Структурні підрозділи

Кафедра: Банківської справи


ID: 6817
Кількість показів: 3122
дата змінення: 24.11.2014 17:39:49
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Науково-дослідна практики: навчальний посібник


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
2
Наукова стаття
Financial Dollarization: Trojan Horse for Ukraine?


Економічний факультет
Банківської справи
Економічної кібернетики
Версаль Наталія Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
2015
Ekonomika
т.94 c.21-45
3
Наукова стаття
PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS IN EMERGING MARKETS: CHALLENGES AND FUNDING OPPORTUNITIES


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2015
Financial Studies
c.132 - 147
4
Наукова стаття
Public Banks in Ukraine: Supports & Challenges


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2015
Financial Studies
c.180 - 193
5
Наукова стаття
Role of deposit policy for Ukrainian banking institutions


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Baltic Journal of Economic Studies
т.3 c.15-24
6
Матеріали конференції
The impact of household deposit dollarization on banking system in Ukraine


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.73-74
7
Наукова стаття
Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна


2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.31 - 39
8
Наукова стаття
Банківські ризики: специфіка та світові тенденції


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Формування ринкових відносин в Україні
т.12 c.172-175
9
Тези
Взаємозв’язок депозитної політики та ліквідності банківського капіталу в умовах глобальних кризових явищ


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.7-9
10
Наукова стаття
Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование экономического роста


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2015
Проблемы современной экономики
c.168 - 174
11
Матеріали конференції
Врахування досвіду країн Балтії в організації пруденційного банківського нагляду України в контексті Євроінтеграційних процесів


Економічний факультет
Банківської справи
2015
12
Підручник
Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.В.Иванова


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-371
13
Наукова стаття
Депозитна діяльність банків в Україні: стан та перспективи


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.937-941
14
Наукова стаття
Динаміка змін грошової маси та її вплив на формування депозитної політики банку


Економічний факультет
Банківської справи
2015
15
Наукова стаття
Динаміка та структура споживчого кредитування українських банків в посткризовий період


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2015
Ефективна економіка
т.4 c.1-7
16
Наукова стаття
Достатність фондування банківських кредитів


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна

2015
Наукові праці НДФІ
c.118 - 127
17
Наукова стаття
Еволюція підходів до джерел фінансування бюджетного дефіциту


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.С.81-86
18
Наукова стаття
Економетричне моделювання впливу діяльності банків з іноземним капіталом на ефективність функціонування банківської системи України


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2015
Ефективна економіка
т.3 c.1-6
19
Наукова стаття
Економічний зміст банківського проценту: історична ретроспектива


Економічний факультет
Банківської справи


2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.35-40
20
Тези
Економічний зміст глобальних (G-SIBs)та національних (D-SIBs) системно важливих банків.


Економічний факультет
Банківської справи
2015
«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА: ВЕКТОР РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ» збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції
c.304-308
21
Наукова стаття
Ефективність діяльності державних банків в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2015
Банківська справа
т.4 c.47 - 55
22
Наукова стаття
Ефективність пруденційного банківського нагляду в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Економічний форум
т.69 c.231-240
23
Навчально-методичний комплекс
Кредитний менеджмент


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Перконос Інна Юріївна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-63
24
Наукова стаття
Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2014
Економіка розвитку
т.4 c.65-72
25
Наукова стаття
Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2015
Фінанси України
т.10 c.53 – 76
26
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Версаль Наталія Іванівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-17
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Версаль Наталія Іванівна
2014
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1- 26
28
Монографія
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції /за ред. О.В.Шлапака, Т.І.Єфіменко. У 2-х томах.


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2014
ДННУ "Академія фінансового управління" (монографія)
т.2 c.1-784
29
Навчальний посібник
Навчальний посібник з організації проходження науково-дослідної практики


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-107
30
Тези
Нагляд за системно важливими банками в країнах-членах ЄС та Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.279-282
31
Розділ монографії
Нагляд та регулювання як основа фінансової стійкості //Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / за ред. С. А. Буковинського


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Видавництво "Національний банк України. Центр наукових досліджень" (монографія)
c.89 - 173
32
Матеріали конференції
Нові підходи до оцінювання збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22–23 жовт. 2015 р.). – Полтава : ПУЕТ
c.129 - 131
33
Наукова стаття
Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.51-57
34
Тези
Особливості впровадження вимог ліквідності у системно важливі банки


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор - нові виклики та можливості"
c.342-343
35
Наукова стаття
Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2015
Наукові праці НДФІ
т.1 c.1-11
36
Наукова стаття
Особливості сучасної практики реалізації майна боржників банків в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2015
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
c.С. 148-152
37
Наукова стаття
Особливості формування ресурсної бази банків в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Ефективна економіка
c.1-11
38
Наукова стаття
Оцінка ризику зміни процентних ставок: рівень банківської системи України


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Економічний форум
т.3 c.1-10
39
Наукова стаття
Перспективи іпотеки в контексті реформування оподаткування нерухомості в Україні: оцінка ризиків


Економічний факультет
Банківської справи
Гудзинська Людмила Юріївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.11 c.22-27
40
Наукова стаття
Політика фінансових репресій: світовий досвід і практика України


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2015
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
т.2 c.38 - 41
41
Наукова стаття
Проблемні банки в Україні: причини появи та особливості функціонування в 2008 – 2014 рр.


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.10-17
42
Наукова стаття
Прогнозування капіталізації банківських установ України


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2014
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.57-64
43
Наукова стаття
Проектні облігації у фінансуванні публічно–приватного партнерства в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.164 c.45-52
44
Тези
Реструктуризація банківської системи України: плацдарм для зростання


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2015
Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.150-152
45
Тези
Ризики банківського сектору України: чи сягнули піку в 2014 р.?


