
406
Наукова стаття
Здатність мікроорганізмів різних екологічних ніш до гідролізу нерозчинних білків


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Варбанец Л. Д.
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Зелена Павлина Павлівна
Юмина Юлія Михайлівна
2015
Мікробіологічний журнал
т.77 c.16-22
407
Наукова стаття
Зміна деяких біологічних властивостей Stenotrophomonas Maltophilia під впливом додецилсульфату натрію


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
Юмина Юлія Михайлівна

Зелена Павлина Павлівна
2014
Мікробіологія і біотехнологія
c.53-62
408
Тези
Зміна функціональної активності клітин прогініторів мезинхімальних стовбурових клітин жирової тканини в процесі їх культивування


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2014
Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.254
409
Наукова стаття
Иммунологические факторы врожденного иммунитета у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой больших размеров


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Котенко О.Г.
Гриненко А.В.
Коршак А.А.
Остапишен А.Н.
2015
Клінічна хірургія
c.19-22
410
Праці конференції
Ідентифікація збудника бактеріозу перцю та виділення специфічних до нього бактеріофагів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань"


Юмина Юлія Михайлівна
Харіна Алла Володимирівна
2015
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: Міжнародна конференція
т.1 c.53-56
411
Наукова стаття
Імуномодуляторні властивості кишковикалюдини та перспективи використання пробіотиків для профілактики і корекції запальних процесів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Biotechnologia Acta
т.8 c.28-44
412
Наукова стаття
Кількісні та функціональні показники кишкової нормобіоти щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Путніков Aндрій В'ячеславович
Голота Юлія Вікторівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна

Закордонець Людмила Владиславівна
Остапченко Людмила Іванівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Мікробіологія і біотехнологія
т.2 c.89-101
413
Навчальний посібник
Клітинний імунітет


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
2015
К.: Аграр Mедіа Груп
c.1-48
414
Матеріали конференції
Комбіноване застосування доксорубіцину з протипухлинними вакцинами


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Круць Олена Олександрівна
2014
415
Тези
Комплексна оцінка віддалених наслідків тривалої антибіотикотерапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Путніков Aндрій В'ячеславович
Голубенко Олександр Олександрович

Рослова Наталія Миколаївна
Голота Юлія Вікторівна

Варенюк Ігор Миколайович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань: Науково-практична конференція
c.37
416
Наукова стаття
Лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом/парапанкреатитом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сусак Ярослав Михайлович
Сківка Лариса Михайлівна
Дирда О. О.
2015
Хірургія України
т.2 c.42-46
417
Тези
Локальний імунітет щурів із глутаматним ожирінням після застосування мультипробіотика «Симбітер ацидофільний»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Сківка Лариса Михайлівна
Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
Усок Валерія Сергіївна
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
2015
Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань: Науково-практична конференція
c.41
418
Тези
Маркери ендогенної інтоксикації за тривалої гіпохлоргідрії шлунка щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Біохімії


Дворщенко Катерина Олександрівна
2015
419
Наукова стаття
Морфо-функціональна характеристика трансформованних клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини

Островська Галина Віталіївна
Сенчило Наталія Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
Калмикова Олеся Олександрівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.19 c.31-36
420
Наукова стаття
Опосередкована метиленовим синім фотодинамічна інактивація музейного та клінічного штамів Staphylococcus aureus


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна

2014
Фотобіологія та фотомедицина
т.3 c.18-26
421
Наукова стаття
Особливості функціонального стану циркулюючих гранулоцитів і моноцитів в залежності від експресії ними рецепторів до гамма-інтерферону у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
Лабораторна діагностика
т.2 c.8-14
422
Матеріали конференції
Оцінка вмісту лізоциму в секереті вимені корів хворих на субклінічний мастит


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.1 c.165
423
Тези
Оцінка впливу наночастинок ферум (ІІ) оксиду на імунну систему щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.350
424
Наукова стаття
Оцінка змін імунного статусу у пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю після трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові та визначення можливості активації персистуючої TORCH-інфекції


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Усенко О.Ю.
Якушев Андрій Володимирович
Костилєв Михайло Володимирович
Салютін Руслан Вікторович
Оніщенко Володимир Федорович
2015
Журнал НАМН України
т.21 c.314-320
425
Тези
Оцінка рівня експресії гену RAD50 в пухлинах карциноми


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гавриш Крістіна Владиславівна
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.31
426
Тези
Перевірка гіпотези ймовірності виникнення виразкового коліту при тривалій антибіотикотерапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

Голота Юлія Вікторівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Закордонець Людмила Владиславівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2015
Шевченківська весна:міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
c.35
427
Матеріали конференції
Перспективи використання штамів Bacillus Sp.I.I. та B.Amyloliguef aciens УКМ В-5113 для профілактики маститів корів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.119
428
Матеріали конференції
Підбір параметрів опромінення для лазерного скануючого пристрою при фотодинамічній терапії експериментальних пухлин


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Ракуха Анна Валентинівна

2014
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.39
429
Тези
Протипухлинна ефективність вакцини на основі дендритних клітин в комбінації з низькими дозами циклофосфаміду


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталія Миколаївна

Скачкова Оксана Володимирівна
2015
Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин: науково-практична конференція
c.58
430
Матеріали конференції
Протипухлинна ефективність комбінованого застосування ксеногенної вакцини та доксорубіцину у мишей із карциномою легені Льюїс


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Круць Олена Олександрівна


2015
Клінічна онкологія
т.2 c.73
431
Тези
Протипухлинні та імуномодулюючі ефекти викликані застосуванням нанокомпозитів фулерен С60-аеросилу та їх комплексу з натрію дихлорацетатом в експерименті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Круць Олена Олександрівна

2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.309
432
Тези
Реакція імунної системи щурів з глутаматним ожирінням при застосуванні мультипробіотика «Симбітер ацидофільний»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Позур Валентина Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
Потапенко Марія Сергіївна
Усок Валерія Сергіївна
Шепелевич Вікторія Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
2015
Новітні досягнення біотехнології та нанофармакології: Міжнародна науково-практична конференція
c.90
433
Наукова стаття
Реакція лімфоїдних органів при застосуванні мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» у щурів з глутаматним ожирінням


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Позур Валентина Володимирівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Усок Валерія Сергіївна
Потапенко Марія Сергіївна


Рудик Марія Петрівна
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія
т.2 c.50-57
434
Тези
Рецепція гамма-інтерферону циркулюючими нейтрофілами та моноцитами, поглинаюча здатність і продукція активних форм кисню цих клітин у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.299
435
Тези
Роль гепсидину у формуванні агресивного фенотипу клітин раку молочної залози людини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Матеріали XIII Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2015"
c.44
436
Тези
Склад та метаболічний профіль мікробіоти і функціональна активність клітин товстої кишки щурів як чинники розвитку запалення внаслідок тривалої антибіотикотерапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Голота Юлія Вікторівна
Акуленко Ірина Вікторівна
Голубенко Олександр Олександрович

Путніков Aндрій В'ячеславович
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Варенюк Ігор Миколайович
2015
Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань: Науково-практична конференція
c.19
437
Матеріали конференції
Стан клітинного імунітету при периопераційному знеболюванні у хворих на рак нирки


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2015
Клінічна онкологія
т.18 c.69-70
438
Матеріали конференції
Сумісне використання сумамеду та цефтріаксону з симбітером


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.235
439
Матеріали конференції
Участие Waal лигаз бактерий Yersinia enterokolitica 0:3 в формировании резистентности к сыворотке крови


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна
2014
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.73
440
Наукова стаття
Фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. Subtilis B - 7025


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталія Миколаївна

Скачкова Оксана Володимирівна

Горбач Олександр Ігорович

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.18 c.76-79
441
Наукова стаття
Феритин як прогностичний фактор перебігу раку молочної золози


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.152
442
Тези
Функціональна поляризація циркулюючих фагоцитів у структурі імунопатогенезу глутаматного ожиріння


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Шелест (Воєйкова) Дарина Олександрівна
Усок Валерія Сергіївна
Потапенко Марія Сергіївна
Акуленко Ірина Вікторівна
Рудик Марія Петрівна

Позур Валентина Володимирівна
2015
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.386-387
443
Наукова стаття
Функціональний стан та метаболічна поляризація макрофагів селезінки старих імунізованих мишей


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Гурмач Євгенія Володимирівна
Сківка Лариса Михайлівна
2015
Проблемы старения и долголетия
т.24 c.144-152
444
Матеріали конференції
Цитотоксичний скринінг фотоактивних речовин in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гарманчук Людмила Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Білюк Анастасія Анатоліївна
Комаров Ігор Володимирович
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.55-56
445
Наукова стаття
Экспериментальная разработка и клиническая апробация новой тест-системы для мониторинга опухолевых процессов толстого кишечника


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Круць Олена Олександрівна

2015
Клінічна онкологія
т.1 c.70-73
446
Наукова стаття
Экспериментальное исследование средств «Хэюань», «Мацутакэ», «Хэ Чжун», «Сян Ци», полученных из высших грибов, известных своей противоопухолевой активностью


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Макаренко А. Н.
Позур Валентина Володимирівна
2014
Вісник проблем біології і медицини
т.3 c.126-132
447
Тези
Adhesion potential, proliferation and the glucose absorption level of the HeLa cells under the influence of teichoic acid


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
Ніколаєнко Тетяна Василівна
Гарманчук Людмила Василівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.121-122
448
Наукова стаття
Assessment of Iron and Copper Nanoparticles on Immune System


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2014
Nanotechnology and Nanomaterials (NANO): International research and practice conference
c.322-323
449
Наукова стаття
Combined influence of teichoic acids from Staphylococcus aureus and heterometallik Cu/Cd ethylenediamine complex on peritoneal macrophages and tumor cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Нікуліна Вікторія Вікторівна
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна
Ніколаєнко Тетяна Василівна

Остапченко Людмила Іванівна
Храновська Наталя Миколаївна
2014
Цитология и генетика
т.48 c.392-397
450
Тези
Detection of Autoantibodies to Tyrosyl-tRNA Synthetase and its Natural Fragments in Healthy and Cardiovascular Disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Корнелюк Олександр Іванович

2014
451
Тези
Determination of SCFAs in faeces samples using GC/MS


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Голубенко Олександр Олександрович
Акуленко Ірина Вікторівна

2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.26
452
Матеріали конференції
Evaluation of lactofferin levels as a marker of breast cancer biological activity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.42
453
Матеріали конференції
Ferritin levels in breast cancer patients with different degee of tumor process malignancy


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2014
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.24
454
Тези
Immunogenic cell death in health and diseases.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.112
455
Наукова стаття
Mantaining the status of Ukraine as a polio-free territory


