Структурні підрозділи

Кафедра: Обліку та аудиту


ID: 6820
Кількість показів: 5594
дата змінення: 24.11.2014 17:39:15
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1561
Тези
Поняття „цінні папери” як обліково-економічна категорія


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007
Зб. тез V наук. конф. "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи".: Державна академія статистики, обліку та аудиту
c.43.0000
1562
Тези
Поняття категорії „Витрати” відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та Концептуальної основи подання і складання звітів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007
1563
Тези
Порівняльний аналіз ролі статистики та математики в прийнятті управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007
1564
Тези
Проблеми адаптації статистичної оцінки боргових зобов’язань держави до міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
c.461.0000
1565
Тези
Проблеми визначення та класифікації основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
c.465.0000
1566
Тези
Проблеми оподаткування вексельних операцій з дисконтом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007
1567
Тези
Проблеми організації аналітичного обліку нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
c.374.0000
1568
Тези
Прогнозування грошових потоків методом таблиць фінансування та їх практичне використання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна
2007
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Проблеми інформаційно-статистич- ного дослідження розвитку економічних систем". Дніпропетровськ
c.0.0000
1569
Тези
Пропорційна консолідація як метод складання фінансової звітності учасників спільної діяльності без створення юридичної особи за договором простого товариства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007
1570
Наукова стаття
Робочі документи аудитора під час перевірки цінних паперів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2007

Повернення до списку

Вгору