Структурні підрозділи

Кафедра: Біофізики та медичної інформатики


ID: 6802
Кількість показів: 3132
дата змінення: 08.11.2018 17:20:50
Ким змінено (ім'я): (bai) Анастасія Буніна
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
591
The protective effect of melanin in peroxide-induced damage of thymocytes upon influence of extremely low frequency electromagnetic field // Тезисы докладов VI Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биолигии и медицине», 3-7 июл


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
592
Біологічно активні низькочастотні електромагнітні поля та їх вплив на рівень внутрішньоклітинного кальцію гладеньком’язових клітин // Международная междисциплинарная научная конференция «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикла


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
593
Вариабельность оптических свойств метиленового синего в растворах неорганического полифофата натрия как одна из причин метахромазии и ее возможная связь с космической погодой // Тезисы докладов Международной конференции «Влияние космической погоды на чело


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
594
Вариабельность скорости тиол-дисульфидного обмена в растворе сывороточного альбумина в период солнечного затмения 11 августа 1999 / Тез. докл. VIII Международнаой крымской конференции "Космос и биосфера", 28 сентября – 3 октября, 2009, Судак, АР Крым, Укр


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
595
Влияние електромагнитного поля сверхнизкой частоты на зищитное сверхнизкой частоты на защитное дейтвие меланина при пероксид-индуцированом повреждении тимоцитов Тезисы докладов 9-й Международной конференции «Космос и биосфера», 10-15 октября 2011, Алушта,


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
596
Влияние слабого низкочастотного магнитного поля на вариабельность оптических свойств метиленового синего в растворах неорганического полифофата натрия // Тезисы докладов VI Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биолигии и медиц


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
597
Вплив на регуляцію активності гладеньком’язових клітин шлунку слабких низькочастотних електромагнітних полів // Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих учених в Україні»


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
598
Вплив слабких низькочастотних електромагнітних полів на внутрішньоклітинну концентрацію кальцію гладеньком’язових клітин // «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VII Міжнародної конференції молодих учених (20-23 листопада 2012 р., м. Харків, Укр


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
599
Динаміка скорочення скелетних м'язів щурів та стан білків актоміазинового комплексу у хронічно алкоголізованимх щурів //Междунар. междисциплинарная научн. конф. «Биологически активне вещества и материалы: фундаментальне и прикладне вопросы получения и при


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики
600
Дослідження хронічної дії каліксарену С107 на кінетичні характеристики скоротливої активності гладеньких м’язів caecum щура // Тези доповідей V з’їзду Українського біофізичного товариства. – Луцьк.: Волинський національний університет ім. Лесі Українки.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біофізики та медичної інформатики

Повернення до списку

Вгору