Структурні підрозділи

Кафедра: Екологічного менеджменту та підприємництва


ID: 6813
Кількість показів: 3887
дата змінення: 24.11.2014 17:40:35
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Financial instruments of stimulating innovative activities of enterprises and their improvements


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Evangelos Siskos
Liudmyla Akimova
2019
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.336-352
2
Наукова стаття
Integration of Information Systems for Predictive Workforce Analytics: Models, Synergy, Security of Entrepreneurship


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної кібернетики
Чорноус Галина Олександрівна
Гура Вікторія Леонідівна
2020
European Journal of Sustainable Development
т.9 c.83-98
3
Наукова стаття
Діагностика ймовірності кризового стану та її ефективність для підтримання фінансової стійкості суб’єктів підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
Пасхал Владислав Сергійович
2019
Економічний аналіз
c.121-131
4
Навчально-методичний комплекс
Основи підприємницької діяльності в торгівлі та логістиці


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2020
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-52
5
Наукова стаття
Особливості проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
Авраменко Наталія Леонідівна
2019
Економічний дискурс
c.114-122
6
Наукова стаття
Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
Гацька Людмила Павлівна
Желібо Євген Петрович
2020
Ефективна економіка
7
Матеріали конференції
Податковий комплаєнс як інструмент своєчасного виявлення потенційних підприємницьких ризиків


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
Гацька Людмила Павлівна
2019
Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу
c.240-243
8
Наукова стаття
Сучасні підходи до оподаткування та управління підприємствами в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2019
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
c.9-16
9
Наукова стаття
Управління бізнес-процесами в контексті стратегічного розвитку підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
Антонюк Ярослав Юрійович
2020
Економіка і держава
c.100-103
10
Матеріали конференції
Information Technologies in Training of green Business Managers


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
2019
15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019
c.348-357
11
Наукова стаття
Conditions and Criteria for Sustainable Deve-lopment of the Financial System.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2019
Journal of Environmental Management and Tourism.
c.1168-1179
12
Наукова стаття
Evaluation of conformity of jewelery products based on precious metals in the technical regulation system and market control.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Артюх Тетяна Миколаївна
Григоренко Інна Василівна
Чернавка Михайло Васильович
2019
«Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă», conferinţa ştiinţifică internaţională (2018; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică Internaţională interdisciplinară : [în vol.] – Chișinău: ASEM, 2019
c.36-59
13
Наукова стаття
Improvement a procedure for determining the assay of gold in A precious alloy of different composition using a touchstone


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Артюх Тетяна Миколаївна
Григоренко Інна Василівна
Тернова Алла Станіславівна
2019
Восточно-Европейский журнал передовых технологий - 2019
c.6-19
14
Наукова стаття
Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Хрутьба Юлія Сергіївна
2019
Advanced Computer Information Technologies (ACIT): Міжнародна конференція
c.374-379
15
Навчально-методичний комплекс
International Green Business


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
16
Наукова стаття
Optimization of Commodity Flows: The Case of Bakery Enterprises of Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Вовк Ірина Петрівна
Івашків Ірина Миколаївна
Хрутьба Юлія Сергіївна
2019
Montenegrin Journal of Economics, 2019
т.15 c.205-216
17
Наукова стаття
Peculiarities of Implementation of the Environmental Management System of Motor Transport Enterprises on the Urban Territories.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
Journal of Environmental Management and Tourism
c.1094-1105
18
Наукова стаття
Sustainable entrepreneurship: from business-as-usual to business sustainability


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні.: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 15-16 листопада 2018 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.104-109
19
Наукова стаття
The influence of the alloy composition on the determination of cold treatment by roentgen-fluore-scent and bleed analysis


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Артюх Тетяна Миколаївна
Григоренко Інна Василівна
Тернова Алла Станіславівна
2018
Восточно-европейский журнал передовых технологий – 2018.
c.6-18
20
Наукова стаття
The value of a commodity category and marketing.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Артюх Тетяна Миколаївна
Чернавка Михайло Васильович
Григоренко Інна Василівна
2018
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii. Chişinău. Culegere de articole. – Chişinău. ASEM.
c.52-59
21
Наукова стаття
Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості: проблеми методології і практики


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.6 c.32-37
22
Наукова стаття
Безпека виробництва та охорона праці в екологічній діяльності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
К.: ЦП "Компринт"
c.1-101
23
Наукова стаття
Вертикальна інтеграція як фактор підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2019
Економічний дискурс
c.55-62
24
Тези
Виклики та рушійні сили екологізації транспортної логістики


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі"
c.135-139
25
Навчальний посібник
Екологічний маркетинг


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Карлащук Сергій Васильович
Харченко Тетяна Борисівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-164
26
Тези
Екологічні фактори розвитку міжнародної торгівлі в сучасних умовах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 15 - 16 листопада, 2018 р., Київський національний торгівельно-економічний університет)
c.115-119
27
Монографія
Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Хрутьба Юлія Сергіївна
2019
К. : Компринт
c.1-143
28
Матеріали конференції
Енергетичні ресурси підприємства як об’єкт управління: актуальність і передумови виокремлення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція «Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку» (м. Львів, 26-27 січня 2018 року
c.77-80
29
Матеріали конференції
Енергетичні ресурси підприємства як об’єкт управління: актуальність і передумови виокремлення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференція «Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки країни» (м. Київ, 12-13 січня 2018 року)
c.66-69
30
Монографія
Збереження біологічного різноманіття Карпатського біосферного заповідника, як запорука сталого розвитку регіону


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
Рибак Микола Петрович
Лук'янова Віталіна Віталіївна
Анпілова Євгенія Сергіївна
2019
Колективна монографія за матеріалами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.89-92
31
Матеріали конференції
Інвестування у енергоефективність економіки як стратегічний курс розвитку держави


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.84
32
Матеріали конференції
Інформаційно-методичне забезпечення енергетичного аналізу підприємств целюлозно-паперової галузі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
VI Міжнародна науково-технічна конференція «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (м. Тернопіль – м. Яремче, 30 січня-2 лютого 2018 року)
c.109-111
33
Наукова стаття
Методичні підходи до аналізу та оцінки технологіії вирощування біоенергетичних культур


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.80-81
34
Наукова стаття
Методичні підходи до аналізу та оцінки технології вирощування біоенергетичних культур


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2019
Матеріали Міжнародного економічного форуму, 2019
c.80-81
35
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами осв. ступеня "Бакалавр", спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", осв. прогр. "Екологічне підприємництво, торгівля та логістика"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Гацька Людмила Павлівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-64
36
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт із дисципліни «Організація і технологія торгівлі» для студ. 3 курсу спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», осв. прогр. «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-42
37
Наукова стаття
Освіта в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2019
! Міжнародний економічний форум К., ФОП Ямчинський О.В.
c.90
38
Навчальний посібник
Основи "зеленої" економіки


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Мурована Тетяна Олександрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-271
39
Матеріали конференції
Особливості класифікації прикрас для пірсингу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Артюх Тетяна Миколаївна
Григоренко Інна Василівна
2018
Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали 1 міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Старобельськ, 27-28 листопада 2018 року).- Полтава: ПУЄТ
c.318-322
40
Навчально-методичний комплекс
Оцінка і тенденції розвитку торгового підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2019
К.: ЦП Олпринт
c.1-44
41
Наукова стаття
Оцінка якості губних помад на ринку України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Артюх Тетяна Миколаївна
Шаповалова Наталія Петрівна
Некрасова Ангеліна Володимирівна
2018
Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць ЛНТУ
c.46-53
42
Матеріали конференції
Підвищення енергоефективності економіки в умовах реалізації енергетичної політики в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2019
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.95-98
43
Наукова стаття
Підвищення енергоефективності підприємств целюлозно-паперової промисловості


Економічний факультет
Інститут високих технологій

Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
Держава і регіони. Серія Державне управління
т.11 c.53-59
44
Наукова стаття
Практика поводження з відходами аграрних виробництв в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
Мельничук
2019
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія:"Економічні науки"
c.35-41
45
Матеріали конференції
Проблеми ефективного використання енергетичних ресурсів підприємств паперово-целюлозної промисловості


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
ВЦ «Козак-Палац»
c.96-98
46
Монографія
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення та можливості вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
К: ДУІТ
c.222-236
47
Матеріали конференції
Проблеми класифікації енергетичних ресурсів підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та менеджменту» (м. Запоріжжя, 23 серпня 2018 року)
c.85-89
48
Наукова стаття
Развитие электронной коммерции в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика юриспруденция» Издательство: типография Карагандинского экономического университета, Караганда
c.39-43
49
Матеріали конференції
Розвиток системи контролю у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.75-77
50
Наукова стаття
Розвиток українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Нойман Вільфрід Хайнц
2019
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.6-12
51
Наукова стаття
Розробка енергетичного менеджменту підприємства в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2019
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.9 c.25-29
52
Наукова стаття
Розробка цукерок марципан на основі марципанової пасти з цикорію


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Артюх Тетяна Миколаївна
Шаповалова Наталія Петрівна
2018
Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць ЛНТУ
c.37-46
53
Матеріали конференції
СЕО як інструмент прийняття рішень в системі національної безпеки держави


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
! Міжнародний економічний форум К., ФОП Ямчинський О.В.
c.86-87
54
Терміни, поняття довідників
Стандарт вищої освіти України рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень. Ступінь вищої освіти: Магістр. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування".Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Артюх Тетяна Миколаївна
Мережко Ніна Василівна
Батенко Людмила Павлівна
2019
Стандарт. - К.: МОН України
c.1-14
55
Терміни, поняття довідників
Стандарт вищої освіти України рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень. Ступінь вищої освіти: Бакалавр. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування".Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Артюх Тетяна Миколаївна
Мережко Ніна Василівна
Батенко Людмила Павлівна
2018
Стандарт. - -К.: МОН України
c.1-14
56
Матеріали конференції
Стратегічне планування розвитку транспортної галузі: проблемні питання


