Структурні підрозділи

Кафедра: Обліку та аудиту


ID: 6820
Кількість показів: 5016
дата змінення: 24.11.2014 17:39:15
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Побудова аналітичного обліку біологічних активів для забезпечення потреб управління аграрних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Чередніченко Валерія Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.3 c.43-46
2
Тези
Accounting and analitical instruments of development of forestry enterprisis of Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Полуденна Лілія Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.103
3
Наукова стаття
Attributive propaedeutics of accounting reporting as a means of communicating the system of indicators in descriptive models of economic analytics


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
2018
World Science
т.2 c.4-11
4
Тези
Improvement of an external audit in case of a company insolvency risk


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Задьора Ольга Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.79
5
Наукова стаття
Methodology of financial accounting of cryptocurrencies according to the IFRS


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2018
Evropský časopis ekonomiky a managementu
т.6 c.63-70
6
Наукова стаття
Organization and standardization of sustainability reporting


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
т.1 c.40-51
7
Тези
Recommendation for improvement of sustainablility reporting in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.76
8
Наукова стаття
The role of internal audit in enterprise import operations risk management


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Eastern European Scientific Journal
т.4 c.28-34
9
Тези
The role of internal audit in enterprise import operations risk management within the context of COSO ERM 2017 implementation


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.90
10
Тези
Ways to improve taxation of activites of retail companies


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чечуй Аліна Валентинівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.112
11
Тези
Автоматизація обліку на підприємствах ресторанного бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-23
12
Тези
Актуальні питання підготовки фахівців з обліку та аудиту в умовах стандартизації вищої освіти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: Міжнародна науково-практична конференція
c.33-35
13
Тези
Актуальні проблеми оцінки зобов’язань у системі бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.26-28
14
Тези
Аналіз впдиву зобов'язань на рівень рентабельності власного капіталу підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.82
15
Наукова стаття
Аналіз ефективності використання зобов’язань підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.10-14
16
Наукова стаття
Аналіз колізії наукових підходів щодо економічної сутності і класифікації готової продукції підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.136-140
17
Наукова стаття
Аналіз колізії наукових підходів щодо економічної сутності та призначення кредиторської заборгованості підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.221-225
18
Тези
Аналіз методології класифікації і обліку готової продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.40-42
19
Наукова стаття
Аналіз ризиків, пов'язаних з використанням основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Калюжна Олена Олександрівна
2019
Мистецтво наукової думки
т.3 c.16-18
20
Тези
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ліщук Вероніка Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.94
21
Наукова стаття
Антикризове управління в системі функціонування підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Шестопалов Дмитро Володимирович
2019
Молодий вчений
т.1 c.438-441
22
Матеріали конференції
Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
c.76-79
23
Наукова стаття
Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шестопалов Дмитро Володимирович
2019
Наука онлайн
т.2 c.1-7
24
Наукова стаття
Внутрішній контроль доходів та витрат готельних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Клим Уляна Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Право
c.14-16
25
Тези
Вплив BEPS на оподаткування кредитів від нерезидентів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.78
26
Тези
Вплив експортних контрактів на відображення інформації бухгалтерського обліку підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Король Катерина Андріївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.88
27
Наукова стаття
Вплив експортних контрактів на відображення інформації у бухгалтерському обліку підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Король Катерина Андріївна
2019
Virtus: Scientific Journal
т.31 c.267-271
28
Наукова стаття
Вплив пенсійної реформи на систему бухгалтерського обліку соціального страхування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Однорог Євгенія Володимирівна
2019
Молодий вчений
т.3 c.191-194
29
Тези
Впровадження концепції сталого розвитку в процесі планування, бюджетування, обліку та звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.15-16
30
Матеріали конференції
Державний фінансовий аудит оцінювання управління діяльністю суб’єктів господарювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни: Міжнародний економічний форум
c.102-105
31
Тези
До питання викладання курсу "Інформаційні системи в обліку та звітності"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2019
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Всеукраїнська наукова конференція
c.190-193
32
Тези
Дослідження наукових підходів щодо відображення у звітності інформації про готову продукцію та реалізацію


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-40
33
Тези
Дослідження організації внутрішнього контролю та ефективність внутрішнього аудиту бюджетного сектору


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-37
34
Тези
Дослідження розбіжностей сутності категорій «зобов’язання» та «кредиторська заборгованість» у наукових підходах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.46-48
35
Тези
Дослідження управління технічної та інформаційної бази в сфері автоматизованої системи обліку бюджетного сектору


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.37-39
36
Тези
Екологічні інвестиції: обліково-аналітичне забезпечення в умовах сталого розвитку України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.67
37
Тези
Економічна сутність консолідації фінансової звітності корпорацій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.74
38
Тези
Економічна сутність та значення власного капіталу акціонерного товариства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Сніжко Валерія Вікторівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-46
39
Тези
Запровадження прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід та скчасні українські реалії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Філоненко Наталія Михайлівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.110
40
Матеріали конференції
Зарубіжний та вітчизняний досвід оцінювання ймовірності банкрутства (на прикладі ПАТ «АВТОКРАЗ»)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Задьора Ольга Володимирівна
2018
World scientific and technical trends: International scientific conference
c.79-81
41
Тези
Застосування прогресивних додаткових ставок ЄСВ в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Савченко Поліна Олегівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.105
42
Тези
Затосування професійного судження приформуванні облікової політики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лузанчук Юлія Ігорівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.96
43
Тези
Звіт про управління: теоретико-методичні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.67
44
Тези
Звітність про інтелектуальний капітал: pro et contra


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.60
45
Наукова стаття
Інтеграція концепції сталого розвитку та стратегії підприємства, використання ресурсів, звітності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Горобець Іванна Вікторівна
2019
Colloquium-journal
т.2 c.8-14
46
Тези
Інформаційне та нормативно-правове забезпечення обліку і аналізу операцій з крипто-активами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.114
47
Тези
Класифікація витрат підприємств з виробництва комбікормів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.97
48
Тези
Класифікація крипто-активів у бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.2 c.73-74
49
Тези
Контроль ризиків бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2019
Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики - управлінські рішення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.45-47
50
Наукова стаття
Краудфандінг та майнінг криптовалюти: способи їх регулювання та обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2019
Альманах науки: науковий журнал
т.23 c.26-31
51
Тези
Краудфандінг, способи його регулювання та обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2018
Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
c.76-79
52
Тези
Кредиторська заборгованість у вашому бізнесі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Андрієць Наталія Миколаївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.68
53
Наукова стаття
Кредиторська заборгованість: проблеми класифікації як економічної категорії та об'єкта бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.240-244
54
Наукова стаття
Международный опыт подготовки кадров военнослужащих и учета затрат на них: возможности применения в Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2018
Соціальний розвиток і безпека
т.20 c.68-77
55
Наукова стаття
Методи обліку доходів і видатків суб’єктів державного сектору


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2018
Причорноморські економічні студії
c.184-188
56
Наукова стаття
Методика бухгалтерського обліку і фінансової звітності зобов’язань підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Молодий вчений
т.1 c.465-469
57
Тези
Методика бухгалтерського обліку та фінансової звітності операцій з криптовалютою


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2018
Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-63
58
Наукова стаття
Методика оцінки біологічних активів та її вплив на вартість активів аграрних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чередніченко Валерія Олександрівна
2019
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
c.43-46
59
Тези
Методика оцінки формування першої МСФЗ-звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.91-93
60
Наукова стаття
Методичні аспекти облікового відображення імпортних операцій підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Облік і фінанси
т.4 c.19-25
61
Наукова стаття
Методичні основи формування в обліку та звітності інформації про готову продукцію та особливі аспекти щодо її реалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Парадовський Юрій Вікторович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.140-144
62
Наукова стаття
Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Фесай Марія Олексіївна
2018
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
т.1 c.68-76
63
Тези
Методологічні основи практичного застосування управлінського обліку витрат на підприємствах лійно-жирової промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.61
64
Наукова стаття
Механізм оподаткування експортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Король Катерина Андріївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.77-82
65
Наукова стаття
Місце дебіторської заборгованості у фінансових активах підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Олійник Оксана Вадимівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.128-132
66
Матеріали конференції
Напрями здійснення внутрішньогосподарського контролю за наявністю та рухом поточних біологічних активів тваринництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чередніченко Валерія Олександрівна
2019
Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.48-51
67
Наукова стаття
Напрями обліково-аналітичного забезпечення інвестицій в інновації підприємств харчової промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Снеткова Аліна Василівна
2019
European Cooperation Journal
т.43 c.36-54
68
Тези
Напрями удосконалення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Скопенко Юлія Леонідівна
2018
Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-40
69
Тези
Напрями удосконалення бухгалтерського балансу як основної складової фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фесай Марія Олексіївна
2019
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.1-2
70
Тези
Напрямки покращення якості обслуговування в готельно-ресторанному господарстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.19-21
71
Тези
Нематеріальні активи як фактор зростання ринкової вартості підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цилюрик Маргарита Едуардівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.111
72
Тези
Необхідність застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мамедов Велі Ейвазович
2019
Світ економічної науки: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.1
73
Наукова стаття
Необхідність організації внутрішнього контролю та ефективність внутрішнього аудиту бюджетних установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.120-123
74
Наукова стаття
Необходимость и пути создания системы контроля и аудита в военных училищах Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2018
Регіональна економіка та управління
т.20 c.96-101
75
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих витрат на підприємствах лісового господарства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Полуденна Лілія Володимирівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.170-173
76
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення оподаткування операцій з крипто-активами в Україні та світі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Молодий вчений
т.8 c.136-140
77
Наукова стаття
Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Лясківська Ганна Василівна
2019
Молодий вчений
c.606-610
78
Тези
Облік грошових коштів та грошових потоків підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мотрук Мар’яна Михайлівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.89-93
79
Тези
Облік діяльності підприємств роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чечуй Аліна Валентинівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.56-58
80
Тези
Облік розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками відповідно до вимог МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Заровна Ангеліна Олександрівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.80
81
Тези
Обліково-аналітичне забезпечення припинення діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Задьора Ольга Володимирівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.18-20
82
Наукова стаття
Онтологічні аспекти сутності криптовалюти та її відображення в обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»
т.11 c.163-170
83
Тези
Оподаткування виплат по страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.72-74
84
Тези
Оподаткування інвестиційної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гринь Анна Валеріївна
2018
Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: Всеукраїнська наукова конференція
c.30-32
85
Тези
Оптимізація фінансових коефіцієнтів підприємства-позичальника адаптивно до вимог кредитодавця


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.72
86
Наукова стаття
Організаційні аспекти внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Чечуй Аліна Валентинівна
2019
Облік і фінанси
т.1 c.11-19
87
Наукова стаття
Організація внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ) в системі податкового менеджменту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фесай Марія Олексіївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.216-221
88
Тези
Організація обліку кредиторської заборгованості у випадку банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гергель Катерина Олександрівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.73
89
Наукова стаття
Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гринь Анна Валеріївна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.12-17
90
Наукова стаття
Організація та методика бухгалтерського обліку власного капіталу акціонерного товариства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Сніжко Валерія Вікторівна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.195-200
91
Тези
Основні підходи до визначення фінансової діяльності в фінансовому обліку та звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Плієва Вікторія Аланівна
2019
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.244-247
92
Наукова стаття
Особливості аналізу ефективності використання основних засобів торгового підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Калюжна Олена Олександрівна
2019
Мистецтво наукової думки
т.3 c.37-38
93
Матеріали конференції
Особливості визначення первісної вартості імпортованих товарів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кузьмінська Анна Євгеніївна
2018
Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: Всеукраїнська наукова конференція
c.50-52
94
Тези
Особливості діяльності будівельних організацій та їх вплив на бухгалтерський облік


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
Сазонська Анастасія Олегівна
2018
Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.36-39
95
Тези
Особливості документального оформлення працевлаштування іноземців в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мартинюк Марина Анатоліївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.99
96
Тези
Особливості класифікації кредиторської заборгованості та дослідження її проблемних аспектів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халімон Сергій Юрійович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.46-48
97
Наукова стаття
Особливості обліку і оподаткування кредитів від нерезидентів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2019
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
т.28 c.337-341
98
Тези
Особливості обліку і оподаткування кредитів від нерезидентів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.16-18
99
Тези
Особливості обліку операцій в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мотрук Мар’яна Михайлівна
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.43-47
100
Тези
Особливості оподаткування заробітної плати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Однорог Євгенія Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.100
101
Наукова стаття
Особливості та шляхи удосконалення обліку витрат на маркетингову діяльність


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
Башкін Ігор Едуардович
2019
Молодий вчений
т.3 c.428-431
102
Тези
Оцінка факторів, що впливають на виробничу собівартість продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гончар Анастасія Сергіївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.75
103
Тези
Перспективи зниження собівартості продукції рослинництва на основі застосування інноваційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Баран Андрій Іванович
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.70
104
Наукова стаття
Перспективи розвитку національної системи бухгалтерського обліку в умовах евроінтеграційних процесів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2019
Економіка та суспільство
105
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможносмті підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.112-116
106
Наукова стаття
Податкове навантаження як база податкової політики в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Савенок Вікторія Сергіївна
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.176-180
107
Тези
Податкове регулювання операцій з крипто-активами в США


Інститут високих технологій
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Перспективы развития новой экономики на мировом, государственном и региональном уровнях: Міжнародна науково-практична конференція
108
Тези
Помилки і зловживання в обліку основнх засобів та шляхи удосконалення контролю за операціями з основними засобами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Панчоха Ганна Павлівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.101-102
109
Наукова стаття
Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2019
Молодий вчений
т.6 c.295-298
110
Тези
Порівняльний аналіз амортизації основних засобів згідно з національними (стандартами) положеннями бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.95
111
Праці конференції
Порівняльний аналіз електронних грошей та криптовалюти як об’єктів бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2018
Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: матеріали міжнародної конференції
112
Тези
Порівняння фінансової, консолідованої та інтегрованої звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Жолоб Вікторія Миколаївна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-23
113
Тези
Правове регулювання виплат працівникам державної служби: вітчизняна та міжнародна практика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.61
114
Наукова стаття
Правове регулювання здійснення публічних видатків в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.3 c.177-181
115
Наукова стаття
Прагматичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Гринь Анна Валеріївна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.7-12
116
Тези
Проблеми проходження податкової перевірки при ліквідації підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Задьора Ольга Володимирівна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.20-22
117
Тези
Проблеми та шляхи вдосконалення амортизаційної політики підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ліпська Віта Олегівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.92
118
Тези
Проблеми формування та обліку резервного капіталу підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тимошик Людмила Володимирівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.107
119
Тези
Професійні компетентності внутрішнього аудитора


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Всеукраїнська наукова конференція
c.147-150
120
Тези
Реформування системи бухгалтерського обліку та звітності у державному секторів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.57
121
Тези
Розвиток ключових вмінь та навичок внутрішнього аудитора