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2014
Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.116-119
46
Наукова стаття
Розвиток організаційно-економічних заходів банку з управління проблемними кредитами


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2015
Економіка: теорія та практика. Науково-практичний журнал Київського інституту банківської справи
c.15-25
47
Тези
Розкриття системно важливих банків, як джерела системних ризиків


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Перспективи розвитку економічної системи в умовах нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-16
48
Наукова стаття
Роль державних банків у забезпеченні стабільності фінансової системи


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2015
ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS. Collection of scientific articles.
т.2 c.83-86
49
Наукова стаття
Санаційний банк в Україні: проблеми законодавчого регулювання


Економічний факультет
Банківської справи
Гудзинська Людмила Юріївна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.280-287
50
Наукова стаття
Систематизація існуючих поглядів на поняття «системно важливі банки»


Економічний факультет
Банківської справи
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.6 c.810-814
51
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів


Економічний факультет
Банківської справи
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Шелудько Валентина Миколаївна
Вірченко Володимир Віталійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.81-87
52
Наукова стаття
Теоретико-категоріальні особливості системи роздрібних електронних платежів


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів
c.193-195
53
Матеріали конференції
Трансформация роли и функций центральных банков в странах с неустойчивыми экономиками


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.199 - 201
54
Матеріали конференції
Финансовая инклюзивность как характеристика сбалансированного развития финансового сектора


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Международный экономический симпозиум
c.53 - 54
55
Наукова стаття
Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Актуальні проблеми економіки
c.363-371
56
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий менеджмент


Економічний факультет
Банківської справи
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Шелудько Валентина Миколаївна
Вірченко Володимир Віталійович
2014
ВПЦ "Київський університет"
c.1-90
57
Підручник
Фінансовий ринок


Економічний факультет
Банківської справи
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.3 c.1-535
58
Наукова стаття
Фінансові репресії у механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти застосування


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2015
Фінанси України
c.31-55
59
Тези
Ways to improve construction companies management in Ukraine


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy: International scientific conference
c.75-77
60
Матеріали конференції
Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності пруденційного банківського нагляду


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів
c.284-287
61
Навчальний посібник
Банківський маркетинг: курс лекцій


Економічний факультет
Банківської справи
Гудзинська Людмила Юріївна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-118
62
Наукова стаття
Банківський сектор України: сучасний стан та напрямки розвитку


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
c.140-141
63
Наукова стаття
Боргові цінні папери у фондуванні супранаціональних інститутів


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2014
Банківська справа
c.26 - 40
64
Навчальний посібник
Гроші та кредит: у схемах і таблицях


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
Сисоєва Лариса Юріївна
2013
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-245
65
Тези
Деривативи як засіб зменшення ризику зміни процентних ставок у банку


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів
т.1 c.226-228
66
Наукова стаття
Дослідження впливу інфляції на основні сектори економіки: фінансовий, соціальний та реальний


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2014
Економіка і фінанси
т.1 c.42-48
67
Наукова стаття
Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.153 c.35-40
68
Тези
Економічний зміст позичкового проценту


Економічний факультет
Банківської справи
2014
69
Тези
Єврооблігації як інструмент запозичення вітчизняними банками ресурсів на міжнародних ринках капіталу


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Електронная версія
c.21-22
70
Навчальний посібник
Іпотечне кредитування: навчально-методичний посібник забезпечення викладання навчальної дисципліни англійською мовою студентам спеціальності «Банківська справа» (Mortgage Lending: Teaching Guide designed for students of Banking core course)


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-104
71
Тези
Капіталізація банків та розвиток конкуренції у банківському секторі


Економічний факультет
Банківської справи
2014
72
Наукова стаття
Конкуренція на ринку банківських послуг як мотив інноваційної діяльності банків


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Економічний аналіз
т.15 c.48.0000
73
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (кластер «Банківська справа»)


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Версаль Наталія Іванівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-54
74
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту випускних робіт за ОКР «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Версаль Наталія Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-53
75
Наукова стаття
Методологические подходы к управлению проблемными банками


Економічний факультет
Банківської справи

Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика
c.177-186
76
Наукова стаття
Міжнародний ринок державних цінних паперів: специфіка функціонування


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.10 - 13
77
Наукова стаття
Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Бізнес Інформ
т.6 c.365-372
78
Праці конференції
Організаційно-економічні засади антикризової аналітичної роботи в банку


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-66
79
Наукова стаття
Особенности регулирования денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.66-72
80
Тези
Особливості підходів до підвищення надійності системно важливих банків в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2015
Всеукр.наук.-практ. конф. Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи
c.252-255
81
Наукова стаття
Особливості розвитку наглядових функцій на основі запровадження ризик-орієнтованого банківського нагляду


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2014
Стратегічні складові фінансової стійкості та безпеки банківської системи та фінансових ринків України
c.77-80
82
Матеріали конференції
Передумови переходу до механізму гнучкого курсоутворення в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2014
Економіка і фінанси
т.1 c.157-160
83
Наукова стаття
Питання управління системними ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківського сектору


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.10 c.10-19
84
Наукова стаття
Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків


Економічний факультет
Банківської справи

Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
т.105 c.186-196
85
Наукова стаття
Прибутковість капіталу та активів банків в Україні: 2006 – 2013 рр.


