Структурні підрозділи

Кафедра: Кафедра вірусології


ID: 6804
Кількість показів: 4782
дата змінення: 03.02.2020 10:25:54
Ким змінено (ім'я): (lyuda45197) Людмила Малашенко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
801
Ефективність використання аналізу для встановлення термінів інфікування, інтенсивності та тривалості інфекційного процесу, зумовленого вірусом репродуктивного та респіраторного синдрому свиней // Тези XIII з’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М.


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
Current problems in information and computational technologies
802
Зміни, що забезпечують здатність фагів Pseudomonas fluorescens інфікувати резистентні мутанти хазяїна відбуваються лише у певних ділянках їх геному // Зб. наук. праць «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою. природокористування


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
803
Изучение особенностей диких типов фагов фитопатогенных бактерий, как необходимый этап понимания эволюции их геномов в природе // Зб. наук. праць. Фактори експериментальної еволюції організмів. НАН України, НААН України, Укр. т-во генетиків і селекціоне


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
804
Изучение особенностей диких типов фагов фитопатогенных бактерий, как необходимый этап понимания эволюции их геномов в природе // Зб. наук. праць. Фактори експериментальної еволюції організмів. НАН України. НААН України, Укр.. т-во генетиків і селекціоне


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
805
Концепція сталого існування антропогенізованої біосфери:ІІІМожливості створення засобів комп’ютерного моделювання на основі результатів біологічних досліджень. Екологічні критерії сталого розвитку// Мат-ли VII Всеукр. конфер. «Біологічні дослідження молод


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
806
Мониторинг вирусных инфекций женьшеня в Украине // Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений как перспективного направления развития науки и народного хозяйства: материалы Междунар. науч. конф., посвященной 75-летию со дня образования Центр


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
807
О возможной вирусной природе заболевания Dactylorhiza incarnata и Epipactis palustris природной флоры Украины / Естественные науки: вопросы биологии, химии, физики : материалы междунар. заоч. научно-практич. конф. – Новосибирск: Сибирская ассоциация Консу


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
808
Одновременное присутствие в экосистеме нескольких моноспецифических фагов Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens, как фактор ограничения численности патогенной бактерии. // Мат. 12 Міжн. наук-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологіч


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
Current problems in information and computational technologies
809
Особливості експериментальної коеволюції в модельних системах, що включають одну популяцію бактеріофага 8573m та набір резистентних мутантів хазяїна, Pseudomonas fluorescens / VII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і пос


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
810
Перебіг вірусної інфекції рослин у модельній системі за дії ультрафіолетового та гамма-випромінювання // Збірник матеріалів Науково-практичної конференції в рамках міжнародного форуму «Довкілля України» «Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки»,


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра вірусології
Current problems in information and computational technologies

Повернення до списку

Вгору