Структурні підрозділи

Кафедра: Біохімії


ID: 6803
Кількість показів: 6033
дата змінення: 24.11.2014 19:20:14
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1961
Ефекти дії природних антиоксидантів на білковий склад клітин СОШ щурів за умов експериментального ульцерогенезу // Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы биологии, экологии, медицины и фармакологии», 26-27 сентября 20


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Невідоме
1962
Жирно кислотний склад плазматичних мембран клітин слизової оболонки шлунку щурів за умов стресової виразки // 11 Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2013: біологічні науки» , 18-22 березня


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Невідоме
1963
Зв'язок між активністю Н,К-АТФази та рівнем інтрагастрального рН у процесах фізіологічного старіння при виразковій хворобі дванадцятипалій кишки // Междисциплинарная научно-практич. конф. «Адаптационные стратегии живых систем», 11-16 июня 2012 г., Новый с


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Праці конференції
1964
Зміни вмісту неорганічних поліфосфатів і морфометричних характеристик мікроскопічних грибів Cladosporium sphаerospermum за умов лімітування джерела вуглецю// «Молодь та поступ біології»: збірник тез ІХ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, приурочен


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1965
Зміни вмісту неорганічних поліфосфатів як прояв адаптаційних стратегій мікроміцетів-деструкторів в умовах лімітування джерела вуглецю //«Адаптационные стратегии живых систем»: тезисы докл. междисциплинарной научно-практич. конф. (11-16 июня 2012 г., Новый


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1966
Изучение молекулярных механизмов внутриклеточной передачи сигнала при злокачественном росте и лучевой терапии // 13-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века». (28 сентября – 2 октября 2009 года) – Россиия, Пущи


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1967
Исследование процесов ПОЛ и функциональность системы антиоксидантной защиты у крыс с карциномою Герена в условиях локального рентгеновского облучения и примениение биологических антиоксидантов. 14-ая Международная Пущинская школа –конференция молодых уч


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Тези доповідей
1968
Нормування біологічної дії електромагнітного випромінювання \\ Збірник наук. праць 8 Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходи в надзвичайних ситуаціях” (7-11


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1969
Особливості дії надмалих доз іонізуючої радіації на клітинні мембрани \\ Збірник наук. праць 8 Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходи в надзвичайних ситуаці


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1970
Особливості структурного стану мембран мітохондрій гепатоцитів різних видів антарктичних риб // ІІІ Міжнародний Полярний Рік 2007-2008: Результати та перспективи. IV МАК 2009. IV Міжнародна Антарктична Конференція. Київ, Ккраїна. 12-14 травня 2009р. – м.К


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Праці конференції

Повернення до списку

Вгору