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Актуальні питання підготовки фахівців та науковців з аудиту в контексті змін у законодавстві України: Круглий стіл
c.20-22
122
Тези
Роль сутності та класифікації грошових коштів в управлінні грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тупко Євгенія Миколаївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.108
123
Матеріали конференції
Роль та місце зобов’язань у процесі фінансового аналізу підприємств України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кириллов Олександр Олегович
2019
Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.64-69
124
Наукова стаття
Світова практика оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості її застосування в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фещенко Євгенія Аркадіївна
Задьора Ольга Володимирівна
2018
Научный взгляд в будущее
т.3 c.26-31
125
Наукова стаття
Система обліку в управлінні довгостроковою дебіторською заборгованістю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2019
Фінансові послуги
т.2 c.21-28
126
Тези
Соціальна звітність підприємств як елемент інформаційного забезпечення управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мананкіна Анастасія Дмитрівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.98
127
Тези
Стан та перспективи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з нормативами ЄС


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.46
128
Тези
Становлення та функціонування недержавних пенсійних фондів: досвід США та Чілі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.69
129
Тези
Структура заробітної плати та її особливості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Однорог Євгенія Володимирівна
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.25-26
130
Навчальний посібник
Судово-бухгалтерська експертиза


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Шарманська С. О.
Головко І. В.
2018
Київська правда
c.1-432
131
Наукова стаття
Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2018
Молодий вчений
c.185-190
132
Тези
Сутність та головні методи антикризового управління в системі функціонування підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шестопалов Дмитро Володимирович
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.45-46
133
Тези
Сутність та сучасна місія внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.46
134
Тези
Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку і фінансової звітності в державному секторі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.58-59
135
Наукова стаття
Сучасні проблеми обліку грошових коштів підприємства, шляхи вдосконалення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мотрук Мар’яна Михайлівна
2019
Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.63 c.78-85
136
Тези
Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні і умовах затосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
c.50
137
Тези
Теоретичні аспекти аналізу виробництва та реалізації продукції на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Пугач Ірина Вячеславівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.104
138
Наукова стаття
Технічні та функціональні можливості системи SAP Business One на підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.11-19
139
Наукова стаття
Трансдисциплінарний підхід в підвищенні ефективності управління інтелектуальним капіталом компанії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2019
Облік і фінанси
т.1 c.49-54
140
Матеріали конференції
Удосконалення класифікації біологічних активів для потреб обліку, аналізу та контролю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чередніченко Валерія Олександрівна
2019
Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.126-129
141
Тези
Удосконалення обліку розрахунків за податком на додану вартість на основі інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фесай Марія Олексіївна
2019
Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.52-54
142
Тези
Удосконалення системи управління витратами на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гузей Наталія Сергіївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.77
143
Тези
Удосконалення управління дебіторською заборгованістю за допомогою банківської гарантії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Скопенко Юлія Леонідівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.106
144
Тези
Удосконалення управління економічною стійкістю малих підприємств на ринку інновацій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Захарчук Ганна Валентинівна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.81
145
Наукова стаття
Управління технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку в бюджетній сфері


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Нікіфоров Владислав Дмитрович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.123-128
146
Наукова стаття
Фактичний контроль як передумова економічної ефективності лісових господарств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Полуденна Лілія Володимирівна
2019
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
c.363-368
147
Тези
Факторний аналіз як існтрумент управління прибутком підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кононогова Ірина Юріївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.88
148
Наукова стаття
Фінансово-правові основи здійснення публічних видатків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.93-97
149
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку товарних запасів та результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Чечуй Аліна Валентинівна
2018
SWorld
т.4 c.1-10
150
Тези
Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кізенко Євгенія Сергіївна
2019
Шевченківська весна: Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.83
151
Наукова стаття
Якість продукції ресторанного господарства: методологічні та прикладні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мурашко Віталій Сергійович
2019
Регіональна економіка та управління
т.23 c.107-111
152
Навчальний посібник
International Financial Reporting Standards


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-239
153
Наукова стаття
Methodology for Assessing the Impact of IFRS on the Company’s Financial Position


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Бізнес Інформ
c.269-274
154
Наукова стаття
Optimization adaptation and post-optimal analysis of financial factors of the borrower's enterprise according to the creditor's criteria requirements


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
2018
Science of Europe (Global science center LP)
т.33 c.24-27
155
Наукова стаття
Quantification valuation of cash flows based on accounting data


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
2018
East European Science Journal
т.39 c.67-71
156
Наукова стаття
Stakeholder perception of financial performance in corporate reputation formation


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Мисака Ганна Вікторівна
2018
Journal of International Studies
т.11 c.112-123
157
Тези
Typology of the unitary approach to the system of forming analytical indicators of economic analysis of the financial state of the enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
2018
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
т.2 c.81-83
158
Наукова стаття
Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Матюха Вікторія Ігорівна
2018
Молодий вчений
т.1 c.930-932
159
Праці конференції
Акцент на ризик при проведенні внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.69-71
160
Тези
Амортизація довгострокових біологічних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибах Ірина Олександрівна
2018
Сучасні наукові інновації: Міжнародна науково-практична конференція
c.34-35
161
Наукова стаття
Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Вітюк Вікторія Вікторівна
2018
Молодий вчений
т.53 c.287-294
162
Тези
Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Вітюк Вікторія Вікторівна
2017
Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-36
163
Наукова стаття
Аналіз наукових підходів до трактування сутності та класифікації похідних фінансових інструментів та їх складових


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Кляченко Валерія В’ячеславівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.3 c.38-43
164
Наукова стаття
Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Молодий вчений
т.2 c.691-695
165
Тези
Аналіз прогнозованих показників фінансових результатів та виявлення межі банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лю Джулія
2017
Актуальні питання сучасної економіки: Всеукраїнська заочна наукова конференція
т.1 c.128
166
Тези
Аналіз стану та ефективності використання виробничих запасів на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новицький Петро Володимирович
2017
Теорія і практика розвитку наукових знань: Міжнародна науково-практична конфереція
c.153-154
167
Наукова стаття
Аудит процесів банкрутства та ліквідації підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Опришко Олена Євгенівна
2018
Научный взгляд в будущее
т.8 c.85-90
168
Наукова стаття
Аудит руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Стахов Олександр Ігорович
2018
Молодий вчений
т.4
169
Наукова стаття
Бухгалтерський облік розрахунків підприємства за товарними операціями


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Матюха Вікторія Ігорівна
2018
Молодий вчений
т.1 c.933-936
170
Тези
Введение внутреннего аудита в военных учебных заведениях Ливии на основании опыта Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління: міжнародна науково-практична конференція
c.229-231
171
Наукова стаття
Взаємодія компонентів внутрішнього контролю відповідно до концепції COSO


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.37-41
172
Наукова стаття
Визначення та оцінка індикаторів інвестиційної привабливості компанії за даними фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2018
Фінанси України
т.3 c.116-128
173
Наукова стаття
Використання результатів аналізу грошових коштів та потоків підприємства в управлінні та шляхи його оптимізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.3 c.35-38
174
Наукова стаття
Внутрішній аудит витрат на виробництво


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Лясківська Ганна Василівна
2018
Молодий вчений
т.55 c.346-350
175
Наукова стаття
Внутрішній контроль бухгалтерських ризиків в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Бізнес-навігатор
т.45 c.128-132
176
Наукова стаття
Внутрішній контроль виплат працівникам в системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2017
Економіка. Фінанси. Право
т.12 c.40-44
177
Наукова стаття
Вплив даних фінансової звітності на формування ринкової вартості компанії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Дерун Іван Анатолійович
2018
Економіка України
т.5 c.35-49
178
Тези
Дослідження впливу інфляції на діяльність недержавних пенсійних фондів як одне з основних завдань інформаційного забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Теорія і практика розвитку наукових знань: Міжнародна науково-практична конфереція
c.48-49
179
Тези
Економічний аналіз діяльності підприємств туристичного бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Боднар Вероніка
2017
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.126-127
180
Праці конференції
Звіт про результати проведення внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2018
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.99-102
181
Наукова стаття
Класифікація нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Котенко Ольга Юріївна
2017
Aктуальні питання сучасної економіки: Всеукраїнська наукова конференція
c.55-56
182
Тези
Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів, створених всередині підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Котенко Ольга Юріївна
2017
Розвиток економічної науки на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.14-16
183
Наукова стаття
Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів, створених на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Котенко Ольга Юріївна
2018
Глобальні та національні проблеми економіки
т.22 c.921-926
184
Тези
Методи формування фінансової звітності в умовах МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.118-121
185
Наукова стаття
Методика здійснення економічного аналізу та контролю на основі фінансової звітності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кохно Іван Іванович
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.1 c.1-13
186
Наукова стаття
Методика факторного аналізу фінансових результатів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лю Джулія
2017
Розвиток економічної науки на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.127
187
Наукова стаття
Методика, прийоми та організація аналізу грошових коштів та потоків підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Безкоровайна Олена Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.4 c.16-19
188
Наукова стаття
Методичні засади контролю діяльності туристичних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Боднар Вероніка
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.10-13
189
Наукова стаття
Методологічні аспекти оцінки аудитором внутрішнього контролю на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Фесай Марія Олексіївна
2018
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
c.68-77
190
Тези
Наслідки використання незадекларованої праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Механізми та інстру-менти інноваційного розвитку: міжнародна практика. Наукова конфе-ренція.
c.73-74
191
Тези
Недержавні пенсійні фонди як частина соціально-економічного аспекту національної безпеки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.98-101
192
Тези
Новітні інформаційні технології в обліку розрахунків з оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2018
Новий погляд на розвиток економіки країни: Міжнародна науково-практична конференція
c.27-31
193
Наукова стаття
Облік виробничих запасів за П(С)БО та МСБО: порівняльна характеристик


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Новицький Петро Володимирович
2018
Молодий вчений
т.1 c.553-555
194
Тези
Облік виробничих запасів за П(С)БО та МСБО: порівняльна характеристика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новицький Петро Володимирович
2017
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.41-42
195
Наукова стаття
Облік готової продукції та його методичні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Научные труды SWorld
т.50 c.51-54
196
Наукова стаття
Облік довгострокових біологічних активів рослинництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибах Ірина Олександрівна
2018
Наука онлайн
т.2 c.1-6
197
Тези
Облік та аналіз наявності і руху готової продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Інноваційні погляди у майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-70
198
Матеріали конференції
Облік, оподаткуваня і контроль виплат працівникам у сучасних умовах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.216-220
199
Наукова стаття
Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом та рухом готової продукції на фармацевтичних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Научный взгляд в будущее
т.8 c.80-84
200
Тези
Оподаткування діяльності страхових компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2017
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.76-77
201
Тези
Організаційні аспекти складання та подання фінансової звітності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кохно Іван Іванович
2018
Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: Міжнародна науково-практична конференція
c.1-4
202
Наукова стаття
Організаційні засади обліку виробничих витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Наука онлайн
т.2 c.1-14
203
Наукова стаття
Організаційно-методичні засади розподілу загальновиробничих витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.1-3
204
Наукова стаття
Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств туристичного бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Боднар Вероніка
2017
Молодий вчений
т.11 c.1004-1007
205
Тези
Організація бухгалтерського обліку на туристичних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Боднар Вероніка
2017
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.140-141
206
Наукова стаття
Організація бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Молодий вчений
т.3 c.670-675
207
Наукова стаття
Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Стахов Олександр Ігорович
2018
Молодий вчений
т.4 c.153-169
208
Тези
Організація та інформаційні джерела складу власного капіталу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.21-22
209
Наукова стаття
Особливості документування операцій суб'єктів господарювання в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Інтелект ХХІ
c.163-168
210
Наукова стаття
Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Молодий вчений
т.3 c.665-669
211
Наукова стаття
Особливості обліку діяльності страхових компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2018
Регіональна економіка та управління
т.5 c.88-92
212
Наукова стаття
Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Кармазін Костянтин Сергійович
2018
Наука-онлайн
c.1-9
213
Наукова стаття
Особливості обліку та оподаткування іноземних капітальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кармазін Костянтин Сергійович
2018
Наука онлайн
т.3 c.1-9
214
Наукова стаття
Особливості обліку, надходження та оподаткування іноземних фінансових інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кармазін Костянтин Сергійович
2018
Наука онлайн
т.3 c.1-8
215
Наукова стаття
Особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2018
Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy: International Scientific Conference
c.87
216
Тези
Оцінка складу та структура власного капіталу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Димніч Вікторія Вадимівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.19-20
217
Наукова стаття
Оцінювання ризиків при проведенні аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Науковий вісник національної академії статистики,обліку та аудиту
218
Тези
Податкові новації в контексті реформування системи оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2018
Шевченківська весна. Економіка: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.126
219
Наукова стаття
Поняття біологічних активів та їх класифікація


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибах Ірина Олександрівна
2018
Сучасні наукові інновації: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-36
220
Навчальний посібник
Практична бухгалтерія ОСББ.Оформлення договорів оренди і реклами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2018
Папуга
c.1-52
221
Тези
Проблеми контролю діяльності страхових компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2017
Реформування соціально-економічної системи суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
c.10-13
222
Наукова стаття
Проблеми оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Цибах Ірина Олександрівна
2018
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
c.1-12
223
Тези
Проблеми та недоліки погашення заборгованості перед працівниками на підприємстві, що ліквідовується


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Опришко Олена Євгенівна
2018
Економіка, фінанси та менеджмент: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.40-42
224
Наукова стаття
Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Лю Джулія
2018
Молодий вчений
т.2 c.700-703
225
Матеріали конференції
Процесс составления сметы затрат в военных училищах Ливии и необходимость его усовершенствования на основании опыта Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2018
Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.87-90
226
Монографія
Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Кондор
c.1-304
227
Наукова стаття
Розвиток обліку на підприємствах мадого бізнесу України в світлі Директиви 2013/34/ЄС


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2018
Фінанси України
т.10 c.1-9
228
Наукова стаття
Розробка облікових номенклатур в контексті організації обліку оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фещенко Євгенія Аркадіївна
Новокрещенова Дар’я Олександрівна
2017
Молодий вчений
т.8 c.485-489
229
Тези
Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні недержавним пенсійним фондом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Науковий диспут: питання економіки та фінансів: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-40
230
Тези
Санаційна спроможність підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Опришко Олена Євгенівна
2018
Перспективні шляхи розвитку наукової думки: Міжнародна науково-практична конференція
231
Тези
Система оподаткування діяльності страхових компаній України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ковтун Любов Іванівна
2017
Інтелектуальний потенціал ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
c.1-7
232
Тези
Совершенствование учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в военных училищах Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-134
233
Матеріали конференції
Соціальна значимість охорони праці на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.180-183
234
Тези
Стан та перспективи застосування МСФЗ в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу: Міжнародна науково-практична конференція
c.57-59
235
Наукова стаття
Становлення та важливість поняття обліку доходів і видатків як складової загальнодержавного управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Причорноморські економічні студії
c.200-204
236
Тези
Сутність категорії виробничих витрат у системі бухгалтерського обліку на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Наукова спільнота. Двадцять четверті економіко-правові дискусії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.1
237
Наукова стаття
Сутність обліково-контрольного забезпечення управління діяльністю підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2018
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
c.306-311
238
Наукова стаття
Теоретико-методичні основи обліку виробничих витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
Бондаренко Олег Олександрович
2018
Економіка. Фінанси. Право
т.2 c.54-59
239
Навчальний посібник
Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Національна академія прокуратури України
240
Тези
Удосконалення законодавства щодо бухгалтерського обліку деривативів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кляченко Валерія В’ячеславівна
2018
Актуальні питання економіки, управління та права: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-16
241
Монографія
Управлінський облік та аналіз виробничих витрат