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
Прохорова-Лукіна Яна Григорівна
2014
Формування ринкових відносин в Україні
c.83-90
86
Наукова стаття
Прогнозування розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна


2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.15 c.51-58
87
Наукова стаття
Регулювання діяльності державних нефінансових корпорацій в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Наукові праці НДФІ
т.67 c.3-13
88
Матеріали конференції
Ризик зміни процентних ставок: принципи управління в умовах невизначеності


Економічний факультет
Банківської справи
2014
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
c.54-55
89
Тези
Ризики банківського сектору: світові тенденції


Економічний факультет
Банківської справи
2014
ІІІ Міжнародна наукова-практична конференція молодих вчених "Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності", Чернівці
т.2 c.106-108
90
Навчально-методичний комплекс
Ринок фінансових послуг: навчально-методичний комплекс для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-88
91
Наукова стаття
Роль бюджетної політики у становленні та розвитку соціальної держави


Економічний факультет
Банківської справи


2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.143-154
92
Тези
Роль державних банків у забезпеченні сталого розвитку фінансової системи України


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.176-179
93
Наукова стаття
Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей банковских услуг


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2014
Соціальна економіка
т.1 c.134-143
94
Наукова стаття
Світовий досвід регулювання фінансового сектору в контексті координації монетарної та фіскальної політики


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Соціальна економіка
т.4 c.131-142
95
Тези
Сделки слияния и поглощения как инструменты повышения конкурентоспособности банков


Економічний факультет
Банківської справи
2014
96
Наукова стаття
Сек'юритизація як основний інструмент структурованого фінансування банків: теоретичні аспекти та сучасні тенденції


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.153
97
Наукова стаття
Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2014
Проблеми економіки
т.1 c.284-291
98
Монографія
Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика (частина ІІ)


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна

2014
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ВІЗАВІ» (монографія)
c.1-297
99
Праці конференції
Сучасний механізм реалізації пруденційного банківського нагляд в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2014
ІІІ Міжнародна наукова-практична конференція молодих вчених "Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності", Чернівці
c.183-185
100
Тези
Сучасний стан ринку сек'юритизації


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Електронная версія
c.15-17
101
Наукова стаття
Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України


Економічний факультет
Банківської справи

Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.15 c.3-11
102
Наукова стаття
Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2014
Экономика и банки
т.1 c.7-15
103
Монографія
Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т.


Економічний факультет
Банківської справи

Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
Базилевич Віктор Дмитрович


2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.1-662
104
Наукова стаття
Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2014
Вісник Національного банку України
т.11 c.31-37
105
Наукова стаття
Analysis of basic efficiency assessment approaches of the public-private partnership


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives
т.1 c.173-179
106
Наукова стаття
Attracting foreign capital to Ukraine – Present Situation and Future Prospects


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2012
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
т.1 c.45-56
107
Наукова стаття
Bank’s competitiveness on the Ukrainian market of consumer credit as a measure of its financial stability


Економічний факультет
Банківської справи


2013
Actual Problems of Economies of Post-Communist Countries at Current Stage: International Scientific-Practical Conference
т.1 c.304-309
108
Наукова стаття
Bиміри державного регулювання в банківському секторі


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії
c.83-87
109
Наукова стаття
Financial stability as the key security issue in Central and Eastern Europe


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
110
Наукова стаття
Liquidity risk management in a bank


Економічний факультет
Банківської справи
2012
International Dimensions in Economics
c.46-53
111
Наукова стаття
Moral hazard: determination and the way of decreasing


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна


2012
Nauka i studia
т.1 c.5-17
112
Наукова стаття
Potential effect of Basel accords on project finance


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Зб. праць студентів та аспірантів Київського університету імені Тараса Шевченка: Гуманітарні науки
т.1 c.43.0000
113
Наукова стаття
Prudential Supervision of Banking: Interrelation between Institutional Architecture and Financial Stability


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Journal of Social Sciences
т.2 c.55-59
114
Наукова стаття
The assessment of non-performing loans in Ukrainian banks credit portfolio


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives
т.1 c.244-250
115
Наукова стаття
The Global Financial Crisis and Profitability of Banks: Evidence from Russia, Ukraine and Kazakhstan


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2013
Экономика и предпринимательство
т.7 c.287-291
116
Наукова стаття
The institutional structure of prudential banking supervision system: across the world review


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives
т.1 c.251-255
117
Тези
The role of automotive leasing in the era of green solutions


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Economics for Ecology: International Scientific Conference
т.1 c.177-179
118
Наукова стаття
The Role of Tariff Setting as an Alternative Financing Model for Implementation the Public-Private Partnership Projects


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Journal of Social Sciences
т.1 c.89-94
119
Наукова стаття
Threats to financial security in a changing world


Економічний факультет
Банківської справи
Рожко Олександр Дмитрович
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Studia Securitatis
т.7 c.127-137
120
Наукова стаття
Ukrainian interbank foreign exchange market during the financial instability


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
c.74.0000
121
Тези
Аналіз тенденцій розвитку законодавства України по контролю роздрібних безготівкових розрахунків


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки.
т.2 c.20-23
122
Наукова стаття
Аналіз фінансової стійкості комерційного банку з урахуванням його належності до певної банківської групи


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні студії
т.1 c.146.0000
123
Тези
Аналіз чутливості банківської системи до ризику зміни процентних ставок за допомогою GAP менеджменту


Економічний факультет
Банківської справи
2013
124
Наукова стаття
Банки як основні фінансові посередники на ринку цінних паперів


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць
т.4 c.116-121
125
Навчальний посібник
Валютне регулювання


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Черкашина Катерина Федорівна
2013
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-155
126
Тези
Взаємозв’язок між ризиком ліквідності та ризиком зміни процентних ставок у банку


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.159-161
127
Матеріали конференції
Влияние глобального финансового кризиса на прибыльность банков в Украине, России и Казахстане


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2013
Аналитический центр «Экономика и финансы»
т.1 c.9-12
128
Наукова стаття
Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
т.1 c.14-23
129
Наукова стаття
Внутрішньобанківські методи роботи з проблемною заборгованістю: переваги та недоліки