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.26-28
456
Тези
Molecular, genetic and structure studies of the lipopolysaccharide (LPS) as virulence factor of Yersinia bacteria.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Шевченко Юлія Ігорівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
c.28
457
Тези
Novel chemoimmunotherapy regimens based on dendritic cells and low-dose doxorubicin in experiment


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна
2013
Immune system: genes, receptors and regulation: International summer school on immunology
c.60
458
Тези
Oтримання рекомбінантного бета-дефенсину-3 людини та дослідження його антимікробної активності


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
c.129-130
459
Тези
Physical activity at different dayparts changes circulating phagocytes functions.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Федорчук Олександр Григорович


Сківка Лариса Михайлівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.123
460
Тези
Pseudomonas savastanoi ta pseudomonas syringae- збудники бактеріальних хвороб сої.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.287
461
Тези
Results from phase III trial of dendritic cell based vaccine immunotherapy in patients with IIB-IIIA stage non-small-cell lung cancer


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
Горбач Олександр Ігорович2013
Materials of 15th Congress of Lung Cancer
т.15 c.689
462
Наукова стаття
The chemoimmunotherapy based on dendritic cells and cisplatin in experiment


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна2014
Biotechnologia Acta
т.4 c.85-91
463
Тези
The combination of antitumor vaccine and low doses of doxorubicin as an effective method against tumor immunosuppression


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна2014
39th Congress of European Society for Medical Oncology (ESMO), September 26-30, 2014, Madrid, Spain
c.115
464
Наукова стаття
The effect of antineoplastic drug NSC63150 on immunogenicity of B16 melanoma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Сківка Лариса Михайлівна
2014
Journal of Experimental and Integrative Medicine
т.4 c.93-105
465
Наукова стаття
The effect of antineoplastic drug NSC631570 on immunogenicity of B16 melanoma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Лихова O. O.
Бездєнєжних H. O.
2014
Journal of Experimental and Integrative Medicine
т.4 c.93-105
466
Тези
The effects of analgesics (Nalbuphine and Omnopon) on the immune system in cancer surgical рatients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
CME on Palliative Care, Gurgaon, India 22 March 2014
c.171
467
Тези
Агрегатний стан фулерену С60 у фізіологічному середовищі та проникнення наноструктури у трансформовані клітини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Гринюк Ірина Іванівна
Прилуцька Світлана Володимирівна

Дробот Л.Б.
Матишевська Ольга Павлівна
2014
З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом
c.103
468
Наукова стаття
Активність мієлопероксидази в слизовій оболонці товстої кишки за умов тривалої антибіотикотерапії та при експериментальному виразковому коліті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
НДС Мембранології та цитології
Бичко Андрій Віталійович
Толстанова Ганна Миколаївна

Путніков Aндрій В'ячеславович
Довбинчук Таїса Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.16 c.46-48
469
Тези
Антагоністична активність культуральної рідини деяких представників роду Bacillus до бактерій дріжжіві міцеліальних грибів.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Степура Лариса Григорівна
Кияниця Дмитро Валерійович
Зелена Павлина Павлівна
Юмина Юлія Михайлівна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.95
470
Тези
Антибактеріальна дія ефірних олій лаванди та розмарину на фітопатогенну бактерію Xanthomonas vesicatoria.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Домбровська Ірина Володимирівна
Радченко Ольга Сергіївна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.45
471
Тези
Аутоантитіла до тирозил-тРНК синтетази у нормі та при серцево-судинних захворюваннях


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Корнелюк Олександр Іванович
2014
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.86 c.22
472
Тези
Взаємодія лектинів рослин із молекулами ДНК нестабільних нащадків Alu -інтегранта Bacillus subtilis Lys-42.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Радченко Ольга Сергіївна

2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.56-57
473
Навчальний посібник
Вивчення чутливості та резистентності бактерій до антибіотиків та біоцидів.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Домбровська Ірина Володимирівна
2013
Аграр Медіа Груп (монографія)
c.1-91
474
Тези
Виділення активних штамів бактерій, що відновлюють шестивалентний хром.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки» (25-26 квітня 2014 р.)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Current problems in information and computational technologies
c.49.0000
475
Тези
Визначення біохімічних профілей колекційних штамів фітопатогенних бактерій роду Pseudomonas та Pantoea з використанням мікробіологічного аналізатора VITEK 2 COMPACT.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юмина Юлія Михайлівна
Зелена Павлина Павлівна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.41
476
Тези
Визначення популяції клітин-мішеней білка Mycobacterium tuberculosis MPT63


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Редчук Т.
2013
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.23
477
Тези
Використання нових сорбентів типу "Смектовіт" для терапії хімічно-індукованого коліту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Сергійчук Тетяна Михайлівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
c.86-87
478
Тези
Використання пробіотика у профілактиці антибіотикасоційованого коліту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

Акуленко Ірина Вікторівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.1 c.79
479
Тези
Вплив активності мононуклеарних фагоцитів периферичної крові на перебіг гострого некротичного панкреатиту.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Дирда О. О.
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович

2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.136-137
480
Тези
Вплив аніонної ПАР додецилсульфатунатрія на деякі біологічні властивості Stenotrophomonasmaltophilia


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
Юмина Юлія Михайлівна

Зелена Павлина Павлівна
2013
Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Технології очищення води. Технічні, біологічні та екологічні аспекти
c.119-120
481
Тези
Вплив деяких анальгетиків на показники стану імунної системи в онкохірургічних хворих


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
2014
Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин: науково-практична конференція
c.42
482
Матеріали конференції
Вплив ефірної олії розмарину на планктонні та біоплівкові клітини PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 9027


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Радченко Ольга Сергіївна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.78
483
Тези
Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на стан клітинного імунітету учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986-87 рр.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.166-167
484
Наукова стаття
Вплив С60 фулерену, доксорубіцину і їх комплексу на пухлинні та нормальні клітини мишей лінії BALB/С


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана Володимирівна


Прилуцький Юрій Іванович


2014
Biotechnologia Acta
т.7 c.60-65
485
Тези
Вплив фунгіцидів на ріст штамів Pseudomonas Syringae PV. Atrofaciens


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Буценко Л. М.

Патика В. П.
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.37
486
Наукова стаття
Вплив хірургічної операції на імунні процеси в організмі


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
2014
Клінічна хірургія
c.70-72
487
Матеріали конференції
Вплив цитотоксичного лектину Bacillus subtilis на дозрівання дендритних клітин in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна
Горбач Олександр Ігорович


2014
ХІ Український біохімічний конгрес, 6-10 жовтня 2014 р., м.Київ
c.80
488
Тези
Динаміка чисельності бактерій роду Azotobacter у ризосфері гліфосат-толерантної сої.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.110
489
Тези
Діагностика бактерій роду Pseudomonas у грибів Basidiomycetes за умов змішаної інфекції в природних біоценозах та біотехнологічних процесах.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Грицев Олег Анатолійович
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.36
490
Тези
Дослідження імунотоксичних ефектів наночастинок заліза в in vitro та in vivo системах


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.150-151
491
Тези
Експериментальна оцінка безпечності наночастинок металів мікроелементів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2014
Микроэлементы в медицине, ветеринарии, питании: перспективы сотрудничества и развития : Материалы международной научно-практической конференции
c.263-267
492
Тези
Експериментальне обгрунтування застосування Аміксину в протипухлинній терапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Круць Олена Олександрівна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.146-147
493
Наукова стаття
Епідермальний фактор росту підсилює цитотоксичний/цитостатичний ефект німотузумабу та проапоптичну дію β-D-ксилофуранозиду на клітинах раку молочної залози


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гарманчук Людмила Василівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.89-92
494
Тези
Ефект застосування Симбітеру при різних типах колітів // Імунологія та алергологія. Наука і практика. Додаток № 1'2014. Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (10-11 квітня 2014 р., м. Київ)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Рудик Марія Петрівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.55.0000
495
Тези
Ефект застосування Симбітеру при різних типах колітів.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Сергійчук Тетяна Михайлівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
c.55
496
Тези
Ефективність препаратів проти збудників хвороб перцю овочевого (Сapsicum annum).


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Домбровська Ірина Володимирівна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.44
497
Наукова стаття
Застосування комбінованої хіміо-імунотерапії на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину в експерименті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна2013
Досягнення біології та медицини.
т.2 c.23-28
498
Навчальний посібник
Збудники інфекційних захворювань бактеріальної етіології.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сенчило Наталія Василівна
2013
Аграр Медіа Груп (монографія)
c.1-293
499
Тези
Зміна фізіолого-біохімічних та цито-морфологічних властивостей дріжджів родів Candida і Saccharomyces за впливу аніонної поверхнево-активної речовини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Степура Лариса Григорівна
Радченко Ольга Сергіївна
Зелена Павлина Павлівна
2013
Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Технології очищення води. Технічні, біологічні та екологічні аспекти
c.122-123
500
Тези
Зміни кількісних та функціональних характеристик лімфоцитів периферичної крові хворих на рак нирки під впливом опіоїдних анальгетиків


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталя Миколаївна

Горбач Олександр Ігорович
2014
Клінічна онкологія
т.2 c.95
501
Наукова стаття
Изменение некоторых биологических свойств Stenotrophomonas maltopphilia под. действием додецилсульфата натрия


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Степура Лариса Григорівна
Юмина Юлія Михайлівна

Зелена Павлина Павлівна
2014
Мікробіологія і біотехнологія
т.1 c.53-62
502
Монографія
Индукция апоптической гибели лейкемических клеток с использованием фуллерена С60


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Матишевська Ольга Павлівна

Прилуцька Світлана Володимирівна
Гринюк Ірина Іванівна

Дробот Л.Б.
2014
Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине
c.524-529
503
Тези
Ідентифікація збудників бактеріальних хвороб зернобобових роду Pseudomonas за біологічними властивостями.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юмина Юлія Михайлівна
Зелена Павлина Павлівна

2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.41-42
504
Наукова стаття
Імунобіологічна дія екстрактів та засобів, отриманих із вищих грибів Ganoderma lucidum, Cordyceps sinensis та Leucoagaricus macrorhizus


ННЦ "Інститут біології та медицини"

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Сухомлин Марина Миколаївна
Довгий Роман Сергійович

Святецька Віталіна Миколаївна

2014
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
т.13 c.92-97
505
Тези
Імунобіологічні властивості ліпополісахаридів бактерій Pseudomonas aeruginosa по відношенню до рослин Arabidopsis thaliana з різними генотипами.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна

Шевченко Юлія Ігорівна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
c.168-169
506
Наукова стаття
Індивідуальний підбір імунокоректора при хірургічному лікуванні облітеруючого атеросклерозу аорти та її гілок


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Нікульніков Павло Іванович
Влайков Георгій Георгійович
2014
Клінічна хірургія
c.36-38
507
Матеріали конференції
Комплексна оцінка механізмів розвитку запального процесу товстої кишки на тлі застосування антибіотикотерапії та його профілактика мультипробіотиком "Симбітер"


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини
Путніков Aндрій В'ячеславович
Святецька Віталіна Миколаївна
Рудик Марія Петрівна
Варенюк Ігор Миколайович
Рослова Наталія Миколаївна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Сківка Лариса Михайлівна
Дзержинський Микола Едуардович
Толстанова Ганна Миколаївна
Позур Валентина Володимирівна
2014
Імунологія та алергологія. Наука і практика.
т.1 c.83
508
Тези
Кореляція між утворенням комплексів альбумін-лізоцим у методі MALDI-TOF та біологічною активністю лізоциму


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Моложава Ольга Станіславівна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в 21 столітті: Міжнародна наукова конференція
т.1 c.128
509
Наукова стаття
Методи оцінки системи гамма інтерферону при туберкульозі


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
Лабораторна діагностика
т.4 c.31-39
510
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до семінарських занять із спецкурсу «Збудники інфекційних захворювань».


