Структурні підрозділи

Кафедра: Фінансів


ID: 6818
Кількість показів: 6349
дата змінення: 24.11.2014 17:39:35
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
"Зелені" облігації як інструмент фінансування екологічних проектів


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Гнатюк Оксана Юріївна
2019
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами
c.94-97
2
Наукова стаття
Blockchain Technology as a Security Tool a nd a Factor of Trust t o Information in the Digital Economy


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Нікитенко Дмитро Валерійович
Білик Ростислав Романович
2019
International Journal of Recent Technology and Engineering(TM)
т.8 c.207-212
3
Монографія
Directions for improvement of public finance system under European integration


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2019
Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension
4
Тези
Features of introduction of budgetin gatenterprises of road economy


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2018
Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України. Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
c.439-441
5
Матеріали конференції
Features of Participatory Budgeting in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2019
IІI International Scientific Conference Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology: Conference Proceedings, October 25th, 2019
c.110-114
6
Наукова стаття
Financial instruments of stimulating innovative activities of enterprises and their improvements


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економіка підприємства
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Evangelos Siskos
Liudmyla Akimova
2019
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.336-352
7
Наукова стаття
Lessons from fiscal decentralization in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2019
Globalization and buisnes
c.73-78
8
Наукова стаття
Models of financing higher education institutions: case studies.


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Поляновський Гліб Аркадійович
2020
Regional Innovations Journal
c.18-31
9
Монографія
Preconditions of the investment security of balanced development of national economy. The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
Білик Ростислав Романович
2019
Daugavpils: Daugava Print.
c.24-36
10
Монографія
Prospects for development of medium-term budget planning in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Березний Ярослав
2019
New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”
c.20-38
11
Наукова стаття
Public Environmental Protection Project Management Practices in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
Погрібна Наталія Володимирівна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Жихор Олена Борисівна
2020
Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering
c.405-416
12
Наукова стаття
Reforming the mechanism of state budgeting of road infrastructure of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
Ювженко Наталія Миколаївна
2020
Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Volume 2. Public finances and financial markets: international trends and Ukrainian experience. Bodo
c.47-56
13
Матеріали конференції
The effect of stock exchange trading mechanism on market efficiency


Економічний факультет
Фінансів
Ігнатюк Віталій Володимирович
2020
International Scientific Conference Modern Global Trends in the Development of Innovative Scientific Researches: Conference Proceedings,March 20th, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing
c.151-154
14
Наукова стаття
UK PROSPECTS EVALUATION AFTER BREXIT


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Ус Іван Васильович
2020
Journal of European Economy
т.1 c.65-81
15
Наукова стаття
Ukraine investment security mechanism: state and ways of improvement


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
Хмелевський Микола Олександович
2019
Економіка і регіон
c.6-12
16
Наукова стаття
Utilization of Information Technologies in Higher Education


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Фінансів
Затонацька Тетяна Георгіївна
Лютий Ігор Олексійович
Поляновський Гліб Аркадійович
2019
IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory
c.349-355
17
Матеріали конференції
Ways to improve Environmental Protection Project Management in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
Погрібна Наталія Володимирівна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Жихор Олена Борисівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція “Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering” ICTM-2019
c.83-86
18
Тези
Актуалітети забезпечення інвестиційної безпеки України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Ринок фінансових послуг України в епоху діджиталізації : зб. тез доповідей ХІІІ Міжн.наук.-практ.конф.
c.21-22
19
Наукова стаття
Аналіз системи фінансування дорожньої інфраструктури України


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Ювженко Наталія Миколаївна
2019
Наукові праці НДФІ
c.66-75
20
Навчальний посібник
Бізнес-планування підприємницької діяльності


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Васильців Тарас Григорович
Лупак Руслан Любомирович
Білик Ростислав Романович
2020
Технодрук
21
Наукова стаття
Державний борг України як визначальний фактор боргової безпеки держави


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Гнатюк Оксана Юріївна
2019
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
c.205-212
22
Матеріали конференції
Діджиталізація у сфері державних фінансів та управління


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ.— К.: КНЕУ, 2019
c.350 -356
23
Монографія
Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Гражевська Надія Іванівна
Варналій Захарій Степанович
Мостепанюк Алла Володимирівна
Галушка Зоя Іванівна
Кириленко В. І.
2020
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
24
Матеріали конференції
Забезпечення інвестиційної безпеки у контексті розвитку фінансового ринку України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Розвиток фінансового ринку України: загрози, проблеми та перспективи: мат. Міжн.науков.-практ.конф. (Полтава, 15 жовтня 2019 р.)
c.103-1055
25
Наукова стаття
Загрози фінансовій безпеці України в умовах гібридної війни


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-13
26
Монографія
Інвестиційна безпека України в умовах фінансової глобалізації.


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Модернізація державних фінансів України в контексті європейського вибору
c.140-157
27
Матеріали конференції
Інвестиційна безпека України як чинник збалансованого розвитку будівництва


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23–24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ
c.445-446
28
Матеріали конференції
Інвестиційна позиція України в системі глобального інвестиційного простору


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
Савіна Наталія Борисівна
2019
Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS – 2019»
c.272-277
29
Наукова стаття
Інвестиційна привабливість та інвестиційна безпека України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Босенко Валерія Анатоліївна
2019
Бізнес-навігатор
c.144-148
30
Монографія
Конкуренті стратегії безпеки розвитку України в глобальному середовищі


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
c.21-104, 716-751
31
Наукова стаття
Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
Білик Ростислав Романович
2019
Формування ринкової економіки
c.68-74
32
Наукова стаття
Методологічні засади оцінювання економічної безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Кошембар Людмила Олексіївна
2019
Збірник наукових праць "Вчені записки"
c.156 – 164
33
Монографія
Механізм забезпечення інвестиційної безпеки держави. Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2019
Луцьк: Терен
c.151-168
34
Тези
Модернізація публічних фінансів України в умовах діджиталізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м.Ірпінь, 12 грудня 2019 р.)
c.325-328
35
Тези
Модернізація фінансування державних закладів освіти


Економічний факультет
Фінансів
Поляновський Гліб Аркадійович
2019
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.60-61
36
Матеріали конференції
Недержавне пенсійне забезпечення у контексті здійснення пенсійної реформи


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Розвиток фінансового ринку України: загрози, проблеми та перспективи: мат. Міжн.науков.-практ.конф. (Полтава, 15 жовтня 2019 р.)
c.23-26
37
Матеріали конференції
Нові виклики соціальної безпеки України в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Зб. наук. праць XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 6 грудня 2019 року – Полтава, Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка
c.14-19
38
Тези
Основні драйвери модернізації публічних фінансів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Управління публічною економікою: нові виклики та стратегія: Міжнародна науково-практична конференція
39
Тези
Особливості впровадження системи бюджетування


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2019
Центр досліджень фінансів, банківської справи та страхування «FBSGROUP» I Всеукраїнська дослідницька Інтернет-конференція студентів та молодих вчених«Розвиток фінансів, банківської справи та страхування в Україні та світі»
c.93-94
40
Наукова стаття
Оцінка стану бюджетної безпеки в Україні та шляхи підвищення її рівня


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мамедова Ельвіра Шахмарівна
2019
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.2-12
41
Монографія
Оцінка фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в умовах невизначеності // Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
2019
Чернігів : ЧНТУ
c.166-177
42
Тези
Проблеми впровадження бюджетування на підприємствах України


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.412-417
43
Матеріали конференції
Протиріччя фінансової децентралізації в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (December 16-18, 2019). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House
c.69-73
44
Матеріали конференції
Революційна технологія блокчейн в модернізації публічного управління


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах [Електронний ресурс]: збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 березня 2020 р.)
c.433-437
45
Монографія
Розвиток системи публічних фінансів відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Погрібна Наталія Володимирівна
2019
Модернізація державних фінансів України в контексті європейського вибору
c.51-64
46
Монографія
Солідарна система пенсійного забезпечення в Україні : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
Модернізація державних фінансів України в контексті європейського вибору
c.271-288
47
Наукова стаття
Становлення та інституційно-правовий статус державного бюджету УСРР в умовах договірних відносин з РСФРР та конституційного оформлення СРСР


Економічний факультет
Історичний факультет

Фінансів
Давньої та нової історії України
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2020
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.24-30
48
Наукова стаття
Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Поляновський Гліб Аркадійович
2019
Бізнес Інформ
c.185-191
49
Монографія
Сутність та складові механізму забезпечення інвестиційної безпеки регіону. Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіону


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2019
Луцьк: Терен
c.153-170
50
Тези
Тенденції розвитку краудфандингу в сучасному бізнес-середовищі


Економічний факультет
Фінансів
Поляновський Гліб Аркадійович
2019
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.42-43
51
Наукова стаття
Фінансова спроможність солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
Формування ринкової економіки
52
Наукова стаття
Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки корпорацій


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Ткачук Євгеній Анатолійович
2019
Інтернаука. Економічні науки
т.2 c.75-83
53
Матеріали конференції
Blockchain Reshapes International Trade But Will Cryptocurrency Do So Too?


Економічний факультет
Фінансів
Карпич Анна Юріївна
2019
Розвиток міжнародної торгівлі в умовах глобальних економічних дисбалансів : матеріали виступів Всеукраїнського форуму з проблем міжнародних економічних відносин
c.7-10
54
Наукова стаття
Corporate governance in the state-owned banks


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Денис Оксана Борисівна
Смовженко Тамара Степанівна
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.2 c.73-79
55
Наукова стаття
Decentralization of inter-budget relations:theory, practice, and international experience


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Підчоса Олександр Васильович
2019
Baltic Journal of Economic Studies
т.5 c.182-189
56
Матеріали конференції
Development of Small Business Taxation: Ukraine and Georgia practices


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Нестеренко Олена Петрівна
2019
Economic, Legal and Social Problems of Modern Development: International Conference
c.20-21
57
Наукова стаття
Digital financial inclusion: evidence from Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Світлана Володимирівна
Дорофєєв Дмитро Анатолійович
2019
Investment Management and Financial Innovations Volume
т.16 c.194-205
58
Наукова стаття
Estimation of Innovative Business Processes of the Enterprises in Conditions of Еmergence Economics


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Войнаренко Михайло Петрович
Гурочкіна Вікторія Вікторівна
Меншунська Олена Миколаївна
2019
Atlantis Press
c.161-166
59
Наукова стаття
Features of the process of budgeting of the road economy of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2018
Причорноморські економічні студії : науковий журнал
c.203-206
60
Навчально-методичні праці
Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Любкіна Олена Вікторівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Мисака Ганна Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Кнір Марія Олександрівна
Яфінович Олена Богданівна
Погрібна Наталія Володимирівна
2019
Nord University
61
Наукова стаття
Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
Міщенко Світлана Володимирівна
Іванов Віктор Володимирович
Лисенко Роман Станіславович
2019
Banks and Bank Systems
c.40-49
62
Наукова стаття
Increasing the Financial Depth of the Russian Economy: Does It Stimulate Investment Activity?


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Іванов Віктор Володимирович
Львова Надія Олексіївна
Покровська Наталія Володимирівна
Rim K. Nurmukhametov
2019
EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 10-11 April 2019, Granada, Spain
c.2747-2759
63
Наукова стаття
Interaction of the International Monetary Fund and Ukraine on Foreign Debt Settlement


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
EuropeanJournal of Economics and Management, Czech Republic
т.5 c.13-20
64
Наукова стаття
Lessons from fiscal decentralization in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2019
Globalization and buisnes
c.73-79
65
Матеріали конференції
Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
Слухай Сергій Васильович
Демиденко Людмила Миколаївна
Борщенко Тетяна Ігорівна
2019
The 27th NISPAcee Annual Conference May 24-26 Prague, Czech
66
Наукова стаття
Metaorder limit prices in evaluating expected market impact and assessing execution service quality


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Віталій Володимирович
Ігнатюк Віталій Володимирович
2019
Investment management and financial innovations
т.2 c.355-369
67
Наукова стаття
Parameters of issue and placement of state derivatives of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2019
The Scientific Heritage
c.28-33
68
Наукова стаття
Parameters of issue and placement of state derivatives of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2019
The Scientific Heritage
c.28-33
69
Монографія
Preconditions of the investment security of balanced development of national economy. The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations.


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
Білик Ростислав Романович
2019
Daugavpils: Daugava Print
c.24-36
70
Наукова стаття
Public Spending on Environmental Protection in Ukraine: The mechanisms of Implementation


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
Яфінович Олена Богданівна
Дибцина Єлєна
2019
Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Volume 1. Current issues of public sector accounting, budgeting and finances in Ukraine. Bodo, Norway.
c.10-25
71
Наукова стаття
REGIONAL ASPECT OF INVESTMENT SECURITY OF UKRAINE


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
Економіка і регіон
c.25-30
72
Матеріали конференції
Successful Finance Professional of the Digital Era: Thinking of the Needed Skills


Економічний факультет
Фінансів
Карпич Анна Юріївна
2019
Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.350-351
73
Матеріали конференції
Testing the Hypothesis of Corporat eInvestment Life Cycle: the Case of Russia


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Іванов Віктор Володимирович
Andrianov Alexander
Покровская Наталія Володимирівна
2019
The Annual Conference on Financе and Accounting, ACFA 2019. University of Economics, Prague (CzechRepublic)
74
Наукова стаття
The corporate governance reforms of the state-owned banks of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Денис Оксана Борисівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Тустановський Юрій Геннадійович
2019
EUROPEAN COOPERATION, Польща
c.68-79
75
Наукова стаття
The principle of transparency: does it work within the Ukrainian decentralization reform?


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Слухай Сергій Васильович
Наконечна Юлія Леонідівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Борщенко Тетяна Ігорівна
2019
Central European Public Administration Review
т.2 c.141-165
76
Наукова стаття
The Usefulness of Accounting Information as a Key Determination of Public Sector Accounting Reform


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Канонішена-Коваленко Катерина
2019
Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Volume 1. Current issues of public sector accounting, budgeting and finances in Ukraine. Bodo, Norway.
c.25-40
77
Монографія
Ukraine budget security: foundations and directions of provision in terms of digital economy development


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2019
Economic security at risks: findings from the digitalization of national economy. Monograph. / University of Economy in Bydgoszcz. Poland Publishing House
c.214-236
78
Наукова стаття
Ukrainian Local Budget Transparency: Challenges of Fiscal Decentralization


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Слухай Сергій Васильович
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Борщенко Тетяна Ігорівна
2019
From Policy Design to Policy Practice: NISPAcee Annual Conference
79
Наукова стаття
Активізація використання методів податкового планування як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Романюк Артем Миколайович
2019
Інтернаука. Економічні науки
т.2 c.17-23
80
Матеріали конференції
Аналіз системи фінансування дорожньої інфраструктури України


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2019
Шевченківська весна: економіка Матеріали ХVIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
c.71
81
Підручник
Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического бакалавриата


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Іванов Віктор Володимирович
Соколов Борис Іванович
Канаєв Олександр Володимирович
2019
М.: Юрайт (РФ)
c.73-85, 93-101
82
Наукова стаття
Бюджет і бюджетна система УСРР та СРСР у працях фінансистів та радянських вчених 1920-х рр.