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
c.259-267
130
Наукова стаття
Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
Самсонова Марія Дмитрівна
2013
Науковий вісник: Фінанси. Банки. Інвестиції.
c.83-90
131
Навчальний посібник
Гроші і кредит


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
Сисоєва Лариса Юріївна
2013
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-214
132
Наукова стаття
Деякі аспекти методологічної основи моделювання фінансової безпеки банку


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.15-19
133
Тези
Діяльність банків на ринку факторингових послуг


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.318-323
134
Наукова стаття
Діяльність банків на ринку цінних паперів в кризовий та посткризовий періоди


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
Данилов Родіон Ігорович
2013
Економічний форум
c.201-212
135
Наукова стаття
Дослідження структури власного капіталу українських банків


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Електронні видання
т.1
136
Наукова стаття
Економетричне моделювання залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.111-114
137
Праці конференції
Економічне значення пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду в забезпеченні стабільності банківської системи країни


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів
т.1 c.191-193
138
Наукова стаття
Зарубіжний досвід функціонування недержавних пенсійних фондів та можливості його застосування в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2013
139
Наукова стаття
Инновационная активность предприятий как стратегический ресурс развития экономики Украины


Економічний факультет
Банківської справи
Андреюк Наталія Вікторівна

2013
Тенденции развития современного общества
c.34-42
140
Монографія
Інституційні чинники розвитку підприємницьких структур


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна



2013
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ВІЗАВІ» (монографія)
т.1 c.1-308
141
Наукова стаття
Капіталізація банків України: сучасний стан та проблеми нарощення


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна

2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.14 c.3-9
142
Наукова стаття
Класифікація боргових цінних паперів


Економічний факультет
Банківської справи
2013
143
Тези
Кредитний портфель та його формування в умовах фінансової нестабільності


Економічний факультет
Банківської справи
2013
144
Наукова стаття
Методика GAP менеджменту в оцінці ризику зміни процентних ставок в банківській системі України


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Економічний вісник Національного гірничого університету
c.20.0000
145
Навчальний посібник
Міжнародні розрахунки


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Невідоме
т.1 c.84.0000
146
Наукова стаття
Місце банків на фондовому ринку


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
т.1 c.435.0000
147
Тези
Місце корпоративних облігацій у структурі зобов’язань банків в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
c.46-47
148
Наукова стаття
Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Банківської справи
2013
АгроСвіт
т.1 c.52.0000
149
Матеріали конференції
Організація системи ризик-менеджменту у лізинговій діяльності


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Науково-практична конференція.
c.41-43
150
Навчальний посібник
Основи банківського менеджменту


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2013
Фітосоціоцентр, Київ
151
Наукова стаття
Основи організації системи пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Наука й економіка
т.4 c.75-82
152
Праці конференції
Основные принципы управления риском изменения процентных ставок в банке


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Современные проблемы экономики
c.120-122
153
Наукова стаття
Особливості визначення ставки дисконтування в контексті оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2013
Економіка розвитку
т.1 c.100-104
154
Тези
Особливості моделей організації пруденційного банківського нагляду


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.237-240
155
Наукова стаття
Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Овсянникова Яна Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.47-51
156
Наукова стаття
Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 c.214-222
157
Наукова стаття
Особливості функціонування системи управління кредитним ризиком АТ "Укрсиббанк" у кризовий період


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2013
Економічний форум
т.1 c.378-386
158
Наукова стаття
Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна

2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.44-50
159
Тези
Оцінка меж зростання резервів під прострочені кредити для банківської системи України


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.317.0000
160
Наукова стаття
Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2013
Банківська справа
т.1 c.104-114
161
Наукова стаття
Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінанси України
c.0.0000
162
Наукова стаття
Підходи до визначення оптимальної структури золотовалютних резервів


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Наука й економіка
т.1 c.86-90
163
Наукова стаття
Підходи до оптимізації структури офіційних резервних активів України


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.16-21
164
Наукова стаття
Підходи до припинення діяльності нежиттєздатних банків


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Актуальні проблеми сучасної економічної науки: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Напрям №3 « Банківська справа»:
т.1 c.29.0000
165
Наукова стаття
Порядок реалізації програми фінансового оздоровлення та її ефективність


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.1 c.288-294
166
Тези
Принципы и задачи защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Севастополь, 4-7 вересня 2013)
т.1 c.6-7
167
Наукова стаття
Проблеми капіталізації банківської системи України


Економічний факультет
Банківської справи

Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 c.24-28
168
Наукова стаття
Проблемні банки в Україні: наслідки банківської кризи 2008-2009 рр. та ефективність відновлення їх функціонування


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
Бондар Антон Григорович
2013
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
169
Матеріали конференції
Проблемні банки в Україні: причини виникнення та їх специфіка в умовах банківської кризи 2008 – 2009 рр.


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.144-149
170
Тези
Процес випуску корпоративних облігацій банками в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.45.0000
171
Наукова стаття
Пруденційний ризик-орієнтований банківський нагляд: специфіка організації та зарубіжний досвід


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Економічний вісник університету
т.20 c.146-151
172
Наукова стаття
Рeculiarities of approaches to the assessment of corporate mergers in the banking sector of Ukraine


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.65.0000
173
Тези
Ризики реформування пенсійної системи України


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2012
Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України
т.1 c.91-94
174
Монографія
Розвиток банківської системи в умовах формування нової архітектури фінансового ринку


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна










2012
Видавництво "Атлант" (монографія)
т.1 c.1-765
175
Наукова стаття
Розвиток кредитування у посткризових умовах


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Банківська справа
т.1 c.3-19
176
Праці конференції
Роль банків у фінансуванні проектів публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.405-410
177
Тези
Роль банков в развитии рынка лизинговых услуг в Украине