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
Швець Віктор Григорович
2018
Кондор
c.1-228
242
Тези
Фінансова оренда необоротних активів: особливості обліку в орендаря


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Вітюк Вікторія Вікторівна
2017
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-36
243
Тези
Формування портфелю замовлень на готову продукцію


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Черкунова Юлія Сергіївна
2018
Современные направления теоретических и прикладных исследований: Международная научоно=практичская конференция
c.53-56
244
Наукова стаття
Conceptual Foundations of Costs Accounting of Private Pension Funds in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Цибульник Марія Олексіївна
2017
European Scientific Journal
т.10 c.59-64
245
Тези
Current Issues of Accounting Income Private Pension Funds in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
c.114-115
246
Наукова стаття
Disclosure of Non-Financial Information in Corporate Social Reporting as a Strategy for Improving Management Effectiveness


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бойко Катерина Валентинівна
Дерун Іван Анатолійович
2016
Journal of International Studies
т.8 c.159-177
247
Наукова стаття
Features of the Cost of Training of Military in Ukraine, Russia and Libya: Comparative Aspect


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
East European Scientific Journal
т.15 c.97-100
248
Наукова стаття
Financial Reporting of Private Pension Funds in Ukraine: Characteristics, Problems and Solutions


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Sciences of Europe
т.18 c.43-46
249
Наукова стаття
Foreign Direct Investment in Ukraine: Problems and Solutions


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
European Journal of Economics and Management
т.3 c.30-37
250
Наукова стаття
Formation of Public Oversight in Ukraine in Term of European Integration Processes


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Topical issues of contemporary science
c.106-112
251
Наукова стаття
Improvement of the Essence of Professional Judgment in Accountin of Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2017
Технологічний аудит та резерви виробництва
т.34 c.25-29
252
Тези
IT-аудит у державному секторі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Форумування нової парадигми управління фіансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.157-160
253
Наукова стаття
Organization of Accounting of Expenses on Preparation of Staff of Military Service in Military Educational Institutions of Libya and Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Austria-science
т.2 c.114-118
254
Тези
Organization of Internal Audit of Intragroup Transactions


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: International Scientific Conference
c.217-219
255
Наукова стаття
The change in priorities of state regulation of the small businesses' development


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Іноземних мов
Обліку та аудиту
Борисенко Олександра Анатоліївна
Мельник Тетяна Григорівна
Красота Олена Вадимівна
2017
Scientific Bulletin of Polissia
c.153-161
256
Наукова стаття
Ways of Improving the Organization of Initial Accounting of Investments in Non-Current Assets of Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
East European Scientific Journal
т.3 c.61-66
257
Наукова стаття
Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
Михальська Олена Леонідівна

Кузьмінська Анна Євгеніївна
2017
Проблеми економіки
c.380-388
258
Тези
Актуальні питання бухгалтерського обліку доходів і витрат у державному секторі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Стратегічні орієнтири розвитку економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.168-171
259
Тези
Акцент на ризик при проведенні внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.69-71
260
Тези
Алгоритм формування облікової інформації для прийняття управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Фінансове регулювання зрушень в економіці України: Міжнародна науково-практична конференція
c.1-2
261
Наукова стаття
Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо податку на додану вартість


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ільницька Анна Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.2 c.253-256
262
Тези
Аналіз структури доходів і витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.122
263
Наукова стаття
Аналіз товарообороту на макрорівні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ревенко Катерина Олександрівна
2017
Научный взгляд в будущее
т.5 c.66-69
264
Наукова стаття
Аналіз фінансових показників від реалізації на прикладі підприємства кормовиробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2016
Научный взгляд в будущее
т.6 c.70-74
265
Наукова стаття
Аналітичне забезпечення угод злиття та поглинання промислових підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2017
Фінанси України
c.104-120
266
Наукова стаття
Аткаєва Х.Х. Етапи переходу фінансової звітності українських підприємств на МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Аткаєва Х.Х.
2016
Научный взгляд в будущее
т.6 c.60-64
267
Тези
Аудит облікової політики на підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.121
268
Тези
Аудиторська перевірка торгівельних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.115
269
Наукова стаття
Бухгалтерський облік виплат працівникам: міжнародний та національний підходи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Михайленко Юлія Олександрівна
2016
Научные труды SWorld
т.44
270
Наукова стаття
Бухгалтерський облік доходів і видатків суб’єктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Причорноморські економічні студії
т.9 c.113-117
271
Навчальний посібник
Бухгалтерський облік: практикум


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Кондор
c.1-269
272
Наукова стаття
Вдосконалення системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Економіка та суспільство
c.914-920
273
Тези
Взаємозв'язок вартості бренду та фінансових показників (на прикладі транснаціональних корпорацій)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2017
Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.106-108
274
Наукова стаття
Взаємозв’язок предмета та об’єктів обліку та аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Економіка та суспільство
c.730-734
275
Праці конференції
Визначення сутності професійного судження бухгалтера


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2017
Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.55-58
276
Наукова стаття
Власний капітал та його класифікація у господарській діяльності підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Березовська Юлія Володимирівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-7
277
Наукова стаття
Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Копанчук Катерина Володимирівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-5
278
Наукова стаття
Вплив амортизаційної політики підприємства на її інвестиційний потенціал


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Інтернаука. Економічні науки
c.7-12
279
Наукова стаття
Генезис трактування дефініції "інвестиції"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.44-52
280
Наукова стаття
Готова продукція та її реалізація як обліково-аналітичні категорії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Семенюта Аліна Вячеславівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-6
281
Тези
Джерела формування інвестиційного капіталу підприємств та оптимізація його структури


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.106-109
282
Навчальний посібник
Діяльність обєднань співвласників багатоквартирних будинків: організаційні, правові, фінансово-економічні та технічні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2016
Папуга
c.1-336
283
Тези
Довгострокова заборгованість: добре чи погано?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Андрієць Н.М.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.112
284
Тези
Документація аудитора: аудиторський висновок "звіт незалежного аудитора"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тарасюк М.М,
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.128
285
Наукова стаття
Дослідження інформації щодо основних господарських процесів підприємств торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2016
Молодий вчений
c.717-722
286
Тези
Економічна безпека підприємства: інвестиційний вимір


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.79-81
287
Наукова стаття
Економічно-правова основа поняття "група підприємств"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Регіональна економіка та управління
т.15 c.117-119
288
Тези
Ефективне планування внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: Міжнародна науково-практична конференція
c.79-80
289
Наукова стаття
Ефективність впровадження Стратегії застосування МСФЗ в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Сучасний фундамент розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.47-48
290
Тези
Законодавчо-нормативне регулювання формування облікової політики підприємства: проблеми та шляхи вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.199
291
Наукова стаття
Ідентифікація витрат та доходів відповідно до МСФЗ для прийняття управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.22 c.162-168
292
Тези
Інноваційна складова в управлінні виробничо-технічними інвестиціями підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Сучасні особливості шляхів вирішення економічних проблем розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.120-125
293
Наукова стаття
Інформаційно-методичне забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Проблеми системного підходу в економіці
т.1 c.181-186
294
Матеріали конференції
Класифікація ризиків у процесі прийняття управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: Міжнародна науково-практична конференція
c.60-63
295
Наукова стаття
Ключові аспекти обліку розрахунків з учасниками недержавного пенсійного фонду


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Причорноморські економічні студії
c.107-111
296
Наукова стаття
Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку та звітності недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Інтернаука. Економічні науки
т.5 c.13-17
297
Тези
Концепція суттєвості згідно з міжнародними стандартами аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер В.В.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.120
298
Розділ монографії
Мале підприємництво в умовах трансформаційних перетворень


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: монографія
c.101-117
299
Наукова стаття
Методика обліку і аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
Коблянська Олена Іванівна
2017
Modern Economics
c.78-87
300
Наукова стаття
Методика факторного аналізу фінансових результатів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лю Джулія
2017
Научный взгляд в будущее
т.5 c.50-54
301
Наукова стаття
Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Яцик Тетяна Валеріївна
2017
Молодий вчений
т.2 c.349-353
302
Наукова стаття
Методические аспекты учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в бюджетных учреждениях в плоскости законодательно-нормативных изменений


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Інтелект ХХІ
т.1 c.157-164
303
Наукова стаття
Методические подходы к учету и калькулированию затрат на подготовку кадров военнослужащих в Ливии и Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
c.163-168
304
Матеріали конференції
Методологічні підходи до формування робочого плану рахунків в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління: Міжнародна науково-практична конференція
c.75-77
305
Тези
Напрями адаптації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні до вимог Європейського Союзу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер В.В.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.197
306
Наукова стаття
Новий підхід до обліку внутрішньогрупових операцій між учасниками групи підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Причорноморські економічні студії
c.172-175
307
Наукова стаття
Нормативні документи удосконалення процесу формування облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ломачинський Дмитро Олександрович
2016
Научный взгляд в будущее
т.6 c.63-67
308
Наукова стаття
Нормативно-правове регулювання обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.2 c.131-136
309
Наукова стаття
Облік доходів та витрат на підприємствах, що проводять онлайн тренінги з бухгалтерського обліку


Інститут високих технологій
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
Данильченко Тетяна Анатоліївна
2017
Молодий вчений
т.45 c.733-737
310
Підручник
Облік на підприємствах малого бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
ФОП Сладкевич Б.А.
311
Наукова стаття
Облік та аналіз основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Ратушенко Олена Ігорівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-10
312
Наукова стаття
Облік фінансових результатів на основі затосування інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Хахутаішвілі Крістіна Нукріївна
2017
Научный взгляд в будущее
т.6 c.54-57
313
Тези
Обліково-економічна сутність праці та її оплати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тарасюк М.М,
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.265-268
314
Тези
Організаційно-методичні аспекти аудиту інвестицій в необоротні активи на підприємствах промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Науковий диспут: питання економіки та фінансів: Міжнародна науково-практична конференція
c.12-15
315
Наукова стаття
Організація обліку і контролю розрахунків за заробітною платою


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михайленко Юлія Олександрівна
2017
Молодий вчений
т.2 c.287-291
316
Наукова стаття
Організація системи суспільного нагляду в Україні: вплив євроінтеграції на вітчизняний аудит


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2016
Аудитор України
c.16-21
317
Наукова стаття
Основні аспекти, особливості та напрями вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
Шестопалов Дмитро Володимирович
2017
Економіка. Фінанси. Право
c.36-40
318
Наукова стаття
Особенности формирования инфраструктуры фондового рынка


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2016
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.232-233
319
Тези
Особливості обліку витрат недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
c.108-110
320
Тези
Особливості обліку господарських процесів у торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гладюк Мар'яна Петрівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.163-165
321
Тези
Особливості розкриття екологічної інформації у звітності підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мартинюк Марина Анатоліївна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.207-210
322
Наукова стаття
Оцінювання управління ризиками як функція внутрішньо-оірєнтованого аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.194 c.13-21
323
Тези
Переваги та недоліки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер В.В.
2017
Інноваційний потенціал сучасної економічної науки: МІжнародна науково-практична конференція
c.72
324
Наукова стаття
Порівняльна характеристика МСБО 36 “Зменшення корисності активів” і П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
Полуденна Вікторія Володимирівна
2016
Вісник Університету банківської справи Національного банку України
т.27 c.42-46
325
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" і П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
Плієва Вікторія Аланівна
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання
c.150-154
326
Матеріали конференції
Порівняльна характеристика МСБО 41 “Сільське господарство” і П(С)БО 30 “Біологічні активи”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
Зайцева Майя Олександрівна
2017
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання
c.39-46
327
Тези
Порядок оформлення первинних документів в системі бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цабевська Т.О.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.282-284
328
Тези
Правове регулювання відносин в інвестиційній сфері України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2017
Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: Міжнародна науково-практична конференція
c.97-100
329
Тези
Проблеми та перспективи впровадження МСФЗ в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Щербак М.О.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.287
330
Тези
Проблеми та перспективи гармонізації та стандартизації обліку і звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Аткаєва Х.Х.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.239
331
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій у групі підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал
т.6 c.246-249
332
Навчальний посібник
Професійне управління житловою нерухомістю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2017
Папуга
c.1-228
333
Наукова стаття
Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.14 c.111-115
334
Тези
Розвиток і трансформація об’єктів бухгалтерського обліку підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мартинюк Марина Анатоліївна
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.123
335
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Засадний Богдан Андрійович
Гура Надія Олександрівна
Швець Віктор Григорович
Дерун Іван Анатолійович
Голубнича Галина Петрівна
Склярук Ірина Петрівна
Михальська Олена Леонідівна
Красота Олена Вадимівна
2017
Кондор
336
Тези
Розвиток фінансової вітності на шляху трансформації до МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гончук А.В.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.165-167
337
Тези
Розвиток фінансової звітності на шляху трансформації до МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Андрієць Н.М.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.165-167
338
Тези
Способи фінансових зловживань електронних розрахунків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2017
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.89-90
339
Тези
Стадії аудиторської перевірки нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Аткаєва Х.Х.
2017
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.113
340
Праці конференції
Суб'єкти процесу формування облікової політики в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Прогнозування та моделювання соціально-економічних процесів сьогодення: Міжнародна науокво-практична конференція
c.93-96
341
Тези
Сутність та види звітів незалежного аудитора


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Іванова Д.О.
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.180-182
342
Наукова стаття
Сутність та основні завдання внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2017
Економічні студії
т.15 c.91-96
343
Наукова стаття
Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.22-30
344
Навчальний посібник
Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
2017
Національна академія прокуратури України
c.1-270
345
Тези
Теоретичні засади обліку витрат промислових виробництв


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лясківська Ганна Василівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.203
346
Тези
Трансформация методологии учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в бюджетных учебных учреждениях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.49-52
347
Наукова стаття
Удосконалення національного обліку і звітності витрат на основі гармонізації та стандартизації з міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гаркот Олег Ігорович
2017
Научные труды SWorld
c.1-6
348
Тези
Условия возникновения и сущность постиндустриального (информационного) общества


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2017
Формування та розвиток інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні фактори впливу: Міжнародна науково-практична конференція
c.53-56
349
Тези
Фінансове забезпечення ЗСУ згідно з державним бюджетом України на 2017 рік


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Кучер В.В.
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.165
350
Тези
Фінансовий облік і аналіз операційних витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Панкратова Т.В.
2017
Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.186-188
351
Наукова стаття
Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна

2016
АгроСвіт
c.8-13
352
Навчальний посібник
Фондовий ринок: практикум


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
Обліку та аудиту
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2017
К.: Знання України
c.346-354, 522-532, 557-566, 630-653
353
Наукова стаття
Формування облікової інформації щодо виробничих запасів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Герасименко Марина Василівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-5
354
Наукова стаття
Формування облікової політики в системі бухгалтерського обліку підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Причорноморські економічні студії
т.12
355
Тези
Формування органів суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в країнах ЄС


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2016
Трансформаційні перетворення обліково- аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: Міжнародна науоково-практична конференція
c.170-174
356
Наукова стаття
Формування робочого Плану рахунків в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2017
Science of Europe (Global science center LP)
т.2 c.17-22
357
Тези
Функционирование и перспективы развития малого предпринимательства в Украине в контексте финансовой интеграции


