Структурні підрозділи

Кафедра: Інші підрозділи


ID: 6783
Кількість показів: 3006
дата змінення: 20.08.2014 17:41:55
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
181
Інтродукція видів роду Stachys L. у Ботанічному саду ім. акад О.В.Фоміна // Матеріали міжнародної наукової конференції «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій» (Київ, 28-31 травн


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
182
Інтродукція представників роду Sedum L (Crassulaceae DC.) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції присвяченої 225-річч


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
183
Колекція «Лікарські рослини» Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна – джерело вивчення та збагачення генофонду лікарських рослин // Матеріали Наукового симпозіуму з міжнародною участю «:Нетрадиційні методи лікування (натуропатія) з позицій доказової медиц


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
184
Коллекция рода Viburnum L. в Ботаническом саду им. акад. О.В. Фомина // Роль ботанических садов в сохранении разнообразия растений. Материалы юбилейной международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Батумского ботанического сада. Бат


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
185
Коллекция тропических и субтропических растений класса Liliopsida в оранжереях Ботанического сада им.акад. А.В.Фомина Киевского національного университета имени Тараса Шевченко// Матер междунар.научно-практич.конф. «Роль ботанических садов в сохранении ра


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
186
Осенняя миграция соколообразных в районе Кременчугского водохранилища / Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия: состояние и перспективы. Труды VI Меж¬дунар. конфер. по соколооб¬разным и совам Се¬вер¬ной Евра¬зии, г. Кривой Рог, 27-30 сентя


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
Праці конференції
187
Особенности анатомического строения побегов Cotoneaster subacutus Pojark. и сортов яблуни, привитых на нем // Сохранение и рациональн ое использование генофонда диких плодовых лесов Казахстана. Материалы международной научно-практической конференции, п


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
188
Охраняемые сосудистые растения Волынской области как объект изучения студентами биологического факультета Восточноевропейского университета имени Леси Украинки (Украина) // Материалы ІІ Международной научно-методической конференции «Проблемы и перспектывы


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
189
Рідкісні вищі спорові рослини на території Тернопільської області // Дослідження флори і фауни Західного Поділля. Матеріали ІІ науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ імені Володимира Гнатюка (24-25 тра


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи
190
Селекция роз в Ботаническом саду им. акад. А. В. Фомина // Роль ботанических садов в сохранении разнообразия растений. Материалы юбилейной международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию Батумского ботанического сада. Батуми, Грузия,


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Інші підрозділи

Повернення до списку

Вгору