Структурні підрозділи

Кафедра: Обліку та аудиту


ID: 6820
Кількість показів: 5919
дата змінення: 24.11.2014 17:39:15
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Взаємозалежність територіального критерію розташування підприємств та рівня прибутковості для цілей визначення зіставності у цілях трансферного ціноутворення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гончар Анастасія Сергіївна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.21
2
Наукова стаття
Побудова аналітичного обліку біологічних активів для забезпечення потреб управління аграрних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Чередніченко Валерія Олександрівна
2019
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.3 c.43-46
3
Тези
13-а зарплата: чи потрібно створювати резерв на її виплату


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Заровна Ангеліна Олександрівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.29
4
Тези
Accounting intelligence як нова форма бізнес-аналітики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.32-33
5
Наукова стаття
Intellectual Capital Efficiency Management in Professional Football Clubs’ Performance: Problems of Assessment


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2020
Sport Mont
т.18 c.61-66
6
Монографія
Plase and Role of Marketing in Innovative Entrepreneurial University


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
НДЧ
Обліку та аудиту
Підприємництва
Статистики та демографії
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Осецький Валерій Леонідович
Краус Н.М.
Краус К.М.
2020
Modern approaches to knowledge management development: collective monograph
c.388-399
7
Праці конференції
Problems of Quantitative Methods Using in Assessment of Intellectual Capital


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2019
The Modern Economic Research: Theory, Methodology, Practice: International Scietific conference
c.110-112
8
Тези
Аудит власного капіталу підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.42
9
Наукова стаття
Аудит персоналу: методологічні та організаційні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Мартинюк Марина Анатоліївна
2020
Регіональна економіка та управління
т.1 c.35-40
10
Наукова стаття
Біологічні активи і сільськогосподарська продукція в контексті впровадження МСБО 41


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Баран Андрій Іванович
2020
Молодий вчений
т.2 c.204-208
11
Навчальний посібник
Бухгалтерський облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2020
Проект ЄС/ПРООН «HOUSES»
c.1-54
12
Наукова стаття
Бухгалтерський облік процесу ліквідації підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Гергель Катерина Олександрівна
2020
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування
c.77-87
13
Наукова стаття
Дисконтування довгострокових зобов’язань: зміни в законодавстві та сучасні реалії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Андрієць Наталія Миколаївна
2020
Молодий вчений
т.4
14
Тези
Дохід підприємства – проблеми визнання і відображення в обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кошолап Яна Павлівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.36
15
Праці конференції
Економічна сутність прибутку та податку на прибуток підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Авдєєва Анастасія Олександрівна
2019
Методи та форми управління соціально-економічним розвитком держави: Міжнародна науокво-практична конференція
c.110-113
16
Навчально-методичний комплекс
Економічний аналіз (навчально-методичний комплекс для студентів спеціаль- ності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-120
17
Тези
Економічний аналіз операцій з основними засобами та його використання в управлінні підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Веселова Дар’я Володимирівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.14
18
Наукова стаття
Законодавче регулювання електронного документообігу підприємств України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Буйноза Анастасія Романівна
2020
Економічні студії
т.1 c.3
19
Наукова стаття
Інвестиції у необоротні активи підприємств олійно-жирової промисловості України: динаміка, проблеми та перспективи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2019
Інвестиції: практика та досвід
c.75-83
20
Тези
Інвестиції у необоротні активи як об’єкт облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2019
Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.152-155
21
Тези
Інтегровані системи обліково-інформаційного забезпечення підприємств олійно-жирової промисловості України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2019
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.74-77
22
Тези
Класифікація та методи оцінки виробничих запасів підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тарасюк М.М,
2020
Стан та перспективи розвитку обліку, фінансів та підприємництва в умовах трансформації економіки: Міжнародна науково-практична конференція
23
Тези
Корпоративна соціальна відповідальність та її вплив на організацію обліку підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Щербак М.О.
2020
Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених
24
Тези
Методика та організація бухгалтерського обліку операцій еквайрингу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.43
25
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з фінансового обліку та економічного аналізу для студентів 3 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
Мельник Тетяна Григорівна
Склярук Ірина Петрівна
2019
Центр поліграфії "Компринт"
26
Наукова стаття
Модифікація моделі виробничих витрат в системі прийняття ефективних управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Пугач Ірина Вячеславівна
2020
Регіональна економіка та управління
т.1
27
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управлінський облік"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2019
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
c.1-79
28
Тези
Напрями вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств в умовах реформування податкової системи України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кононогова Ірина Юріївна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.34
29
Наукова стаття
Облік змін у власному капіталі підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Лясківська Ганна Василівна
2020
Молодий вчений
т.2 c.335-339
30
Тези
Облік і оподаткування винагороди арбітражному керуючому процедурою визнання боржника банкрутом та його ліквідаці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гергель Катерина Олександрівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.18
31
Наукова стаття
Облік та оподаткування в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків у світлі законодавчих і соціальних змін


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2020
Фінанси України
т.4 c.111-126
32
Наукова стаття
Облік формування та нарахування резерву очікуваних кредитних збитків грошових коштів та депозитів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2020
Молодий вчений
т.2 c.36-40
33
Тези
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бойко Тетяна Володимирывна
2019
Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: Всеукраїнська науково-практична конференція
34
Тези
Організація внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бойко Тетяна Володимирывна
2020
Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку
35
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Кізенко Євгенія Сергіївна
2020
Проблеми системного підходу в економіці
т.2 c.62-68
36
Наукова стаття
Особливості економічного аналізу інформації консолідованої фінансової звітності корпорацій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2020
Молодий вчений
т.2 c.310-314
37
Тези
Особливості законодавчо-нормативного забезпечення обліку податку на прибуток


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Авдєєва Анастасія Олександрівна
2019
Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
c.123-124
38
Матеріали конференції
Особливості нарахування амортизації необоротних активів підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мандрика Дар'я Миколаївна
2019
Методи та форми управління соціально-економічним розвитком держави: Міжнародна науокво-практична конференція
c.113-116
39
Тези
Особливості обліку витрат на забезпечення екологічної якості продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Пугач Ірина Вячеславівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.49
40
Наукова стаття
Особливості організації обліку діяльності страхової компанії: звітність


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Огороднік Лілія Сергіївна
2020
Економічні студії
т.1 c.135-138
41
Наукова стаття
Особливості розрахунку обов’язкових платежів в процесі митного оформлення імпортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Венгерчук Світлана ВІталіївна
2020
Наука-онлайн
т.2 c.1-16
42
Тези
Особливості складання фінансової звітності страховими компаніями за МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Огороднік Лілія Сергіївна
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
43
Тези
Особливості та проблеми звітності неприбуткових організацій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2020
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Всеукраїнська наукова конференція
c.17
44
Тези
Особливості формування облікової політики установ державного сектора України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Возняк Уляна Осипівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.15
45
Тези
Оцінка справедливої вартості крипто-активів відповідно до МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.59
46
Тези
Переосмислення класифікації основних засобів згідно з національними положеннями (стандартами) бухглатерського обліку та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, оцінка можливості їх застосування у бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.41
47
Тези
Порівняльний аналіз структури інвестиційного портфелю страхових компаній в Україні та країнах ЄС


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Каратнюк Вячеслав Михайлович
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.18
48
Наукова стаття
Практичні аспекти застосування моделі очікуваних кредитних збитків для торгової дебіторської заборгованості відповідно до МСФЗ 9


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Щербак М.О.
2020
Економічні студії
49
Наукова стаття
Проблемні питання модернізації бухгалтерського обліку в державному секторіна 2018-2025 роки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бойко Тетяна Володимирывна
2020
Регіональна економіка та управління
т.1 c.37-50
50
Наукова стаття
Проблемні питання нарахування амортизації необоротних активів на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Мандрика Дар'я Миколаївна
2020
Молодий вчений
т.2 c.32-35
51
Наукова стаття
Професійна успішність як критерій оцінки ефективності управління інтелектуальним капіталом футбольних клубів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2020
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць
т.46 c.32-39
52
Тези
Резерв сумнівних боргів як інструмент оптимізації оподаткування прибутку підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ніколенко Ольга Олексіївна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.37
53
Наукова стаття
Розвиток обліку на підприємствах мадого бізнесу України в світлі Директиви 2013/34/ЄС


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2019
Фінанси України
c.102-110
54
Тези
Система державного фінансового контролю згідно з стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер Владлена Володимирівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.39
55
Тези
Сутність та завдання управління фінансовим станом підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Аткаєва Х.Х.
2019
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 2019 року
56
Наукова стаття
Сутність управлінського обліку та витрат за центрами відповідальності, їх роль у господарській діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Панкратова Т.В.
2020
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.1-10
57
Тези
Сутність, завдання та особливості оперативного обліку виробничих запасів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шпінь Вероніка Вікторівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.26
58
Тези
Сучасні методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Панкратова Т.В.
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.50
59
Тези
Удосконалення законодавчо-нормативного забезпечення обліку та звітності нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цилюрик Маргарита Едуардівна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.58-59
60
Наукова стаття
Удосконалення обліку виробничих запасів на основі сучасних інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тарасюк М.М,
2020
Економічні студії
т.1 c.189-196
61
Тези
Удосконалення системи внутрішнього контролю поточної кредиторської заборгованості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гузей Наталія Сергіївна
2020
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.25
62
Тези
Удосконалення управління економічною стійкістю малих підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Огороднік Лілія Сергіївна
2019
Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи: Міжнародна науково-практична конференція
63
Наукова стаття
Фінансовий облік крипто-токенів під час первинного розміщення монет (ICO)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2020
Молодий вчений
т.2 c.50-53
64
Тези
Фінансовий стан торговельного підприємства як об’єкт управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Аткаєва Х.Х.
2020
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 2019 року
65
Тези
Цілі та завдання електронного документообігу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коваленко Анастасія Романівна
2019
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.56
66
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку основних засобів на підприємстві: міжнародний досвід та вітчизняна практика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Ломачинський Дмитро Олександрович
2019
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.18 c.25-30
67
Тези
Accounting and analitical instruments of development of forestry enterprisis of Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Полуденна Лілія Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.103
68
Наукова стаття
Attributive propaedeutics of accounting reporting as a means of communicating the system of indicators in descriptive models of economic analytics


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
2018
World Science
т.2 c.4-11
69
Тези
Improvement of an external audit in case of a company insolvency risk


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Задьора Ольга Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.79
70
Наукова стаття
Methodology of financial accounting of cryptocurrencies according to the IFRS


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2018
Evropský časopis ekonomiky a managementu
т.6 c.63-70
71
Наукова стаття
Organization and standardization of sustainability reporting


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
т.1 c.40-51
72
Тези
Recommendation for improvement of sustainablility reporting in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.76
73
Наукова стаття
The role of internal audit in enterprise import operations risk management


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Eastern European Scientific Journal
т.4 c.28-34
74
Тези
The role of internal audit in enterprise import operations risk management within the context of COSO ERM 2017 implementation


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.90
75
Тези
Ways to improve taxation of activites of retail companies


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чечуй Аліна Валентинівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.112
76
Тези
Автоматизація обліку на підприємствах ресторанного бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-23
77
Тези
Актуальні питання підготовки фахівців з обліку та аудиту в умовах стандартизації вищої освіти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: Міжнародна науково-практична конференція
c.33-35
78
Тези
Актуальні проблеми оцінки зобов’язань у системі бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.26-28
79
Тези
Аналіз впдиву зобов'язань на рівень рентабельності власного капіталу підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.82
80
Наукова стаття
Аналіз ефективності використання зобов’язань підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.10-14
81
Наукова стаття
Аналіз колізії наукових підходів щодо економічної сутності і класифікації готової продукції підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.136-140
82
Наукова стаття
Аналіз колізії наукових підходів щодо економічної сутності та призначення кредиторської заборгованості підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.221-225
83
Тези
Аналіз методології класифікації і обліку готової продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.40-42
84
Наукова стаття
Аналіз ризиків, пов'язаних з використанням основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Калюжна Олена Олександрівна
2019
Мистецтво наукової думки
т.3 c.16-18
85
Тези
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ліщук Вероніка Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.94
86
Наукова стаття
Антикризове управління в системі функціонування підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Шестопалов Дмитро Володимирович
2019
Молодий вчений
т.1 c.438-441
87
Матеріали конференції
Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
c.76-79
88
Наукова стаття
Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шестопалов Дмитро Володимирович
2019
Наука онлайн
т.2 c.1-7
89
Наукова стаття
Внутрішній контроль доходів та витрат готельних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Клим Уляна Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Право
c.14-16
90
Тези
Вплив BEPS на оподаткування кредитів від нерезидентів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.78
91
Тези
Вплив експортних контрактів на відображення інформації бухгалтерського обліку підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Король Катерина Андріївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.88
92
Наукова стаття
Вплив експортних контрактів на відображення інформації у бухгалтерському обліку підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Король Катерина Андріївна
2019
Virtus: Scientific Journal
т.31 c.267-271
93
Наукова стаття
Вплив пенсійної реформи на систему бухгалтерського обліку соціального страхування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Однорог Євгенія Володимирівна
2019
Молодий вчений
т.3 c.191-194
94
Тези
Впровадження концепції сталого розвитку в процесі планування, бюджетування, обліку та звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.15-16
95
Матеріали конференції
Державний фінансовий аудит оцінювання управління діяльністю суб’єктів господарювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни: Міжнародний економічний форум
c.102-105
96
Тези
До питання викладання курсу "Інформаційні системи в обліку та звітності"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2019
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Всеукраїнська наукова конференція
c.190-193
97
Тези
Дослідження наукових підходів щодо відображення у звітності інформації про готову продукцію та реалізацію


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-40
98
Тези
Дослідження організації внутрішнього контролю та ефективність внутрішнього аудиту бюджетного сектору


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-37
99
Тези
Дослідження розбіжностей сутності категорій «зобов’язання» та «кредиторська заборгованість» у наукових підходах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.46-48
100
Тези
Дослідження управління технічної та інформаційної бази в сфері автоматизованої системи обліку бюджетного сектору


