Структурні підрозділи

Кафедра: Фінансів


ID: 6818
Кількість показів: 5159
дата змінення: 24.11.2014 17:39:35
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1631
Іноземний капітал у банківській системі України в умовах фінансово-економічної кризи:Збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «суперечності і перспективи розвитку фінансової системи украї


Економічний факультет
Фінансів
Невідоме
1632
Методи захисту інтелектуальної власності в створенні ефективної системи охорони інтелектуального капіталу // Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки: матеріа


Економічний факультет
Фінансів
1633
Напрямки вдосконалення системи міжбюджетних відносин в Україні/«Суперечності та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах світової економічної кризи», збірник праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молоди


Економічний факультет
Фінансів
Невідоме
1634
Особливості співпраці України з міжнарод-ними рейтинговими агентствами та напрями підвищення її кредитно-інвести-ційних рейтингів\Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конферен


Економічний факультет
Фінансів
Невідоме
1635
Податок на прибуток підприємств як інструмент фіскально-бюджетної політики країн ЄС в стимулюванні інноваційного розвитку\“Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України”, збірник тез студентів, аспірантів та молодих вчених міжнародн


Економічний факультет
Фінансів
Невідоме
1636
Современные денежные формы как средство привлечения профессиональных трудовых кадров:«Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона»: Материалы научных трудов Х Всероссийской научно-практической конференции.


Економічний факультет
Фінансів
Невідоме
1637
Стабільність фінансового сектору та оцінка кризових явищ у банківській системі: Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конф. –


Економічний факультет
Фінансів
Невідоме

Повернення до списку

Вгору