Економічний факультет
Історичний факультет

Фінансів
Давньої та нової історії України
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.141 c.69-74
83
Матеріали конференції
Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.107-108
84
Матеріали конференції
Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми запровадження та перспективи розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму.
т.1 c.82-83
85
Навчально-методичний комплекс
Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів: навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ"
86
Наукова стаття
Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
2019
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія:"Економічні науки"
c.53-60
87
Матеріали конференції
Використання технології blockchain на фінансових ринках


Економічний факультет
Фінансів
Денис Оксана Борисівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.91-92
88
Наукова стаття
Вплив BREXIT на долю проекту «Єдина Європа»


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Ус Іван Васильович
2019
Innovative Solutions in Modern Science (United Arab Emirates)
c.19-36
89
Матеріали конференції
Вплив інформаційних технологій на розвиток публічних фінансів та фінансового ринку


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Нікитенко Дмитро Валерійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.115-116
90
Підручник
Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Воронов Віктор Степанович
Іванов Віктор Володимирович
Казанський Олександр В’ячеславович
2019
М.: Юрайт (РФ)
c.258– 270; 278 – 285
91
Матеріали конференції
Державна політика забезпечення інформаційної безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.96-97
92
Наукова стаття
Державні запозичення в умовах військового конфлікту


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
International Journal of Innovative Technologies in Economy
c.9-16
93
Наукова стаття
Державні підприємства України: оцінка ефективності функціонування та впливу на неї частки державного володіння


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
Костина Анастасія Миколаївна
2019
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.2-6
94
Матеріали конференції
Диспаритетність інвестиційного розвитку регіону як загроза інвестиційній безпеці України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.7-11
95
Матеріали конференції
Діджиталізація у сфері державних фінансів та управління


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ.— К.: КНЕУ, 2019
c.350-356
96
Матеріали конференції
Доступність фінансових послуг: виклики та можливості у цифрову епоху


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.2 c.104
97
Матеріали конференції
Економіка знань як детермінанта конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Проблеми та перспективи розвитку академічної та університетської науки
c.13-18
98
Наукова стаття
Економічна сутність та роль бюджетної безпеки держави: вітчизняний і зарубіжний досвід


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Гриб Тетяна Миколаївна
2019
Бізнес Інформ
c.362-366
99
Наукова стаття
Економічній науці в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 75 років !


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Шолойко Антоніна Сергіївна
2019
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.38-39
100
Наукова стаття
Забезпечення ефективності впровадження технологічних інновацій на підприємстві


Економічний факультет
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Фінансів
Кальний Сергій Володимирович
Шелудько Валентина Миколаївна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.2 c.47-52
101
Матеріали конференції
Забезпечення інвестиційної безпеки у контексті розвитку фінансового ринку України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Розвиток фінансового ринку України: загрози, проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конфренція
c.103-105
102
Матеріали конференції
Забезпечення інвестиційної безпеки як детермінанта розитку підприємницта в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
c.231-234
103
Наукова стаття
Загрози фінансовій безпеці України в умовах гібридної війни


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-13
104
Наукова стаття
Зарубіжний досвід застосування автоматизованих систем бюджетування


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2019
Економіка та держава
c.106-111
105
Матеріали конференції
Застосування сучасного програмного забезпечення для бюджетування бізнесу


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.119
106
Наукова стаття
Заходи щодо підвищення рівня боргової безпеки України на шляху фінансової стабілізації


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
Наукові праці НДФІ
c.151-159
107
Наукова стаття
Зовнішні державні запозичення в стратегії фінансової стабілізації України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
Бізнес Інформ
c.210-218
108
Наукова стаття
Зовнішні державні запозичення як інструмент фінансової політики держави


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
Фінанси України
c.64-78
109
Матеріали конференції
Інвестиційна безпека України як чинник збалансованого розвитку будівництва


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23–24 травня 2019 року – Полтава
c.44-446
110
Матеріали конференції
Інвестиційна позиція України в системі глобального інвестиційного простору


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
Савіна Наталія Борисівна
2019
NEW TCONOMICS: матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW TCONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.)
т.1 c.272-277
111
Наукова стаття
Інвестиційна привабливість та інвестиційна безпека України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Босенко В.А.
2019
Бізнес-навігатор
c.144-148
112
Матеріали конференції
Інструменти реалізації справедливого оподаткування у цифровій економіці


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Нестеренко Олена Петрівна
2019
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури
c.92-94
113
Матеріали конференції
Інформаційні системи позабіржової торгівлі деривативами


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2019
Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2019 року
c.85-87
114
Монографія
Конкуренті стратегії безпеки розвитку України в глобальному середовищі


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
c.20-103, 726-761
115
Матеріали конференції
Концептуальні підходи в методології фінансового моделювання


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2019
Моделювання та прогнозування економічних процесів: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-26 квітня 2019 року
c.58-60
116
Наукова стаття
Криптовалюта та її вплив на фінансову систему держави


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мехед Андрій Миколайович
Білик Ростислав Романович
2019
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
c.59-66
117
Матеріали конференції
Макроекономічні засади формування державної боргової політики


Економічний факультет
Фінансів
Терес Юлія Сергіївна
2018
Світ економічної науки: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.131-133
118
Матеріали конференції
Макропруденційні інструменти для відновлення фінансової стабільності в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2019
Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 17 квітня 2019 р. – Вінниця
c.10-12
119
Матеріали конференції
Медична реформа в Україні як основа забезпечення добробуту суспільства


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
International Security in the Frame of Modern Global Challenges 2019: Collection of research papers
c.211-216
120
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации к написанию курсовой работи по дисциплине «Финансы» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» дневной и заочной форм обучения.


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Приказюк Наталія Валентинівна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
121
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине «Рынок финансовых услуг» для студентов бакалавриата специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» дневной и заочной формы обучения


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Прокоф'єва Олена Володимирівна
2018
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
122
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Петленко Юлія Володимирівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
123
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальносты 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
Рак Роман Володимирович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
124
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Приказюк Наталія Валентинівна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
125
Матеріали конференції
Мінімізація координаційних деструкцій в економіці України


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2019
Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку: збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 19 березня 2019 року
c.227-229
126
Матеріали конференції
Місце бюджетування в реалізації фінансової стратегії підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2018
International Scientific Conference Modern economic research: Theory, Methodology, Strategy Kielce (Польща)
c.124-127
127
Тези
Монетарна та бюджетна політика України: етапи взаємодії


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2019
Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів
c.22-23
128
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з захисту практики


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
129
Наукова стаття
Накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні: проблеми та перспективи


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
Кучевська Ольга Олександрівна
2019
Фінансові послуги
c.15-20
130
Наукова стаття
Напрями удосконалення управління зовнішнім державним боргом України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
Modern Science, Czech Republic
c.37-44
131
Матеріали конференції
Недержавне пенсійне забезпечення в контексті здійснення пенсійної реформи


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
c.23-26
132
Матеріали конференції
Необхідність забезпечення системи фінансово-економічної безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Мехед Андрій Миколайович
2019
Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг.ред. проф.Ігнатюк А.І.
c.54-55
133
Матеріали конференції
Необхідність створення системи фінансово-економічної безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Мехед Андрій Миколайович
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.73-76
134
Монографія
Нова стратегія регіонального розвиткуУкраїни: шлях до майбутнього


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
2019
Правління Спілки економістів України
c.161-170
135
Наукова стаття
Нормативно-правовое обеспечение управления государственным долгом на Украине и в Азербайджане


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Терес Юлія Сергіївна
Кулієв Руфат Атакіши огли
2018
World Economics Magazine
c.44-52
136
Наукова стаття
Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Світлана Володимирівна
2018
Науковий погляд: економіка та управління
c.149-157
137
Наукова стаття
Оподаткування індивідуальних доходів в Україні: актуальні питання модернізації


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2019
Фінанси України
т.1 c.30-49
138
Матеріали конференції
Організаційні центри ринку похідних фінансових інструментів України


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2019
Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах: матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 14 травня 2019 року
c.168-171
139
Наукова стаття
Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Анзіна Ганна Вікторівна
2019
Бізнес Інформ
c.296-302
140
Наукова стаття
Основні напрями зменшення боргових ризиків у середньостроковій перспективі


Економічний факультет
Фінансів
Терес Юлія Сергіївна
2018
Науковий вісник. Схід
c.55-62
141
Матеріали конференції
Основні показники оцінки стану бюджетно – боргової безпеки в Україні та ризики впливу бюджетної децентралізації (на прикладі Естонії)


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
Демиденко Людмила Миколаївна
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.148-153
142
Наукова стаття
Особливості механізму управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2019
Економіка та держава
c.73-78
143
Матеріали конференції
Особливості монетарного регулювання на основі управління монетарним циклом


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2019
Фінансово-кредитна система: проблеми та інновації: зб. матеріалів ІV міжн. наук.-практ. конф. –11-12 квітня 2019 р.
c.182-185
144
Наукова стаття
Особливості регуляторної ідентифікації фінансових компаній як фінансових посередників


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
Міщенко Світлана Володимирівна
2019
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.390-401
145
Матеріали конференції
Офшорізація – інституціональна загроза національної економічної безпеки та державності України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2019
Публічне управління економікою України в умовах загроз державності
c.7-8
146
Матеріали конференції
Офшорізація бізнесу як загроза економічній безпеці підприємництва України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Мат. ІІ міжн. наук.-практ. конф., 15-16 листопада 2018 р.
c.70-74
147
Матеріали конференції
Офшорізація економіки як загроза фінансовій безпеці України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
c.46-48
148
Матеріали конференції
Оцінка безпеки фондового ринку України


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яковенко Наталія Олександрівна
2019
Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: зб. матеріалів міжнар.наук.-практ. конференції: у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД
c.29-31
149
Матеріали конференції
Оцінка рівня фінансової безпеки страхового ринку України


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Філогіна Анастасія Віталіївна
2019
Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: зб. матеріалів міжнар.наук.-практ. конференції: у 6 ч. – Полтава: ЦФЕНД
c.27-29
150
Наукова стаття
Оцінка фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Спасів Наталія Ярославівна
2019
Фінанси України
c.92-113
151
Наукова стаття
Первинне розміщення монет (ІСО): практика використання в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Карпич Анна Юріївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.20-26
152
Матеріали конференції
Передумови появи первинного розміщення монет (ІСО) в контексті технологічних змін


Економічний факультет
Фінансів
Карпич Анна Юріївна
2018
Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Opole (Polska)
т.4 c.13-17
153
Наукова стаття
Перспективи використання технології blockchain на фінансових ринках


Економічний факультет
Фінансів
Денис Оксана Борисівна
Делас Віталіна Анатоліївна
2019
Причорноморські економічні студії
т.45
154
Матеріали конференції
Перспективи розвитку бюджету участі в Україні (на прикладі міста Запоріжжя)


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.2 c.102-103
155
Наукова стаття
Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в сфері дорожнього будівництва на умовах концесії в Україні на основі світового досвіду


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Федорончук Арсен Романович
2018
Регіональна економіка та управління
c.70-75
156
Матеріали конференції
Перспективи фінансування аграрного сектору економіки України за умови впровадження ринку прав на оренду землі сільськогосподарського призначення


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Вінтоняк Ярослав Дмитрович
2018
Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації:матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції
c.167-171
157
Наукова стаття
Планування доходів і видатків державного бюджету в Україні: стан, проблеми та середньострокові перспективи


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Фінансові послуги
c.25-32
158
Підручник
Податкова система


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2019
К.: Знання України
159
Наукова стаття
Пріоритети розвитку та суперечності фукціонування вітчизняного ринку кцій


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Крупка Ігор Михайлович
2019
Наукові праці НДФІ
c.45-67
160
Наукова стаття
Проблеми адміністрування та реформування механізму митних платежів України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Литвинова Євгенія Василівна
2019
Проблеми системного підходу в економіці
c.143-147
161
Тези
Проблеми адміністрування та справляння ПДВ, як фактор збільшення вартості українських товарів для зовнішніх ринків


Економічний факультет
Фінансів
Литвинова Євгенія Василівна
2019
Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспект: Міжнародна науково-практична конференція
c.81-84
162
Наукова стаття
Проблеми ефективності державного цільового проектного фінансування в Україні.


Інститут високих технологій
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Міхольова Марина Валеріївна
2019
Регіональна економіка та управління
c.66-70
163
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку колекторського бізнесу в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Денис Оксана Борисівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
c.66-70
164
Наукова стаття
Проблеми та шляхи удосконалення формування державного боргу в Україні в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Фінансів
Терес Юлія Сергіївна
2018
Наукові праці НДФІ
c.131-141
165
Наукова стаття
Проблемы и перспективы реализации государственной политики управления государственным долгом в Украине


Економічний факультет
Фінансів
Терес Юлія Сергіївна
2018
Modern Science – Moderní věda
c.52-57
166
Наукова стаття
Реалізація боргової політики в країнах ЄС: уроки для України


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Терес Юлія Сергіївна
2018
Світ фінансів
c.7-20
167
Підручник
Ринок фінансових послуг


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Пікус Руслана Володимирівна
Версаль Наталія Іванівна
Рожко Олександр Дмитрович
Васильченко Зоя Миколаївна
Гудзинська Людмила Юріївна
Моташко Тетяна Петрівна
Лобова Оксана Миколаївна
Прокоф'єва Олена Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
2019
ФОП Ямчинський О.В.
c.338-385
168
Навчальний посібник
Розвиток фіннансової науки у Київському університеті


Економічний факультет
Фінансів
Боринець Станіслав Якович
2019
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
169
Наукова стаття
Роль боргової безпеки у фінансовій стабільності України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Савілова Ольга Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-11
170
Наукова стаття
Роль прозорості та відкритості бюджетної інформації у процесі добровільного об’єднання територіальних громад


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Слухай Сергій Васильович
Наконечна Юлія Леонідівна
Демиденко Людмила Миколаївна
2019
Фінансові послуги
c.10-18
171
Матеріали конференції
Система забезпечення інформаційної безпеки як інструмент протидії гібридній війні


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.11-16
172
Наукова стаття
Системні проблеми та шляхи забезпечення фінансової безпеки України в умовах гібридної війни


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2019
Економічний вісник університету
c.171-179
173
Наукова стаття
Специфіка прояву проблеми «принципал-агент» в банках


Економічний факультет
Фінансів
Денис Оксана Борисівна
2018
Приазовський економічний вісник
c.433-436
174
Наукова стаття
Сучасна проблематика функціонування трансфертного ціноутворення в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мацур С.М.
2019
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.33-37
175
Матеріали конференції
Сучасний стан пенсійної реформи в Україні та перспективи розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Грищенко Тетяна Василівна
2019
Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.88-91
176
Матеріали конференції
Сучасні виклики до підготовки фахівців-фінансистів: дослідження ставлення студентів до використання мов програмування та систем автоматизації бізнесу в навчанні


Економічний факультет
Фінансів
Карпич Анна Юріївна
2019
Нові інформаційні технології управління бізнесом: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.102-107
177
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку світового ринку злиттів та поглинань


Економічний факультет
Фінансів
Рак Роман Володимирович
Василюк Дмитро Володимирович
2018
Інтернаука. Економічні науки
178
Монографія
Тіньова економіка в системі загроз інвестиційної безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2019
Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції: монографія. Рівне : НУВГП
c.73-83
179
Наукова стаття
Токен в первинному розміщенні монет (ІСО): теоретичні основи та місце на фінансовому та грошовому ринках


Економічний факультет
Фінансів
Карпич Анна Юріївна
2018
Науковий журнал "Логос. Мистецтво наукової думки"
c.53-57
180
Матеріали конференції
Торгівельні інформаційні системи у біржовому та позабіржовому механізмах торгів деривативами


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2019
Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 14 квітня 2019 року
c.43-46
181
Наукова стаття
Традиційні та сучасні методи бюджетування: переваги і недоліки


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2018
Бізнес Інформ
c.239-245
182
Наукова стаття
Трансакційні витрати як фінансові передумови появи економічних конфліктів


Економічний факультет
Фінансів
Денис Оксана Борисівна
Смовженко Тамара Степанівна
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.102-110
183
Матеріали конференції
Убезпечення від системних ризиків у контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Зовнішньоекономічна діяльність: податки, митне регулювання та інституційні зміни
c.32-35
184
Навчально-методичний комплекс
Финансовый рынок: учебно-методический комплекс для студентов отрасль знаний 07 Управление и администрирование Специальность: 072 Финансы, банковское дело и страхование Образовательная программа: Финансы и кредит и Военного института по направлению Финансы


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рак Роман Володимирович
Івахненко Ірина Сергіїівна
2020
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
185
Матеріали конференції
Фінансова децентралізація в Україні: суперечності та перші здобутки.


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
Демиденко Людмила Миколаївна
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
т.2 c.90
186
Наукова стаття
Фінансові аспекти корпоративних конфліктів


Економічний факультет
Фінансів
Денис Оксана Борисівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна інфраструктура України: стан та аналіз умов розвитку»
т.35
187
Наукова стаття
Фінансові інструменти управління ризиками проектів державно-приватного партнерства


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2019
Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до майбутнього. - К.: Спілка економістів України
c.243-252
188
Наукова стаття
Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Науковий вісник Одеського національного економічного університету
c.27-49
189
Матеріали конференції
Формування посткризової архітектури фінансового регулювання та нагляду


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2019
Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності
c.285-286
190
Матеріали конференції
Формування структури капіталу корпорацій з урахуванням факторів галузевого впливу


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами
c.725-728
191
Монографія
Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Карпич Анна Юріївна
2019
Видавництво Ліра-К (монографія)
192
Наукова стаття
Становлення та функціонування бюджетної системи УСРР: за матеріалами журналів радянських фінансово–господарських органів влади 1920–х рр.


