Структурні підрозділи

Кафедра: НДС "Зоології та екології"


ID: 6796
Кількість показів: 1238
дата змінення: 20.08.2014 17:41:56
Ким змінено (ім'я): (admin) Адміністратор НДЧ

Публікації:

Морфологічний фенотайпінг сортів пшениці озимої для відбору генотипів з підвищеним адаптивним потенціалом
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  5
Рік видання:  2016
Звітний рік:  2016
Том:  557
Номери сторінок:  35-39
Галузь науки:  Біохімія
Посилання на статтю (посилання на рецензію в журналі (для монографій):  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9614378%2F2016%2F3
Ключові слова:  Морфологічний фенотайпінг, сорти, пшениця озима, генотипи, адаптивний потенціал
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Кафедра / Відділ:  НДЛ "Фізіологічних основ продуктивності рослин" / НДЛ "Фізіологічної кібернетики та психофізіології" / НДС Біофізики / НДС Мембранології та цитології / НДС "Зоології та екології" / НДЦ "Діагностична лабораторія" / Спільна ННЛ імуномодуляції / Фізіології людини і тварин / Фізіології та екології рослин
№ теми:  16БФ036-03
Автори,співробітники Університету:  Таран Наталія Юріївна / Мусієнко Микола Миколайович / Бацманова Людмила Михайлівна / Грудіна Ніла Сергіївна /  / Стороженко Володимир Олександрович

Порівняльна оцінка дії іонів та наночастинок міді й цинку на Pistia stratiotes (Araceae) за біохімічними показниками
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  8
Рік видання:  2014
Звітний рік:  2015
Том:  71
Номери сторінок:  368-375
Галузь науки:  Науки про рослини та тварин
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  так
Кафедра / Відділ:  Ботаніки / Зоології / НДС "Зоології та екології"
№ теми: 
Автори,співробітники Університету:  Ольхович Ольга Петрівна / Таран Наталія Юріївна / 

A remarkable new species of the genus Catatinagma Rebel, 1903 (Lepidoptera, Gelechiidae) from Turkmenistan
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  8
Рік видання:  2014
Звітний рік:  2014
Том:  37
Номери сторінок:  67-74
Галузь науки:  Науки про рослини та тварин
Кафедра / Відділ:  Зоології / НДС "Зоології та екології"
№ теми: 
Автори,співробітники Університету:  Бідзіля Олексій Васильович

Видовий склад та просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі Канівського водосховища
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Наукова стаття
Кількість сторінок:  9
Рік видання:  2013
Звітний рік:  2014
Том:  1
Номери сторінок:  50-58
Галузь науки:  Науки про рослини та тварин
Ключові слова:  риби, літораль, Канівське водосховище
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  ні
Кафедра / Відділ:  Зоології / НДС "Зоології та екології"
№ теми: 
Автори,співробітники Університету: 

Внутривидовая дифференциация желтогорлой мыши Sylvaemus flavicollis в восточной части ареала: результаты исследования изменчивости фрагмента митохондриального гена цитохромоксидазы
Вид роботи:  Наукова публікація
Тип роботи:  Матеріали конференції
Кількість сторінок:  7
Рік видання:  2014
Звітний рік:  2014
Том:  3
Номери сторінок:  258-264
Галузь науки:  Науки про рослини та тварин
Ключові слова:  желтогорлая мышь, Sylvaemus flavicollis, ареал, ген, цитохромоксидаза
Опубліковано за рішенням Вченої ради:  так
Кафедра / Відділ:  Зоології / НДС "Зоології та екології"
№ теми: 
Автори,співробітники Університету:   /  / Зиков Олександр Євгенович /  /  /  / 


Повернення до списку

Вгору