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.37-39
101
Тези
Екологічні інвестиції: обліково-аналітичне забезпечення в умовах сталого розвитку України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.67
102
Тези
Економічна сутність консолідації фінансової звітності корпорацій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.74
103
Тези
Економічна сутність та значення власного капіталу акціонерного товариства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Сніжко Валерія Вікторівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-46
104
Тези
Запровадження прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід та скчасні українські реалії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Філоненко Наталія Михайлівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.110
105
Матеріали конференції
Зарубіжний та вітчизняний досвід оцінювання ймовірності банкрутства (на прикладі ПАТ «АВТОКРАЗ»)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Задьора Ольга Володимирівна
2018
World scientific and technical trends: International scientific conference
c.79-81
106
Тези
Застосування прогресивних додаткових ставок ЄСВ в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Савченко Поліна Олегівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.105
107
Тези
Затосування професійного судження приформуванні облікової політики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лузанчук Юлія Ігорівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.96
108
Тези
Звіт про управління: теоретико-методичні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.67
109
Тези
Звітність про інтелектуальний капітал: pro et contra


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.60
110
Наукова стаття
Інтеграція концепції сталого розвитку та стратегії підприємства, використання ресурсів, звітності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Colloquium-journal
т.2 c.8-14
111
Тези
Інформаційне та нормативно-правове забезпечення обліку і аналізу операцій з крипто-активами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.114
112
Тези
Класифікація витрат підприємств з виробництва комбікормів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.97
113
Тези
Класифікація крипто-активів у бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.2 c.73-74
114
Тези
Контроль ризиків бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2019
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики - управлінські рішення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.45-47
115
Наукова стаття
Краудфандінг та майнінг криптовалюти: способи їх регулювання та обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2019
Альманах науки: науковий журнал
т.23 c.26-31
116
Тези
Краудфандінг, способи його регулювання та обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2018
Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
c.76-79
117
Тези
Кредиторська заборгованість у вашому бізнесі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Андрієць Наталія Миколаївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.68
118
Наукова стаття
Кредиторська заборгованість: проблеми класифікації як економічної категорії та об'єкта бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.240-244
119
Наукова стаття
Международный опыт подготовки кадров военнослужащих и учета затрат на них: возможности применения в Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2018
Соціальний розвиток і безпека
т.20 c.68-77
120
Наукова стаття
Методи обліку доходів і видатків суб’єктів державного сектору


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2018
Причорноморські економічні студії
c.184-188
121
Наукова стаття
Методика бухгалтерського обліку і фінансової звітності зобов’язань підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Молодий вчений
т.1 c.465-469
122
Тези
Методика бухгалтерського обліку та фінансової звітності операцій з криптовалютою


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2018
Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-63
123
Наукова стаття
Методика оцінки біологічних активів та її вплив на вартість активів аграрних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чередніченко Валерія Олександрівна
2019
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
c.43-46
124
Тези
Методика оцінки формування першої МСФЗ-звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.91-93
125
Наукова стаття
Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Облік і фінанси
т.4 c.19-25
126
Наукова стаття
Методичні основи формування в обліку та звітності інформації про готову продукцію та особливі аспекти щодо її реалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.140-144
127
Наукова стаття
Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Фесай Марія Олексіївна
2018
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
т.1 c.68-76
128
Тези
Методологічні основи практичного застосування управлінського обліку витрат на підприємствах лійно-жирової промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.61
129
Наукова стаття
Механізм оподаткування експортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Король Катерина Андріївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.77-82
130
Наукова стаття
Місце дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Олійник Оксана Вадимівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.128-132
131
Матеріали конференції
Напрями здійснення внутрішньогосподарського контролю за наявністю та рухом поточних біологічних активів тваринництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чередніченко Валерія Олександрівна
2019
Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.48-51
132
Наукова стаття
Напрями обліково-аналітичного забезпечення інвестицій в інновації підприємств харчової промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Снеткова Аліна Василівна
2019
European Cooperation Journal
т.43 c.36-54
133
Тези
Напрями удосконалення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Скопенко Юлія Леонідівна
2018
Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-40
134
Тези
Напрями удосконалення бухгалтерського балансу як основної складової фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фесай Марія Олексіївна
2019
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.1-2
135
Тези
Напрямки покращення якості обслуговування в готельно-ресторанному господарстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.19-21
136
Тези
Нематеріальні активи як фактор зростання ринкової вартості підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цилюрик Маргарита Едуардівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.111
137
Тези
Необхідність застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мамедов Велі Ейвазович
2019
Світ економічної науки: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.1
138
Наукова стаття
Необхідність організації внутрішнього контролю та ефективність внутрішнього аудиту бюджетних установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.120-123
139
Наукова стаття
Необходимость и пути создания системы контроля и аудита в военных училищах Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2018
Регіональна економіка та управління
т.20 c.96-101
140
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих витрат на підприємствах лісового господарства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Полуденна Лілія Володимирівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.170-173
141
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення оподаткування операцій з крипто-активами в Україні та світі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Молодий вчений
т.8 c.136-140
142
Наукова стаття
Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Лясківська Ганна Василівна
2019
Молодий вчений
c.606-610
143
Тези
Облік грошових коштів та грошових потоків підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мотрук Мар’яна Михайлівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.89-93
144
Тези
Облік діяльності підприємств роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чечуй Аліна Валентинівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.56-58
145
Тези
Облік розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками відповідно до вимог МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Заровна Ангеліна Олександрівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.80
146
Тези
Обліково-аналітичне забезпечення припинення діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Задьора Ольга Володимирівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.18-20
147
Наукова стаття
Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка : науковий журнал
т.11 c.163-170
148
Тези
Оподаткування виплат по страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.72-74
149
Тези
Оподаткування інвестиційної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гринь Анна Валеріївна
2018
Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: Всеукраїнська наукова конференція
c.30-32
150
Тези
Оптимізація фінансових коефіцієнтів підприємства-позичальника адаптивно до вимог кредитодавця


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.72
151
Наукова стаття
Організаційні аспекти внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Чечуй Аліна Валентинівна
2019
Облік і фінанси
т.1 c.11-19
152
Наукова стаття
Організація внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ) в системі податкового менеджменту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фесай Марія Олексіївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.216-221
153
Тези
Організація обліку кредиторської заборгованості у випадку банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гергель Катерина Олександрівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.73
154
Наукова стаття
Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гринь Анна Валеріївна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.12-17
155
Наукова стаття
Організація та методика бухгалтерського обліку власного капіталу акціонерного товариства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Сніжко Валерія Вікторівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.195-200
156
Тези
Основні підходи до визначення фінансової діяльності в фінансовому обліку та звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Плієва Вікторія Аланівна
2019
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.244-247
157
Наукова стаття
Особливості аналізу ефективності використання основних засобів торгового підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Калюжна Олена Олександрівна
2019
Мистецтво наукової думки
т.3 c.37-38
158
Матеріали конференції
Особливості визначення первісної вартості імпортованих товарів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: Всеукраїнська наукова конференція
c.50-52
159
Тези
Особливості діяльності будівельних організацій та їх вплив на бухгалтерський облік


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
Сазонська Анастасія Олегівна
2018
Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.36-39
160
Тези
Особливості документального оформлення працевлаштування іноземців в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мартинюк Марина Анатоліївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.99
161
Тези
Особливості класифікації кредиторської заборгованості та дослідження її проблемних аспектів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.46-48
162
Наукова стаття
Особливості обліку і оподаткування кредитів від нерезидентів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2019
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
т.28 c.337-341
163
Тези
Особливості обліку і оподаткування кредитів від нерезидентів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.16-18
164
Тези
Особливості обліку операцій в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мотрук Мар’яна Михайлівна
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.43-47
165
Тези
Особливості оподаткування заробітної плати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Однорог Євгенія Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.100
166
Наукова стаття
Особливості та шляхи удосконалення обліку витрат на маркетингову діяльність


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
Башкін Ігор Едуардович
2019
Молодий вчений
т.3 c.428-431
167
Тези
Оцінка факторів, що впливають на виробничу собівартість продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гончар Анастасія Сергіївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.75
168
Тези
Перспективи зниження собівартості продукції рослинництва на основі застосування інноваційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Баран Андрій Іванович
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.70
169
Наукова стаття
Перспективи розвитку національної системи бухгалтерського обліку в умовах евроінтеграційних процесів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2019
Економіка та суспільство
c.685-692
170
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможносмті підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.112-116
171
Наукова стаття
Податкове навантаження як база податкової політики в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Савенок Вікторія Сергіївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.176-180
172
Тези
Податкове регулювання операцій з крипто-активами в США


Інститут високих технологій
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Перспективы развития новой экономики на мировом, государственном и региональном уровнях: Міжнародна науково-практична конференція
173
Тези
Помилки і зловживання в обліку основнх засобів та шляхи удосконалення контролю за операціями з основними засобами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Панчоха Ганна Павлівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.101-102
174
Наукова стаття
Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Молодий вчений
т.6 c.295-298
175
Тези
Порівняльний аналіз амортизації основних засобів згідно з національними (стандартами) положеннями бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.95
176
Праці конференції
Порівняльний аналіз електронних грошей та криптовалюти як об’єктів бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2018
Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали міжнародної конференції
177
Тези
Порівняння фінансової, консолідованої та інтегрованої звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Жолоб Вікторія Миколаївна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-23
178
Тези
Правове регулювання виплат працівникам державної служби: вітчизняна та міжнародна практика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.61
179
Наукова стаття
Правове регулювання здійснення публічних видатків в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.3 c.177-181
180
Наукова стаття
Прагматичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Гринь Анна Валеріївна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.7-12
181
Тези
Проблеми проходження податкової перевірки при ліквідації підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Задьора Ольга Володимирівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.20-22
182
Тези
Проблеми та шляхи вдосконалення амортизаційної політики підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ліпська Віта Олегівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.92
183
Тези
Проблеми формування та обліку резервного капіталу підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тимошик Людмила Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.107
184
Тези
Професійні компетентності внутрішнього аудитора


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Всеукраїнська наукова конференція
c.147-150
185
Тези
Реформування системи бухгалтерського обліку та звітності у державному секторів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.57
186
Тези
Розвиток ключових вмінь та навичок внутрішнього аудитора


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Актуальні питання підготовки фахівців та науковців з аудиту в контексті змін у законодавстві України: Круглий стіл
c.20-22
187
Тези
Роль сутності та класифікації грошових коштів в управлінні грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тупко Євгенія Миколаївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.108
188
Матеріали конференції
Роль та місце зобов’язань у процесі фінансового аналізу підприємств України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.64-69
189
Наукова стаття
Світова практика оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості її застосування в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фещенко Євгенія Аркадіївна
Задьора Ольга Володимирівна
2018
Научный взгляд в будущее
т.3 c.26-31
190
Наукова стаття
Система обліку в управлінні довгостроковою дебіторською заборгованістю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2019
Фінансові послуги
т.2 c.21-28
191
Тези
Соціальна звітність підприємств як елемент інформаційного забезпечення управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мананкіна Анастасія Дмитрівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.98
192
Тези
Стан та перспективи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з нормативами ЄС


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.46
193
Тези
Становлення та функціонування недержавних пенсійних фондів: досвід США та Чілі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.69
194
Тези
Структура заробітної плати та її особливості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Однорог Євгенія Володимирівна
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.25-26
195
Навчальний посібник
Судово-бухгалтерська експертиза


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Шарманська С. О.
Головко І. В.
2018
Київська правда
c.1-432
196
Наукова стаття
Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2018
Молодий вчений
c.185-190
197
Тези
Сутність та головні методи антикризового управління в системі функціонування підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шестопалов Дмитро Володимирович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-46
198
Тези
Сутність та сучасна місія внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.46
199
Тези
Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і фінансової звітності в державному секторі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.58-59
200
Наукова стаття
Сучасні проблеми обліку грошових коштів підприємства, шляхи вдосконалення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мотрук Мар’яна Михайлівна
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.63 c.78-85
201
Тези
Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні і умовах затосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.50
202
Тези
Теоретичні аспекти аналізу виробництва та реалізації продукції на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Пугач Ірина Вячеславівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.104
203
Наукова стаття
Технічні та функціональні можливості системи SAP Business One на підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.11-19
204
Наукова стаття
Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2019
Облік і фінанси
т.1 c.49-54
205
Матеріали конференції
Удосконалення класифікації біологічних активів для потреб обліку, аналізу та контролю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чередніченко Валерія Олександрівна
2019
Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.126-129
206
Тези
Удосконалення обліку розрахунків за податком на додану вартість на основі інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фесай Марія Олексіївна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.52-54
207
Тези
Удосконалення системи управління витратами на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гузей Наталія Сергіївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.77
208
Тези
Удосконалення управління дебіторською заборгованістю за допомогою банківської гарантії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Скопенко Юлія Леонідівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.106
209
Тези
Удосконалення управління економічною стійкістю малих підприємств на ринку інновацій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Захарчук Ганна Валентинівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.81
210
Наукова стаття
Управління технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку в бюджетній сфері


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.123-128
211
Наукова стаття
Фактичний контроль як передумова економічної ефективності лісових господарств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Полуденна Лілія Володимирівна
2019
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
c.363-368
212
Тези
Факторний аналіз як існтрумент управління прибутком підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кононогова Ірина Юріївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.88
213
Наукова стаття
Фінансово-правові основи здійснення публічних видатків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.93-97
214
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку товарних запасів та результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чечуй Аліна Валентинівна
2018
SWorld
т.4 c.1-10
215
Тези
Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кізенко Євгенія Сергіївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.83
216
Наукова стаття
Якість продукції ресторанного господарства: методологічні та прикладні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.107-111
217
Навчальний посібник
International Financial Reporting Standards


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-239
218
Наукова стаття
Methodology for Assessing the Impact of IFRS on the Company’s Financial Position


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Бізнес Інформ
c.269-274
219
Наукова стаття
Optimization adaptation and post-optimal analysis of financial factors of the borrower's enterprise according to the creditor's criteria requirements


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
2018
Science of Europe (Global science center LP)
т.33 c.24-27
220
Наукова стаття
Quantification valuation of cash flows based on accounting data


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
2018
East European Science Journal
т.39 c.67-71
221
Наукова стаття
Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2018
Journal of International Studies
т.11 c.112-123
222
Тези
Typology of the unitary approach to the system of forming analytical indicators of economic analysis of the financial state of the enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
2018
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
т.2 c.81-83
223
Наукова стаття
Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Матюха Вікторія Ігорівна
2018
Молодий вчений
т.1 c.930-932
224
Праці конференції
Акцент на ризик при проведенні внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.69-71
225
Тези
Амортизація довгострокових біологічних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибах Ірина Олександрівна
2018
Сучасні наукові інновації: Міжнародна науково-практична конференція
c.34-35
226
Наукова стаття
Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Вітюк Вікторія Вікторівна
2018
Молодий вчений
т.53 c.287-294
227
Тези
Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Вітюк Вікторія Вікторівна
2017
Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-36
228
Наукова стаття
Аналіз наукових підходів до трактування сутності та класифікації похідних фінансових інструментів та їх складових


