Структурні підрозділи

Кафедра: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки


ID: 6821
Кількість показів: 9600
дата змінення: 24.11.2014 14:37:06
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
2461
Інститут довіри в координатах економічного простору-часу: монографія / За ред.. чл.-кор. НАН України А.А. Гриценка. – К.: НАН України, Інститут економіки і прогнозування. // Мандибура В. Інститут довіри в системі забезпечення якості споживання та захисту


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2462
Інституційні перетворення національно економіки в контексті глобальних тенденцій євроінтеграції // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції |Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку" 22-24 квітня 2010 р.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2463
Інституціональні аспекти розвитку інноваційної сфери України в сучасних умовах / Катигробова О.В. // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – у 5-х част. / За заг. ред. проф. В.Д.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2464
Ковтун М.В. Особливості формування пропозиції на первинному рину житла України. // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи управлінської діяльності суб


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Невідоме
2465
Концесія як форма поєднання інтересів держави і бізнесу [Електронний ресурс] / А. Д. Залєвська-Шишак // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2012 р.). – Електронні дані


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2466
Коуз Рональд Гаррі (н. 1910) // Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінанс


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2467
Мировоззренческие основания постулатов «жесткого ядра» классическо-неоклассической парадигмы, их ограниченность и христианская альтернатива // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.:


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2468
Національна система корпоративного управління в умовах глобалізації економіки // Збірник Інституту економіки та прогнозування НАН України за матеріалами конференції «Механізм реалізації стратегії інноваційно-технологічного розвитку України в мовах глобаль


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Збірник ІГН НАНУ: Сучасні економічні можливості розвитку та реалізації мінерально-сировинних баз України і Росії в умовах глобалізації ринку мінеральної сировини
2469
Непередбачуваність ціннісних трансформацій та варіанти стабільності суспільства // Матеріали Всеукраїнської конференції «Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура» НАПН України, Інститут обдарованої дити


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2470
Норт Дуглас Сесіл (н. 1920) // Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансо


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Повернення до списку

Вгору