Структурні підрозділи

Кафедра: Обліку та аудиту


ID: 6820
Кількість показів: 5731
дата змінення: 24.11.2014 17:39:15
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1641
Тези
Нові аспекти обліку витрат обігу за національними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2000
Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових ПСБО в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.74-76
1642
Наукова стаття
Особливості методики обліку витрат обігу за національними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.57-60
1643
Наукова стаття
Управлінський облік та розподіл непрямих витрат обігу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2000
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.53-56
1644
Вплив принципів формування та розкриття обліково-аналітичної інформації на побудову системи сплати податків // Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 5 жовт


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1645
Досвід реформування обліково-фінансових інформаційних систем // Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 17 травня 2012 року, та науково-практичної інтерн


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1646
Економічна теорія як основа дослідження еволюції бухгалтерської (фінансової) звітності//Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1647
Інституційне регулювання фондового ринку як фактор підвищення його надійності в умовах фінансової кризи// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій». Академія праці і соціальних відн


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України
1648
Методико-организационные недостатки в подходах к калькулированию себестоимости молочной продукции // ОЦЕНКА РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ: материалы XI Международ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме
1649
Организация учета затрат на предприятиях химической и металлургической отрасли // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2012. -Сборник научных трудов SWorld. Материалы Международной научно-практической к


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме
1650
Сlassification of insurance contracts under international financial reporting standards // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали V Міжнародної науково-практич


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Повернення до списку

Вгору