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Кляченко Валерія В’ячеславівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.3 c.38-43
229
Наукова стаття
Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Молодий вчений
т.2 c.691-695
230
Тези
Аналіз прогнозованих показників фінансових результатів та виявлення межі банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лю Джулія
2017
Актуальні питання сучасної економіки: Всеукраїнська заочна наукова конференція
т.1 c.128
231
Тези
Аналіз стану та ефективності використання виробничих запасів на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новицький Петро Володимирович
2017
Теорія і практика розвитку наукових знань: Міжнародна науково-практична конфереція
c.153-154
232
Наукова стаття
Аудит процесів банкрутства та ліквідації підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Опришко Олена Євгенівна
2018
Научный взгляд в будущее
т.8 c.85-90
233
Наукова стаття
Аудит руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Стахов Олександр Ігорович
2018
Молодий вчений
т.4
234
Наукова стаття
Бухгалтерський облік розрахунків підприємства за товарними операціями


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Матюха Вікторія Ігорівна
2018
Молодий вчений
т.1 c.933-936
235
Тези
Введение внутреннего аудита в военных учебных заведениях Ливии на основании опыта Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: міжнародна науково-практична конференція
c.229-231
236
Наукова стаття
Взаємодія компонентів внутрішнього контролю відповідно до концепції COSO


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.37-41
237
Наукова стаття
Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2018
Фінанси України
т.3 c.116-128
238
Наукова стаття
Використання результатів аналізу грошових коштів та потоків підприємства в управлінні та шляхи його оптимізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.3 c.35-38
239
Наукова стаття
Внутрішній аудит витрат на виробництво


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Лясківська Ганна Василівна
2018
Молодий вчений
т.55 c.346-350
240
Наукова стаття
Внутрішній контроль бухгалтерських ризиків в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Бізнес-навігатор
т.45 c.128-132
241
Наукова стаття
Внутрішній контроль виплат працівникам в системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2017
Економіка. Фінанси. Право
т.12 c.40-44
242
Наукова стаття
Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2018
Економіка України
т.5 c.35-49
243
Тези
Дослідження впливу інфляції на діяльність недержавних пенсійних фондів як одне з основних завдань інформаційного забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Теорія і практика розвитку наукових знань: Міжнародна науково-практична конфереція
c.48-49
244
Тези
Економічний аналіз діяльності підприємств туристичного бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Боднар Вероніка
2017
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.126-127
245
Праці конференції
Звіт про результати проведення внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2018
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.99-102
246
Наукова стаття
Класифікація нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Котенко Ольга Юріївна
2017
Aктуальні питання сучасної економіки: Всеукраїнська наукова конференція
c.55-56
247
Тези
Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів, створених всередині підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Котенко Ольга Юріївна
2017
Розвиток економічної науки на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.14-16
248
Наукова стаття
Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів, створених на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Котенко Ольга Юріївна
2018
Глобальні та національні проблеми економіки
т.22 c.921-926
249
Тези
Методи формування фінансової звітності в умовах МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.118-121
250
Наукова стаття
Методика здійснення економічного аналізу та контролю на основі фінансової звітності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кохно Іван Іванович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.1 c.1-13
251
Наукова стаття
Методика факторного аналізу фінансових результатів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лю Джулія
2017
Розвиток економічної науки на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.127
252
Наукова стаття
Методика, прийоми та організація аналізу грошових коштів та потоків підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.4 c.16-19
253
Наукова стаття
Методичні засади контролю діяльності туристичних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Боднар Вероніка
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.10-13
254
Наукова стаття
Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Фесай Марія Олексіївна
2018
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
c.68-77
255
Тези
Наслідки використання незадекларованої праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Механізми та інстру-менти інноваційного розвитку: міжнародна практика. Наукова конфе-ренція.
c.73-74
256
Тези
Недержавні пенсійні фонди як частина соціально-економічного аспекту національної безпеки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.98-101
257
Тези
Новітні інформаційні технології в обліку розрахунків з оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2018
Новий погляд на розвиток економіки країни: Міжнародна науково-практична конференція
c.27-31
258
Наукова стаття
Облік виробничих запасів за П(С)БО та МСБО: порівняльна характеристик


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Новицький Петро Володимирович
2018
Молодий вчений
т.1 c.553-555
259
Тези
Облік виробничих запасів за П(С)БО та МСБО: порівняльна характеристика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новицький Петро Володимирович
2017
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.41-42
260
Наукова стаття
Облік готової продукції та його методичні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Научные труды SWorld
т.50 c.51-54
261
Наукова стаття
Облік довгострокових біологічних активів рослинництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибах Ірина Олександрівна
2018
Наука онлайн
т.2 c.1-6
262
Тези
Облік та аналіз наявності і руху готової продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Інноваційні погляди у майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-70
263
Матеріали конференції
Облік, оподаткуваня і контроль виплат працівникам у сучасних умовах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.216-220
264
Наукова стаття
Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом та рухом готової продукції на фармацевтичних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Научный взгляд в будущее
т.8 c.80-84
265
Тези
Оподаткування діяльності страхових компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2017
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.76-77
266
Тези
Організаційні аспекти складання та подання фінансової звітності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кохно Іван Іванович
2018
Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
c.1-4
267
Наукова стаття
Організаційні засади обліку виробничих витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Наука онлайн
т.2 c.1-14
268
Наукова стаття
Організаційно-методичні засади розподілу загальновиробничих витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.1-3
269
Наукова стаття
Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств туристичного бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Боднар Вероніка
2017
Молодий вчений
т.11 c.1004-1007
270
Тези
Організація бухгалтерського обліку на туристичних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Боднар Вероніка
2017
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.140-141
271
Наукова стаття
Організація бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Молодий вчений
т.3 c.670-675
272
Наукова стаття
Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Стахов Олександр Ігорович
2018
Молодий вчений
т.4 c.153-169
273
Тези
Організація та інформаційні джерела складу власного капіталу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-22
274
Наукова стаття
Особливості документування операцій суб'єктів господарювання в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Інтелект ХХІ
c.163-168
275
Наукова стаття
Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Молодий вчений
т.3 c.665-669
276
Наукова стаття
Особливості обліку діяльності страхових компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2018
Регіональна економіка та управління
т.5 c.88-92
277
Наукова стаття
Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Кармазін Костянтин Сергійович
2018
Наука-онлайн
c.1-9
278
Наукова стаття
Особливості обліку, надходження та оподаткування іноземних фінансових інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кармазін Костянтин Сергійович
2018
Наука онлайн
т.3 c.1-8
279
Наукова стаття
Особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2018
Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy: International Scientific Conference
c.87
280
Тези
Оцінка складу та структура власного капіталу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.19-20
281
Наукова стаття
Оцінювання ризиків при проведенні аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
282
Тези
Податкові новації в контексті реформування системи оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2018
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.126
283
Наукова стаття
Поняття біологічних активів та їх класифікація


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибах Ірина Олександрівна
2018
Сучасні наукові інновації: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-36
284
Навчальний посібник
Практична бухгалтерія ОСББ.Оформлення договорів оренди і реклами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2018
Папуга
c.1-52
285
Тези
Проблеми контролю діяльності страхових компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2017
Реформування соціально-економічної системи суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.10-13
286
Наукова стаття
Проблеми оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Цибах Ірина Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
c.1-12
287
Тези
Проблеми та недоліки погашення заборгованості перед працівниками на підприємстві, що ліквідовується


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Опришко Олена Євгенівна
2018
Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.40-42
288
Наукова стаття
Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Лю Джулія
2018
Молодий вчений
т.2 c.700-703
289
Матеріали конференції
Процесс составления сметы затрат в военных училищах Ливии и необходимость его усовершенствования на основании опыта Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2018
Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.87-90
290
Монографія
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Кондор
c.1-304
291
Наукова стаття
Розвиток обліку на підприємствах мадого бізнесу України в світлі Директиви 2013/34/ЄС


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2018
Фінанси України
т.10 c.1-9
292
Наукова стаття
Розробка облікових номенклатур в контексті організації обліку оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фещенко Євгенія Аркадіївна
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2017
Молодий вчений
т.8 c.485-489
293
Тези
Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні недержавним пенсійним фондом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Науковий диспут: питання економіки та фінансів: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-40
294
Тези
Санаційна спроможність підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Опришко Олена Євгенівна
2018
Перспективні шляхи розвитку наукової думки: Міжнародна науково-практична конференція
295
Тези
Система оподаткування діяльності страхових компаній України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2017
Інтелектуальний потенціал ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
c.1-7
296
Тези
Совершенствование учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в военных училищах Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-134
297
Матеріали конференції
Соціальна значимість охорони праці на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.180-183
298
Тези
Стан та перспективи застосування МСФЗ в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу: Міжнародна науково-практична конференція
c.57-59
299
Наукова стаття
Становлення та важливість поняття обліку доходів і видатків як складової загальнодержавного управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Причорноморські економічні студії
c.200-204
300
Тези
Сутність категорії виробничих витрат у системі бухгалтерського обліку на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Наукова спільнота. Двадцять четверті економіко-правові дискусії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.1
301
Наукова стаття
Сутність обліково-контрольного забезпечення управління діяльністю підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
c.306-311
302
Наукова стаття
Теоретико-методичні основи обліку виробничих витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Економіка. Фінанси. Право
т.2 c.54-59
303
Навчальний посібник
Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Національна академія прокуратури України
304
Тези
Удосконалення законодавства щодо бухгалтерського обліку деривативів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кляченко Валерія В’ячеславівна
2018
Актуальні питання економіки, управління та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-16
305
Монографія
Управлінський облік та аналіз виробничих витрат


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
Швець Віктор Григорович
2018
Кондор
c.1-228
306
Тези
Фінансова оренда необоротних активів: особливості обліку в орендаря


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Вітюк Вікторія Вікторівна
2017
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-36
307
Тези
Формування портфелю замовлень на готову продукцію


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Современные направления теоретических и прикладных исследований: Международная научоно=практичская конференция
c.53-56
308
Наукова стаття
Conceptual Foundations of Costs Accounting of Private Pension Funds in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Цибульник Марія Олексіївна
2017
European Scientific Journal
т.10 c.59-64
309
Тези
Current Issues of Accounting Income Private Pension Funds in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
c.114-115
310
Наукова стаття
Disclosure of Non-Financial Information in Corporate Social Reporting as a Strategy for Improving Management Effectiveness


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бойко Катерина Валентинівна
Дерун Іван Анатолійович
2016
Journal of International Studies
т.8 c.159-177
311
Наукова стаття
Features of the Cost of Training of Military in Ukraine, Russia and Libya: Comparative Aspect


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.15 c.97-100
312
Наукова стаття
Financial Reporting of Private Pension Funds in Ukraine: Characteristics, Problems and Solutions


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Sciences of Europe
т.18 c.43-46
313
Наукова стаття
Foreign Direct Investment in Ukraine: Problems and Solutions


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
European Journal of Economics and Management
т.3 c.30-37
314
Наукова стаття
Formation of Public Oversight in Ukraine in Term of European Integration Processes


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Topical issues of contemporary science
c.106-112
315
Наукова стаття
Improvement of the Essence of Professional Judgment in Accountin of Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2017
Технологічний аудит та резерви виробництва
т.34 c.25-29
316
Тези
IT-аудит у державному секторі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Форумування нової парадигми управління фіансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.157-160
317
Наукова стаття
Organization of Accounting of Expenses on Preparation of Staff of Military Service in Military Educational Institutions of Libya and Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Austria-science
т.2 c.114-118
318
Тези
Organization of Internal Audit of Intragroup Transactions


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: International Scientific Conference
c.217-219
319
Наукова стаття
The change in priorities of state regulation of the small businesses' development


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Іноземних мов
Обліку та аудиту
Борисенко Олександра Анатоліївна
Мельник Тетяна Григорівна
Красота Олена Вадимівна
2017
Scientific Bulletin of Polissia
c.153-161
320
Наукова стаття
Ways of Improving the Organization of Initial Accounting of Investments in Non-Current Assets of Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.3 c.61-66
321
Наукова стаття
Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
Михальська Олена Леонідівна

Кузьмінська Анна Євгеніївна
2017
Проблеми економіки
c.380-388
322
Тези
Актуальні питання бухгалтерського обліку доходів і витрат у державному секторі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.168-171
323
Тези
Алгоритм формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Фінансове регулювання зрушень в економіці України: Міжнародна науково-практична конференція
c.1-2
324
Наукова стаття
Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо податку на додану вартість


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ільницька Анна Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.2 c.253-256
325
Тези
Аналіз структури доходів і витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.122
326
Наукова стаття
Аналіз товарообороту на макрорівні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ревенко Катерина Олександрівна
2017
Научный взгляд в будущее
т.5 c.66-69
327
Наукова стаття
Аналіз фінансових показників від реалізації на прикладі підприємства кормовиробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2016
Научный взгляд в будущее
т.6 c.70-74
328
Наукова стаття
Аналітичне забезпечення угод злиття та поглинання промислових підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2017
Фінанси України
c.104-120
329
Наукова стаття
Аткаєва Х.Х. Етапи переходу фінансової звітності українських підприємств на МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Аткаєва Х.Х.
2016
Научный взгляд в будущее
т.6 c.60-64
330
Тези
Аудит облікової політики на підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.121
331
Тези
Аудиторська перевірка торгівельних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.115
332
Наукова стаття
Бухгалтерський облік виплат працівникам: міжнародний та національний підходи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Михайленко Юлія Олександрівна
2016
Научные труды SWorld
т.44
333
Наукова стаття
Бухгалтерський облік доходів і видатків суб’єктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Причорноморські економічні студії
т.9 c.113-117
334
Навчальний посібник
Бухгалтерський облік: практикум


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Кондор
c.1-269
335
Наукова стаття
Вдосконалення системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Економіка та суспільство
c.914-920
336
Тези
Взаємозв'язок вартості бренду та фінансових показників (на прикладі транснаціональних корпорацій)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2017
Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.106-108
337
Наукова стаття
Взаємозв’язок предмета та об’єктів обліку та аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Економіка та суспільство
c.730-734
338
Праці конференції
Визначення сутності професійного судження бухгалтера