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
178
Наукова стаття
Роль банковского капитала в обеспечении устойчивости банковской системы


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Региональные инновационные системы: анализ и прогнозирование динамики
т.1 c.189-198
179
Тези
Роль комерційних банків на ринку роздрібних електронних платежів


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Вісімнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
c.1-2
180
Наукова стаття
Роль макропруденциальной политики в обеспечениии устойчивого развития банковской системы Украины


Економічний факультет
Банківської справи

Науменкова Світлана Валентинівна
2013
Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика
т.1 c.369-378
181
Наукова стаття
Сrisis impact on the public-private partnership and its development in the post-crisis time


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Актуальные проблемы современности. - Международный научный журнал. Серия «Экономика»
т.1 c.66-74
182
Наукова стаття
Сбалансированный тарифный план как фактор инвестиционной привлекательности проектов публично-частного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Россия в ВТО: проблемы, задачи, перспективы
т.13 c.174-178
183
Наукова стаття
Системний ризик банківського сектору: поняття та процес відстеження


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.475-480
184
Словник
Словник-довідник банківської термінології


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2013
Національний банк України (словник)
т.1 c.1-176
185
Монографія
Современные подходы к управлению устойчивостью бизнеса


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна









2012
Изд-во Финансового университета (монография)
т.1 c.1-280
186
Тези
Становлення та розвиток ринку лізингових послуг в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.143-145
187
Матеріали конференції
Страхування кредитних ризиків на фінансовому ринку України


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Грудневі читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.240-243
188
Тези
Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Проблеми інформаційно-статистич- ного дослідження розвитку економічних систем". Дніпропетровськ
т.4 c.22-27
189
Матеріали конференції
Сучасний стан ринку роздрібних електронних платежів


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.12-15
190
Наукова стаття
Сучасні підходи до управління власним капіталом банків


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна

2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.143 c.154-161
191
Тези
Сучасні тренди в універсальному регулюванні міжнародних фінансових відносин


Економічний факультет
Банківської справи


2013
192
Наукова стаття
Тенденції щодо динаміки основних показників, які характеризують грошовий обіг та їх вплив на формування грошово-кредитної політики в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
Науковий вісник. Одеський економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців
т.24 c.82-92
193
Наукова стаття
Трансформація конкурентних відносин на ринку лізингових послуг в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.221-230
194
Наукова стаття
Трансформація пруденційного банківського нагляду в умовах інтеграції фінансових ринків


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.201 c.210-214
195
Наукова стаття
Удосконалення інституційного забезпечення врегулювання проблемної заборгованості банків


Економічний факультет
Банківської справи
Гудзинська Людмила Юріївна
2013
Збірник наукових праць Кримського інституту економіки та господарського права
т.1 c.116-220
196
Наукова стаття
Удосконалення організації роботи банку з управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.28 c.384-392
197
Наукова стаття
Управління ризиками міжнародних розрахунків у банку


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Банківська справа
т.1 c.44.0000
198
Тези
Участь держави в підвищенні ролі іпотечних боргових цінних паперів банків


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.0.0000
199
Тези
Фінансова нестабільність в банківській системі України


Економічний факультет
Банківської справи
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.78.0000
200
Наукова стаття
Фінансова нестабільність та її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна

2013
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.15 c.135-146
201
Тези
Фінансова нестабільність та її вплив на управління проблемною заборгованістю клієнтів банками України


Економічний факультет
Банківської справи
2013
202
Підручник
Фінансовий менеджмент


Економічний факультет
Банківської справи
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
203
Навчально-методичний комплекс
Центральний банк і грошово-кредитна політика


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-63
204
Практикум
Цінні папери


Економічний факультет
Банківської справи
Економіка підприємства
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Обліку та аудиту
Статистики та демографії
Фінансів
Ковтун Наталія Василівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Мазур Ірина Іванівна
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Баженова Олена Володимирівна
Шелудько Валентина Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Крилова Наталія Василівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Вітренко Андрій Олександрович
2013
Знання
c.1-791
205
Наукова стаття
Cost of Equity in the banking sector of Ukraine


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Невідоме
c.719.0000
206
Матеріали конференції
Is Today the Post-Crisis Time for the Banking System of Ukraine?


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2012
The Annual Conference on Finance and Accounting
т.13 c.181-187
207
Матеріали конференції
Liquidity risk in the post-crisis banking system management


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.261-263
208
Наукова стаття
MORAL HAZARD: DETERMINATION AND THE WAY OF DECREASING IT


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
c.0.0000
209
Наукова стаття
Newest trends of M&A market in Ukraine


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
c.25.0000
210
Наукова стаття
Pathes of increase of efficacy of activity of non-government pension funds to Ukraine


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Current problems in information and computational technologies
c.52.0000
211
Матеріали конференції
Right choice the target bank for mergers and acquisitions


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: матеріали конференції
т.1 c.138-140
212
Наукова стаття
The Banking Value Management Efficiency Analysis using the Performance-Value Matrix


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
т.1 c.473.0000
213
Праці конференції
The quality of Ukrainian Banks’ Loan Portfolio


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Nauka i Inowacja: miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
т.1 c.20.0000
214
Наукова стаття
The role of prudential risk-oriented banking supervision in ensuring the financial stability of banking system


Економічний факультет
Банківської справи
2012
The Annual Conference on Finance and Accounting
т.1 c.165-171
215
Наукова стаття
Акредитивна форма розрахунків у механізмах банківського фінансування


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2012
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту
т.19 c.326-336
216
Наукова стаття
Анализ эффективности управления стоимостью банка с использованием матрицы PVM


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Невідоме
c.7.0000
217
Наукова стаття
Аналіз ефективності управління вартістю банку з використанням матриці PVM


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Невідоме
т.2 c.19.0000
218
Монографія
Банківська енциклопедія


Економічний факультет
Банківської справи



Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Знання
c.1-504
219
Практикум
Банківські операції


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
2012
Київ: Аграр Медіа Груп
220
Наукова стаття
Вплив макроекономічних факторів на процес створення вартості банків


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
т.10 c.0.0000
221
Тези
Вплив проблемних кредитів на діяльність банку


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.206.0000
222
Наукова стаття
Глобальный финансовый кризис: влияние на банковский сектор Украины и Казахстана


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2012
Актуальные проблемы современности. - Международный научный журнал. Серия «Экономика»
c.23-31
223
Наукова стаття
Государственное регулирование корпоративных слияний и поглощений: финансовый аспект


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
т.10 c.40.0000
224
Монографія
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформреформ: у 4 т.


