Структурні підрозділи

Кафедра: Фізіології та екології рослин


ID: 6807
Кількість показів: 4248
дата змінення: 24.11.2014 19:22:26
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
661
Регуляція наночастками металів вмісту біологічно активних речовин насіння сої (Glycin max (L.) Merr)// Матеріали III міжнародної конференції «Биологически активные вещества:фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения».- 27 травня - 1 червн


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
Current problems in information and computational technologies
662
Роль пігментних комплексів у формуванні продуктивності злаків за умов дефіциту води / В.В.Жук, М.М. Мусієнко // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти: ІІ міжнар. наук. конф., 11-13 жовтня, 2011 р.: зб. матеріалів – Ха


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
Current problems in information and computational technologies
663
Роль сульфохіновозилдіацилгіцеролу в адаптивних реакціях Triticum Aestivum L. на оксидний стресФізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: у 2 т. НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В.В. Морг


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
664
Роль цитокінінів в реалізації продуктивності пшениці / В.В.Жук, М. М. Мусієнко // Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: науч.-практ. конф., 23-28 мая 2011 г. : тезисы докладов,– Новый Свет, Украина, 2


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
Current problems in information and computational technologies
665
Сезонні біоритми, зимостійкість та деякі інші властивості інтродукованих в умовах Києва рододендронів юньнаньського (Китай) походження. Учебная и воспитательная роль ботанических садов и дендропарков: Материалы международной научной конференции. – Симферо


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
666
Сортовые особенности содержания терпеноидов в яблочных соках, приготовленных из плодов яблони, выращенных в лесостепной зоне Украины // Перспективы развития технологий хранения и переработки плодов и ягод в современных экономических условиях: мат. междун


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
Current problems in information and computational technologies
667
Уроки з біології. 7 клас: посібник для вчителя // Ґенеза,- Київ,- 2008.-160 с. Косик Оксана Іванівна к.б.н., доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра фізіології та екології рослин, Косик Тамара Петрівна, Гавриляк Оксана Оде


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
668
Фенольні сполуки в формуванні екологічної пластичності представників роду Rhododendron L . Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів в 2-х томах. - Т. 1. – Львів, 2009. – С. 296. Антонюк Т.М., Косян А


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
669
Физиологическая роль щавелевой кислоты в обеспечении устойчивости к алюминиевой токсичности гречихи обыкновенной (FagopyrumesculentumMoench.) // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Клеточная биология и биотехнология растений» -


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
Невідоме
670
Фізіологічні основи створення ефективних альго-ризобіальних композицій для інокуляції люцерни Medicago sativa L. / Тези XII конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», Ки


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Фізіології та екології рослин
Невідоме

Повернення до списку

Вгору