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2017
Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.55-58
339
Наукова стаття
Власний капітал та його класифікація у господарській діяльності підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Березовська Юлія Володимирівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-7
340
Наукова стаття
Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Копанчук Катерина Володимирівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-5
341
Наукова стаття
Вплив амортизаційної політики підприємства на її інвестиційний потенціал


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Інтернаука. Економічні науки
c.7-12
342
Наукова стаття
Генезис трактування дефініції "інвестиції"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.44-52
343
Наукова стаття
Готова продукція та її реалізація як обліково-аналітичні категорії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Семенюта Аліна Вячеславівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-6
344
Тези
Джерела формування інвестиційного капіталу підприємств та оптимізація його структури


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.106-109
345
Навчальний посібник
Діяльність обєднань співвласників багатоквартирних будинків: організаційні, правові, фінансово-економічні та технічні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2016
Папуга
c.1-336
346
Тези
Довгострокова заборгованість: добре чи погано?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Андрієць Н.М.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.112
347
Тези
Документація аудитора: аудиторський висновок "звіт незалежного аудитора"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тарасюк М.М,
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.128
348
Наукова стаття
Дослідження інформації щодо основних господарських процесів підприємств торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2016
Молодий вчений
c.717-722
349
Тези
Економічна безпека підприємства: інвестиційний вимір


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.79-81
350
Наукова стаття
Економічно-правова основа поняття "група підприємств"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Регіональна економіка та управління
т.15 c.117-119
351
Тези
Ефективне планування внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: Міжнародна науково-практична конференція
c.79-80
352
Наукова стаття
Ефективність впровадження Стратегії застосування МСФЗ в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Сучасний фундамент розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.47-48
353
Тези
Законодавчо-нормативне регулювання формування облікової політики підприємства: проблеми та шляхи вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.199
354
Наукова стаття
Ідентифікація витрат та доходів відповідно до МСФЗ для прийняття управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 c.162-168
355
Тези
Інноваційна складова в управлінні виробничо-технічними інвестиціями підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Сучасні особливості шляхів вирішення економічних проблем розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.120-125
356
Наукова стаття
Інформаційно-методичне забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Проблеми системного підходу в економіці
т.1 c.181-186
357
Матеріали конференції
Класифікація ризиків у процесі прийняття управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: Міжнародна науково-практична конференція
c.60-63
358
Наукова стаття
Ключові аспекти обліку розрахунків з учасниками недержавного пенсійного фонду


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Причорноморські економічні студії
c.107-111
359
Наукова стаття
Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку та звітності недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Інтернаука. Економічні науки
т.5 c.13-17
360
Тези
Концепція суттєвості згідно з міжнародними стандартами аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер В.В.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.120
361
Розділ монографії
Мале підприємництво в умовах трансформаційних перетворень


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: монографія
c.101-117
362
Наукова стаття
Методика обліку і аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
Коблянська Олена Іванівна
2017
Modern Economics
c.78-87
363
Наукова стаття
Методика факторного аналізу фінансових результатів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лю Джулія
2017
Научный взгляд в будущее
т.5 c.50-54
364
Наукова стаття
Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2017
Молодий вчений
т.2 c.349-353
365
Наукова стаття
Методические аспекты учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в бюджетных учреждениях в плоскости законодательно-нормативных изменений


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Інтелект ХХІ
т.1 c.157-164
366
Наукова стаття
Методические подходы к учету и калькулированию затрат на подготовку кадров военнослужащих в Ливии и Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.163-168
367
Матеріали конференції
Методологічні підходи до формування робочого плану рахунків в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: Міжнародна науково-практична конференція
c.75-77
368
Тези
Напрями адаптації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні до вимог Європейського Союзу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер В.В.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.197
369
Наукова стаття
Новий підхід до обліку внутрішньогрупових операцій між учасниками групи підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Причорноморські економічні студії
c.172-175
370
Наукова стаття
Нормативні документи удосконалення процесу формування облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2016
Научный взгляд в будущее
т.6 c.63-67
371
Наукова стаття
Нормативно-правове регулювання обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.2 c.131-136
372
Наукова стаття
Облік доходів та витрат на підприємствах, що проводять онлайн тренінги з бухгалтерського обліку


Інститут високих технологій
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2017
Молодий вчений
т.45 c.733-737
373
Підручник
Облік на підприємствах малого бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
ФОП Сладкевич Б.А.
374
Наукова стаття
Облік та аналіз основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ратушенко Олена Ігорівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-10
375
Наукова стаття
Облік фінансових результатів на основі затосування інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Хахутаішвілі Крістіна Нукріївна
2017
Научный взгляд в будущее
т.6 c.54-57
376
Тези
Обліково-економічна сутність праці та її оплати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тарасюк М.М,
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.265-268
377
Тези
Організаційно-методичні аспекти аудиту інвестицій в необоротні активи на підприємствах промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Науковий диспут: питання економіки та фінансів: Міжнародна науково-практична конференція
c.12-15
378
Наукова стаття
Організація обліку і контролю розрахунків за заробітною платою


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михайленко Юлія Олександрівна
2017
Молодий вчений
т.2 c.287-291
379
Наукова стаття
Організація системи суспільного нагляду в Україні: вплив євроінтеграції на вітчизняний аудит


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2016
Аудитор України
c.16-21
380
Наукова стаття
Основні аспекти, особливості та напрями вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
Шестопалов Дмитро Володимирович
2017
Економіка. Фінанси. Право
c.36-40
381
Наукова стаття
Особенности формирования инфраструктуры фондового рынка


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2016
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.232-233
382
Тези
Особливості обліку витрат недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
c.108-110
383
Тези
Особливості обліку господарських процесів у торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.163-165
384
Тези
Особливості розкриття екологічної інформації у звітності підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мартинюк Марина Анатоліївна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.207-210
385
Наукова стаття
Оцінювання управління ризиками як функція внутрішньо-оірєнтованого аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.194 c.13-21
386
Тези
Переваги та недоліки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер В.В.
2017
Інноваційний потенціал сучасної економічної науки: МІжнародна науково-практична конференція
c.72
387
Наукова стаття
Порівняльна характеристика МСБО 36 “Зменшення корисності активів” і П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
Полуденна Вікторія Володимирівна
2016
Вісник Університету банківської справи Національного банку України
т.27 c.42-46
388
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" і П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
Плієва Вікторія Аланівна
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання
c.150-154
389
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика МСБО 41 “Сільське господарство” і П(С)БО 30 “Біологічні активи”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
Зайцева Майя Олександрівна
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання
c.39-46
390
Тези
Порядок оформлення первинних документів в системі бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цабевська Т.О.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.282-284
391
Тези
Правове регулювання відносин в інвестиційній сфері України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: Міжнародна науково-практична конференція
c.97-100
392
Тези
Проблеми та перспективи впровадження МСФЗ в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Щербак М.О.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.287
393
Тези
Проблеми та перспективи гармонізації та стандартизації обліку і звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Аткаєва Х.Х.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.239
394
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій у групі підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
т.6 c.246-249
395
Навчальний посібник
Професійне управління житловою нерухомістю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2017
Папуга
c.1-228
396
Наукова стаття
Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.14 c.111-115
397
Тези
Розвиток і трансформація об’єктів бухгалтерського обліку підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мартинюк Марина Анатоліївна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.123
398
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Засадний Богдан Андрійович
Гура Надія Олександрівна
Швець Віктор Григорович
Дерун Іван Анатолійович
Голубнича Галина Петрівна
Склярук Ірина Петрівна
Михальська Олена Леонідівна
Красота Олена Вадимівна
2017
Кондор
399
Тези
Розвиток фінансової вітності на шляху трансформації до МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гончук А.В.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.165-167
400
Тези
Розвиток фінансової звітності на шляху трансформації до МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Андрієць Н.М.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.165-167
401
Тези
Способи фінансових зловживань електронних розрахунків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2017
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.89-90
402
Тези
Стадії аудиторської перевірки нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Аткаєва Х.Х.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.113
403
Праці конференції
Суб'єкти процесу формування облікової політики в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів сьогодення: Міжнародна науокво-практична конференція
c.93-96
404
Тези
Сутність та види звітів незалежного аудитора


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Іванова Д.О.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.180-182
405
Наукова стаття
Сутність та основні завдання внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Економічні студії
т.15 c.91-96
406
Наукова стаття
Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.22-30
407
Навчальний посібник
Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
2017
Національна академія прокуратури України
c.1-270
408
Тези
Теоретичні засади обліку витрат промислових виробництв


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.203
409
Тези
Трансформация методологии учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в бюджетных учебных учреждениях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.49-52
410
Наукова стаття
Удосконалення національного обліку і звітності витрат на основі гармонізації та стандартизації з міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гаркот Олег Ігорович
2017
Научные труды SWorld
c.1-6
411
Тези
Условия возникновения и сущность постиндустриального (информационного) общества


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Формування та розвиток інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні фактори впливу: Міжнародна науково-практична конференція
c.53-56
412
Тези
Фінансове забезпечення ЗСУ згідно з державним бюджетом України на 2017 рік


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер В.В.
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.165
413
Тези
Фінансовий облік і аналіз операційних витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Панкратова Т.В.
2017
Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.186-188
414
Наукова стаття
Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна

2016
АгроСвіт
c.8-13
415
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
Обліку та аудиту
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
416
Наукова стаття
Формування облікової інформації щодо виробничих запасів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Герасименко Марина Василівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-5
417
Наукова стаття
Формування облікової політики в системі бухгалтерського обліку підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Причорноморські економічні студії
т.12
418
Тези
Формування органів суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в країнах ЄС


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2016
Трансформаційні перетворення обліково- аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: Міжнародна науоково-практична конференція
c.170-174
419
Наукова стаття
Формування робочого Плану рахунків в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Science of Europe (Global science center LP)
т.2 c.17-22
420
Тези
Функционирование и перспективы развития малого предпринимательства в Украине в контексте финансовой интеграции


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.198-199
421
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення контролю виробничих запасів на основі автоматизації бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Герасименко Марина Василівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-5
422
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невгад Юлія Олегівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-6
423
Наукова стаття
Шляхи оптимізації аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Рак Ольга Віталіївна
2017
Научные труды SWorld
т.4 c.1-6
424
Наукова стаття
Шляхи удосконалення положення про облікову політику підприємства, що впроваджує МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тарасюк М.М,
2016
Научный взгляд в будущее
т.6 c.55-59
425
Наукова стаття
Відображення в бухгалтерському обліку ОСББ цільового фінансування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2016
Електронний варіант
т.1 c.6
426
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту у групі компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2016
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.4 c.154-161
427
Праці конференції
Definitions and Concepts: Ptivate Fixed Investment


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2016
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference
c.236-239
428
Наукова стаття
Environmental Accounting: Information Base for Policy Makers


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
c.64-68
429
Наукова стаття
Implementation of Corporate Social Reporting at the Ukrainian Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Journal of Applied Economic Sciences
т.10 c.1014-1019
430
Наукова стаття
The Adaptation of Ukrainian Accounting and Reporting System to IFRS


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Причорноморські економічні студії
т.3 c.130-136
431
Наукова стаття
Аналіз британської моделі бухгалтерського обліку: можливості та наслідки застосування даних принципів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.29-35
432
Наукова стаття
Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та їх потоків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.1 c.1-12
433
Наукова стаття
Аналіз обсягів та структури капітальних інвестицій в економіку України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2016
Причорноморські економічні студії
c.222-226
434
Наукова стаття
Аналіз прогнозних показників та визначення межі банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лю Джулія
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.57-61
435
Наукова стаття
Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.29-35
436
Наукова стаття
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: проблеми та шляхи вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.52-55
437
Наукова стаття
Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.17 c.146-149
438
Наукова стаття
Вексельні операції: бухгалтерський облік та оподаткування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2016
Вісник Української академії банківської справи
т.1 c.89-97
439
Наукова стаття
Визначення «нематеріальні активи» в умовах застосування мсфз та концептуальної основи фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Scientific Researches and Their Practical Application. Modern State and Ways of Developmen: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.90-96
440
Тези
Внутрішній аудит у холдингових структурах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.274-276
441
Наукова стаття
Внутрішній контроль в управлінні витратами виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.29-32
442
Наукова стаття
Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.134-138
443
Наукова стаття
Вплив SWOT-аналізу на прийняття управлінських рішень в умовах фінансової кризи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.174-178
444
Тези
Вплив державних інституцій на формування облікової політики підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: Міжнародна науково-практична конференція
c.63-64
445
Праці конференції
Вплив освітніх процесів в Україні на стандартизацію фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.239-242
446
Наукова стаття
Вплив світових моделей на розвиток національних систем бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.30-35
447
Тези
Вплив якісних характеристик на корисність облікової інформації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
c.8-11
448
Наукова стаття
До питання нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.60-69
449
Наукова стаття
Екологічний аудит як елемент системи контролю природоохоронної діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.224-232
450
Матеріали конференції
Екологічний податок: облік та контроль


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.49-54
451
Наукова стаття
Екологічний ризик як компонент аудиторського ризику


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.869-873
452
Наукова стаття
Економіко-правова сутність поняття "внутрішньогрупові операції"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
c.141-144
453
Навчальний посібник
Елективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2016
Фенікс
c.1-528
454
Наукова стаття
Законодавчо-нормативне забезпечення обліку та аналізу доходів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.50-56
455
Тези
Затраты на подготовку кадров военнослужащих как объект учета в бюджетной сфере


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-131
456
Наукова стаття
Затраты на подготовку кадров военнослужащих как объект учета в бюджетной сфере: Украина и Ливия – сравнительный аспект


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Eastern European Scientific Journal
т.7 c.106-112
457
Наукова стаття
Знание бизнеса как условие формирования и раскрытия учётно-аналитической информации


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна
2016
Научный взгляд в будущее
т.3 c.21-24
458
Наукова стаття
Зовнішній та внутрішній аудит у державному секторі: світовий досвід


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Причорноморські економічні студії
c.212-216
459
Наукова стаття
Іnternal Financial Reporting of Group Members