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна












2011
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.1-1015
225
Наукова стаття
Державний земельний банк: оцінка ризиків стратегічного розвитку сільськогосподарських товаровиробників


Економічний факультет
Банківської справи
Гудзинська Людмила Юріївна

2012
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту
т.19 c.364-373
226
Наукова стаття
Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових заходів у банку


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна

2012
Банківська справа
c.70-80
227
Наукова стаття
Джерела фінансування проектів публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Науковий вісник: Фінанси. Банки. Інвестиції.
т.1 c.36-40
228
Наукова стаття
Діагностика стратегічної конкурентоспроможності банку


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2012
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.1 c.27-32
229
Наукова стаття
Еволюція теоретичних підходів до розкриття змісту та ролі фінансового посередництва


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2011
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.557 c.16-20
230
Наукова стаття
Економіко-математична модель визначення інтегрального показника фінансової безпеки банку


Механіко-математичний факультет
Економічний факультет

Банківської справи
Загальної математики

Васильченко Зоя Миколаївна
2011
Вчені записки Університету “КРОК”
т.2 c.182-193
231
Тези
Економічна природа поняття ефективного пруденційного банківського нагляду


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення», (6-7 квітня, 2012 р.)
т.2 c.106-108
232
Наукова стаття
Ефективний пруденційний банківський нагляд: зарубіжний погляд


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.447-452
233
Наукова стаття
Зарубежный опыт использования публично-частного партнерства в процесе реализации инфраструктурних проектов


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Современный научный вестник
т.2 c.10-16
234
Наукова стаття
Зарубіжний досвід управління проблемними кредитами банків


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту
c.347-357
235
Наукова стаття
Застосування регіонального коефіцієнта при встановленні ставки за строковими депозитами


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія "Економіка і управління"
т.8 c.358-363
236
Наукова стаття
Захист прав споживачів на ринку споживчого кредитування


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.4 c.150-154
237
Праці конференції
Ідентифікація та управління інформаційними ризиками як складової операційного ризику банку


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2012
Стратегічні напрямки розвитку національної економіки у посткризовий період: міжнародна конференція
c.194-197
238
Наукова стаття
Іпотечне фінансування будівництва житла як інструмент удосконалення житлової політики держави


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.4 c.199-204
239
Наукова стаття
Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансової безпеки банку


Економічний факультет
Банківської справи
Васильченко Зоя Миколаївна

2012
Вчені записки Університету “КРОК”
т.29 c.78-87
240
Тези
Концептуальні засади модернізації світової фінансової архітектури


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Національний університет ДПС України
c.96-98
241
Наукова стаття
Концепция эффективного пруденциального банковского надзора: экономическая природа и практический аспект


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Конкурентоспособность экономики России: проблемы и пути повышения
c.230-234
242
Наукова стаття
Механізм формування та управління портфелем інститутів спільного інвестування


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
243
Навчально-методичний комплекс
Небанківські фінансово-кредитні установи: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2012
ЦП "КОМПРИНТ"
244
Тези
Нові підходи до розробки та реалізації грошово-кредитної політики центрального банку


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері: всеукраїнська науково-практична конференція
c.7-8
245
Наукова стаття
Нові тенденції в механізмі регулювання фінансового сектору


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Вісник Національного банку України
т.12 c.4-11
246
Наукова стаття
Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2011
Банківська справа
т.5 c.12-29
247
Наукова стаття
Основні напрямки координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2012
Вісник Національного банку України
c.13-22
248
Наукова стаття
Основні форми публічного-приватного партнерства та перспективи їх впровадження в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Вісник Запорізького національного університету
т.2 c.1-5
249
Наукова стаття
Основные направления реализации денежно-кредитной политики в Украине


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2012
Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика
c.86-88
250
Тези
Особенности регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений в посткризисный период


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Финансовые рынки Европы и России: стратегии посткризисного развития
c.53-55
251
Наукова стаття
Особенности управления проблемными кредитами в зарубежных странах


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Новая Экономика
т.60 c.62-69
252
Праці конференції
Особливості діяльності інститутів страхування в процесі реалізації проектів публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Страховий ринок в нових економічних умовах: виклики та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.66-69
253
Наукова стаття
Особливості діяльності спільного інвестування в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.119-128
254
Праці конференції
Особливості розподілу ризиків публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів: науково-практична конференція
т.1 c.90-91
255
Наукова стаття
Особливості функціонування міжнародного ринку боргових цінних паперів


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2012
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту
c.317-325
256
Наукова стаття
Оцінка капіталізації банківської установи


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна

2011
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць
т.31 c.316-323
257
Наукова стаття
Оцінка рівня проблемності кредитних портфелів українських банків


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць
т.35 c.340-346
258
Тези
Передумови реалізації угод сек'юритизації українськими банками


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.1 c.151-153
259
Матеріали конференції
Перспективи модернізації банківської системи України шляхом концентрації банківського капіталу