Економічний факультет
Історичний факультет

Фінансів
Давньої та нової історії України
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.43-50
193
Замітка
«Симулякри» реформ не дають результатів. Дістати з офшорів $170 мільярдів


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Газета "День"
194
Наукова стаття
Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Іванов Віктор Володимирович
Львова Надія Олексіївна
Покровська Наталія Володимирівна
2018
Journal of Tax Reform (Russia)
т.4 c.125-141
195
Наукова стаття
Efficient financial controlas a condition for effective budgeting in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Підчоса Людмила Василівна
2017
Проблеми системного підходу в економіці
c.104-112
196
Монографія
Features of applying results-oriented budgeting in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
Ювженко Наталія Миколаївна
Письменна Марія Сергіївна
2018
SCIEMCEE Publishing London, London (ВеликаБританія)
т.2 c.161-170
197
Наукова стаття
Implementation of the responsibility principle in the system of financial control of publi cprocurement


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
Письменна Марія Сергіївна
Дрозд Ірина Кузьмівна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 c.78-82
198
Наукова стаття
Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
Науменкова Світлана Володимирівна
Іванов Віктор Володимирович
2018
Banks and Bank Systems
c.153-163
199
Матеріали конференції
Initial Coin Offering (ICO) as an Economic, Technological and Social Phenomenon


Економічний факультет
Фінансів
Карпич Анна Юріївна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.239-243
200
Замітка
Interaction between monetary and fiscal policies in order to achieve macroeconomic stability


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Сухіна Дарія Сергіївна
2018
Workshopon "Modernization, Westernization, and Democratization of Public Financial Management”
c.36-37
201
Тези
Management of innovative activity of enterprises


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Build master class: international scientific-practical conference of young scientists
c.335-336
202
Матеріали конференції
Management of public environmental expenditures in Ukraine / Управління державними екологічними витратами в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
Погрібна Наталія Володимирівна
Дибцина Єлєна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.112-116
203
Наукова стаття
Methodological bases of research of the system of investment security of the nation


Економічний факультет
Економіка підприємства
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
Науковий вісник Полісся
c.8-14
204
Наукова стаття
Modern tax system of Ukraine: possibilities of reforming?


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2018
Globalization and buisnes
c.106-109
205
Наукова стаття
Modern Trends of Impact on Economic Development of Countries: E-Commerce and R&D


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
Затонацька Тетяна Георгіївна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.129-135
206
Матеріали конференції
Professional ethicsin the corporate sector of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.206-210
207
Наукова стаття
REENGINEERING OF PROCESSES OF MANAGEMENT BY STATE FINANCE IN CONDITIONS OF BUDGET REFORM


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2018
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice
c.246-255
208
Наукова стаття
Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
Іванов Віктор Володимирович
Тіщенко Євген Олександрович
2018
Investment Management and Financial Innovations
c.256-266
209
Монографія
Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Izdevnieciba “Baltija Publishing” (Poland, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
c.183-198
210
Монографія
Tax incentives and leverage of small and midsize business development: the EU and Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience
c.73-90
211
Матеріали конференції
THE ROLE OF INFORMATION IN BUDGETARY DECISION MAKING


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.199-202
212
Наукова стаття
The state of corruption in Ukraine: general trends and peculiarities of dynamics


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
c.86-90
213
Наукова стаття
The tax system of Ukraine in the transition economy


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Демиденко Владислав Ігорович
Рейнська Вікторія Борисівна
2018
Globalization and buisnes
c.53-58
214
Наукова стаття
Агентські витрати як фінансові передумови появи корпоративних конфліктів


Економічний факультет
Фінансів
Денис Оксана Борисівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.213-220
215
Наукова стаття
Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Делас Віталіна Анатоліївна
Грицаюк Аліна Володимирівна
2018
Інтернаука. Економічні науки
216
Наукова стаття
Бюджетна безпека як складова фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Данюк Ірина Олексіївна
2017
Економіка і регіон
c.5-11
217
Наукова стаття
Взаємодія монетарної та фіскальної політик з метою досягнення макроекономічної стабільності


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Сухіна Дарія Сергіївна
2018
Бізнес-навігатор
c.120-1226
218
Наукова стаття
Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія Економіка
т.23 c.21-28
219
Монографія
Вплив прямих іноземних інвестицій на національне економічне зростання


Економічний факультет
Економіка підприємства
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
International economic relation and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I. Fleychuk, Dr. U.A. Ganski, Prof. V.U. Kazlouski [and other]
c.256-269
220
Матеріали конференції
Деофшорізація в системі забезпечення фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.25-30
221
Матеріали конференції
Деофшорізація як чинник сприяння розвитку підприємництва в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Підприємництво в умовах формування нової економічної і технологічної нормальності суспільства : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»
c.121-124
222
Наукова стаття
Державно-приватне партнерство: світовий досвід і досвід України


Економічний факультет
Фінансів
Кнір Марія Олександрівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
c.10-14
223
Наукова стаття
Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
c.72-78
224
Матеріали конференції
Децентралізація місцевих фінансів України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
c.269-274
225
Наукова стаття
Динаміка та тенденції бюджетної безпеки України в умовах фінансової глобалазації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Данюк Ірина Олексіївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.17-20
226
Наукова стаття
Діагностика фінансової діяльності бізнесу на основі багатофакторної моделі рентабельності


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
Шмельова М.О.
2018
Ефективна економіка
227
Матеріали конференції
Еволюція концепції управління знаннями в наукомісткій організації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р.
228
Монографія
Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : [монографія]


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Білик Ростислав Романович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
229
Наукова стаття
Економічна сутність і значення бюджету у забезпеченні макроекономічної стабільності


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Малиняк Аліна Андріївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.17-20
230
Наукова стаття
Етапи та особливості формування зовнішнього державного боргу України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2018
Фінансові послуги
т.1 c.27-31
231
Наукова стаття
Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва: протиріччя та перспективи


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Демиденко Владислав Ігорович
2018
Фінансові послуги
c.12-15
232
Наукова стаття
Загальносвітові тенденції розвитку державно-приватного партнерства


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Томашевський Тарас Тарасович
2018
Торгівля і ринок України
233
Матеріали конференції
Застосування блокчейн-технологій у діяльності територіальних громад


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.228-234
234
Наукова стаття
Зовнішні державні запозичення країн ЄС, як фактор посилення макроекономічних дисбалансів у регіоні


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2018
Multidisciplinary Scientific Journal “Paradigm of Knowledge” Оман
c.5-17
235
Матеріали конференції
Індексні оцінки соціальної ефективності публічних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Мельник Андрій Анатолійович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.105-111
236
Матеріали конференції
Інституційне забезпечення бюджетного процесу в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Модернізація публічних фінансів: стан та виклики сьогодення: збірник наукових матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції
c.106-109
237
Матеріали конференції
Інституціоналізація фінансової системи України в умовах глобальних викликів


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.259-262
238
Наукова стаття
Інституціональна архітектоніка податкової системи України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-12
239
Наукова стаття
Комерціалізація інтелектуальної власності в наукоємних організаціях


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.94-108
240
Наукова стаття
Комплексне оцінювання економічної безпеки регіонів України (на прикладі Івано-Франківської області)


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2018
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
c.5-13
241
Наукова стаття
Криптовалюта: ера і сфера фінансових інновацій


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Корнєєв Володимир Вікторович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.40-46
242
Наукова стаття
Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
Міщенко Світлана Володимирівна
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
т.2 c.4-16
243
Матеріали конференції
Методологічні засади оцінки достатності капіталу банків в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-20
244
Матеріали конференції
Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетної системи України


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.209-213
245
Наукова стаття
Міжнародна практика державного аудиту ефективностіподатковихпільг та субсидій


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
2017
Незалежний аудитор
c.40-47
246
Наукова стаття
Міжнародний досвід управління зовнішнім державним боргом: уроки для України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2017
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.4 c.36-46
247
Наукова стаття
Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Томашевський Тарас Тарасович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
c.53-60
248
Тези
Напрями удосконалення інституційно-правового забезпечення управління державним боргом в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2017
Двадцять другі економіко-правові дискусії. Економічне спрямування
c.90-94
249
Наукова стаття
Необхідність та результативність проведення фінансової децентралізації


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Куліш Марина Олексіївна
2018
Світ фінансів
c.35-45
250
Тези
Облікова політика підприємства як засіб оптимізації податку на прибуток


Економічний факультет
Фінансів
Романюк Микола Васильович
2018
Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: зб. мат. науково-практ. кр. столу
c.213-216
251
Наукова стаття
Оподаткування доходів фізичних осіб та місцеві фінанси: суперечності й перспективи їх розв'язання


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.53-60
252
Матеріали конференції
Оподаткування операцій з криптовалютами


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджіталізації: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, Ірпінь
c.86-90
253
Наукова стаття
Особливості впровадження системи бюджетування на підприємствах України


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2017
Економіка і регіон
c.61-67
254
Матеріали конференції
Особливості програм кількісного пом’якшення центральних банків


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
Льон Ігор Михайлович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.79-84
255
Матеріали конференції
Особливості регулювання макроекономічних показників країни через систему доходів державного бюджету


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Малиняк Аліна Андріївна
2018
Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: зб. тез доповідей Міжн.наук.-практ. конференції
256
Тези
Особливості формування зовнішнього державного боргу України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2017
Розвиток економічної науки на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.57-59
257
Наукова стаття
Офшорні зони як виклики та загрози фінансовій безпеці України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Мендрик Діана Євгеніївна
2018
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.2-6
258
Наукова стаття
Оцінка фіскального потенціалу податку на прибуток підприємств


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
Гапчук Ірина Павлівна
2018
Фінансові послуги
c.29-34
259
Матеріали конференції
Оцінювання ризиків країни при формуванні інвестиційної стратегії корпорації


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. Збірник матеріалів ІІ міжн. наук.-прак. конф. 12 жовтня 2018 року
c.73-76
260
Матеріали конференції
Партисипативне бюджетування: поточний стан та перспективи розвитку в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Альрашді Абдулла,
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.186-190
261
Наукова стаття
Підвищення ефективності діяльності інститутів спільного інвестування в України


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Причорноморські економічні студії
c.178-185
262
Матеріали конференції
Податкова конкурентоспроможність України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.21-25
263
Наукова стаття
Податкова система України: інституціонально-функціональна структура та шляхи модернізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Міжнародний економічний журнал Економічний дискурс
c.15-24
264
Навчальний посібник
Податкова система: практикум для студентів економічного факультету


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
265
Наукова стаття
Податкове стимулювання інноваційного розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
2017
Стратегічні пріоритети
c.5-16
266
Матеріали конференції
Податкове стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва України як чинник протидії мінімізації сплати податків


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: зб. мат. науково-практ. кр. столу
c.29-33
267
Наукова стаття
Податкове стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Романюк Микола Васильович
Білик Ростислав Романович
2017
Формування ринкової економіки в Україні.
c.44-51
268
Матеріали конференції
Податковий вплив на інноваційний розвиток підприємств України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : мат. ХІ Міжн. бізнес-форуму
c.50-52
269
Наукова стаття
Податкові преференції при оподаткуванні доходів фізичних осіб: орієнтири удосконалення


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2018
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
c.52-66
270
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика концепцій бюджетування


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2018
Шевченківська весна: економіка Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
c.101
271
Матеріали конференції
Поточні досягнення і напрямки розвитку штучного інтелекту


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2018
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
c.173-175
272
Тези
Проблеми та перспективи екологічного оподаткування в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Романюк Микола Васильович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.210-214
273
Наукова стаття
Проблеми та перспективи перевірки фінансової інформації українських компаній на достовірність


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
Проценко Катерина Олександрівна
2018
Економіка та суспільство
c.828-837
274
Тези
Проблеми функціонування девелоперської діяльності в Україні та її адаптації до сучасних умов


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Ефективні технології в будівництві: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції
c.117-118
275
Наукова стаття
Проблеми хеджування валютних ризиків в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2018
Наукові праці НДФІ
c.57-61
276
Наукова стаття
Пропозиції щодо впливу монетарних умов програми співпраці України з МВФ на грошово-кредитну політику та економічний розвиток країни


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Україна та МВФ: співробітництво у монетарній сфері в умовах виходу з кризи. Ч.ІІ. Експертна оцінка монетарних умов співробітництва України та МВФ. Науково-аналітична доповідь
c.56-59
277
Тези
Референція системи девелоперського управління : синкретизм концептів “Greenlease” та “Surveying”


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: збірник тез доповідей VIII міжнар. наук.-практ. конф.
c.43-45
278
Тези
Роль світового ринку похідних фінансових інструментів у перерозподілі міжнародних потоків капіталів


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part III, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing
c.106-109
279
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів в інноваційному розвитку фінансового сектору України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
280
Наукова стаття
Сonstruction complex development influence on region social and economic security


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
Завора Таїна Миколаївна
2018
International Journal of Engineering & Technology
c.469-472
281
Наукова стаття
Синкретизм “Greenlease” та “Surveying” в формуванні системи девелоперського управління на будівельних підприємствах


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2018
Збірник наукових праць КНУБА «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»
c.33-40
282
Розділ монографії
Системні диспропорції розвитку корпоративних фінансів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи
c.313-324
283
Матеріали конференції
Соціальний капітал як основа для розвитку соціального підприємництва


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: Міжнародна науково-практична конференція
c.136-139
284
Наукова стаття
Стан інвестиційної безпеки транспортної галузі України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2018
Економіка та управління на транспорті. Науковий журнал.
c.3-12
285
Наукова стаття
Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Стратегічна панорама
c.81-88
286
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Сидоренко Ганна Вікторівна
2018
Економіка і фінанси
c.99-107
287
Навчальний посібник
Теоретико-методологічні засади дослідження фінансової системи


Економічний факультет
Фінансів
Боринець Станіслав Якович
2018
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
c.167
288
Наукова стаття
Теоретичні аспекти застосування теорії обмежень як інструменту підвищення ефективності управлінні підприємством


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Збірник наукових праць КНУБА «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»
c.65-72
289
Наукова стаття
Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2018
Наукові праці НДФІ
c.66-70
290
Монографія
Управління інноваційною складовою економічної безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Микитюк Оксана Петрівна
2018
Суми: ТОВ «Триторія»
т.4 c.14-23
291
Підручник
Фінанси


Економічний факультет
Військовий інститут

Фінансового забезпечення військ
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Пікус Руслана Володимирівна
Рожко Олександр Дмитрович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Яфінович Олена Богданівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Третяк Діана Дмитрівна
2017
292
Навчальний посібник
Фінансова безпека підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
Живко Зінаїда Богданівна
Живко Михайло Олександрович
Білик Ростислав Романович
2018
Ліга-прес
293
Навчальний посібник
Фінансова безпека підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
Живко Зінаїда Богданівна
Білик Ростислав Романович
Живко Михайло Олександрович
2018
Ліга-прес
294
Наукова стаття
Фінансова безпека як основна передумова ефективного функціонування держави


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Савілова Ольга Володимирівна
2017
Финансовые услуги: всеукраинский аналитический журнал
c.8-11
295
Тези
Фінансова допомога від ЄС: переваги та недоліки для України


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.203-206
296
Матеріали конференції
Фінансова система України: пріоритети розвитку та нові виклики


Економічний факультет
Військовий інститут

Фінансового забезпечення військ
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
Сизов Алім Іванович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.265-272
297
Наукова стаття
Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Економічний вісник університету
c.9-17
298
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки


Економічний факультет
Економіка підприємства
Фінансів
Филюк Галина Михайлівна
Варналій Захарій Степанович
Лютий Ігор Олексійович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Яфінович Олена Богданівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Жихор Олена Борисівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
299
Матеріали конференції
Фінансування підготовки кадрів у вищих навчальних закладах України в процесі становлення громадянського суспільства