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференція "Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів".- К.: НАДУ, 2019і"
т.4 c.30-33
57
Матеріали конференції
Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2019
! Міжнародний економічний форум К., ФОП Ямчинський О.В.
c.94-95
58
Наукова стаття
Теоретико-методичні засади аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів: проблеми і напрями вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2019
Вісник Таврійського університету
т.8 c.40-42
59
Тези
Товарознавча оцінка якості взуття, бувшого в експлуатації


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Артюх Тетяна Миколаївна
Нікітіна Марія Ігорівна
2019
Зелений бізнес: життя за ради майбутнього. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 2019 року.
c.12-17
60
Наукова стаття
Удосконалення класифікації енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості


Економічний факультет
Інститут високих технологій

Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
Проблеми системного підходу в економіці
т.6 c.48-52
61
Матеріали конференції
Удосконалення методичних засад енергетичного аналізу підприємств целюлозно-паперової галузі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Копецька Юліана Олександрівна
2018
Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: Міжнародна науково-практична конференція
c.143-146
62
Наукова стаття
Удосконалення організації енергетичного аудиту промислових підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2019
Облік та фінанси
т.12 c.3-34
63
Наукова стаття
Управління відходами на підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Вергелес Вадим В.
2019
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія:"Економічні науки"
64
Наукова стаття
Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Хрутьба Юлія Сергіївна
2018
Управління проектами, системний аналіз і логістика
c.57-61
65
Матеріали конференції
Целюлозно-паперова галузь України: тенденції і перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2018
Міжнародна науково-практична конференця «Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів»
c.131-135
66
Матеріали конференції
Economic valuation of ecosystem services


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.49-52
67
Наукова стаття
Forming Company’s Risk Appetite


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Федулова Ірина
2018
Scientific Bulletin of Polissia
c.47-53
68
Наукова стаття
Information Model of V2I System of the Vehicle Technical Condition Remote Monitoring and Control in Operation Conditions


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
SAE Technical Paper
c.1-17
69
Матеріали конференції
Modernization of Ukrainian economy on the basics of green growth


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.46-48
70
Наукова стаття
Problems and prospects of international trade development in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
Бізнес Інформ
c.28-33
71
Наукова стаття
Ukrainian energetics on the road to green growth


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
Scientific Journal "World Science"
т.5 c.37-41
72
Практикум
Безпека виробництва та охорона праці в екологічній діяльності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
Горобець Л. В.
2018
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-101
73
Наукова стаття
Вплив екологічної модернізації виробництва на конкурентну позицію виробників цементу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демченко Ксенія Валентинівна
2018
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
c.7-14
74
Навчальний посібник
Екологічний маркетинг: навчальний посібник


ННЦ "Інститут біології та медицини"
Економічний факультет

Екологічного менеджменту та підприємництва
Екології та охорони навколишнього середовища
Гацька Людмила Павлівна
Карлащук Сергій Васильович
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Поліграфічний центр "Геопринт"
c.1-226
75
Навчально-методичний комплекс
Економіка торговельного підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2018
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-48
76
Навчально-методичний комплекс
Експертиза товарів, послуг та захист прав споживачів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2018
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-89
77
Наукова стаття
Кластеризація як інструмент підвищення конкурентоспроможності органічного рослинництва в умовах міжнародної конкуренції


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2018
Держава та регіони
c.18-22
78
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт із дисципліни «Економіка торговельного підприємства» для бакалаврів 2-го курсу очної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Екологічне


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-27
79
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної магістерської кваліфікаційної роботи студентами ОКР «Магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Екологічне підприємництво»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-63
80
Навчально-методичний комплекс
Міжнародне технічне регулювання в комерційній діяльності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2018
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-107
81
Матеріали конференції
Облік і контроль в управлінні якістю та безпекою продукції рослинництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
2017
Якість і безпека харчових продуктів: Міжнародна науково-практична конференція
c.97-100
82
Навчально-методичний комплекс
Обліково-аналітичне забезпечення «зеленого» підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-53
83
Навчально-методичний комплекс
Організація і технологія торгівлі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
Купалова Галина Іванівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-79
84
Навчально-методичний комплекс
Організація та перспективи розвитку торгівлі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-52
85
Навчально-методичний комплекс
Основи охорони праці


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-47
86
Наукова стаття
Підвищення ефективності фінансування інноваційної діяльності в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харіна Олена Олегівна
2018
Фінансові послуги
c.31-38
87
Наукова стаття
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення очима стейкхолдерів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
Харіна Олена Олегівна
2018
Науковий погляд: економіка та управління
c.64-71
88
Матеріали конференції
Розвиток біоенергетики в аграрному секторі України: проблеми та напрями їх вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2018
Актуальні питання економіки, управління та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.38-42
89
Матеріали конференції
Розвиток торгівлі органічною продукцією рослинництва в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2018
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.25-28
90
Матеріали конференції
Роль стейкхолдерів у підвищенні ефективності інноваційного розвитку України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
Харіна Олена Олегівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-37
91
Наукова стаття
Сутність та необхідність екологічної модернізації виробництва в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демченко Ксенія Валентинівна
2018
Економічний аналіз
c.133-144
92
Наукова стаття
Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
Інвестиції: практика та досвід
c.15-19
93
Матеріали конференції
Українсько-німецька співпраця з підготовки фахівців із «зеленого» бізнесу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
2018
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.6-9
94
Навчально-методичний комплекс
Управління start-up в торгівлі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-50
95
Навчальний посібник
Экологический аудит


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Байкенова Г. Г.
Сраилова Г.Н.
2017
Типография Карагандинского экономического университета
96
Тези
"Зелені" бізнес-стратегії підприємств: екологізація в межах життєвого циклу/Тези Vміжнардної конференції "Зелений бінес: життя заради майбутнього"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2017
ЦП "КОМПРИНТ"
c.32-35
97
Наукова стаття
"Зелені" перспективи фінансового розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2017
Інтернаука. Економічні науки
c.34-39
98
Навчальний посібник
Handbook on Sustainable Public Procurement: Integration Sustainability Criteria into Public Procurement Procedures


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
Берзіна Світлана Валеріївна
Бузан Галина Сергіївна
Бабута О. М.
2016
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
c.1-125
99
Наукова стаття
Improvement of the effectiveness of organic farming in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2017
Problems and Perspectives in Management
т.15 c.64-75
100
Практикум
International Green Business: the course compendium for students majoring in “Business Economics”, “Business Economics” (Master’s Degree Programme “Environmental Entrepreneurship”) and “Applied Economics”


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-62
101
Наукова стаття
Investigation of advantages of outsourcing of independent fiscal institutions in the countries of


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2017
Технологічний аудит та резерви виробництва
c.44-49
102
Матеріали конференції
Investment in renewables: global trends and prospects


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. В.Д. Базилевича, Г.І. Купалової. – К.: ЦП Компринт, 2017.
c.46-49
103
Матеріали конференції
Public Procurement as a Tool for Sustainable Production and Consumption


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - К.: ЦП Компринт
c.45-48
104
Наукова стаття
Аналіз конкурентоспроможності кондитерських підприємств з урахуванням екологічного фактору


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.57-61
105
Наукова стаття
Возможность имплементации независимх фискальных институтов в экономику Украины


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2017
The Scientific Heritage
c.16-19
106
Наукова стаття
Гравітаційна модель для визначення взаємозв’язків в системі доставки товарної продукції


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2017
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
c.126-131
107
Навчальний посібник
Екологічна економіка


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.1-273
108
Навчальний посібник
Екологічне управління підприємством


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Лазебник Л.Л.
2017
К.: Видавничо-інформаційний центр Університету державної фіскальної служби України
c.50-100
109
Наукова стаття
Енергетичні ресурси підприємства: проблеми теоретично-категоріального обґрунтування


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.11 c.100-104
110
Наукова стаття
Методологічні імперативи прибутковості підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Лазебник Л.Л.
2017
Економічний вісник Національного гірничого університету
c.73-81
111
Наукова стаття
Модель оцінки впливу екологічного менеджменту на конкурентоспроможність кондитерських підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 c.68-91
112
Матеріали конференції
Нормативно-методичні аспекти підготовки фахівців із «зеленого бізнесу». Зелений бізнес: життя заради майбутнього. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - К.: ЦП Компринт
c.6-9
113
Матеріали конференції
Нормування питомих витрат як інструмент контролю ефективності використання енергоресурсів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2017
V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього» (м. Київ, 12-13 квітня 2017 року)
c.68-71
114
Практикум
Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
2017
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-160
115
Наукова стаття
Особливості товарно-транспортних потоків логістичної системи підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2017
Управління проектами, системний аналіз і логістика
c.57-61
116
Матеріали конференції
Перспективи та проблеми розвитку ЕСКО в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - К.: ЦП Компринт
c.35-37
117
Наукова стаття
Підвищення інвестиційної привабливості регіонів України: стратегічні аспекти та можливості вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Молодий вчений
c.523-526
118
Практикум
Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-84
119
Тези
Розвиток органічного сільського господарства в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: збірник тез. – К.: Національний авіаційний університет
c.56-59
120
Наукова стаття
Тенденції екологізації фінансової системи


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2017
Проблеми системного підходу в економіці
121
Наукова стаття
Формирование экологической ответственности предприятий в условиях нестабильной экономики


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2017
Sciens of Europe
т.4 c.17-22
122
Тези
Cities As A Transition Way Towards Green Economy


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна

2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.31-34
123
Наукова стаття
Development of Theoretical and Methodological Fundamentals of Environmental Controlling and Supply of Organic Livestock Products


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2016
The Advinced Science
c.23-26
124
Тези
Green Supply Chain Management as an Innovative Managerial Tool for Sustainable Development


