Структурні підрозділи

Кафедра: НДС Центр економічних досліджень


ID: 6819
Кількість показів: 2579
дата змінення: 26.11.2014 16:48:06
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Платформена економіка: наратив інноваційного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Краус К.М.
Марченко О. В.
Краус Н.М.
2020
Ефективна економіка
т.1
2
Праці конференції
Тенденції трансформації науково-інноваційної діяльності сучасного закладу вищої освіти


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2020
Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом».
т.1 c.42-44
3
Наукова стаття
Features of the innovative forms of integration for the entrepreneurial universities


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
4
Наукова стаття
System-forming innovative institutions of the agrarian market


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Краус Н.М.
2019
Baltic Journal of Economic Studies
т.5 c.152-158
5
Наукова стаття
Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
Каніщенко Олена Леонідівна
Россо Мартіна
2019
Бізнес Інформ
c.51-62
6
Наукова стаття
Відповідність вищої освіти запитам “цифрових аборигенів”


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
Базилевич Віктор Дмитрович
Татомир Ірина Любомирівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.6-13
7
Наукова стаття
Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Краус Н.М.
Краус К.М.
2019
Ефективна економіка
8
Наукова стаття
Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні.


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Краус Н.М.
Краус К.М.
2019
Ефективна економіка
9
Праці конференції
Інноваційні форми інтеграції підприємницьких університетів


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2019
Нові інформаційні технології управління бізнесом // Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.224-230
10
Праці конференції
Особливості процесу трансферу знань та технологій в Україні та Німеччині в аспекті діяльності дослідницьких університетів


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2019
Нові інформаційні технології управління бізнесом // Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.62-68
11
Тези
Передумови формування підприємницьких університетів в Украіні


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
2019
Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи: матеріали Національної науково-практичної конференції [Тернопіль, 7 листопада 2019 р.]. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019.
c.146-147
12
Наукова стаття
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
2018
Ефективна економіка
т.10 c.65-71
13
Тези
Проблеми впровадження електронної освіти в Україні


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
2019
Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ.— К.: КНЕУ, 2019
14
Наукова стаття
Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат.


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Краус Н.М.
2019
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.1 c.132-138
15
Наукова стаття
Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.35-45
16
Наукова стаття
Academic capitalism: development trends in Ukraine and European practice


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Мартинюк Віктор Семенович
Бедюх Олександр Радійович
Харіна Олена Олегівна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.27-44
17
Тези
Developing public finance of Ukraine under eurointegration reforms: theory, practice and risks


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Ліщук Вікторія Вікторівна
2018
Workshopon "Modernization, Westernization, and Democratization of Public Financial Management”
c.30-31
18
Наукова стаття
On the Way to European Integration: Measures for Efficient Social and Economic Transformation of the Educational Market in Ukraine


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Бабій Сергій Миколайович
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
2018
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice
c.451-460
19
Наукова стаття
Startups and Spinoffs as Factors of the Academic Business Development: the Foreign Experience and the Ukrainian Prospects


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Алексеєва Катерина Андріївна
2018
Наука та інновації
c.77-89
20
Монографія
Strategic priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership. Under Ed. D.G.Lukianenko and T. Beridze


Економічний факультет
Економіка підприємства
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
Филюк Галина Михайлівна
2018
Batumi
21
Розділ монографії
Strategic priorities of innovative development of institutional architecture of economy of Ukraine and Georgia


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
2018
Strategic priorities for Developing Ukraine and Georgia: Innovation and Partnership. Under Ed. D.G.Lukianenko and T. Beridze
c.120-146
22
Матеріали конференції
The Theoretical Aspects of Macroeconomic Shocks


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
Мицюк Світлана Василівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.148-149
23
Розділ монографії
Аксіологічні аспекти інтеграції україни до європейського економічного та суспільного простору


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Базилевич Віктор Дмитрович
Осецький Валерій Леонідович
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.8-28
24
Праці конференції
Євроінтеграційний вектор розвитку української науки і університети підприємницького типу


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2018
Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародного євразійського конгресу економіки і соціальних наук. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 219 с.
c.29-32
25
Тези
Забезпечення конкурентоспроможності як умова реалізації інноваційної моделі економіки