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції
c.14-18
300
Матеріали конференції
Формування ефективної регуляторної основи для відновлення стійкості банківського сектору в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.159-162
301
Матеріали конференції
Формування конкурентного середовища у глобальному економічному просторі


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
c.32-37
302
Наукова стаття
Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2018
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.305-316
303
Матеріали конференції
Шляхи підвищення податкової конкурентоспроможності України в умовах діджиталізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу
c.13-17
304
Матеріали конференції
Шумпетерська концепція податкової держави та міжнародна податкова конкуренція


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2018
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
c.13-17
305
Наукова стаття
Analysis of the Effectiveness of State Financial Control of the National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine”


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Науковий вісник НГУ
c.152-157
306
Матеріали конференції
Basic aspects of tax security as part of the financial security of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.360-363
307
Наукова стаття
Competition in the system of ensuring investment security


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2017
International journal of new economics and social sciences. IJONESS
c.145-154
308
Наукова стаття
Development of budget relations in the conditions of financial decentralization


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2017
309
Наукова стаття
Evaluation of Effectiveness of Budget Expenditures under the Framework of Result-Oriented Budgeting


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Підчоса Людмила Василівна
2017
Journal of Global Economy Review
c.4-14
310
Матеріали конференції
Implementation of public debt management quality assessment in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Financial Decentralization and Sustainable Development: Collection of Scientific Papers. Workshop, Kyiv, March 35-37, 2017 – K.: Agrar Media, 2017
c.3
311
Наукова стаття
Income taxation system: a new paradigm for Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2017
European journal of economics and management
c.61-69
312
Наукова стаття
Interconnections of tax security with other parts of financial security of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Magyar Tudományos Journal (Угорщина, Будапешт)
c.50-55
313
Матеріали конференції
Issues of harmonizing the accounting system of Ukraine to the international standards


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
2017
International science and innovation festival 2017/ The way to European integration/ European Integration and Perspectives of Innovative Development, European University
c.77-79
314
Наукова стаття
Modern approaches to increasing the effectiveness of state financial control of state-owned oil and gas enterprises on Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Znanstvenamisel (Словенія)
c.24- 26
315
Наукова стаття
Modernization of Local Budgets inTerms of Fiscal Decentralization in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Economik and law paradigm of modern society
c.179-184
316
Наукова стаття
Parameters of pricing of forward and futures contracts


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
International Research Conference on Science, Education, Technology and Management: Conference Proceedings, August 20th 2017, France, Paris / Scientific public organization «Professional science»
c.269-286
317
Наукова стаття
Russian-Ukrainian Hybrid War as a Modern Challenge to the National Security of Ukraine and the Latest Type of Global Confrontation


Економічний факультет
Іноземних мов
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Борисенко Олександра Анатоліївна
2017
Development Economics and Innovation: Challenges, Solutions / Proсcedings of materials of 4th International Scientific and Practical Conference (29-30 September 2017). - Tbilisi
c.45-50
318
Наукова стаття
System of indicators for the State budget security estimation with the account of structural changes in the external and internal environment


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2017
European Applied Sciences. – Germany
c.5-10
319
Матеріали конференції
Tax system evolution in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Financial Decentralization and Sustainable Development: Collection of Scientific Papers. Workshop, Kyiv, March 23-24, 2017
c.82-83
320
Наукова стаття
The Budget System and Inter-budget Transfers in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Globalization and buisnes
c.58-63
321
Наукова стаття
The cyclical adjustment of public finance and related externalities in converged financial systems


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2016
Innovative solutions inmodern science
c.164-168
322
Наукова стаття
The features of financial control of state-owned oil and gas enterprises: Modern Ukrainian experience


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Ekonomické trendy (Чехія)
c.28-31
323
Наукова стаття
The formation of new public finance management system within the framework of modern theory of public finance


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2016
Innovative solutions inmodern science
c.107-116
324
Наукова стаття
The functional mechanism of futures in Ukrain


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences
c.201-209
325
Наукова стаття
The methodology of fundamental and technical analysis in the context of the market’s irrationality of derivatives


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
International Research Conference on Economics, Arts and Sciences: Conference Proceedings, 31 July 2017, Sweden, Uppsala
c.276-301
326
Матеріали конференції
The public debt of Ukraine: monitoring of key indicators and ways to overcome the debt crisis


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
International science and innovation festival 2017/ The way to European integration/ European Integration and Perspectives of Innovative Development, European University
c.67-68
327
Наукова стаття
Ways of improving the level of tax security as part of the financial security of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
c.119-122
328
Матеріали конференції
Адекватність методів оцінки справедливої вартості базових активів похідних фінансових інструментів


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт X Міжнародної науково-практичної конференції, 31 липня 2017 року / ГО «Фінансово-економічна наукова рада»
c.55-58
329
Матеріали конференції
Адміністрування податку на нерухомість в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «економічні проблеми і перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі. Харків.
c.132-133
330
Наукова стаття
Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
c.108-115
331
Наукова стаття
Аналітична оцінка стану місцевих бюджетів за умов децентралізації


Економічний факультет
Фінансів
Боринець Станіслав Якович
Чекановський Віталій Петрович
2017
Сталий роозвиток економіки
c.195-202
332
Підручник
Банки и банковские операции: учебник и практикум для академического бакалавриата


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
М.: Издательство Юрайт (РФ)
c.73 – 85; 93 – 101
333
Монографія
Бюджетна безпека України: сутність, загрози та шляхи забезпечення


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2017
К.: Знання України
334
Наукова стаття
Бюджетна децентралізація як чинник зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і врядування: проблеми соціалізації: матеріали науково-практичного круглого столу (27-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці
c.14-18
335
Наукова стаття
Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі: сутність, переваги та недоліки


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
c.25-32
336
Наукова стаття
Взаємозв’язки між податковою безпекою та іншими складовими фінансової безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Причорноморські економічні студії
c.145-150
337
Матеріали конференції
Видатки на національну оборону


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2017 р. - Київ: КНЕУ, 2017
c.186–188
338
Наукова стаття
Визначення стратегічних пріоритетів управління державними фінансами з використанням методу аналізу ієрархій


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.77-87
339
Матеріали конференції
Використання похідних цінних паперів та їх вплив на цінову динаміку на фінансовому ринку


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2016
Modern Foundation for Human Development: Conference Proceeding, Leipzig, Germany: Baltija Publishing
c.195-197
340
Матеріали конференції
Вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.444-447
341
Матеріали конференції
Вплив діяльності державних нафтогазових корпорацій на ефективність фінансової політики України .


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.398-402
342
Матеріали конференції
Вплив політики фінансових репресій на потенціал внутрішніх заощаджень


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Міжнародна науково-практична конференція
343
Наукова стаття
Вплив фінансової децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2017
Економічний вісник університету
c.316-326
344
Матеріали конференції
Впровадження Базельських вимог до капіталу банків в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.125-130
345
Наукова стаття
Грошово-кредитна безпека України та шляхи її забезпечення


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
Алексанян Роксана Мехаківна
2017
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2
346
Підручник
Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
М.: Издательство Юрайт (РФ)
c.(258– 270; 278 – 285)
347
Матеріали конференції
Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
т.3 c.79-84
348
Матеріали конференції
Державне бюджетування в Україні в умовах фінансової глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць за матеріалами VIII науково-практичної інтернет-конференції, 1-15 грудня 2016 р.
c.183-185
349
Наукова стаття
Державний борг як індикатор боргової безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Пасічна Наталія Миколаївна
2016
Економічний вісник університету
c.283-291
350
Монографія
Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2016
Видавництво "Ліра-К"
351
Матеріали конференції
Детермінанти капітальних вкладень в українських інтегрованих корпоративних структурах


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.281-284
352
Матеріали конференції
Децентралізація фінансових ресурсів в умовах бюджетної реформи


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Економіка без кордонів: інтеграція, інновації, траскордонне співробітництво
c.218-220
353
Матеріали конференції
Джерела фінансування пенсійних виплат в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Україна 2030: виклики та перспективи: матеріали доповідей міждисциплінарного семінару - Кастелло-ді-Ф'ємме
c.73-76
354
Матеріали конференції
Диверсифікований пул активів у портфелі CDO


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.176-178
355
Наукова стаття
Доход як об’єкт оподаткування: проблеми кваліфікації


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2017
Visegrad journal on human rights
c.93-98
356
Матеріали конференції
Еволюція концепції управління знаннями в наукомісткій організації


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.440-445
357
Матеріали конференції
Економічна безпека підприємництва в системі конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Мат. XVI міжнародної науково-практичної конференції,7-8 квітня 2016
c.15-22
358
Наукова стаття
Ефективність управління грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Драчук Ярослава Ігорівна
2017
Ефективна економіка
359
Матеріали конференції
Євробонди України: інструмент залучення інвестицій чи метод відтермінування погашення боргу?


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Міжнародна науково-практична конференція
360
Матеріали конференції
Забезпечення фінансової стабільності України


Економічний факультет
Фінансів
2017
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківс
c.56-58
361
Матеріали конференції
Забезпечення фінансової стабільності України


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2017
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки: Тези доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : ДВНЗ «Університет банківс
c.56-58
362
Матеріали конференції
Загально-теоретичні підходи до визначення сутності бюджетування


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2017
Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів
c.85-89
363
Наукова стаття
Зростання економічної ролі місцевих бюджетів в умовах децентралізації


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
c.186-189
364
Матеріали конференції
Институциональные инвесторы как субъекты инфраструктуры инвестиционного рынка в Украине


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Collecting of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM
c.186-190
365
Наукова стаття
Інституціоналізація стійкості державних фінансів в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Осецький Валерій Леонідович
Осецька Діана Валеріївна
2017
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.95-100
366
Матеріали конференції
Інституціональні загрози бізнес-адмініструванню в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали міжн. наук.-практ. конф., Харків, 24-26 травня 2017 р.
c.127-128
367
Наукова стаття
Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Економічний вісник університету
c.140-150
368
Матеріали конференції
Інституціонально-кадрове забезпечення фінансових ринків України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 02 листопада 2017 р.
c.15-17
369
Матеріали конференції
Інструменти фінансової підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Фінансово-економічні механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (24.05.2017 р.)
c.9-11
370
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення ефективності державного фінансового контролю


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Фінансові послуги
c.36-38
371
Матеріали конференції
Інформаційні аспекти визначення справедливої вартості базових активів похідних фінансових інструментів


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Фінансова децентралізація та сталий розвиток: збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-практичного семінару студентів і молодих учених, 23-24 березня 2017 року
c.151-152
372
Матеріали конференції
Ірраціональність ринку похідних фінансових інструментів


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2017 року
c.129-131
373
Матеріали конференції
Концептуальні засади бюджетування на підприємстві


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2017
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.55
374
Наукова стаття
Концептуальні складові сучасного механізму хеджування


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Економічний простір: збірник наукових праць
c.230-242
375
Монографія
Корпоративна модель управління у забезпеченні конкурентноспроможності підприємства


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Лозова Ганна Матвіївна
2017
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи
c.426-438
376
Наукова стаття
Кредитні ноти у механізмі залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
c.108-112
377
Матеріали конференції
Критерії визначення рейтингу угод CDO


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.210-211
378
Матеріали конференції
Макропруденційна політика в контексті забезпечення фінансової стабільності


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.157-162
379
Матеріали конференції
Макропруденційні інструменти для убезпечення від системних ризиків


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку страхового ринку України»:
c.62-64
380
Наукова стаття
Макротеоретичні засади фіскальної консолідації


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Осецька Діана Валеріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-10
381
Наукова стаття
Методи оцінки вартості компанії


Економічний факультет
Фінансів
Задерей Віктор Юрійович
2017
АгроСвіт
382
Наукова стаття
Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Корпан Ольга Володимирівна
2017
Ефективна економіка
383
Наукова стаття
Методичний підхід оцінювання бюджетної безпеки держави


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2017
Проблеми системного підходу в економіці
c.117-125
384
Наукова стаття
Методология моделирования ценовых параметров базовых активов финансовых деривативов


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сборник научных статей. ‒ Минск: ГИУСТБГУ
c.92-94
385
Наукова стаття
Механізм внутрішніх державних запозичень України


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Курищук К.К.
2016
Світ фінансів
386
Наукова стаття
Механізми реалізації лізингового фінансування підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Гусарова Ольга Ігорівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 c.78-89
387
Матеріали конференції
Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетної системи


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.209-213
388
Наукова стаття
Міжнародний досвід та вітчизняні реалії бюджетної децентралізації


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2017
Економіка і фінанси
c.102-111
389
Матеріали конференції
Місце сучасних автоматизованих інформаційних систем у системі державного фінансового контролю (на прикладі нафтогазового комплексу


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Економіка, фінанси та управління: теорія та практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 червня 2017 р.).
c.149-153
390
Наукова стаття
Місцеві бюджети: проблеми їх наповнення та особливості використання в умовах бюджетної децентралізації


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
Величко Євгеній
2017
Молодий вчений
c.689-693
391
Розділ монографії
Моделі Пенсійного забезпечення та реформування системи пенсійного забезпечення в Україні


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Лозова Ганна Матвіївна
2017
National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine
т.1 c.253-272
392
Матеріали конференції
Модель пенсионного обеспечения в Украине: возможна ли реформа?


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.217-221
393
Наукова стаття
Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Прокопенко Наталія Сергіївна
Тимошенко Андрій Олександрович
2017
Економіка. Менеджмент. Бізнес
c.16-22
394
Матеріали конференції
Моделювання системи фінансового забезпечення розвитку малих підприємств


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі
c.59-63
395
Матеріали конференції
Напрями забезпечення сталого розвитку соціально спрямованого бюджетного процесу


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.225-231
396
Матеріали конференції
Окремі аспекти досягнення ефективності міжбюджетного перерозподілу фінансових ресурсів в умовах бюджетної децентралізації


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.407-411
397
Наукова стаття
Оподаткування доходів громадян в Україні: фіскальні новації


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.45-49
398
Тези
Оподаткування операцій з криптовалютами


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Лозова Ганна Матвіївна
2018
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджіталізації: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, Ірпінь
c.86-90
399
Наукова стаття
Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Красільник О.В.
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-13
400
Наукова стаття
Організаційно-економічний механізм упередження загроз бюджетній безпеці економіки України


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
Маслій Олександра Анатоліївна
2017
Науковий вісник Полісся
т.1 c.176-184
401
Матеріали конференції
Особливості державного фінансового контролю підприємств державного нафтогазового сектора України


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Шевченківська весна: Економіка: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
c.53
402
Наукова стаття
Особливості інституціоналізації конкурентного середовища в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Нікитенко Дмитро Валерійович
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.33-43
403
Матеріали конференції
Особливості побудови системи бюджетування на підприємстві


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.411-415
404
Наукова стаття
Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Регіональна економіка
c.131-133
405
Наукова стаття
Особливості розвитку та сучасний стан фінансового лізингу в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Ратошнюк Ірин Вікторівна
2017
Ефективна економіка
406
Наукова стаття
Особливості та перспективи розвитку економіки знань в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Хмелевська Любов Петрівна
2017
Науковий вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економіка
c.7-14
407
Матеріали конференції
Оценка состояния децентрализации финансовой системы в Украине


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea
c.315-318
408
Матеріали конференції
Оцінювання кредитних ризиків у проектному фінансуванні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 20-21 квітня 2017року.- Одеса: ОНЕУ
c.24-30
409
Матеріали конференції
Оцінювання придатності інструментів убезпечення від системного ризику


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 17 березня 2017 року. - Харків, ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
410
Матеріали конференції
Перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку як джерела залучення інвестиційних ресурсів в економіку


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2016
Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф.
c.198-201
411
Матеріали конференції
Перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку як джерела залучення інвестиційних ресурсів в економіку


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2016
Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф.
c.198-201
412
Матеріали конференції
Перспективи розвитку податкової безпеки як складової фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси, аудит та соціальна економіка: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток»
c.92-94
413
Наукова стаття
Перспективи розвитку податкової безпеки як складової фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Науковий вісник Ужгородського університету
c.61-64
414
Наукова стаття
Підходи до вибору інструментів захисту від системних ризиків


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
c.60-70
415
Матеріали конференції
Податкова система України та перспективи її реформування