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна

2016
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку». – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016
c.217-220
125
Тези
Konzept der Anwendung makroökonomischer Effektivitätskennzahlen mit Green Economy-Relevanz.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.13-16
126
Наукова стаття
The efficiency of use of the human capital in the agriculture


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
2016
Problems and Perspectives in Management
c.28-37
127
Наукова стаття
The essence of environmental management and company's competitiveness


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2016
The Advanced Science Journal
т.1 c.27-32
128
Наукова стаття
Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact on Global Stability


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Красота Олена Вадимівна
2016
ANTE PORTAS – Security Studies
c.367-373
129
Монографія
Актуальні питання обліку та аудиту податку на доданувартість на цукрових заводах.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна

2016
ЦП "КОМПРИНТ"
130
Наукова стаття
Анализ рынка кондитерской продукции в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2016
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
131
Наукова стаття
Вплив екологічного регулювання на конкурентоздатність підприємств гірничодобувної промисловості


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна

2016
Економічний вісник Національного гірничого університету
c.138-148
132
Наукова стаття
Впровадження бенчмаркінгу як інструменту управління якістю


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2016
133
Тези
Впровадження систем екологічного управління на українських підприємствах / Т.Б. Харченко


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
c.143-147
134
Тези
До питання врахування екологічного фактору в оцінці вартості нерухомості в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.56-60
135
Наукова стаття
Дослідження питань захисту озонового шару Землі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
c.25-32
136
Матеріали конференції
Екологічний фактор в оцінці вартості нерухомості в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.107-110
137
Тези
Екологічні маркери впливу держави на формування конкурентних переваг гірничодобувних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна

2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.39-42
138
Наукова стаття
Еколого-економічна ефективність транспортної логістики


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна

2016
Вісник Національного транспортного університету
c.126-135
139
Тези
Еколого-економічна оцінка товарно-транспортних потоків підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.92-94
140
Навчально-методичний комплекс
Економіка природокористування і охорона довкілля: методичні вказівки до практичних занять


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна

2016
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-37
141
Тези
Изменение климата – вызовы пространству Европейского Союза на пути к устойчивой экономике.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2016
«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: Національний авіаційний університет, вид-во «НАУ-друк»
c.11-14
142
Тези
Історичний розвиток екологічного менеджменту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.85-87
143
Матеріали конференції
Кондитерский рынок в Украине: особенности и перспективы развития


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2016
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
144
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр”, спеціальність 8.03050401 – ”Економіка підприємства”, магістерська програма ”Екологічне підприємництво”


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Красота Олена Вадимівна
Филюк Галина Михайлівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Гацька Людмила Павлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-67
145
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.03050401 – «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Нікітченко Юлія Станіславівна

2016
К.: «ЦП «Компринт»
146
Тези
Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна

2016
Збірник матеріалів круглого столу «Особливості тлумачення договорів про уникнення подвійного оподаткування у контексті права міжнародних договорів: світовий досвід та Україна», 23 грудня 2015 р. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України
147
Матеріали конференції
Новая парадигма реформирования системы высшего образования Украины


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2016
Глобальные вызовы современному обществу в ХХI веке: новые возможности, перспективы развития, стратегия действий: Международная научно-практическая конференция
c.27-32
148
Наукова стаття
Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду у органічному рослинництві


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2016
Облік і фінанси
c.16-22
149
Наукова стаття
Особливості становлення та розвитку ринку банківських послуг в сучасних умовах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Регіональна економіка та управління
c.120–123
150
Наукова стаття
Оцінка стану формування товарно-транспортних потоків підприємств по виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних виробів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»
c.113-118
151
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності банківського сектору на основі впровадження бенчмаркінгу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
152
Тези
Податкове планування: пошук балансу приватних і публічних інтересів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна

2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.101-104
153
Тези
Принципи екологічного менеджменту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2016
Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів: тези VII Міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (1 червня 2016 р.)
154
Тези
Проблеми розвитку людського капіталу в умовах зростання периферійності капіталізму в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2016
International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings
c.146-148
155
Тези
Ринок органічної сільськогосподарської продукції в Україні: стан та проблеми розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.42-45
156
Матеріали конференції
Розвиток економіко-екологічної освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович
2016
ДП "Прінт Сервіс"
c.7-11
157
Матеріали конференції
Розвиток економіко-екологічної освіти у Київському національному університеті імені тараса Шевченка


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.10-13
158
Наукова стаття
Сутність екологічного менеджменту та конкурентоспроможності підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2015
Вісник Тернопільського національного економічного університету
т.19 c.114-121
159
Наукова стаття
Сутність, основні види та класифікація енергетичних ресурсів як складові виробничого потенціалу підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2016
Міжнародні економічні відносини та світове господарство
т.7 c.21-25
160
Наукова стаття
Тенденції розвитку кондиткрського ринку України в сучасних умовах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2016
Молодий вчений
c.45-50
161
Наукова стаття
Теоретичні засади дослідження енергозбереження та енергоефективності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Копецька Юліана Олександрівна
2016
Економічний аналіз
т.2 c.85-91
162
Наукова стаття
Україна як суб’єкт міжнародних екологічних конвенцій у сфері охорони довкілля


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
c.222-225
163
Тези
Україні потрібні екологічні менеджери


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.270-271
164
Наукова стаття
Фактори формування товарно-транспортних потоків підприємств по виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних виробів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2016
Електронне наукове фахове видання Мукачевського державного університету «Економіка та суспільство»
т.5
165
Наукова стаття
Формування еколого-економічної моделі розподілу товарних потоків підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2016
Молодий вчений
c.43-47
166
Матеріали конференції
Экологические проблемы формирования макрологистических систем хлебопекарных предприятий


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Купалова Галина Іванівна

2014
Современные тенденции регионального развития: баланс экономики и экологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (25 - 26 ноября 2014 г.) - Махачкала, ИСЭИ ДНЦ РАН, 2014
c.208-213
167
Наукова стаття
Эколого–экономическая особенность товарно-транспортных потоков предприятия


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2016
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
т.3 c.63-68
168
Наукова стаття
Aspekte der Transformation zur Green Economy als Modernisierungsansatz der nationalen Ökonomie


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2015
НАУ друк
c.16 – 19
169
Наукова стаття
Climate Change: the Major threat of the 21st Century


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.6-11
170
Наукова стаття
Environmental Responsibility of Business Under Condition of Ukraine’s European Integration


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2015
The Advanced Science Journal
c.118-122
171
Наукова стаття
Improvement of the ecological and economic efficiency of recycling


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Научный информационный журнал "Бизнес информ"
т.1 c.72-77
172
Наукова стаття
Improvement of the ecological and economic efficiency of recycling: government incentives and barriers


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Бізнес Інформ
т.1 c.72-77
173
Наукова стаття
Indicators of environmental and economic efficiency of recycling at the sugar plants


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
The Advanced Science Journal
c.31-34
174
Наукова стаття
Organizational and Methodological Problems of Environmntal Audit of Land Use in Agricultural Enterprises and Their Solution


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2015
The Advanced Science Journal
т.3 c.98-102
175
Наукова стаття
Personnel development as a basis for the agricultural enterprises’ success


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Четверик Вікторія Михалайлівна
Купалова Галина Іванівна
2015
Економічний часопис – ХХІ
т.1 c.28-31
176
Навчальний посібник
Podstawowy kurs wykładowy "Władza i przywództwo w gospodarce"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.1-95
177
Навчальний посібник
Podstawowy kurs wykładowy "Władza i przywództwo w gospodarce"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.1-189
178
Навчальний посібник
Podstawowy kurs wykładowy «Metody podejmowania decyzji oraz uzasadnienie rozwiązań zarządzania»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.1-78
179
Навчальний посібник
Podstawowy kurs wykładowy «Metody podejmowania decyzji oraz uzasadnienie rozwiązań zarządzania»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.1-154
180
Наукова стаття
The economic component of recycling at the sugar factory


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles
т.2015 c.187-190
181
Наукова стаття
Аналіз та удосконалення організаційно-управлінської структури виробництва цукру та переробки відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.3 c.18-24
182
Наукова стаття
Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів в контексті розвитку альтернативної енергетики України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Економіка та держава
т.11 c.121-125
183
Наукова стаття
Вплив підприємницької діяльності на довкілля


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
c.53-58
184
Тези
Вплив промислових підприємств на навколишнє природнє середовище в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.74-76
185
Тези
Вплив промислових підприємств на навколишнє природнє середовище в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.74-76
186
Тези
Державне регулювання соціально-екологічної відповідальності цукрових заводів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України»
т.1 c.34-35
187
Тези
Державне регулювання соціально-екологічної відповідальності цукрових заводів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
188
Наукова стаття
Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
189
Наукова стаття
Екологізація шкільної та вищої економічної освіти


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гацька Людмила Павлівна
2015
Сталий розвиток економіки
c.130-135
190
Наукова стаття
Екологічна безпека при поводженні з відпрацьованими шинами транспортних засобів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Нікітченко Юлія Станіславівна
2015
Вісник Національного транспортного університету
c.331-342
191
Навчально-методичний комплекс
Екологічна економіка: для студ. спец. «Економіка підприємства» та «Економічна теорія»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-51
192
Тези
Екологічна модернізація виробництва: прогнозні орієнтири реалізації інвестиційної політики в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
збірник тез наукових робіт учасників ІV Щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин»
т.1 c.145-147
193
Тези
Екологічна модернізація виробництва: прогнозні орієнтири реалізації інвестиційної політики в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
194
Наукова стаття
Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
Короткий Віктор Андрійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.169 c.15-22
195
Наукова стаття
Екологічний аспект переробки відходів на цукрових заводах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.10.2015 c.112-116
196
Навчально-методичний комплекс
Екологічний менеджмент