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Роль инвестиций в развитии цифровой экономики в контексте финансовой глобализации: Международная научная конференция
c.198-199
358
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення контролю виробничих запасів на основі автоматизації бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Герасименко Марина Василівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-5
359
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Невгад Юлія Олегівна
2017
Научные труды SWorld
c.1-6
360
Наукова стаття
Шляхи оптимізації аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Рак Ольга Віталіївна
2017
Научные труды SWorld
т.4 c.1-6
361
Наукова стаття
Шляхи удосконалення положення про облікову політику підприємства, що впроваджує МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Тарасюк М.М,
2016
Научный взгляд в будущее
т.6 c.55-59
362
Наукова стаття
Відображення в бухгалтерському обліку ОСББ цільового фінансування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2016
Електронний варіант
т.1 c.6
363
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту у групі компаній


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2016
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії
т.4 c.154-161
364
Праці конференції
Definitions and Concepts: Ptivate Fixed Investment


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2016
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference
c.236-239
365
Наукова стаття
Environmental Accounting: Information Base for Policy Makers


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
East European Scientific Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
c.64-68
366
Наукова стаття
Implementation of Corporate Social Reporting at the Ukrainian Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Journal of Applied Economic Sciences
т.10 c.1014-1019
367
Наукова стаття
The Adaptation of Ukrainian Accounting and Reporting System to IFRS


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Причорноморські економічні студії
т.3 c.130-136
368
Наукова стаття
Аналіз британської моделі бухгалтерського обліку: можливості та наслідки застосування даних принципів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.29-35
369
Наукова стаття
Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та їх потоків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.1 c.1-12
370
Наукова стаття
Аналіз обсягів та структури капітальних інвестицій в економіку України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2016
Причорноморські економічні студії
c.222-226
371
Наукова стаття
Аналіз прогнозних показників та визначення межі банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Лю Джулія
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.57-61
372
Наукова стаття
Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.29-35
373
Наукова стаття
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: проблеми та шляхи вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.52-55
374
Наукова стаття
Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.17 c.146-149
375
Наукова стаття
Бухгалтерський облік доходів і видатків субєктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Причорноморські економічні студії
c.118-122
376
Наукова стаття
Вексельні операції: бухгалтерський облік та оподаткування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2016
Вісник Української академії банківської справи
т.1 c.89-97
377
Наукова стаття
Визначення «нематеріальні активи» в умовах застосування мсфз та концептуальної основи фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Scientific Researches and Their Practical Application. Modern State and Ways of Developmen: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.90-96
378
Тези
Внутрішній аудит у холдингових структурах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.274-276
379
Наукова стаття
Внутрішній контроль в управлінні витратами виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.29-32
380
Наукова стаття
Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.134-138
381
Наукова стаття
Вплив SWOT-аналізу на прийняття управлінських рішень в умовах фінансової кризи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.174-178
382
Тези
Вплив державних інституцій на формування облікової політики підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: Міжнародна науково-практична конференція
c.63-64
383
Праці конференції
Вплив освітніх процесів в Україні на стандартизацію фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2016
Економічні перспективи підприємництва в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.239-242
384
Наукова стаття
Вплив світових моделей на розвиток національних систем бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.30-35
385
Тези
Вплив якісних характеристик на корисність облікової інформації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та розвиток: Міжнародна науково-практична конференція
c.8-11
386
Наукова стаття
До питання нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.60-69
387
Наукова стаття
Екологічний аудит як елемент системи контролю природоохоронної діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 c.224-232
388
Матеріали конференції
Екологічний податок: облік та контроль


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.49-54
389
Наукова стаття
Екологічний ризик як компонент аудиторського ризику


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.869-873
390
Наукова стаття
Економіко-правова сутність поняття "внутрішньогрупові операції"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
c.141-144
391
Навчальний посібник
Елективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2016
Фенікс
c.1-528
392
Наукова стаття
Законодавчо-нормативне забезпечення обліку та аналізу доходів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.50-56
393
Тези
Затраты на подготовку кадров военнослужащих как объект учета в бюджетной сфере


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-131
394
Наукова стаття
Затраты на подготовку кадров военнослужащих как объект учета в бюджетной сфере: Украина и Ливия – сравнительный аспект


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Eastern European Scientific Journal
т.7 c.106-112
395
Наукова стаття
Знание бизнеса как условие формирования и раскрытия учётно-аналитической информации


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна
2016
Научный взгляд в будущее
т.3 c.21-24
396
Наукова стаття
Зовнішній та внутрішній аудит у державному секторі: світовий досвід


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Причорноморські економічні студії
c.212-216
397
Наукова стаття
Іnternal Financial Reporting of Group Members


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Солодка Наталія Вікторівна
2016
Perspective Directions of Scientific Researches
т.1 c.205-208
398
Наукова стаття
Ідентифікація ризиків у системі бухгалтерського обліку підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
Економічний часопис – ХХІ
т.5 c.97-100
399
Наукова стаття
Інвестиційна діяльність як складова звіту про рух грошових коштів: адаптація та гармонізація національних положень до міжнародних норм


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Снеткова Аліна Василівна
2016
Економічний форум
c.324-329
400
Наукова стаття
Індексація доходів працівників підприємства: облік та контроль


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.34-40
401
Наукова стаття
Інтегрована модель внутрішнього контролю підприємства: адаптація закордонного досвіду в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Економічний аналіз
т.22 c.68-74
402
Тези
Історико-логічні етапи виникнення та розвитку інтеграційних процесів у бізнесі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Актуальні проблеми економіко-правової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.28-31
403
Тези
Класичний університет як осередок формування національно-свідомої еліти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
c.346-347
404
Наукова стаття
Комплексна оцінка якості облікової інформації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
т.11 c.320-327
405
Наукова стаття
Контроль виплат працівникам підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.70-74
406
Наукова стаття
Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.175 c.10-17
407
Наукова стаття
Методика економічного аналізу виконання кошторису бюджетних установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.234-238
408
Наукова стаття
Методичне забезпечення аналізу доходів підприємства переробної промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.61-67
409
Наукова стаття
Незалежний контроль в торговельній діяльності: критичний аналіз та напрями удосконалення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.65-72
410
Наукова стаття
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2015
Економіка України
c.70-79
411
Наукова стаття
Облік і контроль виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.50-57
412
Наукова стаття
Облік і оподаткування в управителів житлових будинків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2016
Бухгалтерський облік і аудит
т.5 c.2-12
413
Наукова стаття
Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.8 c.6-13
414
Наукова стаття
Облік та оподаткування виплат працівникам підприємства у контексті законодавчих змін


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.2 c.31-37
415
Тези
Обліково-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна
2016
Конкурентноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.38-40
416
Тези
Оплата праці: сучасні реалії та перспективи розвитку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.320-323
417
Тези
Оптимизация затрат на подготовку кадров военнослужащих в Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2015
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.93-95
418
Наукова стаття
Организация эффективной системы внутреннего контроля природоохранной деятельности на предприятии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарстсво»
т.3 c.139-142
419
Наукова стаття
Організація обліку витрат виробництва продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.51-60
420
Праці конференції
Особенности организации бухгалтерского учета в негосударственных пенсионных фондах в Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference
c.231-239
421
Тези
Особенности учета затрат на подготовку кадров военнослужащих


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.99-101
422
Наукова стаття
Особливості визначення фінансових результатів на підприємствах різних видів діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.23-29
423
Тези
Особливості методики оцінки якості облікової інформації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Стабільність національної економіки: основні загрози та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
c.107-110
424
Наукова стаття
Особливості методики складанняконсолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.4 c.146-150
425
Наукова стаття
Особливості облікового забезпечення системи управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Регіональна економіка та управління
т.4 c.61-64
426
Наукова стаття
Особливості облікової політики щодо обліку фінансових результатів на торговельних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.72-79
427
Наукова стаття
Особливості обліку доходів підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.45-50
428
Наукова стаття
Особливості обліку доходів та витрат недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Причорноморські економічні студії
c.232-236
429
Наукова стаття
Особливості обліку на підприємствах малого бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.90-96
430
Наукова стаття
Особливості обліку ПДВ в умовах електронного адміністрування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.79-85
431
Наукова стаття
Особливості обліку процесів ліквідації та банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.18-23
432
Наукова стаття
Особливості обліку розрахунків з іноземними покупцями та замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.11-18
433
Наукова стаття
Особливості оцінки активів недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Причорноморські економічні студії
c.127-131
434
Наукова стаття
Проблематика формування звітності щодо руху грошових коштів та шляхи її вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.19-26
435
Праці конференції
Проблемы отображения информации в системе бухгалтерского учета


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
From the Baltic to the Black Sea Region: the National Models of Economic Systems: International Scientific Conference
т.1 c.279-282
436
Тези
Проблемы учета затрат на подготовку кадров военнослужащих в Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Шевченківська весна: Міжнародна наукова конференція молодих науковців
c.234
437
Наукова стаття
Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євро інтеграційних процесів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.17-23
438
Наукова стаття
Розвиток економічного аналізу як науки в Україні: ретроспектива та виклики сьогодення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2016
Облік і фінанси
т.1 c.154-160
439
Наукова стаття
Розвиток консолідованого обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
c.809-812
440
Праці конференції
Розвиток концепції внутрішнього контролю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2016
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.228-231
441
Практикум
Розробка конфігурації у системі «1С: Бухгалтерія 8 для України»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Савчук О.О.
c.1-92
442
Тези
Роль аудиторського комітету у виконанні функцій внутрішнього аудиту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.119-120
443
Наукова стаття
Складові власного капіталу підприємства, їхня сутність та характеристика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.82 c.12-19
444
Тези
Соціальна відповідальність в управлінні підприємницькою діяльністю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Розвиток системи обліку, аналізі та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна студентська конференція
c.197-200
445
Тези
Соціальне страхування: сучасні реалії та перспективи розвитку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2015
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.168-170
446
Наукова стаття
Соціальні принципи в управлінні підприємницькою діяльністю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2016
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка
т.5 c.148-154
447
Тези
Структура затрат на подготовку кадров военнослужащих в учебных центрах Ливии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2016
Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.73-74
448
Наукова стаття
Сутність власного капіталу та особливості його обліку на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.56-65
449
Тези
Сутність консолідованого обліку та відмінні ознаки від бухгалтерського фінансового обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: Міжнародна науково-практична конференція
c.148-149
450
Наукова стаття
Сущность затрат как экономической и учетно-аналитической категории


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Халоал Фоузі Абдугадер
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.46-54
451
Наукова стаття
Удосконалення обліку виробничих запасів на промислових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.29-32
452
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності статутного капіталу підприємства на основі поліпшення законодавчого регулювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Регіональна економіка та управління
т.2 c.131-135
453
Праці конференції
Учет и налогообложение выплат работникам предприятий


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Украйна – България – Европейски съюз: современно състояние и перспективи: Міжнародна наукова конференція
т.2 c.275-279
454
Тези
Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва в контексті МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2016
Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.219-221
455
Підручник
Фондовий ринок


Економічний факультет
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Міжнародної економіки та маркетингу
Обліку та аудиту
Статистики та демографії
страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
Фінансів
Базилевич Віктор Дмитрович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
Шелудько Валентина Миколаївна
Красота Олена Вадимівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Баженова Олена Володимирівна
Федоренко Ірина Костянтинівна
Камінський Андрій Борисович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Вірченко Володимир Віталійович
Версаль Наталія Іванівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
2016
Знання
т.2 c.1-686
456
Наукова стаття
Формування облікової політики щодо пов’язаних сторін


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.24-30
457
Наукова стаття
Формування системи контролінгу витрат з метою забезпечення ефективності діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Молодий вчений
т.3 c.179-182
458
Наукова стаття
Характеристика переваг обліку виробничих запасів в умовах застосування облікових інформаційних систем


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.8 c.29-32
459
Наукова стаття
Шляхи використання результатів аналізу в управлінні статутним капіталом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2016
Научные труды SWorld
т.7 c.85-90
460
Наукова стаття
Що заважає сформувати ефективного власника житла?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2016
Урядовий кур’єр
т.103 c.6
461
Наукова стаття
Проблеми обліку нематеріальних активів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
т.3 c.59-61
462
Навчальний посібник
Старахування: опорний конспект лекцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фещенко Євгенія Аркадіївна
2015
К. : Логос
c.1-276
463
Наукова стаття
Accounting in World and in Ukraine – Retrospective Approach. Applied Science or Practical Activity?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
Склярук Ірина Петрівна
2015
Journal of Applied Economic Sciences
т.34 c.451-460
464
Наукова стаття
Difference Between Concepts of Intragroup Transactions and Intracompany Transactions


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Prospects of Economic Development in the Global Crisis
т.1 c.262-265
465
Наукова стаття
Environmental Expenses Accounting: Recognition of Liabilities


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF BUSINESS
т.2 c.214-219
466
Тези
Flexible Budgets in the System of Analysis of the Production Cost Budgeting


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2015
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країни: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.72-74
467
Наукова стаття
Flexible Budgets in the System of Analysis of the Production Cost Budgeting at Oil and Fat Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
The genesis of genius : collection of scientific articles and thesis of the International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers Geneva (Switzerland)
т.1 c.117-125
468
Наукова стаття
Immatriculation of Methods of Deterministic Analysis in Terms of Indirect Evaluation of Profibility of an Enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2015
The Progressive Eesearches Science&Genesis
т.1 c.137-141
469
Наукова стаття
Important Aspects of Controlling


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2015
European Researcher
т.7 c.80-89
470
Наукова стаття
Internal audit function on assessment of enterprise risk management


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна

2014
Торгівля, комерція, підприємництво
т.44 c.164-167
471
Наукова стаття
Methodics of Audit Export Operations


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2015
European Cooperation. Scientific Approaches and Applied Technologies
т.4 c.36-48
472
Наукова стаття
The Adaptation of Ukrainian Accounting and Reporting Practices to the International Financial Reporting Standards (IFRS)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2015
European Journal of Economics and Management Sciences
т.4 c.13-23
473
Наукова стаття
Актуальні аспекти обліку імпортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.35-37
474
Тези
Актуальні питання бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Інноваційна економіка: Міжнародна науково-практична конференція
c.88-90
475
Наукова стаття
Актуальні питання відображення власного капіталу акціонерного товариства в бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.41-45
476
Наукова стаття
Актуальні питання методики бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів та гармонізації його з нормами податкового законодавства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.142-146
477
Тези
Актуальні питання удосконалення обліку і звітності власного капіталу на основі гармонізації та стандартизації з міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Бухгалтерський облік, контроль, аналіз в умовах інституційних змін та сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.42-45
478
Наукова стаття
Актуальні питання удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в Україні на основі гармонізації з МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.1 c.44-49
479
Тези
Актуальні проблеми обліку розрахунків з покупцями і замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економіка і менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.70-71
480
Наукова стаття
Аудит за розрахунками з покупцями і замовниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.53-56
481
Тези
Вдосконалення методики обліку основних засобів з урахуванням норм міжнародних стандартів МСФЗ (IFRS) і GAAP


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.174
482
Наукова стаття
Визначення методики проведення ефективного аудиту розрахунків з податку на додану вартість


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.24-28
483
Наукова стаття
Визначення справедливої вартості поточних біологічних активів рослинництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.106-110
484
Наукова стаття
Відмінності обліку та звітості лрнгди за МСБО 17 "Оренда" та П(С)БО 14 "Оренда"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
485
Наукова стаття
Відмінності щодо сутності і класифікації доходів підприємства в бухгалтерському і податковому обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.119-124
486
Тези
Відображення амортизації необоротних активів в системі обліку та звітності з використанням інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін та сталого економічного розвитку: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.169-172
487
Наукова стаття
Відтворення необоротних активів: капітальне будівництво та лізинг


