Структурні підрозділи

Кафедра: Економіка підприємства


ID: 6824
Кількість показів: 5339
дата змінення: 24.11.2014 14:37:37
Ким змінено (ім'я): (kya) Юлія Костюченко
Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1641
Основні питання державного регулювання книговидавничої діяльності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структу


Економічний факультет
Економіка підприємства
Current problems in information and computational technologies
1642
Основные дискуссионные моменты теории постсоциалистической трансформации и их влияние на практику преобразований // Управление в социальных и экономических системах: М-лы XVII научно-практической конференции (2-6 июня 2008 г., г. Минск) / Редкол.: Н. В. С


Економічний факультет
Економіка підприємства
1643
Основные проблемы развития предпринимательства как баръеры развития партнерских отношений в Украине// Материалы XIII Международной научно – практической конференции студентов, аспирантов, и молодых ученых «Оценка экономической векторности развития субъект


Економічний факультет
Економіка підприємства
Невідоме
1644
Особенности антикризисного управления на предприятиях корпоративного сектора // Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования современного государства и общества: материалы VII международной научно-практической конференции, 9-10 июля г.Мо


Економічний факультет
Економіка підприємства
1645
Особливості державної підтримки диверсифікації економічної діяльності в умовах кризи // Инвестиционные и инновационные составляющие развития внутреннего рынка украины в условиях глобализации. Материалы Международной научно-практической конференции студен


Економічний факультет
Економіка підприємства
1646
Особливості забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Зб. матеріалів конференції / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Алушта, 4 – 6 жовтня 2007 року.


Економічний факультет
Економіка підприємства
1647
Оцінка економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом // Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів


Економічний факультет
Економіка підприємства
1648
Оцінка ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом в регіонах України // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виро


Економічний факультет
Економіка підприємства
1649
Підвищення вимог до методичного забезпечення викладання професійно-орієнтованих дисциплін у вищих навчальних закладах України // Зб. тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої осві


Економічний факультет
Економіка підприємства
1650
Поняття чутливості в аналізі впливу грошових потокв на інвестиціцну діяльність підприємства // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління". - Сімферополь:


Економічний факультет
Економіка підприємства
Невідоме

Повернення до списку

Вгору