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2017
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.160-161
26
Розділ монографії
ідвищення конкурентоспроможності як фактор реалізації інноваційної моделі економіки в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.326-348
27
Розділ монографії
Інноваційна індустріалізація як нова модель реалізації євроінтеграційної макроекономічної політики України


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
Куліш Микола Полікарпович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.162-182
28
Матеріали конференції
Інноваційно-інвестиційна політика України в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
Мицюк Світлана Василівна
2018
Європейські інтеграційні процеси у XXI столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.).
c.395-405
29
Матеріали конференції
Інноваційно-підприємницька модель університету в сфері військової освіти України


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року
c.104-106
30
Словник
Маркетинг. Термінологічний словник


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
31
Матеріали конференції
Міжнародний трансфер технологій. Мережа EEN


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.162-165
32
Розділ монографії
Огляд європейських та міжнародних урядових ініціатив з підтримки й просування новаторських технологій навчання


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Осецький Валерій Леонідович
Осецька Діана Валеріївна
Татомир Ірина Любомирівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.212-236
33
Розділ монографії
Огляд конференції


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.535-545
34
Розділ монографії
Особливості реалізації механізму євроінтеграційної макроекономічної політики на різних етапах та критерії його дієвості


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДС Центр економічних досліджень
Маслов Анатолій Олександрович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.302-326
35
Матеріали конференції
Підприємницькі університети в Україні: першочергові завдання


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року
c.210-213
36
Наукова стаття
Становлення підприємницьких університетів в Україні: теоретичні засади та напрями практичного моделювання


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2018
Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій. Green Paper Політики збалансованого розвитку
c.119-121
37
Розділ монографії
Управління комерціалізацією об'єктів інтелектуальної власності в університетах


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
НДЧ
Новікова Ірина Едуардівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.193-214
38
Розділ монографії
Управління фіскальними ризиками в рамках реформування сфери публічних фінансів в умовах євроінтеграційної політики


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Ліщук Вікторія В.
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.120-146
39
Наукова стаття
Фінанси суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграційних процесів


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.31-39
40
Матеріали конференції
The modern financing status of Ukrainian science and the implementation of its new institutional model


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.33-38
41
Тези
Врахування відмінностей в ризикованості бізнес-середовища в Україні при здійсненні макроекономічної підтримки підприємництва


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
2017
Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 274 с.
c.107-110
42
Тези
Врахування стану ризикованості малого та середнього бізнесу в м. Києві для його ефективної державної підтримки


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2017
Збірник тез доповідей сьомої Всеукраїнської науково-практична конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», Харків 29 листопада 2017 р.
c.181-182
43
Матеріали конференції
Економічне знання – інноваційний імператив модернізації економіки


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 776 с.
c.731-732
44
Праці конференції
Інноваційна економіка в сучасному глобалізаційному процесі


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Збірник наукових праць Шостої Міжнародної науково-практичної конференції; Одеса-Черкаси, 24-26 травня 2017 р.
c.103-106
45
Матеріали конференції
Міжнародні професійні стандарти у підготовці спеціалістів з економічних спеціальностей в контексті реалізації європейського вектору розвитку України


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.190-191
46
Тези
Професійні стандарти у підготовці персоналу, допущеного до конфіденційної інформації


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2017
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ електронне видання, Збірник тез доповідей, 7 науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Хар
c.46-47
47
Матеріали конференції
Стан ризикованості підприємницької діяльності в умовах реалізації євроінтеграційного вектору економіки України


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва", 25.11.2016
т.3 c.260-261
48
Наукова стаття
Інноваційно-маркетингові підприємницькі ризики та основні напрями державної підтримки управління ними


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
Конкурентоспроможність національної економіки:МатеріалиXVI Міжнародної науково-практичної конференції
c.70-74
49
Матеріали конференції
Entrepreneurship as important factor of implementation of European vector of economic development of Ukraine


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results: International scientific and practical conference
c.141-142
50
Праці конференції
Implementation of “fair trade” principles in Ukrainian-EU business relations


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції", Дніпропетровськ, 21-22 квітня 2016 р.
51
Розділ монографії
Врахування культурних чинників при проведенні національних та міжнародних маркетингових досліджень (на прикладі ставлення до ризику)


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ : monografia
c.328-338
52
Тези
Ідея та практика безвізового режиму України з ЄС: основні маркетингові ризики