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2016
Perspective Directions of Scientific Researches
т.1 c.205-208
460
Наукова стаття
Ідентифікація ризиків у системі бухгалтерського обліку підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
Економічний часопис – ХХІ
т.5 c.97-100
461
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність як складова звіту про рух грошових коштів: адаптація та гармонізація національних положень до міжнародних норм


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2016
Економічний форум
c.324-329
462
Наукова стаття
Індексація доходів працівників підприємства: облік та контроль


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.34-40
463
Наукова стаття
Інтегрована модель внутрішнього контролю підприємства: адаптація закордонного досвіду в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Економічний аналіз
т.22 c.68-74
464
Тези
Історико-логічні етапи виникнення та розвитку інтеграційних процесів у бізнесі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Актуальні проблеми економіко-правової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.28-31
465
Тези
Класичний університет як осередок формування національно-свідомої еліти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.346-347
466
Наукова стаття
Комплексна оцінка якості облікової інформації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.11 c.320-327
467
Наукова стаття
Контроль виплат працівникам підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.70-74
468
Наукова стаття
Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.175 c.10-17
469
Наукова стаття
Методика економічного аналізу виконання кошторису бюджетних установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.234-238
470
Наукова стаття
Методичне забезпечення аналізу доходів підприємства переробної промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.61-67
471
Наукова стаття
Незалежний контроль в торговельній діяльності: критичний аналіз та напрями удосконалення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.65-72
472
Наукова стаття
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2015
Економіка України
c.70-79
473
Наукова стаття
Облік і контроль виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.50-57
474
Наукова стаття
Облік і оподаткування в управителів житлових будинків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2016
Бухгалтерський облік і аудит
т.5 c.2-12
475
Наукова стаття
Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.8 c.6-13
476
Наукова стаття
Облік та оподаткування виплат працівникам підприємства у контексті законодавчих змін


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.2 c.31-37
477
Тези
Обліково-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна
2016
Конкурентноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.38-40
478
Тези
Оплата праці: сучасні реалії та перспективи розвитку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.320-323
479
Тези
Оптимизация затрат на подготовку кадров военнослужащих в Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2015
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.93-95
480
Наукова стаття
Организация эффективной системы внутреннего контроля природоохранной деятельности на предприятии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.3 c.139-142
481
Наукова стаття
Організація обліку витрат виробництва продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.51-60
482
Праці конференції
Особенности организации бухгалтерского учета в негосударственных пенсионных фондах в Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference
c.231-239
483
Тези
Особенности учета затрат на подготовку кадров военнослужащих


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.99-101
484
Наукова стаття
Особливості визначення фінансових результатів на підприємствах різних видів діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.23-29
485
Тези
Особливості методики оцінки якості облікової інформації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
c.107-110
486
Наукова стаття
Особливості методики складанняконсолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.4 c.146-150
487
Наукова стаття
Особливості облікового забезпечення системи управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Регіональна економіка та управління
т.4 c.61-64
488
Наукова стаття
Особливості облікової політики щодо обліку фінансових результатів на торговельних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.72-79
489
Наукова стаття
Особливості обліку доходів підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.45-50
490
Наукова стаття
Особливості обліку доходів та витрат недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Причорноморські економічні студії
c.232-236
491
Наукова стаття
Особливості обліку на підприємствах малого бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.90-96
492
Наукова стаття
Особливості обліку ПДВ в умовах електронного адміністрування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.79-85
493
Наукова стаття
Особливості обліку процесів ліквідації та банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.18-23
494
Наукова стаття
Особливості обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.11-18
495
Наукова стаття
Особливості оцінки активів недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Причорноморські економічні студії
c.127-131
496
Наукова стаття
Проблематика формування звітності щодо руху грошових коштів та шляхи її вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.19-26
497
Праці конференції
Проблемы отображения информации в системе бухгалтерского учета


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
From the Baltic to the Black Sea Region: the National Models of Economic Systems: International Scientific Conference
т.1 c.279-282
498
Тези
Проблемы учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.234
499
Наукова стаття
Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євро інтеграційних процесів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.17-23
500
Наукова стаття
Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
Облік і фінанси
т.1 c.154-160
501
Наукова стаття
Розвиток консолідованого обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.809-812
502
Праці конференції
Розвиток концепції внутрішнього контролю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2016
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.228-231
503
Практикум
Розробка конфігурації у системі «1С: Бухгалтерія 8 для України»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Савчук О.О.
c.1-92
504
Тези
Роль аудиторського комітету у виконанні функцій внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.119-120
505
Наукова стаття
Складові власного капіталу підприємства, їхня сутність та характеристика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.82 c.12-19
506
Тези
Соціальна відповідальність в управлінні підприємницькою діяльністю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Розвиток системи обліку, аналізі та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна студентська конференція
c.197-200
507
Тези
Соціальне страхування: сучасні реалії та перспективи розвитку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.168-170
508
Наукова стаття
Соціальні принципи в управлінні підприємницькою діяльністю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка
т.5 c.148-154
509
Тези
Структура затрат на подготовку кадров военнослужащих в учебных центрах Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.73-74
510
Наукова стаття
Сутність власного капіталу та особливості його обліку на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.56-65
511
Тези
Сутність консолідованого обліку та відмінні ознаки від бухгалтерського фінансового обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.148-149
512
Наукова стаття
Сущность затрат как экономической и учетно-аналитической категории


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.46-54
513
Наукова стаття
Удосконалення обліку виробничих запасів на промислових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.29-32
514
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності статутного капіталу підприємства на основі поліпшення законодавчого регулювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Регіональна економіка та управління
т.2 c.131-135
515
Праці конференції
Учет и налогообложение выплат работникам предприятий


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Украйна – България – Европейски съюз: современно състояние и перспективи: Міжнародна наукова конференція
т.2 c.275-279
516
Тези
Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва в контексті МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.219-221
517
Підручник
Фондовий ринок


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
Обліку та аудиту
Статистики та демографії
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
Шелудько Валентина Миколаївна
Красота Олена Вадимівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Баженова Олена Володимирівна
Федоренко Ірина Костянтинівна
Камінський Андрій Борисович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Вірченко Володимир Віталійович
Версаль Наталія Іванівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
2016
Знання
т.2 c.1-686
518
Наукова стаття
Формування облікової політики щодо пов’язаних сторін


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.24-30
519
Наукова стаття
Формування системи контролінгу витрат з метою забезпечення ефективності діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.179-182
520
Наукова стаття
Характеристика переваг обліку виробничих запасів в умовах застосування облікових інформаційних систем


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.29-32
521
Наукова стаття
Шляхи використання результатів аналізу в управлінні статутним капіталом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.85-90
522
Наукова стаття
Що заважає сформувати ефективного власника житла?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2016
Урядовий кур’єр
т.103 c.6
523
Наукова стаття
Проблеми обліку нематеріальних активів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
т.3 c.59-61
524
Навчальний посібник
Старахування: опорний конспект лекцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фещенко Євгенія Аркадіївна
2015
К. : Логос
c.1-276
525
Наукова стаття
Accounting in World and in Ukraine – Retrospective Approach. Applied Science or Practical Activity?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2015
Journal of Applied Economic Sciences
т.34 c.451-460
526
Наукова стаття
Difference Between Concepts of Intragroup Transactions and Intracompany Transactions


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Prospects of Economic Development in the Global Crisis
т.1 c.262-265
527
Наукова стаття
Environmental Expenses Accounting: Recognition of Liabilities


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.2 c.214-219
528
Тези
Flexible Budgets in the System of Analysis of the Production Cost Budgeting


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2015
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країни: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.72-74
529
Наукова стаття
Flexible Budgets in the System of Analysis of the Production Cost Budgeting at Oil and Fat Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
The genesis of genius : collection of scientific articles and thesis of the International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers Geneva (Switzerland)
т.1 c.117-125
530
Наукова стаття
Immatriculation of Methods of Deterministic Analysis in Terms of Indirect Evaluation of Profibility of an Enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2015
The Progressive Eesearches Science&Genesis
т.1 c.137-141
531
Наукова стаття
Important Aspects of Controlling


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2015
European Researcher
т.7 c.80-89
532
Наукова стаття
Internal audit function on assessment of enterprise risk management


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна

2014
Торгівля, комерція, підприємництво
т.44 c.164-167
533
Наукова стаття
Methodics of Audit Export Operations


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2015
European Cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies
т.4 c.36-48
534
Наукова стаття
The Adaptation of Ukrainian Accounting and Reporting Practices to the International Financial Reporting Standards (IFRS)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2015
European Journal of Economics and Management Sciences
т.4 c.13-23
535
Наукова стаття
Актуальні аспекти обліку імпортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.35-37
536
Тези
Актуальні питання бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Інноваційна економіка: Міжнародна науково-практична конференція
c.88-90
537
Наукова стаття
Актуальні питання відображення власного капіталу акціонерного товариства в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.41-45
538
Наукова стаття
Актуальні питання методики бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів та гармонізації його з нормами податкового законодавства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.142-146
539
Тези
Актуальні питання удосконалення обліку і звітності власного капіталу на основі гармонізації та стандартизації з міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Бухгалтерський облік, контроль, аналіз в умовах інституційних змін та сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.42-45
540
Наукова стаття
Актуальні питання удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в Україні на основі гармонізації з МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.1 c.44-49
541
Тези
Актуальні проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економіка і менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.70-71
542
Наукова стаття
Аудит за розрахунками з покупцями і замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.53-56
543
Тези
Вдосконалення методики обліку основних засобів з урахуванням норм міжнародних стандартів МСФЗ (IFRS) і GAAP


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.174
544
Наукова стаття
Визначення методики проведення ефективного аудиту розрахунків з податку на додану вартість


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.24-28
545
Наукова стаття
Визначення справедливої вартості поточних біологічних активів рослинництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.106-110
546
Наукова стаття
Відмінності обліку та звітості лрнгди за МСБО 17 "Оренда" та П(С)БО 14 "Оренда"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
547
Наукова стаття
Відмінності щодо сутності і класифікації доходів підприємства в бухгалтерському і податковому обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.119-124
548
Тези
Відображення амортизації необоротних активів в системі обліку та звітності з використанням інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін та сталого економічного розвитку: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.169-172
549
Наукова стаття
Відтворення необоротних активів: капітальне будівництво та лізинг


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
c.190-192
550
Тези
Внутрішній аудит природоохоронної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.130-131
551
Наукова стаття
Внутрішній контроль витрат підприємства в системі фінансового управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.50-53
552
Тези
Вплив Угоди про асоціацію України з Європейським союзом на бухгалтерський облік в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.64-70
553
Наукова стаття
Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.22-26
554
Тези
Деякі аспекти представлення фінансової звітності суб’єктами господарювання в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
c.56-58
555
Наукова стаття
Деякі аспекти застосування мсфз 21 при відображенні в обліку операцій в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.9-13
556
Тези
Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази з обліку та аналізу грошових коштів та грошових потоків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Лабораторія думки
c.6-7
557
Тези
Економічна сутність та значення грошових коштів та їх фінансових потоків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.112-114
558
Тези
Економічна сутність та особливості витрат основної діяльності промислового підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Economics: Міжнародна науково-практична конференція
c.60-66
559
Практикум
Економічний аналіз


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Дерун Іван Анатолійович
2014
Савчук О.О.
c.1-100
560
Тези
Закон Сарбейнса-Окслі та розвиток аудиту в світі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у XXI- му столітті: Міжнародна науково-практична конференція
c.211-213
561
Тези
Законодавчо-нормативне забезпечення діяльності підприємств ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.122-124
562
Навчальний посібник
Звітність підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
УБС НБУ
c.1-427
563
Наукова стаття
Імплементація Директиви 2013/34/ЄС в Україні з урахуванням міжнародного досвіду


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.175 c.6-10
564
Наукова стаття
Інформаційна база аналізу доходів підприємства в умовах впровадження МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Ефективна економіка
c.120-124
565
Наукова стаття
Інформаційна складова облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Голубнича Галина Петрівна
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.75-79
566
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна економіка та управління
т.3 c.122-127
567
Практикум
Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі "1С: Бухгалтерія 8 для України")


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
2015
Савчук О.О.
c.1-56
568
Тези
Інформаційні складові облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Modern Directions of Theoretical and Applied Researches: International Scientific Conference
c.1-8
569
Тези
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Лабораторія думки
c.26-27
570
Наукова стаття
Класифікація витрат на природоохоронну діяльність


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна бізнес-економіка та управління
т.4 c.63-70
571
Наукова стаття
Ключлві показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна

2015
572
Наукова стаття
Ключові показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна

2015
573
Наукова стаття
Лізинг в Україні і США: спільне та відмінне


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.100-104
574
Наукова стаття
Мета, завдання та етапи аудиту нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.33-36
575
Тези
Методи оцінки в розрахунках з учасниками підприємства та проблеми їх застосування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.120-122
576
Наукова стаття
Методи та організація аудиту в недержавних пенсійних фондах в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.154-156
577
Наукова стаття
Методика аналізу виробничих запасів на прикладі підприємств будівельної галузі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
578
Тези
Методика бухгалтерського обліку у страхових компаніях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства: Міжнародна науково-практична конференція
c.142-145
579
Наукова стаття
Методика обліку внутрішьогрупових операції: пропозиції щодо вдосконалення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Економіка. Фінанси. Право.
т.10 c.21-25
580
Тези
Методика обліку товарів на підприємствах ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-64
581
Тези
Методика проведення аудиту із застосуванням комп'ютерних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.80-83
582
Наукова стаття
Методика та ораганізація наданих кредитів та відображення їх у звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.29-33
583
Тези
Методичний підхід до формування внутрішньогрупової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи розвитку: Науково-практична інтернет-конференція
c.98-99
584
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з теорії бухгалтерського обліку для студентів 2-го курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2014
Електронні видання
т.1 c.1-20
585
Наукова стаття
Методичні підходи проведення аналізу грошових коштів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.30-34
586
Словник
Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фещенко Євгенія Аркадіївна
2015
К. : Логос
c.1-508
587
Монографія
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.2 c.1-276
588
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу “Вступ до спеціальності” із змінами і доповненнями для студентів 1-го курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2014
Електронні видання
т.1 c.1-140
589
Наукова стаття
Напрями удосконалення методики обліку та контролю ефективності використання основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.125-128
590
Наукова стаття
Напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку відповідно до вимог податкового законодавства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.14-17
591
Тези
Облік валютної позиції та управління нею як метод мінімізації валютних ризиків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.15-16
592
Тези
Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів: реалії сьогодення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя: Всеукраїнська науково-практична конференція.
т.2 c.18-19
593
Наукова стаття
Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Актуальні проблеми економіки
т.1 c.451-456
594
Навчальний посібник
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2015
Кондор-Видавництво (посібник)
c.1-203
595
Наукова стаття
Облік капітальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
c.164-169
596
Наукова стаття
Облік надання у фінансову оренду активів банками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.167-172
597
Наукова стаття
Облік основних засобів з урахуванням принципів та положень міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
т.3 c.106-109
598
Тези
Облік переоцінки валютних активів та зобов'язань в умовах коливань валютних курсів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці: Міжнародна конференція
c.130-131
599
Наукова стаття
Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна