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сенчило Наталія Василівна
2013
http://biology.univ.kiev.ua/ua/kafedra-mikrobiologiji-ta-zagalnoji-imunologiji-vikladachi/991-senchilo-nataliya-vasilivna.html
c.1-45
511
Наукова стаття
Миелодиспластические синдромы и ионизирующая радиация


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Онкология
т.16 c.61-64
512
Тези
Напрямки наукових досліджень кафедри мікробіології та загальної за 80 років // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (10-11 квітня 2014 р., м. Київ)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.158.0000
513
Тези
Наукові здобутки кафедри мікробіології та загальної імунології: вчора, сьогодні, завтра


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.158
514
Тези
Наукові здобутки кафедри мікробіології та загальної імунології: вчора, сьогодні, завтра.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.158
515
Тези
Одержання флуоресцентних похідних мікобактеріальних білків MPT63 та MPT83 для вивчення їх ролі у взаємовідносинах патоген-хазяїн


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Редчук Т.
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.9 c.176-177
516
Тези
Особливості планктонного та біоплівкового росту бактерій Stenotrophomonas maltophilia за присутності маловуглецевої сталі


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гавриш Крістіна Владиславівна
Юмина Юлія Михайлівна
Степура Лариса Григорівна

2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.40
517
Тези
Підбір середовищ культивування для Streptomyces globisporus 1912-HP7 – продуцента лікопіну.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.50-51
518
Наукова стаття
Поєднання вакцини на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину – ефективний метод в боротьбі з пухлинною імуносупресією


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна2014
Імунологія та алергологія. Наука і практика.
т.3 c.65-73
519
Тези
Поєднання протипухлинної вакцинотерапії та низьких доз доксорубіцину як ефективний метод у боротьбі з пухлинною імуносупресією


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна

Іномістова Марія Володимирівна

2014
Клінічна онкологія
т.2 c.80
520
Тези
Позаядерні ефекти ДНК-ушкоджувальних препаратів у лейкемічних клітинах


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана Володимирівна
Гринюк Ірина Іванівна
Гребіник Дмитро Миколайович

Дробот Л.Б.
Матишевська Ольга Павлівна
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
c.129
521
Наукова стаття
Поливалентность бактериофагов, изолированных из плодовых деревьев, пораженных бактериальным ожогом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Файдюк Юлія Василівна
Товкач Ф. І.
2013
Мікробіологічний журнал
т.75 c.80-88
522
Тези
Помірне фізичне навантаження модулює циркадний ритм основних популяцій лейкоцитів у кров’яному руслі // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (10-11 квітня 2014 р., м. Київ)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Федорчук Олександр Григорович


2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.132
523
Тези
Порівняльне дослідження складу мікробіоценозу товстої кишки щурів за умов експериментального коліту та антибіотикоасоційованого дисбіозу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Голота Юлія Вікторівна


Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.43
524
Тези
Порівняння активності внутрішньоклітинної мієлопероксидази клітин стромально-васкулярної фракції жирової тканини і кісткового мозку


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2013
біологія від молекули до біосфери VII міжнародна конференція молодих вчених
c.130
525
Тези
Продукування активних форм кисню та азоту в трансформованих клітинах за дії фулерену С60


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Гринюк Ірина Іванівна
Прилуцька Світлана Володимирівна
Матишевська Ольга Павлівна
2014
Матеріали ХІ Українського біохімічного конгресу
c.181
526
Тези
Результати дослідження експресії CD45RA/CD45RO T-лімфоцитами у осіб, вакцинованих проти поліомієліту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2014
Імунологія та алергологія
т.1 c.163
527
Тези
Референт-значення нормобіоти фекального біоптату лабораторних щурів.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"


Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
2013
Актуальні питання біології та медицини: Збірник наукових праць за матеріалами XI Міжрегіональної наукової конференції. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
т.1 c.94
528
Тези
Розповсюдження бактерій, що відновлюють хромати, в різних екологічних нішах.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.70
529
Тези
Розробка методів щодо вивчення транспозонних властивостей бактеріофага ZF40 фітопатогенної бактерії Erwinia carotovora subsp. carotovora.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Бойко А. А.
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.101-102
530
Тези
Синтез фенольних сполук фосфатмобілізувальними бактеріями роду Bacillus.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2014
Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті: імунологія та алергологія: наука і практика. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 10–11 квітня 2014 р.)
т.1 c.76
531
Тези
Система гамма-інтерферону та її місце у патогенезі туберкульозу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
XII Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих учених в Україні». – Київ, ННЦ «Інститут біології» (14-16 листопада 2012).
c.23
532
Тези
Сучасні підходи застосування хіміоімунотерапії на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину в експерименті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна
2014
Імунологія та алергологія: наука і практика
т.1 c.131
533
Наукова стаття
Фенотипическая и функциональная характеристика генерированных in vitro дендритных клеток человека после активации липополисахаридом и интерфероном-альфа


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя МиколаївнаГорбач Олександр Ігорович

2013
Імунологія та алергологія. Наука і практика.
т.2 c.30-37
534
Монографія
Фулерен С60 – модулятор апоптозу попередників Т-лімфоцитів та лейкемічних клітин


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Матишевська Ольга Павлівна
Дробот Л.Б.
Прилуцька Світлана Володимирівна
Гринюк Ірина Іванівна

2015
Монографія
c.1-22
535
Наукова стаття
Характеристика імунотоксичної дії сполук свинцю з мікро- і наночастинками


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2014
Сучасні проблеми токсикології
т.1 c.59-66
536
Тези
Хіміоімунотерапія на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину як новий напрямок протипухлинної терапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна


2014
V Ювілейний міжнародний медичний форум «Інновації в медицині — здоров’я нації»
т.5 c.44
537
Тези
Хіміоімунотерапія на основі дендритних клітин та низьких доз доксорубіцину як новий напрямок протипухлинної терапїї


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Скачкова Оксана Володимирівна

Храновська Наталія Миколаївна

2014
Сучасні підходи до профілактики, діагностики та лікування злоякісних пухлин: науково-практична конференція
c.44
538
Наукова стаття
Чувствительность пациентов к иммуномодуляторам при иммунодефицитных заболеваних


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
Жулай Володимир Вікторович
Новопольцева Ірина Юріївна
Донцова Лариса Степанівна
2014
Клінічна хірургія
c.52-54
539
Наукова стаття
Электронная микроскопия и рестрикционный анализ бактериофагов, изолированных из айвы и груши с симптомами бактериального ожога


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Файдюк Юлія Василівна
Товкач Ф. І.
2013
Мікробіологічний журнал
т.75 c.67-75
540
Наукова стаття
Antineoplastic drug NSC-631570 modulates functions of hypoxic macrophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Рудик Марія Петрівна
Храновська Наталія Миколаївна

Позур Валентина Володимирівна
2013
Цитология и генетика
т.47 c.318-328
541
Наукова стаття
Change in the MGMTGene Expression under the Influence


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2013
Cytology and Genetics
т.47 c.202-209
542
Тези
Defining the immunological and molecular markers of dendritic cell vaccine therapy efficiency in lung cancer patients


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна


Нікуліна Вікторія Вікторівна
Горбач Олександр Ігорович

2013
15th international congress of immunology (ICI), August 22-27, 2013, Milan, Italy
т.15 c.678
543
Матеріали конференції
Elimination of cadmium in rats using sorbents


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Пастощук Аліна Юріївна2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
т.1 c.8
544
Тези
EMBO Practical Course Computational Biology: From genomes to cells and systems, // Girona – 14-22 October, 2012.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
Current problems in information and computational technologies
c.137.0000
545
Тези
Generation of recombinant human-beta-defensin-4 and analysis of its biological activities


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології


2013
Cell Technology Week 2013, Kyiv, May 14-17 2013
c.39
546
Тези
Immunogenic cancer cell death: how it can be exploited.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2013
Experimental Oncology
т.35 c.37
547
Наукова стаття
Immunological markers of anti-tumor dendritic cells vaccine efficiency in patients with non-small cell lung cancer


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунологіїГорбач Олександр Ігорович

Нікуліна Вікторія Вікторівна
2013
Experimental Oncology
т.35 c.109-113
548
Тези
Low-dose conventional chemotherapeutics synergizes with dendritic cell - based immunotherapy in antitumor activity


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна

Скачкова Оксана Володимирівна


Нікуліна Вікторія Вікторівна
2013
15th international congress of immunology (ICI), August 22-27, 2013, Milan, Italy
т.15 c.922
549
Тези
Modern chemoimmunotherapy approach based on dendritic cells and low dose cisplatin in experiment


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна


2013
Experimental Oncology
т.2 c.137
550
Тези
Novel vaccine based on dendritic cells and cytotoxic lectins from B.subtilis in ovarian cancer immunotherapy


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя МиколаївнаГорбач Олександр Ігорович

Нікуліна Вікторія Вікторівна
2013
15th international congress of immunology (ICI), August 22-27, 2013, Milan, Italy
т.15 c.560
551
Наукова стаття
Photoactivated fullerene C60 induces store-operated Ca2+ entry and cytochrome c release in jurkat cells


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки

Гринюк Ірина Іванівна
Дробот Л.Б.
Матишевська Ольга Павлівна
Прилуцька Світлана Володимирівна


2012
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.84 c.58-63
552
Тези
Physical activity changes the reaction of circulating phagocytes to antineoplastic drug NSC631570


