Структурні підрозділи

Кафедра: Обліку та аудиту


ID: 6820
Кількість показів: 4901
дата змінення: 24.11.2014 17:39:15
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1571
Економічна теорія як основа дослідження еволюції бухгалтерської (фінансової) звітності//Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1572
Інституційне регулювання фондового ринку як фактор підвищення його надійності в умовах фінансової кризи// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій». Академія праці і соціальних відн


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
1573
Методико-организационные недостатки в подходах к калькулированию себестоимости молочной продукции // ОЦЕНКА РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ: материалы XI Международ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме
1574
Механізм визначення оподатковуваного прибутку за даними бухгалтерського обліку // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти»] (Київ, 26-27 квітня 2013р.)// К.: О «Київськ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1575
Организация учета затрат на предприятиях химической и металлургической отрасли // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2012. -Сборник научных трудов SWorld. Материалы Международной научно-практической к


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме
1576
Сlassification of insurance contracts under international financial reporting standards // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали V Міжнародної науково-практич


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1577
Сутність "облікової політики" в бюджетних установах України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1578
Сутність внутрішнього аудиту підприємств // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи. Матеріали IV міжвузівської наукової конференції, присвяченої памяті д.е.к., професора, заслуженого діяча науки і техніки Укр


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1579
Сутність необоротних активів, утримуваних для продажу, та шляхи удосконалення методики їх обліку// Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладних исследований 20


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме
1580
Теоретические аспекты эволюции финансовой отчетности //Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2012. -Сборник научных трудов SWorld. Материалы Международной научно-практической конференции. – 12 октября 20


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме

Повернення до списку

Вгору