2015
Бізнес Інформ
т.2 c.288-296
600
Тези
Облік рослин-носіїв за МСФЗ: аналіз нових вимог до визнання та оцінки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної конфереції молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 20 березня 2012 р.)
c.178
601
Наукова стаття
Облікова оцінка зобов’язань природоохоронної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.11 c.70-74
602
Матеріали конференції
Облікова політика в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кляченко Валерія В’ячеславівна
2015
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Міжнародна науково-практична конференція
c.64-66
603
Наукова стаття
Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.17-22
604
Наукова стаття
Облікова політика як складова організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах: сучасні реалії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.5 c.135-138
605
Автореферат
Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Знання
c.1-20
606
Наукова стаття
Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарського контролю основної діяльності будівельних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Торгівля, комерція, підприємництво
т.18 c.80-84
607
Розділ монографії
Озеленення територій і будівель, створення зелених зон


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2014
Середняк Т.К. (колективна монорафія)
c.140-153
608
Тези
Организация бухгалтерского учета и отчетности в страховых компаниях Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования
т.3 c.69
609
Наукова стаття
Організація внутрішнього контролю виплат працівникам на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.81-85
610
Тези
Організація внутрішнього контролю розрахунків з учасниками і засновниками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.81-83
611
Тези
Організація та етапи контролю орендних операцій на підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.1 c.33-34
612
Наукова стаття
Основні аспекти здійснення контролю витрат виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.139-142
613
Наукова стаття
Основні аспекти управлінського обліку витрат виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.135-138
614
Тези
Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інтеграція України в Європейський і світовий фінансовий простір” (11-13 червня 2014 р.)
c.1
615
Тези
Основні напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.13 c.170
616
Наукова стаття
Особливості автоматизації обліково-аналітичного процесу на підприємствах ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
т.1 c.171-175
617
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
т.1 c.187-190
618
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку діяльності підприємств з іноземними інвестиціями


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.63-67
619
Тези
Особливості визначення бази нарахування ПДВ при продажу акційних товарів на підприємствах торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.70-71
620
Тези
Особливості визначення доходів при розрахунках в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Здобутки науки у 2014 році: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-17
621
Наукова стаття
Особливості використання методу маржинального аналізу Cost-Volume-Profit (витрати-обсяг-прибуток) на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Фінанси, облік і аудит
т.1 c.260-269
622
Тези
Особливості відображення витрат в бухгалтерському обліку та з ціллю оподаткування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-70
623
Тези
Особливості відображення власного капіталу акціонерного товариства в бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
c.28-31
624
Тези
Особливості гармонізації бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів з нормами податкового законодавства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
c.28-31
625
Наукова стаття
Особливості діяльності аудиту підприємств з іноземними інвестиціям


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.60-63
626
Тези
Особливості звітності підприємств з іноземними інвестиціями


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Львівська економічна фундація: Міднародна науково-практична конференція
c.93-95
627
Тези
Особливості калькулювання собівартості продукції на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.1 c.35-37
628
Наукова стаття
Особливості обліку витрат майбутніх періодів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.48-51
629
Тези
Особливості обліку резерву сумнівних боргів в міжнародній практиці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-69
630
Наукова стаття
Особливості обліку та оподаткування розрахунків з учасниками та засновниками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.44-49
631
Тези
Особливості організації аудиту в недержавних пенсійних фондах в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Бухгалтерський облік, контроль, аналіз в умовах інституційних змін та сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.212-214
632
Наукова стаття
Особливості організації аудиту розрахунків групи підприємств, що використовують комп’ютерні інформаційні системи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Сучасна наука в мережі Internet: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.2-9
633
Наукова стаття
Особливості організації бухгалтерського обліку і звітності в недержавних пенсійних фондах в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.157-161
634
Наукова стаття
Особливості організації обліку виплат працівникм підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.85-88
635
Тези
Особливості організації обліку псування продукції в процесі її реалізації на підприємствах ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення: Міжнародна науково-практична конференція
c.233-236
636
Наукова стаття
Особливості організації обліку та облікової політики на малих підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Голубнича Галина Петрівна
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.78-81
637
Наукова стаття
Особливості податкового обліку виробничих запасів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.67-71
638
Наукова стаття
Особливості проведення аудиту біологічних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.110-114
639
Наукова стаття
Особливості процесів створення та ліквідації підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
640
Тези
Особливості розподілу загальновиробничих витрат на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки" (27 червня 2014 р.)
т.1 c.30-31
641
Наукова стаття
Особливості та відмінності оцінки, визнання та відображення витрат в обліку за П(с)БО, МСФЗ та GAAP


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.19-22
642
Тези
Особливості формування консолідованої фінансової звітності з використанням положень МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.61-65
643
Наукова стаття
Особливості ціноутворення та його облік на підприємствах ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
644
Наукова стаття
Оцінка методики проведення аудиту у страхових компаніях із застосуванням комп`ютерних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
645
Тези
Первинний облік капітальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.115-117
646
Тези
Переваги використання комп'ютерних технологій в бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Проблеми економіки: нові ринки та нові напрями розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.78-81
647
Наукова стаття
Переваги та недоліки лізингових і орендних відносин у господарській діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.2 c.158-164
648
Тези
Переваги та недоліки оцінки біологічних активів за справедливою вартістю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Київський економічний науковий центр
c.89-92
649
Наукова стаття
Питання амортизації основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.168-171
650
Наукова стаття
Порівняльна характеристика обліку розрахунків з покупцями і замовниками за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.77-80
651
Наукова стаття
Порівняльна характеристика ПСБО 9 «Запаси» і МСБО 2 «Запаси»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
Економіка: теорія та практика. Науково-практичний журнал Київського інституту банківської справи
т.2 c.80-86
652
Тези
Порівняння обліку нематеріальних активів згідно З П(С)БО 8 ТА МСБО 38


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економіка і менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.158-161
653
Тези
Порядок продления сроков расчетов по импортным операціям предприятиями-резидентами Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-70
654
Тези
Порядок составления и сроки подачи финансовой отчетности страховых компаний Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Современное общество, образование и наука
т.1 c.86-91
655
Наукова стаття
Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
SWorld
т.316 c.1-6
656
Тези
Практичні аспекти застосування РРО на підприємствах торгівлі при переобладнанні магазинів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.70-73
657
Тези
Проблема визначення прибутку та складання податкової звітності з податку на прибуток


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.55-60
658
Тези
Проблематика обліку операцій банківського кредитування та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
c.212-214
659
Наукова стаття
Проблеми гармонізації бухгалтерського обліку доходів відповідно до податкового законодавства та міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.125-128
660
Тези
Проблеми обрання валюти в системі контролінгу як інформаційної складової прийняття управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
c.83-85
661
Тези
Проблеми сутності обліково-аналітичного забезпечення у системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.48-50
662
Тези
Проблеми уніфікації та напрями удосконалення методики обліку та складання звітності основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: Міжнародна науково-практична конференція
c.128-130
663
Тези
Проблемні аспекти бухгалтерського обліку доходів майбутніх періодів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Досягнення і перспективи сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.24-25
664
Тези
Процедури оцінки рівня суттєвості та ризиків аудиту консолідованої фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Проблеми економіки: нові ринки та нові напрями розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.58-62
665
Наукова стаття
Реалізація моделі контролінгу на підприємствах будівельної галузі України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Socio-economic Aspects of Development of Economics and Management
т.2 c.171-174
666
Тези
Регулювання фондового ринку в умовах кризи: досвід США


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.179-186
667
Тези
Роль конвергенції облікових систем в активізації світового фондового ринку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.160-162
668
Наукова стаття
Система формування аналітичних показників як база економічного аналізу фінансового стану підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Михальська Олена Леонідівна
2014
Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин
т.1 c.88-94
669
Тези
Складання фінансової звітності малими підприємствами хгідно з НП(С)БО та МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Modern Directions of Theoretical and Applied Researches: International Scientific Conference
c.1-6
670
Тези
Стандарти внутрішнього контролю CobIT


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Майбутнє – аудит: Міжнародна науково-практична конференція
c.26-29
671
Матеріали конференції
Сутність каіпатальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.114-115
672
Тези
Суть та загальна методика обліку розрахунків з бюджетом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми і перспективи економіки і управління
c.92-96
673
Тези
Суть та загальна методика обліку рорахунків з бюджетом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми та перспективи економіки і управління: Міжнародна науково-практична конференція
c.92-96
674
Тези
Сучасний підхід до визначення сутності внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи: Міжнародна науково-практична конференція
c.167-168
675
Тези
Тактика и стратегия институционального регулирования фондового рынка в условиях кризиса


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.108-110
676
Тези
Теоретико-методичні підходи до контролю виробничих запасів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін та сталого економічного розвитку: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.118-120
677
Наукова стаття
Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Економіка. Менеджмент. Бізнес
т.1 c.93-97
678
Підручник
Теорія бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2015
Знання
c.1-572
679
Словник
Термінологічний глосарій наукових категорій з курсу “Метологія наукових економічних досліджень” укладений для студентів магістратури 1-го року навчання за спеціальністю “Облік і аудит”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2014
Електронні видання
т.1 c.1-16
680
Тези
Трансфертное ценообразование как инструмент контроллинга на предприятиях ресторанного хозяйства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Актуальні питання економічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.92-95
681
Наукова стаття
Удосконалення відображення амортизації необоротних активів в системі обліку та звітності на основі використання інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.146-149
682
Наукова стаття
Удосконалення методики контролю спеціального фонду бюджетної установи в умовах реформування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
т.3 c.218-221
683
Наукова стаття
Удосконалення методики розрахунку фінансових результатів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
SWorld
т.346 c.1-7
684
Тези
Удосконалення методики та організації контролю за надходженням та використанням коштів спеціального фонду бюджетної установи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Актуальні питання сучасної економіки: Всеукраїнська заочна наукова конференція
т.2 c.8-9
685
Наукова стаття
Удосконалення обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
686
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності власного капіталу на основі гармонізації та стандартизації з міжнародними стандартами бухгалтерского обліку та фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.45-49
687
Тези
Удосконалення обліку лізингових операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці: Міжнародна конференція
c.98-99
688
Тези
Удосконалення обліку та звітності у страхових компаніях на основі їх гармонізації та стандартизації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відосин: Міднародна пауково-практична конференція
c.63-67
689
Тези
Удосконалення системи внутрішнього контролю кредитних операцій банків на основі моделі СOSO II


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країни: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.92-94
690
Наукова стаття
Удосконалення фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджетної установи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.2 c.21-26
691
Наукова стаття
Удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в Україні на основі стандартизації та гармонізації з МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
т.1 c.180-186
692
Тези
Умови надання та порядок нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2015
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.345-346
693
Наукова стаття
Учет производственных затрат на масложирових предприятиях в условиях бюджетирования


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Экономика, управление, инновации: теория, методология и концепция модернизации
т.1 c.57-62
694
Наукова стаття
Фінансова звітність в контексті міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.17-21
695
Підручник
Фондовий ринок


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
К.: Знання
т.2 c.1-621
696
Тези
Формування концепції обліку та оцінки резерву під кредитні ризики банків в умовах кризи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.242-243
697
Наукова стаття
Характеристика наданих кредитів як об'єкту обліку і звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.25-29
698
Замітка
Чи житимуть ОСББ, якщо їх оподаткувати?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2015
Урядовий кур’єр
т.48 c.4
699
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку курсових різниць при розрахунках в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.11-17
700
Тези
«Гнучкі» бюджети в оцінці діяльності «центрів відповідальності» на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Збітник тез міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту" (9-10 травня 2014 р.)
т.1 c.12-15
701
Наукова стаття
«Гнучкі» бюджети в системі аналізу процесу бюджетування виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Михальська Олена Леонідівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.153 c.114-119
702
Тези
A Brand Dynamics Approach To The Product Portfolio Management On A Dairy Products Market


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Обліку та аудиту
Бутенко Наталія Василівна
2014
Програма та тези доповідей II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» (GCERECEEC’2014)
т.1 c.56
703
Тези
A Systemic Approach to the Formation of Analytical Indicators of the Economic Analysis of the Financial Condition of the Enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
2013
Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентноспроможність національної економіки” 2013 р.
т.1 c.163-167
704
Наукова стаття
Accounting Standardization Based on International Practice for the Ukrainian Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Швець Віктор Григорович
2014
Actualne naukowe problemy: rozpatrzenie, decyzja, praktyka
т.2 c.27-32
705
Наукова стаття
Actual Problems of Analysis of Material Damage Caused the Mass Action in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2014
Сomplex systems security management: International Scientific Conference
c.85-91
706
Наукова стаття
Analysis of the Implementation of IFRS by Countries with Economies in Transition


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.94-98
707
Наукова стаття
Disclosure of the importance of basic financial instruments


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Actualne naukowe problemy: rozpatrzenie, decyzja, praktyka
т.1 c.21-27
708
Наукова стаття
Financial reporting and source documents of Ukrainian enterprises when applying the IFRS


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Голубнича Галина Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.29-34
709
Наукова стаття
Justification of the Comprehensive by-Process Approach to Internal Auditing on Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Общество и экономика постсоветсткого пространства
т.6 c.209-212
710
Наукова стаття
Legislative and statutory regulation of internal control over current liabilities at the company


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
European Applied Sciences
т.8 c.217-220
711
Наукова стаття
Methodological bases of practical application of production cost management at oil and fat enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
European Applied Sciences
т.7 c.98-100
712
Наукова стаття
Risk assessment and management as the component of the internal control system of milk processing companies


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
European Journal of Economic Studies
т.2 c.118-128
713
Наукова стаття
Tax Audit the Accrual and Payment of Value Added Tax