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
c.281-283
53
Тези
Макроекономічна підтримка в сфері управління кадровими ризиками на українських підприємствах: складнощі на шляху реалізації євроінтеграційного вектору


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», 2016, Харків
54
Праці конференції
Международные маркетинговые исследования - залог успеха украинских компаний на европейском рынке


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
International scientific-practical conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization»
c.186-189
55
Тези
Міжнародні маркетинигові дослідження та їх особливості


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків
т.3 c.308
56
Матеріали конференції
Можливості та ризики використання принципів «справедливої торгівлі» в діяльності українських підприємств


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
Матеріали міжнародного симпозіуму „Соціальна та економічна солідарність – український вибір”
c.25-26
57
Наукова стаття
Наближення до європейської моделі споживання алкоголю за рахунок зменшення ризиків українських споживачів на ринку вина


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.186 c.14-19
58
Наукова стаття
Особливості глобалізаційних процесів в економіці України


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2016
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький
c.34-37
59
Тези
Перспективи застосування інформаційно-технічного забезпечення системи управління персоналом


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2016
Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», 2016, Харків
60
Тези
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2016
Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», 2016, Харків
61
Тези
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2016
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків
c.231
62
Наукова стаття
СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
63
Матеріали конференції
Сучасна практика та перспективні напрямки застосування нейротехнологій


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2016
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків
c.126
64
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Мицюк Світлана Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.31-39
65
Матеріали конференції
Trust is an institutional basis for the effectiveness of the financial sector


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.
c.450-453
66
Матеріали конференції
Вплив інституційних змін на податкову систему


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку
c.216-218
67
Матеріали конференції
Вплив соціально-економічної культури на розвиток господарських відносин в Україні


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки
c.108-111
68
Тези
Інституційні зміни у системі оподаткування в Україні у контексті імплементації міжнародних стандартів управління економікою


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2015
Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі
c.145-147
69
Розділ монографії
Международные маркетинговые исследования и управление предпринимательскими рисками в условиях глобализации: сущность, взаимосвязи, возможности использования для повышения конкурентоспособности// Глобальные трансформации международной экономической системы


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.5-26
70
Наукова стаття
Роль релігії та церкви в процесі розвитку фінансово-кредитного ринкового середовища в епоху вільного підприємництва


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2015
International scientific journal
т.2 c.65-72
71
Наукова стаття
Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2015
72
Наукова стаття
Еволюція теоретичних підходів до дослідження підприємницьких ризиків


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.162 c.12-19
73
Матеріали конференції
Стратегія інституційного розвитку комерційних банків в системі інноваційних відносин


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.241-244
74
Наукова стаття
Аналіз досвіду формування ринку освітнього кредиту в Російській Федерації в умовах трансформації інституту вищої освіти


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2013
75
Наукова стаття
Вітчизняні реалії державного регулювання підприємництва в умовах мінливих інституційних бар'єрів


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.144 c.33-35
76
Наукова стаття
Вплив економічних законів на інноваційну функцію підприємницького ризику


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
77
Тези
Гранти і тендери у фінансуванні університетської науки


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали круглого стола (Київ, 10-11 листопада 2014 р.)
c.10
78
Наукова стаття
Зарубіжний досвід розвитку освітнього кредиту як фактор покращення фінансового стану ВНЗ в Україні


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна

2013
Вісник Київського національного університету технології та дизайну
т.5 c.492-501
79
Матеріали конференції
Заходи щодо розвитку освітнього кредиту в Україні


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти.
т.1 c.186
80
Наукова стаття
Інституційна форма міжетноконфесійної економічної співпраці як важливий чинник управління ризиками в проведенні ринкових реформ в Україні: історичний аспект


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2013
81
Наукова стаття
Інституційний аналіз ролі держави в процесі становлення ринкових відносин


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2014
82
Матеріали конференції
Інституційні підвалини курсу фінансово-кредитних перетворень П.А. Столипіна


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2013
83
Наукова стаття
Кластеры и управление рисками в деятельности инновационно-ориентированных предприятий


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович

2014
84
Наукова стаття
Ключові напрямки державного регулювання підприємництва в сучасних умовах


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна

2012
Наукові розвідки з державного та муніципального управління: Збірник наукових праць
т.1 c.139-149
85
Тези
Комп‘ютерне моделювання в практиці управління маркетинговими підприємницькими ризиками.


