Структурні підрозділи

Кафедра: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки


ID: 6821
Кількість показів: 9185
дата змінення: 24.11.2014 14:37:06
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
2461
Сучасні принципи ціноутворення на ринку рекламних послуг та необхідність їх перегляду в умовах економічної кризи // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції «Реклама в Україні:інтеграція теорії і практики» , м. Київ, 18 листопада 2011 рок


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Невідоме
2462
Тенденції концентрації галузевих ринкв в умовах глобалізації // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації (8-10 вересня 2010 р., Одеський національний університет імені І.І.Мечни


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2463
Теоретичні основи та практичне застосування демократичних засад в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів", 22-25 вере


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2464
Теорія інформаційної економіки як альтернативна парадигма сучасній ортодоксії [Електронний ресурс] / А. О. Маслов // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (15–16 листоп. 2012 р., м. Київ). – Електрон.


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2465
Транснаціональні корпорації як альтернатива вітчизняним ФПГ // Нові шляхи й напрями розвитку економічної політики в Україні // Матеріали Загальноукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 27 березня 2013р./ Інститут економіки та менеджменту НАУ


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Current problems in information and computational technologies
2466
У пошуках невтрачених смислів. Рецензія на: Кавалеров Н.А., Іванов Н.В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди: [Монографія]. – Одеса: Астропринт, 2010. – 152 с./ / Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2467
Фінансова цивілізація в перспективах розвитку людини і суспільства // Філософія фінансової цивілізації: Людина у світі грошей: Матеріали ІV Міжнародних філософсько-економічних читань (18-20 травня 2011 року. Львів) / Редколегія. Від. Секретар З. Е. Скрин


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2468
Фінансова цивілізація – формула соціального буття сучасної людини // Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій: матеріали методологічних семінарів кафедри економічної теорії та


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2469
Фінансові інструменти управління інноваційним процесом // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції “Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”, 26–27 квітня 2012 року. – По


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
2470
Фогель Роберт Вільям (н. 1926) // Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінан


Економічний факультет
Економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Повернення до списку

Вгору