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Україна 2030: виклики та перспективи: матеріали доповідей міждисциплінарного семінару - Кастелло-ді-Ф'ємме – Львів, 2017
c.32-34
416
Наукова стаття
Податкова система України: проблеми функціонування та шляхи реформування


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і регіон
c.5-9
417
Практикум
Податкова система: практикум для студентів економічного факультету


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
К.: КНУ
418
Наукова стаття
Податкова складова фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»
c.122-125
419
Наукова стаття
Податкова соціальна пільга в системі податкових преференцій під час оподаткування доходів фізичних осіб


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
c.81-84
420
Матеріали конференції
Політичні ризики у проектному фінансуванні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2017
Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції 24 – 25 листопада 2016 р. - Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»
c.138-142
421
Матеріали конференції
Посилення потенціалу фінансово-економічної безпеки суб’єктів споживчої кооперації на внутрішньому ринку


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Васильців Тарас Григорович
2016
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “150 років споживчій кооперації України: оцінюючи минуле, визначаємо майбутнє”.
c.54-59
422
Монографія
Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та суперечності використання в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Кондор
423
Наукова стаття
Прагматика процесів бюджетної децентралізації та удосконалення підходу до оцінювання ефективностіфінансової еквалізації


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2016
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
424
Наукова стаття
Прибуток та особливості упрвління ним


Економічний факультет
Фінансів
Николишин Софія Євгенівна
2017
Молодий вчений
c.299-303
425
Наукова стаття
Пріоритети та засоби розвитку сільських територій в контексті державної політики збалансування соціально-економічної безпеки держави


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Міжнародний економічний журнал Економічний дискурс
c.40-46
426
Наукова стаття
Проблеми впровадження інфляційного таргетування як ефективного монетарного режиму


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
Зикова Світлана Ігорівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 c.143-148
427
Матеріали конференції
Проблеми забезпечення податкової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Міднародна науково-практична конференція «економіка, фінанси та управління: теорія та практика»
c.133-137
428
Наукова стаття
Проблеми забезпечення податкової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.62-64
429
Монографія
Проблеми запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2017
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / За ред. О.В. Дзюблюка. - Тернопіль: Тернопільській нац. ек. ун-т
c.104 -121
430
Матеріали конференції
Проблеми збалансування місцевих бюджетів в сучасних умовах


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 27-28 жовтня 2016 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 284 с.
c.115-119
431
Матеріали конференції
Проблеми та перспективи фіскальної децентралізації в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Збірник “Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених”
c.96-99
432
Матеріали конференції
Проблеми управління структурою капіталу підприємств в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2016
Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни: збірник тез наук. робіт Всеукр. наук.-практ.
c.91-95
433
Наукова стаття
Пропозиції до вдосконалення Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік, які надані науково-професійною громадскістю


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Колодізєва Світлана Олегівна
2017
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо формування Основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік
c.98-99
434
Матеріали конференції
Протидія інституціональним деформаціям в системі захисту національних економічних інтересів України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.37-38
435
Матеріали конференції
Псевдотериторіальні громади: прояв політичного і економічного сеператизму


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.121-122
436
Матеріали конференції
Регіональна політика у сфері створення «зелених кластерів»


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства: Міжнародний науково-практичний форум
т.1 c.128-137
437
Матеріали конференції
Реформування бюджетного прогнозування та планування в Україні у напрямку європейських стандартів


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.263-267
438
Наукова стаття
Реформуванняпублічних фінансів України в умовах євроінтеграційних процесів


Економічний факультет
Фінансів
Янішевська Вікторія Сергіївна
2017
АгроСвіт
439
Наукова стаття
Розвиток фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Вісник Львівського торгівельно-економічного університету
c.5-14
440
Наукова стаття
Розвиток фондового ринку та проблеми трансформації заощаджень населення в інвестиції


Економічний факультет
Фінансів
Рак Роман Володимирович
Цуркан Альона Володимирівна
2017
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2
441
Наукова стаття
Роль децентралізації фінансових ресурсів в системі модернізації бюджетної системи


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.49-53
442
Наукова стаття
Роль макропруденційного регулювання в управлінні системними ризиками5


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2016
Політика НБУ щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки
c.138-142
443
Матеріали конференції
Роль Міжнародного валютного фонду (МВФ) у формуванні державного боргу України


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Модернізація управління національною економікою: Міжнародна науково-практична конференція
c.194–200
444
Наукова стаття
Світові тенденції монетизації економіки


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
Льон Ігор Михайлович
2017
Фінанси України
c.53 - 74
445
Наукова стаття
Сегментаційний розріз біржового ринку опціонних контрактів України


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інтернаука. Економічні науки
c.18-23
446
Матеріали конференції
Система оподаткування доходів громадян: напрями реформування


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2017
Інноваційний потенціал сучасної економічної науки: МІжнародна науково-практична конференція
c.107-112
447
Матеріали конференції
Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Актуальні проблеми менеджменту в сучасних глобалізаційних процесах: ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 17 березня 2017 року
c.162-164
448
Матеріали конференції
Стимулюючий вплив оподаткування прибутку


Економічний факультет
Фінансів
Романюк Микола Васильович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. –К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.284-288
449
Матеріали конференції
Стратегії управління фінансами інтегрованих корпоративних структур в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2016
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. інтерн.-конференц., 10 листопада 2016 р.
c.335-336
450
Матеріали конференції
Страхування по-українські або особливості страхового ринку України


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
«Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
c.118-120
451
Матеріали конференції
Суперечності розвитку та їх вплив на ефективність державного фінансового контролю державних нафтогазових корпорацій України


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Третя міжнародн анауково-практична конференція «Пріоритетні напрями наукових досліджень»
c.20-21
452
Наукова стаття
Сучасний стан та особливості діяльності венчурних фондів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
Могге Денис Борисович
2017
Ефективна економіка
453
Наукова стаття
Сучасний стан та особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2017
Ефективна економіка
454
Наукова стаття
Сучасні тенденції розвитку системи державного фінансового контролю України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Економіка і регіон
c.57-67
455
Наукова стаття
Тhe problem of using budget funds for regional and local level


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2017
Економіка і регіон
c.57-68
456
Наукова стаття
Теоретичні засади оптимізації структури капіталу підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2018
Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник
c.1-10
457
Матеріали конференції
Теоретичні підходи до визначення сутності державного фінансового контролю


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2017
Проблеми та перспективи економічного розвиткуУкраїни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.82-85
458
Наукова стаття
Теоретичні підходи до визначення сутності та природи бюджетування


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2017
Інвестиції: практика та досвід
c.74-78
459
Наукова стаття
Теоретичні та методологічні аспекти фіскальної політики держави


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.28-35
460
Матеріали конференції
Тіньова економіка в системі інституціональних загроз економічній безпеці України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії : матеріали міжвідомчої наук.-практ.конф. (Київ, 23 черв. 2017 р.).
c.29-32
461
Монографія
Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії : Аналіт. огляд


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Національна Академія Внутрішніх Справ
c.60-74
462
Наукова стаття
Управління державними фінансами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Світ фінансів
c.21-27
463
Наукова стаття
Управління портфелем CDO у механізмі секʼюритизації активів


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Львівський національний університет імені Івана Франка
т.35 c.212-219
464
Наукова стаття
Управління прибутком підприємства


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Нагрецкіс Анастасія Юріївна
2017
Ефективна економіка
465
Матеріали конференції
Управління фінансами територіальних громад в умовах децентралізації бюджетної системи в Україн


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «економічні проблеми і перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі. Харків. 24-26 травня 2017 року.
c.133-135
466
Наукова стаття
Финансирование оборонных потребностей Украины в условиях роста внешней угрозы


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Вестник Евразийский национальный университет
c.105-115
467
Матеріали конференції
Финансовое моделирование как метод научно-практического исследования


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики республики Беларусь
т.3 c.214-215
468
Практикум
Фінанси: практикум


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2017
К.: КНУ
469
Матеріали конференції
Фінансова автономія як чинник модернізації фінансування державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.40-46
470
Матеріали конференції
Фінансова безпека України: роль та значення фінансових інститутів


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжн. форуму з безпеки, Черкаси, 25-27 травня 2017 р.
c.251-253
471
Наукова стаття
Фінансова глобалізація як чинник впливу на бюджетну безпеку держави


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2017
Науковий вісник Ужгородського університету
c.139-145
472
Наукова стаття
Фінансова інфраструктура: інноваційний підхід до дослідження фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
2017
Фінанси України
c.121-125
473
Наукова стаття
Фінансова політика держави: теоретичний та методологічний аспект


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
c.145-151
474
Наукова стаття
Фінансове забезпечення оборони України як основа національної безпеки в умовах збройної агресії РФ


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.2 c.49-58
475
Наукова стаття
Фінансовий лізинг як джерело фінансування діяльності підприємств в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Остапенко Кристина Віталіївна
2017
Ефективна економіка
476
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс для студентів галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рак Роман Володимирович
Івахненко Ірина Сергіївна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
477
Матеріали конференції
Фінансові інновації в сфері публічних фінансів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2017
Матеріали конференції «Фінансова політика як складова економічного розвитку»: всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12–13 квіт. 2017 р.): Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017
c.16-17
478
Наукова стаття
Фінансові інститути в системі забезпечення фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Вісник Черкаського університету. Серія. Економічні науки.
c.15-21
479
Наукова стаття
Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Світлана Володимирівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-17
480
Матеріали конференції
Фінансові кризи: поведінкові парадигми та фінансовий синкретизм


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
c.182-186
481
Матеріали конференції
Фінансові передумови та особливості російсько-української гібридної війни


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.181-187
482
Наукова стаття
Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Варналій Захарій Степанович
2017
Науковий вісник Полісся
c.143-149
483
Навчально-методичний комплекс
Фінансово-бюджетна система України: навчально-методичний комплекс


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Рожко Олександр Дмитрович
Рак Роман Володимирович
Яфінович Олена Богданівна
Івахненко Ірина Сергіївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2016
К.: КНУ
484
Підручник
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах]


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Лютий Ігор Олексійович
Грищенко Тетяна Василівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
Жихор Олена Борисівна
Димченко Олена Володимирівна
2017
Кондор
485
Монографія
Фінансування державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Красільник Олександр Володимирович
2017
К.: Знання України
486
Матеріали конференції
Фінансування державних вищих навчальних закладів України як чинник формування економіки інтелектуального капіталу


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу». К.: КНУБА, 2017
c.6-10
487
Матеріали конференції
Фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах в системі підвищення конкурентноспроможності економіки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р.
c.526-531
488
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
Обліку та аудиту
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
489
Матеріали конференції
Фундаментальний аналіз ринків базових активів похідних фінансових інструментів


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29-30березня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Геть
c.14-16
490
Наукова стаття
Функціональний механізм опціонних контрактів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2017
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.1 c.173-180
491
Матеріали конференції
Цифрові гроші: нові можливості, перспективи та ризики


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.55-59
492
Наукова стаття
Basic concepts of tax security as part of financial security of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2016
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 c.25-31
493
Наукова стаття
Directions for improvement of state financial control in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2016
Baltic Journal of Economic Studies
т.2 c.105-110
494
Наукова стаття
Directions of expansion fiscal space in terms of financial instability


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2016
Economics & Education
т.1 c.40-43
495
Наукова стаття
Factors and ways of cross-border cooperation development of border regions of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Васильців Тарас Григорович
2016
The USV Annals of Economics and Public Administration
т.16 c.66-71
496
Матеріали конференції
Features of financing public higher education institutions of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2016
Development of social and economic systems in a global competitive environment: International scientific-practical conference
c.231-233
497
Наукова стаття
Financing higher education in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2016
Sciences of Europe
т.6 c.51-56
498
Наукова стаття
Foundations of the fiscal decentralization in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
The Seventh International Congress on Social Sciences and Humanities
c.226-231
499
Наукова стаття
Macrotheoretical foundations of fiscal consolidation


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
Лютий Ігор Олексійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.6-9
500
Наукова стаття
Modernization of local budgets in terms of fiscal decentralization in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Economic and law paradigm of modern society
т.1 c.179-183
501
Наукова стаття
Preventing threats as a precondition to increase the level of Economic Security of the State


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна

2016
Scientific Journal «ScienceRise»
т.24 c.41-46
502
Матеріали конференції
The prospect of local budgets under decentralization


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2016
Development of social and economic systems in a global competitive environment: International scientific-practical conference
c.226-233
503
Тези
Threats to economic security of Ukraine: the mechanism of deflection and the regulatory process


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Information technologies and management:International scientific conference
т.14 c.167-168
504
Матеріали конференції
Актуальні аспекти механізму стимулювання іноземного інвестування


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.176-179
505
Наукова стаття
АНАЛІЗ ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


Економічний факультет
Фінансів
2016
Ефективна економіка
506
Матеріали конференції
Аналіз впливу фінансової політики на розвиток інноваційного підприємництва


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Міжнародна науково-практична конференція
c.195-198
507
Наукова стаття
Аналіз прибутковості банків в Україні та шляхів її підвищення як напрямок антикризової політики


Економічний факультет
Фінансів
Черкашина Катерина Федорівна

2016
Інноваційна економіка
т.1 c.212-217
508
Наукова стаття
Арбітраж та спекуляція на сучасних фондових ринках


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Фінансів
Шелудько Валентина Миколаївна
Вірченко Володимир Віталійович
2015
Банківська справа
c.32-46
509
Наукова стаття
Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.39-48
510
Наукова стаття
Банківська система України: проблеми становлення та розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2016
Фінанси України
т.5 c.7-33
511
Наукова стаття
Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Фінанси України
т.6 c.124-127
512
Матеріали конференції
Взаємозв’язок бюджетного процесу з механізмом управління державними фінансами


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.203-207
513
Матеріали конференції
Використання поняття «personal finance» у вітчизняних дослідженнях


Економічний факультет
Фінансів
2016
Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток. Міжнародна науково-практична конференція
c.138-140
514
Наукова стаття
Використання похідних фінансових інструментів у практиці українських банків


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
т.1 c.283-286
515
Наукова стаття
Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.187 c.14-21
516
Матеріали конференції
Вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.444-447
517
Наукова стаття
Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Анзіна Ганна Вікторівна
2015
Проблеми економіки
т.1 c.16-21
518
Матеріали конференції
Вплив фінансових інститутів на забезпечення фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.142-145
519
Матеріали конференції
Вплив фінансових інститутів-регуляторів на підвищення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах фінансової глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Модернізація управління національною економікою: Міжнародна науково-практична конференція
c.60-66
520
Наукова стаття
Вплив фінансової глобалізації на розвиток бюджетної системи України


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2015
Економіка. Фінанси. Право
т.10 c.12-16
521
Матеріали конференції
Гарантійні послуги для підтримки розвитку підприємництва в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.378-381
522
Навчальний посібник
Деньги и кредит


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Гудзинська Людмила Юріївна
Тригуб Олена Володимирівна
Черкашина Катерина Федорівна
Перконос Інна Юріївна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-143
523
Наукова стаття
Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна

2016
Економіка та держава
т.7 c.84-87
524
Наукова стаття
Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.2 c.43-47
525
Монографія
Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович

Онищенко Світлана Володимирівна

2016
К.: Знання України
c.1-395
526
Матеріали конференції
Державне бюджетування та фінансова безпека України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.27-31
527
Матеріали конференції
Детермінанти державної політики забезпечення економічної безпеки підприємництва України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи
c.5-10
528
Наукова стаття
Децентралізація бюджетної системи України: міжнародний досвід та реалії


Економічний факультет
Фінансів
Рябоконь Оксана Олександрівна
2015
Економічний вісник Донбасу.
т.3 c.124-127
529
Наукова стаття
Децентралізація податкових повноважень: досвід Німеччини та Україна


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.21 c.190-194
530
Матеріали конференції
Децентралізація фінансових ресурсів в умовах бюджетної реформи


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Economy without Borders: Integration, Innovation, Cross-border Cooperation: International Scientific Conference
c.218-220
531
Матеріали конференції
Доступність фінансових послуг як складова інвестиційної привабливості регіонів України