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-17 жовтня 2014, Харків)
c.212
86
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Базилевич Віктор Дмитрович
Старостіна Алла Олексіївна
Кочкіна Наталія Юріївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-58
87
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Базилевич Віктор Дмитрович
Старостіна Алла Олексіївна
Кочкіна Наталія Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-74
88
Матеріали конференції
Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2013
89
Наукова стаття
Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Банківська справа
т.3 c.53-65
90
Наукова стаття
Неформальные нормы финансового сектора экономики в трудах И.И. Янжула


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2012
91
Тези
Основні чинники підприємницьких ризиків в умовах сучасної української економіки.


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Виробничо-експортний потенціал національної економіки: Матеріали доповідей Міжнародно науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.) За заг. ред.: М.М.Палінчак, В.П. Приходько.
c.95-98
92
Тези
Підприємницькі ризики в рамках кругообігу капіталу


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій: Міжнародна науково-практична конференція
c.89-92
93
Матеріали конференції
Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-технічного забезпечення деяких видів діяльності у системі державного управління


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Грабіліна Марина Вікторівна
2014
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
т.1 c.109-110
94
Матеріали конференції
Регіональна типологія підприємницьких ризиків в умовах сучасної України


Географічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
95
Матеріали конференції
Розвиток наукомісткої економіки як пріоритетний фактор фінансування вищої освіти в КНР


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2013
96
Наукова стаття
Стан та перспективи розвитку ринку освітнього кредиту в Україні


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2014
Вища освіта України. Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. Теоретичний та науково-методичний часопис. Інститут вищої освіти АПН України
т.1 c.182-185
97
Тези
Структура підприємницьких ризиків в умовах сучасної української економіки


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 14-15 листопада 2014 р.)
c.57
98
Тези
Теоретичні концепції дослідження управління підприємницькими ризиками в умовах української економіки.


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв 31 жовтня 2014 р.)
c.31
99
Наукова стаття
Управление институциональными изменениями в сфере налогообложения


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2012
100
Навчальний посібник
Управління змінами: [курс лекцій]


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2012
К.: «Принт Сервіс»
т.1 c.1-140
101
Матеріали конференції
Управління опором змінам у процесі інституційно-інноваційного розвитку підприємства


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2012
102
Наукова стаття
Управління ризиками та змінами в процесі капіталізації інтелектуальної власності університетських вчених


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Новікова Ірина Едуардівна
2012
103
Тези
Форми та методи управління найбільш значимими підприємницькими ризиками в сучасних умовах


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
Програма та тези доповідей II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» (GCERECEEC’2014)
c.47
104
Наукова стаття
Construction of economic categories: case of enterpise risk


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2013
Ekonomika
т.92 c.192-200
105
Наукова стаття
Marketing risks: essence and place in structure of the Ukrainian enterpises risk-profile


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика
т.762 c.205-212
106
Тези
Актуальні проблеми державної підтримки діяльності інноваційно-активних підприємств


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович

2013
Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VII форум (Київ, 24-25 жовтня 2013 р.), відп. ред. В.С.Шовкалюк. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 352 с.
c.151-157
107
Матеріали конференції
Актуальні проблеми державної підтримки діяльності інноваційно-активних підприємств


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович

2013
Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VII форум (Київ, 24-25 жовтня 2013 р.), відп. ред. В.С.Шовкалюк. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 352 с.
c.151-157
108
Наукова стаття
Використання інтелектуальної власності науковців університету в рамках концепції відкритих інновацій: можливості та ризики для України


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна

2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.144 c.47 - 51
109
Матеріали конференції
Ефективний ризик-менеджмент як чинник національної конкурентоспроможності


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2013
Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції: частина І. 99 с.
т.1 c.82-83
110
Матеріали конференції
Зовнішньоторговельні ризики та управління ними в діяльності малих та середніх підприємств КНР і України


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович

2012
Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції
c.19-24
111
Матеріали конференції
Інтегральний підхід до управління ризиками в Україні: проблеми застосування на макро- та мікрорівнях економіки


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
2013
Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : Матеріли VIII міжнар. Наук. -практ. Конф. (29-30 березня 2013 р. , м. Одеса). / ОНУ їм. І. І. Мечникова", 29-30 березня 2013 р.
c.129-131
112
Тези
ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційне суспільство: cтан і перспективи розвитку в світлі регіональних особливостей” 11-14 жовтня 2012 року
c.53-56
113
Тези
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності сучасного університету: необхідність, можливості, ризики


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович

2013
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності. Конференція, 2013, КНЕУ
т.1 c.45-56
114
Наукова стаття
Міжнародному бізнесу – маркетингову підтримку.


