Структурні підрозділи

Кафедра: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки


ID: 6821
Кількість показів: 8002
дата змінення: 24.11.2014 14:37:06
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
2381
Вплив інтеграційних процесів на конкурентний розвиток країн СНДЖ// Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД». Одеський національний університет імені І.І. Мечников


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2382
Гроші і влада: проблема еліти // Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Україна, Київ, 27–28 жовт. 2010 р.) / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т екол. екон.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2383
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: коллективная монография / [Артёмова Т.И., Гриценко А.А., Кричевская Т.А. и др.]; под ред. чл.-корр. НАН Украины А..А. Гриценко ; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. - 580 с. // Ма


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2384
Інноваційний процес як основа економічного зростання в сучасних умовах // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. У 3-х. част. Актуальні проблеми економічного розвитку в глобально


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2385
Інновація як якісна риса сучасної інформаційної економіки // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 квітня 2010 р. Секція 1. Інноваційна складова розвитку тран


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2386
Інститут довіри в координатах економічного простору-часу: монографія / За ред.. чл.-кор. НАН України А.А. Гриценка. – К.: НАН України, Інститут економіки і прогнозування. // Мандибура В. Інститут довіри в системі забезпечення якості споживання та захисту


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2387
Інституційні перетворення національно економіки в контексті глобальних тенденцій євроінтеграції // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції |Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку" 22-24 квітня 2010 р.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2388
Інституціональні аспекти розвитку інноваційної сфери України в сучасних умовах / Катигробова О.В. // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – у 5-х част. / За заг. ред. проф. В.Д.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2389
Ковтун М.В. Особливості формування пропозиції на первинному рину житла України. // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи управлінської діяльності суб


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Невідоме
2390
Концесія як форма поєднання інтересів держави і бізнесу [Електронний ресурс] / А. Д. Залєвська-Шишак // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2012 р.). – Електронні дані


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Повернення до списку

Вгору