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович

2013
3-th World Congress on Cancer Science &Therapy/ San Francisco, USA, October 21-23, 2013
т.5 c.143
553
Наукова стаття
Poliovirus infektion problems in Ukraine


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.27-29
554
Тези
Signaling and Structural Role of Beta-catenin in Adult Heart Functioning Under Ageing and Stress. // Wnt Symposium 2013, 14 – 16 July, 2013 – Heidelberg


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2013
Current problems in information and computational technologies
c.142.0000
555
Матеріали конференції
The use of sorbents for elimination of heavy metals trom the organism of rats


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
Пастощук Аліна Юріївна
2013
European Applied sciences: modern approaches in scientific researches
c.19
556
Наукова стаття
Use of Wild Plants at Dermatosis ( Skin Deseases): Ethnobotany


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2012
Journal of Applied Pharmaceutical Science
т.2 c.64-67
557
Наукова стаття
Ад’ювантний ефект перипухлинного введення екстракту цитоплазматичних мембран S. aureus у мишей із карциномою легені Льюїса


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Рудик Марія Петрівна

Короткий Олександр Григорович
Позур Валентина Володимирівна
2012
Буковинський медичний вісник
c.153-157
558
Тези
Антагонистическая активность Stachybotrys chartarum (ehrenb.) s.hughes // Cовременная микология в России. Тезисы докладов


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2012
Современная микология в России. Тезисы докладов третьего съезда микологов
т.3 c.137.0000
559
Тези
Бактеріальні хвороби перцю солодкого (Capsicum annum) в Україні


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гончаренко Марина Михайлівна

Домбровська Ірина Володимирівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.230
560
Наукова стаття
Бактеріальні хвороби перцю у відкритому грунті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2013
Збірник матеріалів ІХ всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Наука України. Перспективи та потенціал"
т.1 c.10-13
561
Наукова стаття
Вакцинопрофилактика полиомиелита в Украине


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2013
Педиатрия. Восточная Европа
т.3 c.36-40
562
Наукова стаття
Весняна іменинниця імунна система та її значення для процесів репродукції


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2013
Медицинские аспекты здоровья женщины
т.4 c.5-12
563
Тези
Вивчення динаміки росту дріжджів Rhodotorula rubra за аеробного дихання і бродіння


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.340
564
Навчальний посібник
Вивчення чутливості та резистентності бактерій до антибіотиків та біоцидів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
565
Наукова стаття
Влияние дендритноклеточной аутовакцины на эффективность лечения больных раком яичника


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Горбач Олександр Ігорович
2012
Вопросы онкологии
т.58 c.781-786
566
Наукова стаття
Влияние додецилсульфата натрия на морфологию клеток Stenotrophomonas maltophilia.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
Юмина Юлія Михайлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.63 c.24.0000
567
Тези
Вміст циркулюючих імунних комплексів у крові щурів за умови моделювання свинцевої та кадмієвої інтоксикацій


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.313
568
Тези
Вплив бактеріальних біополімерів на функціональну активність клітин імунної системи


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2013
XIII з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.
т.1 c.56
569
Тези
Вплив дендритних клітин, навантажених різними пухлинними антигенами на фенотипові властивості спленоцитів мишей лінії С57BL/6


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна

2011
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.134-135
570
Наукова стаття
Вплив додецилсульфату натрію на морфологію клітин Stenotrophomonas maltophilia


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
Юмина Юлія Михайлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.63 c.24-26
571
Тези
Вплив імунізації препаратом «Кордіцепс і Лінчжі» на рівень циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові мишей з карциномою Ерліха


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2012
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.167
572
Тези
Вплив комбінованої імунотерапії на основі дендритних клітин та низьких доз циклофосфаміду на рівень експресії мРНК IL-10 та TGF-β у мишей з карциномою легень Льюїс


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталя Миколаївна


Горбач Олександр Ігорович
Гурмач Євгенія Володимирівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.234-235
573
Наукова стаття
Вплив культуральної рідини та екстракту міцелію гриба Leucoagaricus macrorhizus на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей


ННЦ "Інститут біології та медицини"

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Святецька Віталіна Миколаївна
Рудик Марія Петрівна
Сухомлин Марина Миколаївна
Довгий Роман Сергійович
Довгий Роман Сергійович
2013
Буковинський медичний вісник
т.17 c.64-67
574
Тези
Вплив мобільного ALU-елементу на генетичну нестабільність Bacillus subtilis. // Матеріали VІІ міжнародної конференції молодих науковців (20-23 листопада, 2012р., Харків),


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
Current problems in information and computational technologies
c.159.0000
575
Тези
Вплив препарату «Кордіцепс і Лінчжи» на реалізації імунної системи мишей з карциномою Ерліха


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Святецька Віталіна Миколаївна
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Макаренко А. Н.
Позур Валентина Володимирівна
2012
Міжнародна конференція «Наука і іновації», 3-12 жовтня, Польща, Перемишль, 2012
c.90-91
576
Наукова стаття
Вплив протипухлинної дендритноклітинної вакцинотерапії на кількість та функціональний склад Т-регуляторних клітин у онкологічних хворих


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя Миколаївна

Нікуліна Вікторія ВікторівнаГорбач Олександр Ігорович
2013
Імунологія та алергологія. Наука і практика.
т.1 c.15-20
577
Наукова стаття
Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичність та експресію факторів патогенності в бактерій Pseudomonas aeruginosa


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна

Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2013
Науково-медичний журнал «Наукові праці». Серія «Техногенна безпека»
т.210 c.124-127
578
Тези
Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичну активність бактерій Pseudomonas aeruginosa


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
c.75
579
Наукова стаття
Детоксикація важких металів сорбентами у тканинах щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунологіїПастощук Аліна Юріївна
2013
Південно український медичний науковий журнал
т.1 c.173-178
580
Наукова стаття
Дослідження впливу екстракту бета-каротину «Lyc-o-beta» з гриба Blakeslea trispora на організм щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2013
Сучасні проблеми токсикології
т.4 c.30-37
581
Тези
Експресія IFN-yR1 гранулоцитами та моноцитами крові та її зміни при мультирезистентному туберкульозі легень


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
Шевченківська весна 2013: біологічні науки. Матеріали ХІ міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців, Київ, 18-22 березня 2013
c.50
582
Тези
Ефективність використання симбітеру при модельованому азітроміцином дисбіозі.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"


Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
2013
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики.
т.2 c.43
583
Тези
Ефективність профілактично-терапевтичного застосування симбітеру при антибіотикоасоційованому та хімічно-індукованому ентероколіті.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"


Путніков Aндрій В'ячеславович
2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
c.52
584
Наукова стаття
Імунологічні аспекти поліовірусної інфекції в Україні


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2013
Сімейна медицина
т.1 c.22-26
585
Тези
Клонування та експресія повно розмірного білка Mycobacterium tuberculosis MPT83 в клітинах E.coli


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
Редчук Т.
2012
Біологічні дослідження молодих вчених в Україні
c.43
586
Наукова стаття
Комбинация различных стратегий, направленных на повышение эффективности противоопухолевой вакцины на основе дендритных клеток


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Храновська Наталя Миколаївна
2013
Цитокины и воспаление
т.1 c.108-114
587
Наукова стаття
Мікробіологічна продуктивність забрудненого іонами важких металів сірого лісового грунту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Домбровська Ірина Володимирівна
2013
Агроекологічний журнал
c.39-64
588
Наукова стаття
Мікроскопічні гриби-деструктори стінового покриття інтер’єру пам’ятки архітектури м. Києва


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Домбровська Ірина Володимирівна

2013
Проблеми екологічної біотехнології. – електронне наукове видання
т.1 c.64-66
589
Наукова стаття
Морфологія і структурні особливості патогенів Basidiomycetes


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
Кафедра мікробіології та імунології

Шевченко Тетяна Петрівна
Бойко А. А.
2013
Мікробіологічний журнал
т.75 c.56-61
590
Наукова стаття
Мультипробиотик «Симбитер ацидофильный» предотвращает развитие провоспалительных изменений в толстой кишке крыс, вызванных цефтриаксоном


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Рудик Марія Петрівна
Варенюк Ігор Миколайович
Рослова Наталія Миколаївна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Святецька Віталіна Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Берегова Тетяна Володимирівна
Остапченко Людмила Іванівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Позур Валентина Володимирівна
2013
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии
т.1 c.25-28
591
Матеріали конференції
Наночастицы металлов, подходы и методы оценки их токсичности


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2013
IV cъезд токсикологов России: Сборник трудов
c.479-482
592
Навчальний посібник
Основи герентології та механізми старіння клітин


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Варенюк Ігор Миколайович
2013
Інтерсервіс
c.164.0000
593
Наукова стаття
Особливості мікробних угруповань ризосфери фітоценозів різного типу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Домбровська Ірина Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.63 c.49-52
594
Матеріали конференції
Особливості просвітної та пристінкової нормобіоти товстої кишки щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"Путніков Aндрій В'ячеславович
Сергійчук Тетяна Михайлівна
2013
Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів присвячена до 150-річчя від дня народження академіка В. Вернадського
c.301
595
Матеріали конференції
Отдаленние последствия антибтотикотерапии мультипробиотиком «Симбитер» ацидофильный концентрированный


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Толстанова Ганна Миколаївна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Голота Юлія Вікторівна
Довбинчук Таїса Володимирівна


Сергійчук Тетяна Михайлівна
2012
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии
c.128
596
Тези
Оцінка токсичних властивостей нанотехнологічних препаратів мікроелементів (Cu, Zn, Fe, Mg) в дослідах IN VIVO та IN VITRO


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Лагутіна Ольга Сергіївна
2013
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
c.377
597
Тези
Оцінка целюлозолітичної активності міксоміцетів, виділених з архівних документів. // Матеріали IХ International scientific conference for students and PНD students “YOUTH AND PROGRESS OF BIOLOGY” (LVIV, April 16-19, 2013)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
Current problems in information and computational technologies
c.51.0000
598
Тези
Підвищення продуктивності продукції рекомбінантних ScFv-антитіл


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сіромолот Андрій Андрійович
Сіромолот Андрій Андрійович
2012
Біологічні дослідження молодих учених в Україні: Всеукраїнська наукова конференція студентів аспірантів та молодих науковців
c.18
599
Навчальний посібник
Протибактеріальні та протигрибні антибіотики мікробного походження


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Домбровська Ірина Володимирівна
2013
Аграр Медіа Груп (монографія)
c.1-218
600
Наукова стаття
Противоопухолевое дествие веществ, полученных из высших грибов Cordyceps sinensis и Ganoderma lucidum в экспериментах in vitro и in vivo