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Бутенко Наталія Василівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.2 c.0.0000
115
Тези
Нові підходи до державної підтримки діяльності інноваційно-активних підприємств: ризико-враховуючий та кластерно-спрямований


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович

2013
Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий // Материалы VІІІ Международной научно-практической конференции – К.: ГП «Укртехинформ», 2013. – 259 с.
c.97-111
116
Наукова стаття
Нові підходи до державної підтримки діяльності інноваційно-активних підприємств: ризико-враховуючий та кластерно-спрямований


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2013
Наука та інновації
т.1 c.151-156
117
Матеріали конференції
Ризик-менеджмент та соціальна відповідальність: складний взаємозв’язок


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
ХІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Особистість, суспільство, держава:розуміння свободи і відповідальності Організатори: ВНЗ «Національна академія управління» Центр перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України 17 травня 2012 р
c.32-34
118
Тези
Ризики в діяльності комунальних підприємств: основні види та методи управління


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.13 c.46-49
119
Тези
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ: СУТЬ И ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИХОИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»
c.371-375
120
Наукова стаття
Аналіз привабливості українського ринку для малих і середніх підприємств КНР: модель, практика, зовнішньоторговельні ризики


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович

2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.132 c.20-24
121
Тези
Выявление и анализ предпринимательских рисков: теория и практика


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Международная научная конференция «Учет, аудит, анализ: наука в условиях глобализации и инноваций» (Вильнюс, 2012, 29-30 марта). Научные труды. Часть 2.
c.691.0000
122
Наукова стаття
Зовнішньоторговельні ризики в умовах світової фінансово-економічної кризи: порівняльний аналіз діяльності українських та угорських компаній


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.4 c.5-10
123
Наукова стаття
Маркетинг персоналу як чинник управління підприємницькими структурами


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.111.0000
124
Підручник
Маркетингові дослідження національних та міжнародних ринків


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
Пригара Ольга Юріївна
2012
К. : Лазурит-Поліграф (навчальний посібник)
c.1-480
125
Наукова стаття
Міжнародному бізнесу – маркетингову підтримку


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Бутенко Наталія Василівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.4 c.15-19
126
Тези
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
Проблемы современной экономической теории: материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию кафедры общей экономической теории экономического факультета Башкирского государственного университета (16-17 ноября 2012 г.)
т.1 c.38-44
127
Тези
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЯТИЯ БИЗНЕС РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
Теорія та практика управління економічним розвитком: Міжнародна науково-практична конференція
c.95-98
128
Наукова стаття
Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять «глобалізація» та «підприємницький ризик»)


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.128 c.5-11
129
Тези
Теоретичні підходи до дослідження проблем управління ризиками в економіці


Економічний факультет
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
Матеріали НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності”, К. 2012
c.45-47
130
Тези
Управління підприємницькими ризиками в умовах системно-трансформаційних перетворень: особливості та закономірності (на прикладі зовнішньоторговельної діяльності підприємств України та Угорщини)


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку, Одеса, 27-29 вересня 2012 р.
c.45-47
131
Наукова стаття
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Кравченко Володимир Анатолійович
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.5 c.13-18
132
Наукова стаття
Міжнародний імідж країни: практичні аспекти аналізу


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович

2011
Маркетинг в Україні
т.3 c.49-58
133
Матеріали конференції
Риск-менеджмент в высшей школе


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2011
134
Наукова стаття
Ефективне управління ризиками – важливий чинник формування сили банківського бренду


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень

Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2010
Маркетинг в Україні
т.6 c.16-23
135
Наукова стаття
Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
НДС Центр економічних досліджень
Старостіна Алла Олексіївна
Кравченко Володимир Анатолійович
2010
Маркетинг в Україні
т.4 c.61-66

Повернення до списку

Вгору