Структурні підрозділи

Кафедра: Вірусології


ID: 6804
Кількість показів: 3805
дата змінення: 24.11.2014 19:21:48
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
771
Мониторинг вирусных инфекций женьшеня в Украине // Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства: материалы Междунар. науч. конф., посвященной 75-летию со дня образования Центр


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
772
О возможной вирусной природе заболевания Dactylorhiza incarnata и Epipactis palustris природной флоры Украины / Естественные науки: вопросы биологии, химии, физики : материалы междунар. заоч. научно-практич. конф. – Новосибирск: Сибирская ассоциация Консу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
773
Одновременное присутствие в экосистеме нескольких моноспецифических фагов Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens, как фактор ограничения численности патогенной бактерии. // Мат. 12 Міжн. наук-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологіч


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
Current problems in information and computational technologies
774
Особливості експериментальної коеволюції в модельних системах, що включають одну популяцію бактеріофага 8573m та набір резистентних мутантів хазяїна, Pseudomonas fluorescens / VII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і пос


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
775
Перебіг вірусної інфекції рослин у модельній системі за дії ультрафіолетового та гамма-випромінювання // Збірник матеріалів Науково-практичної конференції в рамках міжнародного форуму «Довкілля України» «Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки»,


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
Current problems in information and computational technologies
776
Перспективи використання нової лыкарської культури SMALLANTHUS SONCHIFOLIA POEPP. & ENDL. //Матеріали Доповідей Міжнародної наукової конференції «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах», Херсон, 7-9 вер


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
777
Перспективи та проблеми розробки екологічно чистих засобів захисту рослин на основі вірусів фітопатогенних бактерій // Международная конференция «Защита растений: наука, образование, инновации и глобализация», посвященная 50-летию факультета «Защиты расте


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
778
Стабільність генотипу вірусів рослин та оцінка вірогідності появи епідемічно небезпечних варіантів вірусу у антропогенно трансформованому середовищі // Матеріали конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології «Вірусологія: минуле, сьгодення, майбут


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Вірусології
Current problems in information and computational technologies

Повернення до списку

Вгору