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
c.190-192
488
Тези
Внутрішній аудит природоохоронної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.130-131
489
Наукова стаття
Внутрішній контроль витрат підприємства в системі фінансового управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.50-53
490
Тези
Вплив Угоди про асоціацію України з Європейським союзом на бухгалтерський облік в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.64-70
491
Наукова стаття
Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.22-26
492
Тези
Деякі аспекти представлення фінансової звітності суб’єктами господарювання в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
c.56-58
493
Наукова стаття
Деякі аспекти застосування мсфз 21 при відображенні в обліку операцій в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.9-13
494
Тези
Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази з обліку та аналізу грошових коштів та грошових потоків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Лабораторія думки
c.6-7
495
Тези
Економічна сутність та значення грошових коштів та їх фінансових потоків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.112-114
496
Тези
Економічна сутність та особливості витрат основної діяльності промислового підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Economics: Міжнародна науково-практична конференція
c.60-66
497
Практикум
Економічний аналіз


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Дерун Іван Анатолійович
2014
Савчук О.О.
c.1-100
498
Тези
Закон Сарбейнса-Окслі та розвиток аудиту в світі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у XXI- му столітті: Міжнародна науково-практична конференція
c.211-213
499
Тези
Законодавчо-нормативне забезпечення діяльності підприємств ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.122-124
500
Навчальний посібник
Звітність підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
УБС НБУ
c.1-427
501
Наукова стаття
Імплементація Директиви 2013/34/ЄС в Україні з урахуванням міжнародного досвіду


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.175 c.6-10
502
Наукова стаття
Інформаційна база аналізу доходів підприємства в умовах впровадження МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Ефективна економіка
c.120-124
503
Наукова стаття
Інформаційна складова облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Голубнича Галина Петрівна
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.75-79
504
Наукова стаття
Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна економіка та управління
т.3 c.122-127
505
Практикум
Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі "1С: Бухгалтерія 8 для України")


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
2015
Савчук О.О.
c.1-56
506
Тези
Інформаційні складові облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Modern Directions of Theoretical and Applied Researches: International Scientific Conference
c.1-8
507
Тези
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Лабораторія думки
c.26-27
508
Наукова стаття
Класифікація витрат на природоохоронну діяльність


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна бізнес-економіка та управління
т.4 c.63-70
509
Наукова стаття
Ключлві показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна

2015
510
Наукова стаття
Ключові показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна

2015
511
Наукова стаття
Лізинг в Україні і США: спільне та відмінне


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.100-104
512
Наукова стаття
Мета, завдання та етапи аудиту нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.33-36
513
Тези
Методи оцінки в розрахунках з учасниками підприємства та проблеми їх застосування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.120-122
514
Наукова стаття
Методи та організація аудиту в недержавних пенсійних фондах в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.154-156
515
Наукова стаття
Методика аналізу виробничих запасів на прикладі підприємств будівельної галузі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
516
Тези
Методика бухгалтерського обліку у страхових компаніях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства: Міжнародна науково-практична конференція
c.142-145
517
Наукова стаття
Методика обліку внутрішьогрупових операції: пропозиції щодо вдосконалення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Економіка. Фінанси. Право.
т.10 c.21-25
518
Тези
Методика обліку товарів на підприємствах ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція
c.62-64
519
Тези
Методика проведення аудиту із застосуванням комп'ютерних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країн: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.80-83
520
Наукова стаття
Методика та ораганізація наданих кредитів та відображення їх у звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.29-33
521
Тези
Методичний підхід до формування внутрішньогрупової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Сучасний стан економіки: проблеми та перспективи розвитку: Науково-практична інтернет-конференція
c.98-99
522
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з теорії бухгалтерського обліку для студентів 2-го курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2014
Електронні видання
т.1 c.1-20
523
Наукова стаття
Методичні підходи проведення аналізу грошових коштів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.30-34
524
Словник
Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Фещенко Євгенія Аркадіївна
2015
К. : Логос
c.1-508
525
Монографія
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2014
за ред. Т.І. Єфименко; ДННУ «Акад. фін. управління»
т.2 c.1-276
526
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу “Вступ до спеціальності” із змінами і доповненнями для студентів 1-го курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2014
Електронні видання
т.1 c.1-140
527
Наукова стаття
Напрями удосконалення методики обліку та контролю ефективності використання основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.125-128
528
Наукова стаття
Напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку фінансових результатів та використання прибутку відповідно до вимог податкового законодавства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.14-17
529
Тези
Облік валютної позиції та управління нею як метод мінімізації валютних ризиків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.15-16
530
Тези
Облік витрат на ремонт та поліпшення основних засобів: реалії сьогодення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя: Всеукраїнська науково-практична конференція.
т.2 c.18-19
531
Наукова стаття
Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Актуальні проблеми економіки
т.1 c.451-456
532
Навчальний посібник
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2015
Кондор-Видавництво (посібник)
c.1-203
533
Наукова стаття
Облік капітальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
c.164-169
534
Наукова стаття
Облік надання у фінансову оренду активів банками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.167-172
535
Наукова стаття
Облік основних засобів з урахуванням принципів та положень міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
т.3 c.106-109
536
Тези
Облік переоцінки валютних активів та зобов'язань в умовах коливань валютних курсів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці: Міжнародна конференція
c.130-131
537
Наукова стаття
Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна

2015
Бізнес Інформ
т.2 c.288-296
538
Тези
Облік рослин-носіїв за МСФЗ: аналіз нових вимог до визнання та оцінки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Матеріали Міжнародної науково-практичної конфереції молодих вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 20 березня 2012 р.)
c.178
539
Наукова стаття
Облікова оцінка зобов’язань природоохоронної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.11 c.70-74
540
Матеріали конференції
Облікова політика в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кляченко Валерія В’ячеславівна
2015
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Міжнародна науково-практична конференція
c.64-66
541
Наукова стаття
Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.17-22
542
Наукова стаття
Облікова політика як складова організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах: сучасні реалії


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.5 c.135-138
543
Автореферат
Обліково-аналітичне забезпечення управління необоротними активами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Знання
c.1-20
544
Наукова стаття
Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-господарського контролю основної діяльності будівельних підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Торгівля, комерція, підприємництво
т.18 c.80-84
545
Розділ монографії
Озеленення територій і будівель, створення зелених зон


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2014
Середняк Т.К. (колективна монорафія)
c.140-153
546
Тези
Организация бухгалтерского учета и отчетности в страховых компаниях Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Теоретические и прикладные вопросы науки и образования
т.3 c.69
547
Наукова стаття
Організація внутрішнього контролю виплат працівникам на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.81-85
548
Тези
Організація внутрішнього контролю розрахунків з учасниками і засновниками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.81-83
549
Тези
Організація та етапи контролю орендних операцій на підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.1 c.33-34
550
Наукова стаття
Основні аспекти здійснення контролю витрат виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.139-142
551
Наукова стаття
Основні аспекти управлінського обліку витрат виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.135-138
552
Тези
Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інтеграція України в Європейський і світовий фінансовий простір” (11-13 червня 2014 р.)
c.1
553
Тези
Основні напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.13 c.170
554
Наукова стаття
Особливості автоматизації обліково-аналітичного процесу на підприємствах ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
т.1 c.171-175
555
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
т.1 c.187-190
556
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку діяльності підприємств з іноземними інвестиціями


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.63-67
557
Тези
Особливості визначення бази нарахування ПДВ при продажу акційних товарів на підприємствах торгівлі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.70-71
558
Тези
Особливості визначення доходів при розрахунках в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Здобутки науки у 2014 році: Міжнародна науково-практична конференція
c.14-17
559
Наукова стаття
Особливості використання методу маржинального аналізу Cost-Volume-Profit (витрати-обсяг-прибуток) на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Фінанси, облік і аудит
т.1 c.260-269
560
Тези
Особливості відображення витрат в бухгалтерському обліку та з ціллю оподаткування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-70
561
Тези
Особливості відображення власного капіталу акціонерного товариства в бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
c.28-31
562
Тези
Особливості гармонізації бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів з нормами податкового законодавства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
c.28-31
563
Наукова стаття
Особливості діяльності аудиту підприємств з іноземними інвестиціям


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.60-63
564
Тези
Особливості звітності підприємств з іноземними інвестиціями


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Львівська економічна фундація: Міднародна науково-практична конференція
c.93-95
565
Тези
Особливості калькулювання собівартості продукції на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.1 c.35-37
566
Наукова стаття
Особливості обліку витрат майбутніх періодів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.48-51
567
Тези
Особливості обліку резерву сумнівних боргів в міжнародній практиці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-69
568
Наукова стаття
Особливості обліку та оподаткування розрахунків з учасниками та засновниками підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.44-49
569
Тези
Особливості організації аудиту в недержавних пенсійних фондах в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Бухгалтерський облік, контроль, аналіз в умовах інституційних змін та сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.212-214
570
Наукова стаття
Особливості організації аудиту розрахунків групи підприємств, що використовують комп’ютерні інформаційні системи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Сучасна наука в мережі Internet: Міжнародна наукова інтернет-конференція
c.2-9
571
Наукова стаття
Особливості організації бухгалтерського обліку і звітності в недержавних пенсійних фондах в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.157-161
572
Наукова стаття
Особливості організації обліку виплат працівникм підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.85-88
573
Тези
Особливості організації обліку псування продукції в процесі її реалізації на підприємствах ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення: Міжнародна науково-практична конференція
c.233-236
574
Наукова стаття
Особливості організації обліку та облікової політики на малих підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Голубнича Галина Петрівна
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.78-81
575
Наукова стаття
Особливості податкового обліку виробничих запасів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.67-71
576
Наукова стаття
Особливості проведення аудиту біологічних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.110-114
577
Наукова стаття
Особливості процесів створення та ліквідації підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
578
Тези
Особливості розподілу загальновиробничих витрат на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки" (27 червня 2014 р.)
т.1 c.30-31
579
Наукова стаття
Особливості та відмінності оцінки, визнання та відображення витрат в обліку за П(с)БО, МСФЗ та GAAP


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.19-22
580
Тези
Особливості формування консолідованої фінансової звітності з використанням положень МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми сталого розвитку України в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.61-65
581
Наукова стаття
Особливості ціноутворення та його облік на підприємствах ресторанного господарства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
582
Наукова стаття
Оцінка методики проведення аудиту у страхових компаніях із застосуванням комп`ютерних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
583
Тези
Первинний облік капітальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.115-117
584
Тези
Переваги використання комп'ютерних технологій в бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Проблеми економіки: нові ринки та нові напрями розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.78-81
585
Наукова стаття
Переваги та недоліки лізингових і орендних відносин у господарській діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.2 c.158-164
586
Тези
Переваги та недоліки оцінки біологічних активів за справедливою вартістю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Київський економічний науковий центр
c.89-92
587
Наукова стаття
Питання амортизації основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.168-171
588
Наукова стаття
Порівняльна характеристика обліку розрахунків з покупцями і замовниками за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.77-80
589
Наукова стаття
Порівняльна характеристика ПСБО 9 «Запаси» і МСБО 2 «Запаси»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
Економіка: теорія та практика. Науково-практичний журнал Київського інституту банківської справи
т.2 c.80-86
590
Тези
Порівняння обліку нематеріальних активів згідно З П(С)БО 8 ТА МСБО 38


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економіка і менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.158-161
591
Тези
Порядок продления сроков расчетов по импортным операціям предприятиями-резидентами Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.67-70
592
Тези
Порядок составления и сроки подачи финансовой отчетности страховых компаний Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Современное общество, образование и наука
т.1 c.86-91
593
Наукова стаття
Порядок формування прибутку підприємства та методи його розрахунку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
SWorld
т.316 c.1-6
594
Тези
Практичні аспекти застосування РРО на підприємствах торгівлі при переобладнанні магазинів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.70-73
595
Тези
Проблема визначення прибутку та складання податкової звітності з податку на прибуток


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.55-60
596
Тези
Проблематика обліку операцій банківського кредитування та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
c.212-214
597
Наукова стаття
Проблеми гармонізації бухгалтерського обліку доходів відповідно до податкового законодавства та міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.125-128
598
Тези
Проблеми обрання валюти в системі контролінгу як інформаційної складової прийняття управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
c.83-85
599
Тези
Проблеми сутності обліково-аналітичного забезпечення у системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2015
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.48-50
600
Тези
Проблеми уніфікації та напрями удосконалення методики обліку та складання звітності основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: Міжнародна науково-практична конференція
c.128-130
601
Тези
Проблемні аспекти бухгалтерського обліку доходів майбутніх періодів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Досягнення і перспективи сучасної науки: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.24-25
602
Тези
Процедури оцінки рівня суттєвості та ризиків аудиту консолідованої фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Проблеми економіки: нові ринки та нові напрями розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.58-62
603
Наукова стаття
Реалізація моделі контролінгу на підприємствах будівельної галузі України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Socio-economic Aspects of Development of Economics and Management
т.2 c.171-174
604
Тези
Регулювання фондового ринку в умовах кризи: досвід США


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.179-186
605
Тези
Роль конвергенції облікових систем в активізації світового фондового ринку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.160-162
606
Наукова стаття
Система формування аналітичних показників як база економічного аналізу фінансового стану підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Михальська Олена Леонідівна
2014
Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин
т.1 c.88-94
607
Тези
Складання фінансової звітності малими підприємствами хгідно з НП(С)БО та МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Modern Directions of Theoretical and Applied Researches: International Scientific Conference
c.1-6
608
Тези
Стандарти внутрішнього контролю CobIT


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Майбутнє – аудит: Міжнародна науково-практична конференція
c.26-29
609
Матеріали конференції
Сутність каіпатальних інвестицій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.114-115
610
Тези
Суть та загальна методика обліку розрахунків з бюджетом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми і перспективи економіки і управління
c.92-96
611
Тези
Суть та загальна методика обліку рорахунків з бюджетом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми та перспективи економіки і управління: Міжнародна науково-практична конференція
c.92-96
612
Тези
Сучасний підхід до визначення сутності внутрішнього аудиту у системі корпоративного управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи: Міжнародна науково-практична конференція
c.167-168
613
Тези
Тактика и стратегия институционального регулирования фондового рынка в условиях кризиса