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-69
197
Наукова стаття
Екологічний менеджмент: нові можливості діяльності українських підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2015
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
т.2 c.1-8
198
Наукова стаття
Екологічний підхід до вибору транспортних засобів при перевезені хлібобулочних виробів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Systemy I srodki transport samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.347-354
199
Тези
Забруднення навколишнього середовища та шляхи його зменшення у сучасних умовах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці"
c.92-95
200
Тези
Зеленая экономика: роль партнерств бизнеса-университетов и государства в Германии


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2015
Національний Форум «Бізнес і університети»
c.12
201
Тези
Інструменти оптимізації вартості інвестиціних ресурсів для рециклінгу відходів цукрового виробництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
збірник тез наукових робіт учасників ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання»
т.1 c.78-81
202
Наукова стаття
Інтегральні показники екологічної та економічної ефективності переробки відходів: зарубіжні підходи


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Економіка. Фінанси. Право.
т.3 c.15-20
203
Довідник
Концепція освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Гончаренко Наталія Володимирівна

Нікітченко Юлія Станіславівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-24
204
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Гончаренко Наталія Володимирівна

Нікітченко Юлія Станіславівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-46
205
Наукова стаття
Методичні підходи оцінки еколого-економічної ефективності переробки відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Актуальні проблеми економіки
т.5 c.321-328
206
Навчально-методичний комплекс
Методологія наукових досліджень: для студ. спец. «Економіка підприємства»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-40
207
Наукова стаття
Напрями покращання екологічної освіти, екологічної свідомості та культури населення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2015
Економічний аналіз
т.21 c.18-21
208
Буклет
Науквово-дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Гончаренко Наталія Володимирівна

Нікітченко Юлія Станіславівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-91
209
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення екологічного менеджменту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.41-45
210
Навчально-методичний комплекс
Обліково-аналітичне забезпечення екологічного підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2015
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-62
211
Тези
Основні тенденції переробки відходів і виробництва біопалива


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.115-117
212
Тези
Особливості вибору критеріїв оцінки екологічно-орієнтованих логістичних систем


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Вісник Національного транспортного університету
c.109
213
Тези
Особливості формування логістичних систем підприємств хлібопекарської галузі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
К: НУХТ
c.266-267
214
Тези
Особливості формування макро і мікро логістичних систем підприємств з виробництв хліба, хлібобулочних і борошняних виробів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
c.249-252
215
Матеріали конференції
Правове регулювання екологічного менеджменту в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2015
Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція.
c.127-129
216
Буклет
Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Гацька Людмила Павлівна
Харченко Тетяна Борисівна
Гончаренко Наталія Володимирівна

Нікітченко Юлія Станіславівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-71
217
Наукова стаття
Ринок праці в умовах екологізації економіки: реструктуризація та проблеми розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.36-41
218
Тези
Розвиток екологічної логістики на підприємствах переробної галузі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Вісник ЖДТУ
c.346-349
219
Тези
Складові елементи системи екологічного менеджменту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2015
Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
c.55-57
220
Навчально-методичний комплекс
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2015
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-44
221
Тези
Сутність екологічної безпеки діяльності підприємств та правові основи її забезпечення в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.83-87
222
Матеріали конференції
Сутність та принципи екологічного менеджменту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2015
Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспект: Міжнародна науково-практична конференція
c.105-106
223
Наукова стаття
Сутність та складові системи екологічного менеджменту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Демяненко Катерина Анатоліївна
2015
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.6 c.41-46
224
Навчально-методичний комплекс
Сучасні технології зеленого бізнесу: для студ. спец. «Економіка підприємства»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-49
225
Навчально-методичний комплекс
Теорія економічного аналізу: для студ. спец. «Облік та аудит»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-44
226
Навчальний посібник
Теорія економічного аналізу: практикум


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-638
227
Наукова стаття
Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.165 c.41-46
228
Тези
Устойчивый бизнес и адаптация к изменению климата в пространстве Европейского Союза


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.5
229
Наукова стаття
Climate change in Kyiv: Ways to counteract and minimize negative effects


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.6-12
230
Навчальний посібник
Compendium of Lectures «Ecological Accounting, Taxation and Reporting»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
c.1-144
231
Навчальний посібник
Compendium of Lectures «Environmental Accounting»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
c.1-150
232
Наукова стаття
Consolidation of economic and ecological monitoring at the iron ore mining processing plants


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
The Advanced Science Journal
т.6 c.14-15
233
Навчально-методичний комплекс
Ecological Accounting, Taxation and Reporting


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
c.1-44
234
Навчально-методичний комплекс
Environmental Accounting of Business: educational and methodical complex for students majoring in International Business


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна

2014
Starter Publ
c.1-25
235
Наукова стаття
Environmentally Safe Motor Fuel Component Based on the Secondary Product of Thermal Treatment of Scrap Tires


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
European Applied Studies
т.8 c.59-63
236
Наукова стаття
Evaluation of economic and enviromental efficiency of iron ore enterprises in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
The Advanced Science Journal
т.8 c.221-225
237
Тези
Klimawandel und Sustainable Business. «Зелений бізнес: життя заради майбутнього»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2014
STARTER
т.1 c.14 – 16
238
Матеріали конференції
Legal regulation of green business in Ukraine under modern conditions of EU integration


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
Матеріали ІII Міжнародної науково - практичної конференції молодих учених "Зелений бізнес: життя заради майбутнього 2014"
c.21-23
239
Тези
Legal regulation of green business in Ukraine under modern conditions of EU integration


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
STARTER
т.2 c.21-23
240
Наукова стаття
Modern approaches to accounting and taxation in environmental entrepreneurship


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.150 c.58-65
241
Наукова стаття
Modern approaches to accounting and taxation in environmental entrepreneurship


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.150 c.58-65
242
Наукова стаття
Oekologische Herausforderungen und Aspekte einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2014
Universitaet Regensburg. Europaeum.
c.55-61
243
Наукова стаття
Results and evaluation of the practical difficulties dissemination of biological assets at fair value in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
Київський економічний науковий центр
c.70-73
244
Наукова стаття
Safe Motor Fuel Component Based on the Secondary Product of Thermal Treatment of Scrap Tires


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
European Applied Studies
т.8 c.59–63
245
Наукова стаття
Specific feature of development of ecological entrepreneurship in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна

2013
Economics and Sociology
т.2 c.28-38
246
Наукова стаття
Specific Features of Development of Organic Products Market in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.38-43
247
Наукова стаття
Аналіз складу та структури цукрового виробництва в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
АгроСвіт
т.19 c.37-43
248
Тези
Аудит систем екологічного менеджменту згідно стандартів ISO


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
STARTER
c.32-33
249
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Харченко Тетяна Борисівна
Чубук Леся Петрівна
2014
ЦПМ Академия бизнеса
т.2 c.106-116
250
Тези
Впровадження комплексного екологічного моніторингу виробничої діяльності для підвищення еко-ефективності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Східноукраїнський інститут економіки та управління
c.15-18
251
Наукова стаття
Державна політика України у сфері зеленого будівництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Технодрук
c.383-386
252
Навчально-методичний комплекс
Екоконтролінг


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-50
253
Навчальний посібник
Екологічний аудит


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-492
254
Тези
Екологічний моніторинг як інструмент підвищення економіко-екологічної ефективності гірничо-збагачувальних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.231-234
255
Тези
Еколого-економічний механізм управління в стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.2 c.95-98
256
Монографія
Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-308
257
Наукова стаття
Економіко-правові аспекти управління зміною клімату на урбанізованих територіях


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
STARTER
c.6-13
258
Монографія
Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Сніжко Сергій Іванович
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Starter Publ
c.1-216
259
Наукова стаття
Зміна клімату та політика енергозбереження великого міста / Клімат і місто (на прикладі м. Києва)


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2013
STARTER
c.82-89
260
Наукова стаття
Изменение климата города Киева: пути предупреждения и устранения негативных последствий


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
c.34-39
261
Наукова стаття
Использование воды в качестве возобновляемого ресурса производства энергии. «Всемирный день водных ресурсов»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2014
Типография Карагандинского экономического университета
c.3-6
262
Тези
Інформація в системі управління еколого-економічною ефективністю (на прикладі залізорудних гірничодобувних підприємств України)


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
ЛЕФ
c.45-48
263
Тези
Методичні засади аналізу ефективності використання когенераційних технологій


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.2 c.147-148
264
Наукова стаття
Методичні засади Впровадження комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств на довкіля


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.8 c.103-107
265
Навчальний посібник
Навчальний посібник-практикум Екоконтролінг


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Купалова Галина Іванівна
2014
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
c.1-196
266
Тези
Напрями удосконалення екологічного управління підприємствами гірничорудної галузі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
Атлант
c.85-86
267
Тези
Необхідність удосконалення законодавчого регулювання природоохоронної діяльності на гірничо-збагачувальних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
ПЦ «Economics»
c.39-41
268
Монографія
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Обліку та аудиту


Засадний Богдан Андрійович
Швець Віктор Григорович
Мельник Тетяна Григорівна
Голубнича Галина Петрівна

Бойко Катерина Валентинівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.1 c.1-294
269
Тези
Нормативно-правова база управління відходами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.1 c.129-130
270
Тези
Основні тенденції переробки відходів виробництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
c.110-112
271
Тези
Основные тенденции переработки отходов производства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Материалы Международной научно-практической конференции
c.140-143
272
Тези
Особливості врахування екологічної складової в інвестиційному проектуванні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.2 c.174-176
273
Тези
Особливості здійснення інвестиційної діяльності еколого-орієнтованим підприємством