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2011
Міжнародна банківська конкуренція:теорія і практика: міжнародна конференція 2011
т.2 c.98-99
260
Матеріали конференції
Підходи до групування банків на основі кластерного аналізу


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
Сисоєва Лариса Юріївна
2011
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
т.2 c.72-73
261
Наукова стаття
Пріоритетність використання методів оцінки акцій в управлінні активами ІСІ


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Інвестиції: практика та досвід
c.52.0000
262
Тези
Проблемы оценки устойчивости финансового сектора


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2011
Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей
т.12 c.88-91
263
Наукова стаття
Пруденційний банківський нагляд на основі системи оцінки ризиків


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Науковий вісник: Фінанси. Банки. Інвестиції.
т.1 c.52-55
264
Тези
Развитие непрерывного экономического образования в Украине


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2011
Адаптивные функции непрерывного образования в процессе глобализации: международная научно-практическая конференция
c.185-191
265
Наукова стаття
Регулирование банковского сектора в странах ЕС: в поисках выхода из кризиса


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Проблемы взаимодействия хозяйствующих субъектов реального сектора экономики России: финансово-экономический, социально-политический, правовой и гуманитарный аспекты
c.358-362
266
Наукова стаття
Ринок спільного інвестування в Україні: потенціал зростання та напрями його реалізації


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
т.19 c.293.0000
267
Наукова стаття
Роль венчурного фінансування у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності


Економічний факультет
Банківської справи
Шелудько Валентина Миколаївна
Вірченко Володимир Віталійович
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.168-176
268
Наукова стаття
Роль держави у фінансуванні проектів публічно-приватного партнерства в умовах обмежених фінансових ресурсів


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту
c.307-316
269
Тези
Роль информационных технологий в развитии современной банковской отрасли


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2012
Научная дискуссия: вопросы экономики и управления: международная заочная научно-практическая конференция
т.2 c.42-45
270
Тези
Система индикаторов устойчивости финансового сектора


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2011
Методы и модели финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Всеукраинская научно-практическая конференция
c.107-109
271
Наукова стаття
Слияние и поглощение: достижения положительного эффекта синергии


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
Экономика и управление. Минский институт управления.
c.73-79
272
Наукова стаття
Согласование результатов оценки стоимости акций разными методами при принятии инвестиционных решений ИСИ


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
c.277.0000
273
Наукова стаття
Сутність взаємодії публічного та приватного секторів економіки в процесі реалізації інфраструктурних проектів


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
c.35-41
274
Наукова стаття
Теоретичні засади ідентифікації морального ризику у кредитних відносинах


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
Сисоєва Лариса Юріївна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.2 c.73-85
275
Наукова стаття
Теоретичні підходи до трактування проблемної заборгованості за кредитами та практика резервування в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2011
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць
т.33 c.347-353
276
Наукова стаття
Удосконалення банківського регулювання і нагляду


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна

2012
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір
т.2 c.190-198
277
Наукова стаття
Управління вартістю в системі фінансового менеджменту банку


Економічний факультет
Банківської справи
2012
278
Тези
Факторы возобновления роста банковского сектора Украины


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2012
Методы и модели финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Всеукраинская научно-практическая конференция
c.159-161
279
Наукова стаття
Финансовые аспекты развития рынка корпоративного контроля


Економічний факультет
Банківської справи
2012
Невідоме
т.5 c.38.0000
280
Наукова стаття
Финансовые и нефинансовые факторы создания стоимости банка


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Невідоме
c.116.0000
281
Наукова стаття
Фінансові ресурси банків: сутність та витоки управління


Економічний факультет
Банківської справи
Черкашина Катерина Федорівна
2012
Ефективна економіка
т.1 c.14-19
282
Наукова стаття
Фінансові та нефінансові чинники створення вартості банку


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Невідоме
т.9 c.19.0000
283
Наукова стаття
Якість кредитного портфеля українських банків


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2012
Міжнародна банківська конкуренція: теорія та практика: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 24-25 травня 2012)
т.2 c.181-183
284
Наукова стаття
Cтрес-тестування комерційних банків за ризиками іпотечного житлового фінансування


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2011
Економічний аналіз
c.409-412
285
Тези
Public-Private Partnership: world experience and implementation issues in developing countries


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2011
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.92.0000
286
Навчально-методичний комплекс
Банківські операції


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
Гудзинська Людмила Юріївна
2011
ЦП "КОМПРИНТ"
287
Наукова стаття
Вартість власного капіталу в банківському секторі України


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук
c.232.0000
288
Наукова стаття
Визначення придатності фінансових активів українських банків для проведення сек'юритизації


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2011
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.46 - 52
289
Наукова стаття
Вплив макроекономічної ситуації у країні на формування ресурсної бази банків для здійснення валютних операцій


Економічний факультет
Банківської справи
Фінансів
Васильченко Зоя Миколаївна
Делас Віталіна Анатоліївна
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.1 c.94-102
290
Наукова стаття
Діяльність комерційних банків на ринку проектного фінансування України


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.250-255
291
Тези
Досвід використання проектного фінансування країнами, що розвиваються


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2011
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.128.0000
292
Наукова стаття
Ефективність банківської діяльності з позиції акціонерів


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.50.0000
293
Наукова стаття
Зарубіжний досвід використання проектного фінансування та перспективи його розвитку в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Наукові праці НДФІ
т.2 c.119.0000
294
Наукова стаття
Кореляційно-регресійне моделювання взаємозв’язку обсягів експортно-імпортних операцій та банківського кредитування в контексті світових та вітчизняних тенденцій


