Структурні підрозділи

Кафедра: Біохімії


ID: 6803
Кількість показів: 6034
дата змінення: 24.11.2014 19:20:14
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1951
Вплив дефіциту глутаміну на експресію генів G6PD, TALDO1, TKT, PGLS та RPIA у клітинах гліоми з пригніченою функцією ERN1, основного сигнального ензиму стресу ендоплазматичного ретикулуму // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології. III Міжнарод


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Тези доповідей
1952
Вплив оцтовокислого цинку на активність інтерферон-індукованого ферменту 2",5"-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах селезінки щурів за умов хронічної алкогольної інтоксикації// Тезисы докладов Научно-практической конференции «Биологически активные веществ


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1953
ВПЛИВ ОЦТОВОКИСЛОГО ЦИНКУ НА ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН КЛІТИН МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ / «Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения», Новый Свет, 25-го по 30 ма


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1954
Вплив фосфатидилхоліну на активність Н+,К+-АТФази парієтальних клітин шлунка за умов розвитку стрес- та етанол-індукованої виразки шлунка // Тези ІІ Міжнародної конференції молодих вчених “Біологія: від молекули до біосфери” (19 – 21 листопада 2007 р.). –


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1955
Дія м-хлорофенілпіперазину на триптофан-гідроксилазну активність у головному мозку щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу „Фундалентальні та прикладні дослідження в біології”: ІІ міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та м


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1956
Дія мультипробіотика «Симбітер®» на вільнорадикальні процеси у сироватці крові щурів при тривалій шлунковій гіпоацидності // ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2013: біологічні науки». – 18-22 березня 201


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Current problems in information and computational technologies
1957
Дія мультипробіотика «Симбітер®» на вміст активних форм кисню у гепатоцитах щурів при тривалій шлунковій гіпохлоргідрії // ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2013: біологічні науки». – 18-22 березня 2013


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Current problems in information and computational technologies
1958
Дія мультипробіотика Симбітер на вміст супероксидного аніон-радикалу у епітеліоцитах дванадцятипалої кишки за умов тривалої гіпоацидності // Конференція молодих вчених, присвячена 20-річчю Національної академії медичних наук України. – 5 березня 2013 р. –


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Current problems in information and computational technologies
1959
Дія сквалену на процеси перекисного окислення ліпідів в плазматичних мембранах клітин слизової оболонки шлунку за умов аспірин-індукованої виразки//6 Міжнародна наукова конференція "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології", 9-11 жовтн


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Біологія
1960
Ефекти дії БАР «Аммівіт» на вміст білків у клітинах слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментального ульцерогенезу // 8 Международная научно-техническая конференция «Актуальные вопросы биологической физики и химии», 23-27 апреля 2012 Севастополь.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії

Повернення до списку

Вгору