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.2 c.7-9
274
Наукова стаття
Особливості організації обліку зобов’язань за податками і зборами в умовах реалізації екологічної політики в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.60-66
275
Наукова стаття
Особливості організації обліку зобов’язань за податками і зборами в умовах реалізації екологічної політики в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.60-66
276
Тези
Особливості розвитку суспільства в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.2 c.63-64
277
Наукова стаття
Отримання поверхнево – активних речовин на основі вторинної сировини переробки відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.4 c.. 26–31
278
Наукова стаття
Оцінка екологічних ризиків при складуванні зношених автомобільних шин на звалищах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2013
Східно-Європейський журнал передових технологій
т.2 c.19–24
279
Тези
Перспектива розвитку альтернативних джерел енергії в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.2 c.94-95
280
Тези
Перспективи розвитку вітрової енергетики в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.1 c.131-132
281
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату


Економічний факультет
Географічний факультет

Метеорології та кліматології
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Нікітченко Юлія Станіславівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Мельник Тетяна Григорівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
282
Наукова стаття
Применение комплексного экологического мониторинга для повышения корпоративной эффективности горно-обогатительных предприятий Украины


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Спутник+
т.3 c.21-23
283
Тези
Проблеми методичних засад проведення аналізу еколого-економічної ефективності ГЗК України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Аналітичний центр «Нова економіка»
c.18-20
284
Наукова стаття
Проблеми та перспективи екологічного оподаткування в Україні та світі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Науковий огляд
т.4 c.1-9
285
Тези
Проблемы и пути улучшения качества водных ресурсов Украины


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
Всемирный день водных ресурсов: КЭУ
c.301-303
286
Тези
Реалізація потенціалу соціалізації ринку праці в умовах екологізованої економіки// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління».-


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2014
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
c.208-211
287
Тези
Ринок праці та політика зайнятості в умовах екологізації економіки//Матеріали наукової конференції «Інститут президентства України»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2014
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.283-286
288
Навчальний посібник
Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни "Стратегія «зеленого» розвитку підприємства"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Нікітченко Юлія Станіславівна


2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-132
289
Наукова стаття
Система економіко-екологічного моніторингу залізорудного гірничо-збагаувального виробництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Економіка.
т.1 c.47-50
290
Монографія
Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Четверик Вікторія Михалайлівна
Купалова Галина Іванівна
2013
ФОП Бреза
c.1-212
291
Навчальний посібник
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна

Нікітченко Юлія Станіславівна

2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-286
292
Наукова стаття
Структура системи інформаційного забезпечення аналізу та оцінки ефективності гірничо-збагачувального виробництва у контексті природоохоронної діяльності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Вісник економіки транспорту і промисловості. Української державної академії залізничного транспорту Міністерства транспорту і зв’язку
т.45 c.135-138
293
Наукова стаття
Сутність екологічної безпеки діяльності підприємств та правові основи її забезпечення в Україні»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2015
Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.83-88
294
Наукова стаття
Сутність еколого-економічної ефективності переробки відходів: економічний аспект


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.20 c.91-97
295
Тези
Сутність і принципи організаційно-економічного механізму екологічного інвестування гірничорудних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
ЛЕФ
c.114-117
296
Тези
Сутність та класифікація витрат на охорону навколишнього природного середовища


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
т.1 c.12-14
297
Тези
Сутність та оцінка еколого-економічного ризику


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.1 c.133-134
298
Наукова стаття
Теоретические и организационные основы экологического контроллинга


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.24-30
299
Практикум
Теорія економічного аналізу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-638
300
Тези
Финансовые аспекты экономико-экологической деятельности горно-обогатительных комбинатов Украины


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Папирус
c.111-114
301
Тези
Фінансові аспекти економіко-екологічної діяльності гірничо-збагачувальних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
ВЦ Перспектива
c.98-103
302
Тези
Фінансові інструменти стимулювання «зелених» проектів на цукрових заводах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
303
Наукова стаття
Фінансові інструменти стимулювання рециклінгу відходів цукрового виробництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Ефективна економіка
т.10 c.53-59
304
Наукова стаття
Шляхи удосконалення системи інформаційного забезпечення аналізу та оцінки ефективності гірничо-збагачувального виробництва в контексті екологізації


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.5 c.94-98
305
Тези
Экологизация производства железорудных горно-обогатительных комбинатов как фактор улучшения состояния водних ресурсов и окружающей среды


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
Карагандинский экономический университет
c.19-25
306
Наукова стаття
Экологическая безопасность и экономическая эффективность технологий переработки изношенных шин транспортных средств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
Научный журнал «Апробация»
т.8 c.115–118
307
Тези
Экологический аудит водопользования


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2014
Типография Карагандинского экономического университета
c.126-128
308
Наукова стаття
Экологическое предпринимательство как социально-экономический феномен


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2014
ЦПМ Академия бизнеса
т.2 c.48-52
309
Наукова стаття
Экопредпринимательство как стратегическое направление евроинтеграции экономики Украины


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2014
Технодрук
c.156-158
310
Тези
Якість продукції як об'єкт економічного управління


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2014
STARTER
т.1 c.183-184
311
Матеріали конференції
«Зелені» освіта та культура - основа стратегії сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович
2013
Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20"
c.24-32
312
Навчально-методичний комплекс
Accounting, reporting and taxation in ecological entrepreneurship: educational and methodical complex for students majoring in Economics of Enterprise


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Політехніка
c.1-39
313
Навчально-методичний комплекс
Accounting, reporting and taxation in ecological entrepreneurship: educational and methodical complex for students majoring in Economics of Enterprise НМК


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Політехніка
c.1-39
314
Тези
Ecological footprint as indicator and criteria of solid household waste recycling management.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Прінт-сервіс
c.31-33
315
Тези
Ecologization of production as an increasing factor of food industry enterprises’ competitiveness


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Прінт-сервіс
c.64-65
316
Тези
Entwicklungstendenzen Globaler Märkte Grüner Technologien// Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2013
317
Тези
Entwicklungstendenzen Globaler Märkte Grüner Technologien


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2013
Прінт-сервіс
c.60-62
318
Наукова стаття
Environmental audit as element of the eco-management system of Ukrainian iron ore mining industry


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.15.0000
319
Матеріали конференції
Green technologies as a tool for implementation of sustainable development concept


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини: збірник наукових праць
c.55-57
320
Навчально-методичний комплекс
International Green Business НМК


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
Борисенко Олександра Анатоліївна
2013
ППС-2002
c.1-45
321
Тези
Renewable energy as an economic factor of Germany


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Прінт-сервіс
c.79-80
322
Тези
The necessity of production ecologization of domestic milk processing enterprises


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2013
Прінт-сервіс
c.87- 89
323
Монографія
Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Микитюк Оксана Петрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
ТОВ «Лерадрук» (для монографій)
т.2 c.1-656
324
Тези
Актуальні питання розвитку екологічного підприємництва в Україні //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини».


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
325
Тези
Аналіз та перспективи розвитку ринку твердого біопалива в Україні //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини».


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
326
Наукова стаття
впровадження екологічного маркування вітчизняної молочної продукції


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.97-104
327
Тези
Екологічна модернізація економіки України в полі світ-системного аналізу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2013
Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку
т.2 c.17-20
328
Тези
Екологічна сертифікація: переваги проведення та перспективи розвитку //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини».


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
329
Навчально-методичний комплекс
Екологічне підприємництво


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-43
330
Навчально-методичний комплекс
Екологія


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Політехніка
c.1-31
331
Тези
Еколого-економічні аспекти функціонування підприємства в умовах сталого розвитку //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини».


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
332
Тези
Еколого-економічні засади управління діяльністю підприємств //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
333
Наукова стаття
Економічні інструменти регулювання поводження з побутовивми відходами для упередження і зменшення кліматичних змін


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
STARTER
c.91-97
334
Наукова стаття
Економічні інструменти регулювання поводження з побутовими відходами для упередження і зменшення кліматичних змін


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Газета «Освіта».
c.91.0000
335
Наукова стаття
Защита климата и адаптация к изменению климата (из опыта Германии)./Матеріали мiжнародної науково-практичної конференцiї з питань запобiгання клiматичним змiнам «КЛІМАТ І МІСТО» (на прикладі м. Києва)


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2013
К. : ПАРАПАН. Практична філософія
c.15.0000
336
Тези
Зелений тариф: історія виникнення та використання в Україні //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
337
Наукова стаття
Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна

2012
Актуальні проблеми економіки
т.10 c.487-495
338
Тези
Клімат і місто


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2013
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.7.0000
339
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації оцінки ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності НМК


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна


2013
К.: ВЦ Представництва ООН в Україні
c.1-22
340
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", спеціальність 8.03050401 – "Економіка підприємства", магістерська програма "Екологічне підприємництво"НМК


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Красота Олена Вадимівна
Єгоров Валентин Олександрович
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Гацька Людмила Павлівна
Филюк Галина Михайлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Прінт-сервіс
c.1-60
341
Наукова стаття
Методичні та організаційні засади проведення попереднього екологічного аналізу на залізорудних гірничозбагачувальних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Економіка розвитку
c.86-90
342
Тези
Модель бухгалтерского учета природоохранной деятельности аграрных предприятий в системе экологического менеджмента


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2013
ННЦ «ІАЕ»
c.231-235
343
Тези
Назустріч «зеленій» економіці заради сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2013
Прінт-сервіс
c.57-59
344
Тези
Немецкие города на пути к адаптации и учета последствий изменения климата


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2013
Адаптація до глобальної зміни клімату в планах розвитку міст
c.30.0000
345
Тези
Необхідність впровадження стандартів екологічного менеджменту ISO 14000 на вітчизняних підприємствах //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
346
Наукова стаття
Необхідність здійснення екологічного оподаткування на вітчизняних молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.50.0000
347
Навчально-методичний комплекс
Облік, звітність та оподаткування в екологічному підприємництві


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Політехніка
c.1-38
348
Наукова стаття
Особливості екологічного аудиту підприємств гірничо-видобувної промисловості


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства
c.110-111
349
Навчально-методичний комплекс
Охорона праці в галузі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
ППС-2002
c.1-32
350
Наукова стаття
Посткризисные реалии банковского сектора Украины и способы активизации кредитного рынка