Економічний факультет
Банківської справи
Ковтонюк Ольга Володимирівна
2011
295
Наукова стаття
Механізм реалізації корпоративної моделі іпотечного фінансування житлового будівництва в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2011
Економічний простір
c.165-173
296
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Банківська справа»


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2011
ПВНЗ Фінансово-правовий коледж
297
Наукова стаття
Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків


Економічний факультет
Банківської справи
Гудзинська Людмила Юріївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
298
Тези
Підходи щодо визначення проблемної кредитної заборгованості


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2011
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.135.0000
299
Тези
Подходы к реструктуризации проблемной задолженности банков в Украине


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2011
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.119.0000
300
Наукова стаття
Розміщення активів інвестиційних фондів: практика в Україні та світовий досвід


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.40.0000
301
Наукова стаття
Роль інститутів спільного інвестування у розвитку національної економіки


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Вісник Черкаського державного технологічного університету
c.20.0000
302
Праці конференції
Совершенствование банковского регулирования и надзора в Украине


Економічний факультет
Банківської справи
Науменкова Світлана Валентинівна
2010
303
Наукова стаття
Стратегії та вартість міжнародних банків


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Економіка та держава
c.79.0000
304
Наукова стаття
Сучасні види забезпечення повернення кредитів


Економічний факультет
Банківської справи
Тригуб Олена Володимирівна
2011
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.6 c.34.0000
305
Наукова стаття
Управління вартістю як необхідна передумова стратегічної стабільності банківської установи


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.28.0000
306
Наукова стаття
Управління кредитними ризиками як необхідна складова врегулювання проблемної заборгованості банків


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2011
Інвестиції: практика та досвід
c.63.0000
307
Матеріали конференції
Управління ризиками проектного фінансування


Економічний факультет
Банківської справи
2011
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.332-334
308
Навчально-методичний комплекс
Фінанси підприємств. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Фінанси»


Економічний факультет
Банківської справи
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Вірченко Володимир Віталійович
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-56
309
Наукова стаття
Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.62.0000
310
Підручник
Цінні папери


Економічний факультет
Банківської справи
Економіка підприємства
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Обліку та аудиту
Підприємництва
Статистики та демографії
Фінансів
Базилевич Віктор Дмитрович
Ковтун Наталія Василівна
Мазур Ірина Іванівна
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Баженова Олена Володимирівна
Шелудько Валентина Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Крилова Наталія Василівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
2011
Знання
c.1-1090
311
Тези
Державно-приватне партнерство: міжнародний досвід та перспективи його використання в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2010
Шевченківська весна. Стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2.6 c.94.0000
312
Наукова стаття
Модель пенсійного забезпечення Великобританії та можливості її використання в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
2009
Current problems in information and computational technologies
c.0.0000
313
Тези
Підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних установ спільного інвестування в умовах фінансової кризи


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2009
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.170.0000
314
Тези
Проектне фінансування як ефективний інструмент стимулювання економічного розвитку України


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2010
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.279.0000
315
Наукова стаття
Проектне фінансування: сутність, особливості та перспективи його використання в Україні


Економічний факультет
Банківської справи
Овсянникова Яна Олександрівна
2009
Current problems in information and computational technologies
т.33 c.297.0000
316
Тези
Реструктуризація заборгованості як метод управління проблемними кредитами


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2010
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.273.0000
317
Матеріали конференції
Реформирование мировой финансовой архитектуры как способ разрешения глобальных диспропорций


Економічний факультет
Банківської справи
2010
Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2010" (МГУ, 12-15 апреля 2010) - М., 2010
c.1-2
318
Наукова стаття
Реформирование мировой финансовой архитектуры с целью разрешения глобальных диспропорций


Економічний факультет
Банківської справи
2010
Глобус: Научный студенческий альманах факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова
т.3 c.124-128
319
Тези
Розробка стратегії банку в умовах фінансової нестабільності


Економічний факультет
Банківської справи
2010
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.225-226
320
Матеріали конференції
Торгово-економічне співробітництво України і Російської федерації: сучасний стан і перспективи розвитку


Економічний факультет
Банківської справи
2010
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.56-59
321
Тези
Удосконалення управління проблемними кредитами банків


Економічний факультет
Банківської справи
Перконос Інна Юріївна
2010
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.159.0000
322
Наукова стаття
Фінансова звітність у прийнятті управлінських рішень в аграрній сфері


Економічний факультет
Банківської справи
Фінансів
Малік Микола Йосипович
2010
Економіка АПК
c.173.0000
323
Наукова стаття
Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах фінансової кризи


Економічний факультет
Банківської справи
Версаль Наталія Іванівна
2009
Фінанси України
c.71 - 85
324
Наукова стаття
Особливості формування депозитів в умовах сучасної кризової ситуації у фінансовому секторі (на прикладі України та Росії)


Економічний факультет
Банківської справи
2009
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.89-92
325
Праці конференції
Специфіка банківської кризи в Україні та шляхи її подолання


Економічний факультет
Банківської справи
2009
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.228-230
326
Матеріали конференції
Формування поточних конкурентних переваг у галузевих кластерах


Економічний факультет
Банківської справи
2008
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.19-21
327
Наукова стаття
Нормативно-правове регулювання фінансів суспільного сектору. Вісник ДДФА.


Економічний факультет
Банківської справи
Зайчикова Віталіна Вікторівна
2007
Невідоме
т.1 c.85.0000
328
Наукова стаття
Роль асоціацій в регулюванні діяльності фінансових посередників


Економічний факультет
Банківської справи
Фінансів
Версаль Наталія Іванівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні
c.34-39
329
Наукова стаття
Сутність бюджетної системи України та міжбюджетних відносин в умовах державного унітаризму


Економічний факультет
Банківської справи
Фінансів
Версаль Наталія Іванівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.6 c.124-130

Повернення до списку

Вгору