Структурні підрозділи

Кафедра: Обліку та аудиту


ID: 6820
Кількість показів: 5730
дата змінення: 24.11.2014 17:39:15
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1651
Сутність "облікової політики" в бюджетних установах України // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1652
Сутність внутрішнього аудиту підприємств // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи. Матеріали IV міжвузівської наукової конференції, присвяченої памяті д.е.к., професора, заслуженого діяча науки і техніки Укр


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1653
Сутність необоротних активів, утримуваних для продажу, та шляхи удосконалення методики їх обліку// Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладних исследований 20


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме
1654
Теоретические аспекты эволюции финансовой отчетности //Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2012. -Сборник научных трудов SWorld. Материалы Международной научно-практической конференции. – 12 октября 20


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме
1655
УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА МАСЛОЖИРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ // Экономика, управление, инновации: теория, методология и концепция модернизации. Сборник научных трудов: материалы международной научно-практической конференции, город М


Економічний факультет
Обліку та аудиту
1656
Шляхи оптимізації системи обліку витрат виробництва на промислових підприємствах України в умовах економічної глобалізації // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2012): матеріали міжнародної науково-практичної


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невідоме

Повернення до списку

Вгору