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2013
Актуальные проблемы экономики Росии
351
Тези
Проблеми формування ефективного механізму охорони навколишнього середовища//Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
352
Наукова стаття
Проблемы экологического налогообложения в Украине и мире


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
т.4 c.59-63
353
Наукова стаття
Проблемы экологического налогообложения в Украине и мире


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
т.4 c.59-63
354
Матеріали конференції
Розкриття інформації про екологічну діяльність підприємств у нефінансовій звітності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.271
355
Наукова стаття
Соціально – економічна сутність економічної ефективності виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Науковий вісник Національного гірничого університету
c.120-126
356
Наукова стаття
Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів в сучасних умовах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2013
Економіка АПК
c.119.0000
357
Тези
Стан і перспективи використання біогазу як альтернативного джерела енергії в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2013
Прінт-сервіс
c.22-24
358
Матеріали конференції
Стан та перспективи «зеленого» інвестування в Україні та світі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
c.133-136
359
Тези
Стан та перспективи «зеленого» інвестування в Україні та світі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
УДУФМТ
c.87-89
360
Навчально-методичний комплекс
Статистика фінансів. Навчально-методичний комплекс для студентів за спеціальностями 7.050104 «Фінанси», 7.050106 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-31
361
Тези
Сучасний стан сфери поводження з побутовими відходами у місті Києві


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2013
ПП «Пдприємство Фенікс»
c.67-68
362
Наукова стаття
Теоретико-методичні аспекти оцінки економіко-екологічної ефективності рециклінгу твердих побутових відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Бізнес Інформ
c.125.0000
363
Наукова стаття
Теоретико-методичні засади економічної ефективності природоохоронної діяльності залізорудних гірничозбагачувальних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Вісник Одеського національного університету. Психологія
т.18 c.182.0000
364
Наукова стаття
Теоретико-организационные основы экологического планирования и прогнозирования в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2013
Глобализация и актуальные проблемы науки в 21-м веке
c.71-79
365
Тези
Теоретичні засади екологічної модернізації// Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
366
Тези
Теоретичні та практичні аспекти еколоізації залізорудних гірниозбагачувальних підприємств України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку
c.175-177
367
Тези
Управління еколого-економічними ризиками на підприємстві //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини».


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
368
Навчально-методичний комплекс
Учет, отчетность и налогообложение в экологическом предпринимательстве


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Політехніка
c.1-41
369
Навчально-методичний комплекс
Учет, отчетность и налогообложение в экологическом предпринимательстве: учеб.-метод. комплекс для студ. спец. «Экономика предприятия» НМК


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Політехніка
c.1-41
370
Навчальний посібник
Фінансово-економічний словник


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна

2012
Освіта
c.1-365
371
Навчально-методичний комплекс
Экология


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
Політехніка
c.1-32
372
Наукова стаття
Эколого-экономические аспекты производства горно-обогатительных комбинатов Украины


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2013
Сборник научных статей
c.131.0000
373
Матеріали конференції
«Зелена» економіка – стратегічна модель розвитку України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2011
Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.32-35
374
Тези
«Зелена» економіка – стратегічна модель розвитку України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
К: Обрії
c.32-35
375
Тези
Approaches and implementation issues household waste recycling in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Nauka i studia Journal
c.53.0000
376
Монографія
Cпеціальні податкові режими: сучасний стан та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва


2012
Полтавський інститут економіки і права. Відкритий інститут розвитку людини «Україна»
c.1-169
377
Наукова стаття
Ecological and economic development priorities of household waste recycling in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Невідоме
c.26.0000
378
Тези
Geen Transformation auf dem Weg zu einer Green Economy


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2012
К: Обрії
c.25-27
379
Наукова стаття
Statistical analisis of solid domestic waste recycling in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Nauka i studia Journal
т.2 c.31-36
380
Тези
The environmental aspects of competitiveness milk-processing enterprises in Ukraine


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Невідоме
c.47.0000
381
Наукова стаття
Автоматизація аудиту розрахунків з ПДВ та шляхи її удосконалення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Бухгалтерський облік і аудит
c.50–53
382
Наукова стаття
Аналіз ефективності використання біологічних активів: методичні проблеми і шляхи вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Вісник Сумського НАУ серія "Економіка та менеджмент"
т.5 c.92-97
383
Наукова стаття
Визначення ефективності рециклінгу: економіко-екологічний аспект


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
т.3 c.235-241
384
Тези
Виробництво екологічно чистої продукції в Україні: проблеми та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Базилевич Віктор Дмитрович

2012
К: Обрії
c.249-251
385
Наукова стаття
Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми і напрями вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.143 c.31-34
386
Наукова стаття
Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми та напрями вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.31-34
387
Наукова стаття
Глобалізаційні аспекти формування вартості робочої сили в країнах з економікою емерджентного типу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.5-8
388
Тези
Державна підтримка екологічного підприємництва: необхідність та основні напрями


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Базилевич Віктор Дмитрович

2012
К: Обрії
c.213-216
389
Наукова стаття
Досвід розвитку зеленого бізнесу в Німеччині та можливості його використання в УУкраїні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Нойман Вільфрід Хайнц
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.143 c.20-23
390
Наукова стаття
Екологізація економіки України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна

2011
Вісник Тернопільського національного економічного університету
т.5 c.250-260
391
Наукова стаття
Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.12-16
392
Наукова стаття
Екологічна стандартизація як засіб підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Хмельницький університет економіки і підприємства. Науковий журнал "Сталий розвиток економіки". - №3/2011. - Київ
т.7 c.197.0000
393
Наукова стаття
Екологічне підприємництво як невід’ємна складова сталого розвитку України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.26 c.35-39
394
Наукова стаття
Екологічне регулювання як складова екологічного підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
Базилевич Віктор Дмитрович

2011
К: Обрії
c.85-88
395
Тези
Екологічний аудит як інструмент охорони сільськогосподарських земель


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович

2012
К: Обрії
c.114-116
396
Тези
Еколого - економічні аспекти регулювання якості продукції на вітчизняних молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
397
Наукова стаття
Еколого-економічна оцінка рециклінгу твердих побутових відходів в Україні на шляху до сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
398
Тези
Еколого-економічні аспекти регулювання якості молочної продукції


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
Базилевич Віктор Дмитрович

2012
К: Обрії
c.252-254
399
Тези
Еколого-економічні аспекти регулювання якості продукції на вітчизняних молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
Базилевич Віктор Дмитрович

2012
К: Обрії
c.252-254
400
Наукова стаття
Економіко-екологічна ефективність переробки побутових відходів в Україні: стан та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.285.0000
401
Тези
Економіко-екологічна освіта: здобутки та перспективи


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
К: Обрії
c.17-21
402
Наукова стаття
Економіко-екологічна оцінка технологій переробки автомобільних зношених шин


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.58-62
403
Тези
Економічна ефективність гірничозбагачувальних підприємств України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Базилевич Віктор Дмитрович

2012
К: Обрії
c.112-114
404
Тези
Ефективність рециклінгу твердих побутових відходів як фактор розвитку екологічно спрямованого підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Базилевич Віктор Дмитрович

2012
К: Обрії
c.226-229
405
Наукова стаття
Класифікація екологічного аудиту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Актуальні проблеми економіки
т.11 c.194-201
406
Наукова стаття
Концептуальні підходи до формування стратегії розвиткукомпаній з урахуванням стадії консолідації галузі та інтеграційних процесів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна

2011
Вісник Тернопільського національного економічного університету
т.5 c.451-463
407
Наукова стаття
Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово - оборонному комплексі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна

2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.28 c.41-44
408
Тези
Микросистемный поход к формированию стоимости рабочей силы в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2012
Вісник СевНТУ: збірник наукових праць. Серія: Політологія
c.97-99
409
Наукова стаття
Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.373-380
410
Наукова стаття
Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна2012
Актуальні проблеми економіки
т.9 c.344-356
411
Наукова стаття
Облік податкових різниць на підприємствах з виробництва екологічної продукції


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
АгроСвіт
т.22 c.8-11
412
Наукова стаття
Облік податкових різниць на підприємствах з виробництва екологічної продукції


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
АгроСвіт
т.22 c.8-11
413
Тези
Основні принципи функціонування екологічного підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2012
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
т.1.1 c.15-18
414
Наукова стаття
Основні тенденції та закономірності утворення та переробки твердих побутових відходів в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Ефективна економіка
c.120.0000
415
Тези
Особливості автоматизації аудиту розрахунків з ПДВ


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
К: Обрії
c.124-126
416
Тези
Особливості впровадження органічного виробництва в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2012
К: Обрії
c.254-256
417
Наукова стаття
Особливості екологізації виробництва підприємств гірничозбагачувальної промисловості


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.146-152
418
Наукова стаття
Особливості інституціонального середовища екологічного підприємництва в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2012
Національний університет ДПС України
c.309-315
419
Тези
Особливості інституціонального середовища екологічного підприємництва в Україні/ Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка природокористування: стан, прблеми, перспективи"


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2012
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
420
Наукова стаття
Особливості формування вартості робочої сили в умовах фінансової цивілізації


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Гацька Людмила Павлівна

2012
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
c.505-513
421
Монографія
Полтавський інститут економіки і права


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва2012
Полтавський інститут економіки і права. Відкритий інститут розвитку людини «Україна»
c.1
422
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.254-257
423
Наукова стаття
Проблемы и перспективы развития экологического рынка в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.32-36
424
Наукова стаття
Регулювання якості виробленої продукції на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.253.0000
425
Тези
Ресурсозбереження та його роль в ефективності функціонування гірничо-видобувного комплексу України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
К: Обрії
c.118-121
426
Матеріали конференції
Реформування законодавства України з екологічного оподаткування відповідно до вимог ЄС