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Проблемы социально-ориентированного инновационного развития белорусского общества и профсоюзы: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.108-110
614
Тези
Теоретико-методичні підходи до контролю виробничих запасів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін та сталого економічного розвитку: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.118-120
615
Наукова стаття
Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2015
Економіка. Менеджмент. Бізнес
т.1 c.93-97
616
Словник
Термінологічний глосарій наукових категорій з курсу “Метологія наукових економічних досліджень” укладений для студентів магістратури 1-го року навчання за спеціальністю “Облік і аудит”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2014
Електронні видання
т.1 c.1-16
617
Тези
Трансфертное ценообразование как инструмент контроллинга на предприятиях ресторанного хозяйства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Актуальні питання економічних наук: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.92-95
618
Наукова стаття
Удосконалення відображення амортизації необоротних активів в системі обліку та звітності на основі використання інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.146-149
619
Наукова стаття
Удосконалення методики контролю спеціального фонду бюджетної установи в умовах реформування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
т.3 c.218-221
620
Наукова стаття
Удосконалення методики розрахунку фінансових результатів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
SWorld
т.346 c.1-7
621
Тези
Удосконалення методики та організації контролю за надходженням та використанням коштів спеціального фонду бюджетної установи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Актуальні питання сучасної економіки: Всеукраїнська заочна наукова конференція
т.2 c.8-9
622
Наукова стаття
Удосконалення обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
623
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності власного капіталу на основі гармонізації та стандартизації з міжнародними стандартами бухгалтерского обліку та фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.45-49
624
Тези
Удосконалення обліку лізингових операцій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Сучасні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці: Міжнародна конференція
c.98-99
625
Тези
Удосконалення обліку та звітності у страхових компаніях на основі їх гармонізації та стандартизації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відосин: Міднародна пауково-практична конференція
c.63-67
626
Тези
Удосконалення системи внутрішнього контролю кредитних операцій банків на основі моделі СOSO II


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на економічну систему країни: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.92-94
627
Наукова стаття
Удосконалення фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджетної установи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.2 c.21-26
628
Наукова стаття
Удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в Україні на основі стандартизації та гармонізації з МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
т.1 c.180-186
629
Тези
Умови надання та порядок нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2015
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.345-346
630
Наукова стаття
Учет производственных затрат на масложирових предприятиях в условиях бюджетирования


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Экономика, управление, инновации: теория, методология и концепция модернизации
т.1 c.57-62
631
Наукова стаття
Фінансова звітність в контексті міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.17-21
632
Підручник
Фондовий ринок


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
К.: Знання
т.2 c.1-621
633
Тези
Формування концепції обліку та оцінки резерву під кредитні ризики банків в умовах кризи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2015
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.242-243
634
Наукова стаття
Характеристика наданих кредитів як об'єкту обліку і звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.25-29
635
Замітка
Чи житимуть ОСББ, якщо їх оподаткувати?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2015
Урядовий кур’єр
т.48 c.4
636
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку курсових різниць при розрахунках в іноземній валюті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.11-17
637
Тези
«Гнучкі» бюджети в оцінці діяльності «центрів відповідальності» на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Збітник тез міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту" (9-10 травня 2014 р.)
т.1 c.12-15
638
Наукова стаття
«Гнучкі» бюджети в системі аналізу процесу бюджетування виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Михальська Олена Леонідівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.153 c.114-119
639
Тези
A Brand Dynamics Approach To The Product Portfolio Management On A Dairy Products Market


Економічний факультет
Міжнародної економіки та маркетингу
Обліку та аудиту
Бутенко Наталія Василівна

2014
Збірник тез міжнародної наукової конференції "Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток" (9-10 жовтня 2014 р.)
т.1 c.56
640
Тези
A Systemic Approach to the Formation of Analytical Indicators of the Economic Analysis of the Financial Condition of the Enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Шарманська Валентина Миколаївна
Головко Віктор Іванович
2013
Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентноспроможність національної економіки” 2013 р.
т.1 c.163-167
641
Наукова стаття
Accounting Standardization Based on International Practice for the Ukrainian Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Швець Віктор Григорович
2014
Actualne naukowe problemy: rozpatrzenie, decyzja, praktyka
т.2 c.27-32
642
Наукова стаття
Actual Problems of Analysis of Material Damage Caused the Mass Action in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2014
Сomplex systems security management: International Scientific Conference
c.85-91
643
Наукова стаття
Analysis of the Implementation of IFRS by Countries with Economies in Transition


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.94-98
644
Наукова стаття
Disclosure of the importance of basic financial instruments


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Actualne naukowe problemy: rozpatrzenie, decyzja, praktyka
т.1 c.21-27
645
Наукова стаття
Financial reporting and source documents of Ukrainian enterprises when applying the IFRS


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
Голубнича Галина Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.29-34
646
Наукова стаття
Justification of the Comprehensive by-Process Approach to Internal Auditing on Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Общество и экономика постсоветсткого пространства
т.6 c.209-212
647
Наукова стаття
Legislative and statutory regulation of internal control over current liabilities at the company


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
European Applied Sciences
т.8 c.217-220
648
Наукова стаття
Methodological bases of practical application of production cost management at oil and fat enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
European Applied Sciences
т.7 c.98-100
649
Наукова стаття
Risk assessment and management as the component of the internal control system of milk processing companies


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
European Journal of Economic Studies
т.2 c.118-128
650
Наукова стаття
Tax Audit the Accrual and Payment of Value Added Tax


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.49-50
651
Тези
The economic essence and importance of intangible assets in the enterprise system


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
c.58-60
652
Наукова стаття
The Essence of Intellectual Capital in Economics and Accounting


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
c.498-511
653
Тези
Актуальні аспекти обліку витрат на навчання і перепідготовку кадрів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України” (16 травня 2014 р.)
т.1 c.185-186
654
Наукова стаття
Аналіз доходів бюджетної установи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.197-199
655
Наукова стаття
Аналіз необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України за допомогою методів економіко-математичного моделювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2014
Економічний простір
т.82 c.211-223
656
Наукова стаття
Аналіз нормативно-правової бази бухгалтерського обліку праці та заробітної плати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.152-154
657
Наукова стаття
Аудит природоохоронної діяльності підприємства: фінансовий чи екологічний?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.204-207
658
Тези
Аудит природоохоронної діяльності підприємства: фінансовий чи екологічний?


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали ІII Міжнародної науково - практичної конференції молодих учених "Зелений бізнес: життя заради майбутнього 2014"
т.1 c.189-191
659
Тези
Базові економічні теорії формування та удосконалення фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Голубнича Галина Петрівна
2012
Збірник тез ХІ Міжнародної наукової конференції “Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю”
т.1 c.329-331
660
Наукова стаття
Бухгалтерський облік і фінансова звітність недержавних пенсійних фондів в умовах переходу до міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Швець Віктор Григорович
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.12 c.30-38
661
Тези
Важливість формування облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
c.47-49
662
Тези
Визначення об’єктів внутрішнього контролю операцій з поточними зобов’язаннями на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення», (6-7 квітня, 2012 р.)
c.60-61
663
Тези
Визначення політики формування і використання необоротних активів на мікрорівні за допомогою економічного аналізу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.155-157
664
Наукова стаття
Внутренний аудит как средство повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук
c.132-135
665
Наукова стаття
Внутрішній аудит як засіб підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.7 c.80-82
666
Наукова стаття
Внутрішній контроль та аудит в управлінні ризиками на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна
т.44 c.148-152
667
Наукова стаття
Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі як шлях до інтеграції у світову спільноту


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.6 c.88-91
668
Наукова стаття
Гармонізація бухгалтерського обліку і фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.100-103
669
Наукова стаття
Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.10 c.97-100
670
Наукова стаття
Діяльність недержавних пенсійних фондів як об’єкт обліку та звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2013
Фінанси України
c.100-108
671
Наукова стаття
Документальное оформление хозяйственных операций по текущим обязательствам на предприятии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Современный научный вестник
c.5-11
672
Наукова стаття
Економічна сутність зобов’язань як елементу облікової політики підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.166-169
673
Наукова стаття
Економічна та облікова сутність необоротних активів та удосконалення їх класифікації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2011
Економічний форум
т.3 c.374-378
674
Наукова стаття
Економічний аналіз ефективності реформування системи охорони здоров’я України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.116-118
675
Наукова стаття
Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.49-57
676
Наукова стаття
Ефективність застосування методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Економічний аналіз
c.124-131
677
Тези
Забезпечення якісного розкриття інформації на фондовому ринку в умовах глобалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
c.130-133
678
Тези
Забезпечення якісного розкриття інформації на фондовому ринку в умовах глобалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.130-133
679
Наукова стаття
Заборгованість населення житлово-експлуатаційним підприємствам: практичні аспекти погашення та врегулювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна

2014
Фінанси України
т.6 c.30-39
680
Тези
Законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку запасів в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.)
c.53-56
681
Наукова стаття
Зарубіжний досвід сертифікації внутрішніх аудиторів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки
т.2 c.247-255
682
Навчальний посібник
Звітність підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
К.: РВЦ НУБіП України
т.1 c.1-290
683
Тези
Інформаційно-організаційна модель комплексного економічного аналізу необоротних активів на промислових підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (7 березня 2014 р.)
т.1 c.199-202
684
Тези
Класифікація необоротних активів підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни” (25-26 січня 2014 р.)
т.2 c.126-128
685
Тези
Класифікація фінансових інструментів згідно із положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали міжнародної наукової конференції
т.1 c.56-58
686
Наукова стаття
Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.33-38
687
Практикум
Лабораторний комп’ютерний практикум з економічного аналізу для студентів економічних спеціальностей кваліфікаційного рівня ОКР “Бакалавр”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Дерун Іван Анатолійович
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-89
688
Наукова стаття
Маржинальний аналіз поведінки витрат на основі їх розподілу на релевантні та нерелевантні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки
т.3 c.57-65
689
Тези
Метод маржинального анализа «Cost-Volume-Profit» в управление деятельности масложировым предприятием


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук»
т.1 c.75-77
690
Наукова стаття
Методика оцінювання надійності постачальників молочної сировини для молокопереробного підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Проблеми науки
т.1 c.42-51
691
Наукова стаття
Методика оцінювання ризиків, пов’язаних з поточними зобов’язаннями та управління ними на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економіка. Фінанси. Право
c.19-27
692
Тези
Методика проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки” (24-25 січня 2014 р.)
т.1 c.111-114
693
Тези
Методика факторного аналізу витрат в системі управління фінансами олійно-жирових підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.30-31
694
Тези
Методичні засади управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (25-26 жовтня 2013 р.)
т.1 c.30
695
Наукова стаття
Методичні положення внутрішнього аудиту витрат на автотранспортних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.99-103
696
Тези
Методы усовершенствования внутреннего контроля на молокоперерабатывающих предприятиях Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2014»
т.4 c.1
697
Наукова стаття
Міжнародний досвід щодо впливу застосування МСФЗ на оподаткування прибутку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна

2013
Реформування підходів до визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток: зб. наук. праць за матер. наук.-практ. круглого столу, 11 липня 2013 року
т.1 c.19-23
698
Тези
МСБО, як основний орієнтир вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
т.1 c.69-71
699
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу “Вступ до спеціальності” із змінами і доповненнями для студентів 1-го курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
2014
Електронні видання
т.1 c.1-140
700
Наукова стаття
Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Облік і фінанси
т.4 c.21-34
701
Тези
Напрями використання результатів аналізу в управлінні рухом нематеріальних активів та їх ефективним використанням


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.83-85
702
Наукова стаття
Напрями удосконалення методів і процедур аудиту виробничих запасів на прикладі макаронної фабрики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.13-19
703
Тези
Напрями удосконалення методів і процедур аудиту об’єктів інтелектуальної власності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.80-83
704
Тези
Незалежність та об’єктивність внутрішніх аудиторів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку" (16-17 травня 2014 р.)
т.1 c.303-306
705
Наукова стаття
Необхідність адаптації та реформування вітчизняної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.104-106
706
Монографія
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності


Економічний факультет
Екологічного менеджменту та підприємництва
Обліку та аудиту


Засадний Богдан Андрійович
Швець Віктор Григорович
Мельник Тетяна Григорівна
Голубнича Галина Петрівна

Бойко Катерина Валентинівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2013
ДННУ "Академія фінансового управління"
т.1 c.1-294
707
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку зобов’язань


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.163-166
708
Тези
Обгрунтування доцільності використання комплексного підходу у внутрішньому аудиті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “ Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці ”(3-4 квітня 2014 р.)
т.1 c.339-342
709
Наукова стаття
Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Облік і фінанси
т.1 c.48-55
710
Наукова стаття
Облік доходів і видатків бюджетних установ у вітчизняній та світовій практиці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.194-197
711
Наукова стаття
Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2011
Формування ринкових відносин в Україні
т.11 c.43-47
712
Наукова стаття
Облік і контроль грошових коштів у комп’ютерному середовищі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна
2014
Вісник Університету банківської справи Національного банку України
т.1 c.228-232
713
Тези
Облік і контроль за використанням грошових коштів та їх потоків у бюджетних установах охорони здоров’я


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
c.31-33
714
Наукова стаття
Облік і контроль поточних зобов’язань в умовах застосування комп’ютерних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Економіка та держава
т.6 c.60-64
715
Наукова стаття
Облік податку на прибуток: сучасні тенденції оподаткування прибутку в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.51-53
716
Тези
Облік природоохоронних витрат: визнання умовного зобов’язання чи створення резерву на ліквіацію негативних екологічних наслідків


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
717
Наукова стаття
Облік природоохоронної діяльності: забезпечення надійною інформацію потреб користувачів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Формування ринкових відносин в Україні
т.156 c.166-169
718
Наукова стаття
Облік, аналіз і контроль собівартості продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.239-242
719
Тези
Обліково-аналітичний аспект особливостей підприємницької діяльності: сучасний стан та проблеми обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.79-80
720
Тези
Оподаткування прибутку підприємств в умовах реформування податкового законодавства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.39-40
721
Наукова стаття
Оприбуткування необоротних активів, які перебували у приватній власності підприємця до започаткування бізнесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2013
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.18 c.30-34
722
Тези
Організаційно-інформаційна модель економічного аналізу собівартості продукції підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.104-206
723
Наукова стаття
Організація аудиту нематеріальних активів у сучасних умовах господарювання України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.163-166
724
Тези
Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності нематеріальних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика” (28-29 березня 2014 р.)
т.1 c.ч.3
725
Тези
Основні потреби користувачів бухгалтерського обліку природоохоронної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.75-76
726
Тези
Особливості бухгалтерського обліку відпускних


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту та контролю в умовах трансформації економіки” (21-22 лютого 2014 р.)
т.1 c.93-95
727
Наукова стаття
Особливості ведення обліку поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Бухгалтерський облік і аудит
т.4 c.11-18
728
Тези
Особливості визнання та вартісного оцінювання інвестиційних ризиків в бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали Міжвузівської наукової конференції “Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави” (22-23 листопада 2013 р.)
т.1 c.67-71
729
Тези
Особливості визначення поняття і сутності внутрішнього аудиту в системі управління підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
т.1 c.196-198
730
Наукова стаття
Особливості застосування методики факторного аналізу витрат на сучасних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Банківська справа
c.31-35
731
Тези
Особливості нарахування допомоги по тимчасовій втраті працездатності працівника


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (10-11 квітня 2014 р.)
т.1 c.29-31
732
Наукова стаття
Особливості організації бухгалтерського обліку розрахунків із бюджетом


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.12-16
733
Тези
Особливості розрахунку середньої заробітної плати


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.92-94
734
Тези
Особливості сучасного стану реформування обліку й звітності суб‘єктів малого підприємництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.25-27
735
Наукова стаття
Особливості факторного аналізу собівартості продукції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна

2013
Комунальне господарство міст. Серія "Економічні науки"
т.108 c.318-324
736
Наукова стаття
Отображение хозяйственных операций по текущим обязательствам в бухгалтерском учете предприятия


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Альманах современной науки и образования
c.106-110
737
Тези
Оцінка бізнесу при проведенні Due Diligence