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.49-50
714
Тези
The economic essence and importance of intangible assets in the enterprise system


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
c.58-60
715
Наукова стаття
The Essence of Intellectual Capital in Economics and Accounting


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
c.498-511
716
Тези
Актуальні аспекти обліку витрат на навчання і перепідготовку кадрів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України” (16 травня 2014 р.)
т.1 c.185-186
717
Наукова стаття
Аналіз доходів бюджетної установи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.197-199
718
Наукова стаття
Аналіз необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України за допомогою методів економіко-математичного моделювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2014
Економічний простір
т.82 c.211-223
719
Наукова стаття
Аналіз нормативно-правової бази бухгалтерського обліку праці та заробітної плати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.152-154
720
Наукова стаття
Аудит природоохоронної діяльності підприємства: фінансовий чи екологічний?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.204-207
721
Тези
Аудит природоохоронної діяльності підприємства: фінансовий чи екологічний?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали ІII Міжнародної науково - практичної конференції молодих учених "Зелений бізнес: життя заради майбутнього 2014"
т.1 c.189-191
722
Тези
Базові економічні теорії формування та удосконалення фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Голубнича Галина Петрівна
2012
Збірник тез ХІ Міжнародної наукової конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю”
т.1 c.329-331
723
Наукова стаття
Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Швець Віктор Григорович
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.12 c.30-38
724
Тези
Важливість формування облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
c.47-49
725
Тези
Визначення об’єктів внутрішнього контролю операцій з поточними зобов’язаннями на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення», (6-7 квітня, 2012 р.)
c.60-61
726
Тези
Визначення політики формування і використання необоротних активів на мікрорівні за допомогою економічного аналізу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.155-157
727
Наукова стаття
Внутренний аудит как средство повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
c.132-135
728
Наукова стаття
Внутрішній аудит як засіб підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.7 c.80-82
729
Наукова стаття
Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна
т.44 c.148-152
730
Наукова стаття
Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі як шлях до інтеграції у світову спільноту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.88-91
731
Наукова стаття
Гармонізація бухгалтерського обліку і фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.100-103
732
Наукова стаття
Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.97-100
733
Наукова стаття
Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку та звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2013
Фінанси України
c.100-108
734
Наукова стаття
Документальное оформление хозяйственных операций по текущим обязательствам на предприятии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Современный научный вестник
c.5-11
735
Наукова стаття
Економічна сутність зобов’язань як елементу облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.166-169
736
Наукова стаття
Економічна та облікова сутність необоротних активів та удосконалення їх класифікації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2011
Економічний форум
т.3 c.374-378
737
Наукова стаття
Економічний аналіз ефективності реформування системи охорони здоров’я України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.116-118
738
Наукова стаття
Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.49-57
739
Наукова стаття
Ефективність застосування методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Економічний аналіз
c.124-131
740
Тези
Забезпечення якісного розкриття інформації на фондовому ринку в умовах глобалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-133
741
Тези
Забезпечення якісного розкриття інформації на фондовому ринку в умовах глобалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.130-133
742
Наукова стаття
Заборгованість населення житлово-експлуатаційним підприємствам: практичні аспекти погашення та врегулювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна

2014
Фінанси України
т.6 c.30-39
743
Тези
Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку запасів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.)
c.53-56
744
Наукова стаття
Зарубіжний досвід сертифікації внутрішніх аудиторів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки
т.2 c.247-255
745
Навчальний посібник
Звітність підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
К.: РВЦ НУБіП України
т.1 c.1-290
746
Тези
Інформаційно-організаційна модель комплексного економічного аналізу необоротних активів на промислових підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (7 березня 2014 р.)
т.1 c.199-202
747
Тези
Класифікація необоротних активів підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни” (25-26 січня 2014 р.)
т.2 c.126-128
748
Тези
Класифікація фінансових інструментів згідно із положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали міжнародної наукової конференції
т.1 c.56-58
749
Наукова стаття
Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.33-38
750
Практикум
Лабораторний комп’ютерний практикум з економічного аналізу для студентів економічних спеціальностей кваліфікаційного рівня ОКР “Бакалавр”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Дерун Іван Анатолійович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-89
751
Наукова стаття
Маржинальний аналіз поведінки витрат на основі їх розподілу на релевантні та нерелевантні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки
т.3 c.57-65
752
Тези
Метод маржинального анализа «Cost-Volume-Profit» в управление деятельности масложировым предприятием


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук»
т.1 c.75-77
753
Наукова стаття
Методика оцінювання надійності постачальників молочної сировини для молокопереробного підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми науки
т.1 c.42-51
754
Наукова стаття
Методика оцінювання ризиків, пов’язаних з поточними зобов’язаннями та управління ними на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економіка. Фінанси. Право
c.19-27
755
Тези
Методика проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки” (24-25 січня 2014 р.)
т.1 c.111-114
756
Тези
Методика факторного аналізу витрат в системі управління фінансами олійно-жирових підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.30-31
757
Тези
Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (25-26 жовтня 2013 р.)
т.1 c.30
758
Наукова стаття
Методичні положення внутрішнього аудиту витрат на автотранспортних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.99-103
759
Тези
Методы усовершенствования внутреннего контроля на молокоперерабатывающих предприятиях Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2014»
т.4 c.1
760
Наукова стаття
Міжнародний досвід щодо впливу застосування МСФЗ на оподаткування прибутку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна

2013
Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 11 липня 2013 року
т.1 c.19-23
761
Тези
МСБО, як основний орієнтир вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
т.1 c.69-71
762
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу “Вступ до спеціальності” із змінами і доповненнями для студентів 1-го курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2014
Електронні видання
т.1 c.1-140
763
Наукова стаття
Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Облік і фінанси
т.4 c.21-34
764
Тези
Напрями використання результатів аналізу в управлінні рухом нематеріальних активів та їх ефективним використанням


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.83-85
765
Наукова стаття
Напрями удосконалення методів і процедур аудиту виробничих запасів на прикладі макаронної фабрики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.13-19
766
Тези
Напрями удосконалення методів і процедур аудиту об’єктів інтелектуальної власності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.80-83
767
Тези
Незалежність та об’єктивність внутрішніх аудиторів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку" (16-17 травня 2014 р.)
т.1 c.303-306
768
Наукова стаття
Необхідність адаптації та реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.104-106
769
Монографія
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Обліку та аудиту


Засадний Богдан Андрійович
Швець Віктор Григорович
Мельник Тетяна Григорівна
Голубнича Галина Петрівна

Бойко Катерина Валентинівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.1 c.1-294
770
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку зобов’язань


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.163-166
771
Тези
Обгрунтування доцільності використання комплексного підходу у внутрішньому аудиті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “ Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці ”(3-4 квітня 2014 р.)
т.1 c.339-342
772
Наукова стаття
Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Облік і фінанси
т.1 c.48-55
773
Наукова стаття
Облік доходів і видатків бюджетних установ у вітчизняній та світовій практиці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.194-197
774
Наукова стаття
Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.11 c.43-47
775
Наукова стаття
Облік і контроль грошових коштів у комп’ютерному середовищі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
Вісник Університету банківської справи Національного банку України
т.1 c.228-232
776
Тези
Облік і контроль за використанням грошових коштів та їх потоків у бюджетних установах охорони здоров’я


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
c.31-33
777
Наукова стаття
Облік і контроль поточних зобов’язань в умовах застосування комп’ютерних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Економіка та держава
т.6 c.60-64
778
Наукова стаття
Облік податку на прибуток: сучасні тенденції оподаткування прибутку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.51-53
779
Тези
Облік природоохоронних витрат: визнання умовного зобов’язання чи створення резерву на ліквіацію негативних екологічних наслідків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
780
Наукова стаття
Облік природоохоронної діяльності: забезпечення надійною інформацію потреб користувачів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Формування ринкових відносин в Україні
т.156 c.166-169
781
Наукова стаття
Облік, аналіз і контроль собівартості продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.239-242
782
Тези
Обліково-аналітичний аспект особливостей підприємницької діяльності: сучасний стан та проблеми обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.79-80
783
Тези
Оподаткування прибутку підприємств в умовах реформування податкового законодавства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.39-40
784
Наукова стаття
Оприбуткування необоротних активів, які перебували у приватній власності підприємця до започаткування бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2013
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.18 c.30-34
785
Тези
Організаційно-інформаційна модель економічного аналізу собівартості продукції підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.104-206
786
Наукова стаття
Організація аудиту нематеріальних активів у сучасних умовах господарювання України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.163-166
787
Тези
Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
т.1 c.ч.3
788
Тези
Основні потреби користувачів бухгалтерського обліку природоохоронної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.75-76
789
Тези
Особливості бухгалтерського обліку відпускних


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах трансформації економіки” (21-22 лютого 2014 р.)
т.1 c.93-95
790
Наукова стаття
Особливості ведення обліку поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Бухгалтерський облік і аудит
т.4 c.11-18
791
Тези
Особливості визнання та вартісного оцінювання інвестиційних ризиків в бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали Міжвузівської наукової конференції “Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави” (22-23 листопада 2013 р.)
т.1 c.67-71
792
Тези
Особливості визначення поняття і сутності внутрішнього аудиту в системі управління підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
т.1 c.196-198
793
Наукова стаття
Особливості застосування методики факторного аналізу витрат на сучасних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Банківська справа
c.31-35
794
Тези
Особливості нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності працівника


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (10-11 квітня 2014 р.)
т.1 c.29-31
795
Наукова стаття
Особливості організації бухгалтерського обліку розрахунків із бюджетом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.12-16
796
Тези
Особливості розрахунку середньої заробітної плати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.92-94
797
Тези
Особливості сучасного стану реформування обліку й звітності суб‘єктів малого підприємництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.25-27
798
Наукова стаття
Особливості факторного аналізу собівартості продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна

2013
Комунальне господарство міст. Серія "Економічні науки"
т.108 c.318-324
799
Наукова стаття
Отображение хозяйственных операций по текущим обязательствам в бухгалтерском учете предприятия


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Альманах современной науки и образования
c.106-110
800
Тези
Оцінка бізнесу при проведенні Due Diligence


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “ Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці ”(3-4 квітня 2014 р.)
т.1 c.44-47
801
Наукова стаття
Оцінка вибору програмного забезпечення для ведення обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.38-44
802
Наукова стаття
Передумови удосконалення обліку виробничого капіталу в малому бізнесі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.3 c.55-59
803
Наукова стаття
Планирование внутреннего аудита на предприятии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Materials of the International scientific and practical conference "A New View on the Economy - the Trend of Innovative Development" (July 25, 2014)
т.1 c.160-163
804
Тези
Податкові різниці в умовах реформування податкового законодавства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (7 березня 2014 р.)
т.1 c.213-214
805
Наукова стаття
Поняття і сутність внутрішнього аудиту в системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Незалежний аудитор
т.4 c.64-68
806
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату


Економічний факультет
Географічний факультет

Метеорології та кліматології
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Нікітченко Юлія Станіславівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна

Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Мельник Тетяна Григорівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
807
Наукова стаття
Практика використання методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
808
Тези
Проблеми впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації” (7 березня 2014 року)
т.1 c.100-101
809
Наукова стаття
Проблеми обліку власного капіталу України в умовах ринкової економіки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна

2014
Регіональна економіка та управління
т.2 c.25-27
810
Тези
Проблеми обліку інвестиційної нерухомості та шляхи їх подолання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Матеріали Міжнародної науково-апрктичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційної нестабільності” (21-23 листопада 2013 р.)
т.1 c.90-92
811
Тези
Проблеми уніфікації бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції “Особливості модернізації фінансово-економічної системи” (6-7 березня 2014 р.)
c.61-63
812
Наукова стаття
Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Швець Віктор Григорович
2014
Проблеми економіки
т.1 c.103-109
813
Наукова стаття
Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов’язань


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.21 c.22-33
814
Тези
Роль оподаткування в стимулюванні розвитку фондового ринку України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
c.62-64
815
Тези
Роль управління ризиками у системі внутрішнього аудиту сільськогосподарських підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Теорія та практика управління економічним розвитком: Міжнародна науково-практична конференція
c.223-225
816
Наукова стаття
Справедлива вартість – доcтовірний та правдивий метод оцінки зобов’язань на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.103-110
817
Наукова стаття
Стандартизація бухгалтерського обліку на підприємствах України відповідно до міжнародної практики облікового процесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
818
Тези
Статистичний аналіз необоротних активів на підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (25-26 жовтня 2013 р.)
т.1 c.122-124
819
Наукова стаття
Структура та особливості формування обліково-інформаційного забезпечення управління автотранспортними підприємствами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.95-99
820
Наукова стаття
Сутність витрат підприємства та їх класифікація


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.126-129
821
Наукова стаття
Сутність категорії «поточні зобов’язання» в бухгалтерському обліку молокопереробного підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.100-105
822
Наукова стаття
Сутність та значення основних фінансових інструментів фондового ринку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.132-136
823
Тези
Сучасний стан звітності природоохоронної діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку" (16-17 травня 2014 р.)
т.1 c.180-182
824
Тези
Тенденції розвитку венчурного фінансування інновацій в Україні та їх вплив на бухгалтерський облік


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд” (14-15 березня 2014 року)
т.2 c.29-31
825
Матеріали конференції
Теоретико-методологічні засади обліку в недержавних пенсійних фондах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2014
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.204-206
826
Наукова стаття
Теоретичні засади визначення сутності поняття "поточні зобов’язання"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.19 c.208-212
827
Тези
Удосконалення бухгалтерського обліку в державному секторі України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
т.12 c.373-376
828
Наукова стаття
Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2009
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
c.40-42
829
Наукова стаття
Удосконалення облiку виробничих запасiв на основi їхньої гармонiзацiї та стандартизацiї


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна

2012
Інтернет- видання
т.1 c.25-27
830
Тези
Удосконалення облікового забезпечення діяльності некомерційного сектору економіки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2014
Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “ Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці ”(3-4 квітня 2014 р.)
т.1 c.202-205
831
Наукова стаття
Удосконалення обліку і аналізу розрахунків з покупцями та постачальниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.37-41
832
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності об’єктів інтелектуальної власності на основі їх гармонізації та стандартизації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.46-50
833
Наукова стаття
Удосконалення обліку прибутку підприємств пивоварної промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.94-99
834
Наукова стаття
Факторний аналіз рентабельності необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.710 c.144-148
835
Наукова стаття
Факторний аналіз та моделювання ефективного формування та використання об’єктів інтелектуальної власності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.41-45
836
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий аналіз