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право
c.407-409
427
Тези
Реформування законодавства України з екологічного оподаткування відповідно до вимог ЄС


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
К: Обрії
т.15 c.407-409
428
Наукова стаття
Розвиток органічного виробництва як засіб забезпечення конкурентоспроможності українських виробників


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.293-299
429
Наукова стаття
Роль та значення молокопереробних підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки держави


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
АгроСвіт
т.11 c.35-39
430
Тези
Соблюдение экологической политики молокоперерабатывающими предприятиями Украины


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
431
Наукова стаття
Соціоекологічніризикикризового та посткризовогорозвитку ринку праці в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.30-32
432
Монографія
Спеціальні податкові режими: сучасний стан та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва2012
Полтавський інститут економіки і права. Відкритий інститут розвитку людини «Україна»
c.1
433
Матеріали конференції
Стан та перспективи екологічної звітності в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.119-122
434
Тези
Стан та перспективи екологічної звітності в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
К: Обрії
c.119-122
435
Наукова стаття
Сутнісно-теоретичні основи еколого-економічного регулювання: історичний аспект


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.11 c.48.0000
436
Наукова стаття
Сутнісно-теоретичні основи еколого-економічного регулювання: ретроспективний аналіз


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
НДІ Мінекономрозвитку України
c.48-52
437
Наукова стаття
Тенденції та протиріччя розвитку зайнятості в трансформаційній економіці України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2012
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.26-29
438
Наукова стаття
Теоретико-методичні засади аналізу біологічних активів сільськогосподарських підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.2 c.138-142
439
Наукова стаття
Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
Економіка та держава
т.8 c.32-35
440
Наукова стаття
Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Економіка та держава
т.8 c.32-35
441
Наукова стаття
Удосконалення нормативно-правової бази в сфері переробки побутових відходів в контексті євроінтеграційних інновацій


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.19 c.56.0000
442
Наукова стаття
Удосконалення системи статистичної звітності сміттєпереробних підприємств щодо утилізації та переробки побутових відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.48-51
443
Тези
Управління організаційними конфліктами в державній податковій службі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2012
НАДУ
c.83-84
444
Тези
Управління ризиками відмивання незаконних доходів як елемент політики економічної безпеки комерційного банку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Гацька Людмила Павлівна
2012
Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення
c.1
445
Наукова стаття
Фінансові аспекти державної екологічної політики у контексті природоохоронної діяльності гірничозбагачувальних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Бізнес Інформ
c.138.0000
446
Наукова стаття
Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.143 c.50-53
447
Тези
Функціонування вітчизняних молокопереробних підприємств в умовах фінансової нестабільності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Невідоме
c.103-104
448
Тези
Чотири тижні в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
Газета «Київський університет»
т.16 c.7
449
Тези
Шляхи підвищення якості молочної продукції вітчизняних молоко-переробних підприємств в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Невідоме
c.87.0000
450
Тези
Шляхи підвищення якості молочної продукції вітчизняних молокопереробних підприємств в умовах сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ
т.12 c.87-89
451
Тези
Экологические аспекты повышения конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Publishing House «Educating and Science»
c.47-48
452
Наукова стаття
Экологические принципы регулирования деятельности молокоперерабатывающих предприятий в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2011
Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика юриспруденция» Издательство: типография Карагандинского экономического университета, Караганда
т.3 c.82-86
453
Наукова стаття
Экологический императив экономического образования с учетом глобализационных требований


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович
2012
Современные проблемы географии, экологии и природопользования
c.716-721
454
Наукова стаття
Якість молочної продукції як об’єкт еколого-економічного регулювання


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.143 c.131-134
455
Наукова стаття
1. Теоретичні аспекти еколого-економічного регулювання діяльності підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
456
Монографія
Competitiveness of the agri-food sector and sustainable development of rural areas


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2011
457
Наукова стаття
Life Cycle Assessment Comparison of Methods for Scrap Tires Treatment


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2010
458
Наукова стаття
Plädoyer für international vergleichbare und verständliche CleanTech-Innovationsbewertungen


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нойман Вільфрід Хайнц
2011
DCTI Deutsches CleanTech Institut
c.20 – 27
459
Наукова стаття
Theoretical principles of ecological and economic regulation of companies’ operations


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Nauka i studia Journal
т.5 c.27.0000
460
Наукова стаття
Usage of audit results on tax and charges liabilities in terms of enterprises’ tax planning


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Nauka i studia Journal
т.9 c.48-56
461
Наукова стаття
Usage of audit results on tax and charges liabilities in terms of enterprises’ tax planning


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2010
Nauka i studia
т.9 c.48-56
462
Наукова стаття
Аналитические процедуры в аудите обязательств по налогам и сборам


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2011
Журнал "Научная перспектива"
т.1 c.14-18
463
Наукова стаття
Аудит зобов’язань за податками і зборами : теоретико-методологічний аспект


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць
т.264 c.1739-1747
464
Наукова стаття
Бухгалтерский учет биологических активов в Украине: проблемы теории и практики


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
465
Наукова стаття
Впровадження сучасних технологій рециклінгу твердих побутових відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Економіка і держава
c.68.0000
466
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-казахський


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Іноземних мов
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Нойман Вільфрід Хайнц
Гацька Людмила Павлівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-614
467
Матеріали конференції
Деякі аспекти екологічної безпеки підприємств України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Проблеми економіки підпри-ємств в сучасних умовах: Матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2011 р. – К.: НУХТ
c.280-281
468
Наукова стаття
Екологічна складова системи показників інвестиційної привабливості регіонів України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна

2010
Банківська справа
т.1 c.133.0000
469
Тези
Екологічний демпінг і конкурентоздатність економіки


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2011
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Рзвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі"
470
Тези
Еколого-економічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів. Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
471
Наукова стаття
Економіка України в контексті сталого розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Ковальчук Олександр Михайлович
2011
Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. За ред. В.Д. Базилевича та Д. Вальтера. – К.: Обрії
c.39-43
472
Тези
Економічні аспекти рециклінгу твердих побутових відходів у світі


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Невідоме
c.27.0000
473
Довідник
Жасыл бизнес түсініктеме сөздігі: украин-қазақ-неміс-орыс және ағылшын тілдерінде


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Базилевич Віктор Дмитрович


2011
Форма плюс
c.1-614
474
Словник
Жасыл бізнес түсініктеме сөздігі: украин-қазақ-неміс-орыс және ағылшын тілдерінде


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Базилевич Віктор Дмитрович
2011
Типография Карагандинского экономического университета
c.1-614
475
Наукова стаття
Забруднення довкілля як загроза сталому розвитку України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.214.0000
476
Тези
Зарубіжний досвід реалізації екологічної політики


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2011
Невідоме
c.31.0000
477
Тези
Зміст та види екологічного аудиту територій


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Аналітичний центр «Нова економіка»
c.110-112
478
Тези
Значення рециклінгу побутових відходів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Невідоме
c.40.0000
479
Наукова стаття
Зношені шини як перспективна сировина для синтезу поверхнево-активних речовин


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2011
480
Тези
Інструменти еколого-економічного регулювання


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
481
Тези
Класифікація екологічного аудиту: проблеми і напрями вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Аналітичний центр «Нова економіка»
c.110-112
482
Наукова стаття
Класифікація побутових відходів як передумова ефективності їх рециклінгу в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
483
Тези
Метод анкетування в управлінні переробкою твердими побутовими відходами в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Невідоме
т.1 c.15.0000
484
Наукова стаття
Міжнародний досвід рециклінгу твердих побутових відходів та можливість його використання в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
485
Підручник
Міжнародний менеджмент


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Гацька Людмила Павлівна
2011
486
Тези
Напрями удосконалення нормативно-правової бази рециклінгу побутових відходів в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Невідоме
т.1 c.77.0000
487
Наукова стаття
Нові підходи до обліку та контролю зобов’язань за податками і зборами в умовах реформування податкової системи України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Економічний часопис – ХХІ
т.11 c.86-88
488
Наукова стаття
Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.26 c.202.0000
489
Матеріали конференції
Облік екологічних податків у контексті Податкового кодексу України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2011
Матеріали I Міжнародної науково - практичної конференції молодих учених "Зелений бізнес: життя заради майбутнього"
c.160-162
490
Монографія
Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
491
Наукова стаття
Облік поточних біологічних активів рослинництва: методичні проблеми і напрями удосконалення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
492
Автореферат
Облік та аудит зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2011
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
c.1-20
493
Матеріали конференції
Особливості відображення зобов’язань за податками і зборами у звітності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2011
Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів частин Збройних Сил України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.56-57
494
Наукова стаття
Особливості організації аудиту зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.6 c.109-113
495
Тези
Підвищення ефективності екологічного моніторингу твердих побутових відходів в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Невідоме
c.17.0000
496
Тези
Підвищення якості продуктів харчування в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2011
Невідоме
c.108.0000
497
Тези
Підготовка кадрів еколого-економічного профілю


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
Прінт-сервіс
c.10-12
498
Тези
Подготовка кадров эколого-экономического профиля: опыт Украины»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.23.0000
499
Тези
Проблеми регулювання переробки побутових відходів в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
т.2 c.443.0000
500
Наукова стаття
Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Зб. наук. праць: Випуск 30. – Київ: НАУ
c.39-43
501
Наукова стаття
Програма аудиту зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Формування ринкових відносин в Україні
т.12 c.99-104
502
Наукова стаття
Пути улучшения переработки твердых бытовых отходов в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика юриспруденция» Издательство: типография Карагандинского экономического университета, Караганда
т.3 c.68-73
503
Тези
Роль Кіотського протоколу у становленні та удосконаленні сфери рециклінгу побутових відходів в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Невідоме
c.49.0000
504
Тези
Соціальне підприємництво в Україні: стан і проблеми розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
К: НУХТ
c.28-29
505
Матеріали конференції
Соціальне спрямування аудиту зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.74-76
506
Наукова стаття
Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Бухгалтерський облік і аудит
c.30-34
507
Тези
Статистика эффективности управления сферой бытовых отходов