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2014
Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “ Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці ”(3-4 квітня 2014 р.)
т.1 c.44-47
738
Наукова стаття
Оцінка вибору програмного забезпечення для ведення обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.38-44
739
Наукова стаття
Передумови удосконалення обліку виробничого капіталу в малому бізнесі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2013
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.3 c.55-59
740
Наукова стаття
Планирование внутреннего аудита на предприятии


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Materials of the International scientific and practical conference "A New View on the Economy - the Trend of Innovative Development" (July 25, 2014)
т.1 c.160-163
741
Тези
Податкові різниці в умовах реформування податкового законодавства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (7 березня 2014 р.)
т.1 c.213-214
742
Наукова стаття
Поняття і сутність внутрішнього аудиту в системі управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Незалежний аудитор
т.4 c.64-68
743
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату


Економічний факультет
Географічний факультет

Метеорології та кліматології
Екологічного менеджменту та підприємництва
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Обліку та аудиту
Нікітченко Юлія Станіславівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна

Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Мельник Тетяна Григорівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
744
Наукова стаття
Практика використання методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2014
745
Тези
Проблеми впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації” (7 березня 2014 року)
т.1 c.100-101
746
Наукова стаття
Проблеми обліку власного капіталу України в умовах ринкової економіки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна

2014
Регіональна економіка та управління
т.2 c.25-27
747
Тези
Проблеми обліку інвестиційної нерухомості та шляхи їх подолання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Матеріали Міжнародної науково-апрктичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційної нестабільності” (21-23 листопада 2013 р.)
т.1 c.90-92
748
Тези
Проблеми уніфікації бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції “Особливості модернізації фінансово-економічної системи” (6-7 березня 2014 р.)
c.61-63
749
Наукова стаття
Програма визначення та оцінювання ризиків на молокопереробних підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Швець Віктор Григорович
2014
Проблеми економіки
т.1 c.103-109
750
Наукова стаття
Регістри спрощеної форми обліку поточних зобов’язань


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.21 c.22-33
751
Тези
Роль оподаткування в стимулюванні розвитку фондового ринку України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали науково-практичної конференції "Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування" 18 грудня 2013 р.
c.62-64
752
Тези
Роль управління ризиками у системі внутрішнього аудиту сільськогосподарських підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Теорія та практика управління економічним розвитком: Міжнародна науково-практична конференція
c.223-225
753
Наукова стаття
Справедлива вартість – доcтовірний та правдивий метод оцінки зобов’язань на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.103-110
754
Наукова стаття
Стандартизація бухгалтерського обліку на підприємствах України відповідно до міжнародної практики облікового процесу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
755
Тези
Статистичний аналіз необоротних активів на підприємствах України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” (25-26 жовтня 2013 р.)
т.1 c.122-124
756
Наукова стаття
Структура та особливості формування обліково-інформаційного забезпечення управління автотранспортними підприємствами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.95-99
757
Наукова стаття
Сутність витрат підприємства та їх класифікація


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.126-129
758
Наукова стаття
Сутність категорії «поточні зобов’язання» в бухгалтерському обліку молокопереробного підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.21 c.100-105
759
Наукова стаття
Сутність та значення основних фінансових інструментів фондового ринку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
c.132-136
760
Тези
Сучасний стан звітності природоохоронної діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку" (16-17 травня 2014 р.)
т.1 c.180-182
761
Тези
Тенденції розвитку венчурного фінансування інновацій в Україні та їх вплив на бухгалтерський облік


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд” (14-15 березня 2014 року)
т.2 c.29-31
762
Матеріали конференції
Теоретико-методологічні засади обліку в недержавних пенсійних фондах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2014
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: проблеми теорії та практики: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
c.204-206
763
Наукова стаття
Теоретичні засади визначення сутності поняття "поточні зобов’язання"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.19 c.208-212
764
Тези
Удосконалення бухгалтерського обліку в державному секторі України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспіратів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка/ За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича. Київ: ВЦ "Принт-центр"
т.12 c.373-376
765
Наукова стаття
Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2009
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
c.40-42
766
Наукова стаття
Удосконалення облiку виробничих запасiв на основi їхньої гармонiзацiї та стандартизацiї


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна

2012
Інтернет- видання
т.1 c.25-27
767
Тези
Удосконалення облікового забезпечення діяльності некомерційного сектору економіки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2014
Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “ Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці ”(3-4 квітня 2014 р.)
т.1 c.202-205
768
Наукова стаття
Удосконалення обліку і аналізу розрахунків з покупцями та постачальниками


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.37-41
769
Наукова стаття
Удосконалення обліку і звітності об’єктів інтелектуальної власності на основі їх гармонізації та стандартизації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.46-50
770
Наукова стаття
Удосконалення обліку прибутку підприємств пивоварної промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.12 c.94-99
771
Наукова стаття
Факторний аналіз рентабельності необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2014
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.710 c.144-148
772
Наукова стаття
Факторний аналіз та моделювання ефективного формування та використання об’єктів інтелектуальної власності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.41-45
773
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий аналіз


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-42
774
Тези
Формування облікової політики підприємства в частині незавершеного виробництва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичній конференції “Особливості модернізації фінансово-економічної системи” (6-7 березня 2014 р.)
c.52-54
775
Наукова стаття
Формування облікової політики підприємства та її впливу на систему управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Економічні студії
т.1 c.41-44
776
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення проведення контролю доходів і видатків спеціального фонду на прикладі державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина №11 МОЗ України"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.111-116
777
Тези
Шляхи вдосконалення та світовий досвід державного контролю розрахунків з оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку" (7-8 лютого 2014 р.)
т.2 c.51-53
778
Тези
Шляхи зменшення витрат на виробництво продукції на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції розвитку економіки у 2014 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти” (31 січня 2014 р.)
c.116-118
779
Тези
Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Шляхи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів” (7-8 лютого 2014 р.)
т.1 c.87-89
780
Наукова стаття
Экологически ответственный бизнес: бухгалтерский подход к экологическому налогу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2014
Materials of the International scientific conference “New Approaches in Economy and Management” (September 15-16, 2014)
т.1 c.31-38
781
Наукова стаття
ABC-XYZ аналіз в управлінні матеріальними запасами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.13-15
782
Тези
Company's Accounting Policy as an Element of Accounting Regulation of Non-current Assets


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Finance and accounting
т.3 c.36-38
783
Наукова стаття
Criticality analyzes of the financial accounting reformation in the state sector of Ukraine and attempt to harmonize them


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
European Applied sciences: modern approaches in scientific researches
c.148.0000
784
Наукова стаття
Due diligence як нова форма комплексної аналітичної перевірки підприємств


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.210.0000
785
Тези
Fixed Asset Accounting Software Selection for Industrial Enterprises


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
European Applied sciences: modern approaches in scientific researches
c.51-53
786
Improvement of the internal costs control


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Nauka i studia Journal
c.15.0000
787
Наукова стаття
Modern techniques of product costing at industrial enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
т.8 c.66-73
788
Тези
Oil and Fat Businesses: Composition Peculiarities of Accounting Management of Production Costs


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Problems and prospects of socio-economic territories development: Collections of materials of the international scientific conference
т.1 c.56-57
789
Тези
Peguliarities and procedures of the audit of credits of banks


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки
c.244.0000
790
Тези
Relevant approaches to calculation of product cost under industrial globalization // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2012 р.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Невідоме
c.562.0000
791
Наукова стаття
Risk Assessment and Mitigation in the Context of Risk-based Internal Capital


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Дорош Ніна Іванівна
2013
Фінансовий простір
т.3 c.26-31
792
Наукова стаття
Tangible Long-term Asset Accounting Software Selection in Ukraine: Case Study


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrostructure Development
т.2 c.185-198
793
Наукова стаття
The comparative analysis of tax system of Ukraine and foreign countries // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach: research articles


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2012
794
Тези
The reflection of information about leasing and rent in accounting


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.139.0000
795
Наукова стаття
The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
796
Наукова стаття
Альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва та видів калькуляцій на промислових підприємствах в умовах глобалізації


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Міжнародна економічна політика
т.2 c.163-170
797
Тези
Аналіз ймовірності банкрутства підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірка тез доповідей ІII МНПК «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»
c.21.0000
798
Наукова стаття
Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.141 c.174-181
799
Наукова стаття
Аналіз руху грошових коштів та потоків для прийняття ефективних управлінських рішень


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.1 c.15-18
800
Наукова стаття
Аналіз туристичної діяльності Карпатського регіону


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць. Економічні науки: ПВНЗ “ Буковинський університет
т.9 c.274.0000
801
Наукова стаття
Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: Теоретичні аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
c.146.0000
802
Тези
Бухгалтерський облік фінансових інвестицій: відмінності методів оцінки у П(С)БО та МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Економіка і підприємництво: теоретико–методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю: Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів
c.37-38
803
Наукова стаття
Бюджетування витрат виробничих олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.183-188
804
Тези
БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ// 20 річчя аудиту: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 2013р., 19-20 квітня, м. Сімферополь.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
805
Тези
Види групувань виробничих витрат за напрямами та ознаками // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 3-4 грудня 2012 р.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
806
Наукова стаття
Використання результатів економічного аналізу в ефективному управлінні бюджетними коштами підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
т.4 c.231.0000
807
Наукова стаття
Використання систематизованої класифікації витрат для підвищення ефективності організації їх обліку та аналізу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
т.4 c.226.0000
808
Наукова стаття
Використання справедливої вартості в бухгалтерському обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2012
Бухгалтерський облік і аудит
т.12 c.20-27
809
Наукова стаття
Відображення зобов’язань у фінансовій звітності за міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Матеріали XIX МНПКї «Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики», м. Київ, 15 – 16 березня 2013 року
c.63.0000
810
Тези
Відображення фінансових результатів діяльності підприємства у фінансовій звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції ЖДТУ
c.221.0000
811
Наукова стаття
Вплив вибору методу трансфертного ціноутворення на формування оподатковуваного прибутку за МСФЗ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
ВПЦ "Київський університет"
c.31.0000
812
Тези
Впровадження автоматизованих інформаційних технологій в організації бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МНПК «Проблеми фінансової нестабільності економіки країни», м. Дніпропетровськ, 1-2 березня 2013 року
c.76.0000
813
Тези
Впровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в військові частини та заклади


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
c.45.0000
814
Тези
Гармонізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності України за Міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту


2013
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.23.0000
815
Наукова стаття
Державне регулювання у сфері "електроного документообігу" в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного економічного університету
т.48 c.233.0000
816
Наукова стаття
Диференціація терміна "суттєвість" у державному секторі України: обліковий та аудиторський аспект


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія»
c.243.0000
817
Наукова стаття
Досвід та перспективи впровадження кайдзен-костінгу в промисловості


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Науковий журнал Бізнес інформ
т.8 c.273-277
818
Тези
Законодавчо-нормативне забезпечення обліку й аналізу грошових коштів та потоків підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами. Збірник тез доповідей III наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів м.Львів 22/03/2013
c.45.0000
819
Наукова стаття
Использование современных информационных технологий в ведении учета долгосрочных активов в Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2012
European Researcher
т.12 c.2141-2145
820
Монографія
Інноваційні механізми стратегії фінансового управління


Економічний факультет
Обліку та аудиту


Гура Надія Олександрівна
2012
ДННУ "Академія фінансового управління"
c.170-185
821
Тези
Інституційне регулювання фондового ринку як фактор підвищення його надійності в умовах фінансової кризи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформаційм: збірник тез Міжнародна наукова конференція (Київ, 20-21 лютого 2013 р.)
c.196-199
822
Наукова стаття
Кайдзен-костинг: японский подход к управлению затратами на промышленных предприятиях Украины // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Регіональна економіка
823
Праці конференції
Классификация долгосрочных активов в учетной системе Украины для потребностей управления


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы: Всероссийская научная конференция
c.25-28
824
Тези
Ключові відмінності між поняттями "калькуляція" та "калькулювання // Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
825
Тези
Ключові відмінності між поняттями "калькуляція" та "калькулювання // Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. проф. В. Д. Базилевича


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
826
Наукова стаття
Ключові недоліки у підходах до костінгу продукції промисловості// Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet-конференція "Зимові читання, присвячені видатним вченим у галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю" м. Житомир, 20-21 лютого 2013 р.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
827
Наукова стаття
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ БЮДЖЕТУВАННІ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
c.104.0000
828
Наукова стаття
Концепція бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2012
Фінанси України
т.10 c.97-108
829
Наукова стаття
Медогляди працівників: від організації до обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
c.56.0000
830
Наукова стаття
Межі компетентності експерта з судово-бухгалтерської експертизи


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
т.4 c.128.0000
831
Наукова стаття
Метод нарахування доходів та витрат в умовах реформування бухгалтерського обліку в державному секторі


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Ефективна економіка
c.0.0000
832
Наукова стаття
Методи та організація економічного аналізу розрахунків з оплати праці


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник мнпк «Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми та шляхи розвитку». м. Сімферополь, 22-23 березня 2013 року
c.26.0000
833
Наукова стаття
Методика ідентифікації, оцінювання та мінімізації ризиків управління необоротними активами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Ефективна економіка
т.9 c.45-49
834
Наукова стаття
Методика обліку амортизації необоротних активів підприємства в контексті Податкового кодексу України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
c.28.0000
835
Наукова стаття
Методика обліку формування необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Проблеми науки
т.5 c.32-36
836
Наукова стаття
Методика проведення внутрішнього аудиту власного капіталу в акціонерних товариствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.178.0000
837
Наукова стаття
Методика проведення внутрішнього аудиту готової продукції на підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.262.0000
838
Наукова стаття
Методика формування звітності з ЄСВ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Головбух: праця та зарплата
c.18.0000
839
Наукова стаття
Методичні засади обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах в умовах бюджетування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Культура народов Причерноморья
т.256 c.175-179
840
Буклет
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямом підготовки 6.050309 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-26
841
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Засадний Богдан Андрійович
Мисака Ганна Вікторівна
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
842
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Швець Віктор Григорович
Засадний Богдан Андрійович
Мисака Ганна Вікторівна
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
843
Буклет
Методичні рекомендації для виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.05030901 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-29
844
Тези
Механізм стабілізації функціонування фондового ринку на основі гармонізації облікових систем


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.167-171
845
Наукова стаття
Міжнародний досвід застосування МСФЗ: переваги та недоліки для України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.255.0000
846
Наукова стаття
Напрями удосконалення методології обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.176.0000
847
Наукова стаття
Необхідність застосування аналізу відносних показників грошових коштів та потоків на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МК «Реформування та розвиток науки: сучасні виклики», м. Київ, 2 лютого 2013 року.
c.44.0000
848
Наукова стаття
Нормативне регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів бюджетних наукових установ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
т.2 c.248.0000
849
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва та промислового костінгу на молокопереробних підприємствах


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Еконовіка. Фінанси. Право. - №6. - Київ
т.3 c.51-54
850
Наукова стаття
Облік природокористування як інструмент ефективного управління підприємством


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Проблеми стійкого розвитку національних економік: Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук
c.380.0000
851
Наукова стаття
Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Економіка. Фінанси. Право
т.4 c.13.0000
852
Наукова стаття
Організація обліку прибутку підприємства: питання облікової політики та документування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2012
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
т.3 c.169-174
853
Наукова стаття
Основні аспекти складання висновку при проведенні судово-бухгалтерської експертизи


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.169-171
854
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку та звітності нарахування та сплати ЄСВ


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.48.0000
855
Тези
Особливості визнання та вартісного оцінювання інвестиційних ризиків в бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2013
Матеріали Міжвузівської наукової конференції “Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави” (22-23 листопада 2013 р.)
c.67-71
856
Тези
Особливості класифікації активів та пасивів недержавних пенсійних фондів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.452-454
857
Наукова стаття
Особливості нормативного регулювання бухгалтерського обліку надходження та вибуття основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
c.27.0000
858
Тези
Особливості обліку оренди основних засобів відповідно до національних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МК «Реформування та розвиток науки: сучасні виклики», м. Київ, 2 лютого 2013 року.
c.10.0000
859
Тези
Особливості обліку ремонту та модернізації основних засобів відповідно до національних та міжнародних стандартів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.25.0000
860
Наукова стаття
Особливості оцінки необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Економічний аналіз
т.10 c.419-423
861
Наукова стаття
Особливості оцінки об’єктів бухгалтерського обліку за справедливою вартістю


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.205.0000
862
Наукова стаття
Особливості складання фінансової звітності страховими компаніями за міжнародними стандартами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Бойко Катерина Валентинівна

2013
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.20 c.55-64
863
Наукова стаття
Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Михальська Олена Леонідівна
2013
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
т.2 c.56-59
864
Тези
Перевірка касової дисципліни на підприємстві


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Економічна політика держава в умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція
c.39.0000
865
Наукова стаття
Перспективи імплементації кайдзен-костінгу на підприємствах-виробниках молочної продукції // РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ – Частина ІІІ (Економічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ 2013 р.// Центр наукових публікацій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Невідоме
c.47.0000
866
Тези
Поняття судово-бухгалтерської експертизи статус експерта за новим Кримінально-процесуальним кодексом.