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Макаренко А. Н.
Рудик Марія Петрівна
Довгий Роман Сергійович
2013
Вісник проблем біології і медицини
c.30-35
601
Тези
Протипухлинне введення екстракту цитоплазматичних мембран Staphylococcus aureus Wood 46 активує інфільтрацію пухлини мононуклеарними фагоцитами


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Ольга Ігорівна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.407.0000
602
Тези
Радіаційна модифікація властивостей фітопатогенних бактерій


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Шевченко Юлія Ігорівна
Моложава Ольга Станіславівна
2014
Збірник тез "Радіоекологія-2014"
c.322-324
603
Наукова стаття
Радіаційно-індукована експресія факторів патогенності бактерій Pseudomonas aeruginosa як неспецифічна адаптивна реакція.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна

Шевченко Юлія Ігорівна
Моложава Ольга Станіславівна
2012
Збірник наукових праць «Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології»
т.4 c.272-276
604
Наукова стаття
Реакція лімфоїдних органів мишей на введення екстракту міцелію Leucoagaricus macrorhizus в нормі і при пухлинному рості


ННЦ "Інститут біології та медицини"

Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Сухомлин Марина Миколаївна
Святецька Віталіна Миколаївна
Рудик Марія Петрівна
Макаренко А. Н.
Довгий Роман Сергійович
Позур Валентина Володимирівна
2012
Український журнал клінічної та лабораторної медицини
т.4 c.165-168
605
Наукова стаття
Скринінг фунгіцидів серед сполук гетеробіметалічних комплексів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Неорганічної хімії
Домбровська Ірина Володимирівна

Кокозей Володимир Миколайович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.16 c.42-45
606
Наукова стаття
Стан вакцинопрофілактики проти поліомієліту в Україні


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2013
Мікробіологія і біотехнологія
c.25-31
607
Тези
Стан імунітету проти поліомієліту у працівників вірусологічних лабораторій


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2013
XIII з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.
c.337
608
Наукова стаття
Створення тест-системи для відбору активних варіантів Streptomyces avermitilis УКМ АС-2160 після НГ-мутагенезу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2012
Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць
c.24-26
609
Тези
Структурно-функціональний поліморфізм лектинів Bacillus subtilis./ XIII з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. // Тези доповідей.(1-6 жовтня 2013 р. Ялта)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2013
Current problems in information and computational technologies
c.95.0000
610
Наукова стаття
Сучасні підходи до лікування гострої кишкової інфекції у дітей


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Берегова Тетяна Володимирівна
Толстанова Ганна Миколаївна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Закордонець Людмила Владиславівна
Крамарев С. А.
Довбинчук Таїса Володимирівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
2013
Клінічна педіатрія
т.48 c.107-112
611
Тези
Тhe influence of human beta-defensin-2 on the growth features of thyroid cells in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології

2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
c.5
612
Матеріали конференції
Тіолдисульфідна система щурів інтоксикованих важкими металами


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології


Пастощук Аліна Юріївна
2013
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.62
613
Наукова стаття
Фармакологическое действие высших грибов на опухоли, сформированные из разных зародышевых листков


ННЦ "Інститут біології та медицини"

Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Позур Валентина Володимирівна
Макаренко А. Н.
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Фітотерапія
c.43-47
614
Наукова стаття
Хіміоімунотерапевтичний режим із застосуванням вакцини на основі дендритних клітин та низьких дох циклофосфаміду у мишей з карциномою легені Льюїс


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Храновська Наталя Миколаївна
Горбач Олександр Ігорович

2013
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології
т.5 c.248-264
615
Тези
Чутливість штамів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens до фунгіцидів.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2013
Збірник тез доповідей З’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського
c.71
616
Тези
Antitumor action of cancer-selective drug NSC-631570 is complex and multidirectional


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Лихова O. O.
2012
23rd International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT) – Париж, Франція (January 30 – February 2, 2012).
c.235
617
Тези
CD4+CD25+Foxp3+ regulatory T-cells as prognostic marker in Hodgkin's disease


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталя МиколаївнаГорбач Олександр Ігорович

2012
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.1 c.98
618
Тези
Clinical and immunological effectiveness of dendritic cell immunotherapy in lung cancer patients: 5-years follow-up period


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Скачкова Оксана Володимирівна

Горбач Олександр Ігорович

2012
Materials of 3rd European Lung Cancer Conference (ELCC 2012)
т.1 c.588
619
Наукова стаття
Effect of iron-doped multi-walled carbon nanotubes on lipid model and cellular plasma membranes


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана Володимирівна
Прилуцький Юрій Іванович
Ritter U.
Scharff P.
Стойка Р. С.
2012
Materials Science and Engineering C
т.32 c.1486-1489
620
Тези
Immunogenicity of melanoma B16 cells after treatment with cancer-selective, antineoplastic drug NSC-631570


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
2012
Pigment Cell & Melanoma Research
т.2 c.154
621
Тези
Lektin aktivity in Bacillus Subtilis mutant which carries human alu-repeat and confers phenotype of growth disfunction.// The 4th international IMBG conference for yoling scientists. September,14-17, 2011. Kyiv, Ukraine


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2011
622
Тези
Overexpression of adaptor protein RUK/СIN85 in human breast adenocarcinoma MCF 7 cells increases their stemness characteristies


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2012
3-й з'їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом. (16 – 20 травня 2012). – Ялта, 2012
c.2.0000
623
Наукова стаття
Paraneoplastic syndrome in mice bearing high-angiogenic variant of Lewis lung carcinoma: Relations with tumor derived VEGF


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Федорчук Олександр Григорович


2012
Cytokine
c.81-88
624
Матеріали конференції
Probiotic prophylactic measures and therapy antibiotic-associated changes fecal and microflora of the rats colon


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Путніков Aндрій В'ячеславович
Голота Юлія Вікторівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Закордонець Людмила Владиславівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2012
II international symposium "molecular mechanisms of synaptic transmission regulation"
c.41
625
Матеріали конференції
Probiotic prophylactic measures and therapy antibiotic-associated changes fecal and microflora of the rats colon


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Путніков Aндрій В'ячеславович
Голота Юлія Вікторівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Закордонець Людмила Владиславівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2012
ІІ Scientific Conference of Young Physiologists “Physiology: from Molecules to the Body”
c.41
626
Матеріали конференції
Some Medicinal Plants Used İn Medicine


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Гахраманова Малахат Джаміль-Кизи
2011
Actual Problems of the Use of Useful Plants: İnternational Conference Dedicated
c.352-358
627
Наукова стаття
Synergistic effect of microbe-associated molecules on human monocyte-derived dendritic cell maturation in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Швець Юлія Вікторівна
Сенчило Наталія Василівна
Федорчук Олександр Григорович
Позур Валентина Володимирівна
2012
Биополимеры и клетка
c.50-55
628
Тези
The effects of preparation “Cordyceps & Lingzhi” (McAster, Ukraine) and culture medium of the fungus Leucoagaricus macrorhizus on the oxygen-dependent metabolism of mice peritoneal macrophages


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Макаренко А. Н.
2012
The 1st Multidisciplinary Symposium, “Molecular oncology: from laboratory bench to medicine”
c.89
629
Тези
The research of toxic influence nto the ehrlich carcinoma cell by products of microorganism Streptomyces // X International Interdisciplinary Scientific Conference of Studients and Young Scientists «Shevchenkivska vesna 2012»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
Шевченківська весна. Стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.249.0000
630
Наукова стаття
Water-soluble pristine fullerenes C60 increase the specific conductivity and capacity of lipid model membrane and form the channels in cellular plasma membrane


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Хімічний факультет

Кафедра біофізики та медичної інформатики
Кафедра мікробіології та імунології
НДС Мембранології та цитології
НДЛ Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки
Прилуцька Світлана ВолодимирівнаСтойка Р. С.
Прилуцький Юрій Іванович

Ritter U.
2012
J. Biomed. Nanotechnol.
т.8 c.522-527
631
Наукова стаття
Ад’ювантні та імуномодуляторні ефекти екстракту цитоплазматичних мембран S.aureus у моно- та комбінованій терапії солідної і асцитної форм карциноми Ерліха


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталя Миколаївна

2012
Український журнал клінічної та лабораторної медицини
т.7 c.157-163
632
Тези
Адьювантные свойства экстракта цитоплазматических мембран S. aureus у мышей с различными вариантами меланомы В-16


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології

Сківка Лариса Михайлівна

Рудик Марія Петрівна
Лихова O. O.
Позур Валентина Володимирівна
2012
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.84
633
Тези
Антиметастатический эффект специфической иммунотерапии на основе ДК в комбинации с низкими дозами циклофосфамида


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя Миколаївна
Горбач Олександр Ігорович
Нікуліна Вікторія Вікторівна
2011
Клінічна онкологія
т.2 c.228
634
Тези
Влияние препарата NSC631570 на функциональную поляризацию макрофагов в условиях гипоксии


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Позур Валентина Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
2012
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
c.50
635
Тези
Влияние противоопухолевой вакцинотерапии на основе дендритных клеток на состояние иммной ситемы у больных раком почки


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталя Миколаївна
Горбач Олександр Ігорович

Нікуліна Вікторія Вікторівна
2012
VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ
т.7 c.967
636
Тези
Влияние хронического гамма-облучение на экспрессию факторов патогенности у бактерий Pseudomonas aeruginosa


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2013
Біорізноманіття. Екологія. Адаптація, Еволюція: Матеріали міжнародної конференції молодих вчених
c.228
637
Тези
Влияние хронического гамма-облучения на экспресию факторов патогенности у бактерий Pseudomonas aeruginosa


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2013
Біорізноманіття. Екологія. Адаптація, Еволюція: Матеріали міжнародної конференції молодих вчених
c.228
638
Наукова стаття
Вплив біополімерів S. aureus на фенотипове та функціональне дозрівання дендритних клітин людини in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Швець Юлія Вікторівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталя Миколаївна
Позур Валентина Володимирівна
Сенчило Наталія Василівна
2012
Biotechnologia Acta
c.112-118
639
Наукова стаття
Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні властивості бактерій роду Сorynebacterium


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
Зелена Павлина Павлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.60 c.13-14
640
Наукова стаття
Вплив іонів свинцю на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології

Сенчило Наталія Василівна


Гарманчук Людмила Василівна

2012
Імунологія та алергологія
т.1 c.24-26
641
Тези
Вплив надекспресії адаптерного протеїну RUK/СIN85 у клітинах феохромоцитоми щура лінії PC12 на прояви ознак, характерних для ракових стовбурових клітин


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Дробот Л.Б.
2012
Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: Міжнародна наукова конференція-конкурс молодих вчених
c.26
642
Наукова стаття
Вплив патоген-асоційованих молекул на виділення ендогенних алармінів HMGB1 перитонеальними макрофагами мишей: зв’язок з киснезалежним метаболізмом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2012
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.17-29
643
Наукова стаття
Вплив патоген-асоційованих молекул на кінетику росту, мітотичний цикл та імуногенність клітин меланоми В16 з різними біологічними властивостями


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Бездєнєжних H. O.
Лихова O. O.2012
Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики
т.24 c.360-373
644
Тези
Вплив поверхні з маловуглецевої сталі на амінокислотний склад екзополімерного комплексу планктону Stenotrophomonas maltophilia


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
Шевченківська весна. Стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.294.0000
645
Тези
Вплив препарату «Кордіцепс і лінчжі» на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей і мононуклеарів периферичної крові людини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Позур Валентина Володимирівна
Макаренко А. Н.
2011
Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.230
646
Тези
Вплив факторів навколишнього середовища (умови мегаполісу і Канівського природного заповідника) на вегетативну нервову систему// Матеріали VІ Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери». – Харків (22-25 листопада 2011).