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-42
837
Тези
Формування облікової політики підприємства в частині незавершеного виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції “Особливості модернізації фінансово-економічної системи” (6-7 березня 2014 р.)
c.52-54
838
Наукова стаття
Формування облікової політики підприємства та її впливу на систему управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.41-44
839
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення проведення контролю доходів і видатків спеціального фонду на прикладі державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина №11 МОЗ України"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.111-116
840
Тези
Шляхи вдосконалення та світовий досвід державного контролю розрахунків з оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку" (7-8 лютого 2014 р.)
т.2 c.51-53
841
Тези
Шляхи зменшення витрат на виробництво продукції на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції розвитку економіки у 2014 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти” (31 січня 2014 р.)
c.116-118
842
Тези
Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.87-89
843
Наукова стаття
Экологически ответственный бизнес: бухгалтерский подход к экологическому налогу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Materials of the International scientific conference “New Approaches in Economy and Management” (September 15-16, 2014)
т.1 c.31-38
844
Наукова стаття
ABC-XYZ аналіз в управлінні матеріальними запасами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.13-15
845
Тези
Company's Accounting Policy as an Element of Accounting Regulation of Non-current Assets


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Finance and accounting
т.3 c.36-38
846
Наукова стаття
Criticality analyzes of the financial accounting reformation in the state sector of Ukraine and attempt to harmonize them


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
European Applied sciences: modern approaches in scientific researches
c.148.0000
847
Наукова стаття
Due diligence як нова форма комплексної аналітичної перевірки підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.210.0000
848
Тези
Fixed Asset Accounting Software Selection for Industrial Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
European Applied sciences: modern approaches in scientific researches
c.51-53
849
Improvement of the internal costs control


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Nauka i studia Journal
c.15.0000
850
Наукова стаття
Modern techniques of product costing at industrial enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
т.8 c.66-73
851
Тези
Oil and Fat Businesses: Composition Peculiarities of Accounting Management of Production Costs


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Problems and prospects of socio-economic territories development: Collections of materials of the international scientific conference
т.1 c.56-57
852
Тези
Peguliarities and procedures of the audit of credits of banks


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки
c.244.0000
853
Тези
Relevant approaches to calculation of product cost under industrial globalization // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2012 р.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Невідоме
c.562.0000
854
Наукова стаття
Risk Assessment and Mitigation in the Context of Risk-based Internal Capital


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Дорош Ніна Іванівна
2013
Фінансовий простір
т.3 c.26-31
855
Наукова стаття
Tangible Long-term Asset Accounting Software Selection in Ukraine: Case Study


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
т.2 c.185-198
856
Наукова стаття
The comparative analysis of tax system of Ukraine and foreign countries // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach: research articles


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2012
857
Тези
The reflection of information about leasing and rent in accounting


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.139.0000
858
Наукова стаття
The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
859
Наукова стаття
Альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва та видів калькуляцій на промислових підприємствах в умовах глобалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Міжнародна економічна політика
т.2 c.163-170
860
Тези
Аналіз ймовірності банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірка тез доповідей ІII МНПК «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»
c.21.0000
861
Наукова стаття
Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.141 c.174-181
862
Наукова стаття
Аналіз руху грошових коштів та потоків для прийняття ефективних управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.15-18
863
Наукова стаття
Аналіз туристичної діяльності Карпатського регіону


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць. Економічні науки: ПВНЗ “ Буковинський університет
т.9 c.274.0000
864
Наукова стаття
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: Теоретичні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
c.146.0000
865
Тези
Бухгалтерський облік фінансових інвестицій: відмінності методів оцінки у П(С)БО та МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Економіка і підприємництво: теоретико–методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю: Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів
c.37-38
866
Наукова стаття
Бюджетування витрат виробничих олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.183-188
867
Тези
БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ// 20 річчя аудиту: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 2013р., 19-20 квітня, м. Сімферополь.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
868
Тези
Види групувань виробничих витрат за напрямами та ознаками // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 3-4 грудня 2012 р.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
869
Наукова стаття
Використання результатів економічного аналізу в ефективному управлінні бюджетними коштами підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
т.4 c.231.0000
870
Наукова стаття
Використання систематизованої класифікації витрат для підвищення ефективності організації їх обліку та аналізу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
т.4 c.226.0000
871
Наукова стаття
Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2012
Бухгалтерський облік і аудит
т.12 c.20-27
872
Наукова стаття
Відображення зобов’язань у фінансовій звітності за міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Матеріали XIX МНПКї «Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики», м. Київ, 15 – 16 березня 2013 року
c.63.0000
873
Тези
Відображення фінансових результатів діяльності підприємства у фінансовій звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції ЖДТУ
c.221.0000
874
Наукова стаття
Вплив вибору методу трансфертного ціноутворення на формування оподатковуваного прибутку за МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.31.0000
875
Тези
Впровадження автоматизованих інформаційних технологій в організації бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МНПК «Проблеми фінансової нестабільності економіки країни», м. Дніпропетровськ, 1-2 березня 2013 року
c.76.0000
876
Тези
Впровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в військові частини та заклади


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
c.45.0000
877
Тези
Гармонізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності України за Міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту


2013
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.23.0000
878
Наукова стаття
Державне регулювання у сфері "електроного документообігу" в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного економічного університету
т.48 c.233.0000
879
Наукова стаття
Диференціація терміна "суттєвість" у державному секторі України: обліковий та аудиторський аспект


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
c.243.0000
880
Наукова стаття
Досвід та перспективи впровадження кайдзен-костінгу в промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Науковий журнал Бізнес інформ
т.8 c.273-277
881
Тези
Законодавчо-нормативне забезпечення обліку й аналізу грошових коштів та потоків підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами. Збірник тез доповідей III наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів м.Львів 22/03/2013
c.45.0000
882
Наукова стаття
Использование современных информационных технологий в ведении учета долгосрочных активов в Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2012
European Researcher
т.12 c.2141-2145
883
Монографія
Інноваційні механізми стратегії фінансового управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту


Гура Надія Олександрівна
2012
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.170-185
884
Тези
Інституційне регулювання фондового ринку як фактор підвищення його надійності в умовах фінансової кризи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформаційм: збірник тез Міжнародна наукова конференція (Київ, 20-21 лютого 2013 р.)
c.196-199
885
Наукова стаття
Кайдзен-костинг: японский подход к управлению затратами на промышленных предприятиях Украины // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Регіональна економіка
886
Праці конференції
Классификация долгосрочных активов в учетной системе Украины для потребностей управления


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы: Всероссийская научная конференция
c.25-28
887
Тези
Ключові відмінності між поняттями "калькуляція" та "калькулювання // Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
888
Тези
Ключові відмінності між поняттями "калькуляція" та "калькулювання // Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. проф. В. Д. Базилевича


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
889
Наукова стаття
Ключові недоліки у підходах до костінгу продукції промисловості// Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet-конференція "Зимові читання, присвячені видатним вченим у галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю" м. Житомир, 20-21 лютого 2013 р.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
890
Наукова стаття
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ БЮДЖЕТУВАННІ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
c.104.0000
891
Наукова стаття
Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2012
Фінанси України
т.10 c.97-108
892
Наукова стаття
Медогляди працівників: від організації до обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
c.56.0000
893
Наукова стаття
Межі компетентності експерта з судово-бухгалтерської експертизи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
т.4 c.128.0000
894
Наукова стаття
Метод нарахування доходів та витрат в умовах реформування бухгалтерського обліку в державному секторі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Ефективна економіка
c.0.0000
895
Наукова стаття
Методи та організація економічного аналізу розрахунків з оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник мнпк «Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми та шляхи розвитку». м. Сімферополь, 22-23 березня 2013 року
c.26.0000
896
Наукова стаття
Методика ідентифікації, оцінювання та мінімізації ризиків управління необоротними активами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Ефективна економіка
т.9 c.45-49
897
Наукова стаття
Методика обліку амортизації необоротних активів підприємства в контексті Податкового кодексу України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
c.28.0000
898
Наукова стаття
Методика обліку формування необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Проблеми науки
т.5 c.32-36
899
Наукова стаття
Методика проведення внутрішнього аудиту власного капіталу в акціонерних товариствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.178.0000
900
Наукова стаття
Методика проведення внутрішнього аудиту готової продукції на підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.262.0000
901
Наукова стаття
Методика формування звітності з ЄСВ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Головбух: праця та зарплата
c.18.0000
902
Наукова стаття
Методичні засади обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах в умовах бюджетування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Культура народов Причерноморья
т.256 c.175-179
903
Буклет
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямом підготовки 6.050309 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-26
904
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Засадний Богдан Андрійович
Мисака Ганна Вікторівна
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
905
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Засадний Богдан Андрійович
Мисака Ганна Вікторівна
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
906
Буклет
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.05030901 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-29
907
Матеріали конференції
Механізм визначення оподатковуваного прибутку за даними бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2013
Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.47-50
908
Тези
Механізм стабілізації функціонування фондового ринку на основі гармонізації облікових систем


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.167-171
909
Наукова стаття
Міжнародний досвід застосування МСФЗ: переваги та недоліки для України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.255.0000
910
Наукова стаття
Напрями удосконалення методології обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.176.0000
911
Наукова стаття
Необхідність застосування аналізу відносних показників грошових коштів та потоків на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МК «Реформування та розвиток науки: сучасні виклики», м. Київ, 2 лютого 2013 року.
c.44.0000
912
Наукова стаття
Нормативне регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів бюджетних наукових установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.248.0000
913
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва та промислового костінгу на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Еконовіка. Фінанси. Право. - №6. - Київ
т.3 c.51-54
914
Наукова стаття
Облік природокористування як інструмент ефективного управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
c.380.0000
915
Наукова стаття
Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Економіка. Фінанси. Право
т.4 c.13.0000
916
Наукова стаття
Організація обліку прибутку підприємства: питання облікової політики та документування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2012
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
т.3 c.169-174
917
Наукова стаття
Основні аспекти складання висновку при проведенні судово-бухгалтерської експертизи


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.169-171
918
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку та звітності нарахування та сплати ЄСВ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.48.0000
919
Тези
Особливості визнання та вартісного оцінювання інвестиційних ризиків в бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали Міжвузівської наукової конференції “Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави” (22-23 листопада 2013 р.)
c.67-71
920
Тези
Особливості класифікації активів та пасивів недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.452-454
921
Наукова стаття
Особливості нормативного регулювання бухгалтерського обліку надходження та вибуття основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
c.27.0000
922
Тези
Особливості обліку оренди основних засобів відповідно до національних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МК «Реформування та розвиток науки: сучасні виклики», м. Київ, 2 лютого 2013 року.
c.10.0000
923
Тези
Особливості обліку ремонту та модернізації основних засобів відповідно до національних та міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.25.0000
924
Наукова стаття
Особливості оцінки необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Економічний аналіз
т.10 c.419-423
925
Наукова стаття
Особливості оцінки об’єктів бухгалтерського обліку за справедливою вартістю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.205.0000
926
Наукова стаття
Особливості складання фінансової звітності страховими компаніями за міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бойко Катерина Валентинівна

2013
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.20 c.55-64
927
Наукова стаття
Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
т.2 c.56-59
928
Тези
Перевірка касової дисципліни на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.39.0000
929
Наукова стаття
Перспективи імплементації кайдзен-костінгу на підприємствах-виробниках молочної продукції // РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ – Частина ІІІ (Економічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ 2013 р.// Центр наукових публікацій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Невідоме
c.47.0000
930
Тези
Поняття судово-бухгалтерської експертизи статус експерта за новим Кримінально-процесуальним кодексом.


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки
c.257.0000
931
Тези
Природокористування: облік доходів отриманих в результаті екологічного аспекту діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник тез ХХІІІ МНПК "Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країни"
932
Наукова стаття
Проблеми бухгалтерського та податкового обліку амортизації необоротних активів підприємства та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
c.32.0000
933
Наукова стаття
Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна

2013
Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива».
c.183.0000
934
Наукова стаття
Проблеми оцінки поточних зобов’язань у бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МНПК «Проблеми фінансової нестабільності економіки країни», м. Дніпропетровськ, 1-2 березня 2013 року
c.103.0000
935
Наукова стаття
Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.103-113
936
Наукова стаття
Проблеми формування і застосування облікової політики підприємств України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
c.167.0000
937
Наукова стаття
Проблемные аспекты оценки необоротных активов


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Экономика. Управление. Право.
т.5 c.38-42
938
Навчальний посібник
Професійне управління житловою нерухомістю: правові, організаційні, економічні і фінансові аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2013
ФОП Пятаков Ю.О.
c.1-59
939
Тези
Развитие учётно-аналитического информационного обеспечения предприятий


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна

2013
Economics, Healthcare and Education in the Modem World (October 3-8, Opole, Poland) Collections of Materials of the International Scientific Conference
c.22.0000
940
Тези
Рациональные методы промышленного костинга в условиях индустриальной глобализации // Сборник материалов научно-практической конференции // Новосибирск – 2012 г


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Невідоме
c.256.0000
941
Наукова стаття
Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.51 c.54-55
942
Наукова стаття
Розкриття інформації про нематеріальні активи в умовах реформування національної системи бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.99.0000
943
Тези
Система обліку природокористування як важливий елемент забезпечення підприємницької діяльності у рамках дії Кіотського протоколу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Матеріали XIX МНПКї «Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики», м. Київ, 15 – 16 березня 2013 року
c.55.0000
944
Наукова стаття
Складові елементи технологічного регламенту контролю необоротними активами підприємтсва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Актуальні проблеми забезпечення сталого економічного розвитку
т.2 c.59.0000
945
Наукова стаття
Способи та прийоми перевірки правильності оплати праці працівників та нарахувань на заробітну плату


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МНПК «Проблеми фінансової нестабільності економіки країни», м. Дніпропетровськ, 1-2 березня 2013 року
c.93.0000
946
Праці конференції
Стандартизація деяких положень податкового законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами. Збірник тез доповідей III наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів м.Львів 22/03/2013
c.29-31
947
Наукова стаття
Статистичний аналіз діяльності підприємств пивоварної галузі України


Економічний факультет