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Антикризове управління економікою України: нові виклики
c.303-307
532
Матеріали конференції
Еволюція поняття «зовнішній державний борг» як індикатора фінансової безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2016
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.127-129
533
Наукова стаття
Еволюція поняття «зовнішній державний борг» як індикатора фінансової безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Софієнко Анастасія Петрівна
2016
Економіка і регіон
т.3 c.86-94
534
Наукова стаття
Еволюція портфельної теорії та сучасні реалії фінансових відносин


Економічний факультет
Фінансів
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.16 c.131-136
535
Матеріали конференції
Екологічний податок та його адміністрування на рівні суб'єкта господарювання в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.187-191
536
Наукова стаття
Економіко-теоретична сутність системи забезпечення фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна

2015
Економіка і держава
c.94-98
537
Матеріали конференції
Економічна природа і механізм функціонування CLN


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.223-225
538
Матеріали конференції
Елементи процесу оцінки стану фінансової безпеки суб’єкта господарювання


Економічний факультет
Фінансів
2016
Науковий диспут: питання економіки та фінансів: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.103-106
539
Наукова стаття
Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.46-55
540
Розділ монографії
Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
К.: Університет банківської справи
c.80-107
541
Наукова стаття
Загрози податкової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.16 c.126-130
542
Матеріали конференції
Загрози та показники бюджетної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.155-158
543
Наукова стаття
Зовнішній фінансовий аудит у компанії нафтогазового сектору


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.108-112
544
Наукова стаття
ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ


Економічний факультет
Фінансів
2016
Ефективна економіка
545
Матеріали конференції
Інституційне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.20-22
546
Наукова стаття
Інституційний підхід до конструювання механізмів фіскального регулювання економіки


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2015
Наукові праці НДФІ
т.1 c.150-158
547
Наукова стаття
Інституціональне забезпечення формування та використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2016
Інвестиції: практика та досвід
c.80-85
548
Наукова стаття
Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна

2016
Бізнес Інформ
т.5 c.128-133
549
Наукова стаття
Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
«Економічний вісник університету» ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"
т.29 c.311-316
550
Наукова стаття
Концептуальні підходи до оцінки вартості вертикально-інтегрованої компанії


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна

2016
Регіональна економіка та управління
т.2 c.150-153
551
Наукова стаття
КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ


Економічний факультет
Фінансів
2016
Ефективна економіка
552
Наукова стаття
Лімська декларація та її вплив на формування сучасних моделей державного фінансового контролю в країнах ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2016
Ефективна економіка
т.9 c.1-3
553
Наукова стаття
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ


Економічний факультет
Фінансів
2016
Ефективна економіка
554
Наукова стаття
Механізм внутрішніх державних запозичень україни


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Курищук Костянтин Костянтинович
2016
Світ фінансів
т.1 c.27-36
555
Наукова стаття
Механізм попередження загроз економічній безпеці України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна

2016
Економічний часопис – ХХІ
т.159 c.20-24
556
Наукова стаття
Механізм реформування державних банків і забезпечення стабільності фінансової системи України


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації
c.95-103
557
Наукова стаття
Механізм управління бюджетною безпекою


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.787-791
558
Матеріали конференції
Механізм функціонування і сфери застосування CDS


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2016
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.355-357
559
Матеріали конференції
Митна політика в умовах асоціації з ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2016
Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-69
560
Матеріали конференції
Міжнародні стандарти відкритості публічних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.63-65
561
Наукова стаття
Місцеві бюджети в умовах сучасної децентралізації: Україна і зарубіжний досвід


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.24-29
562
Наукова стаття
Монетарні цикли в економіці України


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Світлана Володимирівна

2016
Актуальні проблеми економіки
т.11 c.363-372
563
Матеріали конференції
Напрями забезпечення митної безпеки України в сучасних умовах


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.142-144
564
Матеріали конференції
Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.157-159
565
Навчальний посібник
Науково-дослідна практика


Економічний факультет
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Тригуб Олена Володимирівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-136
566
Матеріали конференції
Нові банківські продукти як елемент антикризових заходів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Черкашина Катерина Федорівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.222-226
567
Наукова стаття
Нові мультивалютні банківські продукти в Україні як складова антикризових заходів


Економічний факультет
Фінансів
Черкашина Катерина Федорівна

2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.16 c.133-136
568
Наукова стаття
Обеспечение инновационной доступности финансовых услуг в условиях интегрированного финансового рынка


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2015
Управление инновациями: Сборник трудов международной конференции
т.1 c.164-169
569
Матеріали конференції
Операції грошового потоку та ринкової вартості в управлінні портфелем CDO


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.187-190
570
Матеріали конференції
Особливості динаміки доходів та видатків місцевих бюджетів України


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2015
Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015»
c.147-150
571
Наукова стаття
Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Національна безпека і оборона
т.1 c.50-59
572
Наукова стаття
Офшоризація як основна проблема оподаткування інтегрованих корпоративних структур


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна

2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.25-29
573
Матеріали конференції
Оценка состояния децентрализации финансовой системы в Украине


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем
т.1 c.315-318
574
Матеріали конференції
Перешкоди та шляхи зміцнення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Міжнародна науково-практична конференція (електронне видання)
т.1 c.11-15
575
Наукова стаття
Перспективи запровадження нових кредитних продуктів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Черкашина Катерина Федорівна
2016
Інноваційна економіка
т.5 c.168-172
576
Матеріали конференції
Перспективи поведінки індивідуальних інвесторів на фінансовому ринку України


Економічний факультет
Фінансів
2016
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.54
577
Наукова стаття
Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні на основі світового досвіду


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна

2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.10 c.882-886
578
Наукова стаття
Перспективи розвитку діяльності індивідуальних інвесторів на фондовому ринку України


Економічний факультет
Фінансів
2016
Регіональна економіка та управління
т.2 c.39-44
579
Матеріали конференції
Перспективи розвитку стартапів в Україні за участю держави та фінансово-кредитних посередників


Економічний факультет
Фінансів
Черкашина Катерина Федорівна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.181-184
580
Матеріали конференції
Підвищення доступності фінансових послуг як чинник відновлення довіри до фінансових установ в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя
c.1-4
581
Наукова стаття
Побудова системи фінансового контролю у нафтогазовій організації з урахуванням галузевої специфіки


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2015
Економічний простір
т.1 c.46-54
582
Наукова стаття
ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ


Економічний факультет
Фінансів
2016
АгроСвіт
c.38-45
583
Матеріали конференції
Проблематика структурування та визначення понять в економічній безпекології


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.10-15
584
Матеріали конференції
Проблеми збалансування місцевих бюджетів в сучасних умовах


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.115-119
585
Наукова стаття
Проблеми податкової системи та податкового навантаження України.


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2015
Економіка і регіон
т.2 c.90-93
586
Матеріали конференції
Проблеми реформування податкової системи України


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.20-23
587
Матеріали конференції
Проблеми та перспективи фіскальної децентралізації в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Міжнародна науково - практична конференція: Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях
т.2 c.96-99
588
Наукова стаття
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Економічний факультет
Фінансів
2016
АгроСвіт
c.107-112
589
Наукова стаття
Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Рябоконь Оксана Олександрівна
2015
Економіка та держава
т.12 c.134-136
590
Матеріали конференції
Проблеми функціонування та розвитку строкового ринку в Україні.


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.155-158
591
Праці конференції
Реалізація Базельських угод в країнах з нестійкими економіками


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.93-97
592
Наукова стаття
Регулювання надання державних гарантій в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович

2016
Фінанси України
т.2 c.28-48
593
Наукова стаття
Реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.178 c.18-25
594
Монографія
Ринок економічної інформації: проблеми формування та перспективи розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович

2016
Технодрук
c.1-280
595
Матеріали конференції
Розвиток бюджетної системи України в умовах фінансової глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2015
Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспект: Міжнародна науково-практична конференція
c.80-83
596
Праці конференції
Розвиток механізмів державного регулювання фінансового сектору в умовах асиметрії світового господарства


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Світлана Володимирівна
2015
М.І. Туган-Барановський: творча спадщина та сучасна економічна наука: Міжнародна науково-практична конференція до 150-річчя з дня народження М.І. Барановського
c.385-392
597
Матеріали конференції
Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки
c.13-14
598
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів у розвитку фінансового ринку України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
c.17-20
599
Матеріали конференції
Світовий досвід інвестування на рівні персональних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
2016
Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
c.68-71
600
Наукова стаття
Світовий досвід реформування бюджетних систем зарубіжних країн та шляхи його впровадження в Україну


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2015
Економіка та держава
т.10 c.127-129
601
Наукова стаття
Сек’юритизація споживчих кредитів


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна

Міщенко Володимир Іванович
2016
Актуальні проблеми економіки
т.12 c.1-12
602
Наукова стаття
Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в умовах скорочення бюджетного фінансування


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.11 c.437-446
603
Матеріали конференції
Соціальне значення податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.39-41
604
Матеріали конференції
Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність підприємництва


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
c.178-182
605
Наукова стаття
Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки


Економічний факультет
Фінансів
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
АгроСвіт
т.3 c.29-33
606
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку місцевих бюджетів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.48-50
607
Матеріали конференції
Стан та перспективи фінансового забезпечення державних вищих навчальних закладів України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2016
Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік: Міжнародна науково-практична конференція
c.239-241
608
Матеріали конференції
Стратегічні напрями вдосконалення бюджетної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.280-283
609
Наукова стаття
Структурні елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна

2015
Ефективна економіка
c.1-6
610
Матеріали конференції
Сутність податкової безпеки та особливості її забезпечення


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
Голіков Сергій Сергійович
2016
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.114-121
611
Наукова стаття
Сутність поняття «personal finance» та його використання у вітчизняних дослідженнях


Економічний факультет
Фінансів
2016
Економічний аналіз
т.23 c.123-130
612
Матеріали конференції
Сучасні виклики фінансування закладів вищої освіти України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.76-79
613
Матеріали конференції
Сучасні особливості функціонування світового валютного ринку


Економічний факультет
Фінансів
Делас Віталіна Анатоліївна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.149-153
614
Матеріали конференції
Сучасні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
2016
Сучасні шляхи стабілізації економічного стану країни: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.47-51
615
Матеріали конференції
Сучасні підходи до формування інвестиційного портфеля


Економічний факультет
Фінансів
2016
Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.60-64
616
Наукова стаття
Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна
2016
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.1 c.75-80
617
Матеріали конференції
Теоретичні підходи до оцінки ефективності державного фінансового контролю


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2016
Актуальні проблеми у сфері науки. Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.28-30
618
Підручник
Теорія та практика світових фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Боринець Станіслав Якович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-380
619
Матеріали конференції
Транспарентність функціонування пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Європейський вектор розвитку страхового ринку України: Міжнародна науково-практична конференція
c.169-170
620
Наукова стаття
Трансформація бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних осіб в умовах децентралізації


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2016
Економіка і регіон
т.2 c.117-128
621
Наукова стаття
Управління ризиками іпотечного житлового кредитування в умовах фінансової нестабільності


Економічний факультет
Фінансів
Міщенко Володимир Іванович
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Фінансовий простір
c.53-58
622
Навчально-методичний комплекс
Финансы: учебно-методический комплекс для студентов экономического факультета отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит»


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
Демиденко Людмила Миколаївна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-60
623
Матеріали конференції
Фискальная децентрализация как основа модернизации местных бюджетов


Економічний факультет
Фінансів
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Актуальные проблемы экономики и финансов. Международная научно-практическая конференция
c.104-107
624
Практикум
Фінанси: практикум


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
К.: ЦУЛ
c.1-296
625
Розділ монографії
Фінансове посередництво


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Міщенко Володимир Іванович
2016
Київ: КНЕУ (для монографій)
c.1-485
626
Матеріали конференції
Фінансові аспекти транскордонного співробітництва "Україна-НАТО"


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.85-87
627
Матеріали конференції
Фінансові інститути забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.44-49
628
Наукова стаття
Фінансові інститути підтримки конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Національна безпека і оборона
т.1 c.40-49
629
Наукова стаття
Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2016
Економіка і регіон
т.4 c.18-25
630
Матеріали конференції
Фінансові репресії: економічний зміст, форми та інструменти


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.78-81
631
Наукова стаття
Фінансування проектів публічно-приватного партнерства


Економічний факультет
Фінансів
Науменкова Світлана Валентинівна
Овсянникова Яна Олександрівна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.1 c.54-66
632
Наукова стаття
Фіскальна консолідація у світі макрофіскальної теорії


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2016
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
c.354-360
633
Матеріали конференції
Фіскальні інститути-регулятори у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.22-25
634
Наукова стаття
Фіскальні правила в механізмі макроекономічної політики: міжнародний досвід


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2015
Вісник Академії митної служби України. Серія Економіка
т.1 c.88-94
635
Підручник
Фондовий ринок


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
Обліку та аудиту
Статистики та демографії
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
Шелудько Валентина Миколаївна
Красота Олена Вадимівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Баженова Олена Володимирівна
Федоренко Ірина Костянтинівна
Камінський Андрій Борисович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Вірченко Володимир Віталійович
Версаль Наталія Іванівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
2016
Знання
т.2 c.1-686
636
Матеріали конференції
Формування акцизної політики в Україні в умовах реалізації угоди про асоціацію з ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.153-154
637
Матеріали конференції
Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.382-387
638
Матеріали конференції
Шляхи оптимізації фінансування державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2016
Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції. Міжнародна науково-практична конференція
c.25-27
639
Навчальний посібник
Экономическая безопасность


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович


2016
ВКГТУ
c.1-240
640
Монографія
Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв’язків


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Національний університет ДПС України
c. 54-70, 89-105, 181-195
641
Наукова стаття
Международный опыт накопительных Фондов и азербайджанская модель использования Нефтегазовых доходов


Економічний факультет
Фінансів
Кулієв Руфат Атакіши огли
Лютий Ігор Олексійович
2013
Газета «İqtisadiyyat»
т.762 c.2
642
Наукова стаття
Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2015
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент
т.18 c.46-54
643
Наукова стаття
Теоретичні засади та базові підходи до організації державного фінансового контролю підприємств нафтогазового сектору України


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2015
Економіка та держава
т.7 c.124-128
644
Наукова стаття
“Непрозорі” фінансові ринки: види, причини формування та вплив на цінову ефективність і захищеність інвесторів


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.12 c.9-13
645
Монографія
Banking system of Ukraine and financial market stability


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
2013
Insan hüquqlari institutunun tərəfdaşlari. Məqalələr toplusu. Azərbaycan Milli Elmmlər Akademiyası. Insan Hüquqları Institutu (Baki, 2013)
c.355-366
646
Наукова стаття
Banks’ Capital Adequacy and Credit Crunch in Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
2015
The Advanced Science Journal
т.4 c.36-40
647
Наукова стаття
Collateralized debt obligation in the mechanism of securitization of assets


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
European Journal of Economics and Management Sciences
т.2 c.65-68
648
Наукова стаття
Credit linked notes as an instrument of attraction of capital and credit risk minimization


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
3d the International Conference on Recent Trends in Science and Technology Management
c.50-63
649
Наукова стаття
Credit risk in determining the value of credit derivatives


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
The USA Journal of Applied Sciences
т.2 c.68-71
650
Наукова стаття
Developing the equity risk premium under frontier markets: the case of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2014
The Advanced Science Journal
т.12 c.68-74
651
Наукова стаття
Economic risks as impacts on state fiscal security


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»
т.7 c.32-37
652
Наукова стаття
Features of influence of macroeconomic measures of transformation on the state debt policy


Економічний факультет
Фінансів
2015
Baltic Journal of Economic Studies
т.1 c.143-149
653
Наукова стаття
Financial Security of Enterprises


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
Делас Віталіна Анатоліївна
Яфінович Олена Богданівна
2015
Procedia Economics and Finance
т.27 c.248-266
654
Праці конференції
Fiscal policy in context of socio-economic development of the country


Економічний факультет
Фінансів
Ювженко Наталія Миколаївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.39-40
655
Наукова стаття
Fiscal reforming of public finances


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2015
Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics
т.130 c.10
656
Наукова стаття
Household savings as a resource of Ukrainian economy growth


Економічний факультет
Фінансів
2015
The Advanced Science Journal
т.4 c.29-33
657
Наукова стаття
Impact of share market parameters on the rate of Ukrainian economic development