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2011
Невідоме
c.180.0000
647
Тези
Дослідження впливу надекспресії адаптерного протеїну RUK/СIN85 у клітинах феохромоцитоми щура лінії PC12 на прояви фенотипових та функціональних характеристик ракових стовбурових клітин


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Дробот Л.Б.


2012
X International Interdisciplinary Scientific Conference of Studients and Young Scientists «Shevchenkivska vesna 2012» (March 19-23, 2012). – Kyiv, 2012
c.242.0000
648
Тези
Дослідження цитотоксичного ефекту на клітини карциноми ерліха антибіотика авармектину, синтезованого Streptomyces avermitilis //VIII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів (3-6 квітня 2012). – С.245-246.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
c.245.0000
649
Тези
Зміни в продукції внутрішньоклітинних цитокінів лімфоцитами периферичної крові хворих на злоякісні новоутворення під час проведення дендритоклітинної вакцинотерапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Скачкова Оксана Володимирівна


Храновська Наталя Миколаївна
2012
XI конференція молодих онкологів України за участі міжнародних спеціалістів “Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології"
т.11 c.67
650
Тези
Зміни фенотипових характеристик дендритних клітин (ДК) залежно від способу одержання антигенного матеріалу, використаного для їх навантаження, в експерименті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталія Миколаївна
Скачкова Оксана Володимирівна

Горбач Олександр Ігорович
2012
Сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень: конферція молодих вчених
c.147-148
651
Тези
Зміни функціональних і фенотипових характеристик дендритних клітин в залежності від способу одержання антигенного матеріалу, використаного для їх навантаження, в експерименті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
Скачкова Оксана Володимирівна
Храновська Наталя Миколаївна
2012
Клінічна онкологія
т.6 c.147-148
652
Тези
Імуномоніторинг після застосування протипухлинної вакцинотерапії на основі дендритних клітин у хворих на недрібноклітинний рак легенів.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя Миколаївна
Горбач Олександр Ігорович

2011
Клінічна онкологія
т.2 c.56
653
Матеріали конференції
Микробиоценоз биопленки толстой кишки крыс в разные сроки после введения цефтриаксона


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

Берегова Тетяна Володимирівна
Путніков Aндрій В'ячеславович
Довбинчук Таїса Володимирівна
Голота Юлія Вікторівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2012
II всероссийская научная конференция молодых ученых “Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия”. – г. Санкт-Петербург, "Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины" СЗО РАМН1 (2 - 14 ноября 2012).
т.2 c.156-159
654
Тези
Модифікація УФ-В-опроміненням властивостей фітопатогенних бактерій Pectobacterium (ervinia) carotovora. // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі». 6-10 червня 2012 р. Севастополь,


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2012
Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі». 6-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна.
c.71-72
655
Наукова стаття
Модифікація УФ-В-опроміненням властивостей фітопатогенних бактерій Pectobacterium (ervinia) carotovora. // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія «Техногенна безпека».


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна

Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2012
Науково-медичний журнал «Наукові праці». Серія «Техногенна безпека»
т.187 c.68-71
656
Наукова стаття
Модуляторний та комодуляторний вплив препарату NSC-631570 на функціональну активність перитонеальних макрофагів мишей in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович

Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2012
Доповіді Національної академії наук України
c.164-169
657
Наукова стаття
Моносахаридный жирокислотный состав экзополимерного комплекса бактерий-деструкторов защитного покрытия газопровода


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юмина Юлія Михайлівна
2012
Мікробіологічний журнал
т.24 c.22-27
658
Наукова стаття
Моносахаридный и жирнокислотный состав экзополимерного комплекса бактерий-деструкторов защитного покрытия газопровода


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юмина Юлія Михайлівна
2012
Мікробіологічний журнал
т.74 c.22.0000
659
Наукова стаття
Особливості стану імунної системи у хворих на лімфому Ходжкіна: роль у прогнозуванні перебігу захворювання


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя МиколаївнаСкачкова Оксана Володимирівна

Горбач Олександр Ігорович
2011
Імунологія та алергологія. Наука і практика.
т.4 c.73-79
660
Тези
Оцінка змін білкового складу сироватки крові мишей в нормі та з карциномою Ерліха при терапії препаратами базидіоміцетів методом MALDI-TOF мас-спектрометрії


ННЦ "Інститут біології та медицини"

Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"

Святецька Віталіна Миколаївна
Довгий Роман Сергійович
Рудик Марія Петрівна
Макаренко А. Н.
Позур Валентина Володимирівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2012
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
c.173
661
Тези
Перспективи застосування нанокомпозитів фулерен С60-аеросилу та їх комплексу з натрію дихлорацетамом в протипухлинній терапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Круць Олена Олександрівна


2012
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.172
662
Наукова стаття
Популяційний імунітет до поліомієліту у різних вікових групах населення


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2012
Лабораторна діагностика
т.59 c.12-16
663
Наукова стаття
Порівняльна оцінка впливу біополімерів Staphylococcus aureus на фенотипове і функціональне дозрівання дендритних клітин in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Швець Юлія Вікторівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталя Миколаївна
Сенчило Наталія Василівна
Позур Валентина Володимирівна
2012
Біотехнологія
т.5 c.126-132
664
Наукова стаття
Протипухлинна дія речовин вищих грибів Cordyceps sinensis та Ganoderma lucidum при їх застосуванні in vitro та in vivo


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Макаренко А. Н.
Рудик Марія Петрівна
Довгий Роман Сергійович
2012
Актуальні проблеми сучасної медицини
т.12 c.244-248
665
Тези
Профілактика та терапія пробіотиком антибіотик-асоційованих зрушень просвітної та пристінкової мікрофлори товстої кишки щурів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ Фармакології і експериментальної патології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Путніков Aндрій В'ячеславович
Голота Юлія Вікторівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Довбинчук Таїса Володимирівна
Закордонець Людмила Владиславівна
Толстанова Ганна Миколаївна
2012
II наукова конференція молодих вчених "Фізіологія: від молекул до організму". – Київ, Інститут фізіології імені О.О. Богомольця (8-9 жовтня 2012).
c.243
666
Тези
Результати вивчення стану імунітету проти поліомієліту у населення України


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2012
Матеріали конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології «Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє». Київ, 12 квітня 2012. , 2012.
c.83-84
667
Наукова стаття
Результати дослідження імунітету дорослого населення України в 2009-2010 рр.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2012
Профілактична медицина
т.1 c.42-44
668
Наукова стаття
Стан імунітету до поліомієліту в Україні в сучасний період


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2011
Профілактична медицина
т.1 c.42-47
669
Тези
Фітотоксичність бактерій Pseudomonas aeruginosa в умовах хронічного опромінення


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2013
Науково-практичної конференції в рамках міжнародного форуму «Довкілля України» «Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки», 25-27 квітня 2013 р., Київ
c.116-117
670
Наукова стаття
Цитостатичний вплив на пухлинні клітини in vitro агентів з протипухлинним антиметастатичним ефектом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра біохімії
Кафедра мікробіології та імунології
НДС Мембранології та цитології
Гарманчук Людмила Василівна
Сенчило Наталія Василівна
Нікуліна Вікторія Вікторівна

Ніколаєнко Тетяна Василівна
Остапченко Людмила Іванівна
2011
Фізика живого
c.51-53
671
Тези
Antitumor and immunomodulating effekts of lektin from Bacillus subtilis B-7025


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Рудик Марія Петрівна
2011
European Journal of Clinical Investigation
c.190
672
Тези
Efect of recombinant protein EMAP II on proliferation and apoptosis in the prostate cancer LNCaP cell line


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2011
Biochemistry for tomorrow's medicine: FEBS Congress
c.241
673
Тези
GSTP1 polymorphism as a predictor of clinical outcome of the therapy of non-Hodgkin's lymphoma in elderly patien


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталія Миколаївна

2011
Congress of European Hematology Association (EHA)
c.122
674
Тези
GSTPI polymorphism as a clinical outcome of the therapy of non-Hodgkin's lymphoma in elderly patients 16-th Congress of European Hematology Association (EHA), London, United Kingdom, June 9-12, 2011


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2011
675
Тези
Investigation of antikancer activity of EMAP II based nanokomposite complex


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інститут високих технологій

Кафедра молекулярної біології, біотехнології та біоінформатики
НДЛ Хіміко-біологічні методи дослідження матеріалів
Кафедра мікробіології та імунології


Корнелюк Олександр Іванович

2011
38th FEBS Congress
т.1 c.245-245
676
Тези
NSC- повышает иммуногенность опухолевых клеток\Матеріали VI Міжнародної конференції молодих науковців (22 -25 листопада 2011)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2011
677
Тези
Peptidoglycan from Staphylococcus aureus Wood 46 stimulate of maturation of dendritic cell generated in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра загальної та медичної генетики
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Храновська Наталія Миколаївна
Федорчук Олександр Григорович
Позур Валентина Володимирівна
2011
Abstract book of 45th Annual Scientific Meeting of the European Sciety for Clinical Investigation. European Journal of Clinical Investigation. – 2011
c.154
678
Тези
Polymorphism of GSTP1 gene and prognosis of Hodgkin’s lymphoma in Ukrainian individuals


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталія Миколаївна


2011
International Conference on Malignant Lymphoma
т.22 c.238
679
Тези
Polymorphism of GSTPI gene and prognosis of Hodgkin's lymphoma in Ukrainian individuals / 11th International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano, Swtzerland June 15-18,


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2011
680
Тези
Study of EMAP II based nanocomposite complex affect on the survival of human cell in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2011
The 4th international IMBG conference for young scientists “Molecular biology: advances and perspectives"
c.99
681
Тези
Study of the ability of microscopic fungi to damage cds


