Структурні підрозділи

Кафедра: Біохімії


ID: 6803
Кількість показів: 6232
дата змінення: 24.11.2014 19:20:14
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1981
Зв'язок між активністю Н,К-АТФази та рівнем інтрагастрального рН у процесах фізіологічного старіння при виразковій хворобі дванадцятипалій кишки // Междисциплинарная научно-практич. конф. «Адаптационные стратегии живых систем», 11-16 июня 2012 г., Новый с


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Праці конференції
1982
Зміни вмісту неорганічних поліфосфатів і морфометричних характеристик мікроскопічних грибів Cladosporium sphаerospermum за умов лімітування джерела вуглецю// «Молодь та поступ біології»: збірник тез ІХ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, приурочен


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1983
Зміни вмісту неорганічних поліфосфатів як прояв адаптаційних стратегій мікроміцетів-деструкторів в умовах лімітування джерела вуглецю //«Адаптационные стратегии живых систем»: тезисы докл. междисциплинарной научно-практич. конф. (11-16 июня 2012 г., Новый


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1984
Изучение молекулярных механизмов внутриклеточной передачи сигнала при злокачественном росте и лучевой терапии // 13-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология – наука XXI века». (28 сентября – 2 октября 2009 года) – Россиия, Пущи


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1985
Исследование процесов ПОЛ и функциональность системы антиоксидантной защиты у крыс с карциномою Герена в условиях локального рентгеновского облучения и примениение биологических антиоксидантов. 14-ая Международная Пущинская школа –конференция молодых уч


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Тези доповідей
1986
Нормування біологічної дії електромагнітного випромінювання \\ Збірник наук. праць 8 Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходи в надзвичайних ситуаціях” (7-11


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1987
Особливості дії надмалих доз іонізуючої радіації на клітинні мембрани \\ Збірник наук. праць 8 Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходи в надзвичайних ситуаці


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1988
Особливості структурного стану мембран мітохондрій гепатоцитів різних видів антарктичних риб // ІІІ Міжнародний Полярний Рік 2007-2008: Результати та перспективи. IV МАК 2009. IV Міжнародна Антарктична Конференція. Київ, Ккраїна. 12-14 травня 2009р. – м.К


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Праці конференції
1989
Порівняний аналіз 5’-нулеотидази у слизової оболонці шлунка хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки на стадії загострення та ремісії. //Збірник тез третьої міжнародної конференції студентів та аспірантів “Молодь та поступ біології” (23-27 квітня


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
1990
Порівняння Н+, К+-АТФазної і Na+, К+-АТФазної активності плазматичних мембран клітин слизової оболонки шлунка та дванадця-типалої кишки за умов експеримен-тального виразкоут-ворення у щурів.V Зїзд Українсько-го біофізич-ного това-риства, 22-25 чер


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Біохімії
Тези доповідей

Повернення до списку

Вгору