Економічний факультет
Фінансів
2015
The Advanced Science Journal
т.1 c.123-127
658
Наукова стаття
Initial public offering as a way of returning investment attractiveness to Ukrainian market


Економічний факультет
Фінансів

Анзіна Ганна Вікторівна
2015
659
Наукова стаття
Present conditions and prospects of financial mechanism of transformation household saving into investment resources for Ukrainian economy


Економічний факультет
Фінансів
2015
Evropský časopis ekonomiky a managementu
т.1 c.13-19
660
Наукова стаття
Primary determinants of company value


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2015
The genesis of genius : collection of scientific articles and thesis of the International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers Geneva (Switzerland)
т.1 c.58-61
661
Праці конференції
The formation of effective budget policy of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Information technologies and management:International scientific conference
т.13 c.217-218
662
Наукова стаття
The needs for new specialists and the model for the Norwegian-Ukrainian cooperation in the field of public sector economy education


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
Лютий Ігор Олексійович

2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.141-146
663
Наукова стаття
Transformation of companies’ financial statements to international standards


Економічний факультет
Фінансів
2015
Evropský časopis ekonomiky a managementu
т.1 c.19-23
664
Праці конференції
Агропромисловість як перспективний напрямок розвитку конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.77-79
665
Наукова стаття
Адаптація та трансформація підприємства до міжнародних стандартів як перший крок до виходу на міжнародні ринки капіталу


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка. Фінанси. Право.
т.7 c.44-48
666
Наукова стаття
Алкогольная политика Украины


Економічний факультет
Історичний факультет

Фінансів
Історії для гуманітарних факультетів
Латиш Юрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Собриология
c.28-31
667
Наукова стаття
Алкогольная политика Украины


Економічний факультет
Історичний факультет

Фінансів
Історії для гуманітарних факультетів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
2015
Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики и алкологии. Международная конференция
т.24 c.237-244
668
Праці конференції
Амортизаційна податкова різниця та її стимулюючий вплив


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.35-37
669
Праці конференції
Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.53-54
670
Праці конференції
Аналіз рівня бюджетної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.171-175
671
Праці конференції
Аналіз рівня централізації державного бюджету України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.5-7
672
Наукова стаття
Аналіз стану та динаміки дефіциту державного бюджету України


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія Економіка
т.20 c.136-140
673
Монографія
Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році»


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
К.: "НІСД"
c.193-225, 253-277
674
Праці конференції
Безпека банківської безпеки України як елемент фінансової та інвестиційної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.74-77
675
Замітка
Бій із тінню: хто кого


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Сільські вісті
c.1
676
Праці конференції
Боргове фінансування підприємств: зарубіжна та вітчизняна практика


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.68-70
677
Наукова стаття
Боргові парадокси та орієнтири державного кредитування


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Пасічна Наталія Миколаївна
2015
Економічний вісник університету
т.24 c.158-165
678
Матеріали конференції
Бюджетна безпека в умовах нестабільного економічного середовища


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Шеремета О.В.
2015
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та пріоритети: Мат. ІІІ Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф.
c.14-16
679
Праці конференції
Бюджетна безпека держави: індикатори та загрози


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.226-227
680
Праці конференції
Бюджетна децентралізація: зміст, необхідність та стан реформ в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.31-32
681
Праці конференції
Бюджетна політика у механізмі забезпечення бюджетної рівноваги в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2015
Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень: Всеукраїнська науково-практична конференція.
c.82-84
682
Монографія
Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Онищенко Світлана Володимирівна

2014
ПолтНТУ
c.1-271
683
Наукова стаття
Бюджетное финансирование социально-культурной сферы УССР в 1920-е гг.


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Вестник Белорусского Государственного Университета. История. Экономика. Право.
т.2 c.26-31
684
Праці конференції
Валютна складова фінансової безпеки держави


Економічний факультет
Фінансів
Делас Віталіна Анатоліївна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.61-62
685
Наукова стаття
Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.80-85
686
Праці конференції
Визначення вартості капіталу вітчизняних підприємств


Економічний факультет
Фінансів
Делас Віталіна Анатоліївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.21-25
687
Праці конференції
Використання досвіду США в реформуванні системи оподаткування доходів фізичних осіб


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
c.186-188
688
Праці конференції
Використання інноваційних технологій для здійснення грошових розрахунків


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
c.256-257
689
Наукова стаття
Використання моделі дисконтованих грошових потоків для оцінки вартості компанії


Економічний факультет
Фінансів
2015
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
т.2 c.15-21
690
Праці конференції
Вихід українських компаній на міжнародні ринки капіталу: проблеми підготовки та проведення


Економічний факультет
Фінансів
2015
Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці: Міжнародна конференція
т.1 c.68-72
691
Наукова стаття
Відкритість та публічність державних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2015
Світ фінансів
т.4 c.152-157
692
Праці конференції
Влив фінансової глобалізації на бюджетну безпеку держави


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.137-140
693
Праці конференції
Воєнна організація держави як основа національної безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.282-284
694
Праці конференції
Вплив бюджетної децентралізації на формування системи бюджетної безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.17-20
695
Праці конференції
Вплив глобалізаційних процесів на фінансову систему України


Економічний факультет
Фінансів
Рак Роман Володимирович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.180-183
696
Наукова стаття
Вплив грошової реформи 1920-х років на бюджетні відносини в Українській СРР


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Вісник Полтавської державної аграрної академії
т.72 c.75-82
697
Наукова стаття
Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.29-36
698
Наукова стаття
Вплив ринку цінних паперів на інвестування в реальний сектор економіки


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.60-67
699
Наукова стаття
Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційні технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.8 c.88-95
700
Наукова стаття
Вплив світових інвестиційних процесів на український ринок акцій


Економічний факультет
Фінансів
2015
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
т.1 c.215-221
701
Праці конференції
Вплив співпраці з МВФ на фінансову безпеку в України


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.76-81
702
Наукова стаття
Вплив тінізації бюджетних відносин на макроекономічні показники


Економічний факультет
Фінансів
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.16-24
703
Наукова стаття
Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2015
Економіка. Фінанси. Право.
т.6 c.48-50
704
Наукова стаття
Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
2014
Інвестиції: практика та досвід
т.24 c.34-38
705
Матеріали конференції
Ґенеза фіскального регулювання в міжнародній економіці


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2014
Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспект. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
c.75-76
706
Наукова стаття
Государственно-рыночное развития сельского хозяйства Азербайджана


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Кулієв Руфат Атакіши огли
2013
“Yaşıl Çay” Jurnal
т.7 c.8-10
707
Наукова стаття
Дерегулювання економіки як чинник зміцнення фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.98-103
708
Матеріали конференції
Дерегулювання економіки як чинник формування конкурентного середовища в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-26
709
Наукова стаття
Дерегулювання економіки як чинник формування конкурентного середовища в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.21-26
710
Наукова стаття
Державне бюджетування як предмет зовнішнього державного фінансового контролю


Економічний факультет
Фінансів
2015
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України
т.1 c.42-47
711
Праці конференції
Державне регулювання фінансового ринку


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.11-12
712
Праці конференції
Державний борг та боргова безпека України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.29-31
713
Монографія
Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Галушка Зоя Іванівна
Антохов Андрій Анатолійович
2015
Чернівці: ЧНУ імені Юрія Федьковича
c.127-142
714
Праці конференції
Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні: Науково-практична конференція
c.9-13
715
Матеріали конференції
Економіко-теоретична сутність системи забезпечення фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
2015
Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.66-70
716
Праці конференції
Економічна криза: ряд кроків як вижити Україні


Економічний факультет
Фінансів
Савілова Ольга Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.108-109
717
Праці конференції
Економічні передумови макроекономічної стабільності


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
718
Праці конференції
Європейський досвід і практика розвитку страхування цивільно-правової відповідальності


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.95-97
719
Наукова стаття
Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Васильців Тарас Григорович
2015
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
c.44-50
720
Монографія
Загрози економічній безпеці України: сутність, оцінювання та механізм упередження


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Полтава: ПолтНТУ
c.1-337
721
Наукова стаття
Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.73-81
722
Наукова стаття
Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.104-108
723
Праці конференції
Зарубіжний досвід впровадження інтернет-страхування як частини реінжинірингу страхових бізнес процесів


Економічний факультет
Фінансів
Ерастов Василь Ігорович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.83-86
724
Праці конференції
Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.252-255
725
Наукова стаття
Засади формування ефективної державної політики, орієнтованої на забезпечення бюджетної безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.81-85
726
Наукова стаття
Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.55-60
727
Наукова стаття
Заходи управлінського впливу на справедливу вартість компанії в умовах граничних ринків


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.1 c.153-158
728
Праці конференції
Значення ісламського страхування для фінансової системи


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.93-95
729
Праці конференції
Зовнішній державний борг України і перспективи його погашення


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.13-14
730
Наукова стаття
Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович

2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.6-11
731
Праці конференції
Імплементація стандартів ЄС у системі державних фінансів України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.14-16
732
Праці конференції
Інвестиційний податковий кредит як засіб активізації інноваційної діяльності підприємств


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.37-38
733
Наукова стаття
Інвестиційні фонди на фондовому ринку


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право
т.25 c.70-87
734
Наукова стаття
Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Бізнес Інформ
т.9 c.68-79
735
Праці конференції
Інституційні деформації в бюджетній сфері як загроза бюджетній безпеці України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.144-147
736
Праці конференції
Інституціональні загрози економічні безпеці України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.6-10
737
Матеріали конференції
Інституціональні загрози підприємництву в України та шляхи їм протидії


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Міжнародна науково–практична конференція
c.39-42
738
Навчальний посібник
Історія в термінах і поняттях: довідник


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Колесник Віктор Федорович
Орлова Тетяна Володимирівна
2015
ПП Сергійчук М.І.
т.1 c.1-723
739
Праці конференції
Квазіфіскальні операції та ефективність фіскальної консолідації в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.265-270
740
Праці конференції
Класифікація внутрішнього державного боргу в концепції внутрішньої політики держави


Економічний факультет
Фінансів
Курищук Костянтин Костянтинович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.248-251
741
Наукова стаття
Коливання цін на ринках фінансових активів та їх вплив на цикл ділової активності


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.8 c.155-159
742
Наукова стаття
Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
Білик Ростислав Романович
2015
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)
c.97-106
743
Монографія
Конкуренція і підприємництво


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
К.: Знання України
c.1-463
744
Праці конференції
Корпоративні облігації як інструмент фінансування підприємств


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.55-56
745
Наукова стаття
Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.85-91
746
Наукова стаття
Методи та інструменти бюджетного менеджменту у системі бюджетного регулювання


Економічний факультет
Фінансів
Баскаков Андрій Юрійович
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.3 c.43-49
747
Наукова стаття
Методика оцінювання та оцінка ефективності зовнішнього державного фінансового контролю в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Перший незалежний науковий вісник
т.1 c.83-89
748
Навчально-методичний комплекс
Методические рекомендации по подготовке и защите отчета о прохождении научно-производственной практики для ОКУ «Бакалавр» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 6.030508 «Финансы и кредит»


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
ООО «Абрис Принт»
749
Навчально-методичний комплекс
Методические указания по организации и проведению научно-исследовательской практики магистров для студентов специальности 8.03050801 «Финансы и кредит» дневной и заочной форм обучения


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-21
750
Навчально-методичний комплекс
Методические указания по организации и проведению педагогической (ассистентской) практики магистров для студентов специальности 8.03050801 «Финансы и кредит» дневной и заочной форм обучения


Економічний факультет
Фінансів
Грищенко Тетяна Василівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-17
751
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження навчально-виробничої практики за ОКР «Бакалавр» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Науменкова Світлана Валентинівна
Пікус Руслана Володимирівна
Приказюк Наталія Валентинівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
Тригуб Олена Володимирівна
2015
ООО «Абрис Принт»
752
Наукова стаття
Міжнародний досвід та національні реалії використання заощаджень населення як фінансового ресурсу соціально-економічного зростання


Економічний факультет
Фінансів
2015
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.3 c.116-120
753
Наукова стаття
Мінімізація кредитних ризиків через своп сукупного доходу


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.
c.259-262
754
Праці конференції
Місцеві бюджети в контексті сучасної децентралізації


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.91-94
755
Наукова стаття
Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.92-100
756
Праці конференції
Місцеві бюджети: проблеми і шляхи вирішення


Економічний факультет
Фінансів
Рябоконь Оксана Олександрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин
т.9 c.148-151
757
Монографія
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції: у 2 т.


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія ВолодимирівнаГура Надія Олександрівна
Жилінська Оксана Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Науменко Світлана Миколаївна
Міщенко Володимир Іванович

2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.2 c.71-106
758
Наукова стаття
Модифікації моделі дисконтованих грошових потоків для оцінки справедливої вартості компанії


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.767-771
759
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "ІНВЕСТУВАННЯ" для студентів економічних спеціальностей 7.050104 "Фінанси" 7.050106 "Облік і аудит"


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
760
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інвестування» для студентів за спеціальностями 7.03050801 “Фінанси і кредит”, 7.03050901 “Облік і аудит”


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
К.: «ЦП «Компринт»
т.1 c.1-42
761
Праці конференції
Напрямки удосконалення державного фінансового контролю в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.157-159
762
Праці конференції
Окремі аспекти впливу фіскальної детінізації на податкову безпеку України


Економічний факультет
Фінансів
Романюк Микола Васильович
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.55-58
763
Праці конференції
Організація страхового захисту в аграрному підприємництві – зарубіжний досвід


Економічний факультет
Фінансів
Гудзь Генріх Олександрович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.81-83
764
Наукова стаття
Основні інститути інноваційного інвестування


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович

2015
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»
т.46 c.297-304
765
Праці конференції
Основні проблеми функціонування податкової системи України та шляхи її реформування


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.42-44
766
Наукова стаття
Основні чинники та шляхи протидії тінізації економіки України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Ефективна економіка
т.2 c.1-8
767
Праці конференції
Особливості визначення ринкової премії за ризик акціонерного капіталу в умовах граничних ринків


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2015
Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.14-17
768
Наукова стаття
Особливості впливу макроекономічних заходів трансформації на боргову політику держави


Економічний факультет
Фінансів
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.3 c.53-58
769
Наукова стаття
Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2014
Світ фінансів
т.4 c.54-62
770
Наукова стаття
Особливості реалізації боргової політики України в контексті управління та обслуговування зовнішнього державного боргу


Економічний факультет
Фінансів
2014
Регіональна економіка та управління
т.3 c.56-61
771
Матеріали конференції
Особливості реформування польської бюджетної системи та її запровадження в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.290-293
772
Праці конференції
Особливості сучасного етапу реформування податкової системи України


Економічний факультет
Фінансів
Демиденко Людмила Миколаївна
2015
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
т.3 c.118-120
773
Праці конференції
Особливості трансферного ціноутворення компаній FMCG сектору в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.66-68
774
Праці конференції
Особливості управління державним боргом України


Економічний факультет
Фінансів
Пасічна Наталія Миколаївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.25-27
775
Праці конференції
Особливості управління зовнішнім державним боргом у борговій стратегії України


Економічний факультет
Фінансів
2014
Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-64
776
Праці конференції
Особливості управління прибутком підприємств


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.72-74
777
Праці конференції
Особливості фінансового забезпечення державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.24-26
778
Праці конференції
Особливості фінансування аграрнопромислового комплексу в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.65-66
779
Наукова стаття
Особливості фінансування системи соціального захисту в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.12 c.195-199
780
Наукова стаття
Особливості формування боргової політики України


Економічний факультет
Фінансів
2014
Глобальні та національні проблеми економіки
т.2 c.1145-1149
781
Наукова стаття
Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Баскаков Андрій Юрійович
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.4 c.57-62
782
Праці конференції
Пенсійне страхування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.7-8
783
Наукова стаття
Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.9 c.14-22
784
Праці конференції
Перерозподіл кредитного ризику через механізм функціонування кредитних деривативів


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.334-335
785
Праці конференції
Перспектива розвитку бюджетної системи України


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.158-160
786
Праці конференції
Перспективи застосування фундаментального аналізу на фондовому ринку України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.57-59
787
Наукова стаття
Перспективи розвитку індексних фондів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка. Фінанси. Право
т.1 c.44-48
788
Праці конференції
Підвищення ролі ринку цінних паперів в інвестування у реальний сектор економіки