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: International conference of Young Scientists
c.73
682
Наукова стаття
The effect of monotherapy and combined therapy with NSC-631570 (Ukrain) on growth of low- and high-metastasizing B-16 melanoma in mice


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2011
Journal of Oncology Farmacy Practice
т.17 c.339-350
683
Тези
Therapeutic efficacy of antineoplastic drug Ukrain depends on biological properties of tumor


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
2011
Abstract book of 45th Annual Scientific Meeting of the European Sciety for Clinical Investigation. European Journal of Clinical Investigation. – 2011
c.76
684
Тези
Антиметастатический эфект специфической иммунотерапии на основе ДК в комбинации с низкими дозами циклофосфамида


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Горбач Олександр Ігорович
2011
ХII з'їзд онкологів України
c.302
685
Тези
Біоплівка гетеротрофних бактерій як чинник біопошкодження захисного покриття "Полікен 980-25":/ Матеріали VI Міжнародної конференції "Біологія від молекули до біосфери" Харків, 22-25 листопада


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юмина Юлія Михайлівна
2011
686
Тези
Біоплівка гетеротрофних бактерій як чинник біопошкодження захисного покриття «Полікен 980-25»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юмина Юлія Михайлівна
2011
біологія від молекули до біосфери VII міжнародна конференція молодих вчених
c.50
687
Тези
Визначення імуногенних ділянок рекомбінантного білка ЕМАР ІІ біоінформатичним методом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2011
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
c.158
688
Тези
Використання бактеріальних тест-систем для оцінки комбінованого впливу стресових факторів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Моложава Ольга Станіславівна

Шевченко Юлія Ігорівна
2011
IV міжнародна конференція "Фізичні методи в екології, біології та медицині"
c.230
689
Тези
Влияние базидиевых грибов на реакции иммунной системы


ННЦ "Інститут біології та медицини"

Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Святецька Віталіна Миколаївна
Довгий Роман Сергійович
Макаренко А. Н.
Позур Валентина Володимирівна
Сухомлин Марина Миколаївна
2011
Микробиологическая биотехнология-наукоемкое направление современных знаний: Международная научная конференция
c.213
690
Тези
Вплив дихлороацетату натрію на деякі показники імунної відповіді у мишей з асцитною формою карциноми Ерліха


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Круць Олена Олександрівна

2010
Біологічні дослідження молодих вчених в Україні: мат-ли Х Всеукр.наук.конф.студентів та молодих науковців, 28-29 жовтня 2010 року.
c.44
691
Наукова стаття
Вплив додецилсульфату натрію на деякі біологічні властивості Staphylococcus aureus


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
Зелена Павлина Павлівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.58 c.37-39
692
Наукова стаття
Вплив препарату "Кордицепс и линчжи" (Mcaster, Україна) на киснезалежний метаболізм перитонеальних макрофагів мишей і мононуклеарів периферичної крові людини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Макаренко А. Н.
Позур Валентина Володимирівна
Рудик Марія Петрівна
Святецька Віталіна Миколаївна
Довгий Роман Сергійович
2011
Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини: Міжнародна науково-практична конференція
c.330-333
693
Матеріали конференції
Вплив цитокінів на експресію гена MGMT в клітинах людини in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2011
Биополимеры и клетка
т.4 c.318
694
Наукова стаття
Дослідження глутатіон-S-трансферази у хворих на неходжкінські лімфоми похилого віку


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Храновська Наталя Миколаївна


2011
Український журнал гематології та транфузіології
т.3 c.15-19
695
Тези
Дослідження поліморфізму гену GSTP1 у хворих на неходжкінські лімфоми похилого віку. Матеріали конференції молодих вчених "Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних новоутворень", Київ, 24-25 березня 2011


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Храновська Наталя Миколаївна

2011
696
Наукова стаття
Дослідження продукції антитіл до лектину Bacillus subtilis B-7025 у мишей в нормі та при пухлинному рості


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Рудик Марія Петрівна
2011
Вісник наукових досліджень
c.134-139
697
Тези
Дослідження токсичних властивостей нового нанокомпозитного препарату ЕМАР ІІ


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2011
ІІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Фундаментальні і прикладні дослідження в біології» (Донецьк, 19-22 вересня 2011р.)
c.273
698
Тези
Значення поліморфізму гену GSTR1 для прогнозування перебігу захворювання та ефективності лікування лімфоми Ходжкіна // ХІІ з'їзд онкологів України, 20-22 вересня, м. Судак АР Крим


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2011
699
Тези
Изучение влияния нанокомпозитного препарата ЕМАП II на пролиферацию и выживаемость иммортализованых клеток ./ 15 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых "Биология наука ХХ1 века" Зборник тезисов, Пущино 2011


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2011
700
Тези
Изучение влияния нанокомпозитного препарата ЕМАР ІІ на пролиферацию и выживаемость иммортализованных клеток


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2011
Биология – наука XXI века: Междунар. Пущинская школа-конференция молод.учен.,21-26 апреля 2013
c.300
701
Наукова стаття
Индукция экспрессии гена репаративного энзима О6-метилгуанин-ДНК метилтрансферазы под влияниям цитокинина ЕМАР ІІ в клетках человека in vitro


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2011
Cytology and Genetics
т.6 c.53-60
702
Наукова стаття
Ідеальний світ у мініатюрі


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна
2011
Країна знань
c.78-80
703
Тези
Імунологічний статус хворих на лімфому Ходжкіна


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунологіїГорбач Олександр Ігорович

2011
Клінічна онкологія
т.2 c.227
704
Підручник
Імунологія


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Моложава Ольга Станіславівна
Сківка Лариса Михайлівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-911
705
Тези
Комбіноване застосування аутологічної дендритноклітиннох вакцини та низьких доз циклофосфаміду з метою підвищення протипухлинної резистентності організму


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Горбач Олександр Ігорович
2011
ХII з'їзд онкологів України
c.297
706
Довідник
Методичні рекомендації до спецпрактикуму "Імуногенетика"


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Сенчило Наталія Василівна
Позур Валентина Володимирівна
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-50
707
Тези
Модифікація взаємовідносин в системі патоген-рослина, обумовлена впливом хронічного гамма-опромінення на фітопатогенні бактерії Pseudomonas aeruginosa


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович
Моложава Ольга Станіславівна
Шевченко Юлія Ігорівна
2011
Радіологічні та радіобіологічні аспекти Чорнобильської катастрофи: Тези доповідей міжнародної конференції, м. Славутич 11-15 квітня 2011 року. – Славутич: Фітосоціоцентр
c.124-125
708
Наукова стаття
Оптимізація бактеріальної експресії протипухлинного цитокіна ЕМАР ІІ в клітинах E.coli BL21(DE3)pLysE


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2010
Мікробіологія і біотехнологія
т.3 c.21-31
709
Наукова стаття
Особенности изменения состояния иммунной системы больних не межклеточным раком легкого под влиянием иммунотерапии дендритными клетками, нагруженными опухолевыми антигенами


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Швець Юлія Вікторівна
Храновська Наталя Миколаївна2011
Імунологія таі алергологія
т.2 c.52-57
710
Наукова стаття
Поліпептид ЕМАР II гальмує ріст і стимулює апоптоз клітин лінії LNCaP раку простати людини


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
Вісник Академії медичних наук
т.16 c.681-690
711
Наукова стаття
Поліпептид ЕМАР ІІ гальмує ріст і стимулює апоптоз клітин раку простати людини лінії LNCaP


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунологіїКорнелюк Олександр Іванович


2011
Вісник Академії медичних наук
c.165-181
712
Навчальний посібник
Практикум із загальної мікробіології


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Домбровська Ірина Володимирівна
Степура Лариса Григорівна
Радченко Ольга Сергіївна
2011
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-110
713
Наукова стаття
Пряма протипухлинна дія компонентів вищих грибів при їх застосуванні in vitro та in vivo


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Довгий Роман Сергійович
Макаренко А. Н.
Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2011
Фітотерапія
т.4 c.55-61
714
Наукова стаття
Роль полиморфизму генів глутатіон-s-трансфераз у прогнозуванні ускладнень хіміотерапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2011
Клінічна онкологія
c.94-97
715
Наукова стаття
Роль факультативного компоненту геному в адаптивних модифікаціях ліпополісахаридів бактерій


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шиліна Юлія Володимирівна

Моложава Ольга Станіславівна

Шевченко Юлія Ігорівна
2011
Зб. наук. праць "Фактори експериментальної еволюції організмів"
т.11 c.180-186
716
Наукова стаття
Скорочення тривалості сну в підлітків спричиняє послаблення гуморального імунного захисту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Зелена Павлина Павлівна
Федорчук Олександр Григорович
2011
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.18 c.177-183
717
Наукова стаття
Стан мікробіоценозу сірого лісового грунту за різноцільового використання


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Домбровська Ірина Володимирівна

2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.21-25
718
Тези
Створення нанокомпозитного препарату ЕМАР ІІ та дослідження його протипухлинної активності


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2011
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
c.25
719
Тези
A new nanostructured Silicon biosensor for diagnostics of bovine leucosis.// Biosensing III, edited by Hooman Mohseni, Manijeh Razeghi, Proc. of SPIE


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
720
Тези
Biosensors 2010, 20th Anniversary World Congress on Biosensors, 26-28 May 2010, Glasgow, UK


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
721
Наукова стаття
Biosensors for Express-Diagnostics of Photosynthesis and Acute Viral Infections.// Book: Intelligent Information and Electronic Technology, IIET


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
722
Наукова стаття
Biosensors for express-diagnostics of photosynthesis and acute viral infections.// Measurements Control Computers in Economy and Environment Protection


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2010
723
Наукова стаття
Comparaive investigation of the effect of Ukrain on growth of ascite and solid forms of Ehrlich's csrcinoma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Рудик Марія Петрівна
Сусак Ярослав Михайлович
2010
Experimental Oncology
т.32 c.107-110
724
Наукова стаття
Comparaive investigation of the effekt of Ukrain on growth of ascite and solid forms of Ehrlich’s carcinoma.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2010
Experimental Oncology
т.32 c.107-109
725
Наукова стаття
Express Control of Toxicity and Content of Patulin by Optical Biosensors.// Book of the TechConnect World Conference and Expo 2010, June 21-25, 2010, Anaheim, California, U.S.A., Nanotech 2010 Vol. 3, Chapter 1: Bio Sensors. Diagnosrics and Imaging


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
726
Наукова стаття
Express Instrumental Diagnostics of Diseases Caused by Retroviral Infections.// In: Proc. NATO Sci. for Peace “Biodefence: Materials and Methods for Health Protection”. Chapter II “Methods of Detection and Analysis”


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
727
Тези
Modern Analytical Devices for the Express Diagnostics and Environmental Monitoring: Working Prototypes, their Characteristics and Practical Application. // In: Abstracts of LabAutomation2010 Conference, January 24-27, Palm Springs, CA. USA, 2010


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2010
728
Наукова стаття
Nanostructured Silicon and Its Application as the Transducer in Immune Biosensors.// In: Proc. NATO Sci. for Peace “Biodefence: Materials and Methods for Health Protection”. Chapter II “Methods of Detection and Analysis”


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2010
729
Тези
Starodub N. F., Shmireva O.M., Shuliak L.M. Multi-parametrical and multi-functional microelectronic biosensors. // In: Abstracts of LabAutomation2010 Conference, January 24-27, Palm Springs, CA. USA


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
730
Наукова стаття
The effect of NSC-631570 alone and in combination with PAMPs on cell cycle distribution and apoptosis induction of mouse melanoma cells with dіfferent biological properties


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Сусак Ярослав Михайлович
Бездєнєжних H. O.