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
Невідоме
c.50.0000
508
Наукова стаття
Сутність екологічного аудиту: теоретичні засади і наукові підходи


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
Облік і фінанси АПК
c.125.0000
509
Наукова стаття
Сутність поняття «екологічне регулювання


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
510
Наукова стаття
Сутність поняття «екологічне регулювання»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
511
Тези
Теоретико-методичні аспекти становлення та розвитку екологічного підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика
т.16 c.12-14
512
Тези
Теоретико-правові підходи до розкриття сутності екологічного аудитуЕкологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
К: Обрії
c.135-137
513
Підручник
Теорія фінансів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Федосов В.М.
Юрій С.І.
Лазебник Л.Л.
2010
К.: ЦУЛ
c.1-576
514
Тези
Удосконалення бухгалтерського обліку біологічних активів овочівництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2011
ВІЕМ
c.276-278
515
Наукова стаття
Удосконалення методики та організації бухгалтерського обліку зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Вісник Університету банківської справи Національного банку України
т.3 c.274-278
516
Наукова стаття
Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.5-9
517
Наукова стаття
Фізико-хімічні властивості піроконденсату, отриманого шляхом переробки відпрацьованих автомобільних шин


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2011
518
Наукова стаття
Формування ефективної системи екологічного менеджменту та аудиту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
Current problems in information and computational technologies
c.48.0000
519
Наукова стаття
Формування та розвиток ринку екологічних товарів і послуг в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Наукові праці НУХТ –К.: НУХТ.
c.111-114
520
Наукова стаття
Экологические принципы регулирования деятельности молокопере-рабатывающих предприятий в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харіна Олена Олегівна
2011
Невідоме
т.22 c.82.0000
521
Тези
Экономические проблемы формирования рынка вторичного сырья в Украине на базе рециклинга твердых бытовых отходов


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2011
522
Наукова стаття
Aircraft Scrap Tires Treatment and Utilization: Trends and Perspectives // Proceedings The Fourth World Congress “Aviation in the XXI-st Century”: “Safety in Aviation and Space Technologies”


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Нікітченко Юлія Станіславівна
2010
523
Наукова стаття
Arhipova G. Improving of ecological characteristics of technology on pyrolysis of scrap tires // Proceedings of The National Aviation University. – К.: NAU


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2009
524
Навчально-методичний комплекс
Economical and ecological policy of pricing. Educational and methodical complex for teaching educational discipline for students in the training direction of “Economics and entrepreneurship”


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
c.1-46
525
Наукова стаття
Environmental safety technology of scrap tires treatment // Proceedings of The National Aviation University.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2009
526
Наукова стаття
Актуальні дослідження проблем державного регулювання цін // Ж. Регіональна економіка


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2009
527
Тези
Амортизація довгострокових біологічних активів: теоретичні та прикладні аспекти // Сьома міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2010
528
Наукова стаття
Аналіз структурно-групового і хімічного складу піроконденсату та його продуктів // Вісник Національного авіаційного університету


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2010
529
Наукова стаття
Аналітичне забезпечення управління екологічними процесами // Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні”


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2009
530
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Іноземних мов
Петровський Микола Васильович
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Гацька Людмила Павлівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Нойман Вільфрід Хайнц
Дзісь Богдан Андрійович
Мовчун Євгенія Сергіївна
Вальтер Д.

2010
Знання
c.518
531
Навчальний посібник
Економіка інноваційного підприємства: практикум


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2010
К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м.Києві
c.1-304
532
Наукова стаття
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління персоналом сільськогосподарських підприємств // Зб. наук. праць Державної академії статистики, обліку та аудиту «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології організації


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна

2010
Збірник наукових праць Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту
т.3 c.59.0000
533
Буклет
Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2010
534
Наукова стаття
Мовно-структурні особливості перекладу службових листів німецького військового діловодства українською мовою


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Дзісь Богдан Андрійович
2010
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
c.118.0000
535
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей «Організація виробництва


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2010
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” (навчальний посібник)
c.1-31
536
Матеріали конференції
Необхідність та шляхи впровадження екологічного аудиту на підприємствах України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2010
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку». – Ірпінь: НУДПСУ
c.64-67
537
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов’язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.118 c.31-34
538
Тези
Організаційно-економічні аспекти економіко-екологічного аналізу підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2010
539
Наукова стаття
Основні напрями гармонізації вітчизняного обліку зобов’язань за податками і зборами з міжнародними стандартами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.3 c.81-86
540
Матеріали конференції
Основні принципи законодавчого забезпечення обліку податків та зборів в умовах реформування податкової системи України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Materiały VI międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo – 2010»
c.54-57
541
Наукова стаття
Особливості вживання і перекладу еліпсів у штабній документації німецького військового діловодства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Дзісь Богдан Андрійович
Дзісь Богдан Андрійович
2009
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.135-139
542
Матеріали конференції
Перспективи формування та розвитку інтегрованих структур в АПК України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2010
Економіка і менеджмент: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2010. – Львів: Видавництво Львівської політехніки
c.196-197
543
Тези
Покращення технічних та екологічних показників технологічної лінії для переробки зношених шин // «Авіа-2009»: зб. наук. праць за матеріалами IX Міжнародної науково-технічної конференції (Київ, 21-23 вересня)


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Нікітченко Юлія Станіславівна
2009
544
Наукова стаття
Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів з обліку податку на прибуток


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.7 c.259-268
545
Наукова стаття
Проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Актуальні проблеми економіки
т.2 c.234-240
546
Наукова стаття
Проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2010
Актуальні проблеми економіки
т.2 c.234-240
547
Тези
Роль екологічного аудиту в системі управління техногенно-екологічною безпекою // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку».


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
2010
548
Тези
Теоретичні аспекти екологізації економіки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку»


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2010
Ірпінь Видавчничо інформаційний центр національного університету ДПС України
549
Тези
Удосконалення екологічної політики підприємства


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
2010
550
Матеріали конференції
Удосконалення нормативно-правового регулювання обліку зобов’язань за податками і зборами вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2009
Збірник матерілів наукової конференції.Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні.
c.213-216
551
Наукова стаття
Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.164.0000
552
Матеріали конференції
Актуальні питання обліку зобов’язань підприємств за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2009
Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.144-146
553
Матеріали конференції
Актуальные проблемы развития рынка ипотечного кредитования в Украине


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Сагайдак Юлія Анатоліївна
2009
Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXII международной научно-практической конференции. Минск: Изд-во МИУ
c.109-111
554
Матеріали конференції
Використання системного підходу в обліку зобов’язань за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Обліку та аудиту
Мурована Тетяна Олександрівна
2009
Збірник наукових статей "Управління розвитком"
т.1 c.45-46
555
Наукова стаття
Економічна природа та сутність зобов’язань підприємств за податками і зборами


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Обліку та аудиту
Мурована Тетяна Олександрівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.20-24
556
Матеріали конференції
Зобов'язання підприємств за податками і зборами як категорія обліку і аудиту


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2009
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 c.561-563
557
Наукова стаття
Зобов’язання підприємств за податками і зборами: сучасні вимоги до класифікації в обліку та аудиті


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Обліку та аудиту
Мурована Тетяна Олександрівна
2009
Бухгалтерський облік і аудит
т.6 c.11-17
558
Тези
Инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности предприятия


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
т.17 c.44
559
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку лізингу нерухомості в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.333-338
560
Наукова стаття
Ринок молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.122-126
561
Тези
Розвиток лізингу нерухомості в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Харченко Тетяна Борисівна
2009
562
Матеріали конференції
Методологічні аспекти обліку зобов'язань


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2008
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.184-187
563
Матеріали конференції
Методологія обліку податку на прибуток відповідно до національних та міжнародних стандартів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2008
Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства : економіка, фінанси та право. Збірник матеріалів XI міжнародної науково-практичної конференції
c.93-95
564
Навчальний посібник
Практикум з менеджменту персоналу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2008
Національна академія ДПС України
c.1-150
565
Наукова стаття
Розвиток страхового ринку України в умовах інтеграції у світове господарство: умови та перспективи


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2007
Збірник наукових праць студентів економічного факультету
c.78-84
566
Матеріали конференції
Удосконалення обліку і звітності поточних зобов’язань на основі міжнародних стандартів


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2007
Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності : зб. матеріалів конференції
c.337-339
567
Наукова стаття
Особливості аудиту поточних зобов’язань


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2006
Наукові праці студентів економічного факультету : збірник наукових праць
c.57-63
568
Матеріали конференції
Стратегія розвитку страхового ринку України в умовах інтеграції у світове співтовариство


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Мурована Тетяна Олександрівна
2006
Формування конкурентоспроможного страхового ринку України в умовах глобалізації: Зб. наук. пр. асп. та студ.
c.110-112
569
Наукова стаття
Використання методів нечіткої логіки в оцінці конкурентоспроможності торгових марок


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Балан Валерій Григорович
Бутенко Наталія Василівна
2005
Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
570
Навчальний посібник
Менеджмент персоналу в органах державної податкової служби України.


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2003
Національна академія ДПС України
c.1-184
571
Навчальний посібник
Менеджмент персоналу


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2002
Національна академія ДПС України
c.1-252
572
Навчальний посібник
Менеджмент


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
2001
Академія ДПС УКраїни
c.1-154
573
Навчальний посібник
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Азаров М.Я.
Лазебник Л.Л.
Гладун Василь Васильович
2000
Дія
c.1-320
574
Екологічно-безпечна технологія отримання альтернативних енергоносіїв із нетрадиційної сировини // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: зб. наук. праць за матеріалами I міжнародного конгресу (Львів, 28-29 трав


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва

Повернення до списку

Вгору