Структурні підрозділи

Кафедра: Фінансів, грошового обігу та кредиту


ID: 6822
Кількість показів: 3016
дата змінення: 24.11.2014 17:41:36
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
451
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять, виконання самостійної, індивідуальної роботи з курсу «Європейська інтеграція» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна еконо


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
452
Особливості банківських криз в умовах глобалізації // Трансформации мировой экономики в условиях кризисного развития: материалы научно-практической конференции «Трансформации мировой экономики в условиях кризисного развития». – Симферополь: Таврический на


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
453
Перспективи національних податкових систем країн з перехідною економікою та глобалізацій ні процеси. //Збірник матеріалів Науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво України в сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відп


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
454
Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє // Збірник тез і доповідей за матеріалами Сьомої науково-практичної конференції студентів (21-23


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
455
Проблеми консолідації банківської системи УкраїниБанківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків./ Тези доповідей і виступів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. (25-26 вересня 2008р.) Черкаський інститут банківської справи


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
456
Роль банківської системи України у стратегічному розвитку економіки // Пріоритети національного економічного розвитку України в контексті глобалізаційних викликів: стан, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції, 28 травня 2008. – К.


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
457
Роль емісійних боргових цінних паперів у рефінансуванні іпотечних кредитів// Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: Збірник тез доповідей V Ювілейної міжнародної науково-практичної конф


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
458
Роль людського капіталу у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації// Збірник наукових праць молодих вчених, аспірантів, студентів за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю „Е


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
459
Система іпотечного страхування: значення та соціальна спрямованість // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: Тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10-20 березня 2009 р.): У 2-х т., Т.І. – Дніпропетро


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту
460
Сравнительная характеристика правового регулирования банковской деятельности в Украине и России. Конкурентоспособность: способы достижения, сравнительные преимущества и стратеги развитияё Сборник докладов участников VI межвузовской научной студенческой ко


Економічний факультет
Фінансів, грошового обігу та кредиту

Повернення до списку

Вгору