2010
Experimental Oncology
т.32 c.92-96
731
Наукова стаття
The effect of Stapyloccocus aureus Wood 46 peptidoglican on cytotoxic activity of murine mononuclear splenocytes


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
2009
Мікробіологія і біотехнологія
c.20-28
732
Наукова стаття
The label free detection of aflatoxin using ellipsometry immunosensor // Bioanalytical Chem. Manuscript ID: ac-2010-003739


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2010
733
Тези
The use of polyelectrolyte thin films and micro-capsules for detection of toxins and purification of contaminated substances.// Proc. 13th International Conference on Molecular Films (LB 13), 18-21 July, 2010, Quebec, Canada.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2010
734
Наукова стаття
Взаємодія субодиниці В дифтерійного токсину з клітинами чутливих та нечутливих до токсину видів ссавців.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Колибо Д. В.
Комісаренко С. В.
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
735
Тези
Вплив монотерапії та комбінованої терапії препаратом “UKRAIN” на ріст карциноми ерліха у мишей


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса МихайлівнаРудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2010
V Міжнародна конференція молодих вчених “Біологія від молекули до біосфери” 2010, Харків, Україна
c.123
736
Тези
Вплив УФ-В опромінення на експресію факторів патогенності бактерій Erwinia carotovora


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Шевченко Юлія Ігорівна
2010
Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: ХIІІ конференція молодих вчених
c.256-258
737
Тези
Вплив фітовідварів на ріст та розвиток бацил, основи біоспорину


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Рудик Марія Петрівна
Лутченко В. А.
2010
XI українська конференція молодих вчених: "Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів."
c.317.0000
738
Навчально-методичні праці
Закономірності росту мікробних популяцій. Методичні рекомендації до спец практикуму «Закономірності росту мікробних популяцій»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Степура Лариса Григорівна
Радченко Ольга Сергіївна
2010
Фітосоціоцентр, Київ
739
Матеріали конференції
Імуномодулюючий вплив інактивованих бактеріальних клітин Staphylococcus aureus Wood 46 на ріст первинної пухлини перещепленої карциноми легень Льюїс


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
НДЛ "Мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології"
Путніков Aндрій В'ячеславович
Гарманчук Людмила Василівна

Святецька Віталіна Миколаївна
Яворська Наталія Валеріївна
Сенчило Наталія Василівна

Федорчук Олександр Григорович
Сергійчук Тетяна Михайлівна

2010
Біологічні дослідження молодих вчених в Україні: мат-ли Х Всеукр.наук.конф.студентів та молодих науковців, 28-29 жовтня 2010 року.
c.49
740
Тези
Модуляторний та комодуляторний вплив препарату “UKRAIN” на аргіназну активність перитонеальних макрофагів мишей


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2010
V Міжнародна конференція молодих вчених “Біологія від молекули до біосфери” 2010, Харків, Україна
c.104
741
Наукова стаття
Оптичний імунний біосенсор на основі поверхневого плазмонного резонансу для контролю рівня Salmonella tiphimurium в розчинах.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
2010
Науковий вісник НАУ
c.183.0000
742
Наукова стаття
Особливості взаємодії флуоресцентного похідного субодиниці В дифтерійного токсину з чутливими та нечутливими до токсину клітинами ссавців


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Колибо Д. В.Комісаренко С. В.
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
743
Наукова стаття
Отримання рекомбінантного аналога секреторної форми HB-EGF людини та оцінка перспектив його застосування в біотехнології.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Колибо Д. В.


Комісаренко С. В.
2010
Біотехнологія
c.25.0000
744
Наукова стаття
Рекомбінантні аналоги розчинної форми НВ-EGF людини та їх застосування


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Колибо Д. В.
Комісаренко С. В.
2010
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
745
Наукова стаття
Экспрессия факторов патогенности фитопатогенных бактерий как неспецифическая адаптивная реакция.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Моложава Ольга Станіславівна
Шиліна Юлія Володимирівна
Гуща Николай Иванович

Шевченко Юлія Ігорівна
2010
Зб. наук. праць "Фактори експериментальної еволюції організмів"
т.9 c.107-113
746
Наукова стаття
Динаміка мікробних популяцій у біоплівці на захисному покритті


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Юмина Юлія Михайлівна


2009
Мікробіологічний журнал
т.71 c.37.0000
747
Наукова стаття
Зв’язок між метаболічним статусом перитонеальних макрофагів та показниками пухлинного процесу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Сківка Лариса Михайлівна
2009
748
Наукова стаття
Неспецифічні фактори захисту у хворих з різними формами гострого панкреатиту


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
2009
Клінічна хірургія
c.15-17
749
Наукова стаття
Особенности иммунитета у пациентов при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
2009
Клінічна хірургія
c.91-4
750
Наукова стаття
Пухлинно-асоційовані макрофаги в перспективі розробки методів спрямованої протипухлинної терапії


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Позур Валентина Володимирівна
2009
Biopolymers and Cell
c.71-83
751
Наукова стаття
Реакція лімфоїдних органів мишей на пептидоглікан Staphylococcus aureus wood 46 в нормі і при пухлинному рості


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Позур Валентина Володимирівна
2009
Мікробіологія і біотехнологія
c.68-75
752
Наукова стаття
Сравнительное изучение иммунокоррегирующего действия нейропептидных препаратов при острой эксперементальной цереброваскулярной патологии


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Моложава Ольга Станіславівна

Макаренко А. Н.
2009
753
Наукова стаття
Цитопротекторное действие нейропептидов на иммунокомпетентные клетки (исследование in vitro)


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Макаренко А. Н.
Гарманчук Людмила Василівна
2009
Экспериментальная и клиническая фармакология
т.79 c.28.0000
754
Наукова стаття
.Вплив Stahhylococcus aureus та клітинно-звязаного білка А на поглинальну здатність фагоцитуючих клітин у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання легень


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2007
Лабораторна діагностика
т.42 c.25.0000
755
Наукова стаття
Dephosphorylation of Tuberous Sclerosis Complex 2 serine/threonine protein phosphatase 5


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології2008
Биополимеры и клетка
т.24 c.176.0000
756
Наукова стаття
Influence of teichoic acid from s. aureus on metabolik activity of macrophages and cytotoxicаctiviti of splenocytes of vice bearing lewis lung carcinoma


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Федорчук Олександр Григорович
Храновська Наталія Миколаївна
Сківка Лариса Михайлівна
Сенчило Наталія Василівна
2008
Experimental Oncology
т.30 c.212-223
757
Наукова стаття
Влияние гуморальных факторов, продуцируемых Т-лимфоцитами, на пролиферацию и выживаемость клеток MCF-7


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунологіїГарманчук Людмила Василівна
2008
Імунологія таі алергологія
c.88.0000
758
Наукова стаття
Вплив імуноактивної субстанції лейкоцитів на скорочувальні білкі серцевого мязу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Давидовська Тамара Леонідівна

2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.0.0000
759
Наукова стаття
Вплив пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 на киснезалежний метаболізм макрофагів і нейтрофілів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Позур Валентина Володимирівна
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.256-258
760
Навчальний посібник
Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Степура Лариса Григорівна
Кондратюк Тетяна Олексіївна

ПіляшенкоНовохатній Андрій Іванович
2008
Наукова думка
761
Наукова стаття
Ефекти тейхоєвої кислоти Staphylococcus aureus при пухлинному рості


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
Сенчило Наталія Василівна

Рудик Марія Петрівна
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Позур Валентина Володимирівна
2008
Биополимеры и клетка
т.24 c.212-217
762
Наукова стаття
Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з гострим некротичним панкреатитом


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Стасенко Аліна Анатоліївна
2008
Клінічна хірургія
c.28-31
763
Наукова стаття
Иммунореактивность крыс при экспериментальном моделировании острого аутогеморрагического биполушарного инсульта на фоне стаффилоккоковой инфекции /Патологическая физиология и экспериментальная терапия


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Макаренко А. Н.

Моложава Ольга Станіславівна


2008
764
Наукова стаття
Імуномодуляторні ефекти гетерополіядерних сполук перехідних металів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


Сківка Лариса Михайлівна
Рудик Марія Петрівна
Позур Валентина Володимирівна
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.121-128
765
Підручник
Мікробіологія


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сергійчук Тетяна Михайлівна
Радченко Ольга Сергіївна
Степура Лариса Григорівна
Домбровська Ірина Володимирівна
Швець Юлія Вікторівна
2008
К.: ВПЦ Київський університет
766
Наукова стаття
Особенности развития патогенных микроорганизмов в антропогенно-модифицированной среде и оценка их адаптивного потенциала с применением радиобиологического метода./Материалы международной конференции «Радиация и экосистемы» Гомель.,16-17 октября 2008.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

Моложава Ольга Станіславівна
2008
767
Наукова стаття
Особливі біологічні властивості збудника туберкульозу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології


2008
Вісник НАН України
c.0.0000
768
Наукова стаття
Пептидоглікан Staphylococcus aureus та його імунобіологічні властивості


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна

Позур Валентина Володимирівна
2008
Biopolymers and Cell
т.24 c.3-13
769
Наукова стаття
Підвищення ефективності протипухлинної вакцини пробіотичним препаратом субалін/Онкология


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології

2008
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
т.10
770
Наукова стаття
Реакції за участю toll-like рецепторів у протективному імунітеті та за патологічних станів


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сківка Лариса Михайлівна
2008
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.80 c.5-20
771
Наукова стаття
Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики захворювань стафілококової етіології


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра мікробіології та імунології
Сенчило Наталія Василівна
Яворська Наталія Валеріївна

Гарманчук Людмила Василівна
2008
Імунологія таі алергологія
c.9