Економічний факультет
Обліку та аудиту

Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки
c.257.0000
867
Тези
Природокористування: облік доходів отриманих в результаті екологічного аспекту діяльності підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник тез ХХІІІ МНПК "Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країни"
868
Наукова стаття
Проблеми бухгалтерського та податкового обліку амортизації необоротних активів підприємства та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
c.32.0000
869
Наукова стаття
Проблеми обліку дебіторської заборгованості та шляхи їх вирішення


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна

2013
Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива».
c.183.0000
870
Наукова стаття
Проблеми оцінки поточних зобов’язань у бухгалтерському обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МНПК «Проблеми фінансової нестабільності економіки країни», м. Дніпропетровськ, 1-2 березня 2013 року
c.103.0000
871
Наукова стаття
Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.103-113
872
Наукова стаття
Проблеми формування і застосування облікової політики підприємств України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник
c.167.0000
873
Наукова стаття
Проблемные аспекты оценки необоротных активов


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Экономика. Управление. Право.
т.5 c.38-42
874
Навчальний посібник
Професійне управління житловою нерухомістю: правові, організаційні, економічні і фінансові аспекти


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2013
ФОП Пятаков Ю.О.
c.1-59
875
Тези
Развитие учётно-аналитического информационного обеспечения предприятий


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна

2013
Economics, Healthcare and Education in the Modem World (October 3-8, Opole, Poland) Collections of Materials of the International Scientific Conference
c.22.0000
876
Тези
Рациональные методы промышленного костинга в условиях индустриальной глобализации // Сборник материалов научно-практической конференции // Новосибирск – 2012 г


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Невідоме
c.256.0000
877
Наукова стаття
Розвиток обліково-аналітичної науки через призму студентських наукових робіт


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.51 c.54-55
878
Наукова стаття
Розкриття інформації про нематеріальні активи в умовах реформування національної системи бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Збірник наукових праць студентів економічного факультету КНУ ім.Т.Шевченка / За заг. ред. проф. В.Д.Базилевича
c.99.0000
879
Тези
Система обліку природокористування як важливий елемент забезпечення підприємницької діяльності у рамках дії Кіотського протоколу


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Матеріали XIX МНПКї «Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики», м. Київ, 15 – 16 березня 2013 року
c.55.0000
880
Наукова стаття
Складові елементи технологічного регламенту контролю необоротними активами підприємтсва


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Актуальні проблеми забезпечення сталого економічного розвитку
т.2 c.59.0000
881
Наукова стаття
Способи та прийоми перевірки правильності оплати праці працівників та нарахувань на заробітну плату


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Зб. наукових праць МНПК «Проблеми фінансової нестабільності економіки країни», м. Дніпропетровськ, 1-2 березня 2013 року
c.93.0000
882
Праці конференції
Стандартизація деяких положень податкового законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо обліку необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами. Збірник тез доповідей III наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів м.Львів 22/03/2013
c.29-31
883
Наукова стаття
Статистичний аналіз діяльності підприємств пивоварної галузі України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2012
Статистика України
т.4 c.68-73
884
Наукова стаття
Сутність фінансових інвестицій та гармонізація їх обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Сталий роозвиток економіки
т.1 c.280-287
885
Наукова стаття
Теорія, методологія, методика бухгалтерської науки


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2013
Аудитор України
т.207 c.23-24
886
Наукова стаття
Типові помилки і порушення аудиту витрат звичайної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
887
Наукова стаття
Удосконалення бухгалтерського обліку в військових частинах та закладах з використанням програмного бухгалтерського забезпечення «1С: Підприємство. Бухгалтерія військової частини для України»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Шевченківська весна: Військові науки: міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.512.0000
888
Наукова стаття
Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2013
Бухгалтерський облік і аудит
т.5 c.28-34
889
Наукова стаття
Удосконалення контролю використання основних засобів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
c.25.0000
890
Тези
Управління ризиками один із восьми взаємопов'язаних компонентів моделі COSO II ERM // Збірник тез ХІ Міжнародної наукової конференції "Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
891
Тези
Учет энергетических затрат в составе производственной себестоимости // Materialy IХ mezinarodni vedecko-prakticka konference [«Dny Vedy – 2013»], (Praha, 27.03.-05.04.2013 roku) // Dil 7. Ekonomicke vedy


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2013
Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o.
c.13.0000
892
Наукова стаття
Целевое финансирование: учет и налогооблажение в Украине


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2013
Международный бухгалтерский учет
т.24 c.43-49
893
Практикум
Цінні папери


Економічний факультет
Банківської справи
Економіка підприємства
Економічної кібернетики
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Обліку та аудиту
Статистики та демографії
Фінансів
Ковтун Наталія Василівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Мазур Ірина Іванівна
Гражевська Надія Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Баженова Олена Володимирівна
Шелудько Валентина Миколаївна
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Крилова Наталія Василівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мисака Ганна Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Вітренко Андрій Олександрович
2013
Знання
c.1-791
894
Тези
Членські внески не оподатковуються


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2012
Газета "Урядовий кур’єр"
c.7
895
Тези
"Due Diligence” в управлінні процесами злиття та поглинання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2012
Тези доповідей
c.105-106
896
Наукова стаття
An improvement of control of monetary resources is in system of calculations of enterprises // Современный научный весник. Серия : Экономические науки. Государственное управление


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Невідоме
c.29.0000
897
Наукова стаття
Application of the United Plan of accounts for budget institutions in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
European Researcher
c.855.0000
898
Тези
CONCEPT AND IMPORTANCE OF ECONOMIC CONTROL// Материалы VIII международной конференции [«Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2012»] . Ekonomiczne nauki


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Nauka i studia Journal
c.44.0000
899
Наукова стаття
Financial Investments Estimation in Accounting by International Standarts


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук
т.10 c.1-5
900
Наукова стаття
Harmonization of Accounting of Enterprises’ Income and Expenses IFRS


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2012
European Researcher
т.4 c.171-178
901
Наукова стаття
Structure and periodicity of preparation and submission the reporting for budget institutions in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
902
Наукова стаття
The questions of using the new economic classification expenditure as a new legislative changes in Ukraine


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2011
Nauka i studia Journal
c.16.0000
903
Тези
Адаптація національної системи контролю якості аудиторської діяльності до європейських норм


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2012
Тези доповідей
c.70-72
904
Праці конференції
Актуальные аспекты оценки финансовых инвестиций на дату баланса


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Коблянська Олена Іванівна
2012
Accounting, Audit, Analysis: Science in the Context of Innovation and Globalization: International Scientific Conference
c.248-257
905
Наукова стаття
Аналіз грошових потоків та розрахунків підприємства на основі когнітивного моделювання


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
906
Тези
Аспекты организации денежных расчетов с бюджетом // Материалы VIII международной конференции [«Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2012»] . Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
907
Тези
Аудит комп'ютерного шахрайства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2012
Тези доповідей
c.268-269
908
Наукова стаття
Аудит комп’ютерних інформаційних систем та електронної комерції


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2012
Вісник національного університету "Львівська політехника". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку"
т.722 c.343-346
909
Тези
Аудит комп’ютерного шахрайства // Матеріали XYII міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”. 29-30 травня 2012. – Луцьк


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2012
910
Тези
Базові економічні теорії формування механізму інформаційного забезпечення оподаткування // «Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень»: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 листопада 2012 р.


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Голубнича Галина Петрівна
2012
911
Наукова стаття
Бухгалтерский учет как система и модель хозяйственной деятельности предприятия


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2012
Международный бухгалтерский учет
т.8 c.2-7
912
Наукова стаття
Бюджетне планування: актуальні проблеми та пріоритетні напрямки розвитку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Економіка і управління
c.52.0000
913
Тези
Ведення бухгалтерського обліку необоротних активів на основі використання SAP R/3


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2012
Економіка, організація та управління підприємствами у сучасних економіко-правових умовах: Міжнародна науково-практична конференція
c.179-181
914
Тези
Види шахрайства в аудиті


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2012
Тези доповідей
c.140-142
915
Тези
Визначення економічного контролю та класифікація його видів //ПВНЗ «Буковинський університет»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Невідоме
т.9 c.126.0000
916
Матеріали конференції
Визначення справедливої вартості необоротних активів у міжнародних стандартах фінансової звітності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дерун Іван Анатолійович
2012
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.102-105
917
Наукова стаття
Виплата премій за підсумками року: розрахунок та оподаткування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
т.12 c.47-51
918
Тези
Відносини контролю та впливу при здійсненні фінансових інвестицій пов’язаним сторонам


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу: міжнародна наукова конференція
c.124
919
Наукова стаття
Відображення обліку руху грошових коштів без застосування подвійного запису


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Бухгалтерський облік і аудит
c.34.0000
920
Наукова стаття
Відповідальність посадової особи (головного бухгалтера)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мельник Тетяна Григорівна
2012
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
т.6 c.288-292
921
Наукова стаття
Внутрішній аудит: сутність, критерії ефективності, порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту та проведення стандартизації в державному секторі України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
922
Наукова стаття
Внутрішньогосподарський контроль витрат підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.
т.30 c.246.0000
923
Тези
Внутрішньогосподарський контроль як вид економічної діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
924
Наукова стаття
Державне регулювання бухгалтерського обліку із застосуванням сучасних інформаційних технологій


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Економіка і держава
c.77.0000
925
Наукова стаття
Державне регулювання у сфері «електронного документообігу» в Україні


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Вісник соціально-економічних досліджень Одеського національного економічного університету
c.233.0000
926
Наукова стаття
Дивіденди: особливості виплати та оподаткування


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Склярук Ірина Петрівна
2012
Культура народов Причёрноморья (научный журнал Таврического национального университета им. В.И.Вернадского)
т.234 c.114-116
927
Наукова стаття
Екологічні витрати та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
Коблянська Олена Іванівна
2012
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
c.93-98
928
Тези
Еколого-орієнтований бухгалтерський облік в Україні: проблеми та перспективи розвитку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна науково-практична конференція
c.164-166
929
Наукова стаття
Ефективність формування та використання необоротних активів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
Борисюк (Кірей) Оксана Сергіївна
2012
Економіка і держава
т.1 c.30-32
930
Тези
Загальні принципи ведення бухгалтерського обліку пов’язаними сторонами


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Стратегія подоланя економічної кризи: сутність та практичне застосування: Міжнародна науково-практична конференція
c.125-126
931
Наукова стаття
Застосування модулю "Управлінський облік і звітність (СО)" системи ERP SAP R/3 для автоматизації управлінського обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Коблянська Галина Юріївна

2012
Облік і фінанси АПК
т.2 c.74-81
932
Тези
Значення обліку екологічних витрат і зобов’язань у системі еколого-економічного обліку


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.202-205
933
Наукова стаття
Ідентифікація основних диференцій між поняттями "калькулювання" та "калькуляція"


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
АгроСвіт
c.48.0000
934
Тези
Классификация затрат и их формирование в химической промышленности//Вестник Омского университета. Серия Экономика»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Невідоме
c.25.0000
935
Наукова стаття
Комплексна аналітична перевірка підприємства


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Дорош Ніна Іванівна
2012
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
т.9 c.355-361
936
Наукова стаття
Критерии выборки в органах Государственной казначейской службы Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Альманах современной науки и образования
т.5 c.84.0000
937
Наукова стаття
Матеріальна допомога на оздоровлення працівників: оподаткування та облік


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2012
Головбух: праця та зарплата
т.7 c.47-51
938
Тези
Международная и отечественная интерпретация экономической сущности «отчетности» в государственном секторе Украины


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Экономическое развитие страны: различные аспекты вопроса
c.247.0000
939
Наукова стаття
Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2012
Бухгалтерський облік і аудит
т.10 c.1-6
940
Буклет
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю 6.050309 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2012
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-23
941
Буклет
Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю 8.05030901 «Облік і аудит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Засадний Богдан Андрійович
2012
К.: КНУ (навчальний посібник)
c.1-28
942
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки щодо написання і захисту кваліфіка-ційних робіт ОКР «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» спеціальностей 8.03050801 «Фінан-си і кредит» 7.03050801 «Фінан-си і кредит»


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2012
Київ: Академія праці і соціальних відносин ФПУ
c.1-40
943
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з написання та захисту дипломних робіт (для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ОКР «спеціаліст» заочної форми навчання)


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Мисака Ганна Вікторівна
2012
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-50
944
Тези
Методичні та організаційні засади відображення електронних грошей в бухгалтерському обліку // Матеріали IX міжнародної науково-практично конференції [«Економічний дисбаланс країни : проблеми та шляхи вирішення»]. Львів


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
945
Наукова стаття
Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2012
Бухгалтерський облік і аудит
т.9 c.3-9
946
Матеріали конференції
Методологія та методика науки бухгалтерського обліку: спільне та відмінне


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2012
Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: Міжнародна науково-практична конференція
c.17-19
947
Тези
Необхідність удосконалення внутрішнього контролю сільськогосподарського підприємства як запорука підвищення ефективності його діяльності


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2011
Матеріали VII Міжнародна науково-практична конференції “Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи аграрного сектору” (25 листопада 2011 р.)
т.1 c.325-330
948
Наукова стаття
Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація


Економічний факультет
Обліку та аудиту
Гура Надія Олександрівна
2012
Економіка України
c.23-31
949
Наукова стаття
Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України


Економічний факультет
Обліку та аудиту
2012
Бухгалтерський облік і аудит
c.48.0000
950
Наукова стаття
Облік і моделювання витрат підприємств