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.8 c.69-71
789
Праці конференції
Підготовка компанії до виходу на міжнародні ринки капіталу


Економічний факультет
Фінансів
2015
Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.11-13
790
Праці конференції
Підготовка підприємств та перехід на міжнародні стандарти


Економічний факультет
Фінансів
2015
Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція.
т.1 c.107-109
791
Наукова стаття
Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу


Економічний факультет
Фінансів
2015
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.166 c.33-36
792
Наукова стаття
Податкова безпека у системі фінансової безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2015
Економіка та держава
т.11 c.135-137
793
Праці конференції
Податкова складова фінансової безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 c.221-222
794
Праці конференції
Податкове навантаження як показник ефективності фіскально-бюджетної політики України в період інтенсифікації кризових явищ в економіці


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.48-50
795
Матеріали конференції
Політична економія фіскальної консолідації в умовах системної кризи


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.259-262
796
Матеріали конференції
Правила фіскальної політики розвитку державних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2015
Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична інтернет конференція.
т.1 c.107-109
797
Праці конференції
Принципові підходи формування ефективної і конкурентоспроможної бюджетної політики України


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.259-263
798
Праці конференції
Проблема зовнішньої заборгованості України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.109-111
799
Праці конференції
Проблеми в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.74-76
800
Праці конференції
Проблеми державного регулювання ринку фінансових деривативів


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.89-91
801
Праці конференції
Проблеми і перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.27-29
802
Наукова стаття
Проблеми податкової системи та податкового навантаження України


Економічний факультет
Фінансів
Іванюк (Федосова) Вікторія Едуардівна
2015
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка "Економіка і регіон"
c.90-93
803
Наукова стаття
Проблеми та перспективи оцінювання ефективності зовнішнього державного фінансового контролю в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.4 c.838-843
804
Праці конференції
Проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю в України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.16-18
805
Праці конференції
Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.20-23
806
Наукова стаття
Проблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.110-117
807
Праці конференції
Проблеми тінізації економіки України в умовах фінансово-економічної кризи


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.106-107
808
Праці конференції
Проблеми у системі соціальних гарантій в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
2015
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.5 c.37-39
809
Наукова стаття
Проблеми українських емітентів у процесі виходу на міжнародні ринки капіталів


Економічний факультет
Фінансів
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.1 c.152-154
810
Наукова стаття
Проблеми фінансового забезпечення державних вищих навчальних закладів України


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2014
Економіка. Фінанси. Право.
т.5 c.51-53
811
Наукова стаття
Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
2014
Світ фінансів
т.4 c.152-157
812
Наукова стаття
Проблеми формування та ефективного використання коштів державного бюджету України


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна

2015
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.7 c.80-83
813
Замітка
Регіональна багатогранність України як ідеологія нової регіональної політики


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Круглий стіл «Регіональна багатогранність України як ідеологія нової регіональної політики»
814
Праці конференції
Редуцировані моделі оцінки вартості кредитного дефолтного свопу


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.250-252
815
Праці конференції
Ретроспективний огляд досвіду забезпечення фінансової стабільності в зарубіжних країнах


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Банківський та реальний сектор економіки: фінансово-економічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція.
т.1 c.172-175
816
Праці конференції
Реформування податкової системи як напрямок детінізації економіки України


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.55-56
817
Наукова стаття
Ринкова премія за ризик акціонерного капіталу в умовах граничної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.7-11
818
Праці конференції
Ринок акцій під впливом фінансової глобалізації


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.87-89
819
Праці конференції
Розвиток інфраструктурних проектів державно-приватного партнерства в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.33-34
820
Праці конференції
Розвиток ринку кредитних деривативів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільства: вітчизняний та зарубіжний досвід: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція.
c.319-320
821
Праці конференції
Розвиток скорингових технологій в автострахуванні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.86-87
822
Праці конференції
Розвиток фінансової стратегії як запорука стабільності держав


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2015
Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспект: Міжнародна науково-практична конференція
c.115-118
823
Праці конференції
Роль валових національних заощаджень та заощаджень населення в формуванні фінансової безпеки держави


Економічний факультет
Фінансів
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.260-262
824
Наукова стаття
Роль великих вітчизняних банків у кредитуванні національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Бізнес Інформ
т.7 c.41-45
825
Праці конференції
Роль вищих органів фінансового контролю у підвищенні ефективності бюджетування держави


Економічний факультет
Фінансів
2015
Актуальні питання економічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.73-77
826
Праці конференції
Роль вищих органів фінансового контролю у системі державних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання: Міжнародна конференція
c.70-73
827
Наукова стаття
Роль власного капіталу комерційних банків у реалізації інвестиційного потенціалу банківської системи України


Економічний факультет
Фінансів

Лютий Ігор Олексійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.24-29
828
Праці конференції
Роль державного бюджету у формуванні і використанні фінансових ресурсів держави


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.46-47
829
Наукова стаття
Роль економіки знань у розвитку національної інноваційної системи


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Наука и бизнес. Экономика знаний. Международный научно-практический форум.
т.1 c.60-65
830
Матеріали конференції
Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8-11 грудня 2015 року.
c.13-14
831
Наукова стаття
Роль заощаджень населення в економіці та фінансовий механізм їх активізації


Економічний факультет
Фінансів
2015
Вісник Дніпропетровського університету. Економіка
т.10 c.87-94
832
Наукова стаття
Роль та особливості діяльності державних нафтогазових підприємств у формуванні ефективного нафтогазового сектору України в умовах європейської інтеграції


Економічний факультет
Фінансів
Стрекаль Олег Олегович
2015
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.4 c.186-194
833
Матеріали конференції
Роль фінансових інститутів-регуляторів у зміцненні конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.25-29
834
Праці конференції
Роль фінансових інститутів-регуляторів у зміцненні конкурентоспроможності економіки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.21-24
835
Наукова стаття
Роль фінансово-кредитного ринку в трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
т.28 c.134-140
836
Праці конференції
Роль фіскальної політики у забезпеченні стабілізації державних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Петленко Юлія Володимирівна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.51-54
837
Наукова стаття
Світовий досвід антикризового регулювання в зарубіжних країнах


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Ефективна економіка
т.9 c.1-5
838
Наукова стаття
Світовий досвід формування фінансового портфеля компаній


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.107-113
839
Наукова стаття
Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.171 c.180-186
840
Праці конференції
Соціально-економічний розвиток регіону: сутність та пріоритети


Економічний факультет
Фінансів
Рябоконь Оксана Олександрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.128-130
841
Наукова стаття
Специфіка використання пpoгpaмнo-цiльoвого мeтoду як важеля бюджетного механізму в Укpaїнi


Економічний факультет
Фінансів
Баскаков Андрій Юрійович
2015
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки
т.28 c.150-154
842
Праці конференції
Стабильное развитие экономики Азербайджана в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры


Економічний факультет
Фінансів
Кулієв Руфат Атакіши огли
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.49-51
843
Матеріали конференції
Стабілізаційні заходи фіскальної політики у країнах ЄС


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.240-242
844
Праці конференції
Стабільність фінансової системи: загрози та перспективи


Економічний факультет
Фінансів
Плєшакова Наталія Анатоліївна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.61-63
845
Наукова стаття
Стимулювання довгострокового інвестицій в економіку: канал цін на фінансові активи


Економічний факультет
Фінансів
Любкіна Олена Вікторівна
2014
Банківська справа
т.11 c.108-116
846
Матеріали конференції
Стійкість державних фінансів як фактор конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.15 c.338-342
847
Наукова стаття
Стійкість державних фінансів як фактор конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.30 c.423-433
848
Наукова стаття
Стохастичні структурні та редуковані моделі оцінки CDS


Економічний факультет
Фінансів
Солодка Ольга Олегівна
2015
Наукові праці НДФІ
т.1 c.108-116
849
Матеріали конференції
Структурні елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємства


Економічний факультет
Фінансів
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.42-46
850
Наукова стаття
Сутність податкової безпеки


Економічний факультет
Фінансів
Голіков Сергій Сергійович
2015
Економіка та держава
т.9 c.129-132
851
Праці конференції
Сучасний стан валютної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.23-25
852
Праці конференції
Сучасний стан інтернет-трейдингу в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.192-193
853
Наукова стаття
Сучасний стан та динаміка публічних розміщень акцій вітчизняних компаній України на міжнародних ринках капіталу


Економічний факультет
Фінансів

Варналій Захарій Степанович
2015
Економічний аналіз
т.20 c.114-122
854
Наукова стаття
Сучасні методи управління основним капіталом підприємств та оцінка їх ефективності


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.114-119
855
Наукова стаття
Сучасні моделі оцінки вартості компаній


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.1 c.99-106
856
Праці конференції
Сучасні підходи до оцінки справедливої вартості компанії за моделлю дисконтованих грошових потоків


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2015
Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція.
т.1 c.110-112
857
Праці конференції
Сучасні протиріччя у банківському кредитуванні національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.97-99
858
Наукова стаття
Сучасні тенденції бюджетної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Економіка і регіон
т.46 c.96-103
859
Наукова стаття
Сучасні тенденції державного бюджетування в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки
т.28 c.32-38
860
Монографія
Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку


Економічний факультет
Фінансів
Зайчикова Віталіна Вікторівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-424
861
Наукова стаття
Теоретичні засади визначення справедливої вартості холдингових компаній


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2015
Економіка. Фінанси. Право.
т.7 c.49-55
862
Матеріали конференції
Теоретичні підходи до формування фіскальної системи


Економічний факультет
Фінансів
Осецька Діана Валеріївна
2015
Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень: Всеукраїнська науково-практична конференція.
c.115-117
863
Наукова стаття
Трансформація депозитів населення в інвестиційний ресурс банків


Економічний факультет
Фінансів


2015
Ефективна економіка
т.5 c.1-9
864
Наукова стаття
Трансформація українських підприємств в процесі Виходу на міжнародні ринки капіталу


Економічний факультет
Фінансів
2015
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України
т.1 c.6-14
865
Праці конференції
Удосконалення методики оцінки вартості бізнесу


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.79-80
866
Наукова стаття
Удосконалення процесу формування міжбюджетних відносин в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна

2015
Фінанси, облік, банки.
т.6 c.47-52
867
Праці конференції
Фактори впливу на фінансову безпеку підприємства


Економічний факультет
Фінансів
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Економічна безпека України в умовах фінансової глобалізації: Науково-практичний круглий стіл
c.58-60
868
Праці конференції
Фактори впливу на формування та розподіл прибутку підприємства в сучасних умовах


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.63-64
869
Наукова стаття
Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.7 c.108-111
870
Монографія
Фінанси інституційних секторів економіки України


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2014
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.269-313
871
Наукова стаття
Фінансіалізація економіки: наслідки для компанії в умовах граничних ринків капіталу


Економічний факультет
Фінансів
Анзіна Ганна Вікторівна
2014
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна
т.46 c.50-54
872
Праці конференції
Фінансова безпека господарюючих суб’єктів як запорука фінансової безпеки держави


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Носова Євгенія Анатоліївна
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.20-23
873
Праці конференції
Фінансова безпека як складова економічної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.9-10
874
Праці конференції
Фінансова політика держави та напрями її вдосконалення в сучасних соціально-економічних умовах


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.18-20
875
Праці конференції
Фінансова стійкість державних фінансів та бюджетна безпека як чинники розвитку національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.56-59
876
Наукова стаття
Фінансова стійкість підприємства та шляхи її забезпечення


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка. Фінанси. Право
т.1 c.21-25
877
Наукова стаття
Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: реалії та проблематика


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2015
Економіка. Фінанси. Право.
т.3 c.18-20
878
Наукова стаття
Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Економіка та держава
т.3 c.142-147
879
Праці конференції
Фінансовий механізм формування прибутку вертикально-інтегрованих компаній


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.70-72
880
Навчально-методичний комплекс
Фінансово-економічна діяльність: навчально-методичний комплекс для студентів галузі знань 0801 "Геодезія та землеустрій", напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
2015
ООО «Абрис Принт»
881
Наукова стаття
Фінансово-кредитна система України в контексті макроекономічної стабільності


Економічний факультет
Фінансів
Яфінович Олена Богданівна
Любкіна Олена Вікторівна
2014
Вісник Національного банку України
т.12 c.18-22
882
Праці конференції
Фінансування інвестиційних проектів в Україні


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.59-60
883
Наукова стаття
Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій


Економічний факультет
Фінансів
Кнір Марія Олександрівна
2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.121-128
884
Наукова стаття
Фінансування підприємства за допомогою довгострокового боргу


Економічний факультет
Фінансів
Кнір Марія Олександрівна
2015
Ефективна економіка
т.7 c.1-12
885
Наукова стаття
Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії


Економічний факультет
Фінансів
Наконечна Юлія Леонідівна
Демиденко Людмила Миколаївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.49-55
886
Праці конференції
Фіскальний відсоток ВВП на економічне зростання України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.40-42
887
Матеріали конференції
Фіскальні інститути-регулятори у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.22-25
888
Підручник
Фондовий ринок


Економічний факультет
Фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Любкіна Олена Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
Ставицький Андрій Володимирович
Вірченко Володимир Віталійович
Базилевич Віктор Дмитрович
2015
К.: Знання України
т.1 c.1-621
889
Наукова стаття
Формування державної інноваційної політики України


Економічний факультет
Фінансів
Онищенко Світлана Володимирівна
2015
Інноваційний інформаційний простір в освітній і науковій діяльності: проблеми становлення, особливості організації, ефективність та перспективи розвитку
c.106-124
890
Праці конференції
Формування доходів місцевих бюджетів


Економічний факультет
Фінансів
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.44-45
891
Праці конференції
Формування кошторису закладів вищої освіти в контексті забезпечення бюджетної безпеки України


Економічний факультет
Фінансів
Красільник Олександр Володимирович
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.134-137
892
Наукова стаття
Формування механізму управління грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Фінансів
2015
Ефективна економіка
т.4 c.1-5
893
Наукова стаття
Формування та ефективне використання фінансових ресурсів підприємства


Економічний факультет
Фінансів
2015
Ефективна економіка
т.2 c.1-3
894
Наукова стаття
Функції бюджетного менеджменту у механізмі управління фінансовими ресурсами держави


Економічний факультет
Фінансів
Баскаков Андрій Юрійович
2015
Економіка і держава
т.3 c.122-126
895
Наукова стаття
Холдингова структура об’єднання підприємств


Економічний факультет
Фінансів
Варналій Захарій Степанович

2015
Формування ринкових відносин в Україні
т.167 c.108-113
896
Наукова стаття
Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів


Економічний факультет
Фінансів
Рожко Олександр Дмитрович
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.10 c.32-37
897
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів підтримки суб’єктів господарської діяльності в Україні


Економічний факультет
Фінансів
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.67-72
898
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення фінансового механізму трансформації заощаджень населення в інвестиційні ресурси економіки України


Економічний факультет
Фінансів
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.10 c.85-90
899
Праці конференції
Шляхи підвищення ефективності діяльності ІСІ на ринку цінних паперів України


Економічний факультет
Фінансів
Івахненко Ірина Сергіївна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.100-103
900
Наукова стаття
Экономическая сущность и функционирование бюджетной системы государства в условиях глобализации


Економічний факультет
Фінансів
Чекановський Віталій Петрович
2015
Prospects of Economic Development in the Global Crisis
c.277-281
901
Наукова стаття
Accounting and reporting reform in the public sector of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Погрібна Наталія Володимирівна
Дрозд Ірина Кузьмівна

2014
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
т.78 c.67-87
902
Наукова стаття
Characteristics of effective financial enterprise security covernance


Економічний факультет
Фінансів
2013
Nauka i studia Journal
т.19 c.30-36
903
Наукова стаття
Contribution of banking system into financial stability of Ukraine


Економічний факультет
Фінансів
Лютий Ігор Олексійович
Любкіна Олена Вікторівна

2012
The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice
т.69 c.90-117
904
Праці конференції
Due-diligence як інструмент забезпечення успішного первинного публічного розміщення


Економічний факультет
Фінансів
2013
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.428 -432
905
Наукова стаття
Financial market of Ukraine and the role of foreign direct investment


Еко