Структурні підрозділи

Кафедра: Ботаніки


ID: 6801
Кількість показів: 4046
дата змінення: 24.11.2014 19:22:52
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
731
Методические основы выделения ценофлор Восточного Полесья и место среди них ценофлор луговых экосистем // Пойменные луговые экосистемы как объекты с высоким фиторазнообразием, их изучение и картирование: мат. междунар. научно-практ. семинара, Гомель, 11-1


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
732
Мікроскопічні гриби–деструктори полімерних матеріалів та питання вдосконалення стандартів з визначення грибостійкості // «Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки»: матеріали Всеукр. наукової конф., 6–8 квітня 2011 р., Київ. – Київ,


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
733
Морфологічні особливості Chlamydomonas-подібних водоростей клади Moewusinia (Chlorophyta) в умовах культури на агаризованих середовищах. Всеукраїнська наукова конференція "Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки", Київ, 6-8 квітня


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
734
Мохоподібні широколистяних лісів заповідника “Медобори” та їх участь в утворенні бріоугруповань / С.В. Гапон // Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. “Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє”, присвяч. 20-річчю природ. зап-ка “Медобо


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
735
Нова знахідка мікофільного гриба Collybia cirrhata (Schumach.) P. Kumm. (Tricholomataceae, Agaricales) на території України // Матеріали Міжнар. конф. молодих учених "Актуальні прблеми ботаніки та екології" (Кам'янець-Подільський, 13-16 серпня 2008 р.). Т


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
736
Организация летней учебной практики по ботанике студентов первого курса биологического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. // Материалы межд. научно-метод. конф. «Проблемы и перспективы преподавания ботанических дисципли


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
737
Организация полевой зональной учебной практики на кафедре ботаники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко // Материалы межд. научнометод. конф. «Проблемы и перспективы преподавания ботанических дисциплин в ВУЗе» (Республика Беларусь, г


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
738
Оценка амплитуды толерантности инвазионных популяций Acer negundo L. в растительных сообществах Украины. Фиторазнообразие приграничных территорий Украины, России и Беларуси в постчернобыльский период: сб. статей по материалам междунар. науч. конф., 17-18


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
739
Порвняльна паліноморфологічна характеристика видів роду Petasites Mill. (Asteraceae Dumort.) флори України // Програма та матеріали XII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Біологічні дослідження молодих учених в


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки
740
Потенційно небезпечні для здоров’я людини мікроскопічні гриби – пошкоджувачі синтетичних полімерних матеріалів //XIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (Київ, 19-23 травня 2010 р.): Тез. доп


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Ботаніки

Повернення до списку

Вгору